היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

קובץ זה מספק מידע לגבי רכיבים שאליהם אתה מקבל רשיון משוב על-ידי Microsoft תחת תנאי רישוי התוכנה של Microsoft. Microsoft שומרת את כל הזכויות שלא הוענקה במפורש בזאת, בין אם במשתמע, estoppel או אחרת.

Microsoft מציעה לך רשיון לשימוש ברכיבים הבאים באמצעות האפליקציה ' מתכנן iOS ' של Microsoft למכשירים ניידים, כפוף לתנאי רשיון התוכנה של microsoft עבור מוצרי תוכנת אפליקציית iOS למכשירים ניידים ("תוכנית Microsoft"). 

 • ADAL SDK למטרה של גירסה C 2.7.12

 • AMScrollingNavbar v 5.1.0

 • תרשימים v 3.3.0

 • cppcodec גירסה 61d9b044d6644293f99fb87dfadc15dcab951bd9

 • crossguid גירסה fef89a4174a7bf8cd99fa9154864ce9e8e3bf989

 • IQKeyboardManager v 6.2.1

 • שלדג v 5.6.0

 • MBProgressHUD v 1.1.0

 • מויה v 12.0.1

 • מויה-ObjectMapper v 2.8

 • MXParallaxHeader גירסה 0.6.1

 • ReachabilitySwift v 4.3.1

 • RxCocoa גירסה 4.5.0

 • RxDataSources גירסה 3.1

 • RxGesture גירסה 2.2.0

 • RxSwift v 4.5.0

 • RxSwiftExt v 3.4.0

 • SDCAlertView גירסה 10.0

 • SKPhotoBrowser v 6.1.0

 • SlackTextViewController גירסה 037bd7f3947a6464bb59728f08e6021c3e8f8335

 • SnapKit גירסה 5.0.0

 • SQLiteCpp גירסה f08c15f43b27031b0d119a9c9320f9bad744e8f9

 • SwiftDate גירסה 6.0.3

 • SwiftGen v 6.1.0

 • SwiftMessages v 7.0.0

 • SwiftSoup v 2.2.0

 • Swinject v 2.6.2

 • SwinjectAutoregistration v 2.6.0

 • SWXMLHash v 4.9.0

 • TTTAttributedLabel גירסה 2.0.0

%% ADAL SDK למטרות הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) Microsoft Corporation

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף ADAL SDK עבור הודעות ומידע של הודעות מיקורות

%% AMScrollingNavBar הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

רשיון MIT (MIT)

זכויות יוצרים (c) 2013 אנדריאה מאזיני

הרשאה ניתנת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של

תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בה

התוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות ל

להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של

התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת,

בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה זו תיכלל בכל

עותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת או

מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות, כושר

עבור מטרה מסוימת ו-NONINFRINGEMENT. בשום מקרה לא ייעשה המחברים או

בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או חבות אחרת, בין אם

בפעולת החוזה, הנזיקין או האחרים, הנובעים ממנו, מחוץ למשרד או ממנו

חיבור לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות בתוכנה.

=========================================

סוף הודעות ומידע של AMScrollingNavBar

%% הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

   זכויות יוצרים 2016 דניאל כהן גינדי & פיליפ Jahoda

   מורשה תחת רשיון Apache, גירסה 2.0 ("הרשיון");
   אינך רשאי להשתמש בקובץ זה למעט בהתאם לרשיון.
אתה עשוי לקבל עותק של הרשיון ב-

       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

   אלא אם נדרש על-ידי החוק הישים או מוסכם בכתיבה, תוכנה
   ההפצה תחת הרשיון מופצת בבסיס "AS IS",
   ללא אחריות או תנאים מכל סוג שהוא, מפורשת או מכללא.
עיין ברשיון לגבי ההרשאות הספציפיות לשפה
השולטות ו    מגבלות תחת הרשיון.

=========================================

הודעות ומידע לגבי התרשימים מסתיימים כאן

%% cppcodec הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

ראה קבצים בודדים למחזיקי זכויות יוצרים.

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של cppcodec

%% crossguid הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2014 גראם (http://graemehill.ca)

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של crossguid

%% IQKeyboardManager הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

רשיון MIT

זכויות יוצרים (c) 2013-2017 Iftekhar Qurashi

הרשאה ניתנת בזאת, ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק
של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי
לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת
הזכויות כדי להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ,
לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה היא
מרוהט כך, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה זו
תיכלל בכל עותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת
או מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות
, התאמה למטרה מסוימת ולNONINFRINGEMENT. בשום מקרה
לא יהיה מחברים או בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או
אחרים אחריות, בין אם בפעולה של חוזה, נזיקין או משהו אחר, הנובע
ממנו, מחוץ או בקשר לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות ב
- תוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של IQKeyboardManager

%% הודעות שלדג ומידע מתחיל כאן

=========================================

רשיון MIT (MIT)

זכויות יוצרים (c) 2018 וויי וואנג

הרשאה ניתנת בזאת, ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק
של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי
לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת
הזכויות כדי להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ,
לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה היא
מרוהט כך, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה זו
תיכלל בכל עותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת
או מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות
, התאמה למטרה מסוימת ולNONINFRINGEMENT. בשום מקרה
לא יהיה מחברים או בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או
אחרים אחריות, בין אם בפעולה של חוזה, נזיקין או משהו אחר, הנובע
ממנו, מחוץ או בקשר לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות ב
- תוכנה.

