החזרת המספרים הכלולים במחרוזת כערך מספרי מסוג מתאים.

תחביר

Val ( string )

המחרוזת הנדרשתארגומנט היא כל ביטוי מחרוזת חוקית.

הערות

הפונקציה Val מפסיקה לקרוא את המחרוזת בתו הראשון שאינה יכולה לזהות כחלק ממספר. סימנים ותווים הנחשבים בדרך כלל לחלקים של ערכים מספריים, כגון סימני דולר ופסיקים, אינם מזוהים. עם זאת, הפונקציה מזהה את הקידומות של בסיס &O (עבור אוקטלי) ו &H (עבור הקסדצימאלי). פריטים ריקים, כרטיסיות ותווים של זנת שורה מותקפים מהארגומנט.

הפונקציה הבאה מחזירה את הערך 1615198:

Val("    1615 198th Street N.E.")

בקוד שלהלן, הפונקציה Val מחזירה את הערך העשרוני -1 עבור הערך ההקסדצימאלי המוצג:

Val("&HFFFF")

הערה:  הפונקציה Val מזהה רק את הנקודה (.) כמפריד עשרוני חוקי. כאשר נעשה שימוש במפרידים עשרוניים שונים, בדומה ליישומים הבינלאומיים, השתמש ב- CDbl במקום להמיר מחרוזת למספר.

דוגמה של שאילתה

ביטוי

תוצאות

בחר DateofSale, val (DateofSale) בתור testVal מ-ProductSales;

החזרת הערכים מ-"DateofSale" ומובילים תווים מספריים מתוך הערכים של השדה "DateofSale" בעמודה testVal. Val () יפסיק לקרוא את המחרוזת בהתו הראשון שאינו מספרי.

דוגמה של VBA

הערה: הדוגמאות הבאות מדגימות את השימוש של פונקציה זו במודול Visual Basic for Applications‏ (VBA). לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם VBA, בחר הפניית מפתח ברשימה הנפתחת שליד חיפוש והזן מונח אחד או יותר בתיבת החיפוש.

דוגמה זו משתמשת בפונקציה Val כדי להחזיר את המספרים הכלולים במחרוזת.

Dim MyValue
MyValue = Val("2457") ' Returns 2457.
MyValue = Val(" 2 45 7") ' Returns 2457.
MyValue = Val("24 and 57") ' Returns 24.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×