Visio מאפשר לחבר בקלות בין צורות בציור.

באפשרותך להשתמש בתכונה 'חיבור אוטומטי' כדי לחבר צורות בעת הוספתן, ובאפשרותך לחבר צורות קיימות באמצעות הכלי 'מחבר'. כמו כן, באפשרותך לשנות את הצורות המופיעות בסרגל הכלים המצומצם ולהפעיל ולבטל את התכונה 'חיבור אוטומטי'.

חיבור אוטומטי של צורה

חיבור צורות שכבר נמצאות בדף

התחברות לצורה בדף אחר

שימוש בערכות נושא כדי לשנות את המראה של מחבר

שימוש בצורות מחבר חלופיות

שינוי הצורות בסרגל הכלים המצומצם של 'חיבור אוטומטי'

הפעלה או ביטול של חיבור אוטומטי

חיבור אוטומטי של צורה

דרך אחת לחבר צורות היא להניח ל- Visio לחבר אותן באופן אוטומטי בעת הוספת צורה לדף. זוהי דרך נוחה במיוחד בעת יצירת תרשים זרימה.

 1. ודא ש'חיבור אוטומטי' פעיל. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה עזרים חזותיים, ודא שהאפשרות חבר אוטומטית נבחרה.

 2. גרור צורה מהחלונית צורות לדף.

 3. החזק את המצביע מעל לצורה עד שיופיעו חצי חיבור אוטומטי מסביב לצורה.

  כאשר 'חיבור אוטומטי' פעיל, רחף מעל צורה כדי להציג חצי חיבור.
 4. החזק את המצביע מעל לחץ בכיוון שבו ברצונך להוסיף צורה.

  ריחוף מעל חץ של חיבור אוטומטי מציג סרגל כלים של צורות להוספה.

  מופיע סרגל כלים מצומצם המכיל את ארבע הצורות המהירות הראשונות הנמצאות כעת בסטנסיל צורות מהירות. כאשר אתה מצביע על צורה בסרגל הכלים, Visio מציג תצוגה מקדימה של צורה זו בדף.

 5. לחץ על הצורה שברצונך להוסיף.

 6. אם ברצונך להמשיך, הצבע על חץ 'חיבור אוטומטי' על גבי צורה חדשה שנוספה, כדי להוסיף צורה אחרת שתחובר גם היא באופן אוטומטי.

  ריחוף מעל הצורה שנוספה זה עתה מציג חצים של 'חיבור אוטומטי' להוספת צורה נוספת.

לראש הדף

חיבור צורות שכבר נמצאות בדף

עצה: הפקודות בקבוצה כלים שבכרטיסיה בית מעבירות את Visio למצב אחר, דבר שעלול למען האמת להיות מבלבל לפעמים. השתמש בלוח המקשים כדי לעבור בקלות בין כלי מצביע בחירת אובייקטים (הקש Ctrl+1) ומחבר תמונת לחצן (הקש Ctrl+3). בכל כלי שבו אתה משתמש, כגון בלוק טקסט או נקודת חיבור, תוכל להקיש Esc כמה פעמים כדי לחזור אל כלי מצביע.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על מחבר תמונת לחצן או הקש Ctrl+3.

 2. לחץ על צורה וגרור מחבר לצורה אחרת.

 3. לאחר שתסיים, לחץ על כלי מצביע בחירת אובייקטים בכרטיסיה בית בקבוצה כלים או הקש Ctrl+1.

הכלי 'מחבר' מתחבר לצורות עם חיבור נקודתי בכל קצה.

לחלופין, ניתן להוסיף את הפקודה חבר צורות לרצועת הכלים ולהשתמש בה כדי לחבר צורות מרובות בסדר שבו הן נבחרו.

טקסט חלופי

עצה: ניתן להוסיף פקודות שימושיות שאינן גלויות עדיין ברצועת הכלים על-ידי לחיצה על קובץ > אפשרויות > התאמה אישית של רצועת הכלים.

