נהל פעילויות, תוכניות, תקציבים – זה קל עם Microsoft 365

הצגה או שינוי של המאפיינים של קובץ Office

מאפייני מסמך, הנקראים גם מטה-נתונים, הם פרטים אודות קובץ המתארים או מזהים אותו. הם כוללים פרטים כגון כותרת, שם מחבר, נושא ומילות מפתח המזהים את הנושא או את תוכן המסמך.

אם תכלול את מאפייני המסמך עבור הקבצים שלך, תוכל לארגן ולזהות אותם בקלות מאוחר יותר. כמו כן, באפשרותך לחפש מסמכים בהתבסס על המאפיינים שלהם או להוסיף אותם למסמכים.

קבלת מידע נוסף אודות מאפייני המסמך

קיימים ארבעה סוגים של מאפייני מסמך:

 • מאפיינים רגילים -כברירת מחדל, Office מסמכים משויכים לקבוצת מאפיינים רגילים, כגון מחבר, כותרת ונושא. באפשרותך לציין ערכי טקסט משלך עבור מאפיינים אלה כדי להקל על ארגון וזיהוי המסמכים. לדוגמה, ב- Word, באפשרותך להשתמש במאפיין מילות מפתח (נקרא גם תגיות) כדי להוסיף את מילת המפתח "customers" למסמכי המכירות שלך. לאחר מכן תוכל לחפש את כל מסמכי המכירות במילת מפתח זו.

 • מאפיינים מעודכנים באופן אוטומטי -מאפיינים אלה כוללים את מאפייני מערכת הקבצים (לדוגמה, גודל הקובץ או התאריכים שבהם נוצר קובץ או השתנה לאחרונה) ונתונים סטטיסטיים שנשמרו עבורך על-ידי תוכניות Office (לדוגמה, מספר המילים או התווים במסמך). לא ניתן לציין או לשנות את המאפיינים המעודכנים אוטומטית.

  באפשרותך להשתמש במאפיינים המעודכנים באופן אוטומטי כדי לזהות או לחפש קבצים. לדוגמה, באפשרותך לחפש את כל הקבצים שנוצרו לאחר ה- 3 באוגוסט 2015, או את כל הקבצים שהשינוי האחרון שלהם בוצע אתמול.

 • מאפיינים מותאמים אישית -ניתן להגדיר מאפיינים מותאמים אישית נוספים עבור מסמכי Office. באפשרותך להקצות ערך מסוג טקסט, שעה או מספר למאפיינים מותאמים אישית, וכן באפשרותך להקצות להם את הערכים כן או לא. באפשרותך לבחור מתוך רשימה של שמות מוצעים או להגדיר שם משלך.

  למידע נוסף, ראה הצגה או יצירה של מאפיינים מותאמים אישית עבור קובץ

 • מאפייני ספריית מסמכים  - מאפיינים אלה משויכים למסמכים בספריית מסמכים באתר אינטרנט או בתיקיה ציבורית. בעת יצירת ספריית מסמכים חדשה, ניתן להגדיר מאפיין ספריית מסמכים אחד או יותר ולהגדיר כללים בנוגע לערכים שלהם. בעת הוספת מסמכים לספריית המסמכים, תתבקש לכלול את הערכים של כל המאפיינים הנדרשים, או לעדכן את כל המאפיינים השגויים. לדוגמה, ספריית מסמכים שבה נאספים רעיונות למוצרים עשויה לבקש מהמשתמש להזין מאפיינים כגון 'נשלח על-ידי', 'תאריך', 'קטגוריה' ו'תיאור'. בעת פתיחת מסמך מספריית מסמכים ב- Word, Excel או PowerPoint, באפשרותך לערוך ולעדכן מאפיינים אלה של ספריית מסמכים על-ידי לחיצה על קובץ >מידע. כל המאפיינים הדרושים מספריית המסמכים מחולקים לגבול אדום בכרטיסיה ' מידע ' ב Word, Excel וPowerPoint.

אם ברצונך להוסיף אחד ממאפיינים אלה למסמך Word שלך , ראה הוספת שם הקובץ, התאריך, המחבר או מאפייני המסמך האחרים לכותרת עליונה או כותרת תחתונה.

