כיצד Project מתזמן פעילויות: מאחורי הקלעים

מאמר זה דן בצד הטכני של האופן Project מתזמן את המשימות Project. אנשים מבולבלים לפעמים כאשר Project באופן אוטומטי מעביר משימה לזמן שונה מהצפוי. לחלופין, הם תוהים מדוע שינוי אילוץ פעילות גרם לפעילויות אחרות לנוע באופן בלתי צפוי. הנה ההזדמנות שלך להבין את ה"מדוע"? מאחורי Project רב העוצמה של תזמון.

זה לא בהכרח קל לה להבין בהתחלה, אך מעבר זה יגרום לך למנהל פרוייקטים בעל ידע רב יותר – ותן לך שליטה מוצקה יותר על תאריך הסיום של הפרוייקט שלך.

מה ברצונך ללמוד?

כיצד תאריך ההתחלה של הפרוייקט משפיע על לוח הזמנים?

בעת הוספת פעילות חדשה ללוח זמנים, היא מתוזמנת באופן אוטומטי להתחיל בתאריך ההתחלה של הפרוייקט. בעת הוספת פעילויות ללוח הזמנים וחיבורן לפעילויות אחרות, שעות ההתחלה של הפעילויות ישתנו, והפעילות שתסתיים אחרונה תקבע את תאריך הסיום של הפרוייקט.

 • כדי למצוא את תאריך ההתחלה של הפרוייקט או לשנות אותו לתאריך אחר, לחץ על פרוייקט ‏ולאחר מכן לחץ על מידע אודות פרוייקט.

כמובן, צפויים להיות מקרים חריגים. לדוגמה, פעילויות אינן עוברות ממקום למקום כמו פעילויות אחרות. קרא את המאמר הבא כדי ללמוד עוד אודות תזמון פעילויות המתוזמנות באופן ידני לעומת פעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי.

לפני ואחרי יצירת יחס תלות בין פעילויות

תמונת לחצן בעת יצירת פרוייקט חדש, עליך להזין תחילה את תאריך ההתחלה של הפרוייקט. כאשר אתה מתזמן פרוייקט משעת ההתחלה, כל הפעילויות מתחילות בתאריך ההתחלה של הפרוייקט אלא אם אתה מציין אחרת.

תמונת לחצן עבור פעילויות המתוזמנות באופן ידני ופעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי, ללא החלת יחסי תלות או אילוצים של פעילויות, משך הפרוייקט זהה למשך הפעילות הארוך ביותר. במילים אחרות, תאריך הסיום של הפרוייקט זהה לתאריך הסיום של הפעילות הארוכה ביותר.

תמונת לחצן יחסי תלות בין פעילויות, כגון יחסי התלות של סיום-התחלה בין הפעילויות הראשונות לשניות (כפי שמוצג כאן), יכולות לשנות את תאריך הסיום של הפרוייקט.

כמעט כל הפרוייקטים צריכים להיות מתוזמנים משעת התחלה ידועה. גם אם ידוע לך התאריך שבו על הפרוייקט להסתיים, תזמון מתאריך התחלה מספק לך גמישות מרבית.

עם זאת, ייתכן שתרצה לתזמן מתאריך סיום כאשר:

 • עליך לקבוע מתי יש להתחיל פרוייקט כך שיסתיים בתאריך ספציפי.

 • אינך בטוח מתי הפרוייקט יתחיל (לדוגמה, אתה מקבל עבודה ממשאב אחר שניתן לעכבו).

 • המתודולוגיה של ניהול הפרוייקט מחייבת אותך לתזמן מתאריך סיום.

כאשר אתה עובד עם פרוייקט שתוזמן מתאריך סיום, שים לב להבדלים באופן שבו Project מטפל בפעולות מסוימות:

 • כאשר אתה מזין פעילות שתוזמנה באופן אוטומטי, Project מקצה באופן אוטומטי את האילוץ 'מאוחר ככל האפשר' (ALAP) לתאריך הסיום של הפעילות. עליך להגדיר אילוצים אחרים בעת הצורך בלבד (לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פעילות, ולאחר מכן לחץ על מידע אודות פעילות).

 • אם אתה גורר מייצג פעילות בתרשים גנט כדי לשנות את תאריך הסיום של פעילות, Project מקצה באופן אוטומטי אילוץ מסוג 'סיום לא אחרי' (FNLT) עבור פעילות המתוזמנת באופן אוטומטי.

 • אם אתה משנה את הפרוייקט שלך כך שיתוזמן מתאריך סיום ולפני כן הוא תוזמן מתאריך התחלה, אתה מסיר את כל העיכובים עקב החלקת משאבים והפיצולים עקב החלקת משאבים מפעילויות ומהקצאות אשר תוזמנו באופן אוטומטי. פעילויות המתוזמנות באופן ידני אינן מושפעות.

 • אם אתה משתמש בהחלקת משאבים אוטומטית כדי להקטין הקצאות יתר של משאבים בפרוייקט, Project יוסיף עיכוב החלקת משאבים לאחר פעילות במקום לפני פעילות (כדי לבדוק הגדרות של החלקת משאבים, לחץ על הכרטיסיה משאב ולאחר מכן לחץ על החלק משאב).

לראש הדף

כיצד קישורים בין פעילויות משפיעים על לוח הזמנים?

קישורים בין פעילויות (יחסי תלות) מציגים את קשרי הגומלין בזמן שבין פעילות אחת לשניה. קישור הפעילויות יוצר יחסי תלות בין פעילויות. השרשרת הארוכה לפעילויות קובעת את כל משך הפרוייקט ואת הסיום שלו.

Project ניהול כאשר אתה מקשר פעילויות בפרוייקט, מוגדר נתיב קריטי של קישורים. נתיב קריטי זה קובע את סוף הפרוייקט. קבל מידע נוסף על הנתיב הקריטי.

סוג קישור

דוגמה

תיאור

סיום-התחלה (סה)

טרם נקבע

הפעילות התלויה (ב) אינה יכולה להתחיל עד להשלמתה של הפעילות שבה היא תלויה (א).

לדוגמה, אם יש לך שתי פעילויות, "חפירת יסודות" ו"יציקת בטון", הפעילות "יציקת בטון" אינה יכולה להתחיל עד להשלמת הפעילות "חפירת יסודות".
בעת קישור פעילויות ב- Project, סוג הקישור המהווה ברירת מחדל הוא סיום-התחלה.
סוג קישור זה הוא סוג ברירת המחדל. אם לא תציין סוג קישור, ההנחה היא קשר גומלין מסוג סיום-התחלה.

התחלה-התחלה (הה)

טרם נקבע

הפעילות התלויה (ב) אינה יכולה להתחיל עד לתחילתה של הפעילות שבה היא תלויה (א).

הפעילות התלויה יכולה להתחיל בכל עת לאחר תחילתה של הפעילות שבה היא תלויה. סוג הקישור 'הה' אינו דורש ששתי הפעילויות יתחילו בו-זמנית.

לדוגמה, אם יש לך שתי פעילויות, "יציקת בטון" ו"יישור בטון", הפעילות "יישור בטון" אינה יכולה להתחיל עד לתחילתה של הפעילות "יציקת בטון".

סיום-סיום (סס)

טרם נקבע

אין אפשרות להשלים את הפעילות התלויה (ב) עד להשלמתה של הפעילות שבה היא תלויה (א).

ניתן להשלים את הפעילות התלויה בכל עת לאחר השלמתה של הפעילות שבה היא תלויה. סוג הקישור 'סס' אינו דורש ששתי הפעילויות יושלמו בו-זמנית.

לדוגמה, אם יש לך שתי פעילויות, "הוספת חיווט" ו"הוספת צנרת", יש להשלים את שתיהן בו-זמנית לפני ביצוע בדיקה.

התחלה-סיום (הס)

טרם נקבע

אין אפשרות להשלים את הפעילות התלויה (ב) עד לתחילתה של הפעילות שבה היא תלויה (א).

ניתן להשלים את הפעילות התלויה בכל עת לאחר תחילתה של הפעילות שבה היא תלויה. סוג הקישור 'הס' אינו דורש שהפעילות המקושרת תושלם בו-זמנית עם תחילתה של הפעילות שבה היא תלויה.

קישור זה הוא מסוג שכמעט לא נעשה בו שימוש בניהול פרוייקטים. לדוגמה, כיסוי גג לבית, ושתי הפעילויות: הוספת גג, פיקוח על העבודה. במקרה זה, הוספת הגג יכולה להתחיל, אך המפקח צריך להופיע בשלב מסוים לפני סיום הכיסוי בגג.

הערה אודות פעילויות המתוזמנות באופן ידני בעת קישור משימה עם תזמון ידני לפעילות אחרת, Project מכבד את סוג הקישור וממנה את הפעילות המתוזמנת באופן ידני ביחס לפעילות האחרת. לדוגמה, הפעילות המסחרית עם קישור סיום-התחלה מוצגת כמתחילה בסיום פעילות הקדם. עם זאת, הפעילות המסחרית תזוז רק כאשר הקישור נוצר. אם פעילויות הקדם משנה מאוחר יותר את תאריך הסיום שלו, תאריך ההתחלה של ההתחלה של ההומור יישאר ללא שינוי.

עם זאת, באפשרותך להגדיר את Project כך שפעילות שתוזמנה באופן ידני אינה מועברת כאשר היא מקושרת לפעילות אחרת.

 1. לחץ על קובץ, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על לוח זמנים.

 2. נקה את תיבת הסימון עדכן פעילויות המתוזמנות באופן ידני בעת עריכת קישורים.

לראש הדף

כיצד אילוצים על פעילויות משפיעים על לוח הזמנים?

אילוצים מאפשרים לך לשלוט בתאריך ההתחלה או הסיום של פעילות המתוזמנת באופן אוטומטי. קיימים שלושה סוגים של אילוצים:

 • אילוצים גמישים אינם כוללים תאריכים מסוימים המשויכים להם. קביעה של אילוצים מסוג זה מאפשרת לך להתחיל פעילויות מוקדם ככל האפשר או מאוחר ככל האפשר, כאשר הפעילות מסתיימת לפני סיום הפרוייקט, בהינתן אילוצים אחרים ויחסי תלות בין פעילויות בלוח הזמנים.

