יצירת קשרי גומלין בין רשימות באמצעות עמודות ייחודיות ועמודות בדיקת מידע

יצירת קשרי גומלין בין רשימות באמצעות עמודות ייחודיות ועמודות בדיקת מידע

באפשרותך ליצור קשרי גומלין בין רשימות באמצעות שילוב של עמודות ייחודיות, עמודות בדיקת מידע ואכיפת קשרי גומלין (מחיקה מוגבלת ובהתאם להירארכיית הקשרים) - אפשרויות שמשפרות כולן את היכולת שלך ליצור פתרונות עסקיים מתוחכמים יותר ולסייע בשימור תקינות הנתונים.

מבט כולל על קשרי גומלין בין רשימות

הסעיפים הבאים מספקים מידע רקע חשוב אודות יצירת קשרי גומלין בין רשימות מקור ורשימות יעד, יצירת עמודות ייחודיות ועמודות בדיקת מידע ואופה של אופן פעולה של קשרי גומלין בין רשימות. תראה כיצד להוסיף עמודות בדיקת מידע ראשיות ומשתינות, להציג, לערוך ולמחוק פריטים בתוך קשרי גומלין בין רשימות ולנהל קשרי גומלין בין רשימות כאשר רשימות כוללות פריטים רבים.

שימוש בעמודות ייחודיות ועמודות בדיקת מידע להקצאת ספרים קורסים

רשימת Cources עם הסברים

רשימת קריאה עם הסברים כדי להתאים לרשימת הקורסים

 1. רשימת המקור נקראת רשימת קריאה ורשימת היעד נקראת קורסים.

 2. לכל רשימה יש עמודות ייחודיות כדי לוודא שהנתונים הנכונים תואמים.

 3. בדיקת המידע עמודה ברשימת המקור (רשימת קריאה) "חיפוש" עמודה המזהה ברשימת היעד (קורסים) בהתבסס על ערך תואם.

 4. בדיקת מידע עמודה ברשימת המקור מוסיפה באופן אוטומטי את עמודה קורס מרשימת היעד.

בעת יצירת עמודה, באפשרותך לציין שהעמודה חייבת להכיל ערכים ייחודיים. משמעות הדבר היא שלא יכולים להיות ברשימה ערכים כפולים באותו עמודה. לא ניתן להוסיף פריט רשימה המכיל ערך כפול, לשנות פריט רשימה קיים שייצור ערך כפול, או לשחזר פריט מסל המיחזור אם הוא יגרום לערך כפול. יתר על כן, אם תיצור בדיקת עמודה ברשימת מקורות ותגדיר ש- עמודה יהיה ייחודי, גם עמודה ברשימת היעד לא יכילו ערכים כפולים.

הערה: הייחודיות אינה תלויית רישיות. לדוגמה, ORD-231 ו- ord-231 נחשבים לערכים כפולים.

בנוסף, לעמודה ייחודית חייב להיות אינדקס. בעת יצירת עמודה ייחודית, ייתכן שתתבקש ליצור את האינדקס, והוא ייווצר באופן אוטומטי כאשר תלחץ על אישור. מהרגע שעמודה ייחודית תכלול אינדקס, לא תוכל להסיר את האינדקס מהעמודה, אלא אם תגדיר מחדש תחילה את העמודה כך שתאפשר ערכים כפולים.

הטבלה הבאה מסכמת את סוגי העמודות שבהם ניתן או לא ניתן להשתמש ליצירת עמודות ייחודיות.

סוגי עמודות נתמכים

סוגי עמודות שאינם נתמכים

שורת טקסט יחידה

שורות טקסט מרובות

בחירה (ערך יחיד)

בחירה (ריבוי ערכים)

מספר

מחושב

מטבע

היפר-קישור או תמונה

תאריך ושעה

עמודות מותאמות אישית

בדיקת מידע (ערך בודד)

בדיקת מידע (ריבוי ערכים)

אדם (ערך בודד)

אדם (מרובה ערכים)

כן/לא

כדי ליצור קשר גומלין בין שתי רשימות, עליך ליצור בדיקת עמודה ברשימת המקור מאחזרת (או "חיפוש") ערך תואם אחד או יותר מרשימת יעד. לאחר יצירת בדיקת מידע עמודה (עמודה הראשי), באפשרותך להמשיך להוסיף עמודות נוספות (עמודות משניות) מרשימת היעד לרשימת המקור. לעמודות משניות נוספות חייב להיות סוג נתונים נתמך המתואר להלן.

הטבלה הבאה מסכמת את עמודה הסוגים הזמינים ולא ניתן להשתמש בהם ליצירת עמודות בדיקת מידע.

