היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

תמיכה מודרכת בדפדפן שלך יכולה לספק פתרונות דיגיטליים עבור בעיות הקשורות ל- Office

נסה תמיכה המונחית

סינכרון לוחות שנה בין Outlook-iPhone או iPod touch של Apple דורש שימוש ב- Apple iTunes. באפשרותך לקבוע אילו פריטים יסונכרנו במהלך תהליך הגדרה חד-פעמי.

לאחר ההגדרה הראשונית, בכל פעם שתחבר את ה- iPhone או ה- iPod touch למחשב שלך, השינויים שבוצעו במחשב או במכשיר יסונכרנו.

הערה: כשם עבודה מומלצת, ודא שהתוכנה במחשב ובמכשיר Apple שלך עדכנית. כאמצעי זהירות, באפשרותך גם לגבות את נתוני Outlook לפני שתתחיל.

סינכרון לוח Outlook שלך עם מכשיר iOS

 1. חבר את ה- iPhone או ה- iPod touch למחשב באמצעות הכבל המסופק עם המכשיר או על-ידי הצבת ה- iPhone או ה- iPod touch ב- Dock האוניברסלי של Apple.

  iTunes נפתח באופן אוטומטי כאשר הוא מחובר למחשב שלך.

 2. ב- iTunes, ברשימת המקור, תחת התקנים, לחץ על הערך עבור ה- iPhone או ה- iPod touch שלך.

 3. לחץ על הכרטיסיה מידע.

 4. תחת לוחות שנה, לחץ על סנכרן לוחות שנה מתוך ולאחר מכן לחץ על Outlook.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסנכרן את כל לוחות השנה, לחץ על כל לוחות השנה.

  • כדי להגביל את לוחות השנה המסונכרנים, לחץ על לוחות שנה שנבחרו ולאחר מכן לחץ על לוחות השנה שברצונך לסנכרן.

   הערה: כדי לבחור לוחות שנה מרובים, הקש Ctrl בעת לחיצה על כל שם של לוח שנה.

 6. לחץ על החל.

Outlook סינכרון עבור iPhone, iPod touch ו- iTunes מסופקת על-ידי התמיכה של Apple.

גיבוי נתוני Outlook שלך

בעת גיבוי נתוני Outlook שלך, אתה יוצר (מייצא) קובץ נתונים של Outlook (.pst) המשמש עבור חשבונות דואר אלקטרוני של POP3 ו- IMAP.

 1. בכרטיסיה קובץ , בחר פתח את & ייצוא >ייבוא/ייצוא.

  בחר 'פתח ויצא' ולאחר מכן בחר 'יבא/יצא'.

 2. באשף הייבוא והייצוא, בחר ייצוא לקובץ >הבא.

  בחר 'יצא לקובץ'.

 3. תחת צור קובץ מסוג, בחר קובץ נתונים של Outlook (.pst) > הבא.

 4. תחת בחר את התיקיה שמה יש לייצא, בחר את התיקיה לייצוא ורק מידע בתיקיה זו מיוצא.

  בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לייצא.

 5. בחר בתיבת הסימון כלול תיקיות משנה כדי לוודא שהכל – לוח שנה, אנשי קשר ותיבת דואר נכנס - בחשבון ייוצא ולאחר מכן בחר הבא.

 6. תחת שמור קובץ מיוצא בשם, לחץ על עיון כדי לבחור היכן לשמור את קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏, הקלד שם קובץ ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להמשיך.

  הערה: אם השתמשת בייצוא בעבר, יופיעו מיקום התיקיה ושם הקובץ הקודמים. הקלד שם קובץ אחר ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. אם אתה מייצא אל קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏ קיים, תחת אפשרויות, ציין את הפעולה שיש לבצע בעת ייצוא פריטים שכבר קיימים בקובץ.

 8. לחץ על סיום.

Outlook מתחיל את הייצוא באופן מיידי, אלא אם נוצר קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏ חדש או אם נעשה שימוש בקובץ המוגן באמצעות סיסמה.

 • אם אתה יוצר קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏, ניתן להשתמש בסיסמה שתעזור להגן על הקובץ. כאשר תיבת הדו-שיח יצירת קובץ נתונים של Outlook מופיעה, הקלד את הסיסמה בתיבות סיסמה ואשר סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 • אם אתה מייצא אל קובץ נתונים של Outlook‏ (‎.pst)‏ קיים המוגן באמצעות סיסמה, בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הקלד את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

כעת, לאחר שנתוני Outlook שלך נמצאים בקובץ ‎.pst, הם ניידים! באפשרותך לשמור את קובץ ה- .pst ב- OneDrive או בהתקן אחסון מסוג USB, לדוגמה, ולאחר מכן להוריד אותו למחשב אחר או למכשיר אחר לפי בחירתך. לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ולוח השנה שלך ל- Outlook.

 1. בכרטיסיה קובץ, בחר אפשרויות > מתקדם.

  בחר 'מתקדם'.

 2. תחת המקטע ייצוא, בחר ייצא.

