אם הארגון שלך הפך הקלטה לזמינה, באפשרותך להקליט Microsoft Lync Online או פגישות של תוכנת תקשורת. באמצעות הקלטה, באפשרותך ללכוד את קבצי השמע, הווידאו, העברת ההודעות המיידיות (IM), שיתוף יישומים, מצגות של Microsoft PowerPoint, לוח ציור ותשאול של הפעלת Lync Online ולהשמיע אותם בדיוק כפי שחווו במהלך השיחה או הפגישה של Lync.

באפשרותך גם להפוך הקלטה לזמינה לאחרים על-ידי שמירת כל ההקלטה של Lync או חלקים Windows Media. אפשרות זו מאחדת את כל התוכן המוקלט שברצונך לשתף בווידאו יחיד Windows מדיה. כברירת מחדל, סרטון וידאו זה נשמר במחשב שלך, אך באפשרותך לשתף אותו עם אנשים אחרים על-ידי שמירתו במיקום רשת או בספריית נכסים של Microsoft SharePoint Server 2010.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

קביעה מה לכלול בהקלטה

במהלך שיחה או פגישה של Lync, אך לפני שתתחיל בהקלטה, באפשרותך לבחור את סוג התוכן שברצונך לכלול בהקלטה. באפשרותך להגדיר אפשרויות אלה כאשר השיחה או הפגישה של Lync מתבצעות על-ידי פתיחת אפשרויות הקלטה בפגישה או בחלון שיחה. כל השינויים שתבצע יחולו על השיחה או הפגישה הנוכחית. עבור שיחות או פגישות עוקבות, אפשרויות אלה חוזרות להגדרות ברירת המחדל שלהן.

הערה:  אם בכוונתך ליצור גירסת מדיה של Windows הניתנת לפרסום של ההקלטה, שים לב שאם תוכן מסוים בהפעלת Lync המקורית היה גדול מאוד (לדוגמה, לוח ציור גדול, הפעלה ארוכה של הודעות מיידיות או שיתוף צגים כפולים), ייתכן שהתוכן יהיה פחות קריא בסרטון הווידאו המוגמר. בנוסף, הודעות דיו בחלק ההודעות המיידיות של ההקלטה נחתכו בדרך כלל עקב רוחב מוגבל בסרטון הווידאו המוגמר.

 1. בפגישה או בחלון שיחה, בשורת התפריטים, לחץ על הגדרות. (אם תפריט הגדרות אינו גלוי, לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על הצג שורת תפריטים.)

 2. לחץ על אפשרויות הקלטה.

 3. בתיבת הדו-שיח Lync – אפשרויות הקלטה, בחר את תיבות הסימון לצד סוגי התוכן שברצונך לכלול בהקלטת Lync הנוכחית. אם סוג תוכן אינו זמין, ייתכן שהארגון שלך לא יאפשר הקלטה של תוכן זה.

 1. לחץ על אישור.

לראש הדף

הקלטת שיחה או פגישה

כאשר אתה נמצא בשיחת Lync בין אדם לאדם, באפשרותך להתחיל להקליט כל עוד הארגון של כל משתתף מאפשר הקלטה. שים לב שאין באפשרותך להקליט שיחה עם אדם המשתמש בטלפון רגיל. כאשר אתה בפגישה של Lync, באפשרותך להתחיל הקלטה אם אתה מציג והאדם שתזמן או התחיל את הפגישה מאפשר זאת.

 1. כדי להתחיל להקליט, בפגישה או בחלון שיחה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על התחל הקלטה.

  • בשורת התפריטים, לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על התחל הקלטה. (אם תפריט פעולות אינו גלוי, לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על הצג שורת תפריטים.)

 2. בזמן שההקלטה מתבצעת, באפשרותך להשתמש בפקדים בחלק התחתון של החלון כדי להשהות, לחדש או לעצור את ההקלטה.

לראש הדף

ראה מי מקליט את השיחה או הפגישה

כאשר מתבצעת הקלטה, ההודעה אתה מקליט, אחרים מקליטים או אתה ואחרים מקליטים מופיעה בחלק התחתון של הפגישה או חלון השיחה. אם אנשים אחרים מקליטים, באפשרותך להצביע על ההודעה כדי לראות מי התחיל את ההקלטה.

לראש הדף

הפסקת הקלטה ושמור אותה

כאשר אתה מפסיק להקליט, Lync שומר את ההקלטה באופן אוטומטי. כברירת מחדל, הקלטות נשמרות במחשב בתיקיה C:\Users\<שם המשתמש>\הקלטות של Lync. Lync גם מאפשר לך ליצור גירסת Windows מדיה של ההקלטה שבאפשרותך לפרסם לאנשים אחרים על-ידי שמירתה במיקום רשת. אם יש לך SharePoint Server 2010 או SharePoint Online ואת הזכויות המתאימות, באפשרותך לשמור את ההקלטה בספריית נכסים SharePoint Microsoft.

