הצגת גליון העבודה שלך בתצוגה מקדימה לפני הדפסה

באפשרותך להימנע מתוצאות בלתי צפויות ומנייר מבוזבז על-ידי הצגת גליון העבודה בתצוגה מקדימה לפני ההדפסה.

בעת בחירת גליון אחד או יותר ולאחר מכן לחץ על קובץ > הדפס, תראה תצוגה מקדימה של האופן בו הנתונים יופיעו בתדפיס.

 1. בחר את גליון העבודה שברצונך להציג בתצוגה מקדימה.

 2. לחץ על קובץולאחר מכן לחץ על הדפס כדי להציג את חלון התצוגה המקדימה ואפשרויות ההדפסה.

  לחץ על קובץ > הדפסה כדי להציג תצוגה מקדימה של גליון העבודה שלך

  קיצור מקשים    באפשרותך גם להקיש Ctrl+F2.  

הערות: 

 • אלא אם אתה משתמש במדפסת צבע, התצוגה המקדימה תופיע בשחור-לבן, גם אם יש צבע בגיליון(ים).

 • העמוד הבא והעמוד הקודם זמינים רק בעת בחירת יותר מגיליון אחד, או כאשר גיליון מכיל יותר מעמוד אחד של נתונים. כדי להציג גליונות עבודה מרובים, תחת הגדרות, לחץ על חוברת העבודה כולה.

מידע שימושי יותר

 • כדי להציג בתצוגה מקדימה את העמודים הבאים והעמודים הקודמים, לחץ על החצים עבור העמוד הבא והעמוד הקודם בחלק התחתון של חלון הצגה לפני הדפסה – או הקלד את מספר העמוד.

 • כדי לצאת מהצגה לפני הדפסה ולחזור לחוברת העבודה, לחץ על החץ בפינה הימנית העליונה של חלון הצגה לפני הדפסה.

 • כדי להציג שולי עמוד, לחץ על לחצן הצג שוליים בפינה השמאלית התחתונה של חלון הצגה לפני הדפסה.

 • כדי לשנות שוליים, גרור את השוליים לגובה ולרוחב הרצויים. באפשרותך גם לשנות את רוחב העמודה על-ידי גרירה של נקודות האחיזה שבחלק העליון או התחתון של דף ההצגה לפני הדפסה. לקבלת מידע נוסף אודות שולי עמוד, ראה הגדרת שולי עמוד לפני הדפסת גליון עבודה.  

עצה: כדי לבצע שינויים בהגדרת עמוד, כגון שינוי כיוון העמוד וגודל העמוד, בחר את האפשרויות המתאימות תחת קובץ > הדפס > הגדרות.

כדי לבחור גליונות אחד או יותר

לשם בחירת

בצע פעולה זו

גיליון בודד

לחץ על לשונית הגיליון.

לחץ על לשונית הגיליון

אם אינך רואה את הכרטיסיה הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה כדי להציג את הכרטיסיה ולאחר מכן לחץ עליה.

לחץ על חצי הגלילה של הלשונית
 

שני גליונות סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על הכרטיסיה עבור הגיליון האחרון שברצונך לבחור.

שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על הכרטיסיות של הגליונות האחרים שברצונך לבחור.

כל הגליונות בחוברת עבודה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגליונות.

עצה: בעת בחירת גליונות מרובים, [Group] מופיע בפס הכותרת בחלק העליון של הגיליון. כדי לבטל בחירה של גליונות מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות.

 1. לחץ על גליון העבודה או בחר את גליונות העבודה שברצונך להציג בתצוגה מקדימה.

  לשם בחירת

  בצע פעולה זו

  גיליון בודד

  לחץ על לשונית הגיליון.

  לשונית הגיליון הפעיל

  אם לא ניתן לראות את הלשונית הרצויה, לחץ על לחצני הגלילה של הלשוניות כדי להציג את הלשונית ולאחר מכן לחץ על הלשונית.

  לחצני גלילה בגיליון

  שני גליונות סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הלשונית כדי לבחור את הגיליון האחרון שבו ברצונך לבחור.

  שני גליונות שאינם סמוכים או יותר

  לחץ על הלשונית של הגיליון הראשון. לאחר מכן, החזק את מקש Ctrl לחוץ ולחץ על הלשוניות של הגליונות הנוספים שבהם ברצונך לבחור.

  כל הגליונות בחוברת עבודה

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון, ולאחר מכן לחץ על בחר את כל הגיליונות ב- תפריט קיצור.

  עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של כמה גליונות עבודה בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office, לחץ על החץ לצד הדפס ולאחר מכן לחץ על הצג לפני הדפסה.

  קיצור מקשים   באפשרותך גם להקיש CTRL+F2.

 3. כדי להציג בתצוגה מקדימה את העמודים הבאים והעמודים הקודמים,בכרטיסיה הצג לפני הדפסה, בקבוצה תצוגה מקדימה, לחץ על העמוד הבא ועל העמוד הקודם .

  הערה:  הדף הבא והדף הקודם זמינים רק כאשר אתה בוחר יותר מגליון עבודה אחד, או כאשר גליון עבודה מכיל יותר מדף אחד של מידע.

 4. כדי להציג שולי עמוד, בכרטיסיה הצג לפני הדפסה, בקבוצה תצוגה מקדימה, בחר את תיבת הסימון הצג שוליים.

  פעולה זו מציגה את השוליים בתצוגת הצגה לפני הדפסה. כדי לשנות את השוליים, באפשרותך לגרור את השוליים לגובה ולרוחב הרצויים. באפשרותך גם לשנות את רוחב עמודה על-ידי גרירת נקודת האחיזה בחלק העליון של עמוד הצגה לפני הדפסה.

  עצה: כדי לבצע שינויים בהגדרת עמוד, בכרטיסיה הצג לפני הדפסה, בקבוצה הדפסה, לחץ על הגדרת עמוד ולאחרמכן בחר את האפשרויות הרצויות בכרטיסיה עמוד, שוליים, כותרת עליונה/כותרת תחתונהאו גיליון של תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 1. לחץ על הגיליון או בחר את הפריט שברצונך להציג בתצוגה מקדימה.

 2. לחץ על קובץ > הדפסה > הדפס.

 3. בחר את אפשרויות ההדפסה שתרצה להשתמש הבאות.

  מסך הגדרת הדפסה

 4. לחץ על הדפס.

 5. אם אתה אוהב את מה שאתה רואה, לחץ על הדפס בפינה הימנית העליונה או סגור את חלון הדפדפן המציג את התצוגה המקדימה כדי לחזור ולבצע שינויים לפני ההדפסה.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×