היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות היא רשימת אפשרויות הנראית כמו רשימה ניתנת לגלילה של תיבות סימון ולא כמו תיבת רשימה טיפוסית. משתמשים יכולים לבחור תיבות סימון רבות ככל הנדרש מתוך הרשימה. בהתאם לאופן שבו תעצב את תיבת הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות, ייתכן שמשתמשים יוכלו גם להקליד פריט רשימה משלהם לצד אחת מתיבות הסימון.

במאמר זה

מתי להשתמש בתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות

השתמש בתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות כאשר ברצונך:

 • לאפשר למשתמשים לבחור פריטים מרובים ברשימה.

 • לאפשר למשתמשים להקליד ערך משלהם ברשימה.

 • להציג את רוב או כל הפריטים ברשימה בטופס כברירת מחדל.

 • להציג את הערכים שאוחזרו מרשימה קבועה, ממקור נתונים של תבנית הטופס או ממקור נתונים חיצוני, כגון מסד נתונים או רשימה של Microsoft Windows SharePoint Services.

באיור הבא, משתמשים יכולים לשייך הוצאות בטופס דוח הוצאות לקטגוריות מרובות על-ידי בחירת תיבות הסימון בתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות. האדם שעיצב את הטופס בחר לאפשר קטגוריות מותאמות אישית. כתוצאה מכך, משתמשים יכולים להזין ערך בתיבה ריקה לצד תיבת הסימון האחרונה ברשימה.

ערך מותאם אישית נוסף לרשימת אפשרויות בתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות

לאחר הוספת תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות לתבנית הטופס שלך, עליך לציין את הערכים שברצונך שיופיעו בו. אחרת, המשתמשים יראו תיבה ריקה כאשר יפתחו טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך. בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות, באפשרותך להקליד את הערכים בעצמך או לקבוע את התצורה של תיבת הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות לאחזור ערכים ממסד נתונים או ממקור נתונים אחר.

פקדים קשורים

Microsoft Office InfoPath כולל פקדים הדומים לתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות, אך משמשים למטרות שונות. כדי להחליט איזה פקד פועל בצורה הטובה ביותר בתבנית הטופס שלך, עיין ברשימה הבאה:

תיבת רשימה    בדומה לתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות, תיבת רשימה רגילה מאפשרת למשתמשים לבחור ערכים ברשימה. עם זאת, בתיבת רשימה, משתמשים יכולים לבחור פריט אחד בלבד ברשימה. בדומה לתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות, תיבת רשימה מציגה את כל הפריטים ברשימה כברירת מחדל.

תיבת רשימה נפתחת    בדומה לכל רשימה אחרת, תיבת רשימה נפתחת מציעה למשתמשים רשימת אפשרויות. עם זאת, עם תיבות רשימה נפתחת, ערכי הרשימה מוסתרים עד שהמשתמש לוחץ על הפקד. משתמשים יכולים לבחור פריט אחד בלבד מתוך רשימה נפתחת.

תיבה משולבת    אם ברצונך שמשתמשים יוכלו להקליד ערך רשימה משלהם או לבחור ערך מתוך רשימה מוגדרת מראש, השתמש בתיבה משולבת במקום בתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות. משתמשים יכולים לבחור פריט אחד בלבד מתוך תיבה משולבת.

לחצני אפשרויות    בדומה לתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות, קבוצה של לחצני אפשרויות מאפשרת למשתמשים לבחור מתוך רשימת אפשרויות. בניגוד לתיבות רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות, משתמשים יכולים לבחור אפשרות אחת בלבד מתוך קבוצה של לחצני אפשרויות. בנוסף, עם לחצני אפשרויות, משתמשים לוחצים על עיגול קטן כדי לבצע בחירה, במקום ללחוץ על פריט בתיבת רשימה.

לראש הדף

חוויית המשתמש

בתיבות רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות, משתמשים מבצעים בחירות על-ידי בחירה או ניקוי של תיבות סימון בתיבה בטופס. אם מספר תיבות הסימון חורג מגובה הפקד, מופיע פס גלילה בצד השמאלי של התיבה כדי שהמשתמשים יוכלו לראות את יתר האפשרויות.

באפשרותך לעצב את תבנית הטופס כך שמשתמשים יוכלו להקליד ערך משלהם ברשימה, אם יש צורך בכך. במקרה זה, תיבת סימון עם תיבת עריכה מופיעה כפריט האחרון ברשימה.

