OneNote עבור Windows 8 תומך בכמה מחוות מבוססות-מגע וקיצורי מקשים המסייעים לך לנווט בממשק ובפקודות שלו ביתר קלות.

מחוות מגע

 תפריטים מוקדיים

 • כדי להרחיב תפריט מוקדי, הפעל את הפקודות שלו והצג את תפריטי המשנה הזמינים, הקש על הסמל שלו כאשר הוא מופיע במסך.

 • כדי להציג פקודות נוספות הקשורות לפקודה מסוימת בתפריט המוקדי, הקש על החץ לצד פקודה זו או החלק במהירות מהמרכז לקצה בכיוון החץ.

 • כדי להפעיל במהירות אחת מהפקודות ברמה העליונה של התפריט המוקדי, החלק במהירות מסביב לסמל במסך מבלי להרחיב אותו תחילה. כאשר אתה מחליק במהירות מסביב לסמל, יופיע תיאור כלי לאישור הפקודה שתוחל כאשר תרים את האצבע מהמסך.

ראה שימוש בתפריטים מוקדיים כדי להציג פקודות OneNote לקבלת מידע נוסף.

ניווט

 • כדי להציג את הניווט, הנח את האצבע על בד הציור והחלק אותה ימינה במהירות.

 • כדי להציג את אפשרויות OneNote, עבור לאחד העמודים במחברת ולאחר מכן החלק במהירות מהקצה הימני של המסך לקצה השמאלי והקש על הגדרות.

 • כדי לסדר מחדש או להעביר עמודים ומקטעים במחברת, גרור את העמוד או המקטע אופקית עד שיתנתק, ולאחר מכן שחרר אותו במיקום הרצוי.

 • כדי לבחור או לשנות מחברות, מקטעים או עמודים, הקש על הכרטיסיה של המחברת, המקטע או העמוד הרצויים.

 • כדי לבחור במהירות מחברת, מקטע או עמוד ולהציג את סרגל האפליקציות, החלק אופקית במהירות על-פני הכרטיסיה של המחברת, המקטע או העמוד הרצויים.

בד ציור של העמוד

 • כדי לגלול בעמוד, הקש על חלק ריק בעמוד והחזק אותו ולאחר מכן החלק במהירות בכיוון הגלילה הרצוי.

 • כדי לבחור מילה, הקש על הטקסט ולאחר מכן גרור את ידית האחיזה המעגלית המופיעה כדי לבצע את הבחירה.

חיפוש והגדרות

 • כדי להציג את סרגל הצ'ארמס של Windows 8, החלק במהירות מהקצה הימני של המסך לקצה השמאלי.

סרגל האפליקציות

 • כדי להציג את סרגל האפליקציות של OneNote עבור Windows 8, החלק במהירות כלפי מעלה מתחתית המסך

לראש הדף

קיצורי מקשים

אם אתה משתמש בלוח מקשים פיזי ב- OneNote עבור Windows 8, באפשרותך לחסוך זמן ולהשתמש בקיצורי המקשים הנתמכים הבאים עבור פעולות ומשימות פופולריות.

הקלדה ועריכה של הערות וניווט בהן

לביצוע פעולה זו

הקש

גזור

CTRL+X

העתק

CTRL+C — או — CTRL+INSERT

הדבק

CTRL+V — או — SHIFT+INSERT

ביטול

CTRL+Z — או — ALT+BACKSPACE

ביצוע שוב

CTRL+Y — או — SHIFT+ALT+BACKSPACE

ביטול הרמה הנוכחית של פקד ממשק

ESC

בחירת כל הטקסט והאובייקטים בעמוד

CTRL+A

יצירת עמוד חדש

CTRL+N

יצירת עמוד חדש אחרי העמוד הנוכחי

CTRL+ALT+N

יצירת עמוד משנה חדש

CTRL+SHIFT+ALT+N

קידום עמוד משנה לעמוד

CTRL+ALT+{ (סוגר מסולסל פותח)