לראש הדף

התחברות לצורה בדף אחר

באפשרותך להשתמש במחברים רק בין צורות באותו דף. כדי להתחבר לצורה בדף אחר, השתמש בצורה הפניה אל מחוץ לדף כדי ליצור היפר-קישור מדף אחד לאחר, או הוסף היפר-קישור ופעולת לחיצה כפולה לצורה כלשהי כדי לאפשר לה לנווט לדף אחר באותו המסמך.

שימוש ב'הפניה אל מחוץ לדף'

 1. פתח את הסטנסיל צורות של תרשימי זרימה בסיסיים ולאחר מכן גרור את הצורה הפניה אל מחוץ לדף לדף הנוכחי.

  הצורה 'הפניה אל מחוץ לדף'
 2. בתיבת הדו-שיח הפניה אל מחוץ לדף, בחר אישור כדי להוסיף את הצורה לדף הנוכחי ולדף שנוצר זה עתה.

 3. בדף החדש, המשך ליצור את הדיאגרמה.

 4. כדי לשנות את המראה של הצורה הפניה אל מחוץ לדף, לחץ פעמיים על הצורה ולאחר מכן בחר יוצא, נכנס, מעגל או חץ.

כדי לעבור בין דפים, לחץ פעמיים על הצורה הפניה אל מחוץ לדף באחד מהדפים. לקבלת מידע נוסף, ראה תיבת הדו-שיח 'הפניה אל מחוץ לדף'.

שימוש בהיפר-קישור ולחיצה כפולה

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורה כלשהי או הקש CTRL+K, ולאחר מכן בחר היפר-קישור.

 2. לחץ על עיון לצד השדה כתובת משנה ולאחר מכן לחץ על הרשימה הנפתחת לצד דף כדי לבחור את הדף הרצוי.

  תיבת הדו-שיח 'היפר-קישור'

  הערה: ניתן גם לציין את השם של צורה בדף היעד עבור היפר-קישור. לחץ על הכרטיסיה מפתחים ולאחר מכן בחר שם צורה. השתמש בשם ברירת המחדל בשדה שם או ערוך אותו ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. כדי להגדיר את פעולת הלחיצה הכפולה עבור צורה, לחץ על הכרטיסיה מפתחים ולאחר מכן בחר אופן פעולה.

 4. לחץ על הכרטיסיה לחיצה כפולה, בחר עבור לדף ולאחר מכן לחץ על הרשימה הנפתחת כדי לבחור את הדף הרצוי.

  פעולת לחיצה כפולה ב- Visio

  הערה: עשה זאת רק לאחר עריכת שמות הדפים, מאחר שהם אינם מתעדכנים כאן באופן אוטומטי.

לראש הדף

שימוש בערכות נושא כדי לשנות את המראה של מחבר

בעוד שמראה ברירת המחדל של מחברים עשוי להיות קווים פשוטים, ניתן לשלב אותם עם ערכות נושא שמוסיפה קישוטים, כגון ראשי חצים. ניתן להחיל את ערכות הנושא המוכללות מהגלריה ערכות נושא בכרטיסיה עיצוב. כדי לשנות תכונות של מחבר, כגון סגנון, צבע, עובי וכדומה, ראה עריכת צורות מחבר.

טקסט חלופי

הערות: 

 • כדי לראות קישוטים נוספים, לחץ על הכרטיסיה עיצוב. בקבוצה משתנים, לחץ על החץ הנפתח ולאחר מכן בחר מחברים.

 • טקסט חלופי

שימוש בצורות מחבר חלופיות

כל צורת מחבר, כגון אלו הזמינות בסטנסיל צורות נוספות > תוספות Visio > מחברים, יכולה לשמש לחיבור צורות כתחליף לשימוש בצורה מחבר דינאמי המהווה ברירת מחדל. ניתן לגרור ולשחרר את צורות מחבר אלו לדף, לבחור בהן לשימוש עם הכלים מחבר וחבר צורות, או פשוט להשתמש בהן להחלפת מחברים קיימים.

 1. פתח את הסטנסיל המכיל את צורות המחבר החלופיות.

 2. בחר בדף את המחברים שיש להחליף.

 3. בכרטיסיה בית בקבוצה עריכה, לחץ על שנה צורה ולאחר מכן בחר את צורת המחבר הרצויה.