=========================================

סוף הודעות ומידע של שלדג

%% MBProgressHUD הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים © 2009-2016 Matej Bukovinski

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של MBProgressHUD

הודעות ומידע של%% מויה מתחילות כאן

=========================================

רשיון MIT (MIT)

זכויות יוצרים (c) 2014-הצגת אמנותית, אפר תלם

הרשאה ניתנת בזאת, ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק
של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי
לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת
הזכויות כדי להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ,
לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה היא
מרוהט כך, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה זו
תיכלל בכל עותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת
או מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות
, התאמה למטרה מסוימת ולNONINFRINGEMENT. בשום מקרה
לא יהיה מחברים או בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או
אחרים אחריות, בין אם בפעולה של חוזה, נזיקין או משהו אחר, הנובע
ממנו, מחוץ או בקשר לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות ב
- תוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סיום הודעות ומידע של מויה

%% מויה-ObjectMapper הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2015 איוואן רואל

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

סוף הודעות ומידע של מויה-ObjectMapper

%% MXParallaxHeader הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2017 מקסים Epain <maxime. Epain @ gmail. com_gT _

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של MXParallaxHeader

%% ReachabilitySwift הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2016 אשלי מילס

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של ReachabilitySwift

%% RxCocoa הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2015 Krunoslav זאהר. כל הזכויות שמורות.

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של RxCocoa

%% RxDataSources הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

רשיון MIT

זכויות יוצרים (c) 2017 RxSwift קהילה

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של RxDataSources

%% RxGesture הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) RxSwiftCommunity

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של RxGesture

%% RxSwift הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2015 Krunoslav זאהר. כל הזכויות שמורות.

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של RxSwift

%% RxSwiftExt הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2016 RxSwiftCommunity https://github.com/RxSwiftCommunity

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של RxSwiftExt

%% SDCAlertView הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2013 סקוט Berrevoets

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של SDCAlertView

%% SKPhotoBrowser הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

רשיון MIT (MIT)

זכויות יוצרים (c) 2015 suzuki_keishi

הרשאה ניתנת בזאת, ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק
של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי
לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת
הזכויות כדי להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ,
לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה היא
מרוהט כך, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה זו
תיכלל בכל עותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת
או מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות
, התאמה למטרה מסוימת ולNONINFRINGEMENT. בשום מקרה
לא יהיה מחברים או בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או
אחרים אחריות, בין אם בפעולה של חוזה, נזיקין או משהו אחר, הנובע
ממנו, מחוץ או בקשר לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות ב
- תוכנה.

=========================================

סוף הודעות ומידע של SKPhotoBrowser

%% SlackTextViewController הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) מרווח טכנולוגיות, Inc.

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של SlackTextViewController

%% SnapKit הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2011-הצגת SnapKit Team-https://github.com/SnapKit

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של SnapKit

%% SQLiteCpp הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2012-2016 סבסטיאן Rombauts (sebastien.rombauts@gmail.com)

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של SQLiteCpp

%% SwiftDate הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

רשיון MIT (MIT)

זכויות יוצרים (c) 2018 דניאל Margutti

הרשאה ניתנת בזאת, ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק
של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי
לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת
הזכויות כדי להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ,
לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה היא
מרוהט כך, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה זו
תיכלל בכל עותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת
או מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות
, התאמה למטרה מסוימת ולNONINFRINGEMENT. בשום מקרה
לא יהיה מחברים או בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או
אחרים אחריות, בין אם בפעולה של חוזה, נזיקין או משהו אחר, הנובע
ממנו, מחוץ או בקשר לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות ב
- תוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של SwiftDate

%% SwiftMessages הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2016 SwiftKick Mobile LLC

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של SwiftMessages

%% SwiftSoup הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

רשיון MIT

זכויות יוצרים (c) 2016 נביל Chatbi

הרשאה ניתנת בזאת, ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק
של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי
לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת
הזכויות כדי להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ,
לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה היא
מרוהט כך, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה זו
תיכלל בכל עותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת
או מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות
, התאמה למטרה מסוימת ולNONINFRINGEMENT. בשום מקרה
לא יהיה מחברים או בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או
אחרים אחריות, בין אם בפעולה של חוזה, נזיקין או משהו אחר, הנובע
ממנו, מחוץ או בקשר לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות ב
- תוכנה.


