היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

הסכם המנוי המקוון של Microsoft Teams (ללא תשלום) הוא בין הישות שאתה מייצג, או אם אינך מייצג ישות בקשר לרכישה או לחידוש של מנוי, בינך באופן אינדיבידואלי ("אתה" או "שלך") לבין Microsoft Corporation ("Microsoft", "אנחנו", "אנו" או "שלנו"). הוא כולל את התנאים וההתניות שלהלן, וכן את תנאי השימוש בשירותים המקוונים, הסכמי רמת השירות ופרטי ההצעה עבור המנוי או החידוש שלך (כולם ביחד, "ההסכם"). ההסכם נכנס לתוקף בתאריך בו אנו מספקים לך אישור למנוי שלך או בתאריך שבו מתחדש המנוי שלך, לפי ההקשר. המונחים העיקריים מוגדרים בסעיף 8.

 1. שימוש בשירותים מקוונים.

  1. הזכות לשימוש. אנו מעניקים לך את הזכות לגשת לשירותים המקוונים ולהשתמש בהם כדי להתקין את התוכנה הכלולה במנוי שלך ולהשתמש בה, כפי שמתואר בהסכם זה. אנו שומרים את כל הזכויות האחרות.

  2. שימוש מקובל. ניתן להשתמש במוצר רק בהתאם להסכם זה. אינך רשאי לבצע הנדסה לאחור, קומפילציה, לפרק או לעקוף מגבלות טכניות במוצר, פרט למקרים בהם החוק הרלוונטי מאפשר זאת למרות מגבלות אלה. אינך רשאי להשבית, לטפל שלא כדין או לנסות לעקוף כל מנגנון חיובים שמודד את השימוש בשירותים המקוונים. אינך רשאי להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור מחדש, להעביר או לארח את המוצר, או כל חלק ממנו, אל או עבור ספקים חיצוניים, למעט כפי שהותר במפורש בהסכם זה או בתנאי השימוש בשירותים המקוונים.

  3. משתמשי קצה. אתה שולט בגישה על-ידי משתמשי הקצה, ואתה אחראי על השימוש שלהם במוצר בהתאם להסכם זה. לדוגמה, עליך להבטיח שמשתמשי הקצה יצייתו למדיניות השימוש המקובלת.

  4. נתוני לקוח. אתה אחראי בלעדית על התוכן של כל נתוני הלקוח. מתפקידך לאבטח ולתחזק את כל הזכויות בנתוני הלקוח הדרושים לנו כדי לספק לך את השירותים המקוונים מבלי להפר את הזכויות של צד שלישי כלשהו ומבלי לחייב באופן כלשהו את Microsoft כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו. Microsoft לא נושאת ולא תסכים לשאת בכל מחויבויות בנוגע לנתוני לקוחות או לשימוש שלך במוצר באופן השונה מהמוגדר במפורש בהסכם זה או כנדרש על-ידי החוק החל. כמו כן אתה אחראי להודיע למשתמשי הקצה אודות המדיניות שלך בנוגע לנתוני לקוחות ולהבטיח שהעיבוד של נתוני הלקוחות מתבצע כנדרש על-ידי החוק החל.

  5. אחריות לחשבונות שלך. אתה אחראי לשמור על הסודיות של כל אישורי האימות שאינם ציבוריים הקשורים לשימוש שלך בשירותים המקוונים. עליך להודיע באופן מיידי לצוות תמיכת הלקוחות שלנו אודות שימוש לרעה בחשבונות או באישורי אימות או בכל אירוע אבטחה הקשור לשירותים המקוונים.

  6. תצוגות מקדימות. אנו עשויים לשחרר לשימוש תצוגות מקדימות. תצוגות מקדימות מסופקות "as-is", "עם כל התקלות", ו-"כפי שזמין", ואינן חלק מהסכמי רמת השירות וכל האחריות המוגבלת המסופקים בהסכם זה. תצוגות מקדימות עשויות שלא להיכלל בתמיכה על ידי שירות הלקוחות. אנו עשויים לשנות או להפסיק את התצוגות המקדימות בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כמו כן, אנו עשויים לבחור שלא לשחרר תצוגה מקדימה לזמינות כללית.

  7. שירותים מנוהלים עבור Microsoft Azure. באפשרותך להשתמש בשירותי Microsoft Azure כדי לספק פתרון שירות מנוהל בתנאים הבאים: (1) יש לך את היכולת הבלעדית לגשת, להגדיר ולנהל את השירותים של Microsoft Azure, וכן (2) יש לך גישה לניהול ה- OSE(s) הווירטואלי(ים), אם קיים, בפתרון השירות המנוהל, וכן (3) הספק החיצוני מקבל גישת ניהול רק ליישומים או ל- OSE(s) הווירטואלי(ים) של השירות המנוהל. אתה אחראי על השימוש של צד שלישי בשירותי Microsoft Azure, בהתאם לתנאי הסכם זה. אספקת השירותים המנוהלים שלך נשארת כפופה למגבלות הבאות (ולהגבלות אחרות בתנאי השימוש בשירותים המקוונים):

   (i) אינך רשאי למכור או להפיץ מחדש את שירותי Microsoft Azure, וכן

   (ii) אינך רשאי לאפשר למשתמשים מרובים לגשת ישירות או בעקיפין לכל תכונה של שירותי Microsoft Azure הזמינים לפי משתמש.