טקסט חלופי

הערה: התכונה שנה צורה הוצגה לראשונה ב- Visio 2013, אך הכלים מחבר וחבר צורות הוצגו לראשונה לפני Visio 2007.

לראש הדף

שינוי הצורות בסרגל הכלים המצומצם של 'חיבור אוטומטי'

הצורות בסרגל הכלים המצומצם מגיעות מהסטנסיל צורות מהירות של דיאגרמה. סרגל הכלים המצומצם מציג עד ארבע צורות. באפשרותך להתאים אישית את הצורות שמופיעות בסרגל הכלים המצומצם. ההליך הבא משתמש בדיאגרמה בסיסית כדוגמה.

 1. כברירת מחדל, הצורות בסרגל הכלים המצומצם הן ארבע הצורות הראשונות הכלולות בסטנסיל המוצג מיד אחרי הסטנסיל צורות מהירות. לדוגמה, אלה הן ארבע הצורות הראשונות בסטנסיל יסודות.

  סרגל הכלים המצומצם המשתמש בצורות בסיסיות המהוות ברירת מחדל
 2. כדי להציג צורות אחרות בסרגל הכלים המצומצם של סטנסיל מסוים, ניתן לסדר מחדש את הצורות על-ידי גרירתן אל החלק העליון של הסטנסיל. לדוגמה, באפשרותך לגרור את הצורות כוכב עם 4 פינות, כוכב עם 5 פינות, כוכב עם 6 פינות, וכוכב עם 7 פינות לחלק העליון של הסטנסיל יסודות.

  סרגל הכלים המצומצם הכולל צורות בסיסיות חדשות
 3. באפשרותך גם לשנות את סדר הסטנסילים על-ידי גרירתם למקום גבוה או נמוך יותר בחלונית 'צורות'. קבוצת משנה של צורות אלה מופיעה בסטנסיל 'צורות מהירות', באותו הסדר שבו הן מופיעות בחלונית 'צורות'. לדוגמה, לאחר גרירת הסטנסיל צורות דקורטיביות מיד לאחר הסטנסיל צורות מהירות בחלונית צורות, הרצף משתנה בסטנסיל צורות מהירות.

  סרגל הכלים המצומצם המשתמש בסטנסיל אחר על-ידי סידור מחדש

  הערה: כאשר אתה סוגר ופותח מחדש דיאגרמה, סדר ברירת המחדל של הסטנסילים בחלונית 'צורות' משוחזר באופן אוטומטי ומשתקף ב'צורות מהירות'.

 4. כדי להשתמש בסטנסיל אחר כבסיס לסרגל הכלים המצומצם, בסטנסיל צורות מהירות, בחר צורה בקבוצת המשנה של צורות אלה עבור סטנסיל. לדוגמה, בחר דיאגרמת חיתוך קבוצות (Venn) בסטנסיל צורות גרפים ומתמטיקה.

  סרגל הכלים המצומצם המשתמש בסטנסיל חדש על-ידי בחירה

עצה: כדי לחזור לרצף ברירת המחדל של צורות בסטנסיל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הסטנסיל בחלונית צורות ולאחר מכן בחר איפוס סטנסיל.

הערה: לא כל הסטנסילים כוללים צורות שניתן להשתמש בהן בסרגל הכלים המצומצם. לדוגמה, הצורות בסטנסיל צורות חצים אינן מופיעות בסרגל הכלים המצומצם.

לראש הדף

הפעלה או ביטול של חיבור אוטומטי

חיבור אוטומטי היא אפשרות ברמת הקובץ. אם תפעיל את האפשרות, היא תישאר כך בקובץ הנוכחי, אך כשתעבוד על קובץ אחר, יהיה עליך להפעיל אותה שוב. עבור תבניות מסוימות, האפשרות מופעלת כברירת מחדל. 

הפעלה או ביטול של חיבור אוטומטי בדיאגרמה הפעילה

 • בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה עזרים חזותיים, בחר או נקה את חיבור אוטומטי.