Jsoup

הרשיון של MIT

זכויות יוצרים (c) 2009-2018 יונתן דלי <jonathan @ דלי. net_gT _

הרשאה ניתנת בזאת, ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק
של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי
לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת
הזכויות כדי להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ,
לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה היא
מרוהט כך, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה זו
תיכלל בכל עותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת
או מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות
, התאמה למטרה מסוימת ולNONINFRINGEMENT. בשום מקרה
לא יהיה מחברים או בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או
אחרים אחריות, בין אם בפעולה של חוזה, נזיקין או משהו אחר, הנובע
ממנו, מחוץ או בקשר לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות ב
- תוכנה.

=========================================

סוף הודעות ומידע של SwiftSoup

%% Swinject הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

רשיון MIT (MIT)

זכויות יוצרים (c) 2015 משתתפים Swinject

הרשאה ניתנת בזאת, ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק

של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל

בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות

כדי להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור

עותקים של התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה היא

מרוהט כך, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה זו תיכלל בכל

עותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת או

מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות,

התאמה למטרה מסוימת ולNONINFRINGEMENT. בשום מקרה לא יהיה

מחברים או בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או אחרים

אחריות, בין אם בפעולה של חוזה, נזיקין או משהו אחר, הנובע ממנו,

מחוץ או בקשר לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות ב-

תוכנה.

=========================================

סוף הודעות ומידע של Swinject

%% SwinjectAutoregistration הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2016 משתתפים Swinject

הרשאה ניתנת בזאת, ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק

של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל

בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות

כדי להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור

עותקים של התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה היא

מרוהט כך, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה זו תיכלל ב-

כל העותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת או

מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות,

התאמה למטרה מסוימת ולNONINFRINGEMENT. בשום מקרה לא יהיה

מחברים או בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או אחרים

אחריות, בין אם בפעולה של חוזה, נזיקין או משהו אחר, הנובע ממנו,

מחוץ או בקשר לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות ב-

התוכנה.

=========================================

סוף הודעות ומידע של SwinjectAutoregistration

%% SWXMLHash הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2014 דוד Mohundro

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של SWXMLHash

%% TTTAttributedLabel הודעות ומידע מתחילים כאן

=========================================

זכויות יוצרים (c) 2011 Mattt תומפסון (http://mattt.me/)

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

--------------------------------------------רשיונות---

רשיון MIT

=========================================

סוף הודעות ומידע של TTTAttributedLabel

התחלה של רשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

קובץ עם קוד "[b] ased on [היישום של Arts]"

רשיון MIT

זכויות יוצרים (c) 2014-2017 Art.sy, Inc.

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

סוף הרשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

התחלה של רשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ParameterEncoding. סוויפט (דמיון משפטי ל-Alamofire)

זכויות יוצרים (c) 2014-2016 Alamofire Software server (http://alamofire.org/)

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

סוף הרשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

התחלה של רשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

שונות. סוויפטי (דמיון משפטי לאביב מהיר)

רשיון MIT (MIT)

//

זכויות יוצרים (c) 2015 מנג To (meng@designcode.io)

//

הרשאה ניתנת בזאת, ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק

של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל

בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות

כדי להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור

עותקים של התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה היא

מרוהט כך, בכפוף לתנאים הבאים:

//

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה זו תיכלל בכל

עותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

//

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת או

מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות,

התאמה למטרה מסוימת ולNONINFRINGEMENT. בשום מקרה לא יהיה

מחברים או בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או אחרים

אחריות, בין אם בפעולה של חוזה, נזיקין או משהו אחר, הנובע ממנו,

מחוץ או בקשר לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות ב-

תוכנה.

סוף הרשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

התחלה של רשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Jsoup

הרשיון של MIT

זכויות יוצרים (c) 2009-2018 יונתן דלי <jonathan @ דלי. net_gT _

הרשאה ניתנת בזאת, ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק
של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי
לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת
הזכויות כדי להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ,
לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה היא
מרוהט כך, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה זו
תיכלל בכל עותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת
או מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות
, התאמה למטרה מסוימת ולNONINFRINGEMENT. בשום מקרה
לא יהיה מחברים או בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או
אחרים אחריות, בין אם בפעולה של חוזה, נזיקין או משהו אחר, הנובע
ממנו, מחוץ או בקשר לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות ב
- תוכנה.

סוף הרשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

התחלה של רשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

זכויות יוצרים (c) 2015, דייוויד
דופריין כל הזכויות שמורות.

