We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

חשוב להיות מודע לאפשרויות של האופן שאליו הפניה יחסית לתא עשויה להשתנות בעת העברה או העתקה של נוסחה.

 • הזזת נוסחה: בעת העברת נוסחה, ההפניות לתאים בתוך הנוסחה ישתנו ללא קשר לסוג ההפניה לתא שאתה משתמש בו.

 • העתקת נוסחה: בעת העתקת נוסחה, הפניות יחסיות לתאים ישתנו.

העברת נוסחה

 1. בחר את התא המכיל את הנוסחה שברצונך להעביר.

 2. בקבוצה לוח של הכרטיסיה בית, לחץ על גזור.

  באפשרותך גם להזיז נוסחאות על-ידי גרירת הגבול של התא שנבחר לתא הימני העליון של אזור ההדבקה. פעולה זו תחליף את הנתונים הקיימים.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדביק את הנוסחה ועיצוב כלשהו: בקבוצה לוח של הכרטיסיה בית, לחץ על הדבק.

  • כדי להדביק את הנוסחה בלבד: בקבוצה לוח של הכרטיסיה בית, לחץ על הדבק , לחץעל הדבקה מיוחדתולאחר מכן לחץ על נוסחאות.

העתקת נוסחה

 1. בחר את התא המכיל את הנוסחה שברצונך להעתיק.

 2. בקבוצה לוח של הכרטיסיה בית, לחץ על העתק.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להדביק את הנוסחה ועיצוב כלשהו, בקבוצה לוח של הכרטיסיה בית, לחץ על הדבק.

  • כדי להדביק את הנוסחה בלבד, iהקבוצה לוח של הכרטיסיה בית, לחץ על הדבק, לחץ על הדבקה מיוחדתולאחר מכן לחץ על נוסחאות.
    

   הערה: באפשרותך להדביק רק את תוצאות הנוסחה. בקבוצה לוח שלהכרטיסיה בית, לחץ על הדבק , לחץעל הדבקה מיוחדתולאחר מכן לחץ על ערכים.

 4. ודא שהפניות לתאים בנוסחה מפיקות את התוצאה הרצויה. במקרה הצורך, החלף את סוג ההפניה על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. בחר את התא המכיל את הנוסחה.

  2. בשורת הנוסחאות תמונת לחצן, בחר את ההפניה שברצונך לשנות.

  3. הקש F4 כדי לעבור בין השילובים.

   הטבלה מסכמת את אופן העדכונים של סוג הפניה אם נוסחה המכילה את ההפניה מועתקת שני תאים למטה ושני תאים ימינה.

עבור נוסחה המועתקת:

אם ההפניה היא:

היא משתנה ל:

נוסחה שמועתקת מתוך A1, שני תאים למטה וימינה

‎$A$1 (עמודה מוחלטת ושורה מוחלטת)

‎$A$1

A$1 (עמודה יחסית ושורה מוחלטת)

C$1

‎$A1 (עמודה מוחלטת ושורה יחסית)

‎$A3

A1 (עמודה יחסית ושורה יחסית)

C3

הערה: באפשרותך גם להעתיק נוסחאות לתאים סמוכים באמצעות נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי. לאחר אימות שהפניות לתאים בנוסחה מפיקות את התוצאה הרצויה בשלב 4, בחר את התא המכיל את הנוסחה המועתקת ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה למילוי מעל הטווח שברצונך למלא.

העברת נוסחאות היא כמו העברת נתונים בתאים. הדבר היחיד שברצונך לצפות בו הוא שהפניות לתאים השתמשו בנוסחה הן עדיין מה שאתה רוצה לאחר שתעבור.

 1. בחר את התא המכיל את הנוסחה שברצונך להעביר.

 2. לחץ על בית > גזור (או הקש Ctrl + X).

  הפקודה 'גזור' בקבוצה 'לוח'

 3. בחר את התא שברצונך שהנוסחה תהיה בו ולאחר מכן לחץ על הדבק (או הקש Ctrl + V).

  הפקודה 'הדבק' בקבוצה 'לוח'

 4. ודא שההפניות לתאים הן עדיין מה שאתה רוצה.

  עצה: באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התאים כדי לגזור ולהדביק את הנוסחה.
  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי להציג את הפקודות 'העתק', 'גזור' ו'הדבק'

עצה: באפשרותך גם להעתיק ולהדביק נוסחה בתא או בגליון עבודה אחר.

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

למידע נוסף

העתקה והדבקה של נוסחה לתא או לגליון עבודה אחרים

מעבר בין הפניות יחסיות, מוחלטות ומעורבות

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×