מבוא לסוגי נתונים ומאפייני שדות

מבוא לסוגי נתונים ומאפייני שדות

כל טבלה ב- Access מורכבת משדות. המאפיינים של שדה מתארים את המאפיינים ואת אופן הפעולה של נתונים שנוספו לשדה זה. סוג הנתונים של שדה הוא המאפיין החשוב ביותר מכיוון שהוא קובע את סוג הנתונים שהשדה יכול לאחסן. מאמר זה מתאר את סוגי הנתונים ומאפייני שדות אחרים הזמינים ב- Access והוא כולל מידע נוסף בסעיף מפורט העוסק בסוג נתונים.

במאמר זה

מבט כולל

סוגי נתונים עשויים לבלבל, לדוגמה, אם סוג הנתונים של שדה מסוים הוא 'טקסט', הוא יכול לאחסן נתונים המכילים טקסט או תווים מספריים. אולם שדה שסוג הנתונים שלו הוא 'מספר' יכול לאחסן נתונים מספריים בלבד. לכן, עליך לדעת אילו מאפיינים נמצאים בשימוש עם כל סוג נתונים.

סוג נתונים של שדה קובע תכונות שדה רבות אחרות שהנן חשובות, למשל:

 • באילו תבניות ניתן להשתמש עם השדה.

 • הגודל המרבי של ערך בשדה.

 • כיצד ניתן להשתמש בשדה בביטויים.

 • אם השדה יכול להיכלל באינדקס.

ניתן להגדיר מראש סוג נתונים של שדה, או לבחור סוג נתונים בהתאם לאופן יצירת השדה החדש. לדוגמה, אם אתה יוצר שדה מהתצוגה 'גליון נתונים' וכן:

 • משתמש בשדה קיים מטבלה אחרת, סוג הנתונים כבר מוגדר בתבנית או בטבלה האחרת.

 • מזין נתונים בעמודה (או בשדה) ריקה, Access מקצה סוג נתונים לשדה בהתבסס על הערכים שאתה מזין. לחלופין, באפשרותך להקצות את סוג הנתונים ואת התבנית עבור השדה.

 • בכרטיסיה שינוי שדות, בקבוצה שדות ועמודות, לחץ על הוספת שדות, Access מציג רשימה של סוגי נתונים שניתן לבחור מתוכם.

לראש הדף

מתי להשתמש באיזה סוג נתונים

חשוב על סוג נתונים כקבוצת תכונות החלה על כל הערכים הכלולים בשדה. לדוגמה, ערכים המאוחסנים בשדה 'טקסט' יכולים להכיל רק אותיות, מספרים וערכה מוגבלת של תווי פיסוק, ושדה 'טקסט' יכול להכיל רק 255 תווים לכל היותר.

עצה: לעתים, הנתונים בשדה עשויים להיראות כסוג אחד של נתונים, אולם בפועל מדובר בסוג אחר. לדוגמה, שדה עשוי להיראות כמכיל ערכים מספריים, אך הוא למעשה מכיל ערכי טקסט, כגון מספרי חדרים. בדרך כלל ניתן להשתמש בביטוי כדי להשוות בין ערכים או להמיר ערכים מסוגי נתונים שונים.

הטבלאות הבאות מציגות את התבניות הזמינות עבור כל סוג נתונים ומסבירות את השפעת אפשרות העיצוב.

סוגים בסיסיים

תבנית

משמש להצגה

טקסט

ערכים קצרים, אלפאנומריים, כגון שם משפחה או כתובת רחוב. שים לב, החל מ- Access 2013, שמם של נתונים מסוג 'טקסט' השתנה לטקסט קצר.

מספר, מספר גדול

ערכים מספריים, כגון מרחקים. שים לב שקיים סוג נתונים נפרד עבור מטבע.

מטבע

ערכים כספיים.

כן/לא

ערכי 'כן' ו'לא' ושדות המכילים ערך אחד בלבד משני ערכים.

תאריך/שעה, תאריך/שעה מורחבת

תאריך/שעה: ערכי תאריך ושעה עבור השנים 100 עד 9999.

תאריך/שעה מורחבות: ערכי תאריך ושעה עבור השנים 1 עד 9999.

טקסט עשיר

טקסט או שילובים של טקסט ומספרים שניתן לעצב באמצעות פקדי צבע וגופן.

שדה מחושב

תוצאות של חישוב. החישוב חייב להפנות לשדות אחרים באותה טבלה. מומלץ להשתמש בבונה הביטויים כדי ליצור את החישוב. שים לב, שדות מחושבים הוצגו לראשונה ב- Access 2010.

קובץ מצורף

צירוף של תמונות, קבצי גיליון אלקטרוני, מסמכים, תרשימים וסוגים אחרים של קבצים נתמכים לרשומות במסד הנתונים שלך, בדומה לצירוף קבצים להודעות דואר אלקטרוני.

היפר-קישור

טקסט או שילובים של טקסט ומספרים המאוחסנים כטקסט ומשמשים ככתובת היפר-קישור.

תזכיר

בלוקים ארוכים של טקסט. שימוש טיפוסי בשדה 'תזכיר' יהיה תיאור מפורט של מוצר. שים לב, החל מ- Access 2013, שמם של נתונים מסוג 'תזכיר' השתנה ל'טקסט ארוך'.

בדיקת מידע

הצגת רשימת ערכים שמאוחזרים מטבלה או משאילתה, או קבוצת ערכים שציינת בעת יצירת השדה. אשף בדיקת המידע מופעל וניתן ליצור שדה בדיקת מידע. סוג הנתונים של שדה בדיקת מידע הוא 'טקסט' או 'מספר', בהתאם לבחירות שתבצע באשף.

שדות בדיקת מידע מכילים קבוצה נוספת של מאפייני שדה, הממוקמים בכרטיסיה בדיקת מידע בחלונית מאפייני שדה.

הערה: סוגי הנתונים 'קובץ מצורף' ו'מחושב' אינם זמינים בתבניות קובץ mdb.

מספר

תבנית

משמש להצגה

כללי

מספרים ללא עיצוב נוסף בדיוק כפי שהם מאוחסנים.

מטבע

ערכים כספיים כלליים.

Euro

ערכים כספיים כלליים המאוחסנים בתבנית EU.

תוקן

נתונים מספריים.

רגיל

נתונים מספריים עם מקומות עשרוניים.

אחוזים

אחוזים.

מדעי

חישובים.

תאריך ושעה

תבנית

משמש להצגה

Short Date

הצגת התאריך בתבנית קצרה. תלוי בהגדרות האזוריות של תאריך ושעה. לדוגמה, 3/14/2001 עבור ארצות הברית.

Medium Date

הצגת התאריך בתבנית בינונית. לדוגמה, 3-אפר-09 עבור ארצות הברית.

Long Date

הצגת התאריך בתבנית ארוכה. תלוי בהגדרות האזוריות של תאריך ושעה. לדוגמה, יום רביעי, 14 מרץ, 2001 עבור ארצות הברית.

