היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

החזרת משתנה (מחרוזת) המכיל עותק של מחרוזת שצוינה ללא רווחים מובילים (LTrim), רווחים נגררים (RTrim), או רווחים מובילים ונגררים (Trim).

תחביר

LTrim ( מחרוזת )

RTrim ( מחרוזת )

חיתוך ( מחרוזת )

המחרוזת הנדרשתארגומנט היא כל ביטוי מחרוזת חוקית. אם string מכיל null, מוחזר null .

דוגמאות של שאילתה

ביטוי

תוצאות

בחר LTrim (ProductDesc) בתור Expr1 מ-ProductSales;

הפונקציה מחזירה את ערכי המחרוזת מהשדה "ProductDesc" ללא הרווחים המובילים ומוצגת בעמודה Expr1.

בחר RTrim (ProductDesc) בתור Expr1 מ-ProductSales;

הפונקציה מחזירה את ערכי המחרוזת מהשדה "ProductDesc" ללא הרווחים הנגררים ומוצגת בעמודה Expr1.

בחר LTrim (ProductDesc) בתור NoTrailingSpace מ-ProductSales;

הפונקציה מחזירה את ערכי המחרוזת מהשדה "ProductDesc" ללא הרווחים המובילים ומוצגת בעמודה "NoTrailingSpace".

בחר RTrim (ProductDesc) בתור NoLeadingSpace מ-ProductSales;

הפונקציה מחזירה את ערכי המחרוזת מהשדה "ProductDesc" ללא הרווחים הנגררים ומוצגת בעמודה "NoLeadingSpaces".

בחר חיתוך (ProductDesc) כחתוך מ-ProductSales;

הפונקציה מחזירה את ערכי המחרוזת מהשדה "ProductDesc" ללא הרווחים המובלים והנגררים ומציגה בעמודה "חתוך".

דוגמה של VBA

הערה: הדוגמאות הבאות מדגימות את השימוש של פונקציה זו במודול Visual Basic for Applications‏ (VBA). לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם VBA, בחר הפניית מפתח ברשימה הנפתחת שליד חיפוש והזן מונח אחד או יותר בתיבת החיפוש.

דוגמה זו משתמשת בפונקציה LTrim כדי לערום רווחים מובילים והפונקציה RTrim כדי לערום רווחים נגררים ממשתנה מחרוזת. היא משתמשת בפונקציה Trim כדי לערום את שני סוגי הרווחים.

Dim MyString, TrimString
MyString = " <-Trim-> " ' Initialize string.
TrimString = LTrim(MyString)
' TrimString = "<-Trim-> ".
TrimString = RTrim(MyString)
' TrimString = " <-Trim->".
TrimString = LTrim(RTrim(MyString))
' TrimString = "<-Trim->".
' Using the Trim function alone
' achieves the same result.
TrimString = Trim(MyString)
' TrimString = "<-Trim->".

פונקציות מחרוזת ואופן השימוש בהן

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×