Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

באפשרותך להוסיף טקסט לשקופית PowerPoint או לשקופית בסיס לשקופיות על-ידי הוספת תיבת טקסט והקלדה בתוך תיבה זו. לאחר מכן, באפשרותך לעצב טקסט זה על-ידי בחירת הטקסט או התיבה כולה. באפשרותך גם להוסיף טקסט למצייני מיקום ולצורות.

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

כדי להוסיף טקסט למציין מיקום טקסט בשקופית, ביצוע הפעולות הבאות:

 • לחץ בתוך מציין המיקום ולאחר מכן הקלד או הדבק את הטקסט.

  הערה: אם הטקסט שלך חורג מגודל מציין המיקום, PowerPoint מקטין את גודל הגופן ואת המרווח בין השורות בהפרש קבוע בזמן שאתה מקליד כדי להתאים את הטקסט.

מתחת, הגבול המקווקו מייצג את מציין המיקום המכיל את טקסט הכותרת עבור השקופית.

מציין מיקום טקסט כותרת

 • כדי להוסיף טקסט לתיבת טקסט שכל אחד יכול לערוך, בתצוגה רגילה, לחץ בתוך תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד או הדבק את הטקסט.

 • כדי להוסיף טקסט לתיבת טקסט המכילה קבוע ולא ניתן לעריכה, בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, לחץ בתוך תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד או הדבק את הטקסט.

השתמש בתיבות טקסט כדי למקם טקסט במקום כלשהו בשקופית, כגון מחוץ למציין מיקום של טקסט. לדוגמה, כדי להוסיף כיתוב תמונה, צור תיבת טקסט ומקם אותה ליד התמונה.

הערה: בעת הוספת תיבת טקסט בתצוגה רגילה, כל אחד יכול לערוך את הטקסט. בעת הוספת תיבת טקסט בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, הטקסט שאתה מוסיף לו יהפוך לקבוע ולהפוך ללא ניתן לעריכה מחוץ ל' תבנית בסיס לשקופיות'.

צורות כגון ריבועים, עיגולים, בלוני הסבר וחצי חסימה יכולות להכיל טקסט. בעת הקלדת טקסט בצורה, הטקסט מצרף לצורה ומסתובב איתו.

 • כדי להוסיף טקסט שהופך לחלק מצורה, בחר את הצורה ולאחר מכן הקלד או הדבק את הטקסט.

תיבת טקסט שימושית אם ברצונך להוסיף טקסט לצורה, אך אינך מעוניין שהטקסט יתווסף לצורה. באפשרותך להוסיף אפקט גבול, מילוי, צל או תלת-ממדי (תלת-ממדי) לטקסט בתיבת טקסט.

 • כדי להוסיף טקסט שזז באופן בלתי תלוי של צורה, הוסף תיבת טקסט ולאחר מכן הקלד או הדבק את הטקסט.

  הוספת תיבת טקסט

  1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט.

   הערה: אם אתה משתמש בשפה מזרח אסיאתית, מהתפריט הנפתח תיבת טקסט, לחץ על יישור אופקיאו אנכי.

  2. לחץ על השקופית ולאחר מכן גרור את המצביע כדי לצייר את תיבת הטקסט.

הערות: בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, יש הבדל באופן השימוש במציין מיקום טקסט לעומת תיבת טקסט:

 • הוסף מציין מיקום טקסט מתוך תצוגת תבנית בסיס לשקופיות כאשר ברצונך לבקש ממשתמשים מהתבנית להחליף את טקסט הבקשה בטקסט רלוונטי לפרוייקט שלהם. (אופן הפעולה הרגיל של טקסט בקשה מותאם אישית במציין מיקום טקסט הוא שהוא נעלם בעת התחלת ההקלדה.)

 • הוסף תיבת טקסט מתוך תצוגת תבנית בסיס לשקופיות כאשר ברצונך שתכיל טקסט קבוע ולא ניתן לעריכה.

  בעת הוספת תיבת טקסט בתצוגה רגילה, כל אחד יכול לערוך את הטקסט.

למידע נוסף

הוספה, ארגון מחדש ומחיקה של שקופיות

יצירה והדפסה של עמודי הערות

הוספת מציין מיקום תוכן אחד או יותר לפריסה

בחר כותרת להלן כדי לפתוח אותה ולהציג את ההוראות המפורטות.

 • לחץ בתוך הגבול והקלד או הדבק את הטקסט.

  לחץ כדי להוסיף כותרת

באפשרותך להוסיף תיבות טקסט ולהוסיף אותן בכל מקום בשקופית. בעת הוספת תיבת טקסט בתצוגה רגילה, ניתן לערוך את הטקסט ישירות בשקופית. אם תיבת הטקסט מתווספת בתצוגת תבנית בסיס לשקופיות, באפשרותך לערוך את הטקסט רק תבנית הבסיס לשקופיות.

בגירסאות חדשות יותר

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה הוספה, לחץ על תיבת טקסט.

 2. בשקופית, לחץ על המיקום שבו ברצונך להוסיף את תיבת הטקסט.

 3. הקלד או הדבק את הטקסט בתיבת הטקסט.

ב- PowerPoint for Mac 2011

 1. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על טקסט.

 2. בתפריט המוקפץ, לחץ על תיבת טקסט.

 3. בשקופית, לחץ על המיקום שבו ברצונך להוסיף את תיבת הטקסט.

 4. הקלד או הדבק את הטקסט בתיבת הטקסט.

צורות כגון ריבועים, עיגולים, בלוני הסבר וחצי חסימה יכולות להכיל טקסט. בעת הקלדת טקסט בצורה, הטקסט מצרף לצורה ומסתובב איתו.

בגירסאות חדשות יותר

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה הוספה, לחץ על צורות.

 2. ברשימה, לחץ על הצורה שברצונך להוסיף.

 3. בשקופית, לחץ על המיקום שבו ברצונך להוסיף את הצורה ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה לשינוי גודל עד שהצורה היא הגודל הרצוי.

 4. כדי להוסיף טקסט שהופך לחלק מצורה, בחר את הצורה ולאחר מכן הקלד או הדבק את הטקסט.

ב- PowerPoint for Mac 2011

 1. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על צורה.

 2. בתפריט המוקפץ, הצבע על סוג צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה שברצונך להוסיף.

 3. בשקופית, לחץ על המיקום שבו ברצונך להוסיף את הצורה ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה לשינוי גודל עד שהצורה היא הגודל הרצוי.

 4. כדי להוסיף טקסט שהופך לחלק מצורה, בחר את הצורה ולאחר מכן הקלד או הדבק את הטקסט.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×