Time am/pm

הצגת השעה באמצעות תבנית של 12 שעות בלבד אשר תגיב לשינויים בהגדרות האזוריות של תאריך ושעה.

Medium Time

הצגת השעה ואחריה לפנה"צ/אחה"צ.

Time 24hour

הצגת השעה באמצעות תבנית של 24 שעות בלבד, אשר תגיב לשינויים בהגדרות האזוריות של תאריך ושעה.

כן/לא

סוג נתונים

משמש להצגה

תיבת סימון

תיבת סימון.

כן/לא

אפשרויות 'כן' או 'לא'

אמת/שקר

אפשרויות 'אמת' או 'שקר'.

פעיל/לא פעיל

אפשרויות 'פעיל' או 'לא פעיל'.

אובייקט OLE    אובייקטי OLE, כגון מסמכי Word.

לראש הדף

המאפיין 'גודל שדה'

לאחר יצירת שדה והגדרת סוג הנתונים שלו, ניתן להגדיר מאפייני שדה נוספים. סוג הנתונים של השדה קובע אילו מאפיינים אחרים תוכל להגדיר. לדוגמה, ניתן לקבוע את הגודל של שדה 'טקסט' על-ידי הגדרת המאפיין גודל שדה שלו.

עבור השדות 'מספר' ו'מטבע', המאפיין גודל שדה חשוב במיוחד, מכיוון שהוא קובע את טווח ערכי השדה. לדוגמה, שדה 'מספר' בעל סיבית אחת יכול לאחסן רק מספרים שלמים בטווח שבין 0 ל- 255.

המאפיין גודל שדה גם קובע את שטח הדיסק הדרוש לכל ערך של שדה 'מספר'. בהתאם לגודל השדה, המספר יכול להשתמש בדיוק ב- 1, 2, 4, 8, 12 או 16 בתים.

הערה: שדות 'תזכיר' ו'טקסט' מכילים גדלים משתנים של ערכי שדה. עבור סוגי נתונים אלה, גודל שדה מגדיר את השטח המרבי הזמין עבור כל ערך בודד.

לקבלת פרטים נוספים אודות מאפייני שדה ואופן הפעולה שלהם עם סוגי הנתונים השונים, עבור אל הסעיף חומר עזר בנושא סוג נתונים. קרא גם את המאמר הגדרת גודל השדה.

לראש הדף

סוגי נתונים בקשרי גומלין וצירופים

קשר גומלין בטבלה הוא שיוך בין שדות משותפים בשתי טבלאות. קשר גומלין יכול להיות קשר מסוג 'יחיד ליחיד', 'יחיד לרבים' או 'רבים לרבים'.

צירוף הוא פעולת SQL המשלבת נתונים משני מקורות לרשומה אחת בשאילתת ערכת רשומות בהתבסס על ערכים בשדה שצוין, המשותף לשני המקורות. צירוף יכול להיות צירוף פנימי,‏ צירוף חיצוני שמאלי, או צירוף חיצוני ימני.

בעת יצירת קשרי גומלין בטבלה או הוספת צירוף לשאילתה, השדות שאתה מחבר חייבים לכלול סוגי נתונים זהים או תואמים. לדוגמה, לא ניתן ליצור צירוף בין שדה 'מספר' לשדה 'טקסט', גם אם הערכים בשדות אלה תואמים.

בקשר גומלין או בצירוף, שדות המוגדרים לסוג הנתונים 'מספור אוטומטי' תואמים לשדות המוגדרים לסוג הנתונים 'מספר' אם המאפיין גודל שדה של הסוג האחרון הוא מספר שלם ארוך.

לא ניתן לשנות את סוג הנתונים או את המאפיין גודל שדה של שדה המעורב בקשר גומלין של טבלה. ניתן למחוק באופן זמני את קשר הגומלין כדי לשנות את המאפיין גודל שדה. עם זאת, אם תשנה את סוג הנתונים, לא תוכל ליצור מחדש את קשר הגומלין מבלי לשנות תחילה גם את סוג הנתונים של השדה הקשור. לקבלת מידע נוסף אודות טבלאות, עיין במאמר מבוא לטבלאות.

לראש הדף

חומר עזר בנושא סוג נתונים

בעת החלת סוג נתונים על שדה, הוא מכיל קבוצת מאפיינים שניתן לבחור. לחץ על סוגי הנתונים הבאים לקבלת מידע נוסף.

קובץ מצורף

מטרה    משמש בשדה המאפשר צירוף קבצים או תמונות לרשומה. לדוגמה, אם יש לך מסד נתונים של אנשי קשר של משימה, באפשרותך להשתמש בשדה קובץ מצורף כדי לצרף תמונה של איש הקשר, או לצרף מסמכים כגון קורות חיים. עבור סוגי קבצים מסוימים, Access דוחס כל קובץ מצורף בעת הוספתו. סוגי נתונים של קובץ מצורף זמינים רק במסדי נתונים של תבנית קובץ. accdb

סוגי קבצים מצורפים ש- Access דוחס

כאשר אתה מצרף אחד מסוגי הקבצים הבאים, Access דוחס את הקובץ.

 • מפות סיביות, כגון קבצי ‎.bmp

 • קבצי Metafile של Windows, כולל קבצי ‎.emf

 • קבצי Exchangeable File Format‏ (קבצי ‎.exif)

 • סמלים

 • קבצי Tagged Image File Format

ניתן לצרף סוגים רבים של קבצים לרשומה. עם זאת, סוגי קבצים מסוימים שעשויים לגרום לסיכוני אבטחה חסומים. בדרך כלל, ניתן לצרף כל קובץ שנוצר באחת מתוכניות Microsoft Office. ניתן גם לצרף קבצי יומן רישום (‎.log), קבצי טקסט (‎.text, ‏‎.txt) וקבצי .zip דחוסים. לקבלת רשימה של תבניות נתמכות של קבצים גרפיים, עיין בטבלה בהמשך סעיף זה.

רשימה של סוגי קבצים חסומים

Access חוסם את הסוגים הבאים של הקבצים המצורפים.

ade.

‎.ins

‎.mda

‎.scr

‎.adp

‎.isp

‎.mdb

‎.sct

‎.app

‎.its

‎.mde

‎.shb

‎.asp

‎.js

‎.mdt

‎.shs

‎.bas

‎.jse

‎.mdw

‎.tmp

‎.bat

‎.ksh

‎.mdz

‎.url

‎.cer

‎.lnk

‎.msc

‎.vb

‎.chm

‎.mad

‎.msi

‎.vbe

‎.cmd

‎.maf

‎.msp

‎.vbs

‎.com

‎.mag

‎.mst

‎.vsmacros

‎.cpl

‎.mam

‎.ops

‎.vss

‎.crt

‎.maq

‎.pcd

‎.vst

‎.csh

‎.mar

‎.pif

‎.vsw

‎.exe

‎.mas

‎.prf

‎.ws

‎.fxp

‎.mat

‎.prg

‎.wsc

‎.hlp

‎.mau

‎.pst

‎.wsf

‎.hta

‎.mav

‎.reg

‎.wsh

‎.inf

‎.maw

‎.scf

מאפייני שדה נתמכים

מאפיין

שימוש

כיתוב

טקסט התווית המוצג עבור שדה זה כברירת מחדל בטפסים, דוחות ושאילתות. אם מאפיין זה ריק, נעשה שימוש בשם השדה. כל מחרוזת טקסט מותרת.