  8. מנהל מערכת עבור Microsoft Teams ללא תשלום. Microsoft Teams (ללא תשלום) מוצע לך כהצעה מוגבלת כמשמעותה בהסכם זה. אם אתה מייצג ארגון, או אם אתה המשתמש הראשון שנרשם ל-Microsoft Teams המייצג קבוצה של עמיתים לעבודה או שותפים עסקיים, אתה מוגדר כלקוח שמתקשר בהסכם זה, ואתה מצהיר שיש לך את הסמכות לעשות זאת. כאשר אתה מזמין אדם אחר להשתמש ב- Microsoft Teams (ללא תשלום), או כאשר משתמשים שהזמנת מזמינים אדם חדש, אתה מקבל עליך אחריות נוספת בנוגע לשימוש ב-Microsoft Teams (ללא תשלום) על-ידי אדם זה. באופן זה, אספקת Microsoft Teams (ללא תשלום) נשארת כפופה לתנאי השימוש בשירותים המקוונים, כולל בעלות וניהול של נתוני הלקוחות שלך. לדוגמה, עליך לפקח על עיבוד של נתוני לקוחות ולספק הרשאה ל- Microsoft לעבד נתוני לקוחות והוראות אודות עיבוד נתוני הלקוח ל- Microsoft. ההוראות שלך עשויות לכלול גישה, שליטה, שימוש ומחיקה של נתוני לקוחות, ואתה מתחייב להיות אחראי על כל ההתחייבויות תחת תנאי השימוש בשירותים המקוונים. בנוסף, עליך (i) לשלוט בחשבון שלך ולנהל את החשבונות שלך ושל משתמשי קצה, כולל שינוי והבאה לידי סיום של גישה ו- (ii) אתה רשאי לגשת ולעבד את הנתונים שלך ושל משתמשי הקצה, כולל תכנים של תקשורת וקבצים. משתמשי קצה יכולים גם לשלוח בקשות לגבי פעולות ניהול של החשבון שלהם, כגון מחיקה, גישה ושליטה בנתוני לקוחות, הקצאה ואספקת גישה למוצר, ניהול צוותים וערוצים, ניהול הרשאות גישה. עיין בתנאי השימוש בשירותים המקוונים לקבלת מידע נוסף. כל הפונקציות הניהוליות והייצוגיות שלך עשויות להיות מועברות או להיות מוקצות לאדם אחר. אתה מסכים לבצע את כל הפעולות הנדרשות על-ידי Microsoft כדי להקל על העברת הפונקציות הניהוליות או הייצוג לאדם אחר. הן עשויות לכלול הודעות לגבי הפרת נתונים למשתמשי קצה בתוך 72 שעות קבלת מידע אודות הפרת אבטחה של נתוני לקוחות. בנוסף, אתה מסכים לוודא שכל משתמשי הקצה הם בני 16 שנים ומעלה, מכיוון ש- Microsoft Teams Free מיועד למשתמשים מעל גיל 16. אם תבחר לשדרג למנוי בתשלום, כל תנאי התשלום בהסכם זה יחולו אז. יתר על כן, במועד השדרוג, תצטרך לבחור תחום אחד המשויך לארגון שבו ייעשה שימוש עבור כל חשבונות משתמשי הקצה. Microsoft Teams הוא הצעה מוגבלת, והוא מסופק לך בכפוף לשינויים, הוצאה משימוש או הפסקה בכל עת על-ידי Microsoft מכל סיבה, כמתואר בסעיף 3 של הסכם זה. לדוגמה, אם תעבור על מגבלות שימוש הכלולות במגבלות שיישלחו אליך מעת לעת, כפי שמתואר ב- https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, השימוש שלך ב-Microsoft Teams עשוי להיות מושהה.

  9. לקיחת שליטה על ידי מנהל מערכת. אם אתה משתמש בכתובת דואר אלקטרוני המסופקת על-ידי ארגון שאתה משויך אליו (לדוגמה, מעביד או בית ספר) כדי להזמין באופן עצמאי שירות מקוון, אתה מתחייב שיש בסמכותך להשתמש בתחום של ארגון זה כדי להירשם למנוי בתפקידך כחבר בארגון זה. הארגון, כבעלים של התחום המשויך לכתובת הדואר האלקטרוני שלך, עשוי ליטול את השליטה ולנהל את השימוש שלך בשירותים המקוונים. במקרה כזה, מנהל המערכת שהתמנה על ידי הארגון עשוי (i) לשלוט בחשבון שלך ולנהל אותו, כולל שינוי וסיום הגישה שלך, ו- (ii) לגשת ולעבד את הנתונים שלך, כולל התכנים של התקשורת והקבצים שלך. Microsoft עשויה ליידע אותך שהארגון שלך נטל שליטה על השירותים המקוונים הכלולים במנוי שלך, אך Microsoft אינה מחויבת לספק הודעה כזו. אם הארגון שלך מנהל את השימוש שלך בשירותים המקוונים או מנהל את הדייר המשויך למנוי שלך, הפנה בקשות בנושא נתונים ובירורים בנוגע לפרטיות שלך למנהל המערכת שלך. אם הארגון שלך אינו מנהל את השימוש שלך בשירותים המקוונים או מנהל את הדייר המשויך למנוי שלך, הפנה בקשות בנושא נתונים ובירורים בנוגע לפרטיות שלך ל- Microsoft.

