היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

טופס ב- Access הוא אובייקט מסד נתונים המאפשר לך ליצור ממשק משתמש עבור יישום מסד הנתונים. טופס "מאוגד" הוא טופס שמחובר ישירות למקור נתונים כגון טבלה או שאילתה, ויכול לשמש להזנה, עריכה או הצגה של נתונים ממקור נתונים זה. לחלופין, באפשרותך ליצור טופס "לא מאוגד" שאינו מתקשר ישירות למקור נתונים, אלא עדיין מכיל לחצני פקודה, תוויות או פקדים אחרים שאתה זקוק להם כדי להפעיל את היישום שלך.

מאמר זה מתמקד בעיקר בטפסים מאוגדים. באפשרותך להשתמש בטפסים מאוגדים כדי לשלוט בגישה לנתונים, כגון השדות או שורות הנתונים שמוצגים. לדוגמה, משתמשים מסוימים מעוניינים להציג רק מספר שדות בטבלה עם שדות רבים. אם תספק למשתמשים אלה טופס המכיל רק שדות אלה, הם יוכלו להשתמש במסד הנתונים בקלות רבה יותר. באפשרותך גם להוסיף לחצני פקודות ותכונות אחרות לטופס כדי להפוך פעולות נפוצות לאוטומטיות.

חשוב על טפסים מאוגדים כעל חלונות שדרכם אנשים רואים את מסד הנתונים שלך ומגיעים אליו. טופס יעיל מזרז את השימוש במסד הנתונים, מכיוון שאנשים אינם צריכים לחפש את מה שהם צריכים. טופס מושך מבחינה חזותית הופך את העבודה עם מסד הנתונים לנעימה ויעילה יותר, והוא יכול גם למנוע הזנה של נתונים שגויים.

הערה: מאמר זה מניח שכבר יצרת טבלה (או שאילתה המבוססת על טבלה אחת או יותר), ושברצונך ליצור טופס כדי להציג את הנתונים או לטפל בהם.

במאמר זה

יצירת טופס באמצעות הכלי 'טופס'

באפשרותך להשתמש בכלי 'טופס' כדי ליצור טופס באמצעות לחיצת עכבר יחידה. בעת שימוש בכלי זה, כל השדות ממקור הנתונים המשמש כבסיס ממוקמים בטופס. באפשרותך להתחיל להשתמש בטופס החדש באופן מיידי, או שבאפשרותך לשנות אותו בתצוגת 'פריסה' או בתצוגת 'עיצוב' כך שיתאים לצרכים שלך.

שימוש בכלי 'טופס' ליצירת טופס חדש

 1. בחלונית הניווט, לחץ על הטבלה או השאילתה המכילה את הנתונים שברצונך לכלול בטופס.

 2. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה טפסים, לחץ על טופס.

Access יוצר את הטופס ומציג אותו בתצוגת פריסה. בתצוגת פריסה, באפשרותך לבצע שינויי עיצוב בטופס תוך כדי הצגת נתונים. לדוגמה, באפשרותך לכוונן את הגודל של תיבות הטקסט כדי שיתאימו לנתונים במידת הצורך.

אם Access מוצא טבלה בודדת המכילה קשר גומלין של אחד-לרבים עם הטבלה או השאילתה שבהן השתמשת כדי ליצור את הטופס, Access מוסיף גליון נתונים לטופס שמבוסס על הטבלה או השאילתה הקשורה. לדוגמה, אם אתה יוצר טופס פשוט המבוסס על הטבלה 'עובדים', ויש קשר גומלין של אחד-לרבים המוגדר בין הטבלה 'עובדים' והטבלה 'הזמנות', גליון הנתונים מציג את כל הרשומות בטבלה 'הזמנות' שמתקשרות לרשומת 'עובד' הנוכחית. באפשרותך למחוק את גליון הנתונים מהטופס אם תחליט שאינך זקוק לו. אם יש יותר מטבלה אחת עם קשרי גומלין של אחד-לרבים לטבלה שבו השתמשת כדי ליצור את הטופס, Access אינו מוסיף גליונות נתונים לטופס.