כיתוב יעיל הוא בדרך כלל קצר.

נדרש

על כל רשומה להכיל קובץ מצורף אחד לפחות עבור השדה.

תבניות נתמכות של קבצים גרפיים

Access תומך בתבניות הבאות של קבצים גרפיים ללא צורך בהתקנה נוספת של תוכנה במחשב שלך.

 • Windows Bitmap (קבצי ‎.bmp)

 • Run Length Encoded Bitmap (קבצי ‎.rle)

 • Device Independent Bitmap (קבצי ‎.dib)

 • Graphics Interchange Format (קבצי ‎.gif)

 • Joint Photographic Experts Group (קבצי ‎.jpe,‏ ‎.jpeg ו- ‎.jpg)

 • Exchangeable File Format (קבצי ‎.exif)

 • Portable Network Graphics (קבצי ‎.png)

 • Tagged Image File Format (קבצי ‎.tif ו- ‎.tiff)

 • Icon (קבצי ‎.ico ו- ‎.icon)

 • Windows Metafile (קבצי ‎.wmf)

 • Enhanced Metafile (קבצי ‎.emf)

מוסכמות מתן שמות לקבצים

שמות הקבצים המצורפים יכולים לכלול כל תו Unicode שנתמך על-ידי מערכת הקבצים NTFS המשמשת ב- Microsoft Windows NT. בנוסף, על שמות קבצים לעמוד בקווים מנחים אלה:

 • שמות קבצים אינם יכולים לחרוג מ- 255 תווים, כולל סיומת שם הקובץ.

 • שמות קבצים אינם יכולים להכיל את התווים הבאים: סימני שאלה (?‏), מרכאות ("‏), קו נטוי לפנים או לאחור (‎/ \‎‏), סוגריים זוויתיים פותחים או סוגרים (< >‏), כוכביות (*‏), קווים אנכיים או צינורות (|‏), נקודתיים (:‏) או סימני פיסקה (¶).

לראש הדף

מספור אוטומטי

מטרה    השתמש בשדה מסוג ' מספור אוטומטי ' כדי לספק ערך ייחודי שאינו משרת מטרה אחרת מאשר להגדיר כל רשומה לייחודית. השימוש הנפוץ ביותר עבור שדה מסוג ' מספור אוטומטי ' הוא כמפתח ראשי, במיוחד כאשר אין מפתח טבעי מתאים (מפתח המבוסס על שדה נתונים) זמין.

ערך השדה מספור אוטומטי דורש 4 או 16 בתים, בהתאם לערך של המאפיין גודל שדה.

נניח שיש לך טבלה המאחסנת מידע של אנשי קשר. ניתן להשתמש בשמות אנשי הקשר כמפתח הראשי עבור טבלה זו, אולם כיצד מטפלים בשני אנשי קשר בעלי אותו שם? שמות הם מפתחות טבעיים לא מתאימים, משום שלרוב הם אינם ייחודיים. אם אתה משתמש בשדה 'מספור אוטומטי', בכל רשומה מובטח מזהה ייחודי.

הערה: אין להשתמש בשדה 'מספור אוטומטי' כדי לעקוב אחר מספר הרשומות בטבלה. בערכי מספור אוטומטי לא נעשה שימוש חוזר, לכן רשומות שנמחקו עלולות להוביל לפערים בספירה. בנוסף, ניתן להשיג בקלות ספירה מדויקת של רשומות באמצעות השורה 'סכומים' בגליון נתונים.

מאפייני שדה נתמכים

מאפיין

שימוש

גודל שדה

קובע את השטח הכולל המוקצה עבור כל ערך. עבור שדות של מספור אוטומטי, מותרים שני ערכים בלבד:

 • גודל השדה 'מספר שלם ארוך' משמש שדות 'מספור אוטומטי' שלא נעשה בהם שימוש כמזהי שכפול. זהו ערך ברירת המחדל. אין לשנות ערך זה אלא אם אתה יוצר שדה מזהה שכפול.

  הערה: שכפול אינו נתמך במסדי נתונים המשתמשים בתבנית קובץ חדשה, כגון accdb.

  הגדרה זו הופכת את השדות 'מספור אוטומטי' לתואמים לשדות אחרים מסוג 'מספר שלם ארוך' כשנעשה בהם שימוש בקשרי גומלין או בצירופים. כל ערך שדה דורש 4 בתים של שטח אחסון.

 • גודל השדה מזהה שכפול משמש את השדות 'מספור אוטומטי' שנעשה בהם שימוש כמזהים במסד נתונים משוכפל. אל תשתמש בערך זה אלא אם אתה עובד על עיצוב של מסד נתונים משוכפל או מיישם אותו.

  כל ערך שדה דורש 16 בתים של שטח אחסון.

ערכים חדשים

קובע אם השדה 'מספור אוטומטי' גדל עם כל ערך חדש או משתמש במספרים אקראיים. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • הגדיל   מתחיל בערך 1 וגדל בהפרש קבוע ב-1 עבור כל רשומה חדשה.

 • אקראי   הפעלת ערך אקראי והקצאת ערך אקראי לכל רשומה חדשה. הערכים הם של גודל השדה ' מספר שלם ארוך ' וטווח מ-2,147,483,648 עד 2,147,483,647.

תבנית

אם אתה משתמש בשדה 'מספור אוטומטי' כמפתח ראשי או כמזהה שכפול, עליך להימנע מהגדרת מאפיין זה. אחרת, בחר תבנית מספר העונה על הצרכים הספציפיים שלך.

כיתוב

טקסט התווית המוצג עבור שדה זה כברירת מחדל בטפסים, דוחות ושאילתות. אם מאפיין זה ריק, נעשה שימוש בשם השדה. כל מחרוזת טקסט מותרת.

כיתוב יעיל הוא בדרך כלל קצר.

סדור באינדקס

מציין אם השדה כולל אינדקס. קיימים שלושה ערכים זמינים:

 • כן (ללא כפילות)   יצירת אינדקס ייחודי בשדה.

 • כן (אפשר כפילות)   יצירת אינדקס שאינו ייחודי בשדה.

 • לא   הסרת כל אינדקס בשדה.

הערה: אל תשנה מאפיין זה עבור שדה שנעשה בו שימוש במפתח ראשי. ללא אינדקס ייחודי, ניתן להזין ערכים כפולים, שעשויים לנתק את כל קשרי הגומלין שהמפתח הוא חלק בהם.

