היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
נצל את תכונות הנגישות ב- Microsoft Teams כדי ליהנות מחוויה טובה יותר של פגישה או אירוע בשידור חי

מאמר זה מתמקד בתוכן שאינו קורא מסך. לקבלת מאמרי עזרה עם תוכן קורא מסך, עבור אל תמיכה בקוראי מסך עבור Microsoft Teams.

לקבלת חוויה טובה Microsoft Teams פגישה או אירוע חי, עיין בתכונות הנגישות הבאות ב- Microsoft Teams.

בנושא זה

הגדלת תוכן מסך

באמצעות הכלי 'זכוכית מגדלת', באפשרותך להגדיל את המסך כולו (מסך מלא) או רק חלק מהמסך (חלונית העדשה) כדי שתוכל לראות טקסט ופריטים על המסך ביתר קלות.

 1. כדי להפעיל את 'זכוכית מגדלת' במהירות, הקש על מקש סמל Windows+סימן חיבור (+).

 2. כדי להגדיל את התצוגה, הקש על מקש סמל Windows+סימן חיבור (+). כדי להקטין את התצוגה, הקש על מקש סמל Windows+סימן חיסור (-).

 3. כאשר המוקד נמצא בכלי 'זכוכית מגדלת', ניתן לשנות את ההגדרות שלו בסרגל הכלים 'זכוכית מגדלת'. הקש על מקש Tab או Shift+Tab כדי לעבור בסרגל הכלים של 'זכוכית מגדלת'. כדי לבחור אפשרות או רשימת אפשרויות, הקש על מקש הרווח. כדי לצאת מאפשרות או מרשימת אפשרויות, הקש Esc.

 4. כדי לצאת מ'זכוכית מגדלת' ולסגור את הכלי, הקש על מקש סמל Windows+‏Esc.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל שימוש ב'זכוכית מגדלת' כדי לראות דברים על המסך ביתר קלות.

שימוש בצבע חדות גבוהה

עם מצב חדות גבוהה, חדות הצבעים המשופרת יכולה לעזור לך לראות טקסט ופריטים על המסך בצורה טובה יותר, כך שהיא גם פחות מתוחה על העיניים שלך. לקבלת הוראות, ראה שינוי הגדרות ב- Teams.

הפעלה וכיבוי של כיתובים

עבור אנשים חירשים או קשי שמיעה, כתוביות בשידור חי מאפשרות לראות מה אחרים אומרים.

כדי להתחיל ולהפסק להשתמש בכיתובים חיים בפגישה, עבור אל פקדי הפגישה ובחר אפשרויות נוספות > הפעל כתוביות בשידור חי או בטל כתוביות בשידור חי.

שינוי הרקע שלך במהלך פגישה

הפחתת הסחות הדעת החזותיות יכולה להועיל במיוחד לאנשים בעלי ליקויי ראייה או קשיי תקשורת קוגניטיביים, לדוגמה. כאשר הרקע מטושטש או שיש תמונה קבועה, קל יותר להתמקד באדם שמדבר.

 1. כדי לשנות את הרקע שלך במהלך פגישה, עבור אל פקדי הפגישה ובחר פעולות נוספות >הצג אפקטי רקע.

 2. בחר טשטש כדי לטשטש את הרקע, או בחר מבין התמונות הזמינות כדי להחליף אותו. כדי להעלות תמונה משלך, בחר הוסף חדש ובחר קובץ .jpg, .png או .bmp חדש מהמחשב שלך.

 3. באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה את הרקע שבחרת כדי לראות כיצד הוא נראה לפני החלתו.

הערות: 

 • תכונה זו אינה זמינה כעת עבור משתמשי Linux.

 • אפקטי רקע לא יהיו זמינים עבורך אם אתה משתמש ב- Microsoft Teams באמצעות תשתית שולחן עבודה וירטואלית (VDI) ממוטבת.

 • אם הפגישה שלך משתמשת במתרגם שפת חתום, אל תטשטש את הרקע שלו, כיוון שזה יכול להטשטש את שפת הסימן.

הקלטת פגישה

הקלטת פגישה יכולה לעזור לאנשים בעלי קשיים קוגניטיביים, לדוגמה. באפשרותך לעבור את ההקלטה בקצב שלך, וכן לחזור לבדוק שוב את כל מה שייתכן שפספסת.

הערות: 

 • לפני שתתחיל להקליט, ודא שהמשתתפים האחרים מאשרים.