הערה:  אם בכוונתך ליצור גירסת מדיה של Windows הניתנת לפרסום של ההקלטה, שים לב שאם גודלו של תוכן מסוים בהפעלת Lync המקורית גדול מאוד (לדוגמה, לוח ציור גדול, הפעלה ארוכה של הודעות מיידיות או שיתוף צגים כפולים), ייתכן שהתוכן יהיה פחות קריא בסרטון הווידאו המוגמר. בנוסף, הודעות דיו בחלק העברת ההודעות המיידיות של ההקלטה נחתכו בדרך כלל עקב רוחב מוגבל בסרטון הווידאו המוגמר.

 1. בפגישה או בחלון שיחה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על הפסק הקלטה.

  • בשורת התפריטים, לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על הפסק הקלטה. (אם תפריט פעולות אינו גלוי, לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על הצג שורת תפריטים.)

  • השתמש בלחצן עצור הקלטה בחלק התחתון של חלון השיחה או הפגישה.

 2. תיבת הדו-שיח עצור הקלטה מופיעה. כדי לשנות את שם ההקלטה, תחת כותרת הקלטה, הקלד שם חדש.

 3. כדי ליצור Windows מדיה של ההקלטה, תחת פרסום, בחר בתיבת הסימון לצד צור גם גירסה שבאפשרותך לפרסם באחרים (.wmv).

 4. כדי לבחור את סוג התוכן שברצונך לכלול בסרטון הווידאו שפורסם, לחץ על אפשרויות. תחת תוכן בווידאו, בחר את תיבות הסימון לצד סוג התוכן שברצונך לכלול. (אם סוג תוכן אינו זמין, הוא לא נכלל במקור בהפעלה של Lync.) לאחר מכן לחץ על OK.

 5. כדי לשנות את המיקום של גירסת Windows של ההקלטה, תחת שמור ב, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על עיון ונווט אל התיקיה שבה ברצונך לשמור את הווידאו.

  • בתיבת הטקסט, הדבק כתובת אינטרנט, כגון כתובת URL של ספריית נכסים של SharePoint Server 2010.

הערה:  אם אתה נתקל בבעיות בהעלאת הקובץ ל- SharePoint Server 2010, בקש ממנהל המערכת של SharePoint להגדיל הן את גודל ההעלאה המרבי המהווה ברירת מחדל (ברירת מחדל של 50 MB) והן את הגדרת הזמן הקצוב להעלאה.

 1. לחץ על אישור.

הערה:  כדי לעבור ישירות אל מנהל ההקלטות של Microsoft Lync כדי לנהל או להשמיע את ההקלטה, לחץ על נהל הקלטות.

לראש הדף

הפעלת הקלטה

באפשרותך להפעיל הקלטות שביצעת על-ידי פתיחת מנהל ההקלטות של Lync. הקלטות נפתחות בנגן ההקלטות של Microsoft Lync ובאפשרותך להציג פריטים משם.

 1. פתח את מנהל ההקלטות על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

 2. לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על נהל הקלטות.

  • לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על Microsoft Lync ולאחר מכן לחץ על מנהל ההקלטות של Microsoft Lync.

  • בשורת התפריטים של Lync, לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על מנהל ההקלטות. (אם תפריט פעולות אינו גלוי, לחץ על לחצן אפשרויות נוספות ולאחר מכן לחץ על הצג שורת תפריטים.)

 3. במנהל ההקלטות, לחץ על הקלטה ולאחר מכן לחץ על הפעל.

אם מישהו אחר פרסם גירסת Windows מדיה של ההקלטה ומיקם אותה במיקום רשת או באתר SharePoint, באפשרותך לפתוח את ההקלטה כדי להפעיל אותה נגן מדיה של Windows. לקבלת ביצועים מיטביים, מומלץ לשמור Windows מדיה במחשב ולהפעיל אותה משם.

לראש הדף

יצירת גירסה של הקלטה שתוכל לשתף עם אנשים אחרים

באפשרותך להפוך הקלטה לזמינה לאחרים על-ידי שמירת ההקלטה של Lync באופן מלא או חלקי בתבנית הקובץ Windows Media ופרסום הווידאו של Windows Media במיקום רשת משותף או בספריית נכסים של SharePoint Server 2010. קיימות שתי דרכים ליצירת גירסת מדיה של Windows של הקלטה: באפשרותך ליצור גירסה זו באופן אוטומטי בעת הפסקת ההקלטה ושמירה של ההקלטה (לקבלת פרטים, ראה "הפסקת הקלטה ושמור אותה" מוקדם יותר בנושא זה), או ליצור אחת מאוחר יותר במנהל ההקלטות (לקבלת פרטים, ראה ניהול הקלטות במנהל ההקלטות של Lync.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×