תיבה ריקה בתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות

כדי להזין ערך מותאם אישית, משתמשים בוחרים בתיבת הסימון לצד תיבת העריכה ולאחר מכן מקלידים את הערך באזור שלצד תיבת הסימון. כדי לאפשר זאת, עליך לבחור בתיבת הסימון אפשר למשתמשים להזין ערכים מותאמים אישית בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות בעת הוספת תיבת הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות לתבנית הטופס.

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, באפשרותך לבחור לעצב תבנית טופס תואמת-דפדפן. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, פקדי תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות אינם זמינים בחלונית המשימות פקדים מפני שלא ניתן להציג אותם בדפדפן אינטרנט.

לראש הדף

הוספת תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות

ההליך להוספת תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות משתנה במקצת בהתאם לפעולה שאתה מבצע: עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, או ביסוס העיצוב של תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או על מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מציג כיצד תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות נראית כאשר היא נבחרת במצב עיצוב, לפני שמעצב תבנית הטופס מוסיף את ערכי תיבת הרשימה באופן ידני.

תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות כשהיא ריקה ונבחרת במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מורכב משדות ומקבוצות המופיעים בתצוגה הירארכית בחלונית המשימות מקור נתונים. תיבות רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות מאוגדות תמיד לשדות חוזרים בתוך קבוצה. שדות חוזרים מאפשרים לך לאחסן יותר מערך אחד בשדה. בדוגמה הבאה, תיבת הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות קטגוריה בתבנית הטופס מאוגדת לשדה החוזר קטגוריה בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשרי גומלין בין תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות בתבנית טופס ובין שדה תואם במקור נתונים

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML), מסד נתונים או שירות אינטרנט קיימים, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות שבחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה.

הוספת תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. בחלונית המשימות פקדים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור באופן אוטומטי במקור הנתונים שדה חוזר המאוגד לתיבת הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות, בחר בתיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי.

  • כדי לאגד את תיבת הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות לשדה חוזר קיים, נקה את צור מקור נתונים באופן אוטומטי בתיבת הסימון.

   הערה:  אם תיבת הסימון אינה זמינה, מקור הנתונים נעול. לדוגמה, אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס על סכימת XML, ייתכן שלא תוכל להוסיף קבוצות או שדות חדשים למקור הנתונים ב- InfoPath. הגבלה זו מונעת ממך לבצע בסכימה שינויים שלא במתכוון, שעלולים להפוך אותה לבלתי חוקית.

 4. תחת הוסף פקדים, לחץ על תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות.

 5. אם ניקית את תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בשלב 3, בתיבת הדו-שיח איגוד תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות, בחר שדה חוזר שאליו ברצונך לאגד את תיבת הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות.

 6. בתבנית הטופס, הקלד את תווית הטקסט מעל או מימין לתיבת הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות, והקלד אחריה נקודתיים (:).

 7. כדי לציין את הערכים שבהם ברצונך להשתמש כערכים ברשימה, לחץ פעמיים על תיבת הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות.

 8. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 9. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לאכלס את תיבת הרשימה:

  הקלדת ערכי תיבת הרשימה בעצמך

  אפשרות זו שימושית כאשר יש לך ערכת ערכים מוגבלת שנקבעה מראש, ואינך מצפה שערכים אלה ישתנו בעתיד. אם הערכים ישתנו, עליך לפרסם גירסה מעודכנת של תבנית הטופס, כדי שהמשתמשים יוכלו לראות ולהשתמש בערכי הרשימה העדכניים ביותר.

  1. לחץ על הוסף.

  2. בתיבה ערך, הקלד את הטקסט שברצונך לאחסן אם משתמש בוחר בערך זה.

  3. בתיבה שם תצוגה, הקלד את הטקסט שברצונך שיוצג עבור ערך זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. חזור על שלבים 1 עד 3 עבור כל ערך שברצונך להוסיף לתיבת הרשימה.

  5. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

  שימוש בערכים מחלק אחר של הטופס

  אפשרות זו שימושית כאשר ברצונך שהערכים ברשימה ישתנו, בהתאם לערכים אחרים שהמשתמשים מזינים בטופס שלהם.

  1. תחת ערכי תיבת רשימה, לחץ על בדוק ערכים במקור הנתונים של הטופס.

   יש לשייך את הערכים שבתיבת הרשימה לקבוצה חוזרת או לשדה חוזר מסוימים בתבנית הטופס.