  10. נתוני מדריך כתובות משותפים. כאשר אתה מזמין שירות מקוון באמצעות כתובת דואר אלקטרוני עם תחום המסופק על-ידי ארגון שאתה משויך אליו (לדוגמה, מעביד או בית ספר), השירות המקוון מוסיף אותך לספריית משתמשים שמשותפת לאותו תחום דואר אלקטרוני. ייתכן שנתוני מדריך הכתובות (שם, תאריך רישום וכתובת דואר אלקטרוני) יהיו גלויים למשתמשים אחרים של שירותים מקוונים בתחום הדואר האלקטרוני של הארגון.

  11. תוכנה נוספת לשימוש עם השירותים המקוונים. כדי לאפשר גישה אופטימלית לשירותים מקוונים מסוימים ולהשתמש בהם, באפשרותך להתקין תוכנה מסוימת ולהשתמש בה בקשר לשימוש שלך בשירות המקוון, כמתואר בתנאי השימוש בשירותים המקוונים. אנו מעניקים לך רישיון לשימוש בתוכנה, איננו מוכרים אותה. הוכחת רישיון התוכנה שלך היא (1) הסכם זה, (2) כל אישור הזמנה ו- (3) הוכחת תשלום. הזכויות שלך לגשת לתוכנה בכל מכשיר אינן מעניקות לך כל זכות ליישם פטנטים של Microsoft או קניין רוחני אחר של Microsoft בתוכנה או במכשירים שניגשים למכשיר זה.

 2. שירותי רכש

  1. הצעות מנוי זמינות. הפורטל מספק פרטים לגבי הצעות מנוי זמינות, שבדרך כלל ניתן לסווג כפעולה אחת או שילוב של מספר פעולות הבאות:

   (i) הצעת מחויבות. אתה מתחייב מראש לרכוש כמות ספציפית של שירותים מקוונים לשימוש במהלך תקופה מסוימת ולשלם מראש או על בסיס תקופתי לפני השימוש. לגבי שירותים של Microsoft Azure, שימושים נוספים או אחרים (לדוגמה, שימוש מעבר לכמות אליה אתה מחויב) עשויים להיחשב כ‘הצעת צריכה‘. כמויות שהתחייבת אליהן ולא נעשה בהן שימוש במהלך התקופה, תוקפן יפוג בסוף התקופה.

   (ii) הצעת צריכה (הידועה גם כתשלום לפי שימוש). אתה משלם בהתבסס על השימוש בפועל בחודש הקודם ללא התחייבות מראש. התשלום הוא על בסיס תקופתי, בדיעבד.

   (iii) הצעה מוגבלת. אתה מקבל כמות מוגבלת של שירותים מקוונים לתקופה מוגבלת ללא חיוב (לדוגמה, כמנוי ניסיון או כחשבון ללא תשלום) או כחלק מהצעה אחרת של Microsoft (לדוגמה, MSDN). הוראות הסכם זה המתייחסות לתמחור, עמלות ביטול, תשלום ושמירת נתונים עשויות לא לחול.

  2. הזמנה.

   (i) על-ידי הזמנה או חידוש של מנוי, אתה מסכים לפרטי ההצעה עבור מנוי זה. אלא אם צוין אחרת בפרטי הצעה אלה, שירותים מקוונים מוצעים על בסיס "בהתאם לזמינות". אתה רשאי לבצע הזמנות עבור הנציגויות שלך בכפוף להסכם זה ולהעניק לנציגויות שלך זכויות ניהוליות לניהול המנוי שלהן, אך נציגויות אינן רשאיות לבצע הזמנות בכפוף להסכם זה. בנוסף, תוכל להקצות את הזכויות המוענקות לפי סעיף 1.א. לצד שלישי לשימוש על-ידי אותו צד שלישי בעסק הפנימי שלך. אם אתה מעניק זכויות לנציגויות או לצדדים שלישיים ביחס לתוכנה או למנוי שלך, נציגויות או צדדים שלישיים אלה יהיו כפופים להסכם זה, ואתה מסכים להיות אחראי, ביחד או כל אחד לחוד, לכל הפעולות של הנציגויות או הצדדים השלישיים בקשר לשימוש במוצרים.