 • אילוצים גמישים למחצה דורשים תאריך משויך שיכתיב את תאריך ההתחלה המוקדם ביותר או תאריך הסיום המאוחר ביותר עבור פעילות. אילוצים אלה מאפשרים לפעילות להסתיים בכל עת, כל עוד היא עומדת בתאריך היעד להתחלה או לסיום.

 • אילוצים קשיחים דורשים תאריך משויך המכתיב את תאריך ההתחלה או הסיום של הפעילות. אילוצים אלה שימושיים כאשר עליך לתכנן את לוח הזמנים תוך התחשבות בגורמים חיצוניים, כגון הזמינות של ציוד או משאבים, תאריכי יעד, אבני דרך בחוזה ותאריכי התחלה וסיום.

Project ניהול כמעט בכל המקרים, השתמש באילוץ ASAP. פעולה זו מעניקה למנוע התזמון את הגמישות הרבה ביותר לקביעת תאריך הסיום האידיאלי עבור הפרוייקט שלך.

להלן שתי דרכים להציג באופן מיידי את האילוצים על הפעילויות שלך.

 • כדי לסקור או לשנות את האילוץ על פעילות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפעילות, לחץ על מידע אודות פעילות, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם. מידע אודות האילוץ נמצא בתיבות סוג אילוץ ותאריך אילוץ.

 • אם האילוץ הוא מסוג שאינו ASAP או ALAP, סוג האילוץ יציג את המחוון הגרפי המשויך בעמודה 'מחוון' בכל תצוגת גיליון, כגון תרשים גנט.

אילוצים עם גמישות תזמון בינונית יגבילו את ההתחלה או הסיום של פעילות לתאריך שלפני או אחרי תאריך נבחר. לדוגמה, פעילות עם אילוץ מסוג 'התחלה לא לפני' (SNET) עבור ה- 15 ביוני ויחס תלות של סיום-התחלה לפעילות אחרת, יכולה להתחיל ב- 15 ביוני אם פעילות הקדם שלה הסתיימה עד ה- 15 ביוני (או מאוחר יותר אם פעילות הקדם מסתיימת לאחר ה- 15 ביוני), אך אין אפשרות לתזמן אותה להתחיל לפני ה- 15 ביוני. לדוגמה, אפשרות זו עשויה להיות השימוש המתאים באילוצים אם יש לך הרשאת בנייה שתקפה רק לתאריכים ספציפיים. במקרה זה, אילוצים מסוג SNET או FNLT עשויים להיות בשימוש.

לפני ואחרי החלה של אילוץ

תמונת לחצן כאשר קשר הגומלין של הפעילות מסוג סיום-התחלה המהווה ברירת מחדל ואילוץ ASAP שהוחל על פעילויות אלה, הפעילות המסחרית (הפעילות השניה) מתוזמנת להתחיל ברגע שפעילות הקדם (הפעילות הראשונה) מתוזמנת לסיום.

תמונת לחצן כאשר אילוץ SNET מוחל, הפעילות הנורשת אינה יכולה להתחיל לפני תאריך האילוץ, גם אם (כפי שמוצג כאן) פעילות הקדם הושלמה לפני תאריך האילוץ.

הטבלה הבאה מפרטת את האילוצים שמספק Project.

סוג אילוץ

שם אילוץ

תיאור

גמיש

מאוחר ככל האפשר (ALAP)

תזמון הפעילות מאוחר ככל האפשר כאשר הפעילות מסתיימת לפני סיום הפרוייקט ואינה מעכבת פעילויות עוקבות. זהו אילוץ ברירת המחדל עבור פעילויות כאשר אתה מתזמן לפי תאריך הסיום של הפרוייקט. אל תזין תאריך התחלה או סיום של פעילות עם אילוץ זה.

גמיש

בהקדם האפשרי (ASAP)

תזמון הפעילות להתחלה בהקדם האפשרי. זהו אילוץ ברירת המחדל עבור פעילויות כאשר אתה מתזמן מתאריך ההתחלה של הפרוייקט. אל תזין תאריך התחלה או סיום עם אילוץ זה.

גמישות חלקית

התחלה לא לפני (SNET)

תזמון הפעילות להתחלה בתאריך שצוין או לאחריו. השתמש באילוץ זה כדי להבטיח שפעילות לא תתחיל לפני תאריך מסוים.

גמישות חלקית

סיום לא לפני (FNET)

תזמון הפעילות לסיום בתאריך שצוין או לאחריו. השתמש באילוץ זה כדי להבטיח שפעילות לא תסתיים לפני תאריך מסוים.

גמישות חלקית

התחלה לא אחרי (SNLT)

תזמון הפעילות להתחלה בתאריך שצוין או לפניו. השתמש באילוץ זה כדי להבטיח שפעילות לא תתחיל לאחר תאריך מסוים.

גמישות חלקית

סיום לא אחרי (FNLT)

תזמון הפעילות לסיום בתאריך שצוין או לפניו. השתמש באילוץ זה כדי להבטיח שפעילות לא תסתיים לאחר תאריך מסוים.

בלתי גמיש

חייב להסתיים בתאריך (MFO)

תזמון הפעילות לסיום בתאריך שצוין. קביעה של תאריכי הסיום המוקדמים, המתוזמנים והמאוחרים לתאריך שתקליד ועיגון הפעילות בלוח הזמנים.

בלתי גמיש

חייב להתחיל בתאריך (MSO)

תזמון הפעילות להתחלה בתאריך שצוין. קביעה של תאריכי הסיום המוקדמים, המתוזמנים והמאוחרים לתאריך שתקליד ועיגון הפעילות בלוח הזמנים.

כברירת מחדל, על כל הפעילויות בפרוייקט אשר תוזמן מתאריך ההתחלה מוחל אילוץ מסוג ASAP. בדומה לכך, כברירת מחדל, על כל הפעילויות בפרוייקט אשר תוזמן מתאריך הסיום מוחל אילוץ מסוג 'מאוחר ככל האפשר' (ALAP).

אילוצים בלתי גמישים בדרך כלל עוקפים את כל יחסי התלות בין פעילויות ומגבילים פעילות לתאריך שבחרת. לדוגמה, פעילות עם אילוץ מסוג 'חייב להתחיל בתאריך' (MSO) עבור 30 בספטמבר ויחס תלות של סיום-התחלה לפעילות אחרת תמיד תתוזמן ל-‏ 30 בספטמבר, בין אם פעילות הקדם שלה מסתיימת מוקדם או מאוחר. באפשרותך לשנות אופן פעולה זה. לחץ על קובץ, לחץ על אפשרויות, לחץ על לוח זמנים ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון פעילויות יתחשבו תמיד בתאריכי האילוץ.

לראש הדף

כיצד סוגי פעילויות משפיעים על לוח הזמנים?

סוגי הפעילויות חלים רק על פעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי, והם מתחלקים לשלושה סוגים: יחידות קבועות, עבודה קבועה ומשך קבוע. Project בודק את סוג הפעילות כדי לקבוע כיצד יתנהגו 'משך', 'עבודה' ו'יחידות' בעת תזמון הפרוייקט שלך על-ידי Project.

כל אחד מסוגי הפעילויות משפיע על התזמון בעת עריכת אחד משלושת הרכיבים כדלקמן.

בתוך

בעת שינוי יחידות

בעת שינוי משך

בעת שינוי עבודה

פעילות עם יחידות קבועות

המשך מחושב מחדש.

העבודה מחושבת מחדש.

המשך מחושב מחדש.

פעילות עם עבודה קבועה

המשך מחושב מחדש.

היחידות מחושבות מחדש.

המשך מחושב מחדש.

פעילות עם משך קבוע

העבודה מחושבת מחדש.

העבודה מחושבת מחדש.

היחידות מחושבות מחדש.

 • כדי לשנות סוג פעילות, לחץ פעמיים על שם הפעילות בתרשים הגנט, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

להלן כמה דוגמאות

נניח שיש לך פעילות יחידות קבועות בעלת יחידה אחת של משאב זמן מלא הזמינה 8 שעות בכל יום. אתה מגדיר את הפעילות למשך 10 ימי עבודה ו- 80 שעות של עבודה.

 • אם נודע לך שמשאב זמן מלא נוסף יכול לסייע בפעילות, Project מחשב מחדש את משך הפעילות. כעת מוקצים לפעילות שני משאבים, עם משך של 5 ימים ו- 80 שעות עבודה.

 • אם תגלה שלרשותך 8 ימים להשלים את הפעילות במקום 10 ימים, Project יחשב מחדש את עבודת הפעילות. לפעילות יש כעת משך של 8 ימים, עם 64 שעות עבודה ויחידת משאב אחת.

 • אם תגלה שלפעילות יידרשו 20 שעות של עבודה נוספת, Project יחשב מחדש את משך הפעילות. הפעילות כוללת כעת 100 שעות עבודה, עם משך של 12.5 ימים ויחידת משאב אחת.

כעת נניח שאתה הופך את אותה הפעילות לפעילות עבודה קבועה. פירוש הדבר שהפעילות יכולה להצריך רק את כמות העבודה שציינת: לא פחות ולא יותר. בדוגמה זו, לפעילות יש משאב זמן מלא אחד הזמין 8 שעות ביום, והיא בעלת משך של 10 ימים עם 80 שעות עבודה.

 • אם נודע לך שמשאב זמן מלא נוסף יכול לסייע בפעילות, Project מחשב מחדש את משך הפעילות. כעת מוקצות לפעילות 2 יחידות עם משך של 5 ימים ו- 80 שעות עבודה.

 • אם מתברר לך שעליך להשלים את הפעילות תוך 8 ימים ולא תוך 10 ימים, Project מחשב מחדש את יחידות המשאבים של הפעילות. כדי להשלים את הפעילות ב- 80 שעות ב- 8 ימים, יש להקצות 1.25 יחידות משאבים. יחידת המשאבים שהוקצתה לפעילות מוקצית כרגע ב- 125%. עליך להקצות משאב נוסף כדי לטפל בהקצאה העודפת של ה- 25%.