על אף שניתן ליצור אינדקס בשדה יחיד על-ידי הגדרת מאפיין השדה סדור באינדקס, לא ניתן ליצור סוגים מסוימים של אינדקסים באופן זה. לדוגמה, לא ניתן ליצור אינדקס מרובה שדות על-ידי הגדרת מאפיין זה.

תגיות חכמות

צירוף תגית חכמה לשדה. תגיות חכמות הוצאו משימוש ב- Access 2013.

יישור טקסט

מציין את יישור ברירת המחדל של טקסט בתוך פקד.

לראש הדף

מחושב

מטרה    השתמש כדי לאחסן את התוצאות של חישוב.

החישוב חייב להפנות לשדות אחרים באותה טבלה. מומלץ להשתמש בבונה הביטויים כדי ליצור את החישוב. שים לב, סוגי נתונים מחושבים הוצגו לראשונה ב- Access 2010. סוגי נתונים מחושבים זמינים רק במסדי נתונים בתבנית של הקובץ accdb.

מאפייני שדה נתמכים

מאפיין

שימוש

ביטוי

התוצאה של חישוב זה תאוחסן בעמודה המחושבת. אם עמודה זו נשמרה, ניתן להשתמש בעמודות שמורות בלבד בביטוי זה.

סוג תוצאה

תוצאת החישוב תוצג כסוג נתונים זה.

תבנית

קובע את האופן שבו יופיע השדה בעת הצגה או הדפסה בגליונות נתונים או בטפסים או דוחות המאוגדים בשדה. ניתן להשתמש בכל תבנית מספר חוקית. ברוב המקרים, עליך להגדיר את הערך תבנית כך שיתאים לסוג התוצאה.

מקומות עשרוניים

מציין את מספר המקומות העשרוניים שיש להשתמש בהם בעת הצגת מספרים.

כיתוב

טקסט התווית המוצג עבור שדה זה כברירת מחדל בטפסים, דוחות ושאילתות. אם מאפיין זה ריק, נעשה שימוש בשם השדה. כל מחרוזת טקסט מותרת.

כיתוב יעיל הוא בדרך כלל קצר.

יישור טקסט

מציין את יישור ברירת המחדל של טקסט בתוך פקד.

לראש הדף

מטבע

מטרה    השתמש כדי לאחסן נתונים כספיים.

נתונים בשדה 'מטבע' לא מעוגלים במהלך חישובים. שדה 'מטבע' מופיע בדיוק של 15 ספרות משמאל לנקודה העשרונית ו- 4 ספרות מימין. כל ערך שדה 'מטבע' דורש 8 בתים של שטח אחסון.

מאפייני שדה נתמכים

מאפיין

שימוש

תבנית

קובע את האופן שבו יופיע השדה בעת הצגה או הדפסה בגליונות נתונים או בטפסים או דוחות המאוגדים בשדה. ניתן להשתמש בכל תבנית מספר חוקית. ברוב המקרים, עליך להגדיר את הערך תבנית למטבע.

מקומות עשרוניים

מציין את מספר המקומות העשרוניים שיש להשתמש בהם בעת הצגת מספרים.

מסיכת קלט

מציג תווי עריכה כדי לספק הנחיות להזנת נתונים. לדוגמה, מסיכת קלט עשויה להציג סימן דולר ($) בתחילת השדה.

כיתוב

טקסט התווית המוצג עבור שדה זה כברירת מחדל בטפסים, דוחות ושאילתות. אם מאפיין זה ריק, נעשה שימוש בשם השדה. כל מחרוזת טקסט מותרת.

כיתוב יעיל הוא בדרך כלל קצר.

ערך ברירת מחדל

מקצה באופן אוטומטי את הערך שצוין לשדה זה בעת הוספת רשומה חדשה.

כלל אימות

מספק ביטוי שחייב להיות True בכל פעם שאתה מוסיף או משנה את הערך בשדה זה. השתמש בשילוב עם המאפיין 'טקסט אימות'.

טקסט אימות

הזן הודעה שתוצג כאשר ערך שמוזן מפר את הביטוי במאפיין 'כלל אימות'.

נדרש

נדרשת הזנת נתונים בשדה.

סדור באינדקס

מציין אם השדה כולל אינדקס. קיימים שלושה ערכים זמינים:

 • כן (ללא כפילות)   יצירת אינדקס ייחודי בשדה.

 • כן (אפשר כפילות)   יצירת אינדקס שאינו ייחודי בשדה.

 • לא   הסרת כל אינדקס בשדה.

הערה: אל תשנה מאפיין זה עבור שדה שנעשה בו שימוש במפתח ראשי.

על אף שניתן ליצור אינדקס בשדה יחיד על-ידי הגדרת מאפיין השדה סדור באינדקס, לא ניתן ליצור סוגים מסוימים של אינדקסים באופן זה. לדוגמה, לא ניתן ליצור אינדקס מרובה שדות על-ידי הגדרת מאפיין זה.

תגיות חכמות

צירוף תגית חכמה לשדה. תגיות חכמות הוצאו משימוש ב- Access 2013.

יישור טקסט

מציין את יישור ברירת המחדל של טקסט בתוך פקד.

לראש הדף

תאריך/שעה ותאריך/שעה מורחבים

מטרה    השתמש כדי לאחסן נתונים מבוססי תאריך ושעה.

מאפייני שדה נתמכים

מאפיין

שימוש

כיתוב

טקסט התווית המוצג עבור שדה זה כברירת מחדל בטפסים, דוחות ושאילתות. אם מאפיין זה ריק, נעשה שימוש בשם השדה. כל מחרוזת טקסט מותרת.

כיתוב יעיל הוא בדרך כלל קצר.

ערך ברירת מחדל

מקצה באופן אוטומטי את הערך שצוין לשדה זה בעת הוספת רשומה חדשה.

תבנית

קובע את האופן שבו יופיע השדה בעת הצגה או הדפסה בגליונות נתונים, או בטפסים או דוחות המאוגדים בשדה. ניתן להשתמש בתבנית מוגדרת מראש או לבנות תבנית מותאמת אישית משלך.

רשימה של תבניות מוגדרות מראש

 • General Date   כברירת מחדל, אם הערך הוא תאריך בלבד, לא מוצג זמן; אם הערך הוא זמן בלבד, לא מוצג תאריך. הגדרה זו היא שילוב של ההגדרות Short Date ו- Long Time.

  דוגמאות    

  • 3/4/07

  • 05:34:00 PM

  • 3/4/07 05:34:00 PM

 • Long Date   זהה להגדרה Long Date בהגדרות האזוריות של Windows. דוגמה: שבת, 3 באפריל 2007.

 • Medium Date   מציג את התאריך בתור dd-mmm-yyyy. דוגמה: 3-Apr-2007.

 • Short Date זהה להגדרה Short Date בהגדרות האזוריות של Windows. דוגמה: 4/3/07.

