היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

החזרת חלק המספר השלם של מספר.

תחביר

Int ( מספר )

תיקון ( מספר )

המספר הנדרשארגומנט הוא כפול או ביטוי מספרי חוקי. אם number מכיל null, יוחזר null .

הערות

הן Int והן תיקון הסרת חלק השבר של number והחזרת הערך השלם המתקבל.

ההפרש בין Int ו- Fix הוא שאם number הוא שלילי, הפונקציה Int מחזירה את המספר השלם השלילי הראשון שקטן מהמספראו שווה לו, בעוד הפונקציה Fix מחזירה את המספר השלם השלילי הראשון שגדול מהמספר או שווה לו לדוגמה, Int ממירה-8.4 ל-9 ומתקנת את ה8.4 פונקציה

תיקון(מספר) שווה ל:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

דוגמאות של שאילתה

ביטוי

תוצאות

בחר Int ([הנחה]) כExpr1 מ-ProductSales;

הסרת חלק השבר של כל הערכים בשדה "הנחה" והחזרת ערכי המספרים השלמים המתקבלים. עבור שברים שליליים "Int" מחזירה את המספר השלם השלילי הראשון שקטן מהמספר או שווה לו. לדוגמה, עבור ערך הנחה "-223.20", המספר השלם המוחזר יהיה-224.00.

בחר תקן ([הנחה]) כExpr1 מ-ProductSales;

הסרת חלק השבר של כל הערכים בשדה "הנחה" והחזרת ערכי המספרים השלמים המתקבלים. עבור שברים שליליים "Fix" מחזירה את המספר השלם השלילי הראשון שגדול מהמספר או שווה לו. לדוגמה, עבור ערך הנחה "-223.20", המספר השלם המוחזר יהיה-223.00.

דוגמה של VBA

הערה: הדוגמאות הבאות מדגימות את השימוש של פונקציה זו במודול Visual Basic for Applications‏ (VBA). לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם VBA, בחר הפניית מפתח ברשימה הנפתחת שליד חיפוש והזן מונח אחד או יותר בתיבת החיפוש.

דוגמה זו מתארת כיצד הפונקציות Int ו- Fix מחזירות חלקים מספרים שלמים. במקרה של ארגומנט מספר שלילי, הפונקציה Int מחזירה את המספר השלם השלילי הראשון שקטן מהמספר או שווה לו; הפונקציה Fix מחזירה את המספר השלם השלילי הראשון שגדול מהמספר או שווה לו.

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף ל- INSIDERS של MICROSOFT 365

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×