  בעמוד 'מתקדם', בחר 'ייצוא'

 3. לחץ על ייצוא לקובץ >הבא.

 4. לחץ על קובץ נתונים של Outlook (.pst) > הבא.

 5. תחת בחר את התיקיה שמה יש לייצא, בחר את התיקיה לייצוא ורק מידע בתיקיה זו מיוצא.

  בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לייצא.

 6. בחר בתיבת הסימון כלול תיקיות משנה כדי לוודא שהכל – לוח שנה, אנשי קשר ותיבת דואר נכנס - בחשבון ייוצא ולאחר מכן בחר הבא.

 7. לחץ על עיון כדי לבחור את המיקום שבו ברצונך לשמור את קובץ הנתונים של Outlook (.pst) והזן שם קובץ ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להמשיך.

  הערה:  אם כבר השתמשת בעבר בתכונת הייצוא, יופיעו אוטומטית מיקום התיקיה הקודם ושם הקובץ הקודם. הקפד לשנות את שם הקובץ, אם ברצונך ליצור קובץ חדש ולא להשתמש בקובץ הקיים.

 8. אם אתה מייצא לקובץ נתונים קיים של Outlook (.pst), תחת אפשרויות, ציין מה לעשות בעת ייצוא פריטים שכבר קיימים בקובץ.

 9. לחץ על סיום.

הייצוא מתחיל באופן מיידי, אלא אם נוצר קובץ נתונים חדש של Outlook ‏(‎.pst) או אם הייצוא מתבצע אל קובץ קיים המוגן באמצעות סיסמה.

 • אם אתה יוצר קובץ נתונים חדש של Outlook ‏(‎.pst), ניתן להשתמש בסיסמה שתעזור להגן על הקובץ. כשתיבת הדו-שיח יצירת קובץ נתונים של Outlook מופיעה, הזן את הסיסמה בתיבות סיסמה ואשר סיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 • אם אתה מייצא לקובץ נתונים קיים של Outlook ‏(‎.pst) המוגן באמצעות סיסמה, בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook, הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

כעת, לאחר שנתוני Outlook שלך נמצאים בקובץ ‎.pst, הם ניידים! באפשרותך לשמור את קובץ ה- .pst ב- OneDrive או בהתקן אחסון מסוג USB, לדוגמה, ולאחר מכן להוריד אותו למחשב אחר או למכשיר אחר לפי בחירתך. לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא הדואר האלקטרוני, אנשי הקשר ולוח השנה שלך ל- Outlook.

 1. בכרטיסיה קובץ , בחר ייבוא וייצוא.

  בחר 'ייבוא וייצוא'.

 2. תחת בחר פעולה לביצוע, בחר ייצוא לקובץ >הבא.

  בחר 'ייצוא לקובץ' ולאחר מכן בחר 'הבא'.

 3. לחץ על תיקיית קבצים אישיים (.pst) >הבא.

 4. בחר את התיקיה לייצוא ורק מידע בתיקיה זו מיוצא.

  בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לייצא.

 5. בחר בתיבת הסימון כלול תיקיות משנה כדי לוודא שהכל – לוח שנה, אנשי קשר ותיבת דואר נכנס - בחשבון ייוצא ולאחר מכן בחר הבא.

 6. לחץ על עיון כדי לבחור את המיקום שבו ברצונך לשמור את קובץ הנתונים של Outlook ‏(‎.pst) וכדי להזין שם קובץ. לחץ על אישור כדי להמשיך.

  הערה:  אם כבר השתמשת בעבר בתכונת הייצוא, יופיעו אוטומטית מיקום התיקיה הקודם ושם הקובץ הקודם. הקפד לשנות את שם הקובץ, אם ברצונך ליצור קובץ חדש ולא להשתמש בקובץ הקיים.

 7. אם אתה מייצא לקובץ נתונים קיים של Outlook (.pst), תחת אפשרויות, ציין מה לעשות בעת ייצוא פריטים שכבר קיימים בקובץ.

 8. לחץ על סיום.

הייצוא מתחיל באופן מיידי, אלא אם אתה יוצר קובץ נתונים חדש של Outlook (.pst) או שאתה מייצא הוא לקובץ .pst קיים המוגן באמצעות סיסמה. במקרים אלה, תקבל תיבת דו-שיח זו:

אם אינך מעוניין להגן על קובץ ‎.pst שלך באמצעות סיסמה, בחר 'אישור'.

אם אינך מעוניין להגן על הקובץ באמצעות סיסמה, בחר אישור. אחרת:

 • אם ברצונך להגן על קובץ ה- ‎.pst באמצעות סיסמה: הזן את הסיסמה בתיבות 'סיסמה' ו'אשר סיסמה' ולאחר מכן לחץ על אישור. בתיבת הדו-שיח 'סיסמת קובץ נתונים של Outlook', הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 • אם אתה מייצא לתיקיה קיימת של קבצים אישיים (.pst) המוגנת באמצעות סיסמה, בתיבת הדו-שיח סיסמת קובץ נתונים של Outlook , הזן את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×