הצגה ושינוי של המאפיינים הרגילים עבור הקובץ הנוכחי

 • באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?
 • Access
 • Excel
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Visio
 • Word
 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע.

 3. לחץ על הקישור הצג וערוך מאפייני מסד נתונים בחלק העליון של הדף.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפיינים, לחץ על הכרטיסיות כדי לבחור את המאפיינים שברצונך להציג או לעדכן.

 5. לחץ על אישור. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

 6. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור למסד הנתונים שלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את המאפיינים של חוברת העבודה.

 3. כדי להוסיף או לשנות מאפיינים, רחף עם המצביע מעל המאפיין שברצונך לעדכן והזן את המידע.

 4. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לחוברת העבודה שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

  שלבים אופציונליים:

  • כדי להציג מאפיינים נוספים, לחץ על הקישור הצג את כל המאפיינים בחלק התחתון של הדף.

  • כדי לפתוח תיבת דו-שיח של מאפיינים שבה ניתן להוסיף או לערוך את כל המאפיינים בו-זמנית ולהציג פרטים ונתונים סטטיסטיים על המסמך, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ולאחר מכן לחץ על מאפיינים מתקדמים.

   פתיחת מאפיינים מתקדמים

   בכרטיסיה סיכום, באפשרותך להוסיף או לערוך את הכותרת, הנושא, המחבר, המנהל, החברה, הקטגוריה, מילות המפתח (נקראות גם תגיות) וההערות.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את מאפייני המצגת.

 3. כדי להוסיף או לשנות מאפיינים, רחף עם המצביע מעל המאפיין שברצונך לעדכן והזן את המידע.

 4. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור למצגת שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

  שלבים אופציונליים:

  • כדי להציג מאפיינים נוספים, לחץ על הקישור הצג את כל המאפיינים בחלק התחתון של הדף.

  • כדי לפתוח תיבת דו-שיח של מאפיינים שבה ניתן להוסיף או לערוך את כל המאפיינים בו-זמנית ולהציג פרטים ונתונים סטטיסטיים על המסמך, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ולאחר מכן לחץ על מאפיינים מתקדמים.

   פתיחת מאפיינים מתקדמים

   בכרטיסיה סיכום, באפשרותך להוסיף או לערוך את הכותרת, הנושא, המחבר, המנהל, החברה, הקטגוריה, מילות המפתח (נקראות גם תגיות) וההערות.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את המאפיינים של הפרוייקט.

 3. כדי להוסיף או לשנות מאפיינים, רחף עם המצביע מעל המאפיין שברצונך לעדכן והזן את המידע.

 4. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לפרוייקט שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

  שלבים אופציונליים:

  כדי לראות נתונים סטטיסטיים או מאפיינים נוספים, לחץ על מידע אודות פרוייקט בחלק העליון של הדף ולאחר מכן לחץ על מאפיינים מתקדמים או סטטיסטיקות פרוייקט.

  אפשרויות 'מידע אודות פרוייקט'

  בכרטיסיה סיכום בתיבת הדו-שיח מאפיינים, באפשרותך להוסיף או לערוך את הכותרת, הנושא, המחבר, המנהל, החברה, הקטגוריה, מילות המפתח (נקראות גם תגיות) וההערות.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את המאפיינים.

 3. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לפרסום שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

שלבים אופציונליים:

כדי לפתוח תיבת דו-שיח של מאפיינים שבה ניתן להוסיף או לערוך את כל המאפיינים בו-זמנית ולהציג פרטים ונתונים סטטיסטיים על המסמך, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ולאחר מכן לחץ על מאפייני פרסום.

פתיחת מאפיינים מתקדמים

בכרטיסיה סיכום, באפשרותך להוסיף או לערוך את הכותרת, הנושא, המחבר, המנהל, החברה, הקטגוריה, מילות המפתח (נקראות גם תגיות) וההערות.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את המאפיינים.

 3. כדי להוסיף או לשנות מאפיינים, רחף עם המצביע מעל המאפיין שברצונך לעדכן והזן את המידע.

 4. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לפרסום שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

  שלבים אופציונליים:

  • כדי לפתוח תיבת דו-שיח של מאפיינים שבה ניתן להוסיף או לערוך את כל המאפיינים בו-זמנית ולהציג את פרטי המסמך, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ולאחר מכן לחץ על מאפיינים מתקדמים.

