כיצד ניתן לשתף תמונה או וידאו ב- GroupMe?

באפשרותך לשתף תמונות וסרטוני וידאו בצ'אטים של GroupMe ולאחר מכן להציג ולשמור אותם כשתרצה.

כדי לשתף תמונה בצ'אט:

 1. עבור אל הצ'אט שבו ברצונך לשתף תמונה.

 2. בחר צרף  לחצן 'קובץ מצורף'.

 3. מספריית התמונות, בחר מצלמה לחצן 'מצלמה' כדי לצלם תמונה חדשה או בחר תמונות לחצן 'גלריה' כדי לשלוח תמונה קיימת ולאחר מכן בחר פתח.

 4. כשתהיה מוכן, בחר שלח כדי לשתף בצ'אט.

עצה: באפשרותך להוסיף כיתוב לתמונה שלך או להפוך אותה למם לפני שתשתף אותה.

דברים שיש לזכור לגבי תמונות ב- GroupMe:

 • תכונת ה- מם שלנו מאפשרת לך להוסיף טקסט לתמונות בקלות ולהפוך אותן לממים משעשעים.

 • כל התמונות המשותפות בקבוצה נשמרות באופן אוטומטי בגלריה של הקבוצה.

כדי לשתף סרטון וידאו בצ'אט:

 1. עבור אל הצ'אט שבו ברצונך לשתף וידאו.

 2. בחר צרף  לחצן 'קובץ מצורף'.

 3. בחר מצלמה, לאחר מכן עבור אל צלם וידאו והתחל להסריט. באפשרותך גם לבחור סרטון וידאו שהוקלט בעבר מתוך תמונותאו מסמכים.

 4. בחר שלח כדי לשתף את הווידאו.

התכונה מם מאפשרת לך להוסיף טקסט לסרטוני הווידאו. פשוט לחץ על לחצן מם בפינה העליונה של הסרטון.

הערה: כדי לצפות בסרטון וידאו משותף, יהיה עליך להוריד תחילה את הקובץ.

כדי לשמור תמונה שנשלחה ב- GroupMe:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה.

 2. בחר שמור.

  עצה: כשתשמור תמונה, היא אמורה להיות ממוקמת בתיקיה C:\Users\{Your Account}\Pictures\GroupMe.

כדי לשתף תמונה בצ'אט:

 1. עבור אל הצ'אט שבו ברצונך לשתף תמונה.

 2. הקש על הוסף קובץ מצורף  לחצן 'קובץ מצורף'.

 3. באפשרות בחר מתוך גלריה, הקש על מצלמה  לחצן 'מצלמה' כדי לצלם תמונה חדשה או על גלריה לחצן 'גלריה' כדי לשלוח תמונה קיימת. באפשרותך להוסיף עד 10 תמונות לשיתוף בכל פעם.

 4. לאחר הבחירה, הקש על הוסף תמונה  לחצן 'סיום'שם תוכל להפוך את התמונות למם או לערוך אותן, או להוסיף כיתוב.

 5. הקש על שלח הודעה  לחצן 'שלח' כדי לשתף לצ'אט.

עצה: באפשרותך להוסיף כיתוב לתמונה שלך או להפוך אותה למם לפני שתשתף אותה.

דברים שיש לזכור לגבי תמונות ב- GroupMe:

 • אם אין לך אפשרות לשלוח תמונות מרובות, דאג לעדכן לגירסה האחרונה של GroupMe.

 • תכונת ה- מם שלנו מאפשרת לך להוסיף טקסט לתמונות בקלות ולהפוך אותן לממים משעשעים.

 • כל התמונות המשותפות בקבוצה נשמרות באופן אוטומטי בגלריה של הקבוצה.

כדי לשתף סרטון וידאו בצ'אט:

 1. עבור אל הצ'אט שבו ברצונך לשתף וידאו.

 2. הקש על הוסף קובץ מצורף לחצן 'קובץ מצורף'.

 3. הקש על מצלמה  לחצן 'מצלמה' שם תוכל לבחור צלם וידאו ולהסריט את הווידאו. תוכל גם לבחור וידאו שהוקלט קודם מתוך הגלריה לחצן 'גלריה'.

 4. אם הקלטת סרטון וידאו חדש, הקש על בוצע. לאחר סקירת הווידאו, הקש על סיום לחצן 'סיום'.

 5. הקש על שלח הודעה  לחצן 'שלח' כדי לשתף את הווידאו.

התכונה מם מאפשרת לך להוסיף טקסט לסרטוני הווידאו. פשוט הקש על הלחצן מם בחלק העליון של הסרטון.

כדי לשתף וידאו כקובץ GIF:

 1. עבור אל הצ'אט שבו ברצונך לשתף קובץ GIF.

 2. הקש על הוסף קובץ מצורף  לחצן 'קובץ מצורף'.

 3. הקש על מצלמה  לחצן 'מצלמה' שם תוכל לבחור צלם וידאו ולהסריט את הווידאו. תוכל גם לבחור וידאו שהוקלט קודם מתוך הגלריה לחצן 'גלריה'.

 4. החלק את המחוון המר ל- GIF למצב מופעל.

  הערה: כדי להמיר סרטוני וידאו ל- GIF, עליהם להיות באורך של 15 שניות או פחות.

 5. הקש על סיום  לחצן 'סיום'.