 • אם תגלה שלפעילות יידרשו 20 שעות של עבודה נוספת, Project יחשב מחדש את משך הפעילות. הפעילות כוללת כעת 100 שעות עבודה, עם משך של 12.5 ימים ויחידת משאב אחת.

לבסוף, נניח שאתה הופך את אותה הפעילות לפעילות משך קבוע. פירוש הדבר שיש להשלים את הפעילות במסגרת המשך שאתה מציין. שוב, בדוגמה זו קיים משאב זמן מלא אחד זמין לפעילות למשך 8 שעות ביום, והפעילות היא בעלת משך של 10 ימים עם 80 שעות עבודה.

 • אם נודע לך שמשאב נוסף יכול לסייע בפעילות, Project מחשב מחדש את העבודה המוקצית לכל משאב. כאשר משאב אחד בלבד הוקצה לביצוע הפעילות, היו לו 80 שעות עבודה להשלים. כשאתה מקצה משאב נוסף לפעילות, כל משאב צריך להשלים 40 שעות עבודה במסגרת אותו משך זמן של 10 ימים, כך שהסך הכולל של שעות העבודה הוא 80 שעות. על-ידי הוספת יחידת משאבים אתה משנה גם את ההקצאה של שתי היחידות ל- 50% כל אחת, כך שלשני המשאבים יש זמינות של 50% לעבוד על פעילויות אחרות.

 • אם תגלה שלרשותך 8 ימים להשלים את הפעילות במקום 10 ימים, Project יחשב מחדש את עבודת הפעילות. לפעילות יש כעת משך של 8 ימים, עם 64 שעות עבודה ויחידת משאב אחת.

אם מתברר לך שהפעילות מצריכה 20 שעות עבודה נוספות, Project מחשב מחדש את יחידות המשאבים של הפעילות כך שבכל זאת ניתן יהיה להשלים את העבודה הנוספת במסגרת משך הזמן של 10 הימים. כעת הפעילות כוללת 100 שעות עבודה, עם משך של 10 ימים ו- 1.25 יחידות משאבים. יחידת המשאבים שהוקצתה לפעילות מוקצית כרגע ב- 125%. עליך להקצות משאב נוסף כדי לטפל בהקצאה העודפת של ה- 25%.

הערה: היות שהקצאות של משאבי עלויות אינן כוללות ערכים עבור עבודה או יחידות, ערכים אלה לא יחושבו מחדש עם שינוי תאריך ההתחלה או הסיום של הפעילות. גם תאריכים לא יחושבו עבור הקצאת משאב עלות, מפני שאין אפשרות לשנות את העבודה או את היחידות.

להלן טבלה של נקודות שיש לזכור אודות סוגי פעילויות.

עצות ומאפיינים יוצאי דופן

הסבר

היזהר מפעילויות מונחות מאמץ

אם תלחץ על עבודה קבועה ברשימה סוג פעילות, לא תוכל לשנות את ההגדרה מונחה מאמץ עבור הפעילות. לפעילויות עבודה קבועה אין ערכי עבודה גמישים ומשום כך הן תמיד מונחות מאמץ. ראה עוד אודות פעיליות מונחות מאמץ בהמשך מאמר זה.

הוספת עמודה כדי לסייע לך לשנות את סוג הפעילות

באפשרותך להציג ולשנות את סוג הפעילות עבור כל אחת מהפעילויות ישירות בתצוגה על-ידי הוספת השדה סוג. לחץ על העמודה משמאל למיקום שבו ברצונך להוסיף את העמודה החדשה, לחץ על תפריט הוספה ולאחר מכן לחץ על עמודה. ברשימה שם שדה, לחץ על סוג.

פעילויות ערסל הן תמיד פעילויות בעלות משך קבוע

פעילויות ערסל הן תמיד פעילויות בעלות משך קבוע מאחר שתאריכי ההתחלה והסיום של פעילות ערסל נקבעים על-ידי תת הפעילויות שלה.

השתמש בכניסה כדי לחלק לרמות, לא בסוגי פעילויות

אם ברצונך לשנות את המבנה ההירארכי של פעילות או תת-פעילות כחלק ממבנה החלוקה לרמות עבור הפרוייקט שלך, עליך להסיט פנימה או החוצה את הפעילות במקום לשנות את סוג הפעילות או להוסיף תאריך יעד.

אל תבלבל אילוצי פעילות, כגון ASAP, עם סוגי פעילות

אם ברצונך להחיל הגבלות על הדרך שבה Project מחשב את תאריכי ההתחלה והסיום של הפעילויות, עליך להגדיר אילוץ פעילות, ולא את סוג הפעילות.

לראש הדף

כיצד תזמון מונחה מאמץ משפיע על לוח הזמנים?

עבור כל הפעילויות, לאחר הקצאת משאב, הפעילות מתוזמנת בהתאם לנוסחה זו (בהנחה שפעילויות הן מסוג הפעילות בעל היחידות הקבועות המוגדר כברירת המחדל)

Duration = Work / Units

עבור כל פעילות, באפשרותך לבחור את החלק של המשוואה ש- Project יחשב על-ידי הגדרת סוג הפעילות. כשאתה מקצה אנשים לפעילות או מסיר אנשים מפעילות, Project מאריך או מקצר את משך הפעילות על בסיס מספר המשאבים המוקצים לה, אך Project אינו משנה את הסך הכולל של העבודה עבור הפעילות. הדבר קרוי תזמון מונחה מאמץ. הגדרה זו בדרך כלל כבויה. כדי להפעיל אותה, לחץ על קובץ, לחץ על אפשרויות, לחץ על לוח זמנים, ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון פעילויות חדשות הן מונחות מאמץ.

תזמון מונחה מאמץ פועל יפה ברוב התרחישים, אך אולי תרצה לשנות התנהגות זו כדי לשקף בצורה יותר מדויקת את מה שקורה בפעילות מסוימת בעקבות הוספה או הסרה של משאב. לדוגמה, ייתכן שתרצה לראות כיצד העבודה הכוללת גדלה בעת הוספת אנשים לפעילות מסוימת.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פעילות, לחץ על מידע אודות תמונת לחצןולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

 2. בטל את הסימון בתיבת הסימון מונחה מאמץ.

הערה: אין באפשרותך להסיר תזמון מונחה מאמץ מפעילויות של עבודה קבועה. פעילויות של עבודה קבועה אינן כוללות ערכי עבודה גמישים, ומשום כך הן תמיד מונחות מאמץ.

בעת עבודה עם תזמון מונחה מאמץ, זכור את הנקודות הבאות:

עצות ומאפיינים יוצאי דופן

הסבר

האפשרות 'מונחה מאמץ' אינה חלה על המשאב הראשון שהוקצה

החישובים מונחי המאמץ מוחלים רק לאחר ההקצאה הראשונית של משאבים לפעילות. לאחר הקצאתם של המשאבים הראשונים, ערך העבודה לא ישתנה כשמשאבים חדשים יוקצו לפעילות זו או יוסרו ממנה.

שים לב לפעילויות של יחידות קבועות

אם הפעילות שהוקצתה היא של יחידות קבועות, הקצאת משאבים נוספים מקצרת את משך הפעילות.

שים לב לפעילויות של משך קבוע

אם הפעילות שהוקצתה היא מסוג משך קבוע, הקצאת משאבים נוספים מקטינה את ערכי היחידה הבודדים של משאבים.

שים לב לפעילויות של יחידות קבועות

אם הפעילות שהוקצתה היא מסוג עבודה קבועה, הקצאת משאבים נוספים מקצרת את משך הפעילות.

ניתן להגדיר חלק מהפעילויות כמונחות מאמץ

לא ניתן להגדיר פעילויות ערסל ופרוייקטים שנוספו כמונחות מאמץ.

לראש הדף

כיצד תזמון ידני ואוטומטי משפיע על לוח הזמנים?

הכרת ההבדלים בין משימה עם תזמון ידניי ומשימה עם תזמון אוטומטיי היא המפתח לשאלה כיצד מתזמן Project את הפרוייקט שלך.

באופן כללי, פעילויות המתוזמנות באופן ידני גורמות לך לשלוט בלוח הזמנים. בעת הוספת פעילות ללוח הזמנים שלך, היא נשארת שם. עם זאת, אין זו תמיד הדרך הטובה ביותר לעצב לוח זמנים, במיוחד מאחר שפרוייקטים הופכים להיות מורכבים יותר, וייתכן שתרצה להשתמש בפעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי כדי לנצל את מנוע התזמון רב העוצמה של Project.

הבט בתמונה שלהלן. היא מציגה את שני הסוגים השונים של הפעילויות, השתיים הראשונות מתוזמנות באופן ידני, והשתיים האחרונות באופן אוטומטי.

הסבר אודות פעילויות המתוזמנות באופן ידני ואוטומטי

עבור פעילויות המתוזמנות באופן ידני, שים לב כי המשך הוא ערך טקסט וגם מספר. מאחר והמשך יכול להיות ערך טקסט, תאריך התחלה לא הוגדר באופן אוטומטי על-ידי Project, ומייצג הפעילות בתרשים גנט מוצג באופן חלקי בלבד כדי לשקף את חוסר הוודאות של לוח הזמנים של הפעילות בשלב זה.

עבור פעילות המתוזמנת באופן אוטומטי, המשך הוא ערך מספרי עם יחידת זמן מצורפת, כגון "12ש" עבור משך של שתים עשרה שעות. בהגדרה, משך חוקי, תאריכי התחלה ותאריכי סיום של פעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי - ולפיכך, מייצגי פעילויות - מצוירים באופן אוטומטי על-ידי Project.

שים לב, נושא המידע שאתה מספק בפעילויות המתוזמנות באופן ידני הופך כעת להיות מורכב מעט. כל הדרוש ל- Project כדי לצייר מייצגי פעילות בפעילות המתוזמנת באופן ידני הם שלושה ערכי זמן: משך, תאריך התחלה ותאריך סיום. אם תגדיר שניים מערכים אלה עבור פעילות המתוזמנת באופן ידני, הערך השלישי יחושב על-ידי Project באופן אוטומטי, והפעילות תישאר מתוזמנת באופן ידני. לכן, היזהר מסוג זה של אופן פעולה "בלתי צפוי" של Project.