יצירת טופס מפוצל באמצעות הכלי 'טופס מפוצל'

טופס מפוצל מספק לך שתי תצוגות של הנתונים בו-זמנית – תצוגת טופס ותצוגת גליון נתונים.

טופס מפוצל שונה משילוב של טופס/טופס משנה בכך ששתי התצוגות מחוברות לאותו מקור נתונים ומסונכרנות זו עם זו כל הזמן. בחירה בשדה בחלק אחד של הטופס גורמת לבחירה של אותו השדה בחלק השני של הטופס. באפשרותך להוסיף, לערוך או למחוק נתונים מכל אחד מהחלקים (בתנאי שמקור הרשומה ניתן לעדכון ושלא הגדרת את הטופס למנוע פעולות אלה).

עבודה עם טפסים מפוצלים מספקת לך את היתרונות של שני סוגי הטפסים בטופס יחיד. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בחלק גליון הנתונים של הטופס כדי לאתר במהירות רשומה, ולאחר מכן להשתמש בחלק הטופס כדי להציג או לערוך את הרשומה.

כדי ליצור טופס מפוצל באמצעות הכלי 'טופס מפוצל':

 1. בחלונית הניווט, לחץ על הטבלה או השאילתה המכילות את הנתונים שברצונך שיופיעו בטופס. לחלופין, פתח את הטבלה או השאילתה בתצוגת גליון נתונים.

 2. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה טפסים, לחץ על טפסים נוספים ולאחר מכן לחץ על טופס מפוצל.

Access יוצר את הטופס ומציג אותו בתצוגת פריסה. בתצוגת פריסה, באפשרותך לבצע שינויי עיצוב בטופס תוך כדי הצגת נתונים. לדוגמה, באפשרותך לכוונן את הגודל של תיבות הטקסט כדי שיתאימו לנתונים במידת הצורך. לקבלת מידע נוסף אודות תצוגות טופס, עיין בסעיף הבנת תצוגת 'פריסה' ותצוגת 'עיצוב'.

יצירת טופס שמציג רשומות מרובות באמצעות הכלי 'פריטים מרובים'

בעת יצירת טופס באמצעות הכלי 'טופס', הטופס ש- Access יוצר מציג רשומה יחידה בכל פעם. אם אתה מעוניין בטופס המציג רשומות מרובות, אך ניתן להתאמה אישית יותר מאשר גליון נתונים, באפשרותך להשתמש בכלי 'פריטים מרובים'.

 1. בחלונית הניווט, לחץ על הטבלה או השאילתה המכילה את הנתונים שברצונך לכלול בטופס.

 2. בכרטיסיה צור, בקבוצה טפסים, לחץ על טפסים נוספים ולאחר מכן לחץ על פריטים מרובים.

Access יוצר את הטופס ומציג אותו בתצוגת פריסה. בתצוגת פריסה, באפשרותך לבצע שינויי עיצוב בטופס תוך כדי הצגת נתונים.

בעת שימוש בכלי 'פריטים מרובים', הטופס ש- Access יוצר דומה לגליון נתונים. הנתונים מסודרים בשורות ובעמודות, ואתה רואה יותר מרשומה אחת בכל פעם. עם זאת, טופס 'פריטים מרובים' מספק לך אפשרויות התאמה אישית רבות יותר לעומת גליון נתונים, כגון היכולת להוסיף אלמנטים גרפיים, לחצנים ופקדים אחרים. לקבלת מידע נוסף אודות התאמה אישית של הטופס שלך, עיין בסעיפים כוונון הטופס בתצוגת פריסה וכוונון הטופס בתצוגת עיצוב.

יצירת טופס באמצעות אשף הטפסים

כדי להיות בררני יותר לגבי השדות שיופיעו בטופס שלך, באפשרותך להשתמש באשף הטפסים במקום בכלים השונים ליצירת טפסים שהוזכרו לעיל. אפשר גם להגדיר כיצד הנתונים יקובצו וימוינו, ולהשתמש בשדות ביותר מטבלה או שאילתה אחת בתנאי שציינת מראש את קשרי הגומלין בין הטבלאות והשאילתות.