   פתיחת מאפיינים מתקדמים

   בכרטיסיה סיכום, באפשרותך להוסיף או לערוך מאפיינים כגון כותרת, נושא, מחבר, מנהל, חברה, קטגוריה, מילות מפתח (נקראות גם תגיות) והערות.

  • כדי להוסיף קישור למסמכים קשורים, לחץ על מסמכים קשורים בחלק התחתון של הדף מידע ובחר באפשרות הוסף קישור למסמך קשור.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את מאפייני המסמך.

 3. כדי להוסיף או לשנות מאפיינים, רחף עם המצביע מעל המאפיין שברצונך לעדכן והזן את המידע. שים לב כי עבור חלק מהמטה-נתונים, למשל מחבר, יהיה עליך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המאפיין ולבחור הסר או ערוך.

 4. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור למסמך שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

  שלבים אופציונליים:

  • כדי להציג מאפיינים נוספים, לחץ על הקישור הצג את כל המאפיינים בחלק התחתון של הדף.

  • כדי לפתוח תיבת דו-שיח של מאפיינים שבה ניתן להוסיף או לערוך את כל המאפיינים בו-זמנית ולהציג פרטים ונתונים סטטיסטיים על המסמך, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ולאחר מכן לחץ על מאפיינים מתקדמים.

   פתיחת מאפיינים מתקדמים

   בכרטיסיה סיכום, באפשרותך להוסיף או לערוך את הכותרת, הנושא, המחבר, המנהל, החברה, הקטגוריה, מילות המפתח (נקראות גם תגיות) וההערות.

הצגה או יצירה של מאפיינים מותאמים אישית עבור הקובץ הנוכחי

מאפיינים מותאמים אישית הם מאפיינים שאתה מגדיר עבור מסמך Office. באפשרותך להקצות ערך מסוג טקסט, שעה או מספר למאפיינים מותאמים אישית, וכן באפשרותך להקצות להם את הערכים כן או לא. באפשרותך לבחור מתוך רשימה של שמות מוצעים או להגדיר שם משלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע.

 3. לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף, ולאחר מכן בחר מאפיינים מתקדמים.

  הערות: 

  • ב Access תבחר באפשרות הצג וערוך מאפייני מסד נתונים

  • ב Project תבחר מידע אודות פרוייקט

  • ב Publisher תבחר מאפייני פרסום

  • בשלב זה, לא ניתן להציג או ליצור מאפיינים מותאמים אישית עבור קבציVisio

 4. לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית.

  • בתיבה שם, הקלד שם עבור המאפיין המותאם אישית או בחר שם מתוך הרשימה.

  • ברשימה סוג, בחר את סוג הנתונים עבור המאפיין שברצונך להוסיף.

  • בתיבה ערך, הקלד ערך עבור המאפיין. הערך שתקליד חייב להתאים לבחירה ברשימה סוג. לדוגמה, אם תבחר במספר ברשימה סוג, יהיה עליך להקליד מספר בתיבה ערך. ערכים שאינם תואמים לסוג המאפיין מאוחסנים כטקסט.

 5. לחץ על אישור.

למד עוד אודות מאפייני המסמך

קיימים חמישה סוגים של מאפייני מסמך:

 • מאפיינים סטנדרטיים     כברירת מחדל, Office מסמכים משויכים לקבוצה של מאפיינים רגילים, כגון מחבר, כותרת ונושא. באפשרותך לציין ערכי טקסט משלך עבור מאפיינים אלה כדי להקל על ארגון וזיהוי המסמכים. לדוגמה, ב- Word, באפשרותך להשתמש במאפיין מילות מפתח (נקרא גם תגיות) כדי להוסיף את מילת המפתח "customers" לקבצי המכירות שלך. לאחר מכן ניתן לחפש את כל קבצי המכירות באמצעות מילת מפתח זו.

 • מאפיינים המעודכנים אוטומטית     מאפיינים אלה כוללים את מאפייני מערכת הקבצים (לדוגמה, גודל הקובץ או התאריכים שבהם נוצר קובץ או השתנה לאחרונה) ונתונים סטטיסטיים שנשמרו עבורך על-ידי תוכניות Office (לדוגמה, מספר המילים או התווים במסמך). לא ניתן לציין או לשנות את המאפיינים המעודכנים אוטומטית.