  בחר או נקה את האפשרות 'חבר אוטומטית' בכרטיסיה 'תצוגה' כדי להפעיל חיבור אוטומטי או לבטל את הפעלתו.

אם האפשרות חיבור אוטומטי מוצגת באפור, באפשרותך לתקן אותה על-ידי מעבר אל קובץ > אפשרויות > מתקדם ובחירה באפשרות הפיכת חיבור אוטומטי לזמין:

הפעלת או ביטול הפעלה של ‘חיבור אוטומטי‘

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. תחת אפשרויות Visio, לחץ על מתקדם.

 3. תחת אפשרויות עריכה, בחר הפוך חיבור אוטומטי לזמין כדי להפעיל את 'חיבור אוטומטי'. או נקה את תיבת הסימון הזאת כדי לבטל את הפעלת ‘חיבור אוטומטי‘.

  בחר או נקה את האפשרות 'הפוך חיבור אוטומטי לזמין' כדי להפעיל חיבור אוטומטי או לבטל את הפעלתו עבור כל הדיאגרמות והציורים.
 4. לחץ על אישור.

לראש הדף

באפשרותך להשתמש ב'חיבור אוטומטי' כדי לחבר צורות כאשר אתה מוסיף אותן לבד הציור:

הכלי 'חיבור אוטומטי' ב- Visio באינטרנט.

לחלופין, באפשרותך להשתמש בנקודות חיבור:

הכלי 'נקודת חיבור' ב- Visio באינטרנט

חיבור צורות באמצעות נקודות חיבור

נקודות חיבור מדביקות צורות יחד ומחזיקות אותן מחוברות גם כאשר צורה זזה או מסתובבת.

 • נקודות החיבור המוגדרות כברירת מחדל הופכות לגלויות בעת הזזת המצביע מעל צורה.

 • ניתן להגדיר נקודת חיבור מותאמת אישית על כל אחד מקצוות הצורה, על-ידי הצבעה באמצעות העכבר.

יצירת נקודת חיבור מותאמת אישית 

לפני שתתחיל, שתי הצורות שאתה מחבר חייבות להופיע כבר על בד הציור.

 1. החזק את מצביע העכבר מעל הקצה של הצורה הראשונה, במקום שבו ברצונך להוסיף את נקודת החיבור.

 2. יופיע עיגול ירוק (מתחת למצביע, שיופיע בצורת צלב), המציין שנקודת החיבור מוכנה לבחירה. לחץ והחזק ולאחר מכן גרור את המצביע לכיוון הצורה השניה. 

  העיגול הירוק מציין היכן ימוקם המחבר המותאם אישית.

 3. הצבע על קצה הצורה השניה; מעגל ירוק יופיע מתחת לסימן הצלב ויצביע על כך שניתן לבצע חיבור. שחרר את לחצן העכבר כדי ליצור חיבור סטטי לנקודה זו על הצורה.

  נקודת חיבור מותאמת אישית.

  לחלופין: הצבע על החלק הפנימי של הצורה השניה. כאשר גבול ירוק יקיף את הצורה, יופיע תיאור כלי (הדבק לצורה). שחרר את לחצן העכבר כדי ליצור חיבור דינאמי לצורה זו.

  מחבר מותאם אישית המודבק באופן דינאמי לצורה.

שימוש בנקודות חיבור המוגדרות כברירת מחדל

שתי הצורות שאתה מחבר חייבות להופיע כבר על בד הציור.

 1. החזק את מצביע העכבר מעל נקודת חיבור המוגדרת כברירת מחדל בקצה הצורה הראשונה. כאשר המצביע יופיע בצורת צלב, לחץ והחזק כדי לבחור את נקודת החיבור.

  נקודת חיבור המוגדרת כברירת מחדל.

 2. גרור את העכבר לכיוון הצורה השניה. הצבע על נקודת חיבור בקצה הצורה. 

 3. כאשר יופיע עיגול ירוק מתחת למצביע – שיופיע בצורת צלב – יופיע תיאור כלי (הדבק לנקודת חיבור). שחרר את לחצן העכבר כדי ליצור את החיבור הסטטי. 

  הדבק את המחבר לנקודת חיבור בצורה השניה.