סוגי עמודות נתמכים

סוגי עמודות שאינם נתמכים

שורת טקסט יחידה

שורות טקסט מרובות

מספר

מטבע

תאריך ושעה

אדם או קבוצה

מחושב

היפר-קישור או תמונה

עמודות מותאמות אישית

כן/לא

הבחירה

בדיקת מידע

קיימים שני סוגים של עמודות בדיקת מידע שבאפשרותך ליצור, עמודת בדיקת מידע עם קשר גומלין שנאכף ועמודת בדיקת מידע עם קשר גומלין שלא נאכף.

בעמודת בדיקת מידע עם קשר גומלין שנאכף (המכונה גם שלמות הקשרים), באפשרותך לחפש ערכים בודדים ולשמור על תקינות הנתונים ברשימת היעד באחת משתי דרכים:

מחיקה בהתאם להירארכיית הקשרים    כאשר פריט ברשימת היעד נמחק, הפריט או הפריטים הקשורים ברשימת המקור נמחקים גם הם. במקרה זה, ברצונך לוודא שכל הפריטים הקשורים נמחקים כחלק מטרנזקציה אחת של מסד נתונים. לדוגמה, אם תמחק הזמנה ברשימת יעד, תוכל להבטיח כי פריטי ההזמנה המתאימים ברשימת המקור יימחקו גם הם. אין ברצונך לקבל פריטי הזמנה ללא הזמנה תואמת, מכיוון שזה ייצור פריטי הזמנה "מיותמים" שעשויים לגרום לבלבול מאוחר יותר.

הגבל מחיקה    כאשר אתה מנסה למחוק פריט ברשימת היעד, ויש לו פריט קשור אחד או יותר ברשימת המקור, אתה נמנע ממחיקת הפריט ברשימת היעד. במקרה זה, ברצונך לוודא שהפריט הקשור ברשימת היעד נשמר. לדוגמה, אם מישהו מנסה למחוק פריט הזמנה מרשימת יעד, ייתכן שהפקודה עדיין ממתינה ללקוח, וברצונך למנוע את התרחשות פעולת המחיקה עד לעיבוד ההזמנה. אינך מעוניין שהפקודה של הלקוח תימחק בטעות מכיוון שזה ישפיע על היכולת שלך להשלים את ההזמנה.

רשימת קורסים מנסה למחוק שני פריטים.

רשימת קריאה עם פריטים שנמחקו

 • פעולת מחיקה בהתאם להירארכיית הקשרים מבטיחה שכל הפריטים הקשורים יימחקו בטרנזקציה אחת של מסד נתונים. לדוגמה, אם מחקת את הפריט ברשימה קורסים עם מזהה רשימה של 1, הוא גם ימחק פריטים ברשימת הקריאה שהפנה לפריט שנמחק.

 • פעולת מחיקה מוגבלת מונעת מחיקת פריטים ברשימת היעד אם קיימים פריטי רשימת מקור קשורים. לכן, אם ניסית למחוק את הפריט ברשימה קורסים עם מזהה רשימה של 3, לא ניתן יהיה לעשות זאת, מכיוון שפריט אחד לפחות מפנה אליו ברשימת הקריאה.

אוקף אופן פעולה של קשר גומלין של רשימה עוזר לשמור על נתונים חוקיים ולמנוע חוסר עקביות שעשויות לגרום לבעיות בהמשך הדרך.

הערה: דרושה לך ההרשאה 'ניהול רשימות' ברשימה כדי ליצור או לשנות קשר גומלין שנאכף.

עמודת בדיקת מידע שאוכפת קשר גומלין צריכה גם לכלול אינדקס. בעת יצירת בדיקת עמודה אוכפת קשר גומלין, ייתכן שתתבקש ליצור את האינדקס. בעת בחירת אישור,האינדקס נוצר באופן אוטומטי. לאחר בדיקת עמודה לאכיפת קשר גומלין יש אינדקס, לא ניתן להסיר את האינדקס מערך עמודה זה, אלא אם תסיר תחילה את קשר הגומלין שנאכף.

עמודת בדיקת מידע עם קשר גומלין שלא נאכף

בבדיקת עמודה עם קשר גומלין לא מאוחס, באפשרותך לחפש ערכים בודדים או ערכים מרובים מרשימת המקור ברשימת היעד. כאשר יש לך הרשאות למחיקת פריט ברשימת המקור, אין הגבלות מחיקה נוספות או פעולות מחיקה נוספות המתרחשות ברשימת היעד.

