#BLOCKED מוחזרות כאשר אין אפשרות לגשת למשאב נדרש. ראה להלן מקרים ספציפיים.

כללי

לא היתה אפשרות להעריך פונקציה זו מאחר שאין לך את הרשיון הנדרש.

עליך להיכנס כדי לגשת למידע זה.

סוג נתונים זה אינו נתמך כעת באזור שלך.

אין באפשרותך להציג סוגי נתונים עקב הגדרות הפרטיות הנוכחיות שלך.

כדי לאפשר הצגה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. פתח את מרכז יחסי האמון: בחר > אפשרויות > יחסי האמון > מרכז יחסי האמון.

  2. תחת הגדרות אבטחה עבור סוגי נתונים מקושרים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ש- Excel יבקש ממשתמשים לאפשר הצגה של סוגי נתונים, בחר הצג בקשה למשתמש לגבי סוגי נתונים מקושרים.

  • כדי ש- Excel יאפשר תמיד הצגה של סוגי נתונים, בחר הפוך את כל סוגי הנתונים המקושרים לזמינים (לא מומלץ).

לא ניתן לאחזר או לעדכן סוג נתונים מחובר זה על-ידי גירסה זו של Excel.

פתח את המסמך בגירסת שולחן עבודה של Excel (Windows או macOS) או Excel באינטרנט.

חסימת

לא היתה אפשרות להעריך פונקציה זו עקב הגדרת יישום או מערכת.

חיבורים חיצוניים אל חוברות עבודה אחרות אינם מותרים.

בדוק את ההרשאה בקובץ, בחר 'אפשר תוכן' בשורת יחסי האמון, או בדוק את אפשרויות האבטחה והפרטיות במרכז יחסי האמון של Microsoft Office

סוגי נתונים מקושרים אינם יכולים לפתור מאחר שהם חסומים על-ידי הגדרה של מרכז יחסי האמון.

כדי לבטל את חסימתם, בצע את הפעולות הבאות:

  1. פתח את מרכז יחסי האמון: בחר > אפשרויות > יחסי האמון > מרכז יחסי האמון.

  2. תחת הגדרות אבטחה עבור סוגי נתונים מקושרים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ש- Excel יבקש ממשתמשים לאפשר הצגה של סוגי נתונים, בחר הצג בקשה למשתמש לגבי סוגי נתונים מקושרים.

  • כדי ש- Excel יאפשר תמיד הצגה של סוגי נתונים, בחר הפוך את כל סוגי הנתונים המקושרים לזמינים (לא מומלץ).

לא ניתן להעריך פונקציות עם פקודות מאקרו של Excel 4.0 (XLM) בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:

  • פקודות מאקרו של Excel 4.0 (XLM) מבוטלות עקב הגדרות מאקרו.

  • פקודות מאקרו של Excel 4.0 (XLM) אינן נתמכות בגירסה הנוכחית של Excel.

לקבלת מידע נוסף, ראה עבודה עם פקודות מאקרו של Excel 4.0.

הפונקציה IMAGE

כתובת ה- URL של ארגומנט המקור חייבת להשתמש בפרוטוקול https.

אירעה חריגה מהגודל המרבי של התמונה שצוינה בארגומנט המקור.

אירעה חריגה מהגודל המרבי של הקובץ.

לא ניתן לגשת לתמונה שצוינה בארגומנט המקור באמצעות הגדרות האבטחה הנוכחיות. לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת אפשרויות הפרטיות שלי במרכז יחסי האמון של Microsoft Office.

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×