חיבור צורות באמצעות 'חיבור אוטומטי'

התכונה 'חיבור אוטומטי' כוללת שני כלים שניתן לבחור ביניהם:  השתמש במשולש או בעיגול כדי לחבר באופן אוטומטי בין צורות.

 • המשולש מצייר צורה חדשה ומתחבר אליה

 • המעגל מסייע לך להתחבר לצורה שכבר נמצאת על הבד

ציור צורה חדשה והתחברות אליה

 1. החזק את מצביע העכבר מעל לצורה שממנה ברצונך ליצור חיבור.

  יופיעו ארבעה כלים אפורים בצורת משולש/עיגול בשולי הצורה.

  בעת הצבעה על צורה, כלים אפורים של חיבור אוטומטי מופיעים בשוליים של הצורה.

 2. הצבע על משולש בכיוון שבו ברצונך להוסיף צורה חדשה.

 3. בסרגל הכלים המצומצם שמופיע, בחר את הצורה שברצונך להוסיף.

  בסרגל הכלים המצומצם, בחר את הצורה שברצונך להוסיף לבד הציור.

  הצורה החדשה תתווסף לדיאגרמה ותתחבר באופן אוטומטי לצורה המקורית.

התחברות לצורה שכבר נמצאת על בד הציור

 1. החזק את מצביע העכבר מעל לצורה שממנה ברצונך ליצור חיבור.

  יופיעו ארבעה כלים אפורים בצורת משולש/עיגול בשולי הצורה.

  בעת הצבעה על צורה, כלים אפורים של חיבור אוטומטי מופיעים בשוליים של הצורה.

 2. הצבע על כלי העיגול בקרבת הצורה שברצונך ליצור חיבור אליה.

 3. לחץ על כלי העיגול וגרור לכיוון הצורה שברצונך ליצור חיבור אליה.

  גרור החוצה לכיוון הצורה שאליה ברצונך להתחבר.

 4. הצבע על קצה צורת היעד עד להופעת עיגול ירוק. שחרר את לחצן העכבר כדי להדביק את המחבר לנקודה זו על הצורה. לחלופין 

  הצבע על החלק הפנימי של צורת היעד עד להופעת תיאור הכלי הדבק לצורה.  שחרר את לחצן העכבר כדי להדביק את המחבר לצורה זו.

  מחבר יצויר בין שתי הצורות.

שינוי הסגנון של מחבר

סגנון המחבר יכול להיות ישר זווית, ישר או מעוקל. הסגנון המוגדר כברירת מחדל הוא מחבר ישר-זווית. 

 1. בחר את המחבר או המחברים שברצונך לשנות.

 2. בחר את הכרטיסיה צורה ברצועת הכלים ולאחר מכן בחר סגנון המחבר.

 3. בתפריט הנפתח, בחר את האפשרות הרצויה.

שינוי המראה של הקווים והחצים של המחבר

באפשרותך לשנות את צבע המיתאר, את סוג החץ ואת עובי הסגנון של קו מחבר:

 1. בחר את המחבר או המחברים שברצונך לשנות.

 2. בחר את הכרטיסיה צורה ברצועת הכלים ולאחר מכן בחר מיתאר צורה.

 3. בחר צבע מהגלריה, או שנה את סגנון המחבר באמצעות האפשרויות הבאות:

  אפשרות

  תיאור

  משקל

  כוונן את העובי של קו המחבר.

  סגנון הקו

  שנה את סגנון הקו: מלא, מקווקו, מנוקד או שילוב.

  חצים

  ראשי חץ יכולים להיות נקודות, חצים או ללא ראש חץ. הם יכולים להיות עם מילוי או ללא מילוי, ובקצה אחד של המחבר או בשני קצותיו.

שני סוגי חיבורים

 • הדבקה מנקודה לנקודה, המכונה גם הדבקה סטטית, נצמדת לנקודה מסוימת בצורה.

 • הדבקת צורה לצורה, המכונה גם הדבקה דינאמית, מחברת בין צורות באמצעות הנקודה הנוחה ביותר.

