החלה או הסרה של גבולות תא בגליון עבודה

באמצעות סגנונות גבול מוגדרים מראש, באפשרותך להוסיף במהירות גבול סביב תאים או טווחי תאים. אם גבולות תא מוגדרים מראש אינם כוללים את הצרכים שלך, באפשרותך ליצור גבול מותאם אישית.

הערה: גבולות תא שאתה מחיל מופיעים בעמודים מודפסים. אם אינך משתמש בגבולות תא אך ברצונך שגבולות קווי רשת של גליון עבודה יהיו גלויים בעמודים מודפסים, באפשרותך להציג את קווי הרשת. לקבלת מידע נוסף, ראה הדפסה עם קווי רשת של תאים או ללא .

 1. בגליון עבודה, בחר את התא או טווח התאים שברצונך להוסיף לו גבול, שנה את סגנון הגבול או הסר ממנו גבול.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחיל סגנון גבול חדש או שונה, לחץ על החץ לצד גבולות תמונת לחצןולאחר מכן לחץ על סגנון גבול.

   עצה: כדי להחיל סגנון גבול מותאם אישית או גבול אלכסוני, לחץ על גבולות נוספים. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, בכרטיסיה גבול, תחת קווצבע,לחץ על סגנון הקו והצבע הרצויים. תחת הגדרות קבועות מראש וגבול,לחץ על לחצן אחד או יותר כדי לציין את מיקום הגבול. שני לחצני גבול אלכסוניים תמונת לחצן תמונת לחצן זמינים תחת גבול.

  • כדי להסיר גבולות תא, לחץ על החץ לצד גבולות תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על ללא תמונת לחצן.

 • לחצן גבולות מציג את סגנון הגבול שהיה בשימוש לאחרונה. באפשרותך ללחוץ על לחצן גבולות (ולא על החץ) כדי להחיל סגנון זה.

 • אם תחיל גבול על תא שנבחר, הגבול יוחל גם על תאים סמוכים המשתפים גבול תא גבולי. לדוגמה, אם אתה מחיל גבול תיבה כדי להקיף את הטווח B1:C5, התאים D1:D5 רוכשים גבול שמאלי.

 • אם תחיל שני סוגים שונים של גבולות על גבול תא משותף, הגבול שהוחל לאחרונה יוצג.

 • טווח תאים שנבחר מעוצב כבלוק תאים בודד. אם תחיל גבול ימינה על טווח התאים B1:C5, הגבול יוצג רק בקצה השמאלי של התאים C1:C5.

 • אם ברצונך להדפיס את אותו גבול בתאים המופרדים באמצעות מעבר עמוד, אך הגבול מופיע בעמוד אחד בלבד, באפשרותך להחיל גבול פנימי. בדרך זו, באפשרותך להדפיס גבול בחלק התחתון של השורה האחרונה של עמוד אחד ולהשתמש באותו גבול בחלק העליון של השורה הראשונה בעמוד הבא. בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את השורות בשני צידי מעבר העמוד.

  2. לחץ על החץ לצד גבולות תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על גבולות נוספים.

  3. תחת הגדרות קבועותמראש , לחץ על לחצן תמונת לחצן.

  4. תחת גבול, בדיאגרמת התצוגה המקדימה, הסר את הגבול האנכי על-ידי לחיצה עליו.

 1. בגליון עבודה, בחר את התא או טווח התאים שברצונך להסיר מהם גבול.

  כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, לחץ על החץ לצד גבולות תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על ללא תמונת לחצן.

  – או –

  לחץ על > על החץ גבולות > מחק גבולולאחר מכן בחר את התאים עם הגבול שברצונך למחוק.

באפשרותך ליצור סגנון תא הכולל גבול מותאם אישית ולאחר מכן להחיל סגנון תא זה כאשר ברצונך להציג את הגבול המותאם אישית מסביב לתאים שנבחרו.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על סגנונות תא.

  עצה: אם אינך רואה את לחצן סגנונות תא, לחץ על סגנונותולאחר מכן לחץ על לחצן עוד לצד התיבה סגנונות תא.

  לחצן 'עוד' בגלריית הסגנונות

 2. לחץ על סגנון תא חדש.

  האפשרות 'סגנון תא חדש'
 3. בתיבה שם סגנון, הקלד שם מתאים עבור סגנון התא החדש.

 4. לחץ על עיצוב.