  הערה:  התכונה מם מאפשרת לך להוסיף טקסט לקובצי GIF. פשוט הקש על הלחצן מם בחלק העליון של קובץ ה- GIF שהומר.

 6. הקש על שלח לחצן 'שלח' כדי לשתף את ה- GIF שהמרת.

כדי לשמור תמונה או סרטון וידאו שנשלחו ב- GroupMe:

 1. הקש על התמונה או הווידאו כדי לפתוח אותם במסך מלא.

 2. הקש על אפשרויות נוספות  לחצן 'אפשרויות נוספות' בחלק העליון ולאחר מכן הקש על שמור.

כדי לשתף תמונה בצ'אט:

 1. עבור אל הצ'אט שבו ברצונך לשתף תמונה.

 2. הקש על צרף  לחצן 'הוסף'.

 3. מספריית התמונות, הקש על מצלמה  לחצן 'מצלמה' כדי לצלם תמונה חדשה או תמונות  לחצן 'גלריה' כדי לשלוח תמונה קיימת. באפשרותך להוסיף עד 10 תמונות לשיתוף בכל פעם.

 4. כשתהיה מוכן, הקש על שלח כדי לשתף בצ'אט.

עצה: באפשרותך להוסיף כיתוב לתמונה שלך או להפוך אותו למם לפני שתשתף אותו.

דברים שיש לזכור לגבי תמונות ב- GroupMe:

 • אם אין לך אפשרות לשלוח תמונות מרובות, דאג לעדכן לגירסה האחרונה של GroupMe.

 • תכונת ה- מם שלנו מאפשרת לך להוסיף טקסט לתמונות בקלות ולהפוך אותן לממים משעשעים.

 • כל התמונות המשותפות בקבוצה נשמרות באופן אוטומטי בגלריה של הקבוצה.

כדי לשתף סרטון וידאו בצ'אט:

 1. עבור אל הצ'אט שבו ברצונך לשתף וידאו.

 2. הקש על צרף  לחצן 'הוסף'.

 3. הקש על מצלמה לחצן 'מצלמה', לאחר מכן עבור אל וידאו והתחל להסריט. הקש על סיום כשתסיים את ההקלטה. תוכל גם לבחור וידאו שהוקלט קודם מספריית התמונות.

 4. הקש על שלח לחצן 'שלח' כדי לשתף את הווידאו.

התכונה מם מאפשרת לך להוסיף טקסט לסרטוני הווידאו. פשוט הקש על הלחצן מם בחלק העליון של הסרטון.

כדי לשתף וידאו כקובץ GIF:

 1. עבור אל הצ'אט שבו ברצונך לשתף קובץ GIF.

 2. הקש על צרף  לחצן 'הוסף'.

 3. הקש על מצלמה לחצן 'מצלמה', לאחר מכן עבור אל וידאו והתחל להסריט. הקש על סיום כשתסיים את ההקלטה. תוכל גם לבחור וידאו שהוקלט קודם מספריית התמונות.

  הערה: כדי להמיר סרטוני וידאו ל- GIF, עליהם להיות באורך של 15 שניות או פחות.

 4. החלק את המחוון המר ל- GIF למצב מופעל.

 5. הקש על תצוגה מקדימה.

  הערה:  התכונה מם מאפשרת לך להוסיף טקסט לקובצי GIF. פשוט הקש על הלחצן מם בחלק העליון של קובץ ה- GIF שהומר.

 6. הקש על שלח לחצן 'שלח' כדי לשתף את ה- GIF שהמרת.

כדי לשמור תמונה או סרטון וידאו שנשלחו ב- GroupMe:

 1. הקש והחזק את התמונה או הווידאו.

 2. הקש על שמור מהתפריט.

כדי לשתף תמונה בצ'אט:

 1. עבור אל הצ'אט שבו ברצונך לשתף תמונה.

 2. בחר פתח כדי לצרף תוכן מדיה לחצן 'הוסף'.

 3. בחר שתף תמונות ומסמכים ובחר את התמונה שברצונך לשתף, ולאחר מכן בחר פתח.

 4. כשתהיה מוכן, בחר שלח כדי לשתף בצ'אט.

עצה: באפשרותך להוסיף כיתוב לתמונה שלך או להפוך אותו למם לפני שתשתף אותו.

דברים שיש לזכור לגבי תמונות ב- GroupMe:

 • תכונת ה- מם שלנו מאפשרת לך להוסיף טקסט לתמונות בקלות ולהפוך אותן לממים משעשעים.

 • כל התמונות המשותפות בקבוצה נשמרות באופן אוטומטי בגלריה של הקבוצה.

כדי לשתף סרטון וידאו בצ'אט:

 1. עבור אל הצ'אט שבו ברצונך לשתף וידאו.

 2. בחר פתח כדי לצרף תוכן מדיה לחצן 'הוסף'.

 3. בחר שתף תמונות ומסמכים ובחר את הסרטון שברצונך לשתף, ולאחר מכן בחר פתח.

 4. באפשרותך להוסיף כיתוב לווידאו לפני שליחתו. לאחר מכן, כשתהיה מוכן, בחר שלח כדי לשתף בצ'אט.

הערה: כדי לצפות בסרטון וידאו משותף, יהיה עליך להוריד תחילה את הקובץ.

כדי לשמור תמונה או סרטון וידאו שנשלחו ב- GroupMe:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה או על הווידאו.

 2. בחר שמור תמונה בתור.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×