באפשרותך לחבר בין שתי צורות הן בחיבור נקודתי והן בחיבור דינאמי. לדוגמה, בדיאגרמה של מחשב/נתב יש חשיבות לנקודת החיבור הספציפית בצורת הנתב ולכן זהו חיבור נקודתי, אך לנקודת החיבור הספציפית בצורת המחשב אין חשיבות ולכן זהו חיבור דינאמי.

בדיאגרמה הבאה, צורה A מודבקת באופן סטטי לצורה C, ובכל הזזה של C, המחבר מ- A נשאר מחובר לאותה נקודה ב- C. לעומת זאת, צורה B מודבקת באופן דינאמי ל- C, והמחבר מ- B יזוז לנקודת החיבור הקרובה ביותר ב- C.

ל- A יש חיבור נקודתי ל- C, אך ל- B יש חיבור דינאמי ל- C.

חיבור צורות באמצעות 'חיבור אוטומטי'

דרך אחת לחבר צורות היא להניח ל- Visio לחבר אותן באופן אוטומטי בעת הוספת צורות לציור. זוהי דרך נוחה במיוחד בעת יצירת תרשים זרימה.

השתמש בהליך הבא כדי להוסיף צורה לציור שלך ש- Visio יחבר באופן אוטומטי לצורה קיימת.

שימוש ב'חיבור אוטומטי' בעת גרירת צורות אל הדף

 1. גרור צורה מסטנסיל אל דף הציור ומקם אותה ליד צורה אחרת.

  צורה ממוקמת ליד צורה אחרת

 2. בעת החזקת לחצן העכבר, הזז את המצביע מעל אחד מהמשולשים הכחולים. המשולש הופך לכחול כהה.

  כשהמצביע ממוקם מעל אחד מהמשולשים הכחולים, המשולש הופך לכחול כהה.

 3. שחרר את לחצן העכבר. הצורה מוצבת בדף הציור, ומחבר מתווסף ומודבק לשתי הצורות.

  הצורה מוצבת בדף הציור, ומחבר מתווסף ומודבק לשתי הצורות.

עצה: אם אינך אוהב לגרור צורות, באפשרותך להשיג את אותה תוצאה על-ידי בחירת צורה בסטנסיל, הנחת המצביע מעל צורה בציור ולאחר מכן לחיצה על אחד מהמשולשים הכחולים שמופיעים ליד אותה צורה.

שימוש ב'חיבור אוטומטי' עם צורות שכבר נמצאות בדף

 1. הנח את המצביע מעל צורה שממנה ברצונך ליצור חיבור.

  המצביע ממוקם על צורה שממנה ברצונך ליצור חיבור.

 2. מקם את המצביע מעל המשולש הכחול הקרוב ביותר לצורה שאליה ברצונך להתחבר.

  המצביע ממוקם מעל המשולש הכחול הקרוב ביותר לצורה שאליה ברצונך לחבר.

  המשולש הופך לכחול כהה, ומופיעה תיבה אדומה סביב הצורה שאליה ברצונך להתחבר.

  הערה: אם לא מופיעה תיבה אדומה סביב הצורה שאליה ברצונך להתחבר, ייתכן שהצורה רחוקה מדי. קרב את הצורה ונסה שוב.

 3. לחץ על המשולש הכחול. מחבר מתווסף ומודבק לשתי הצורות.

  הצורה מוצבת בדף הציור, ומחבר מתווסף ומודבק לשתי הצורות.

הפיכת חיבור אוטומטי לזמין או ללא זמין

ניתן להפוך את התכונה 'חיבור אוטומטי' לזמינה או ללא זמינה בכל ציורי Visio או רק בציור הנוכחי. עבור כל הציורים:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על הכרטיסיה כללי.

 3. תחת אפשרויות חלון ציור, בחר את תיבת הסימון הפוך חיבור אוטומטי לזמין.

עבור הציור הנוכחי בלבד:

 • בסרגל הכלים רגיל, לחץ על הכלי חבר אוטומטית.

  הערה: אם לחיצה על הכלי חבר אוטומטית אינה הופכת את 'חיבור אוטומטי' לזמין, ודא שתיבת הסימון הפוך חיבור אוטומטי לזמין נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות.