   (ii) הצעות מסוימות עשויות לאפשר לך לשנות את כמות השירותים המקוונים המוזמנים במהלך תקופת מנוי. תוקפן של כמויות נוספות של שירותים מקוונים שנוספו למנוי יפוג עם תום התוקף של מנוי זה. אם אתה מקטין את הכמות במהלך תקופה, אנו עשויים לחייב אותך בדמי ביטול עבור ההקטנה בכמות, כמתואר להלן בסעיף 3.b..

  3. תמחור ותשלום. תשלומים שהגיע מועד התשלום שלהם ישולמו בהתאם לפרטי ההצעה עבור המנוי שלך.

   (i) עבור הצעות מחויבות, רמת המחיר עשויה להתבסס על כמות השירותים המקוונים שהזמנת. הצעות מסוימות עשויות לאפשר לך לשנות את כמות השירותים המקוונים המוזמנים במהלך התקופה ורמת המחיר שלך עשויה להיות מחושבת בהתאם לכך, אך שינויים ברמת המחיר לא יחולו רטרואקטיבית. במהלך תקופת המנוי שלך, המחירים עבור שירותים מקוונים לא יעלו, ביחס המנוי שלך, על אלה שפורסמו בפורטל במועד שבו המנוי שלך נכנס לתוקף או חודש, למעט מקרים שבהם המחירים הוצגו במפורש כמחירים זמניים בפרטי ההצעה, או עבור תצוגות מקדימות או מוצרים שאינם של Microsoft. כל המחירים כפופים לשינויים בתחילתה של כל תקופת חידוש המנוי.

   (ii) עבור הצעות לצריכה, המחירים כפופים לשינויים בכל עת, עם הודעה.

  4. חידוש.

   (i) לאחר חידוש המנוי שלך, הסכם זה יופסק, ולאחר מכן המנוי שלך ינוהל לפי התנאים וההתניות המוגדרים בפורטל בתאריך שבו מתחדש המנוי שלך ("תנאי חידוש"). אם אינך מסכים לתנאי חידוש, אתה רשאי לדחות את חידוש המנוי שלך.

   (ii) עבור הצעות מחויבות, באפשרותך לבחור לחדש את המנוי או לסיים אותו באופן אוטומטי עם תום התקופה. חידוש אוטומטי מסומן מראש. באפשרותך לשנות את הבחירה בכל עת במהלך התקופה. אם התקופה הנוכחית ארוכה יותר מחודש קלנדרי אחד, נספק לך הודעה לגבי החידוש האוטומטי לפני תום התקופה.

   (iii) עבור הצעות צריכה, המנוי שלך יחודש באופן אוטומטי לתקופות נוספות של חודש אחד בכל פעם עד שתסיים את המנוי.

   (iv) עבור הצעות מוגבלות, יתכן ולא ניתן יהיה לחדש את המנוי.

  5. זכאות לגירסאות אקדמיות, ממשלתיות וארגונים ללא כוונת רווח. אתה מסכים שאם אתה רוכש הצעה אקדמית, ממשלתית או ללא כוונת רווח, אתה עומד בדרישות הזכאות המפורטות באתרים הבאים:

   (i) עבור הצעות אקדמיות, הדרישות למוסדות חינוך (כולל משרדי ניהול או מועצות חינוך, ספריות ציבוריות או מוזאונים ציבוריים) מפורטות ב- http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7;

   (ii) עבור הצעות למוסדות ממשלתיים, הדרישות מפורטות ב- http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6; ו-

   (iii) עבור הצעות למוסדות ללא כוונת רווח, הדרישות מפורטות ב- http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

   Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לאמת את הזכאות בכל עת ולהשעות את השירות עבור לקוחות שאינם עומדים בדרישות הזכאות.

  6. מסים. המחירים אינם כוללים מסים כלשהם, אלא אם צוין אחרת בחשבונית ככוללים מס. עליך לשלם כל מס ערך מוסף, מסים על מוצרים, שירותים, מכירות, קבלות ברוטו או מסי טרנזקציות אחרים, אגרות, חיובים או חיובים נוספים, או תשלומים שחלים על החזרים או סכומים דומים המחויבים בכפוף להסכם זה, ושאנו רשאים לגבות ממך לפי הדין הרלוונטי. אתה אחראי למסי בולים רלוונטיים ולכל המסים האחרים שאתה מחויב לשלם, כולל מסים החלים על הפצה או הקצאה של מוצרים לנציגויות שלך. אנו נהיה אחראים לכל המסים המתבססים על ההכנסה נטו שלנו, מסים המוטלים על הכנסות או רווחים, או מסים החלים על בעלות על הרכוש שלנו.

   אם נדרש לנכות מסים במקור על סכומים שאתה משלם לנו, אתה רשאי לנכות מסים אלה מהסכומים המגיעים לנו, ולהעביר אותם לרשויות המס המתאימות; וזאת, בתנאי שאתה מאבטח ומספק קבלה רשמית עבור ניכויים אלה ומסמכים אחרים שאנו עשויים לדרוש באופן סביר לצורך תביעה לזיכוי מס או החזר. עליך לוודא שכל המסים המנוכים במקור הם בשיעור המינימלי האפשרי בכפוף לדין החל.