הערה: הפעילויות מתוזמנות באופן ידני כברירת מחדל. מנהלי פרוייקט המורגלים לתזמון אוטומטי בגירסאות קודמות של Project יכולים לבטל את התכונה של תזמון ידני עבור פעילויות ספציפיות או עבור הפרוייקט כולו. ייתכן שעבור פרוייקטים מסוימים, בעיקר פרוייקטים מורכבים, יהיה צורך במנגנון התזמון רב-העוצמה של Project, שיטפל בתזמון עבורך. כדי לשנות את כל הפעילויות כך שיתוזמנו באופן אוטומטי, לחץ על פעילויות חדשות: תזמן באופן אוטומטי בתחתית חלון היישום של Project.

פעילויות המתוזמנות באופן ידני

באפשרותך למקם פעילות המתוזמנת באופן ידני בכל מקום בלוח הזמנים שלך ו- Project לא יעביר אותה. תכונה חדשה זו מעניקה לך גמישות רבה יותר ושליטה בתכנון ובניהול לוח הזמנים.

למה זה משנה לך? ובכן, לעתים לוחות זמנים של פרוייקטים הם מאוד לא רשמיים. הם מתחילים כרשימות פשוטות של תאריכים מהודעות דואר אלקטרוני, פגישה עם בעלי עניין או שיחות במסדרון. לעתים קרובות, למנהלי פרוייקטים אין מידע מלא אודות פריטי העבודה. לדוגמה, ייתכן שהם מודעים רק למועד ההתחלה של פעילות מסוימת, אך לא למשך שלה, עד לקבלת הערכה מחברי הצוות. כמו כן, יכול להיות שהם יודעים כמה זמן תימשך פעילות, אך אינם יודעים מתי ניתן להתחיל אותה עד לקבלת אישור ממנהל המשאבים.

להלן מספר נקודות שיש לזכור בנושא פעילויות המתוזמנות באופן ידני.

 • לעולם לא תהיה במצב של חוסר ודאות מוחלט. פעילויות המתוזמנות באופן ידני כוללות מחוונים ומייצגי פעילויות משלהן כדי לסייע לך להבחין ביניהן ובין הפעילויות ה"קלאסיות", המתוזמנות באופן אוטומטי.

 • הכול הולך. כאשר פעילות הוגדרה למצב תזמון באופן ידני, העמודות 'התחלה', 'סיום' ו'משך' יכולות להיות ריקות, או לכלול ערכי טקסט בנוסף לתאריכים ניתנים לזיהוי.

 • החלפת מצבי תזמון באפשרותך לשנות משימה הלוך ושוב מתוזמן באופן ידני לתזמון אוטומטי. אבל היזהר. בעת שינוי פעילות מתוזמן באופן ידני לתזמון אוטומטי, Project יהיה עליך לקבל כמה החלטות. אם משך הפעילות היה "שבועיים", Project מגדיר בדרך כלל משך משוער של "יום אחד?" אם הפעילות מוגדרת לתזמון אוטומטי. אחרי הכל, לא ניתן לצפות שהפרוייקט ידע ששבועיים ארוכים.

 • שליטה ב- slippage אם יש לעכב פעילות המתוזמנת באופן ידני עקב עיכוב, פעילויות עוקבות שלה לא ידחפו באופן אוטומטי החוצה. Project יכולים להחליט לשמור את התאריכים המקוריים אם המשאבים שלהם יכולים להמשיך כמתוכנן, או לעכב את הפעילויות הנו עוקבות אם קיימות יחסי תלות קשים.

 • השפעות מונחות מאמץ    לא ניתן להגדיר פעילויות המתוזמנות באופן ידני לפעילויות מונחות מאמץ . משך הזמן של פעילות המתוזמנת באופן ידני לא ישתנה כאשר משאבים נוספים מוקצים לה, או יוסרו ממנו. קבל מידע נוסף אודות בהמשך מאמר זה.

הטבלה הבאה מציגה כיצד התכונות של Project מוגדרות ומשמשות לתזמון באופן ידני ולפעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי.

פריט

מתוזמן באופן ידני

מתוזמן באופן אוטומטי

משך זמן

יכול להיות מספר, תאריך או מידע טקסט, כגון "14י" או "שבועיים". אינו בשימוש על-ידי Project כדי לסייע לתזמן את הפרוייקט אם הערך אינו תבנית הניתנת לזיהוי של משך.

ניתן להשתמש רק במספרים המייצגים פרקי זמן ויחידות, כגון "14י" או "2 חודשים".

עבודה

ניתן להשתמש רק במספרים המייצגים פרקי זמן ויחידות, כגון "14י" או "2 חודשים".

ניתן להשתמש רק במספרים המייצגים פרקי זמן ויחידות, כגון "14י" או "2 חודשים".

משאבים

יכול להיות מוקצה לפעילויות. לוחות תאריכים של משאב אינם בשימוש על-ידי Project כדי לסייע לתזמן פעילויות.

יכול להיות מוקצה לפעילויות. בשימוש על-ידי Project כדי לסייע לקבוע מהו לוח הזמנים הטוב ביותר. ישנה את משך הזמן של פעילויות אם פעילויות מוגדרות כמונחות מאמץ, בניגוד לפעילויות המתוזמנות באופן ידני.

תאריך התחלה

יכול להיות מספר, תאריך או מידע טקסט, כגון "ינ' 30" או "מתישהו בקרוב". לא בשימוש על-ידי Project כדי לסייע לתזמן את הפרוייקט אם הערך אינו בתבנית ניתנת לזיהוי של זמן.

ניתן להשתמש במידע תאריכים בלבד. עם זאת, ניתן להשתמש בערכים "היום" ו"מחר", אשר Project שומר לפעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי.

תאריך סיום

יכול להיות תאריך או מידע טקסט, כגון "ינ' 30" או "מתישהו בקרוב". לא בשימוש על-ידי Project כדי לסייע לתזמן את הפרוייקט.

ניתן להשתמש במידע תאריכים בלבד. עם זאת, ניתן להשתמש בערכים "היום" ו"מחר", אשר Project שומר לפעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי.

אילוצים

התעלמות מצד Project.

בשימוש על-ידי Project כדי לסייע לקבוע מהו לוח הזמנים הטוב ביותר.

יחסי תלות (קישורים)

ניתן להשתמש, אך לא ישנה את תזמון הפעילות. עם זאת, קישורים בין פעילויות יתזמנו מחדש פעילות לאחר החלה ראשונה.

ניתן להשתמש, וישנה את תזמון הפעילות.

לוחות תאריכים של פרוייקטים ושל משאבים

התעלמות מצד Project.

בשימוש על-ידי Project כדי לסייע לקבוע מהו לוח הזמנים הטוב ביותר.

פעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי

פעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי הן הדרך הקלאסית שבה Project יתזמן את הפעילויות שלך. תזמון אוטומטי מספק אמצעי מובנה ושיטתי ביותר לניהול לוחות זמנים של פרוייקטים. בהתבסס על קלט של משתמשים, כגון משך פעילות, עבודה מתוכננת, מספר המשאבים ותאריכי אילוץ, Project מחשב את התאריך המוקדם ביותר והתאריך המאוחר ביותר לפעילויות, למיטוב התזמון.

Project מתזמן פרוייקט מהמידע שאתה מזין בנוגע לפריטים הבאים:

 • הפרוייקט כולו.

 • פריטי העבודה הנפרדים (מכונים 'פעילויות') הדרושים להשלמת הפרוייקט.

 • במקרה הצורך, המשאבים הדרושים להשלמת הפעילויות.

אם משהו בפרוייקט משתנה לאחר יצירת לוח הזמנים, באפשרותך לעדכן את הפעילויות או המשאבים ו- Project יתאים את לוח הזמנים עבורך.

עבור כל פעילות, באפשרותך להזין את אחד מהפרטים הבאים או את כולם:

 • משכי זמן

 • קשרים בין פעילויות

 • אילוצים

באמצעות מידע זה, Project מחשב את תאריך התחלה ותאריך סיום עבור כל פעילות.

באפשרותך להזין משאבים בפרוייקט ולאחר מכן להקצותם לפעילויות כדי לציין איזה משאב אחראי להשלמת כל הקצאה. לא רק שהדבר מסייע לך בתכנון הצוות שיהיה מעורב בפרוייקט, הוא יכול לסייע לך גם בחישוב מספר המכונות הנחוצות או כמות החומר הנדרש. אם אתה מזין משאבים, תזמוני הפעילויות מוגדרים ביתר דיוק בהתאם למידע המשאבים הבא:

 • עבודה

 • יחידות

 • זמני עבודה וזמנים שאינם זמני עבודה אשר הוזנו בלוחות תאריכים

רכיבים אחרים, כגון זמן ביצוע וזמן השהיה עבור קישורים, סוגי פעילויות, זמינות משאבים ומשאב מניע יכולים להשפיע על התזמון, כך שהבנת ההשפעות של רכיבים אלה יכולה לסייע לך בתחזוקה ובהתאמה של לוח הזמנים בהתאם לצורך.

הערה: Project מחשב את משך הפעילויות המתוזמנות באופן אוטומטי בהתבסס על הגדרות של יחידות משך זמן (לחץ על קובץ, לחץ על אפשרויות, לאחר מכן לחץ על לוח זמנים). בדיוק כמו בלוח שנה חודשי רגיל, השנה מתחילה בינואר וכל שבוע מתחיל ביום ראשון או שני. כברירת מחדל, כאשר Project מחשב יחידות משך, כל יום שווה ל- 8 שעות, כל שבוע ל- 40 שעות וכל חודש ל- 20 ימי עבודה. אם אתה מזין תאריכי התחלה וסיום עבור פעילויות ואינך מזין שעות התחלה וסיום, Project ישתמש ב- 8:00 בבוקר כשעת ההתחלה המוגדרת כברירת מחדל, וב- 5:00 בערב כשעת סיום המוגדרת כברירת מחדל.

