היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

בוא נגיד שברצונך לגלות כמה זמן לוקח לעובד להשלים פעולת פס ייצור או הזמנת מזון מהיר לעיבוד בשעות השיא. קיימות כמה דרכים לחישוב ההפרש בין שתי פעמים.

הצגת התוצאה בתבנית השעה הרגילה

קיימים שתי גישות שתוכל לגשת אליהן כדי להציג את התוצאות בתבנית השעה הרגילה (שעות: דקות: שניות). השתמש באופרטור חיסור (-) כדי למצוא את ההבדל בין השעות ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

החל קוד עיצוב מותאם אישית על התא על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. בחר את התא.

  2. בכרטיסיה בית, בקבוצה מספר, לחץ על החץ לצד התיבה כללי ולאחר מכן לחץ על תבניות מספר נוספות.

  3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, לחץ עלמותאם אישית ברשימה קטגוריה ולאחר מכן בחר תבנית מותאמת אישית בתיבה סוג.

השתמש בפונקציה TEXT כדי לעצב את השעות: בעת שימוש בקודי תבנית הזמן, שעות לעולם לא חורגות מ- 24, דקות לעולם לא חורגות מ- 60, והשניות לעולם לא חורגות מ- 60.

דוגמה טבלה 1 — הצגת התוצאה בתבנית השעה הרגילה

העתק את הטבלה הבאה לגליון עבודה ריק ולאחר מכן שנה אם יש צורך בכך.

A

B

1

שעת התחלה

שעת סיום

2

06/09/2007 10:35 AM

09/06/2007 15:30

3

נוסחה

תיאור (תוצאה‏)

4

‎=B2-A2

שעות בין שתי פעמים (4). עליך להחיל באופן ידני את התבנית המותאמת אישית "h" על התא.

5

‎=B2-A2

שעות ודקות בין שתי פעמים (4:55). עליך להחיל באופן ידני את התבנית המותאמת אישית "h:mm" על התא.

6

‎=B2-A2

שעות, דקות ושניות בין שתי פעמים (4:55:00). עליך להחיל באופן ידני את התבנית המותאמת אישית "h:mm:ss" על התא.

7

=TEXT(B2-A2,"h")

שעות בין שתי פעמים כאשר התא מעוצב כ- "h" באמצעות הפונקציה TEXT (4).

8

=TEXT(B2-A2,"h:mm")

שעות ודקות בין שתי פעמים כאשר התא מעוצב כ- "h:mm" באמצעות הפונקציה TEXT (4:55).

9

=TEXT(B2-A2,"h:mm:ss")

שעות, דקות ושניות בין שתי פעמים כאשר התא מעוצב כ- "h:mm:ss" באמצעות הפונקציה TEXT (4:55:00).

הערה: אם אתה משתמש הן בתבנית שהוחלה עם הפונקציה TEXT ומחילות תבנית מספר על התא, הפונקציה TEXT מקבלת עדיפות על-פני עיצוב התא.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בפונקציות אלה, ראה הפונקציה TEXT והצגתמספרים כתאריכים או שעות.

דוגמה טבלה 2 - הצגת התוצאה בהתבסס על יחידת זמן בודדת

כדי לעשות משימה זו, תשתמש בפונקציה INT או בפונקציות HOUR, MINUTE, ו- SECOND, כפי שמוצג בדוגמה הבאה.

העתק את הטבלה הבאה לגליון עבודה ריק ולאחר מכן שנה את הצורך.

A

B

1

שעת התחלה

שעת סיום

2

06/09/2007 10:35 AM

09/06/2007 15:30

3

נוסחה

תיאור (תוצאה‏)

4

=INT((B2-A2)*24)

סה"כ שעות בין שתי שעות (4)

5

=(B2-A2)*1440

סה"כ דקות בין שתי פעמים (295)

6

=(B2-A2)*86400

סך הכל שניות בין שתי פעמים (17700)

7

=HOUR(B2-A2)

ההבדל ביחידה שעות בין שתי פעמים. ערך זה אינו יכול לחרוג מ- 24 (4).

8

=MINUTE(B2-A2)

ההבדל בין יחידת הדקות בין שתי פעמים. ערך זה אינו יכול לחרוג מ- 60 (55).

9

=SECOND(B2-A2)

ההבדל ביחידה השניות בין שתי פעמים. ערך זה אינו יכול לחרוג מ- 60 (0).

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בפונקציות אלה, ראה הפונקציה INT, הפונקציה HOUR, הפונקציה MINUTEוהפונקציה SECOND.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×