הפונקציה INDEX

הפונקציה INDEX מחזירה ערך או הפניה לערך מתוך טבלה או טווח.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

קיימות שתי דרכים לשימוש בפונקציה INDEX:

 • אם ברצונך להחזיר את הערך של תא או מערך תאים שצוין, ראה תבנית מערך.

 • אם ברצונך להחזיר הפניה לתאים שצוינו, ראה תבנית הפניה.

תבנית מערך

תיאור

הפונקציה מחזירה את הערך של רכיב בטבלה או מערך, שנבחר על-ידי האינדקסים של מספרי השורות והעמודות.

השתמש בתבנית המערך אם הארגומנט הראשון ל- INDEX הוא קבוע מערך.

תחביר

‎INDEX(array, row_num, [column_num])‎

טופס המערך של הפונקציה INDEX מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • ערך    נדרש. טווח תאים או קבוע מערך.

  • אם array מכיל שורה או עמודה אחת בלבד, הארגומנט המתאים row_num או column_num הוא אופציונלי.

  • אם array כולל יותר משורה אחת ויותר מעמודה אחת, ורק row_num או column_num נעשה שימוש, הפונקציה INDEX מחזירה מערך של השורה או העמודה כולה במערך.

 • row_num    נדרש, אלא אם column_num מופיע. בוחר את השורה במערך שממנה יוחזר ערך. אם row_num מושמט, נדרשת column_num.

 • column_num    אופציונלי. בוחר את העמודה במערך שממנה יוחזר ערך. אם column_num מושמט, נדרשת row_num.

הערות

 • אם נעשה שימוש גם בארגומנטים row_num ובcolumn_num, הפונקציה INDEX מחזירה את הערך בתא בהצטלבות של row_num וcolumn_num.

 • row_num וcolumn_num חייבים להצביע על תא בתוך מערך; אחרת, הפונקציה INDEX מחזירה #REF! ‎#VALUE!‎.

 • אם אתה מגדיר row_num או column_num ל-0 (אפס), הפונקציה INDEX מחזירה את מערך הערכים עבור העמודה או השורה כולה, בהתאמה. כדי להשתמש בערכים המוחזרים כמערך, הזן את הפונקציה INDEX כנוסחת מערך.

  הערה: אם יש לך גירסה נוכחית של Microsoft 365, באפשרותך להזין את הנוסחה בתא הימני העליון של טווח הפלט ולאחר מכן להקיש ENTER כדי לאשר את הנוסחה כנוסחת מערך דינאמית. אחרת, יש להזין את הנוסחה כנוסחת מערך מדור קודם על-ידי בחירה ראשונה בטווח הפלט, הזנת הנוסחה בתא הימני העליון של טווח הפלט ולאחר מכן הקשה על CTRL + SHIFT + ENTER כדי לאשר אותה. Excel מוסיף עבורך סוגריים מסולסלים בתחילת הנוסחה ובסופה. לקבלת מידע נוסף אודות נוסחאות מערך, ראה קווים מנחים ודוגמאות לנוסחאות מערך.

דוגמאות

דוגמה 1

דוגמאות אלה משתמשות בפונקציה INDEX כדי לחפש את הערך בתא המצטלב שבו השורה והעמודה נפגשות.

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter.

נתונים

נתונים

תפוחים

לימונים

בננות

אגסים

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=INDEX(A2:B3,2,2)‎

הערך בהצטלבות של השורה השניה והעמודה השניה בטווח A2:B3.

אגסים

‎=INDEX(A2:B3,2,1)‎

הערך בהצטלבות של השורה השניה והעמודה הראשונה בטווח A2:B3.

בננות

דוגמה 2

דוגמה זו משתמשת בפונקציה INDEX בנוסחת מערך כדי לחפש את הערכים בשני תאים שצוינו במערך של 2x2.  

הערה: אם יש לך גירסה נוכחית של Microsoft 365, באפשרותך להזין את הנוסחה בתא הימני העליון של טווח הפלט ולאחר מכן להקיש ENTER כדי לאשר את הנוסחה כנוסחת מערך דינאמית. אחרת, יש להזין את הנוסחה כנוסחת מערך מדור קודם על-ידי בחירת שני תאים ריקים, הזנת הנוסחה בתא הימני העליון של טווח הפלט ולאחר מכן הקשה על CTRL + SHIFT + ENTER כדי לאשר אותה. Excel מוסיף עבורך סוגריים מסולסלים בתחילת הנוסחה ובסופה. לקבלת מידע נוסף אודות נוסחאות מערך, ראה קווים מנחים ודוגמאות לנוסחאות מערך.

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=INDEX({1,2;3,4},0,2)‎

הערך בשורה הראשונה, בעמודה השניה במערך. המערך מכיל 1 ו- 2 בשורה הראשונה ו- 3 ו- 4 בשורה השניה.

2

הערך נמצא בשורה השניה, בעמודה השניה במערך (באותו המערך כפי שמופיע לעיל).

4

לראש הדף


טופס הפניה

תיאור

הפונקציה מחזירה את ההפניה של תא בנקודת ההצטלבות של שורה ועמודה מסוימות. אם ההפניה מורכבת מבחירות שאינן סמוכות, באפשרותך לבחור את הבחירה לחיפוש.