 • ודא שכל הקלטות הווידאו כוללות כתוביות סמויות מדויקות שמסונכרנות בזמן.

כדי להתחיל ולהעצור את ההקלטה בפגישה, עבור אל פקדי הפגישה ובחר התחל הקלטה אועצור הקלטה.

באפשרותך למצוא את ההקלטה בהיסטוריית הצ'אט של הפגישה. כדי לפתוח את היסטוריית הצ'אט, עבור אל פקדי הפגישה ובחר הצג שיחה. אם אתה Microsoft Outlook ב- , גם קישור להקלטת הפגישה יישלח לדואר האלקטרוני שלך.

ראה גם

5 עצות לשימוש ב- Teams כאשר אתה חירש או לקוי שמיעה

שימוש Microsoft Teams עם קורא מסך: שאלות נפוצות

מאמר זה מתמקד בתוכן שאינו קורא מסך. לקבלת מאמרי עזרה עם תוכן קורא מסך, עבור אל תמיכה בקוראי מסך עבור Microsoft Teams.

לקבלת חוויה טובה Microsoft Teams פגישה או אירוע חי, עיין בתכונות הנגישות הבאות ב- Microsoft Teams ב- Mac.

בנושא זה

שימוש בצבע חדות גבוהה

עם מצב חדות גבוהה, חדות הצבעים המשופרת יכולה לעזור לך לראות טקסט ופריטים על המסך בצורה טובה יותר, כך שהיא גם פחות מתוחה על העיניים שלך. לקבלת הוראות, ראה שינוי הגדרות ב- Teams.

הפעלה וכיבוי של כיתובים

עבור אנשים חירשים או קשי שמיעה, כתוביות בשידור חי מאפשרות לראות מה אחרים אומרים.

כדי להתחיל ולהפסק להשתמש בכיתובים חיים בפגישה, עבור אל פקדי הפגישה ובחר אפשרויות נוספות > הפעל כתוביות בשידור חי או בטל כתוביות בשידור חי.

שינוי הרקע שלך במהלך פגישה

הפחתת הסחות הדעת החזותיות יכולה להועיל במיוחד לאנשים בעלי ליקויי ראייה או קשיי תקשורת קוגניטיביים, לדוגמה. כאשר הרקע מטושטש או שיש תמונה קבועה, קל יותר להתמקד באדם שמדבר.

 1. כדי לשנות את הרקע שלך במהלך פגישה, עבור אל פקדי הפגישה ובחר פעולות נוספות >הצג אפקטי רקע.

 2. בחר טשטש כדי לטשטש את הרקע, או בחר מבין התמונות הזמינות כדי להחליף אותו. כדי להעלות תמונה משלך, בחר הוסף חדש ובחר קובץ .jpg, .png או .bmp חדש מהמחשב שלך.

 3. באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה את הרקע שבחרת כדי לראות כיצד הוא נראה לפני החלתו.

הערות: 

 • אפקטי רקע לא יהיו זמינים עבורך אם אתה משתמש ב- Microsoft Teams באמצעות תשתית שולחן עבודה וירטואלית (VDI) ממוטבת.

 • אם הפגישה שלך משתמשת במתרגם שפת חתום, אל תטשטש את הרקע שלו, כיוון שזה יכול להטשטש את שפת הסימן.

הקלטת פגישה

הקלטת פגישה יכולה לעזור לאנשים בעלי קשיים קוגניטיביים, לדוגמה. באפשרותך לעבור את ההקלטה בקצב שלך, וכן לחזור לבדוק שוב את כל מה שייתכן שפספסת.

הערות: 

 • לפני שתתחיל להקליט, ודא שהמשתתפים האחרים מאשרים.

 • ודא שכל הקלטות הווידאו כוללות כתוביות סמויות מדויקות שמסונכרנות בזמן.

כדי להתחיל ולהעצור את ההקלטה בפגישה, עבור אל פקדי הפגישה ובחר התחל הקלטה אועצור הקלטה.

באפשרותך למצוא את ההקלטה בהיסטוריית הצ'אט של הפגישה. כדי לפתוח את היסטוריית הצ'אט, עבור אל פקדי הפגישה ובחר הצג שיחה. אם אתה Microsoft Outlook ב- , גם קישור להקלטת הפגישה יישלח לדואר האלקטרוני שלך.

ראה גם

5 עצות לשימוש ב- Teams כאשר אתה חירש או לקוי שמיעה

שימוש Microsoft Teams עם קורא מסך: שאלות נפוצות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×