  אזהרה: ההגדרה Short Date מניחה שהתאריכים שבין 1/1/00 ל- 31/12/29 הם תאריכים השייכים למאה העשרים ואחת (כלומר, ההנחה היא שמדובר בטווח השנים שבין 2000 ל- 2029). ההנחה היא שהתאריכים שבין 1/1/30 ו- 31/12/99 הם תאריכים השייכים למאה העשרים (כלומר, ההנחה היא שמדובר בטווח השנים שבין 1930 ל- 1999).

 • Long Time   זהה להגדרה בכרטיסיה שעה בהגדרות האזוריות של Windows. דוגמה: 5:34:23 PM.

 • Medium Time   מציג את השעה כשעות ודקות המופרדות באמצעות תו מפריד הזמן, ולאחר מכן מחוון AM/PM. דוגמה: 5:34 PM.

 • Short Time   מציג את השעה כשעות ודקות המופרדות באמצעות מפריד הזמן, באמצעות שעון של 24 שעות. דוגמה: 17:34.

רשימות של רכיבים שניתן להשתמש בהם בתבניות מותאמות אישית

הקלד כל שילוב של הרכיבים הבאים כדי לבנות תבנית מותאמת אישית. לדוגמה, כדי להציג את השבוע בשנה ואת היום בשבוע, הקלד ww‏‎/w.

חשוב: המערכת תתעלם מתבניות מותאמות אישית שאינן תואמות להגדרות התאריך/שעה שנקבעו בהגדרות האזוריות של Windows. לקבלת מידע נוסף על ההגדרות האזוריות של Windows, עיין בעזרה של Windows.

רכיבי תווים מפרידים

הערה: מפרידים נקבעים בהגדרות האזוריות של Windows.

:   מפריד זמן. לדוגמה, hh: mm

/   מפריד תאריך. לדוגמה, mmm/yyyy

כל מחרוזת תווים קצרה, המוקפת במרכאות ("") מפריד מותאם אישית. המרכאות אינן מוצגות. לדוגמה, "," מציג פסיק.

רכיבי תבנית תאריך

d   יום בחודש המוצג עם ספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (1 עד 31).

dd   יום בחודש המוצג עם שתי ספרות (01 עד 31).

ddd   שלוש האותיות הראשונות של היום בשבוע (א עד ש).

dddd   שם מלא של היום בשבוע (ראשון עד שבת).

W   יום בשבוע (1 עד 7).

ww   שבוע בשנה (1 עד 53).

m   חודש בשנה המוצג בספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (1 עד 12).

mm   חודש בשנה המוצג בשתי ספרות (01 עד 12).

mmm   שלוש האותיות הראשונות של החודש (ינו עד דצמ).

mmmm   שם מלא של החודש (ינואר עד דצמבר).

q   רבעון השנה (1 עד 4).

y   מספר היום בשנה (1 עד 366).

yy   שתי הספרות האחרונות של השנה (01 עד 99).

yyyy הצגת כל הספרות בשנה עבור 0001-9999 בהתאם לטווח הנתונים ' תאריך ושעה '.

רכיבי תבנית שעה

H   שעה המוצגת בספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (0 עד 23).

hh   שעה המוצגת בשתי ספרות (00 עד 23).

n   דקה המוצגת בספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (0 עד 59).

nn   דקה המוצגת בשתי ספרות (00 עד 59).

s   שניה המוצגת בספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (0 עד 59).

ss   שניה המוצגת בשתי ספרות (00 עד 59).

רכיבי תבנית שעון

AM/PM   שעון של 12 שעות עם האותיות הרישיות "AM" או "PM", בהתאם לצורך. לדוגמה, 9:34PM.

am/pm   שעון של 12 שעות עם האותיות הקטנות "am" או "pm", בהתאם לצורך. לדוגמה, 9:34pm.

A/P   שעון של 12 שעות עם האות הרישית "A" או "P", בהתאם לצורך. לדוגמה, 9:34P.

a/p   שעון של שתים שעות עם האות הקטנה "a" או "p", בהתאם לצורך. לדוגמה, 9:34p.

AMPM   שעון של שתים-עשרה שעות עם המציין המתאים של לפני הצהריים/אחרי הצהריים, כפי שנקבע בהגדרות האזוריות של Windows.

תבניות מוגדרות מראש

c   דומה לתבנית המוגדרת מראש General Date.

ddddd   דומה לתבנית המוגדרת מראש Short Date.

dddddd   דומה לתבנית המוגדרת מראש Long Date.

ttttt   דומה לתבנית המוגדרת מראש Long Time.

מקומות עשרוניים (תאריך/שעה מורחבים בלבד)

הזן דיוק שבירה כדי לציין את מספר הספרות משמאל לנקודה העשרונית (1-7).

אין תבנית מותאמת אישית זמינה.

מצב IME

שולט בהמרת תווים בגירסאות מזרח אסייתיות של Windows.

מצב משפט IME

שולט בהמרת משפטים בגירסאות מזרח אסייתיות של Windows.

סדור באינדקס

מציין אם השדה כולל אינדקס. קיימים שלושה ערכים זמינים:

 • כן (ללא כפילות)   יצירת אינדקס ייחודי בשדה.

 • כן (אפשר כפילות)   יצירת אינדקס שאינו ייחודי בשדה.

 • לא   הסרת כל אינדקס בשדה.

הערה: אל תשנה מאפיין זה עבור שדה שנעשה בו שימוש במפתח ראשי.

על אף שניתן ליצור אינדקס בשדה יחיד על-ידי הגדרת מאפיין השדה סדור באינדקס, לא ניתן ליצור סוגים מסוימים של אינדקסים באופן זה. לדוגמה, לא ניתן ליצור אינדקס מרובה שדות על-ידי הגדרת מאפיין זה.

מסיכת קלט

מציג תווי עריכה כדי לספק הנחיות להזנת נתונים. לדוגמה, מסיכת קלט עשויה להציג סימן דולר ($) בתחילת השדה.

נדרש

נדרשת הזנת נתונים בשדה.

הצג בורר תאריכים

מציין אם להציג את הפקד בורר תאריכים.

הערה: אם אתה משתמש במסיכת קלט עבור שדה 'תאריך/שעה', הפקד בורר תאריכים אינו זמין ללא קשר לאופן שבו אתה מגדיר מאפיין זה.

תגיות חכמות

צירוף תגית חכמה לשדה. תגיות חכמות הוצאו משימוש ב- Access 2013.

יישור טקסט

מציין את יישור ברירת המחדל של טקסט בתוך פקד.

כלל אימות

מספק ביטוי שחייב להיות True בכל פעם שאתה מוסיף או משנה את הערך בשדה זה. השתמש בשילוב עם המאפיין 'טקסט אימות'.

טקסט אימות

הזן הודעה שתוצג כאשר ערך שמוזן מפר את הביטוי במאפיין 'כלל אימות'.