 3. תקופת ההסכם, סיום והשעיה

  1. תקופת ההסכם וסיומו. הסכם זה יישאר בתוקף עד לפקיעתו, סיומו או חידוש המנוי שלך, המוקדם מביניהם.

  2. סיום המנוי. באפשרותך לסיים את המנוי בכל עת במהלך תקופת ההסכם; עם זאת, עליך לשלם את כל הסכומים שאתה חייב לפני מועד הסיום.

   (i) מנוי לחודש אחד. מנוי לתקופה של חודש אחד ניתן להביא לידי סיום בכל עת ללא דמי ביטול.

   (ii) מנויים לתקופות של למעלה מחודש אחד. אם תביא לידי סיום מנוי לשירותי Microsoft Azure תוך 30 יום מהתאריך שבו המנוי נכנס לתוקף או התחדש, לא יינתן החזר כספי, ועליך לשלם עבור 30 הימים הראשונים של המנוי, אך לא תחויב בתשלום עבור החלק הנותר של המנוי. אם תביא לידי סיום מנוי לשירותי Microsoft Azure בכל זמן אחר במהלך תקופת המנוי, יהיה עליך לשלם עבור שארית התקופה, ולא יינתנו החזרים כספיים.

   (iii) הצעות מוגבלות. Microsoft רשאית לסיים את המנוי שלך להצעה מוגבלת בכל עת במהלך תקופת המנוי באופן מיידי, ללא הודעה.

   (iv) מנויים אחרים. עבור כל מנוי אחר, אם תביא לידי סיום מנוי לפני תום התקופה, תהייה חייב לשלם סכום השווה לתשלום מנוי של חודש אחד, ותקבל החזר על כל חלק של המנוי ששילמת עבור שארית התקופה; עם זאת, לא יינתן החזר עבור חלקי חודש.

  3. השעיה. אנו עשויים להשעות את השימוש שלך בשירותים המקוונים אם: (1) הדבר נדרש באופן סביר כדי למנוע גישה בלתי מורשית לנתוני לקוחות; (2) לא הצלחת להגיב בזמן סביר לתביעה של הפרה לכאורה לפי סעיף 5; (3) לא שילמת סכומים שאתה חייב במסגרת הסכם זה; (4) לא צייתת למדיניות השימוש המקובלת או הפרת את התנאים האחרים של הסכם זה; או, (5) עבור הצעות מוגבלות, המנוי הפך לבלתי פעיל כתוצאה מחוסר היכולת שלך לגשת לשירותים המקוונים, כמתואר בפרטי ההצעה. בהתרחש אחד או יותר מהתנאים הנ“ל:

   (i) לגבי הצעות מוגבלות, אנו עשויים להשעות את השימוש שלך בשירותים המקוונים, במנוי שלך ובחשבון שלך באופן מיידי ללא הודעה.

   (ii) לגבי כל סוגי המנוי האחרים, תחול השעיה על החלק המינימלי הנדרש של השירותים המקוונים והיא תהייה בתוקף רק בהתקיים התנאי או הצורך בכך. לפני ההשעיה תישלח הודעה, למעט במקרים בהם אנו מאמינים שעלינו להשעות באופן מיידי. נשלח הודעה לפחות 30 יום לפני השעיה בגין אי תשלום. אם לא תטפל באופן מלא בגורמים להשעיה בתוך 60 ימים לאחר ההשעיה, אנו עלולים להפסיק את המנוי שלך ולמחוק את נתוני הלקוח שלך ללא תקופת שמירה כלשהי. ייתכן שנסיים גם את המנוי שלך אם השימוש שלך בשירותים המקוונים יושעה יותר מפעמיים בכל תקופה של 12 חודשים.

 4. אחריות.

  1. אחריות מוגבלת.

   (i) שירותים מקוונים. אנו מתחייבים שהשירותים המקוונים יעמדו בתנאים של הסכם רמת השירות במהלך תקופת ההסכם. הסעדים היחידים שלך להפרת אחריות זו הם אלה המפורטים בהסכם רמת השירות.

   (ii) תוכנה. אנו מתחייבים לשנה אחת מהתאריך שבו תשתמש לראשונה בתוכנה שהביצועים שלה יהיו באופן מהותי כמתואר בתיעוד הרלוונטי למשתמש. אם התוכנה לא תעמוד בתנאי אחריות זו, יהיה באפשרותנו, על פי החלטה בלעדית שלנו וכסעד בלעדי, להורות על (1) החזרת המחיר ששולם עבור התוכנה או (2) תיקון או החלפה של התוכנה.

  2. החרגות מהאחריות המוגבלת. אחריות מוגבלת זו כפופה להגבלות הבאות:

   (i) כל אחריות משתמעת, ערבות או תנאי שלא ניתן לטעון על פי החוק, יימשך שנה אחת מתחילת האחריות המוגבלת;

   (ii) אחריות מוגבלת זו אינה מכסה בעיות הנגרמות על-ידי תאונה, שימוש לרעה או שימוש במוצרים באופן שאינו תואם להסכם זה או לתיעוד או להוראות שפורסמו, או כתוצאה מאירועים שמעבר לשליטתנו הסבירה;

   (iii) אחריות מוגבלת זו אינה חלה על בעיות שנגרמות כתוצאה מכישלון לעמוד בדרישות המערכת המינימליות; ו-

   (iv) אחריות מוגבלת זו אינה חלה על תצוגות מקדימות או על הצעות מוגבלות.