  ניתן להשתמש במאפיינים המעודכנים אוטומטית כדי לזהות או לחפש מסמכים. לדוגמה, באפשרותך לחפש את כל הקבצים שנוצרו לאחר ה- 3 באוגוסט 2005, או את כל הקבצים שהשינוי האחרון שלהם בוצע אתמול.

 • מאפיינים מותאמים אישית     באפשרותך להגדיר מאפיינים מותאמים אישית נוספים עבור מסמכי ה Office שלך. באפשרותך להקצות ערך מסוג טקסט, שעה או מספר למאפיינים מותאמים אישית, וכן באפשרותך להקצות להם את הערכים כן או לא. באפשרותך לבחור מתוך רשימה של שמות מוצעים או להגדיר שם משלך.

 • מאפיינים עבור הארגון     אם הארגון שלך מתאים אישית את לוח פרטי המסמך, ייתכן שמאפייני המסמך המשויכים למסמך יהיו ספציפיים לארגון שלך.

 • מאפייני ספריית מסמכים     מאפיינים אלה משויכים למסמכים בספריית מסמכים באתר אינטרנט או בתיקיה ציבורית. בעת יצירת ספריית מסמכים חדשה, ניתן להגדיר מאפיין ספריית מסמכים אחד או יותר ולהגדיר כללים בנוגע לערכים שלהם. בעת הוספת מסמכים לספריית המסמכים, תתבקש לכלול את הערכים של כל המאפיינים הנדרשים, או לעדכן את כל המאפיינים השגויים. לדוגמה, ספריית מסמכים שבה נאספים רעיונות למוצרים עשויה לבקש מהמשתמש להזין מאפיינים כגון 'נשלח על-ידי', 'תאריך', 'קטגוריה' ו'תיאור'. בעת פתיחת מסמך מספריית מסמכים ב- Word, Excel או PowerPoint, באפשרותך לערוך ולעדכן מאפיינים אלה של ספריית מסמכים בלוח פרטי המסמך.

הצגה ושינוי של המאפיינים עבור הקובץ הנוכחי

 • באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?
 • Access
 • Excel
 • InfoPath
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Visio
 • Word
 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע.

 3. לחץ על הקישור הצג וערוך מאפייני מסד נתונים בחלק העליון של הדף.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפיינים, לחץ על הכרטיסיות כדי לבחור את המאפיינים שברצונך להציג או לעדכן.

  הערה: אם הארגון שלך התאים אישית את לוח פרטי המסמך, או אם המסמך שעבורו ברצונך להציג מאפיינים שמור ב- ספריית מסמכים או בשרת ניהול מסמכים, ייתכן שתראה תצוגות זמינות נוספות של מאפייני מסמך.

 5. לחץ על אישור. כל שינוי שתבצע יישמר באופן אוטומטי.

 6. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לקובץ שלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את המאפיינים של חוברת העבודה.

 3. כדי להוסיף או לשנות מאפיינים, רחף עם המצביע מעל המאפיין שברצונך לעדכן והזן את המידע.

 4. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לחוברת העבודה שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

  שלבים אופציונליים:

  • כדי להציג מאפיינים נוספים, לחץ על הקישור הצג את כל המאפיינים בחלק התחתון של הדף.

  • כדי לפתוח תיבת דו-שיח של מאפיינים שבה ניתן להוסיף או לערוך את כל המאפיינים בו-זמנית ולהציג פרטים ונתונים סטטיסטיים על המסמך, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ולאחר מכן לחץ על מאפיינים מתקדמים.

   פתיחת מאפיינים מתקדמים

   בכרטיסיה סיכום, באפשרותך להוסיף או לערוך את הכותרת, הנושא, המחבר, המנהל, החברה, הקטגוריה, מילות המפתח (נקראות גם תגיות) וההערות.

   כדי להציג מאפיינים מותאמים אישית, לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית.

  • כדי לראות את המאפיינים שבלוח בתוך חוברת העבודה, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ובחר באפשרות הצג את לוח המסמכים.