שינוי מצבי תזמון הפעילויות

באפשרותך לשנות תזמון של פעילות הלוך וחזור מידני לאוטומטי ולהיפך (לחץ על קובץ, לחץ על אפשרויות, לאחר מכן לחץ על לוח זמנים). בעת שינוי מצבי פעילות, קח בחשבון את הנקודות הבאות.

 • בפעילות שמשתנה לתזמון אוטומטי יוגדרו המשך והתאריכים בהתאם להגדרות ברירת המחדל של Project. לדוגמה, Project ישנה פעילות המתוזמנת באופן ידני עם משך כגון "כמה שבועות" לברירת המחדל של "יום 1?". בפעילות עם תאריך התחלה "מחר" שהוזן ידנית, תאריך ההתחלה ישתנה לתאריך ההתחלה של הפרוייקט כאשר היא תשתנה לפעילות המתוזמנת באופן אוטומטי.

 • פעילות המשתנה לתזמון ידני תשמור על המשך ועל התאריכים שלה. עם זאת, לאחר הגדרת הפעילות לתזמון ידני, המשך והתאריכים יכולים להיות כל מספר, טקסט או ערך תאריך.

לראש הדף

כיצד ציפה (או מרווח) משפיעים על לוח הזמנים?

ציפה (המוכרת גם כמרווח) מסייעת לך לאתר את אותן פעילויות שניתן להזיז מבלי לשנות את תאריך הסיום של הפרוייקט. מומלץ להציג פעילויות שיכולות לגלוש כעת מבלי להשפיע על הנתיב הקריטי (מרווח כולל) או פעילויות שיכולות לגלוש לפני שהן משפיעות על הפעילות שאליה הן מחוברות (מרווח חופשי).

להלן שתי דרכים להצגת ציפה בלוח הזמנים שלך.

 • בזמן שאתה בתרשים גנט, לחץ על עיצוב, לאחר מכן בחר את תיבת הסימון מרווח. ציפה מופיעה כקו דק המצורף לסוף או להתחלה של מייצגי פעילויות בתרשים גנט.

 • השתמש בתצוגה 'גנט מפורט'. לחץ על תצוגה, לחץ על תצוגות אחרות, לחץ על תצוגות נוספות, לחץ על גנט מפורט ולאחר מכן לחץ על החל.
  כעת, בחזרה בתרשים גנט, לחץ על טבלאות ולאחר מכןלחץ על תזמון.

להלן כמה נקודות שכדאי לזכור אודות ציפה.

עצות ומאפיינים יוצאי דופן

הסבר

היזהר מאילוצים שאינם גמישים

אם לפעילות המאולצת לתאריך יש פעילות קדם המסתיימת מאוחר מדי מכדי שהפעילות העוקבת תתחיל בתאריך שצוין באילוץ, עלול להיווצר מרווח שלילי. מרווח שלילי יאלץ אף יותר את תאריך הסיום של הפרוייקט שלך.

תאריכי יעד משנים את המרווח הכולל

תאריכי יעד יכולים להשפיע על המרווח הכולל של פעילויות. אם אתה מזין תאריך יעד לפני סוף המרווח הכולל של הפעילות, המרווח הכולל יחושב מחדש באמצעות תאריך היעד במקום תאריך הסיום המאוחר של הפעילות. הפעילות הופכת לקריטית אם המרווח הכולל מגיע לאפס.

לראש הדף

כיצד תאריכי יעד משפיעים על לוח הזמנים?

תאריכי יעד לא משפיעים בדרך כלל על תזמון פעילויות. הם משמשים לציון מועד מטרה שמומלץ שלא להחמיץ, מבלי לחייב אותך להגדיר אילוץ על פעילות שיכול להשפיע על התזמון אם פעילויות פעילות קדם משתנות. פעילות עם תאריך יעד מתוזמנת בדיוק כמו כל פעילות אחרת, אך כאשר פעילות מסתיימת לאחר תאריך היעד שלה, Project מציג מחוון פעילויות המיידע אותך שהפעילות לא עמדה בתאריך היעד שלה.

כדי לסקור או לשנות תאריך יעד של פעילות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפעילות, לחץ על מידע אודות פעילות, ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם. השתמש בתיבה תאריך יעד.

תאריכי יעד יכולים להשפיע על המרווח הכולל של פעילויות. אם אתה מזין תאריך יעד לפני סוף המרווח הכולל של הפעילות, המרווח הכולל יחושב מחדש באמצעות תאריך היעד במקום תאריך הסיום המאוחר של הפעילות. הפעילות הופכת לקריטית אם המרווח הכולל מגיע לאפס.

באפשרותך להגדיר תאריכי יעד עבור פעילויות ערסל כמו גם עבור פעילויות נפרדות. אם תאריך היעד של פעילות הערסל מתנגש עם אחת מתת הפעילויות, מחוון הפעילויות מציין שהוחמץ תאריך יעד בקרב תת הפעילויות.

אך תאריכי יעד יכולים להשפיע על האופן שבו פעילויות מתוזמנות, אם נקבע תאריך יעד עבור פעילות עם אילוץ מסוג 'מאוחר ככל האפשר' (ALAP). הפעילות מתוזמנת להסתיים בתאריך היעד, אם כי הפעילות עדיין יכולה להסתיים לאחר תאריך היעד שלה אם פעילויות הקדם שלה גלשו.

לראש הדף

כיצד לוחות תאריכים משפיעים על לוח הזמנים?

לוחות תאריכים קובעים בפרוייקט את זמן עבודה הרגיל ואת הזמן שאינו מוקדש לעבודה, כגון סופי שבוע וחגים.

הערה: התאריכים של פעילויות מתוזמנות ידנית (אם הזנת) לא ישתנו בהתאם לשינויים בפרוייקט או בלוחות תאריכים של משאב.

לוחות תאריכים של פרוייקט משמשים לקביעת זמינות המשאבים, אופן התזמון של משאבים המוקצים לפעילויות ואופן התזמון של הפעילויות עצמן. נעשה שימוש בלוחות תאריכים של פרוייקטים ופעילויות לתזמון הפעילויות, ואם מוקצים לפעילויות משאבים, נעשה שימוש גם בלוחות תאריכים של משאבים.

לוחות תאריכים עוקפים זה את ההגדרות של זה באופן הבא.

 1. בעת יצירת פעילות, לוח התאריכים של הפרוייקט מתזמן את הפעילות.

 2. בעת הוספת משאב לפעילות, לוח התאריכים של המשאב שולט על תזמון הפעילות.

 3. כאשר אתה מוסיף לוח תאריכים של פעילות לפעילות ומגדיר את הגדרת לוח התאריכים להתזמון מתעלם מלוח תאריכים של משאב בתיבה 'מידע אודות פעילות', לוח התאריכים של הפעילות שולט על התזמון ומתעלם מהתזמון של משאבים המוקצים לפעילות.

כדי לעבוד עם לוחות תאריכים, לחץ על Project, לאחר מכן לחץ על שינוי זמני עבודה.

סוג לוח תאריכים

תיאור

לוחות תאריכים בסיסיים   

אלו היסודות עבור יתר הסוגים של לוחות התאריכים. באפשרותך לבחור גם לוח תאריכים בסיסי שישמש כלוח התאריכים של הפרוייקט, וכן להחיל לוח תאריכים בסיסי על פעילויות כלוח תאריכים של פעילויות או כשעות ברירת המחדל עבור לוח תאריכים של משאבים. באפשרותך להתאים אישית לוח תאריכים בסיסי משלך באמצעות כל אחד מלוחות התאריכים הבסיסיים המסופקים.

Project מספק שלושה לוחות תאריכים בסיסיים:

לוח השנה הרגיל    לוח התאריכים הרגיל הוא לוח התאריכים המוגדר כברירת מחדל עבור הפרוייקט, והוא הבסיס עבור לוחות תאריכים של משאבים. לוח שנה זה משקף לוח זמנים מסורתי לעבודה: שני עד שישי, 08:00 עד 17:00, עם שעת הפסקה.

לוח שנה של 24 שעות     לוח השנה של 24 שעות משקף לוח זמנים ללא זמן שאינו זמן עבודה בכלל. ניתן להשתמש בלוח השנה של 24 שעות כאשר משאבים ופעילויות מתוזמנת עבור משמרות שונות מסביב לשעון, או כאשר משאבי ציוד עובדים על פעילויות ברציפות.

לוחות שנה של משמרת לילה    לוח השנה של משמרת הלילה משקף לוח זמנים של משמרת לילה של יום שני עד שבת בבוקר, 11:00 עד 08:00, עם שעה הפסקה.

לוחות תאריכים של פרוייקטים   

אלה מגדירים את זמני העבודה הרגילים ואת הזמנים שאינם מוקדשים לעבודה עבור הפרוייקט כולו. אם לא נעשה שימוש בלוחות תאריכים של משאבים או של פעילויות, הפעילויות מתוזמנות למהלך זמני העבודה בלוחות התאריכים של הפרוייקט כברירת מחדל.

לוחות תאריכים של משאבים   

אלה מבוססים בדרך כלל על לוח התאריכים של הפרוייקט בעת יצירת המשאבים. באפשרותך לשנות את זמני העבודה או את הזמנים שאינם מוגדרים כזמן עבודה עבור משאבים ספציפיים או קבוצת משאבים, כדי להבטיח שהמשאבים מתוזמנים רק כאשר הם זמינים לעבודה. אם שינית את זמני העבודה או את הזמנים שאינם מוגדרים כזמן עבודה בלוח תאריכים של משאב והמשאב מוקצה לפעילות, הפעילות מתוזמנת למהלך זמן העבודה בלוח התאריכים של המשאב. הדבר עשוי להשפיע גם על תאריך הסיום של הפעילות.