  3. כתב ויתור. מלבד אחריות זו, לא נספק שום אחריות, בין אם מפורשת, מרומזת, סטטוטורית או אחרת, כולל אחריות לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. כתבי ויתור אלה יחולו אלא אם החוק החל אינו מתיר אותם.

 5. הגנה מפני תביעות.

  1. הגנה.

   (i) אנו נגן עליך מפני תביעות שיוגשו על-ידי גורמי צד שלישי לא קשורים בטענה שמוצר כלשהו מפר את זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים או הסימן המסחרי של אותו צד שלישי או שהמוצר עושה שימוש לא חוקי מכוון בסוד מסחרי שלו.

   (ii) אתה תגן עלינו מפני כל תביעה שתוגש על-ידי צד שלישי שאינו קשור בנוגע ל- (1) נתוני לקוח, פתרון לקוח או מוצרים שאינם של Microsoft, או שירותים שאתה מספק, במישרין או בעקיפין, באמצעות שימוש במוצר, אשר פוגעים בפטנט, זכויות יוצרים או סימן מסחרי של צד שלישי, או שימוש בלתי חוקי של סוד מסחרי שלו; או (2) מתעורר כתוצאה מהפרה של מדיניות השימוש המקובלת.

  2. מגבלות. ההתחייבויות שלנו בסעיף 5.א. לא יחולו על תביעה או על פסיקה בהתבסס על: (i) פתרון לקוח, נתוני לקוחות, מוצרים שאינם של Microsoft, שינויים שאתה מבצע במוצר או שירותים או חומרים שאתה מספק או מבצע כחלק מהשימוש במוצר; (ii) שילוב המוצר שלך עם, או נזקים בהתבסס על הערך של, נתוני לקוחות או מוצר שאינו של Microsoft, נתונים או תהליך עסקי; (iii) השימוש שלך בסימן מסחרי של Microsoft מבלי לקבל את הסכמתנו המפורשת בכתב, או השימוש שלך במוצר לאחר שהודענו לך להפסיק עקב תביעה של צד שלישי; (iv) הפצה מחדש של המוצר, או שימוש בו לטובת כל צד שלישי שאינו קשור; או (v) מוצר המסופק ללא תשלום.

  3. סעדים. אם אנחנו מאמינים באופן סביר שתביעה לפי סעיף 5.א.(i). עשויה לחסום את השימוש שלך במוצר, אנו נבקש: (i) להשיג עבורך את הזכות להמשיך להשתמש בו; או (ii) לשנות או להחליף אותו בשווה ערך פונקציונלי, וליידע אותך להפסיק את השימוש בגירסה הקודמת של המוצר. אם אפשרויות אלה אינן סבירות מבחינה מסחרית, אנו עשויים לסיים את זכויותיך לשימוש במוצר ולאחר מכן להחזיר תשלומים שביצעת מראש עבור זכויות מנוי שאינן בשימוש.

  4. התחייבויות. כל צד חייב להודיע באופן מיידי לצד השני אודות תביעה לפי סעיף זה. הצד המבקש הגנה חייב (i) להעניק לצד השני שליטה בלעדית על ההגנה ויישוב התביעה; ו- (ii) לסייע באופן סביר בהגנה מפני התביעה. הצד המספק את ההגנה (1) ישפה את הצד השני בגין הוצאות סבירות שהוא ישקיע בסיוע להגנה ו- (2) ישלם את הסכום שייפסק בפסק הדין הסופי או ביישוב התביעה. זכויות הצדדים בהתאמה להגנה ותשלום בגין פסק דין (או יישוב התביעה באופן שהאחר מסכים לו) לפי סעיף 5 זה באות במקום כל דין מקובל או זכויות שיפוי סטטוטוריות או זכויות מקבילות, וכל צד מוותר על זכויות לפי הדין וזכויות סטטוטוריות כאלה.

 6. הגבלת אחריות.

  1. הגבלה. האחריות המצטברת של כל צד בגין כל התביעות בהסכם זה מוגבלת לנזקים ישירים עד לסכום ששולם במסגרת הסכם זה עבור השירות המקוון במהלך 12 החודשים לפני קרות הבעיה; בכפוף לכך שבשום מקרה לא תהיה אחריות מצטברת של צד כלשהו עבור כל שירות מקוון שתחרוג מהסכום ששולם עבור שירות מקוון זה במהלך תקופת המנוי. עבור מוצרים המסופקים ללא תשלום, האחריות של Microsoft מוגבלת לנזקים ישירים בסכום של עד $5,000.00 דולר.

  2. החרגה. אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות לאובדן הכנסות או נזקים עקיפים, עונשיים, מקריים, תוצאתיים או נזקים מיוחדים, או נזקים בגין אובדן רווחים, הכנסות, הפרעה עסקית או אובדן מידע עסקי, גם אם אותו צד היה מודע לכך שהם אפשריים או צפויים.

