היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
הוספה או הסרה של גבול עמוד ב- Publisher

גבול עמוד יכול להעניק לפרסום שלך עיצוב מסוגנן יותר, ולהוסיף לו מראה ותחושה מקצועיים. באפשרותך להוסיף גבול עמוד לעמוד בודד או לכל העמודים. אם אתה מוסיף גבול לכל העמודים, עליך להוסיף אותו רק לעמוד הראשי והוא יופיע בכל העמודים.

כדי להוסיף גבול לכל העמודים בפרסום, הוסף את הגבול לעמוד הבסיס.

 1. לחץ על עיצוב עמוד > עמודי בסיס.

 2. בחר את העמוד הראשי ולחץ על ערוך עמודי בסיס.

  ערוך את עמודי הבסיס שלך ב- Publisher 2013.

 3. לחץ על בית >צורות, ובמקטע צורות בסיסיות לחץ על מלבן תמונת לחצן .

 4. גרור אל העמוד כדי לצייר את גבול העמוד.

 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול, ולאחר מכן בחר עיצוב צורה אוטומטית.

  הערה: ודא כי מילוי צורה מוגדר כללא מילוי, אחרת העמוד יתמלא כולו בצבע המילוי.

  עצה: כדי להוסיף את הגבול במידה שווה לצד הפנימי ולצד החיצוני של המלבן, במקום לצד הפנימי בלבד, נקה את תיבת הסימון שרטט גבול בתוך מסגרת. פעולה זו מסייעת למנוע חפיפה של הגבול עם אובייקטים הממוקמים בתוך המלבן.

 6. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים , בחר צבע וסוג שורה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. בכרטיסיה עמוד בסיס, לחץ על סגור עמוד בסיס.

 1. לאחר בחירת העמוד, לחץ על בית > צורות.

 2. במקטע צורות בסיסיות , לחץ על תמונת לחצןמלבן ולאחר מכן גרור כדי למשוך את גבול העמוד.

  חשוב: אם כבר קיימים דברים בעמוד, כגון תמונות או תיבות טקסט, שלח את המלבן אחורה על-ידי בחירת המלבן ולחיצה על שלח אחורה >העבר לרקע. פעולה זו תמקם את כל התוכן מעל למלבן.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול, ולאחר מכן בחר עיצוב צורה אוטומטית.

  הערה: ודא כי מילוי צורה מוגדר כללא מילוי, אחרת העמוד יתמלא כולו בצבע המילוי.

  עצה: כדי להוסיף את הגבול במידה שווה לצד הפנימי ולצד החיצוני של המלבן, במקום לצד הפנימי בלבד, נקה את תיבת הסימון שרטט גבול בתוך מסגרת.

 4. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים , בחר צבע וסוג שורה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 1. לאחר בחירת העמוד, לחץ על בית > צורות.

 2. במקטע צורות בסיסיות , לחץ על תמונת לחצןמלבן ולאחר מכן גרור כדי למשוך את גבול העמוד.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול, ולאחר מכן בחר עיצוב צורה אוטומטית.

 4. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים ולאחר מכן לחץ על גרפיקת גבול.

 5. ברשימה גבולות זמינים , לחץ על הגבול הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי להוסיף עניין, הוסף גבול מותאם אישית מקובץ תמונה, מצילום שנסרק או מתמונה שיצרת בתוכנית ציור. הגבול המותאם אישית יאוחסן עם גרפיקת הגבול של Publisher.

הערה: קובץ התמונה שבו אתה משתמש עבור גבול מותאם אישית חייב להיות קטן מ- 64 קילו-בתים (KB).

 1. לחץ על גרפיקת גבול ובתיבת הדו-שיח שמופיעה, לחץ על צור מותאם אישית.

 2. לחץ על בחירת תמונה.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונות, אתר את התמונה שבה ברצונך להשתמש, במחשב שלך או מחיפוש של 'תמונות Bing'.

 4. לחץ על התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 5. בתיבת הדו-שיח הענקת שם לגבול מותאם אישית, הענק שם לגבול המותאם אישית שלך ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: אם התמונה גדולה מדי (יותר מ- ‎64 KB), או אם היא מכילה טקסט, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה. אם דבר זה קורה, בחר תמונה קטנה יותר.

 1. בחר את הגבול.