משאבים יכולים לקבל בירושה זמן שאינו מוגדר כזמן עבודה מלוח התאריכים הבסיסי, או לעקוף זמן זה בעזרת הגדרות זמן שאינו מוגדר כזמן עבודה בלוח התאריכים של המשאב

לוחות תאריכים של פעילויות   

ניתן להשתמש בלוחות אלה להגדרת זמני העבודה מחוץ לזמני העבודה המוגדרים עבור פעילויות בלוח התאריכים של הפרוייקט. לוחות תאריכים של פעילות נוצרים כמו לוחות תאריכים אחרים. כאשר לוח תאריכים של פעילות מוקצה לפעילות ולמשאב שמוקצה לפעילות יש זמני עבודה שונים בלוח התאריכים שלו, הפעילות מתוזמנת לזמן העבודה החופף בשני לוחות התאריכים. אך תוכל להגדיר עבור הפעילות אפשרות המורה להתעלם מלוחות תאריכים של משאבים, ולתזמן את הפעילות לפי זמני המשאב שאינם מוקדשים לעבודה.

אם לא צוין לוח תאריכים של פעילות עבור פעילות, לוח התאריכים של הפרוייקט ישמש לתזמון הפעילות.

לראש הדף

כיצד הקצאות משאבים מניעות את לוח הזמנים?

אם אינך מקצה משאבים לפעילויות בפרוייקט, Project מחשב את לוח התאריכים באמצעות משכים, יחסי תלות בין פעילויות, אילוצים ומידע מלוחות התאריכים של הפרוייקט והפעילויות. אם אתה מקצה משאבים, הפעילויות מוקצות גם הן לפי לוחות התאריכים ויחידות הקצאה של המשאבים, לתזמון מדויק יותר.

הערה: פעילויות המתוזמנות באופן ידני אינן מושפעות מלוחות תאריכים של משאב. כאשר משאב מוקצה לפעילות המתוזמנת באופן ידני, התזמון של הפעילות לא ישתנה.

הקצאה היא השיוך של פעילות ספציפית למשאב ספציפי האחראי להשלמת הפעילות. ניתן להקצות לפעילות יותר ממשאב אחד. ניתן להקצות לפעילויות משאבי עבודה, משאבי חומרים ומשאבי עלויות. בניגוד למשאבי עבודה, הקצאת משאבי חומרים או משאבי עלויות לפעילות לא משפיעה על תזמון הפעילות.

לדוגמה, הפרוייקט כולל פעילות שנקראת פיתוח מפרטים. יש ברשותך גם משאב הנדסה, שי. אם אתה מקצה את שי לפעילות פיתוח משאבים, התזמון של פעילות זו תלוי בלוח התאריכים של המשאב שי, בנוסף למידע אודות הפעילות, כגון המשך, יחסי התלות בין פעילויות, האילוצים ולוחות התאריכים.

נוסף על תזמון לפי מידע פעילות, לאחר הקצאת משאבים לפעילויות בפרוייקט, ל-Project יש מידע משאבים והקצאות נוסף שבו באפשרותו להשתמש לחישוב מידע לוח זמנים, לרבות:

תכונה או הגדרה של משאבים

הסבר

עבודה   

כמות העבודה או העבודה בשעות נוספות שהמשאב מוקצה לבצע, ואופן החלוקה של העבודה לאורך זמן. חלוקת העבודה לאורך זמן יכולה להיות מושפעת גם על-ידי מתארי עבודה.

יחידות הקצאה   

מספר יחידות ההקצאה עבור המשאב, כלומר, משרה חלקית, משרה מלאה או ריבוי, המוחלות על פעילות.

סוג פעילות   

סוג פעילות, שמשפיע על האופן שבו לוח זמנים משתנה אם אתה משנה את ההקצאה הקיימת. שלושת סוגי הפעילויות הם יחידה קבועה, משך קבוע ועבודה קבועה.

מונחה מאמץ   

האם הפעילות היא מונחית-מאמץ. אם פעילות היא מונחית-מאמץ, גם עם הוספה והסרה של משאבים מפעילות, העבודה נותרת קבועה עבור הפעילות ומחולקת מחדש בין המשאבים. עבור פעילויות של יחידות קבועות, לדוגמה, תוצאה אחת היא שאם מוקצים יותר משאבים, נדרש משך קצר יותר להשלמת הפעילות. ראה לעיל במאמר זה כדי ללמוד עוד אודות ההגדרה 'מונחה מאמץ'.

לוחות תאריכים   

לוחות תאריכים של משאבים. Project מתזמן את המשאבים המוקצים בהתבסס על זמני העבודה והזמנים שאינם מוגדרים כזמן עבודה המצוינים בלוחות התאריכים שלהם.

מיתארי עבודה   

מיתארי עבודה מאפשרים לך ללטש כאשר משאבים עובדים על פעילויות, כגון במהלך שלב השיפוע.
בתצוגה שימוש בפעילויות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם המשאב שהוקצה לפעילות ולאחר מכן בחר תבנית עבודה מוגדרת מראש ברשימה מיתר עבודה. לאחר בחירת התבנית, באפשרותך ללטש באופן ידני את השעות בחלק של יחידות זמן עבודה של תצוגת השימוש.

כדי להקצות משאבים לפעילויות, לחץ על הכרטיסיה משאב, ולאחר מכן לחץ על הקצאת משאבים.

לראש הדף

עם זאת, מידע טכני נוסף אודות Project לוחות זמנים

לראש הדף

הוראות אלה ספציפיות ל- Microsoft Project 2007.

מה ברצונך ללמוד?

התמונה הגדולה: כיצד מתוזמן פרוייקט?

Project מתזמן פרוייקט מהמידע שאתה מזין בנוגע לפריטים הבאים:

 • הפרוייקט כולו.

 • פריטי העבודה הנפרדים (מכונים 'פעילויות') הדרושים להשלמת הפרוייקט.

 • במקרה הצורך, המשאבים הדרושים להשלמת הפעילויות.

אם משהו בפרוייקט משתנה לאחר יצירת לוח הזמנים, באפשרותך לעדכן את הפעילויות או המשאבים ו- Project יתאים את לוח הזמנים עבורך.

עבור כל פעילות, באפשרותך להזין את אחד מהפרטים הבאים או את כולם:

 • משכי זמן

 • קשרים בין פעילויות

 • אילוצים

באמצעות מידע זה, Project מחשב את תאריך התחלה ותאריך סיום עבור כל פעילות.

באפשרותך להזין משאבים בפרוייקט ולאחר מכן להקצותם לפעילויות כדי לציין איזה משאב אחראי להשלמת כל הקצאה. לא רק שהדבר מסייע לך בתכנון הצוות שיהיה מעורב בפרוייקט, הוא יכול לסייע לך גם בחישוב מספר המכונות הנחוצות או כמות החומר הנדרש. אם אתה מזין משאבים, תזמוני הפעילויות מוגדרים ביתר דיוק בהתאם למידע המשאבים הבא:

 • עבודה

 • יחידות

 • שעות עבודה שהוזנו בלוחות שנה

רכיבים אחרים, כגון זמן ביצוע ו- זמן השהיה, סוגי פעילויות, משאב זמינות ו- משאב מניע, יכולים להשפיע על התזמון, ולכן הבנת האפקטים של רכיבים אלה יכולה לעזור לך לשמור ולהתאים את לוח הזמנים לפי הצורך.

לראש הדף

כיצד תאריך ההתחלה של הפרוייקט משפיע על לוח הזמנים?

אם ת הזן תאריך התחלה עבור הפרוייקט, כברירת מחדל, Project מתזמן פעילויות כדי להתחיל בתאריך ההתחלה של הפרוייקט ומחשב את תאריך סיום הפרוייקט בהתבסס על הפעילות האחרונה לסיום. במהלך הזנת מידע נוסף אודות פעילויות, כגון יחסי תלות בין פעילויות, משכי זמן ואילוצים, Project את לוח הזמנים כך שישקף תאריכים מדויקים יותר עבור פעילויות.

לפני ואחרי יצירת יחס תלות בין פעילויות

תמונת לחצן בעת יצירת פרוייקט חדש, עליך להזין תחילה את תאריך ההתחלה של הפרוייקט. בעת תזמון פרוייקט מתאריך ההתחלה, כל הפעילויות מתחילות בתאריך ההתחלה של הפרוייקט, אלא אם תציין אחרת.

תמונת לחצן ללא החלת יחסי תלות או אילוצים של פעילויות, משך הפרוייקט זהה למשך הפעילות הארוך ביותר. במילים אחרות, תאריך הסיום של הפרוייקט זהה לתאריך הסיום של הפעילות הארוכה ביותר.

תמונת לחצן יחסי תלות בין פעילויות, כגון יחסי התלות של סיום-התחלה בין הפעילויות הראשונות לשניות (כפי שמוצג כאן), יכולות לשנות את תאריך הסיום של הפרוייקט.

יש לתזמן כמעט את כל הפרוייקטים מתאריך התחלה ידוע. גם אם אתה יודע את התאריך שיש להשלים פרוייקט, התזמון מתאריך התחלה מספק לך את הגמישות המרבית.

עם זאת, ייתכן שתרצה לתזמן מתאריך סיום כאשר:

 • עליך לקבוע מתי יש להתחיל פרוייקט כך שיסתיים בתאריך ספציפי.

 • אינך בטוח מתי הפרוייקט יתחיל (לדוגמה, אתה מקבל עבודה ממשאב אחר שניתן לעכבו).

 • המתודולוגיה של ניהול הפרוייקט מחייבת אותך לתזמן מתאריך סיום.

כאשר אתה עובד עם פרוייקט שתוזמן מתאריך סיום, שים לב להבדלים באופן שבו Project מטפל בפעולות מסוימות:

 • בעת הזנת פעילות, Project מקצה באופן אוטומטי את האילוץ מאוחר ככל האפשר (ALAP) לתאריך הסיום של הפעילות. עליך להגדיר אילוצים אחרים רק בעת הצורך.

 • אם אתה גורר מייצג פעילות מסוג גנט כדי לשנות את תאריך הסיום של פעילות, Project מקצה באופן אוטומטי אילוץ סיום לא אחרי (FNLT).

 • אם תשנה את הפרוייקט שלך לתזמון מתאריך סיום והוא תוזמן בעבר מתאריך התחלה, תסיר את כל העיכובים בהחלקת החלקת משאבים והחלקת ההחלקה מפעילויות וממטלות.