  3. חריגות מהגבלות. מגבלות האחריות המפורטות בסעיף זה חלות על מלוא ההיקף המותר על-פי החוק החל, אך אינן חלות על: (1) התחייבויות הצדדים לפי סעיף 5; או (2) הפרת זכויות הקניין הרוחני של האחר.

 7. שונות.

  1. הודעות. הודעות חייבות להיות בכתב וייחשבו כמתקבלות בתאריך שהתקבל בכתובת, התאריך המוצג באישור הקבלה, תאריך העברת הדואר האלקטרוני או התאריך באישור השליחה או באמצעות הפקס. יש לשלוח הודעות ל-Microsoft לכתובת הבאה:

   Microsoft Corporation

   Dept. 551, Volume Licensing

   6100 Neil Road, Suite 210

   Reno, Nevada 89511-1137

   USA

   הודעות אליך יישלחו לכתובת שציינת בחשבון שלך ככתובת איש הקשר שלך לקבלת הודעות. Microsoft רשאית לשלוח הודעות ומידע אחר בדואר אלקטרוני או בטופס אלקטרוני אחר.

  2. העברה והקצאה של רישיונות. לא ניתן להקצות הסכם זה במלואו או בחלקו או להעביר רישיונות ללא הסכמת Microsoft.

  3. הסכמה לשכר שותפים. כאשר אתה מבצע הזמנה, ייתכן שתינתן לך הזדמנות לציין "שותף רשום" המקושר למנויים שלך. על-ידי ציון שותף רשום, ישירות או על-ידי הרשאת צד שלישי לעשות זאת, אתה מסכים לתשלומי שכר שותפים לשותף הרשום. התשלומים מיועדים לתמיכה לפני המכירה ועשויים לכלול גם תמיכה לאחר המכירה. התשלומים מבוססים על גודל ההזמנה שלך ויעלו בהתאם לכך. המחירים שלנו עבור שירותים מקוונים זהים, בין אם ציינת שותף רשום ובין אם לא.

  4. הפרדה. במקרה שבו חלק כלשהו מהסכם זה יימצא בלתי אכיף, שאר ההסכם יישאר במלוא תוקפו.

  5. ויתור. אי-אכיפה של הוראה כלשהי מהסכם זה לא תהווה ויתור.

  6. היעדר סוכנות. הסכם זה אינו יוצר סוכנות, שותפות או מיזם משותף.

  7. היעדר מוטבים צד שלישי. אין להסכם זה מוטבים המהווים צד שלישי.

  8. החוק החל ומקום השיפוט. הסכם זה מפוקח על-ידי החוק של מדינת וושינגטון, ללא קשר להתנגשות שלו עם אקרונות חוקיים, למעט (i) אם אתה ישות ממשלתית בארצות הברית, אזי הסכם זה כפוף לחוקי ארצות הברית, ו- (2) אתה ישות ממשלתית של המדינה או ישות ממשלתית מקומית בארצות הברית, אזי הסכם זה כפוף לחוקי מדינה זו. כל פעולה לאכיפת הסכם זה חייבת להתבצע במדינת וושינגטון, ארצות הברית. על אף בחירת סמכות שיפוט זו, אין מניעה שכל אחד מהצדדים יבקש התערבות משפטית ביחס להפרה של זכויות קניין רוחני או התחייבויות לשמירה על סודיות בכל סמכות שיפוט מתאימה.

  9. ההסכם בכללותו. הסכם זה מהווה את ההסכם בשלמותו בנוגע לנושא המתואר בזאת ומחליף כל הודעה קודמת או בו-זמנית. במקרה של התנגשות בין מסמכים הכלולים הסכם זה, שאינה מיושבת באופן מפורש במסמכים אלה, התנאים ליישוב ההתנגשויות יישלטו לפי סדר העדיפות הבא: (1) הסכם המנוי המקוון של Microsoft (הסכם זה), (2) תנאי השימוש בשירותים המקוונים, (3) פרטי ההצעה הרלוונטיים, ו- (4) כל מסמך אחר בהסכם זה.

  10. חלות. התנאים בסעיפים 1, 2.ג., 2.ה., 4, 5, 6, 7 ו- 8 יחולו גם לאחר תום הסכם זה או פקיעת התוקף שלו.

  11. סמכות השיפוט של חוקי הייצוא של ארצות הברית. המוצרים כפופים לחוקי הייצוא של ארצות הברית. עליך לציית לכל החוקים החלים, ובכלל זה תקנות מנהל הייצוא של ארצות הברית, התקנות הבינלאומיות לסחר בנשק וכן הגבלות על משתמשי קצה, שימושי קצה ומדינות יעד כפי שפורסמו על-ידי ממשלת ארצות הברית ועל-ידי ממשלות אחרות.