אחד היתרונות ביצירת קשרי גומלין בין רשימות הוא שניתן להציג ולערוך עמודות מתוך שתי רשימות או יותר, בעמוד אחד. בעת יצירת עמודת בדיקת מידע ברשימת מקור, העמודה הראשית מציגה ערכים מעמודת רשימת היעד, אך ניתן גם לציין שעמודות משניות נוספות מרשימת היעד יוצגו גם הן לצד העמודה הראשית והעמודות הנוספות מרשימת המקור.

הערה: עליך לציין קבלת ערכים מרובים ועמודות נוספות הקשורות לטבלה עמודה בעת יצירת עמודה. למרות שתוכל לשנות את עמודה מהרשימה, לא ניתן להוסיף תכונות אחרות אלה. כדי לעבור לערכים מרובים, הוסף עמודות או אפשרויות אחרות לאחר יצירת רשימה, עבור אל הגדרות>רשימה.

הוספת ערכים מרובים ועמודות נוספות לבדיקת עמודה

ערך עמודה הוא קישור שברצונך לבחור להצגת כל ערכי עמודה של פריט זה ברשימת היעד. כל ערך עמודה משנית מרשימת היעד מוצג כטקסט בעמודת רשימת המקור. אם תיצור עמודת בדיקת מידע בעלת ערכים מרובים, כל עמודה מרשימת היעד, בין אם ראשית או משנית, תציג את הערכים המרובים המתאימים, כשהם מופרדים באמצעות תווי נקודה-פסיק. באפשרותך לטפל בעמודות ראשיות ומשניות אלה בתצוגת רשימה באופן דומה לזה של העמודות מרשימת המקור, לדוגמה על-ידי הוספה, הסרה, סינון ומיון שלהן.

שם העמודה הראשית הוא השם שתספק בעת יצירת עמודת בדיקת המידע. כברירת מחדל, כל שם עמודה משנית ניתן לפי מוסכמה סטנדרטית למתן שמות של <שם עמודה ראשית ברשימת מקור>: <שם עמודה ברשימת יעד>. לכן, שינוי השם של העמודה הראשית מביא לשינוי השמות של כל העמודות המשניות. עם זאת, באפשרותך לשנות את השמות והתיאורים של העמודות המשניות המהווים ברירת מחדל כדי לתת לשמות משמעות ברורה יותר עבורך.

רשימת מכשירים עם מזהה מכשיר וכלי נגינה מסומנים

רשימת מוסיקאים עם מזהה וכותרת מסומנים

 1. 1. עמודת בדיקת מידע ראשית בעלת ערכים מרובים.

 2. 2. עמודת בדיקת מידע משנית בעלת ערכים מרובים.

 3. 3. שם עמודה שונה משם ברירת המחדל של מכשירים: כותרתלכלים.

הערה: מזהה עמודה זמין כברירת מחדל אך מוסתר. כדי להשתמש בו, בחר אפשרויות תצוגהולאחר מכן בחר ערוך תצוגה נוכחית. גלול ובדוק את התיבה תצוגה.

בעת יצירת קשרי גומלין בין רשימות באמצעות עמודות בדיקת מידע, עמודות ייחודיות ורשימות עם קשרי גומלין שנאכפו, באפשרותך להגיע לסף או מגבלה של משאבים וייתכן שתיחסם בנסיבות הבאות:

 • אם אתה הופך עמודה לייחודית ברשימה קיימת שכוללת פריטים רבים יותר מאשר הערך של 'סף תצוגת רשימה' (עם זאת, שים לב שהוספת פריט אחד לרשימה הגורמת לחריגה מהערך של 'סף תצוגת רשימה' היא פעולה שבדרך כלל אינה נחסמת).

 • אם אתה מפעיל מחיקה בהתאם להירארכיית הקשרים או מחיקה מוגבלת עבור שדה בדיקת מידע ברשימה שכוללת פריטים רבים יותר מאשר הערך של 'סף תצוגת רשימה'.

 • חרגת מסף בדיקת המידע של תצוגת רשימה, אשר כברירת מחדל הוא שנים עשר עמודות בדיקת מידע.

 • מספר הפריטים בפעולת מחיקה חורג מ- 1,000.

לקבלת מידע נוסף אודות ניהול רשימות עם פריטים רבים, ראה ניהול רשימות וספריות עם פריטים רבים.

אזהרה: לא ניתן לעשות את הפעולות הבאות:

 • צור עמודה ייחודי ברשימה עם הרשאות ברמת הפריט המוגדרות.

 • מעבר בירושה של הרשאות מרשימה לפריט רשימה אם הרשימה מכילה עמודה.

 • צור עמודה ייחודי או שנה עמודה כדי להיות ייחודי ברשימה המכילה פריטים עם הרשאות ייחודיות או הרשאות ייחודיות שאישור תוכן זמין.