  הערה: אם הארגון שלך התאים אישית את לוח פרטי המסמך, או אם המסמך שעבורו ברצונך להציג מאפיינים שמור ב- ספריית מסמכים או בשרת ניהול מסמכים, ייתכן שתראה תצוגות זמינות נוספות של מאפייני מסמך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את סטטיסטיקת הטופס.

 3. כדי לשנות את השם, המזהה או התיאור של הטופס, לחץ על מאפייני תבנית טופס ובצע שינויים בשדות אלה לפי הצורך.

 4. כדי להציג טופס זה בקטגוריה מותאמת אישית ב- InfoPath Filler, בחר בתיבת הסימון הפוך קטגוריה מותאמת אישית לזמינה והזן שם עבור הקטגוריה המותאמת אישית.

 5. לחץ על אישור.

 6. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לחוברת העבודה שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את מאפייני המצגת.

 3. כדי להוסיף או לשנות מאפיינים, רחף עם המצביע מעל המאפיין שברצונך לעדכן והזן את המידע.

 4. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור למצגת שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

  שלבים אופציונליים:

  • כדי להציג מאפיינים נוספים, לחץ על הקישור הצג את כל המאפיינים בחלק התחתון של הדף.

  • כדי לפתוח תיבת דו-שיח של מאפיינים שבה ניתן להוסיף או לערוך את כל המאפיינים בו-זמנית ולהציג פרטים ונתונים סטטיסטיים על המסמך, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ולאחר מכן לחץ על מאפיינים מתקדמים.

   פתיחת מאפיינים מתקדמים

   בכרטיסיה סיכום, באפשרותך להוסיף או לערוך את הכותרת, הנושא, המחבר, המנהל, החברה, הקטגוריה, מילות המפתח (נקראות גם תגיות) וההערות.

   כדי להציג מאפיינים מותאמים אישית, לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית.

  • כדי לראות את המאפיינים שבלוח בתוך חוברת העבודה, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ובחר באפשרות הצג את לוח המסמכים.

  הערה: אם הארגון שלך התאים אישית את לוח פרטי המסמך, או אם המסמך שעבורו ברצונך להציג מאפיינים שמור ב- ספריית מסמכים או בשרת ניהול מסמכים, ייתכן שתראה תצוגות זמינות נוספות של מאפייני מסמך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את המאפיינים של הפרוייקט.

 3. כדי להוסיף או לשנות מאפיינים, רחף עם המצביע מעל המאפיין שברצונך לעדכן והזן את המידע.

 4. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לפרוייקט שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

  שלבים אופציונליים:

  כדי לראות נתונים סטטיסטיים או מאפיינים נוספים, לחץ על מידע אודות פרוייקט בחלק העליון של הדף ולאחר מכן לחץ על מאפיינים מתקדמים או סטטיסטיקות פרוייקט.

  אפשרויות 'מידע אודות פרוייקט'

  בכרטיסיה סיכום בתיבת הדו-שיח מאפיינים, באפשרותך להוסיף או לערוך את הכותרת, הנושא, המחבר, המנהל, החברה, הקטגוריה, מילות המפתח (נקראות גם תגיות) וההערות.

  כדי להציג מאפיינים מותאמים אישית, לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית בתיבת הדו-שיח מאפיינים.

  הערה: אם הארגון שלך התאים אישית את לוח פרטי המסמך, או אם המסמך שעבורו ברצונך להציג מאפיינים שמור ב- ספריית מסמכים או בשרת ניהול מסמכים, ייתכן שתראה תצוגות זמינות נוספות של מאפייני מסמך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את המאפיינים.

 3. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לפרסום שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

  שלבים אופציונליים:

  כדי לפתוח תיבת דו-שיח של מאפיינים שבה ניתן להוסיף או לערוך את כל המאפיינים בו-זמנית ולהציג פרטים ונתונים סטטיסטיים על המסמך, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ולאחר מכן לחץ על מאפייני פרסום.

  פתיחת מאפיינים מתקדמים

  בכרטיסיה סיכום, באפשרותך להוסיף או לערוך את הכותרת, הנושא, המחבר, המנהל, החברה, הקטגוריה, מילות המפתח (נקראות גם תגיות) וההערות.

  כדי להציג מאפיינים מותאמים אישית, לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית.