  12. כוח עליון. אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות לכשל בביצועים עקב סיבות שאינן בשליטה הסבירה של אותו צד (כגון שריפה, פיצוץ, הפסקת חשמל, רעידת אדמה, הצפה, סופות קשות, שביתה, חרם, סכסוכי עבודה, פעולות של רשויות אזרחיות או צבאיות, מלחמה, פעולות טרור (כולל טרור באינטרנט), כוח עליון, פעולות או מחדלים של ספקי תעבורת אינטרנט, פעולות או מחדלים של גופי תקינה או גופים ממשלתיים (לרבות העברת חוקים או תקנות או פעולות אחרות של הממשלה שמשפיעות על אספקת השירותים המקוונים)). עם זאת, מקטע זה לא יחול על חובת התשלום שלך במסגרת הסכם זה.

  13. סמכות חוזית. אם אתה אדם שמאשר תנאים אלה בשם ישות כלשהי, אתה נושא באחריות לכך שיש לך סמכות לחתום על הסכם זה בשם ישות זו. אם אתה מציין ישות, או אם אתה משתמש בכתובת דואר אלקטרוני שסופקה על-ידי ישות שאתה משויך אליה (כגון מעביד) בקשר לרכישה או לחידוש של מנוי, ישות זו תטופל כבעלים של המנוי לצורך הסכם זה.

  14. לקוחות ממשלתיים. על לקוחות ממשלתיים להתייעץ עם Microsoft לפני קבלת התנאים של הסכם זה. על-ידי קבלת הסכם זה, אתה מצהיר שאתה מציית, ואתה ממשיך לציית לכל החוקים החלים ולדרישות הרכש הממשלתיות.

 8. הגדרות.

  כל אזכור של “יום” בהסכם זה יתפרש כיום קלנדרי.

  “מדיניות השימוש המקובל” מפורטת בתנאי השימוש בשירותים המקוונים.

  "נציגות" פירושה כל ישות משפטית שנמצאת בבעלות צד כלשהו, שהיא הבעלים של צד כלשהו או שהיא בבעלות משותפת עם צד כלשהו. "בעלות" פירושה, למטרות הגדרה זו, שליטה על חלק גדול מ- 50% של הישות.

  “הצעת צריכה”, “הצעת מחויבות” ו“הצעה מוגבלת” מתארות את קטגוריות הצעות המנוי והן מוגדרות בסעיף 2.

  “נתוני לקוח” מוגדרים בתנאי השימוש בשירותים המקוונים.

  “פתרון לקוח” מוגדר בתנאי השימוש בשירותים המקוונים.

  “משתמש קצה” פירושו כל אדם שתתיר לו לגשת לנתוני הלקוח המתארחים בשירותים המקוונים או להשתמש בכל דרך אחרת בשירותים המקוונים, או כל משתמש של פתרון לקוח.

  "פתרון שירות מנוהל" פירושו שירות IT מנוהל שאתה מספק לצד שלישי הכולל ניהול של ותמיכה עבור שירותי Microsoft Azure.

  “שירותי Microsoft Azure” מוגדרים בתנאי השימוש בשירותים המקוונים.

  “מוצר שאינו מוצר Microsoft” מוגדר בתנאי השימוש בשירותים המקוונים.

  "נתוני הצעה" פירושם התמחור והתנאים הקשורים החלים על הצעה למנוי, כפי שפורסם בפורטל.

  “שירותים מקוונים“ משמעותם כל השירותים המתארחים על-ידי Microsoft שאליהם תירשם כמנוי במסגרת הסכם זה.

  "תנאי השימוש בשירותים המקוונים" פירושו התנאים החלים על השימוש במוצרים הזמינים ב-https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. תנאי השימוש בשירותים המקוונים כוללים את תנאי השימוש במוצרים, בנוסף לתנאים לפי הסכם זה.

  "תצוגות מקדימות" פירושם גירסת תצוגה מקדימה גירסת ביתא או תכונה של השירותים המקוונים או התוכנה, המוצעים על ידי Microsoft כדי לקבל משוב מלקוחות.

  "Portal" פירושו אתרי אינטרנט המתאימים של השירותים המקוונים שניתן למצוא ב- https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/, או באתר אינטרנט חלופי שאנו מציינים.

  "מוצר" פירושו כל שירות מקוון (כולל כל תוכנה).

  "הסכם רמת שירות" פירושו המחויבויות שאנו מתחייבים לגבי מסירה ו/או ביצועים של שירות מקוון, כפי שפורסם ב-http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/, או באתר חלופי שאנו מציינים.

  "תוכנה" פירושו תוכנת Microsoft שאנו מספקים להתקנה במכשיר שלך כחלק מהמנוי שלך או כדי להשתמש בשירות המקוון כדי לאפשר פונקציונליות מסוימת.

  "מנוי" פירושו הרשמה לשירותים מקוונים לתקופה מוגדרת כפי שצוין בפורטל. ניתן לרכוש מנויים מרובים, שניתן לנהל אותם בנפרד, ואשר יהיו כפופים לתנאים של הסכם מנוי נפרד של Microsoft Online.

  "תקופה" פירושה משך הזמן של מנוי (לדוגמה, 30 יום או 12 חודשים).

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×