כדי להוסיף חשבון עמודה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. נווט אל האתר המכיל את הרשימה.

 2. בחר את שם הרשימה באתר, או בחר הגדרות SharePoint לחצן הגדרות מקוון , בחר תוכן אתרולאחר מכן בחר את שם הרשימה.

 3. אתר עמודה עליונות בראש הרשימה. בחר +הוסף עמודה ימינה לכותרות עמודה.

  הוספת עמודה ב- SharePoint Online.

 4. רשימה נפתחת מופיעה עם סוגים שונים של עמודות ש ניתן ליצור. בחר אחד מסוגי עמודה הבאים:

  • שורת טקסט יחידה

  • שורות טקסט מרובות

  • מיקום

  • Number

  • כן/לא

  • אדם

  • תאריך

  • הבחירה

  • היפר-קישור

  • תמונה

  • מטבע

  הערה: אם ברצונך ליצור בדיקת מידע עמודה, בחר עוד מהרשימה הנפתחת. שם עמודה, ובחר את סוג בדיקת המידע ממסך עמודה אפשרויות. לאחר מכן, באפשרותך לדלג על שלבים 5 ו- 6.

 5. הוסף את עמודה הפרטים והמידע שלך בחלונית המופיעה בצד השמאלי של הדף.

 6. החלף מצב אכוף ערכים ייחודייםל' כן.

  בחירה באכוף ערכים ייחודיים

  אם תבחר סוג נתונים שאינו נתמך עבור עמודה, אכוף ערכים ייחודיים לא יופיע.

 • לא ניתן להסיר את האינדקס של עמודה. כדי להסיר את האינדקס, עליך לשנות את עמודה מערך ייחודי עמודה ערכים כפולים תחילה ולאחר מכן להסיר את האינדקס.

 • אם תנסה לשנות עמודה קיימת מערכים כפולים לערכים ייחודיים, ייתכן שפעולה זו תימנע ממך אם העמודה הקיימת מכילה ערכים כפולים. עליך להסיר תחילה את כל הערכים הכפולים ולאחר מכן לשנות את עמודה לאפשר ערכים כפולים לערכים כפולים לערכים עמודה.

 • אם ברצונך לשנות את סוג הנתונים של סוג הנתונים הייחודי, עמודה את הפעולות הבאות:

  • שינוי עמודה כדי לאפשר ערכים כפולים

  • הסרת האינדקס

  • שינוי עמודה לסוג הנתונים הנתמכים האחרים

  • לאחר מכן הפוך את עמודה לייחודי.

שלבים אלה יצעדו אותך לאורך הגדרת עמודה המציגה את עמודה הראשי, ו לחלופין, עמודה משני לרשימה. ניתן ליצור עמודה באינדקס, אך מאחר שהערך המש עמודה (או השדה) נשלט על-ידי הראשי, לא ניתן ליצור אינדקס או ייחודי.

 1. נווט אל האתר המכיל את הרשימה.

 2. בחר את שם הרשימה בניווט באתר, או בחר הגדרות SharePoint לחצן הגדרות מקוון , בחר תוכן אתרולאחר מכן בחר את שם הרשימה.

 3. אתר עמודה עליונות בראש הרשימה. בחר +הוסף עמודה ימינה לכותרות עמודה.

  הוספת עמודה ב- SharePoint Online.

 4. מהרשימה הנפתחת, בחר עוד.

  לחצן אפשרויות נוספות נבחר

 5. תחת סוג המידע בתיבת עמודה זוהוא , בחר בדיקת מידע(מידע שכבר נמצא באתר זה).

 6. בשדה קבל מידע מתוך, בחר רשימת יעד.

 7. בשדה בשדה בשדה עמודה, בחר ערך עמודה.

 8. תחת הוסף עמודה כדי להציג כל אחדמשדות נוספים אלה , עבור כל עמודה משני שברצונך להוסיף, בדוק את תיבת הסימון לצד שם עמודה. רק עמודות עם סוגי נתונים נתמכים יפורטו.

 9. בהמשך, אם ברצונך להוסיף או להסיר עמודות משניות, שנה את עמודה בדיקת המידע ו בצע את הבחירות הרצויות.

  הערה: לא ניתן ליצור אינדקס של עמודה משני או להפוך עמודה ייחודי.

 10. אם ברצונך שעמודות בדיקת המידע יוצגו בתצוגת ברירת המחדל, בחר באפשרות הוסף לתצוגת ברירת מחדל.

 11. כדי ליצור קשר גומלין שנאכף, בחר אכוף אופן פעולה של קשר גומלין ולאחר מכן בחר הגבל מחיקה אומחיקה בהתאם להירארכיית הקשרים.

 12. בחר אישור.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

×