לראש הדף

היפר-קישור

מטרה    השתמש כדי לאחסן היפר-קישור, כגון כתובת דואר אלקטרוני או כתובת URL של אתר אינטרנט.

היפר-קישור יכול להיות נתיב UNC או כתובת URL. הוא יכול לאחסן עד 2048 תווים.

מאפייני שדה נתמכים

מאפיין

שימוש

אפשר אורך אפס

אפשר הזנה (על-ידי הגדרת 'כן') של מחרוזת באורך אפס ("") בשדה היפר-קישור, טקסט או תזכיר.

צרף בלבד

קובע אם לבצע מעקב אחר שינויים בערך השדה. קיימות שתי הגדרות:

 • כן מעקב אחר שינויים. כדי להציג את היסטוריית ערכי השדה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה ולאחר מכן לחץ על הצג היסטוריית עמודות

 • לא אינו מעקב אחר שינויים.

אזהרה: אזהרה. הגדרת מאפיין זה ללא מוחקת כל היסטוריה קיימת של ערכי שדות.

כיתוב

טקסט התווית המוצג עבור שדה זה כברירת מחדל בטפסים, דוחות ושאילתות. אם מאפיין זה ריק, נעשה שימוש בשם השדה. כל מחרוזת טקסט מותרת.

כיתוב יעיל הוא בדרך כלל קצר.

ערך ברירת מחדל

מקצה באופן אוטומטי את הערך שצוין לשדה זה בעת הוספת רשומה חדשה.

תבנית

קובע את האופן שבו יופיע השדה בעת הצגה או הדפסה בגליונות נתונים או בטפסים או דוחות המאוגדים בשדה. באפשרותך להגדיר תבנית מותאמת אישית עבור שדה 'היפר-קישור'.

מצב IME

שולט בהמרת תווים בגירסאות מזרח אסייתיות של Windows.

מצב משפט IME

שולט בהמרת משפטים בגירסאות מזרח אסייתיות של Windows.

סדור באינדקס

מציין אם השדה כולל אינדקס. קיימים שלושה ערכים זמינים:

 • כן (ללא כפילות)   יצירת אינדקס ייחודי בשדה.

 • כן (אפשר כפילות)   יצירת אינדקס שאינו ייחודי בשדה.

 • לא   הסרת כל אינדקס בשדה.

הערה: אל תשנה מאפיין זה עבור שדה שנעשה בו שימוש במפתח ראשי.

על אף שניתן ליצור אינדקס בשדה יחיד על-ידי הגדרת מאפיין השדה סדור באינדקס, לא ניתן ליצור סוגים מסוימים של אינדקסים באופן זה. לדוגמה, לא ניתן ליצור אינדקס מרובה שדות על-ידי הגדרת מאפיין זה.

נדרש

נדרשת הזנת נתונים בשדה.

תגיות חכמות

צירוף תגית חכמה לשדה. תגיות חכמות הוצאו משימוש ב- Access 2013.

יישור טקסט

מציין את יישור ברירת המחדל של טקסט בתוך פקד.

דחיסת Unicode

דוחס טקסט המאוחסן בשדה זה בעת אחסון של פחות מ- 4,096 תווים.

כלל אימות

מספק ביטוי שחייב להיות True בכל פעם שאתה מוסיף או משנה את הערך בשדה זה. השתמש בשילוב עם המאפיין 'טקסט אימות'.

טקסט אימות

הזן הודעה שתוצג כאשר ערך שמוזן מפר את הביטוי במאפיין 'כלל אימות'.

לראש הדף

תזכיר

מטרה    השתמש כדי לאחסן בלוק טקסט המכיל יותר מ-255 תווים והוא מעוצב כטקסט. הערה, החל מסוג נתוני התזכיר של Access 2013 השתנה לטקסט ארוך.

מאפייני שדה נתמכים

מאפיין

שימוש

אפשר אורך אפס

אפשר הזנה (על-ידי הגדרת 'כן') של מחרוזת באורך אפס ("") בשדה היפר-קישור, טקסט או תזכיר.

צרף בלבד

קובע אם לבצע מעקב אחר שינויים בערך השדה. קיימות שתי הגדרות:

 • כן   מעקב אחר שינויים. כדי להציג את היסטוריית ערכי השדה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה ולאחר מכן לחץ על הצג היסטוריית עמודות

 • לא   אינו מעקב אחר שינויים.

  אזהרה: הגדרת מאפיין זה ללא מוחקת כל היסטוריה קיימת של ערכי שדות.

כיתוב

טקסט התווית המוצג עבור שדה זה כברירת מחדל בטפסים, דוחות ושאילתות. אם מאפיין זה ריק, נעשה שימוש בשם השדה. כל מחרוזת טקסט מותרת.

עצה: כיתוב יעיל הוא בדרך כלל קצר.

ערך ברירת מחדל

מקצה באופן אוטומטי את הערך שצוין לשדה זה בעת הוספת רשומה חדשה.

תבנית

קובע את האופן שבו יופיע השדה בעת הצגה או הדפסה בגליונות נתונים או בטפסים או דוחות המאוגדים בשדה. ניתן להגדיר תבנית מותאמת אישית עבור שדה 'תזכיר'.

מצב IME

שולט בהמרת תווים בגירסאות מזרח אסייתיות של Windows.

מצב משפט IME

שולט בהמרת משפטים בגירסאות מזרח אסייתיות של Windows.

סדור באינדקס

מציין אם השדה כולל אינדקס. קיימים שלושה ערכים זמינים:

 • כן (ללא כפילות)   יצירת אינדקס ייחודי בשדה.

 • כן (אפשר כפילות)   יצירת אינדקס שאינו ייחודי בשדה.

 • לא   הסרת כל אינדקס בשדה.

הערה: אל תשנה מאפיין זה עבור שדה שנעשה בו שימוש במפתח ראשי.

על אף שניתן ליצור אינדקס בשדה יחיד על-ידי הגדרת מאפיין השדה סדור באינדקס, לא ניתן ליצור סוגים מסוימים של אינדקסים באופן זה. לדוגמה, לא ניתן ליצור אינדקס מרובה שדות על-ידי הגדרת מאפיין זה.

נדרש

נדרשת הזנת נתונים בשדה.

תגיות חכמות

צירוף תגית חכמה לשדה. תגיות חכמות הוצאו משימוש ב- Access 2013.

יישור טקסט

מציין את יישור ברירת המחדל של טקסט בתוך פקד.

דחיסת Unicode

דוחס טקסט המאוחסן בשדה זה בעת אחסון של פחות מ- 4,096 תווים.

כלל אימות

מספק ביטוי שחייב להיות True בכל פעם שאתה מוסיף או משנה את הערך בשדה זה. השתמש בשילוב עם המאפיין 'טקסט אימות'.

טקסט אימות

הזן הודעה שתוצג כאשר ערך שמוזן מפר את הביטוי במאפיין 'כלל אימות'.

