היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

ניתן להשתמש בתבניות מספר כדי לשנות את המראה של מספרים, לרבות תאריכים ושעות, מבלי לשנות את המספר עצמו. תבנית המספר אינה משפיעה על ערך התא המשמש את Excel לביצוע חישובים. הערך הממשי מוצג בשורת הנוסחאות.

בחירת תבנית מספר

 1. בחר את התאים שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, בחר תבנית מספר בתיבה תבנית מספר. הנתונים בתא הנבחר מוצגים בכל התבניות האפשריות.

  התיבה 'תבניות מספר' בכרטיסיה 'בית'

הצגה או הסתרה של מפריד האלפים

 1. בחר את התאים שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על סגנון פסיק הצג את ערך התא עם מפריד אלפים.

  הערה: Excel משתמש במפריד הערכים של מערכת Mac OS. באפשרותך לציין מפריד שונה על-ידי שינוי ההגדרות האזוריות בהעדפות המערכת ב- Mac OS X.

שינוי התצוגה של מספרים שליליים

באפשרותך לעצב מספרים שליליים באמצעות סימן החיסור, על-ידי תחימה שלהם בסוגריים או על-ידי הצגתם באדום בתוך סוגריים או ללא סוגריים.

 1. בחר את התאים שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב ולאחר מכן לחץ על עיצוב תאים.

  בכרטיסיה 'בית', האפשרות עיצוב' מסומנת

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי להציג

  בצע פעולה זו

  מספרים פשוטים

  ברשימה קטגוריה, לחץ על מספר.

  מטבע

  ברשימה קטגוריה, לחץ על מטבע.

 4. בתיבה מספרים שליליים, בחר את סגנון התצוגה שבו ברצונך להשתמש עבור מספרים שליליים.

שליטה על התצוגה של ספרות אחרי הנקודה העשרונית במספר

תבנית התצוגה עבור מספר שונה מהמספר הממשי המאוחסן בתא. לדוגמה, מספר עשוי להיות מוצג כשהוא מעוגל כאשר יש יותר מדי ספרות אחרי הנקודה העשרונית ולא ניתן להציג בעמודה את המספר המלא. עם זאת, בכל החישובים הכוללים מספר זה ייעשה שימוש במספר הממשי המאוחסן בתא, ולא במספר המעוגל שמוצג. כדי לשלוט באופן שבו Excel מציג ספרות אחרי הנקודה העשרונית, באפשרותך להתאים את רוחב העמודה למספר הספרות במספר, או לציין כמה מתוך ספרות אלה יש להציג עבור מספר בתא.

 1. בחר את התאים שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על הגדל מספרים עשרוניים הגדל את מספר המקומות העשרונייםאו על הקטן הפחת את מספר המקומות העשרוניים עשרוני פעם אחת עבור כל מקום עשרוני שברצונך להוסיף או להסיר.

בחירת האפסים המובילים

ניתן להשתמש בתבניות מספר כדי לשנות את המראה של מספרים, לרבות תאריכים ושעות, מבלי לשנות את המספר עצמו. תבנית המספר אינה משפיעה על ערך התא המשמש את Excel לביצוע חישובים. הערך הממשי מוצג בשורת הנוסחאות.

 1. בחר את התאים שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, תחת מספר, בחר תבנית מספר בתפריט המוקפץ תבנית מספר.

הצגה או הסתרה של מפריד האלפים

 1. בחר את התאים שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, תחת מספר, לחץ על הצג את הערך של תא עם מפריד הצג את ערך התא עם מפריד אלפים.

  הערה: Excel משתמש במפריד הערכים של מערכת Mac OS. באפשרותך לציין מפריד שונה על-ידי שינוי ההגדרות האזוריות בהעדפות המערכת ב- Mac OS X.

שינוי התצוגה של מספרים שליליים

באפשרותך לעצב מספרים שליליים באמצעות סימן החיסור, על-ידי תחימה שלהם בסוגריים או על-ידי הצגתם באדום בתוך סוגריים או ללא סוגריים.

 1. בחר את התאים שברצונך לשנות.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על תאיםולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מספר.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי להציג

  בצע פעולה זו

  מספרים פשוטים

  ברשימה קטגוריה, לחץ על מספר.

  מטבע

  ברשימה קטגוריה, לחץ על מטבע.

 4. בתיבה מספרים שליליים, בחר את סגנון התצוגה שבו ברצונך להשתמש עבור מספרים שליליים.

שליטה על התצוגה של ספרות אחרי הנקודה העשרונית במספר

תבנית התצוגה עבור מספר שונה מהמספר הממשי המאוחסן בתא. לדוגמה, מספר עשוי להיות מוצג כשהוא מעוגל כאשר יש יותר מדי ספרות אחרי הנקודה העשרונית ולא ניתן להציג בעמודה את המספר המלא. עם זאת, בכל החישובים הכוללים מספר זה ייעשה שימוש במספר הממשי המאוחסן בתא, ולא במספר המעוגל שמוצג. כדי לשלוט באופן שבו Excel מציג ספרות אחרי הנקודה העשרונית, באפשרותך להתאים את רוחב העמודה למספר הספרות במספר, או לציין כמה מתוך ספרות אלה יש להציג עבור מספר בתא.

 1. בחר את התאים שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, תחת מספר,לחץ על הגדל את מספר המקומות העשרוניים הגדל את מספר המקומות העשרוניים או הקטן את מספר המקומות העשרוניים הפחת את מספר המקומות העשרוניים פעם אחת עבור כל מקום עשרוני שברצונך להוסיף או להסיר.

למידע נוסף

יצירה והחלה של תבנית מספר מותאמת אישית

קודי תבנית מספר

הצגת מספרים כמיקודים, מספרי תעודת זהות או מספרי טלפון

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×