תחביר

INDEX(reference, row_num, [column_num], [area_num])‎

טופס ההפניה של הפונקציה INDEX מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • פניה    נדרשת. הפניה לטווח תאים אחד או יותר.

  • אם אתה מזין טווח שאינו סמוך להפניה, הקף את ההפניה בסוגריים.

  • אם כל אזור בהפניה מכיל שורה או עמודה אחת בלבד, הארגומנט row_num או column_num, בהתאמה, הוא אופציונלי. לדוגמה, עבור הפניה של שורה אחת, השתמש במבנה INDEX(reference,,column_num)‎.

 • row_num    נדרש. מספר השורה ב- reference שממנה יש להחזיר הפניה.

 • column_num    אופציונלי. מספר העמודה ב- reference שממנה יש להחזיר הפניה.

 • area_num    אופציונלי. בחירת טווח בהפניה שממנה ברצונך להחזיר את ההצטלבות של row_num וcolumn_num. האזור הראשון שנבחר או מוזן הוא מספר 1, השני הוא 2 וכך הלאה. אם area_num מושמט, הפונקציה INDEX משתמשת באזור 1.  האזורים שמופיעים כאן חייבים להיות ממוקמים בגליון אחד.  אם תציין אזורים שלא נמצאים באותו הגליון כמו האחרים, תגרום לשגיאת ‎#VALUE!‎.  אם אתה צריך להשתמש בטווחים שממוקמים בגליונות שונים זה מזה, אנחנו ממליצים שתשתמש בטווח מהפונקציה INDEX ותשתמש בפונקציה אחרת כדי לחשב את הטווח שיוצר את המערך.  לדוגמה, אתה יכול להשתמש בפונקציה CHOOSE כדי לחשב באיזה טווח להשתמש.

לדוגמה, אם Reference מתאר את התאים (A1: B4, D1: E4, G1: H4), area_num 1 הוא הטווח A1: B4, area_num 2 הוא הטווח D1: E4 ו-area_num 3 הוא הטווח G1: H4.

הערות

 • לאחר הפניה וarea_num שבחרת טווח מסוים, row_num וcolumn_num בחור תא מסוים: row_num 1 היא השורה הראשונה בטווח, column_num 1 היא העמודה הראשונה וכן הלאה. ההפניה המוחזרת על-ידי INDEX היא ההצטלבות של row_num וcolumn_num.

 • אם אתה מגדיר row_num או column_num ל-0 (אפס), הפונקציה INDEX מחזירה את ההפניה עבור העמודה או השורה כולה, בהתאמה.

 • row_num, column_num וarea_num חייבים להצביע על תא בתוך הפניה; אחרת, הפונקציה INDEX מחזירה #REF! ‎#VALUE!‎. אם row_num וcolumn_num מושמטים, הפונקציה INDEX מחזירה את האזור בהפניה שצוינה על-ידי area_num.

 • התוצאה של הפונקציה INDEX היא הפניה, וכך היא מפורשת גם בנוסחאות אחרות. הערך המוחזר של INDEX עשוי לשמש כהפניה או כערך, בהתאם לנוסחה. לדוגמה, הנוסחה CELL("width",INDEX(A1:B2,1,2))‎ שווה לנוסחה (CELL("width",B1. הפונקציה CELL משתמשת בערך המוחזר של INDEX כהפניה לתא. לעומת זאת, נוסחה כגון ‎2*INDEX(A1:B2,1,2)‎ מתרגמת את הערך המוחזר של INDEX למספר בתא B1.

דוגמאות

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter.

פרי

מחיר

ספירה

תפוחים

₪0.69

40

בננות

₪0.34

38

לימונים

₪0.55

15

תפוזים

₪0.25

25

אגסים

₪0.59

40

שקדים

₪2.80

10

קשיו

₪3.55

16

בוטנים

₪1.25

20

אגוזים

₪1.75

12

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=INDEX(A2:C6, 2, 3)‎

ההצטלבות של השורה השניה והעמודה השלישית בטווח A2:C6, שהוא תוכנו של התא C3.

38

‎=INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)‎

ההצטלבות של השורה השניה והעמודה השניה באזור השני של הטווח A8:C11, שהוא תוכנו של התא B9.

1.25

‎=SUM(INDEX(A1:C11, 0, 3, 1))‎

הסכום של העמודה השלישית באזור הראשון של הטווח A1:C11, שהוא הסכום של C1:C11.

216

‎=SUM(B2:INDEX(A2:C6, 5, 2))‎

הסכום של הטווח המתחיל ב- B2 ומסתיים בנקודת ההצטלבות של השורה החמישית והעמודה השניה בטווח A2:A6, שהוא הסכום של B2:B6.

‎2.42

לראש הדף

למידע נוסף

VLOOKUP (הפונקציה VLOOKUP)

הפונקציה MATCH

הפונקציה INDIRECT

קווים מנחים ודוגמאות לנוסחאות מערך

פונקציות בדיקת מידע והפניה (חומר עזר)

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×