הסגת עמוד לעמוד משנה

CTRL+ALT+} (סוגר מסולסל סוגר)

יצירת מקטע חדש

CTRL+T

סימון עמוד כנקרא או לא נקרא

CTRL+Q

ניווט לעמוד הקודם ברשימה

CTRL+PAGE UP

ניווט לעמוד הבא ברשימה

CTRL+PAGE DOWN

ניווט לעמוד הראשון במקטע הנוכחי

ALT+HOME

ניווט לעמוד האחרון במקטע הנוכחי

ALT+END

ניווט לעמוד הקודם שהוצג

ALT+חץ שמאלה

ניווט לעמוד הבא שהוצג

ALT+חץ ימינה

החלפת מצב הפעלה/ביטול של רשימת המחברות

ALT+F1

ניווט אל הכותרת של העמוד הנוכחי

CTRL+SHIFT+T

ניווט אל יעד הקישור

CTRL+ENTER (כאשר הסמן נמצא על טקסט הקישור)

מעבר מחזורי בין רכיבי ממשק המשתמש
(ניווט, תפריט מוקדי, בד ציור, סרגל אפליקציות ועוד. )

F6 (הקשה אחת לפחות)

הגדלת התצוגה של העמוד הנוכחי

CTRL+סימן חיבור (בלוח מקשי המספרים בלבד)

הקטנת התצוגה של העמוד הנוכחי

CTRL+סימן חיסור (בלוח מקשי המספרים בלבד)

הוספת התאריך הנוכחי

ALT+SHIFT+D

הוספת השעה הנוכחית

ALT+SHIFT+T

הוספת התאריך והשעה הנוכחיים

ALT+SHIFT+F

עיצוב טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

הדגשת הטקסט שנבחר

CTRL+B

הטיית הטקסט שנבחר

CTRL+I

סימון הטקסט שנבחר בקו תחתון

CTRL+U

להפוך את הטקסט שנבחר לכתב עילי

CTRL+SHIFT+=‎ (סימן שיוויון)

סימון טקסט נבחר

CTRL+SHIFT+H

החלפת מצב הפעלה/ביטול של הדגשת הטקסט

CTRL+ALT+H

העתקת עיצוב טקסט

CTRL+SHIFT+C

הדבקת עיצוב הטקסט

CTRL+SHIFT+V

החלת התגית "משימות לביצוע" על שורת הטקסט הנוכחית

CTRL+1

החלת התגית "חשוב" על שורת הטקסט הנוכחית

CTRL+2

החלת התגית "שאלה" על שורת הטקסט הנוכחית

CTRL+3

הסרת תגיות הערות משורת הטקסט הנוכחית

CTRL+0

הגדלת הגופן בנקודה אחת

CTRL + SHIFT +. תקופת

הקטנת הגופן בנקודה אחת

CTRL+SHIFT+,‎ (פסיק)

יישור הפיסקה הנוכחית שמאלה

SHIFT+‏ALT+חץ שמאלה

יישור הפיסקה הנוכחית ימינה

SHIFT+‏ALT+חץ ימינה

התחלה או סיום של פריט רשימה עם תבליטים

CTRL +. (נקודה) — או — CTRL + SHIFT + L

התחלה או סיום של פריט רשימה ממסופרת

CTRL +? — או — CTRL + SHIFT + O

חיפוש, שיתוף וסינכרון של הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

חיפוש הערות

CTRL+E

שיתוף העמוד הנוכחי

מקש Windows + מקש H

סינכרון ידני של המחברת הנוכחית

SHIFT+F9

סינכרון ידני של כל המחברות

F9

עבודה עם טבלאות

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת שורה חדשה מתחת

CTRL+ENTER

הוספת עמודה חדשה מימין

CTRL+ALT+R

הוספת עמודה חדשה משמאל

CTRL+ALT+E

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×