 • אם אתה משתמש בה החלקת משאבים אוטומטית כדי להקטין הקצאות יתר של משאבים בפרוייקט, Project תוסיף עיכוב בה החלקת משאבים לאחר פעילות במקום לפני פעילות.

לראש הדף

מה הן הגדרות ברירת המחדל לחישוב לוח הזמנים?

Project מחשב את משך הפעילויות בהתבסס על ההגדרות של יחידות משך הזמן בכרטיסיה לוח שנה של תיבת הדו-שיח אפשרויות (תפריט כלים). בדיוק כמו בלוח שנה חודשי רגיל, השנה מתחילה בינואר וכל שבוע מתחיל ביום ראשון או שני. כברירת מחדל, כאשר Project מחשב יחידות משך, כל יום שווה ל- 8 שעות, כל שבוע ל- 40 שעות וכל חודש ל- 20 ימי עבודה. אם אתה מזין תאריכי התחלה וסיום עבור פעילויות ואינך מזין שעות התחלה וסיום, Project ישתמש ב- 8:00 בבוקר כשעת ההתחלה המוגדרת כברירת מחדל, וב- 5:00 בערב כשעת סיום המוגדרת כברירת מחדל.

לראש הדף

כיצד אילוצים משפיעים על לוח הזמנים?

כאשר עליך לשלוט בתאריך ההתחלה או הסיום של פעילות, באפשרותך לשנות את האילוץ בפעילות. אילוצים גמישים פועלים עם יחסי תלות בין פעילויות כדי לגרום לפעילות להתרחש ברגע או מאוחר ככל שתאפשר תלות בין פעילויות. לדוגמה, פעילות עם אילוץ מסוג מוקדם ככל האפשר (ASAP) ו תלות מסוג סיום-התחלה תתוזמן ברגע שפעילות הקדם תגמור. כברירת מחדל, על כל הפעילויות בפרוייקט אשר תוזמן מתאריך ההתחלה מוחל אילוץ מסוג ASAP. בדומה לכך, כברירת מחדל, על כל הפעילויות בפרוייקט אשר תוזמן מתאריך הסיום מוחל אילוץ מסוג 'מאוחר ככל האפשר' (ALAP).

אילוצים עם גמישות תזמון בינונית יגבילו את ההתחלה או הסיום של פעילות לתאריך שלפני או אחרי תאריך נבחר. לדוגמה, פעילות עם אילוץ מסוג 'התחלה לא לפני' (SNET) עבור ה- 15 ביוני ויחס תלות של סיום-התחלה לפעילות אחרת, יכולה להתחיל ב- 15 ביוני אם פעילות הקדם שלה הסתיימה עד ה- 15 ביוני (או מאוחר יותר אם פעילות הקדם מסתיימת לאחר ה- 15 ביוני), אך אין אפשרות לתזמן אותה להתחיל לפני ה- 15 ביוני.

לפני ואחרי החלה של אילוץ

תמונת לחצן כאשר קשר הגומלין של הפעילות מסוג סיום-התחלה המהווה ברירת מחדל ואילוץ ASAP שהוחל על פעילויות אלה, הפעילות המסחרית (הפעילות השניה) מתוזמנת להתחיל ברגע שפעילות הקדם (הפעילות הראשונה) מתוזמנת לסיום.

תמונת לחצן כאשר אילוץ SNET מוחל, הפעילות הנורשת אינה יכולה להתחיל לפני תאריך האילוץ, גם אם (כפי שמוצג כאן) פעילות הקדם הושלמה לפני תאריך האילוץ.

אילוצים לא גמישים עוקפים יחסי תלות בין פעילויות כברירת מחדל ומגבילים פעילות לתאריך שתבחר. לדוגמה, פעילות עם אילוץ מסוג 'חייב להתחיל בתאריך' (MSO) עבור 30 בספטמבר ויחס תלות של סיום-התחלה לפעילות אחרת תמיד תתוזמן ל-‏ 30 בספטמבר, בין אם פעילות הקדם שלה מסתיימת מוקדם או מאוחר.

אם פעילות מוגבלת לתאריך כוללת פעילות קדם שמסתיים מאוחר מדי כדי שהפעילה הנורשת תתחיל בתאריך שצוין באילוץ, עלולה להתרחש מרווח שלילי.

כדי לסקור או לשנות את האילוץ בפעילות, בחר את הפעילות, לחץ על מידע אודות תמונת לחצןולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם. מידע אודות האילוץ נמצא בתיבות סוג אילוץ ותאריך אילוץ.

לראש הדף

כיצד תאריכי יעד משפיעים על לוח הזמנים?

תאריכי יעד לא משפיעים בדרך כלל על תזמון פעילויות. הם משמשים לציון מועד מטרה שמומלץ שלא להחמיץ, מבלי לחייב אותך להגדיר אילוץ על פעילות שיכול להשפיע על התזמון אם פעילויות פעילות קדם משתנות. פעילות עם תאריך יעד מתוזמנת בדיוק כמו כל פעילות אחרת, אך כאשר פעילות מסתיימת לאחר תאריך היעד שלה, Project מציג מחוון פעילויות המיידע אותך שהפעילות לא עמדה בתאריך היעד שלה.

תאריכי יעד יכולים להשפיע על המרווח הכולל של פעילויות. אם אתה מזין תאריך יעד לפני סוף המרווח הכולל של הפעילות, המרווח הכולל יחושב מחדש באמצעות תאריך היעד במקום תאריך הסיום המאוחר של הפעילות. הפעילות הופכת לקריטית אם המרווח הכולל מגיע לאפס.

באפשרותך להגדיר תאריכי יעד עבור פעילויות ערסל כמו גם עבור פעילויות נפרדות. אם תאריך היעד של פעילות הערסל מתנגש עם אחת מתת הפעילויות, מחוון הפעילויות מציין שהוחמץ תאריך יעד בקרב תת הפעילויות.

אך תאריכי יעד יכולים להשפיע על האופן שבו פעילויות מתוזמנות, אם נקבע תאריך יעד עבור פעילות עם אילוץ מסוג 'מאוחר ככל האפשר' (ALAP). הפעילות מתוזמנת להסתיים בתאריך היעד, אם כי הפעילות עדיין יכולה להסתיים לאחר תאריך היעד שלה אם פעילויות הקדם שלה גלשו.

כדי לסקור או לשנות תאריך יעד של פעילות, בחר את הפעילות, לחץ על מידע אודות תמונת לחצןולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם. השתמש בתיבה תאריך יעד.

לראש הדף

כיצד לוחות תאריכים משפיעים על לוח הזמנים?

לוחות שנה קובעים את זמן עבודה הרגילים זמן שאינו זמן עבודה, כגון סופי שבוע וחגים, עבור הפרוייקט. הם משמשים לקביעת זמינות המשאבים, האופן שבו משאבים שהוקצו לפעילויות מתוזמנות ואופן התזמון של הפעילויות עצמן. נעשה שימוש בלוחות תאריכים של פרוייקטים ופעילויות לתזמון הפעילויות, ואם מוקצים לפעילויות משאבים, נעשה שימוש גם בלוחות תאריכים של משאבים.

לוחות השנה המכונה ב- Project הם:

 • לוחות תאריכים בסיסיים    אלו היסודות עבור יתר הסוגים של לוחות התאריכים. באפשרותך לבחור גם לוח תאריכים בסיסי שישמש כלוח התאריכים של הפרוייקט, וכן להחיל לוח תאריכים בסיסי על פעילויות כלוח תאריכים של פעילויות או כשעות ברירת המחדל עבור לוח תאריכים של משאבים. Project שלושה לוחות תאריכים בסיסיים: לוחות התאריכים רגיל, 24 שעות ומשמרת לילה. באפשרותך להתאים אישית לוח תאריכים בסיסי משלך באמצעות כל אחד מלוחות התאריכים הבסיסיים המסופקים.

 • לוחות תאריכים של פרוייקטים    אלה מגדירים את שעות העבודה הרגילות והזמנים שאינם שעות עבודה עבור הפרוייקט כולו. אם לא נעשה שימוש בלוחות תאריכים של משאבים או של פעילויות, הפעילויות מתוזמנות למהלך זמני העבודה בלוחות התאריכים של הפרוייקט כברירת מחדל.

 • לוחות תאריכים של משאבים    אלה מבוססים על לוח השנה הרגיל כברירת מחדל. באפשרותך לשנות את זמני העבודה או את הזמנים שאינם מוגדרים כזמן עבודה עבור משאבים ספציפיים או קבוצת משאבים, כדי להבטיח שהמשאבים מתוזמנים רק כאשר הם זמינים לעבודה. אם שינית את זמני העבודה או את הזמנים שאינם מוגדרים כזמן עבודה בלוח תאריכים של משאב והמשאב מוקצה לפעילות, הפעילות מתוזמנת למהלך זמן העבודה בלוח התאריכים של המשאב.

 • לוחות תאריכים של פעילויות    ניתן להשתמש בלוחות אלה להגדרת זמני העבודה מחוץ לזמני העבודה המוגדרים עבור פעילויות בלוח התאריכים של הפרוייקט. כאשר לוח תאריכים של פעילות מוקצה לפעילות ולמשאב שמוקצה לפעילות יש זמני עבודה שונים בלוח התאריכים שלו, הפעילות מתוזמנת לזמן העבודה החופף בשני לוחות התאריכים. עם זאת, באפשרותך להגדיר אפשרות פעילות להתעלם מלוחות תאריכים של משאבים ולתזמן את הפעילות לאורך זמן שאינו זמן העבודה של המשאב.

כדי לעבוד עם לוחות שנה, בתפריט כלים, לחץ על שינוי זמני עבודה.

לראש הדף

כיצד הקצאות משאבים מניעות את לוח הזמנים?

אם אינך מקצה משאבים לפעילויות בפרוייקט, Project מחשב את לוח התאריכים באמצעות משכים, יחסי תלות בין פעילויות, אילוצים ומידע מלוחות התאריכים של הפרוייקט והפעילויות. אם אתה מקצה משאבים, הפעילויות מוקצות גם הן לפי לוחות התאריכים ויחידות הקצאה של המשאבים, לתזמון מדויק יותר.