לראש הדף

מספר

מטרה    השתמש כדי לאחסן ערך מספרי שאינו ערך כספי. אם אתה עשוי להשתמש בערכים בשדה כדי לבצע חישוב, השתמש בסוג הנתונים ' מספר '.

מאפייני שדה נתמכים

מאפיין

שימוש

כיתוב

טקסט התווית המוצג עבור שדה זה כברירת מחדל בטפסים, דוחות ושאילתות. אם מאפיין זה ריק, נעשה שימוש בשם השדה. כל מחרוזת טקסט מותרת.

כיתוב יעיל הוא בדרך כלל קצר.

מקומות עשרוניים

מציין את מספר המקומות העשרוניים שיש להשתמש בהם בעת הצגת מספרים.

ערך ברירת מחדל

מקצה באופן אוטומטי את הערך שצוין לשדה זה בעת הוספת רשומה חדשה.

גודל שדה

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • בית — השתמש עבור מספרים שלמים הנעים בין 0 לבין 255. דרישת האחסון היא 1 בית.

 • מספר שלם — השתמש עבור מספרים שלמים הנעים בין ‎-32,768 לבין 32,767. דרישת האחסון היא 2 בתים.

 • מספר שלם ארוך — השתמש עבור מספרים שלמים הנעים בין ‎-2,147,483,648 לבין 2,147,483,647. דרישת האחסון היא 4 בתים.

  עצה: השתמש במספר שלם ארוך בעת יצירת מפתח זר כדי לקשר לשדה מפתח ראשי מסוג 'מספור אוטומטי' של טבלה אחרת.

 • יחיד   השתמש בערכים מספריים של נקודות ציפה שנעות מ-3.4 x 1038 ל-3.4 x 1038 ועד שבע ספרות משמעותיות. דרישת האחסון היא 4 בתים.

 • זוגי   השתמש בערכים מספריים של נקודות צפה שנעות מ-1.797 x 10308 ל-1.797 x 10308 ועד 15 ספרות משמעותיות. דרישת האחסון היא 8 בתים.

 • מזהה שכפול   השתמש לאחסון מזהה ייחודי כללי הנדרש לשכפול. שטח האחסון הנדרש הוא 16 בתים. שים לב ששכפול אינו נתמך באמצעות תבנית הקובץ. accdb

 • עשרוניים   השתמש עבור ערכים מספריים הנעים מ-9.999... x 1027 עד 9.999... x 1027. שטח האחסון הנדרש הוא 12 בתים.

עצה: לקבלת הביצועים הטובים ביותר, ציין תמיד את גודל השדה הקטן ביותר שיספיק.

תבנית

קובע את האופן שבו יופיע השדה בעת הצגה או הדפסה בגליונות נתונים, או בטפסים או דוחות המאוגדים בשדה. ניתן להשתמש בכל תבנית מספר חוקית.

סדור באינדקס

מציין אם השדה כולל אינדקס. קיימים שלושה ערכים זמינים:

 • כן (ללא כפילות)   יצירת אינדקס ייחודי בשדה.

 • כן (אפשר כפילות)   יצירת אינדקס שאינו ייחודי בשדה.

 • לא   הסרת כל אינדקס בשדה.

הערה: אל תשנה מאפיין זה עבור שדה שנעשה בו שימוש במפתח ראשי.

על אף שניתן ליצור אינדקס בשדה יחיד על-ידי הגדרת מאפיין השדה סדור באינדקס, לא ניתן ליצור סוגים מסוימים של אינדקסים באופן זה. לדוגמה, לא ניתן ליצור אינדקס מרובה שדות על-ידי הגדרת מאפיין זה.

מסיכת קלט

מציג תווי עריכה כדי לספק הנחיות להזנת נתונים. לדוגמה, מסיכת קלט עשויה להציג סימן דולר ($) בתחילת השדה.

נדרש

נדרשת הזנת נתונים בשדה.

תגיות חכמות

צירוף תגית חכמה לשדה. תגיות חכמות הוצאו משימוש ב- Access 2013.

יישור טקסט

מציין את יישור ברירת המחדל של טקסט בתוך פקד.

כלל אימות

מספק ביטוי שחייב להיות True בכל פעם שאתה מוסיף או משנה את הערך בשדה זה. השתמש בשילוב עם המאפיין 'טקסט אימות'.

טקסט אימות

הזן הודעה שתוצג כאשר ערך שמוזן מפר את הביטוי במאפיין 'כלל אימות'.

לראש הדף

מספר גדול

מטרה    השתמש כדי לאחסן ערך מספרי גדול שאינו ערך כספי. אם אתה עשוי להשתמש בערכים בשדה כדי לבצע חישוב, השתמש בסוג הנתונים ' מספר גדול '.

מאפייני שדה נתמכים

מאפיין

שימוש

כיתוב

טקסט התווית המוצג עבור שדה זה כברירת מחדל בטפסים, דוחות ושאילתות. אם מאפיין זה ריק, נעשה שימוש בשם השדה. כל מחרוזת טקסט מותרת.

כיתוב יעיל הוא בדרך כלל קצר.

מקומות עשרוניים

מציין את מספר המקומות העשרוניים שיש להשתמש בהם בעת הצגת מספרים.

ערך ברירת מחדל

מקצה באופן אוטומטי את הערך שצוין לשדה זה בעת הוספת רשומה חדשה.

תבנית

קובע את האופן שבו יופיע השדה בעת הצגה או הדפסה בגליונות נתונים, או בטפסים או דוחות המאוגדים בשדה. ניתן להשתמש בכל תבנית מספר חוקית.

סדור באינדקס

מציין אם השדה כולל אינדקס. קיימים שלושה ערכים זמינים:

 • כן (ללא כפילות)   יצירת אינדקס ייחודי בשדה.

 • כן (אפשר כפילות)   יצירת אינדקס שאינו ייחודי בשדה.

 • לא   הסרת כל אינדקס בשדה.

הערה: אל תשנה מאפיין זה עבור שדה שנעשה בו שימוש במפתח ראשי.

על אף שניתן ליצור אינדקס בשדה יחיד על-ידי הגדרת מאפיין השדה סדור באינדקס, לא ניתן ליצור סוגים מסוימים של אינדקסים באופן זה. לדוגמה, לא ניתן ליצור אינדקס מרובה שדות על-ידי הגדרת מאפיין זה.

מסיכת קלט

מציג תווי עריכה כדי לספק הנחיות להזנת נתונים. לדוגמה, מסיכת קלט עשויה להציג סימן דולר ($) בתחילת השדה.

נדרש

נדרשת הזנת נתונים בשדה.

תגיות חכמות

צירוף תגית חכמה לשדה. תגיות חכמות הוצאו משימוש ב- Access 2013.

יישור טקסט

מציין את יישור ברירת המחדל של טקסט בתוך פקד.

כלל אימות

מספק ביטוי שחייב להיות True בכל פעם שאתה מוסיף או משנה את הערך בשדה זה. השתמש בשילוב עם המאפיין 'טקסט אימות'.