 5. בכרטיסיה גבול, תחת קו, בתיבה סגנון, לחץ על סגנון הקו שברצונך להשתמש בו עבור הגבול.

  עיצוב סגנון תא
 6. בתיבה צבע, בחר את הצבע שברצונך להשתמש בו.

 7. תחת גבול, לחץ על לחצני הגבול כדי ליצור את הגבול שברצונך להשתמש בו.

 8. לחץ על אישור.

 9. בתיבת הדו-שיחסגנון, תחת סגנון כולל (לפי דוגמה),נקה את תיבות הסימון עבור כל עיצוב שברצונך לכלול בסגנון התא.

 10. לחץ על אישור.

 11. כדי להחיל את סגנון התא, עשה את הפעולות הבאות:

  1. בחר את התאים שברצונך לעצב באמצעות גבול התא המותאם אישית.

  2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על סגנונות תא.

  3. לחץ על סגנון התא המותאם אישית שיצרת זה עתה. כמו הלחצן FancyBorderStyle בתמונה זו.

   הגלריה 'סגנון תא'

כדי להתאים אישית את סגנון הקו או הצבע של גבולות תא או למחוק גבולות קיימים, באפשרותך להשתמש באפשרויות ציור גבולות. כדי לצייר גבולות תא, תחילה עליך לבחור את סוג הגבול, לאחר מכן את צבע הגבול ואת סגנון הקו ולבחור את התאים שברצונך להוסיף גבול מסביב. תוכל לעשות זאת באופן הבא:

 1. לחץ על בית > החץ גבולות לחצן 'גבולות' בכרטיסיה 'בית'.

 2. בחר צייר גבולות עבור הגבולות החיצוניים או צייר רשת גבולות עבור קווי הרשת.

  התפריט הנפתח 'גבול' לשם בחירת אפשרויות ציור גבול

 3. לחץ על החץ גבולות > החץ צבע קו ולאחר מכן בחר צבע.

 4. לחץ על החץ גבולות > החץ סגנון קו ולאחר מכן בחר סגנון קו.

 5. בחר את התאים שברצונך לצייר גבולות מסביבם.

הוספת סגנון גבול, צבע גבול או קו גבול

 1. בחר את התא או טווח התאים שברצונך להוסיף גבול מסביב, שנה את סגנון הגבול או הסר מהם גבול.

2. לחץ על> החץ גבולות ולאחר מכן בחר את אפשרות הגבול הרצויה.

 • הוספת צבע גבול - לחץ על החץ גבולות > צבע גבולולאחר מכן בחר צבע

 • הוסף סגנון קו גבול - לחץ על החץ גבולות > סגנון גבולולאחר מכן בחר אפשרות סגנון קו.

עצות

 • לחצן גבולות מציג את סגנון הגבול שהיה בשימוש לאחרונה. כדי להחיל סגנון זה, לחץ על לחצן גבולות (לא על החץ).

 • אם תחיל גבול על תא שנבחר, הגבול יוחל גם על תאים סמוכים המשתפים גבול תא גבולי. לדוגמה, אם תחיל גבול תיבה כדי להקיף את הטווח B1:C5, התאים D1:D5 יתרכוש גבול שמאלי.

 • אם תחיל שני סוגים שונים של גבולות על גבול תא משותף, הגבול שהוחל לאחרונה יוצג.

 • טווח תאים שנבחר מעוצב כבלוק תאים בודד. אם תחיל גבול ימינה על טווח התאים B1:C5, הגבול יוצג רק בקצה השמאלי של התאים C1:C5.

 • אם ברצונך להדפיס את אותו גבול בתאים המופרדים באמצעות מעבר עמוד, אך הגבול מופיע בעמוד אחד בלבד, באפשרותך להחיל גבול פנימי. בדרך זו, באפשרותך להדפיס גבול בחלק התחתון של השורה האחרונה של עמוד אחד ולהשתמש באותו גבול בחלק העליון של השורה הראשונה בעמוד הבא. בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר את השורות בשני צידי מעבר העמוד.

  2. לחץ על החץ לצד גבולות ולאחר מכן לחץ על הגבול האופקי הפנימי

הסרת גבול

כדי להסיר גבול, בחר את התאים עם הגבול ולחץ על החץ גבולות >ללא גבול.

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

למידע נוסף

שינוי הרוחב של גבולות תא

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×