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה טפסים, לחץ על אשף הטפסים.

 2. בצע את ההנחיות המופיעות בעמודי אשף הטפסים.

  הערה: אם ברצונך לכלול בטופס שלך שדות מטבלאות ושאילתות מרובות, אל תלחץ על הבא או על סיום לאחר בחירת השדות מהטבלה או השאילתה הראשונה בעמוד הראשון של אשף הטפסים. במקום זאת, חזור על השלבים כדי לבחור טבלה או שאילתה ולאחר מכן לחץ על כל שדה נוסף שברצונך לכלול בטופס. לאחר מכן לחץ על הבא או על סיום כדי להמשיך.

 3. בעמוד האחרון של האשף, לחץ על סיום.

יצירת טופס באמצעות הכלי 'טופס ריק'

אם האשף או הכלים ליצירת טופס אינם עונים על הצרכים שלך, באפשרותך להשתמש בכלי 'טופס ריק' כדי ליצור טופס. זו יכולה להיות דרך מהירה מאוד ליצור טופס, במיוחד אם בכוונתך להוסיף לטופס רק כמה שדות.

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה טפסים, לחץ על טופס ריק.

  Access פותח טופס ריק בתצוגת 'פריסה' ומציג את החלונית רשימת שדות.

 2. בחלונית רשימת שדות, לחץ על סימן החיבור (+) שבסמוך לטבלה או לטבלאות המכילות את השדות שברצונך לראות בטופס.

 3. כדי להוסיף שדה לטופס, לחץ עליו פעמיים או גרור אותו אל הטופס.

  • לאחר הוספת השדה הראשון, באפשרותך להוסיף מספר שדות בו-זמנית על-ידי החזקת מקש CTRL לחוץ, לחיצה על מספר שדות ולאחר מכן גרירה שלהם אל הטופס בו-זמנית.

  • הסדר של הטבלאות בחלונית רשימת שדות עשוי להשתנות, בהתאם לחלק של הטופס המסומן כעת. אם השדה שברצונך להוסיף אינו גלוי, נסה לבחור חלק אחר של הטופס ולאחר מכן נסה להוסיף שוב את השדה.

 4. השתמש בכלים בקבוצה כותרת עליונה/תחתונה בכרטיסיה עיצוב כדי להוסיף לטופס סמל, כותרת, או את התאריך והשעה.

 5. השתמש בכלים בקבוצה פקדים של הכרטיסיה עיצוב כדי להוסיף מגוון רחב יותר של פקדים לטופס.

  עבור מגוון מעט גדול יותר של פקדים, עבור לתצוגת 'עיצוב 'על-ידי לחיצה ימנית של הטופס ולאחר מכן לחיצה על תצוגת עיצוב.

הכרת תצוגת 'פריסה' ותצוגת 'עיצוב'

תצוגת פריסה    תצוגת פריסה היא התצוגה האינטואיטיבית ביותר לשימוש עבור שינויים בטופס וניתן להשתמש בה עבור כמעט כל השינויים שברצונך לבצע בטופס ב- Access.

בתצוגת פריסה, הטופס למעשה פועל. לכן, באפשרותך לראות את הנתונים ממש כפי שיופיעו כאשר אתה משתמש בטופס. עם זאת, באפשרותך גם לשנות את עיצוב הטופס בתצוגה זו. כיוון שבאפשרותך לראות את הנתונים תוך כדי שינוי הטופס, זוהי תצוגה שימושית מאוד עבור הגדרת גודל הפקדים או ביצוע כמעט כל משימה אחרת המשפיעה על המראה והשימושיות של הטופס.

אם אתה נתקל במשימה שלא ניתן לבצע בתצוגת פריסה, באפשרותך לעבור לתצוגת עיצוב. במצבים מסוימים, Access מציג הודעה המציינת כי עליך לעבור לתצוגת עיצוב לפני שתוכל לבצע שינוי מסוים.