טקסט אימות

הזן הודעה שתוצג כאשר ערך שמוזן מפר את הביטוי במאפיין 'כלל אימות'.

לראש הדף

אובייקט OLE

מטרה    השתמש כדי לצרף אובייקט OLE, כגון גיליון אלקטרוני של Microsoft Office Excel, לרשומה. אם ברצונך להשתמש בתכונות OLE, עליך להשתמש בסוג הנתונים אובייקט OLE.

ברוב המקרים, עליך להשתמש בשדה קובץ מצורף במקום שדה אובייקט OLE. שדות 'אובייקט OLE' תומכים בסוגי קובץ מעטים יותר מהתמיכה בהם בשדות 'קובץ מצורף'. בנוסף, שדות' אובייקט OLE' אינם מאפשרים לך לצרף קבצים מרובים לרשומה בודדת.

מאפייני שדה נתמכים

מאפיין

שימוש

כיתוב

טקסט התווית המוצג עבור שדה זה כברירת מחדל בטפסים, דוחות ושאילתות. אם מאפיין זה ריק, נעשה שימוש בשם השדה. כל מחרוזת טקסט מותרת.

כיתוב יעיל הוא בדרך כלל קצר.

נדרש

נדרשת הזנת נתונים בשדה.

יישור טקסט

מציין את יישור ברירת המחדל של טקסט בתוך פקד.

לראש הדף

טקסט

מטרה    השתמש כדי לאחסן עד 255 תווים של טקסט. הערה, החל מ-Access 2013 מתבצע שינוי של סוג הנתונים ' טקסט ' לטקסט קצר.

מאפייני שדה נתמכים

מאפיין

שימוש

אפשר אורך אפס

אפשר הזנה (על-ידי הגדרת 'כן') של מחרוזת באורך אפס ("") בשדה היפר-קישור, טקסט או תזכיר.

כיתוב

טקסט התווית המוצג עבור שדה זה כברירת מחדל בטפסים, דוחות ושאילתות. אם מאפיין זה ריק, נעשה שימוש בשם השדה. כל מחרוזת טקסט מותרת.

כיתוב יעיל הוא בדרך כלל קצר.

ערך ברירת מחדל

מקצה באופן אוטומטי את הערך שצוין לשדה זה בעת הוספת רשומה חדשה.

גודל שדה

הזן ערך בטווח שבין 1 עד 255. שדות טקסט יכולים לנוע בין 1 לבין 255 תווים. עבור שדות טקסט גדולים יותר, השתמש בסוג הנתונים 'תזכיר'.

עצה: לקבלת הביצועים הטובים ביותר, ציין תמיד את גודל השדה הקטן ביותר שיספיק.

לדוגמה, אם אתה מאחסן מיקודי דואר באורך ידוע, עליך לציין אורך זה כגודל השדה.

תבנית

קובע את האופן שבו יופיע השדה בעת הצגה או הדפסה בגליונות נתונים או בטפסים או דוחות המאוגדים בשדה. ניתן להגדיר תבנית מותאמת אישית עבור שדה 'טקסט'.

מצב IME

שולט בהמרת תווים בגירסאות מזרח אסייתיות של Windows.

מצב משפט IME

שולט בהמרת משפטים בגירסאות מזרח אסייתיות של Windows.

סדור באינדקס

מציין אם השדה כולל אינדקס. קיימים שלושה ערכים זמינים:

 • כן (ללא כפילות)   יצירת אינדקס ייחודי בשדה.

 • כן (אפשר כפילות)   יצירת אינדקס שאינו ייחודי בשדה.

 • לא   הסרת כל אינדקס בשדה.

הערה: אל תשנה מאפיין זה עבור שדה שנעשה בו שימוש במפתח ראשי.

על אף שניתן ליצור אינדקס בשדה יחיד על-ידי הגדרת מאפיין השדה סדור באינדקס, לא ניתן ליצור סוגים מסוימים של אינדקסים באופן זה. לדוגמה, לא ניתן ליצור אינדקס מרובה שדות על-ידי הגדרת מאפיין זה.

נדרש

נדרשת הזנת נתונים בשדה.

תגיות חכמות

צירוף תגית חכמה לשדה. תגיות חכמות הוצאו משימוש ב- Access 2013.

יישור טקסט

מציין את יישור ברירת המחדל של טקסט בתוך פקד.

דחיסת Unicode

דוחס טקסט המאוחסן בשדה זה בעת אחסון של פחות מ- 4,096 תווים.

כלל אימות

מספק ביטוי שחייב להיות True בכל פעם שאתה מוסיף או משנה את הערך בשדה זה. השתמש בשילוב עם המאפיין 'טקסט אימות'.

טקסט אימות

הזן הודעה שתוצג כאשר ערך שמוזן מפר את הביטוי במאפיין 'כלל אימות'.

לראש הדף

כן/לא

מטרה    השתמש כדי לאחסן ערך בוליאני.

מאפייני שדה נתמכים

מאפיין

שימוש

כיתוב

טקסט התווית המוצג עבור שדה זה כברירת מחדל בטפסים, דוחות ושאילתות. אם מאפיין זה ריק, נעשה שימוש בשם השדה. כל מחרוזת טקסט מותרת.

כיתוב יעיל הוא בדרך כלל קצר.

ערך ברירת מחדל

מקצה באופן אוטומטי את הערך שצוין לשדה זה בעת הוספת רשומה חדשה.

תבנית

קובע את האופן שבו יופיע השדה בעת הצגה או הדפסה בגליונות נתונים, או בטפסים או דוחות המאוגדים בשדה. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • אמת/שקר   הצגת הערך כערך True או False.

 • כן/לא   מציג את הערך ככן או לא.

 • פעיל/לא פעיל   הצגת הערך כפעיל או כבוי.

סדור באינדקס

מציין אם השדה כולל אינדקס. קיימים שלושה ערכים זמינים:

 • כן (ללא כפילות)   יצירת אינדקס ייחודי בשדה.

 • כן (אפשר כפילות)   יצירת אינדקס שאינו ייחודי בשדה.

 • לא   הסרת כל אינדקס בשדה.

הערה: אל תשנה מאפיין זה עבור שדה שנעשה בו שימוש במפתח ראשי.

על אף שניתן ליצור אינדקס בשדה יחיד על-ידי הגדרת מאפיין השדה סדור באינדקס, לא ניתן ליצור סוגים מסוימים של אינדקסים באופן זה. לדוגמה, לא ניתן ליצור אינדקס מרובה שדות על-ידי הגדרת מאפיין זה.

יישור טקסט

מציין את יישור ברירת המחדל של טקסט בתוך פקד.

כלל אימות

מספק ביטוי שחייב להיות True בכל פעם שאתה מוסיף או משנה את הערך בשדה זה. השתמש בשילוב עם המאפיין 'טקסט אימות'.

טקסט אימות

הזן הודעה שתוצג כאשר ערך שמוזן מפר את הביטוי במאפיין 'כלל אימות'.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

×