  הערה: אם הארגון שלך התאים אישית את לוח פרטי המסמך, או אם המסמך שעבורו ברצונך להציג מאפיינים שמור ב- ספריית מסמכים או בשרת ניהול מסמכים, ייתכן שתראה תצוגות זמינות נוספות של מאפייני מסמך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את המאפיינים.

 3. כדי להוסיף או לשנות מאפיינים, רחף עם המצביע מעל המאפיין שברצונך לעדכן והזן את המידע.

 4. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לפרסום שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

  שלבים אופציונליים:

  כדי לפתוח תיבת דו-שיח של מאפיינים שבה ניתן להוסיף או לערוך את כל המאפיינים בו-זמנית ולהציג את פרטי המסמך, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ולאחר מכן לחץ על מאפיינים מתקדמים.

  פתיחת מאפיינים מתקדמים

  בכרטיסיה סיכום, באפשרותך להוסיף או לערוך מאפיינים כגון כותרת, נושא, מחבר, מנהל, חברה, קטגוריה, מילות מפתח (נקראות גם תגיות) והערות.

  הערות: 

  • כדי להוסיף קישור למסמכים קשורים, לחץ על מסמכים קשורים בחלק התחתון של הדף מידע ובחר באפשרות הוסף קישור למסמך קשור.

  • אם הארגון שלך התאים אישית את לוח פרטי המסמך, או אם המסמך שעבורו ברצונך להציג מאפיינים שמור ב- ספריית מסמכים או בשרת ניהול מסמכים, ייתכן שתראה תצוגות זמינות נוספות של מאפייני מסמך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע כדי להציג את מאפייני המסמך.

 3. כדי להוסיף או לשנות מאפיינים, רחף עם המצביע מעל המאפיין שברצונך לעדכן והזן את המידע.

 4. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור למסמך שלך. כל השינויים שביצעת יישמרו באופן אוטומטי.

  שלבים אופציונליים:

  • כדי להציג מאפיינים נוספים, לחץ על הקישור הצג את כל המאפיינים בחלק התחתון של הדף.

  • כדי לפתוח תיבת דו-שיח של מאפיינים שבה ניתן להוסיף או לערוך את כל המאפיינים בו-זמנית ולהציג פרטים ונתונים סטטיסטיים על המסמך, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ולאחר מכן לחץ על מאפיינים מתקדמים.

   פתיחת מאפיינים מתקדמים

   בכרטיסיה סיכום, באפשרותך להוסיף או לערוך את הכותרת, הנושא, המחבר, המנהל, החברה, הקטגוריה, מילות המפתח (נקראות גם תגיות) וההערות.

   כדי להציג מאפיינים מותאמים אישית, לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית.

  • כדי לראות את המאפיינים שבלוח בתוך חוברת העבודה, לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף ובחר באפשרות הצג את לוח המסמכים.

  הערה: אם הארגון שלך התאים אישית את לוח פרטי המסמך, או אם המסמך שעבורו ברצונך להציג מאפיינים שמור ב- ספריית מסמכים או בשרת ניהול מסמכים, ייתכן שתראה תצוגות זמינות נוספות של מאפייני מסמך.

הצגה או יצירה של מאפיינים מותאמים אישית עבור קובץ

מאפיינים מותאמים אישית הם מאפיינים שאתה מגדיר עבור מסמך Office. באפשרותך להקצות ערך מסוג טקסט, שעה או מספר למאפיינים מותאמים אישית, וכן באפשרותך להקצות להם את הערכים כן או לא. באפשרותך לבחור מתוך רשימה של שמות מוצעים או להגדיר שם משלך.

 • באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?
 • Access
 • Excel
 • PowerPoint
 • Project
 • Publisher
 • Word
 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע.

 3. לחץ על הקישור הצג וערוך מאפייני מסד נתונים בחלק העליון של הדף.

 4. לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית.

  • בתיבה שם, הקלד שם עבור המאפיין המותאם אישית או בחר שם מתוך הרשימה.

  • ברשימה סוג, בחר את סוג הנתונים עבור המאפיין שברצונך להוסיף.