הקצאה היא השיוך של פעילות ספציפית למשאב ספציפי האחראי להשלמת הפעילות. ניתן להקצות לפעילות יותר ממשאב אחד. ניתן להקצות לפעילויות משאבי עבודה, משאבי חומרים ומשאבי עלויות. בניגוד למשאבי עבודה, הקצאת משאבי חומרים או משאבי עלויות לפעילות לא משפיעה על תזמון הפעילות.

לדוגמה, הפרוייקט כולל פעילות שנקראת פיתוח מפרטים. יש ברשותך גם משאב הנדסה, שי. אם אתה מקצה את שי לפעילות פיתוח משאבים, התזמון של פעילות זו תלוי בלוח התאריכים של המשאב שי, בנוסף למידע אודות הפעילות, כגון המשך, יחסי התלות בין פעילויות, האילוצים ולוחות התאריכים.

בנוסף לתזמון בהתאם למידע אודות פעילות, לאחר הקצאת משאבים לפעילויות בפרוייקט שלך, Project מידע אודות משאבים והקצאות לשימוש בחישוב פרטי לוח זמנים, כולל:

 • כמות העבודה או העבודה בשעות נוספות שהמשאב מוקצה לבצע, ואופן החלוקה של העבודה לאורך זמן. חלוקת העבודה לאורך זמן יכולה להיות מושפעת גם על-ידי מתארי עבודה.

 • מספר יחידות ההקצאה עבור המשאב, כלומר, משרה חלקית, משרה מלאה או ריבוי, המוחלות על פעילות.

 • סוג פעילות, שמשפיע על האופן שבו לוח זמנים משתנה אם אתה משנה את ההקצאה הקיימת. שלושת סוגי הפעילויות הם יחידה קבועה, משך קבוע ועבודה קבועה.

 • האם הפעילות היא מונחית-מאמץ. אם פעילות היא מונחית-מאמץ, גם עם הוספה והסרה של משאבים מפעילות, העבודה נותרת קבועה עבור הפעילות ומחולקת מחדש בין המשאבים. עבור פעילויות של יחידות קבועות, לדוגמה, תוצאה אחת היא שאם מוקצים יותר משאבים, נדרש משך קצר יותר להשלמת הפעילות.

 • לוחות תאריכים של משאבים. Project מתזמן את המשאבים המוקצים בהתבסס על זמני העבודה והזמנים שאינם מוגדרים כזמן עבודה המצוינים בלוחות התאריכים שלהם.

כדי להקצות משאבים לפעילויות, לחץ על הקצה משאבים תמונת לחצן של הקצאת משאבים.

לראש הדף

איזה מידע יכול לעזור לי לנתח את התקדמות הפרוייקט שלי?

חמש פיסות מידע אודות פעילות עוזרות לך לנתח את ההתקדמות במהלך מעקב אחר פעילויות בפרוייקט שלך: משך זמן, עבודה, תאריך התחלה, תאריך סיום ועלות.

וריאציות של כל אחד מסוגי שדות אלה עוזרות לך להשוות ולהעריך את ההתקדמות שלך: מתוזמן, בפועל שנותרו.

לדוגמה, עבור פעילות אחת, עשויים להיות שדות מידע המכילים עבודה מתוכננת, עבודה מתוזמנת, עבודה בפועל ועבודה נותרת. התוכן של שדות אלה עשוי להתאים זה לזה, או שהם עשויים להיות שונים. ניתן לבדוק גם את השונות בין שדות מסוימים לקבלת מידע מעקב שימושי. מסיבה זו, שדות אלה נקראים שדות מעקב.

סוג שדה

תיאור

מידע מתוכנן או בסיסי

מידע מתוכנן נקרא גם מידע בסיסי. דוגמאות לשדות המכילים מידע בסיסי כוללות עבודה בסיסית, התחלה בסיסית, עלות בסיסית, ועוד.

כאשר אתה בונה וממקד את הפרוייקט לנקודה שבה אתה בטוח שתוכל להתחיל את הפרוייקט, יש לך נקודת התחלה טובה או תוכנית בסיסית טובה. אם תשמור מידע אודות פעילות בסיסית בשלב זה, בנקודות מאוחרות יותר לאורך הפרוייקט, תוכל להשוות את ההתקדמות הנוכחית שלך לתוכנית ההתחלתית. שמירת התוכנית הבסיסית חיונית למעקב ולניתוח משמעותיים של פרוייקטים.

כדי לשמור מידע בסיסי, לחץ על כלים, הצבע על מעקבולאחר מכן לחץ על שמור תוכנית בסיסית. בעת שמירת תוכנית בסיסית, חמשת חלקי המידע (עבודה, עלות, משך זמן, תאריך התחלה ותאריך סיום) נשמרים עבור כל פעילות בפרוייקט. מאוחר יותר כאשר אתה עוקב אחר פעילות מסוימת, תוכל לראות במהירות אם אתה משתמש בעבודה או בפחות עבודה או בעלות יותר ממה שתיכננת במקור, או אם הפעילות מתחילה או מסיימת מוקדם או מאוחר יותר מהמתוכנן.

המידע הבסיסי משמש לחישוב שונות מול מידע מתוזמן. הוא משמש גם בחישובי ערך מזוכה רבים. באפשרותך לחסוך עד 11 תוכניות בסיסיות שונות. באפשרותך גם לשמור 11 תוכניות ביניים, כך שתוכל לשמור 11 תאריכי התחלה וסיום עבור פעילויות.

מידע מתוזמן

מידע מתוזמן הוא פרטי הפעילות העדכניים ביותר. שדות המכילים מידע מתוזמן הם משך זמן, עבודה, התחלה, סיום ועלות. השדות 'משך זמן מתוזמן', 'עבודה' ו'עלות' מייצגים את הסכום הכולל עבור פעילות זו.

כאשר אתה מתחיל לראשונה את הפרוייקט, המידע המתוזמן דומה, אם אינו זהה למידע המתוכנן הבסיסי שלך. עם זאת, עם השלמת הפעילויות, עליך לבצע התאמות ולהזין מידע ממשי. תגלה שפעילות אחת זקוקה לשלושה ימים נוספים מהצפוי הראשון. פעילות אחרת הצליחה להתחיל יום מוקדם יותר. פעילות אחרת עוררה עלות בלתי צפויה. תגלה שתצטרך לשנות אילוץ בפעילות אחת ולהוסיף תלות בין פעילויות לפעילות אחרת. עם התאמות אלה, המידע המתוזמן מחושב מחדש כדי לספק לך את התמונה המשובמנת ביותר של הפרוייקט.

כאשר אתה מתחיל להזין מידע ממשי בפעילויות המתבצעות, מידע מתוזמן לוקח את המידע בחשבון ומחושב מחדש בהתאם. לדוגמה, עבודה מתוזמנת מחושבת כעבודה בפועל + עבודה נותרת. עבור משימות שהושלמו, מידע מתוזמן זהה למידע בפועל.

מידע ממשי

מידע ממשי משקף את האופן בו המשימה הושלמה לבסוף. התחלת עם הה הקרנה המתוכננת של תאריכי משך זמן, עבודה, עלות וסיום. הזן פרטי התקדמות, או נתונים בפועל, עבור פעילויות, ותסתיים בתמונה האמיתית של השלמת הפעילות. נתונים בפועל אומרים לך כמה הפעילות באמת עלתה, כמה ימי עבודה באמת נדרשו, משך הזמן בפועל ותכיכי ההתחלה והסיום האמיתיים.

עליך להזין מידע בפועל בשדות כגון עבודה בפועל, משך בפועל, התחלה בפועל, סיום בפועל ועלות בפועל. אם תלהזין מידע ממשי בשדה אחד או שניים, ניתן לחשב את המידע בפועל השני בשבילך. לדוגמה, אם תלהזין את תאריך הסיום בפועל, ניתן לחשב את משך הזמן בפועל, ההתחלה בפועל ושדות אחרים. הדבר נכון גם אם אתה מזנ פרטי מעקב אחרים, כגון אחוז ביצוע.

מידע נותר

עבור פעילויות שלא הופעלו עדיין או פעילויות המתבצעות, קיימת עבודה נותרת, עלות נותרת ומשך נותר. שדות אלה מעריכים את משך הזמן והעלות שנותרו לפני השלמת הפעילות. השדות הנותרים הם הקרנה של העתיד.

עבור פעילויות שלא הופעלו עדיין, התוכן של השדה 'עבודה נותרת' זהה לזה של השדה 'עבודה מתוזמנת'. עבור פעילויות המתבצעות, העבודה הנותרת מחושבת כעבודה מתוזמנת – עבודה בפועל. הדבר נכון גם עבור השדות 'עלות נותרת' ו'משך נותר'. עם זאת, ניתן לערוך את השדה 'עבודה נותרת', וכן את השדות 'עבודה בפועל' ו'עבודה מתוזמנת'.

פרטי שונות

אם שמרת תוכנית בסיסית, תוכל לנצל את החישובים בשדות השונות. דוגמאות כוללות שונות בעבודה, סטיית עלות, שונות משך זמן, סטיית התחלה ושונות סיום.

המידע המתוזמן הנוכחי שלך מושווה למידע המתוכנן המקורי שלך. השדה 'שונות' מציג את ההבדל המחושב בין מידע מתוכנן ומידע מתוזמן. לדוגמה, השדה 'שונות בעבודה' מציג את ההפרש בין השדות 'עבודה בסיסית' ו'עבודה מתוזמנת'.

סקירת שדות מעקב

באפשרותך להוסיף כל שדה לכל תצוגת גיליון. לדוגמה, ייתכן שתרצה להוסיף את משך עמודה לצד השדה משך מתוזמן בתרשים גנט. בתפריט הוספה, לחץ על עמודהולאחר מכן בחר את השדה שברצונך להציג בתצוגה.

באפשרותך גם להחיל טבלה שכבר תוכננה עם כמה שדות מעקב. דוגמאות כוללות את הטבלאות מעקב, עבודה, עלות ושונות. באפשרותך גם ליצור טבלה משלך המכילה את שדות המעקב שאתה צריך.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×