הפצה מחדש ושימוש בטפסים מקוריים ובינאריים, עם או בלי
השינויים מותרים בתנאי שהתנאים הבאים מתקיימים:

1. הפצות מחדש של קוד המקור חייבות לשמור על הודעת
זכויות היוצרים לעיל, רשימת התנאים והויתור הבא.
2. הפצות מחדש בטופס בינארי חייבות לשחזר את הודעת
זכויות היוצרים לעיל, רשימת תנאים זו וכתב הויתור הבא בתיעוד
ו/או חומרים אחרים הכלולים בהתפלגות.

תוכנה זו מוצעת על-ידי מחזיקי זכויות היוצרים והמשתתפים "AS
IS" ו אחריות מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבלת, המשתמע
אחריות על סחירות וכושר למטרה מסוימת
היא הוחזרה. בשום מקרה, בעלי זכויות היוצרים או המשתתפים
אינם אחראים כל הנזקים
הישירים, העקיפים, המקריים, המיוחדים או התוצאתיים (כולל, אך לא מוגבל לרכישת מוצרים או שירותים חלופיים;
אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה עסקית) למרות שנגרמו ו
בכל תאוריה של אחריות, בין אם בחוזה, באחריות קפדנית או בנזיקין
(כולל רשלנות או אחרת) הנובע בדרך כלשהי מתוך השימוש בכך
תוכנה, גם אם התייעץ לגבי האפשרות של נזק כזה.

סוף הרשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

התחלה של רשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

רשיון MIT (MIT)

זכויות יוצרים (c) 2015-2017 לוקאס Kubanek

הרשאה מתקבלת בזאת ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת הזכויות לשימוש, להעתקה, לשינוי, למיזוג, לפרסם, להפיץ, לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה, וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה מרוהטת לעשות זאת, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים שלעיל והודעת הרשאה זו צריכות להיכלל בעותקים או בחלקים העיקריים של התוכנה.

התוכנה מסופקת "כפי שהיא", ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל ללא הגבלה לאחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה. בשום מקרה המחברים או בעלי זכויות היוצרים לא יהיו אחראים לכל דרישה, נזקים או אחריות אחרת, בין אם מתוקף חוזה, עוולות או כל דבר אחר, הנובעים או קשורים לתוכנה או לשימוש או לכל טיפול אחר בתוכנה.

סוף הרשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

התחלה של רשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

זכויות יוצרים (c) 2015, Weebly

הרשאה ניתנת בזאת, ללא תשלום, לכל אדם שמשיג עותק
של תוכנה זו וקבצי תיעוד משויכים (the "Software"), כדי
לטפל בתוכנה ללא הגבלה, כולל ללא הגבלת
הזכויות כדי להשתמש, להעתיק, לשנות, למזג, לפרסם, להפיץ,
לזכויותיה ו/או למכור עותקים של התוכנה וכיצד לאפשר לאנשים שהתוכנה היא
מרוהט כך, בכפוף לתנאים הבאים:

הודעת זכויות היוצרים לעיל והודעת הרשאה
זו תיכלל ב- כל העותקים או חלקים משמעותיים של התוכנה.

התוכנה ניתנת "AS IS", ללא אחריות מכל סוג, מפורשת
או מכללא, כולל אך לא מוגבל לאחריות על סחירות
, התאמה למטרה מסוימת ולNONINFRINGEMENT.  בשום מקרה
לא יהיה מחברים או בעלי זכויות יוצרים אחראים לתביעה כלשהי, נזקים או
אחרים אחריות, בין אם בפעולה של חוזה, נזיקין או משהו אחר, הנובע
ממנו, מחוץ או בקשר לתוכנה או לשימוש או לעיסקאות אחרות ב
- התוכנה. m של קוד המקור חייבת לשמור על הודעת זכויות היוצרים לעיל, רשימת תנאים זו והאחריות הבאה. הפצות מחדש בטופס בינארי חייבות לשחזר את הודעת זכויות היוצרים לעיל, רשימת תנאים זו ואת כתב הויתור הבא בתיעוד ו/או בחומרים אחרים הכלולים בהתפלגות. לא ניתן להשתמש בשם הWeebly וגם בשמות המשתתפים שלו כדי לתמוך או לקדם מוצרים שנגזרו מתוכנה זו ללא הרשאה מוקדמת בכתב מראש. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. בשום מקרה לא Weebly, Inc תהיה אחראית על נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, למופת או תוצאתיים (כולל, אך לא מוגבל לרכישה של מוצרים או שירותים חלופיים; אובדן שימוש, נתונים או רווחים; או הפרעה עסקית) עם זאת, כתוצאה מהתיאוריה של אחריות, בין אם בחוזה, באחריות קפדנית או בנזיקין (כולל רשלנות או בדרך אחרת) הנובעים מכל שימוש בתוכנה זו, גם אם מומלץ להשתמש באפשרות לנזק כזה.

סוף הרשיון * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×