  • בתיבה ערך, הקלד ערך עבור המאפיין. הערך שתקליד חייב להתאים לבחירה ברשימה סוג. לדוגמה, אם תבחר במספר ברשימה סוג, יהיה עליך להקליד מספר בתיבה ערך. ערכים שאינם תואמים לסוג המאפיין מאוחסנים כטקסט.

 5. לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לחוברת העבודה שלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע.

 3. לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף, ולאחר מכן בחר מאפיינים מתקדמים.

 4. לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית.

  • בתיבה שם, הקלד שם עבור המאפיין המותאם אישית או בחר שם מתוך הרשימה.

  • ברשימה סוג, בחר את סוג הנתונים עבור המאפיין שברצונך להוסיף.

  • בתיבה ערך, הקלד ערך עבור המאפיין. הערך שתקליד חייב להתאים לבחירה ברשימה סוג. לדוגמה, אם תבחר במספר ברשימה סוג, יהיה עליך להקליד מספר בתיבה ערך. ערכים שאינם תואמים לסוג המאפיין מאוחסנים כטקסט.

 5. לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לחוברת העבודה שלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע.

 3. לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף, ולאחר מכן בחר מאפיינים מתקדמים.

 4. לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית.

  • בתיבה שם, הקלד שם עבור המאפיין המותאם אישית או בחר שם מתוך הרשימה.

  • ברשימה סוג, בחר את סוג הנתונים עבור המאפיין שברצונך להוסיף.

  • בתיבה ערך, הקלד ערך עבור המאפיין. הערך שתקליד חייב להתאים לבחירה ברשימה סוג. לדוגמה, אם תבחר במספר ברשימה סוג, יהיה עליך להקליד מספר בתיבה ערך. ערכים שאינם תואמים לסוג המאפיין מאוחסנים כטקסט.

 5. לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור למצגת שלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע.

 3. לחץ על מידע אודות פרוייקט בחלק העליון של הדף, ולאחר מכן בחר מאפיינים מתקדמים.

 4. לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית.

  • בתיבה שם, הקלד שם עבור המאפיין המותאם אישית או בחר שם מתוך הרשימה.

  • ברשימה סוג, בחר את סוג הנתונים עבור המאפיין שברצונך להוסיף.

  • בתיבה ערך, הקלד ערך עבור המאפיין. הערך שתקליד חייב להתאים לבחירה ברשימה סוג. לדוגמה, אם תבחר במספר ברשימה סוג, יהיה עליך להקליד מספר בתיבה ערך. ערכים שאינם תואמים לסוג המאפיין מאוחסנים כטקסט.

 5. לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לפרוייקט שלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע.

 3. לחץ על מאפייני פרסום בחלק העליון של הדף, ולאחר מכן בחר מאפיינים מתקדמים.

 4. לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית.

  • בתיבה שם, הקלד שם עבור המאפיין המותאם אישית או בחר שם מתוך הרשימה.

  • ברשימה סוג, בחר את סוג הנתונים עבור המאפיין שברצונך להוסיף.

  • בתיבה ערך, הקלד ערך עבור המאפיין. הערך שתקליד חייב להתאים לבחירה ברשימה סוג. לדוגמה, אם תבחר במספר ברשימה סוג, יהיה עליך להקליד מספר בתיבה ערך. ערכים שאינם תואמים לסוג המאפיין מאוחסנים כטקסט.

 5. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור לפרסום שלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על מידע.

 3. לחץ על מאפיינים בחלק העליון של הדף, ולאחר מכן בחר מאפיינים מתקדמים.

 4. לחץ על הכרטיסיה התאמה אישית.

  • בתיבה שם, הקלד שם עבור המאפיין המותאם אישית או בחר שם מתוך הרשימה.

  • ברשימה סוג, בחר את סוג הנתונים עבור המאפיין שברצונך להוסיף.

  • בתיבה ערך, הקלד ערך עבור המאפיין. הערך שתקליד חייב להתאים לבחירה ברשימה סוג. לדוגמה, אם תבחר במספר ברשימה סוג, יהיה עליך להקליד מספר בתיבה ערך. ערכים שאינם תואמים לסוג המאפיין מאוחסנים כטקסט.

 5. לחץ שוב על הכרטיסיה קובץ כדי לחזור למסמך שלך.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×