  הערה: כדי להסיר גבול בעמוד בסיס, לחץ על עמוד בסיס בכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן בחר את הגבול.

 2. הקש Delete.

לראש הדף

כדי להוסיף גבול לכל העמודים בפרסום, הוסף את הגבול לעמוד הבסיס.

 1. לחץ על הצג אתדף הבסיס >.

 2. בחר את דף הבסיס בחלונית עריכת עמודי בסיס .

 3. לחץ על הוסף >תמונה >צורות אוטומטיות >צורות בסיסיות >מלבן תמונת לחצן .

 4. גרור אל העמוד כדי לצייר את גבול העמוד.

 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול, ולאחר מכן בחר עיצוב צורה אוטומטית.

  הערה: ודא כי מילוי צורה מוגדר כללא מילוי, אחרת העמוד יתמלא כולו בצבע המילוי.

  עצה: כדי להוסיף את הגבול במידה שווה לצד הפנימי ולצד החיצוני של המלבן, במקום לצד הפנימי בלבד, נקה את תיבת הסימון שרטט גבול בתוך מסגרת. פעולה זו מסייעת למנוע חפיפה של הגבול עם אובייקטים הממוקמים בתוך המלבן.

 6. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים , בחר צבע וסוג שורה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. בסרגל הכלים עריכת עמודי בסיס , לחץ על סגור תצוגת תבניתבסיס.

 1. כאשר העמוד נבחר, לחץ על הוסף >תמונה >צורות אוטומטיות >צורות בסיסיות >מלבן תמונת לחצן .

 2. גרור אל העמוד כדי לצייר את גבול העמוד.

  חשוב: אם כבר קיימים דברים בעמוד, כגון תמונות או תיבות טקסט, שלח את המלבן אחורה על-ידי בחירת המלבן ולחיצה על שלח אחורה >העבר לרקע. פעולה זו תמקם את כל התוכן מעל למלבן.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול, ולאחר מכן בחר עיצוב צורה אוטומטית.

  הערה: ודא כי מילוי צורה מוגדר כללא מילוי, אחרת העמוד יתמלא כולו בצבע המילוי.

  עצה: כדי להוסיף את הגבול במידה שווה לצד הפנימי ולצד החיצוני של המלבן, במקום לצד הפנימי בלבד, נקה את תיבת הסימון שרטט גבול בתוך מסגרת.

 4. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים , בחר צבע וסוג שורה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 1. כאשר העמוד נבחר, לחץ על הוסף >תמונה >צורות אוטומטיות >צורות בסיסיות >מלבן תמונת לחצן .

 2. גרור אל העמוד כדי לצייר את גבול העמוד.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הגבול, ולאחר מכן בחר עיצוב צורה אוטומטית.

 4. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים ולאחר מכן לחץ על גרפיקת גבול.

 5. ברשימה גבולות זמינים , לחץ על הגבול הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי להוסיף עניין, הוסף גבול מותאם אישית מקובץ תמונה, מצילום שנסרק או מתמונה שיצרת בתוכנית ציור. הגבול המותאם אישית יאוחסן עם גרפיקת הגבול של Publisher.

הערה: קובץ התמונה שבו אתה משתמש עבור גבול מותאם אישית חייב להיות קטן מ- 64 קילו-בתים (KB).

 1. לחץ על גרפיקת גבול ובתיבת הדו-שיח שמופיעה, לחץ על צור מותאם אישית.

 2. לחץ על בחירת תמונה.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונות, אתר את התמונה שבה ברצונך להשתמש, במחשב שלך או מחיפוש של 'תמונות Bing'.

 4. לחץ על התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 5. בתיבת הדו-שיח הענקת שם לגבול מותאם אישית, הענק שם לגבול המותאם אישית שלך ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: אם התמונה גדולה מדי (יותר מ- ‎64 KB), או אם היא מכילה טקסט, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה. אם דבר זה קורה, בחר תמונה קטנה יותר.

 1. בחר את הגבול.

  הערה: כדי להסיר גבול בעמוד בסיס, לחץ על עמוד בסיס בתפריט תצוגה ולאחר מכן בחר את הגבול.

 2. הקש Delete.

לראש הדף

למידע נוסף

הוספת גבול מסביב לתיבת טקסט, תמונה או אובייקט אחר ב-Publisher

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×