תצוגת עיצוב    תצוגת עיצוב מעניקה לך תצוגה מפורטת יותר של מבנה הטופס שלך. באפשרותך לראות את המקטעים 'כותרת עליונה', 'פירוט' ו'כותרת תחתונה' עבור הטופס. הטופס אינו מופעל כאשר הוא מוצג בתצוגת עיצוב. לכן, לא תוכל לראות את הנתונים המשמשים כבסיס בזמן שאתה מבצע שינויים בעיצוב. עם זאת, קיימות משימות מסוימות שניתן לבצע בקלות רבה יותר בתצוגת עיצוב מאשר בתצוגת פריסה. באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

 • להוסיף מגוון רחב יותר של פקדים לטופס, כגון מסגרות אובייקט מאוגד, מעברי עמוד ותרשימים.

 • לערוך מקורות פקד של תיבת טקסט בתיבות הטקסט עצמן, ללא שימוש בגליון המאפיינים.

 • לשנות גודל של מקטעים בטופס, כגון הכותרת העליונה של הטופס או מקטע הפירוט.

 • לשנות מאפייני טופס מסוימים שלא ניתן לשנותם בתצוגת פריסה.

כוונון הטופס בתצוגת 'פריסה'

לאחר יצירת טופס, ניתן לכוונן בקלות את העיצוב שלו על-ידי עבודה בתצוגת פריסה. שימוש בנתוני הטופס בפועל לצורך הדרכה יאפשר לך לסדר מחדש את הפקדים ולכוונן את גודלם. ניתן למקם פקדים חדשים בטופס ולהגדיר את המאפיינים עבור הטופס והפקדים שלו.

כדי לעבור לתצוגת פריסה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת פריסה.

Access מציג את הטופס בתצוגת פריסה.

ניתן להשתמש בגליון המאפיינים כדי לשנות את מאפייני הטופס ואת הפקדים והמקטעים שלו. כדי להציג את גליון המאפיינים, הקש F4.

ניתן להשתמש בחלונית רשימת שדות כדי להוסיף שדות מהטבלה או השאילתה המשמשת כבסיס לעיצוב הטופס. כדי להציג את החלונית רשימת שדות:

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים , לחץ על הוספת שדות קיימים או השתמש בקיצור המקשים על-ידי הקשה על ALT + F8.

לאחר מכן, באפשרותך לגרור שדות ישירות מהחלונית רשימת שדות אל הטופס שלך.

 • כדי להוסיף שדה בודד, לחץ עליו פעמיים או גרור אותו מהחלונית רשימת שדות אל המקטע בטופס שבו ברצונך להציג אותו.

 • כדי להוסיף מספר שדות בו-זמנית, החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על השדות שברצונך להוסיף. לאחר מכן, גרור את השדות שנבחרו אל הטופס.

כוונון הטופס בתצוגת 'עיצוב'

ניתן גם לכוונן את עיצוב הטופס שלך על-ידי עבודה בתצוגת עיצוב. אפשר להוסיף פקדים ושדות חדשים לטופס על-ידי הוספתם לרשת העיצוב. גליון המאפיינים מעניק לך גישה למספר רב של מאפיינים שניתן להגדיר כדי להתאים אישית את הטופס.

כדי לעבור לתצוגת עיצוב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

Access מציג את הטופס בתצוגת עיצוב.

ניתן להשתמש בגליון המאפיינים כדי לשנות את מאפייני הטופס ואת הפקדים והמקטעים שלו. כדי להציג את גליון המאפיינים, הקש F4.

ניתן להשתמש בחלונית רשימת שדות כדי להוסיף שדות מהטבלה או השאילתה המשמשת כבסיס לעיצוב הטופס. כדי להציג את החלונית רשימת שדות:

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על הוספת שדות קיימים או השתמש בקיצור המקשים על-ידי הקשה על ALT + F8.

לאחר מכן, באפשרותך לגרור שדות ישירות מהחלונית רשימת שדות אל הטופס שלך.

 • כדי להוסיף שדה בודד, לחץ עליו פעמיים או גרור אותו מהחלונית רשימת שדות אל המקטע בטופס שבו ברצונך להציג אותו.

 • כדי להוסיף מספר שדות בו-זמנית, החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על השדות שברצונך להוסיף. לאחר מכן, גרור את השדות שנבחרו אל הטופס.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×