  2. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה ערכים ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על השדה החוזר או הקבוצה החוזרת שמכילים את השדות שיספקו את הערכים עבור תיבת הרשימה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  3. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה ערך, לחץ על השדה שמכיל את הערכים האפשריים עבור הפריטים בתיבת הרשימה ולאחר מכן לחץ על אישור. אחד מערכים אלה יישמר ב- XML המשמש כבסיס כאשר משתמש ילחץ על פריט בתיבת הרשימה.

  4. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה שם תצוגה, לחץ על השדה שמכיל את הערכים המוצגים בתיבת הרשימה ולאחר מכן לחץ על אישור.

   עצה: כדי למנוע את הופעתם של ערכי שמות תצוגה פעמים מרובות בתיבת הרשימה, בחר בתיבת הסימון הצג רק ערכים עם שמות תצוגה ייחודיים.

  שימוש בערכים ממסד נתונים, שירות אינטרנט, מסמך XML או אתר SharePoint

  אפשרות זו שימושית כאשר ברצונך שהערכים בתיבת רשימה יהיו עדכניים או יעברו רענון באופן קבוע. הערכים מאוחסנים בדרך כלל במסד נתונים או במקור נתונים חיצוני אחר, והם מאוחזרים בכל פעם שהטופס נפתח.

  1. לחץ על בדוק ערכים ממקור נתונים חיצוני.

  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • אם כבר הוספת חיבור נתונים, לחץ עליו בתיבה חיבור נתונים.

   • כדי להוסיף חיבור נתונים חדש, לחץ על הוספה ולאחר מכן פעל לפי ההוראות באשף חיבורי הנתונים.

    יש לשייך את הערכים שבתיבת הרשימה לשדה חוזר או לקבוצה חוזרת מסוימים.

  3. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה ערכים ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח בחירת שדה או קבוצה, לחץ על הקבוצה או השדה שמכילים את השדות שיספקו את הערכים עבור תיבת הרשימה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  4. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה ערך, לחץ על השדה שמכיל את הערכים האפשריים עבור הפריטים בתיבת הרשימה ולאחר מכן לחץ על אישור. אחד מערכים אלה יישמר ב- XML המשמש כבסיס כאשר משתמש ילחץ על פריט בתיבת הרשימה.

  5. לחץ על בחירת XPath תמונת לחצן לצד התיבה שם תצוגה, לחץ על השדה שמכיל את הערכים המוצגים בתיבת הרשימה ולאחר מכן לחץ על אישור.

   עצה: כדי למנוע את הופעתם של ערכי שמות תצוגה פעמים מרובות בתיבת הרשימה, בחר בתיבת הסימון הצג רק ערכים עם שמות תצוגה ייחודיים.

 10. אם ברצונך לאפשר למשתמשים להקליד ערכים משלהם בתחתית תיבת הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים להזין ערכים מותאמים אישית.

לראש הדף

עצות פריסה

השתמש בעצות הבאות שיסייעו לך לעדן את המראה, הגודל והיבטים אחרים של תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות:

 • כדי לשנות את הרוחב של מספר תיבות רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות בבת אחת, בחר את תיבות הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות שאת גודלן ברצונך לשנות, הקש ALT+ENTER, לחץ על הכרטיסיה גודל ולאחר מכן, בתיבה רוחב, הקלד מספר חדש.

 • כדי לשנות את צבע הרקע עבור מספר תיבות רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות בבת אחת, בחר את תיבות הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות שברצונך לשנות. בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה ולאחר מכן, בכרטיסיה הצללה, בצע את ההתאמות הנדרשות.

 • כדי להתאים אישית את הגופן שמופיע לצד תיבות הסימון בתיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות, השתמש בתיבות גופן וגודל גופן בסרגל הכלים עיצוב. כדי לשנות את הגופן ואת גודל הגופן עבור כל תיבות הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות בתבנית הטופס בבת אחת, לחץ על תיבת הרשימה עם אפשרויות הבחירה המרובות שמכילה את העיצוב הרצוי ולאחר מכן, בתפריט עיצוב, לחץ על החל גופן על כל הפקדים מסוג תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות.

 • כדי להתאים את המרווח בין תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות לבין האובייקטים המקיפים אותה בתבנית הטופס, נסה את הגדרות השוליים בכרטיסיה גודל בתיבת הדו-שיח מאפייני תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות. השימוש בשוליים כדי להגדיל את המרווח מציע מידת שליטה טובה יותר מאשר השימוש במעברי פיסקה כדי להגדיל את המרווח.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×