חיבור צורות באמצעות הכלי 'מחבר'

אחת הדרכים הנוחות ביותר להוסיף ולהדביק מחבר היא לצייר אותו באמצעות הכלי מחבר תמונת לחצן בסרגל הכלים רגיל.

 1. לחץ על הכלי מחבר תמונת לחצן בסרגל הכלים רגיל.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי שהמחבר יישאר דבוק לנקודה ספציפית בצורה, גרור מנקודת חיבור תמונת נקודת חיבור - X כחול בצורה הראשונה לנקודת חיבור בצורה השניה. נקודות הקצה של המחבר הופכות לאדומות כאשר הצורות מחוברות. פעולה זו נקראת חיבור מנקודה לנקודה. באמצעות חיבור מנקודה לנקודה, המחבר נשאר דבוק לאותן נקודות חיבור בעת ההזזה של אחת מהצורות.

  • כדי לאפשר למחבר לנוע לנקודת החיבור הזמינה הקרובה ביותר, מקם את הכלי מחבר מעל למרכז הצורה הראשונה עד להופעת תיבה אדומה מסביב לצורה. החזק את לחצן העכבר לחוץ וגרור למרכז הצורה השניה. כאשר מופיעה תיבה אדומה מסביב לצורה השניה, שחרר את לחצן העכבר. פעולה זו נקראת חיבור מצורה לצורה. באמצעות חיבור מצורה לצורה, המחבר נשאר דבוק לכל צורה על-ידי תזוזה לנקודות החיבור הזמינות הקרובות ביותר בעת הזזת כל אחת מהצורות. אם לא קיימות נקודות חיבור, המחבר עובר לצדדים הקרובים ביותר.

   הערה: באפשרותך גם ליצור חיבורים בין צורות שבהם קצה אחד של המחבר מחובר לנקודת חיבור והקצה השני של המחבר מחובר לצורה (ולהפך).

 3. לחץ על הכלי מצביע לחצן מצביע בסרגל הכלים רגיל כדי לחזור לעריכה רגילה.

  הערות: 

  • כדי להוסיף מחבר מצורה אחת לצורות מרובות, עליך להוסיף מחברים מרובים; אין צורה של מחבר "הסתעפות".

  • אם אתה מנסה ליצור חיבור מנקודה לנקודה ואתה מתקשה להדביק מחבר בדיוק למיקום הרצוי, נסה הגדרות הצמדה והדבקה אחרות:

  • בתפריט כלים, לחץ על הצמדה והדבקה ולאחר מכן, בכרטיסיה כללי, בחר את האפשרויות הרצויות.

   בעת הדבקה לגיאומטריה של צורה, לנקודת אחיזה של צורה או לקודקוד צורה, נקודת חיבור מתווספת באופן אוטומטי אם נקודת חיבור לא היתה קיימת כבר.

מעבר בין חיבורי צורות ונקודות

באפשרותך להדביק מחברים מנקודה אחת בצורה לנקודה שניה בצורה אחרת, או מצורה שלמה אחת לצורה שלמה שניה. באפשרותך גם ליצור חיבורים שבהם קצה אחד של המחבר מודבק לנקודה בצורה והקצה השני של המחבר מודבק לצורה שלמה.

 1. גרור נקודת קצה של מחבר הרחק מהצורה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדביק נקודת קצה של המחבר לנקודת חיבור על-גבי צורה, גרור את נקודת הקצה לאחת מנקודות החיבור של הצורה עד להופעת תיבה אדומה מסביב לנקודת החיבור.

  • כדי להדביק נקודת קצה של המחבר לצורה כולה, גרור את נקודת הקצה לעבר אמצע הצורה עד להופעת תיבה אדומה מסביב לצורה כולה.

למידע נוסף

עריכת קווים מחברים, חצים או נקודות

הוספה ועריכה של טקסט במחבר

יצירת מחבר מותאם אישית

הדבקה או ביטול הדבקה של מחברים

הדרכת Visio

כל מה שאתה צריך לדעת אודות מחברי שולחן העבודה של Visio

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×