באפשרותך לשנות את העיצוב של רכיבי תרשים בודדים, כגון אזור תרשים, אזור התוויית נתונים, סדרת נתונים, צירים, כותרות, תוויות נתונים או מקרא.

שתי קבוצות של כלים זמינות לעיצוב רכיבי תרשים: חלונית המשימות עיצוב ורצועת הכלים כלי תרשימים. לקבלת הפקד הרב ביותר, השתמש באפשרויות בחלונית המשימות עיצוב.

עיצוב התרשים באמצעות חלונית המשימות 'עיצוב'

בחר ברכיב התרשים (לדוגמה, סידרת נתונים, צירים או כותרות), לחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני ולחץ על עיצוב <רכיב התרשים>. החלונית עיצוב מופיעה עם אפשרויות המותאמות לרכיב התרשים שנבחר.

חלונית המשימות 'עיצוב ציר'

לחיצה על הסמלים קטן בחלק העליון של החלונית מעבירה אותך לחלקים אחרים של החלונית עם אפשרויות נוספות. אם תלחץ על רכיב תרשים אחר, תראה שחלונית המשימות מתעדכנות באופן אוטומטי ברכיב התרשים החדש.

לדוגמה, כדי לעצב ציר:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר התרשים ולחץ על עיצוב ציר.

  תפריט הלחיצה הימנית 'עיצוב ציר'

 2. בחלונית המשימות עיצוב ציר, בצע את השינויים הרצויים.

  באפשרותך להזיז או לשנות את הגודל של חלונית המשימות כדי להפוך את העבודה עמה לנוחה יותר. לחץ על הסוגר הזוויתי בפינה השמאלית העליונה.

  החלק העליון של חלונית 'עיצוב ציר' שהסוגר הזוויתי מסומן בה

  • בחר העבר ולאחר מכן גרור את החלונית למיקום חדש.

  • בחר גודל וגרור את קצה החלונית כדי לשנות את גודלה.

עיצוב התרשים באמצעות רצועת הכלים

 1. בתרשים, לחץ כדי לבחור את רכיב התרשים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט תחת כלי תרשימים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על מילוי צורה כדי להחיל צבע מילוי שונה, או מילוי הדרגתי, תמונה או מרקם על רכיב התרשים.

   לחצן 'מילוי צורה'

  • לחץ על מיתאר צורה כדי לשנות את הצבע, העובי או הסגנון של רכיב התרשים.

   לחצן 'מיתאר צורה'

  • לחץ על אפקטי צורה כדי להחיל אפקטים חזותיים מיוחדים על רכיב התרשים, כגון צללים, מסגרת משופעת או סיבוב תלת-ממדי.

   לחצן 'אפקטי צורה'

  • כדי להחיל סגנון צורה מוגדר מראש, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון הרצוי. כדי לראות את כל סגנונות הצורה הזמינים, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן.

   הקבוצה 'סגנונות צורה'

  • כדי לשנות את העיצוב של טקסט תרשים, בחר את הטקסט ולאחר מכן בחר אפשרות בסרגל הכלים המצומצם שמופיע. לחלופין, בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן , בחר את העיצוב שבו ברצונך להשתמש.

  • כדי להשתמש בסגנונות WordArt לעיצוב טקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן, בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה סגנונות WordArt, בחר סגנון WordArt להחלה. כדי לראות את כל הסגנונות הזמינים, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן.

   הקבוצה 'סגנונות WordArt'

באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח עיצוב <רכיב תרשים> כדי לבצע שינויי עיצוב, או להחיל סגנונות צורה מוגדרים מראש או מותאמים אישית. באפשרותך גם לעצב את הטקסט ברכיב תרשים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שינוי העיצוב של רכיב תרשים שנבחר

 1. בתרשים, לחץ על רכיב התרשים שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את רכיב התרשים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.
   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיף את הכרטיסיותעיצוב, פריסהועיצוב אובייקט .

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן בחר את רכיב התרשים שברצונך לעצב.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

   עצה: במקום להשתמש בפקודות רצועת הכלים, באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על רכיב תרשים, ללחוץ על עיצוב <רכיב> בתפריט הקיצור ולאחר מכן להמשיך לשלב 3.

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. בתיבת הדו<עיצוב> רכיב תרשים, לחץ על קטגוריה ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

  חשוב: בהתאם לרכיב התרשים שנבחר, אפשרויות עיצוב שונות זמינות בתיבת דו-שיח זו.

 4. בעת בחירת אפשרויות שונות בתיבת דו-שיח זו, השינויים מוחלים באופן מיידי על רכיב התרשים שנבחר. עם זאת, מאחר שהשינויים מוחלים באופן מיידי, לא ניתן ללחוץ על ביטול בתיבת דו-שיח זו. כדי להסיר שינויים, עליך ללחוץ על בטל בסרגל הכלים לגישה מהירה.

 5. באפשרותך לבטל שינויים מרובים שביצעת באפשרות אחת של תיבת דו-שיח כל עוד לא ביצעת שינויים באפשרות תיבת דו-שיח אחרת באמצע.

 6. ייתכן שתרצה להזיז את תיבת הדו-שיח כך שתוכל לראות הן את התרשים והן את תיבת הדו-שיח בו-זמנית.

לראש הדף

שינוי סגנון הצורה של רכיב תרשים שנבחר

בתרשים, לחץ על רכיב התרשים שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את רכיב התרשים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

 1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.
  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיף את הכרטיסיותעיצוב, פריסהועיצוב אובייקט .

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן בחר את רכיב התרשים שברצונך לעצב.

  הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

כדי להחיל סגנון צורה מוגדר מראש, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון הרצוי.

תמונת רצועת הכלים של Excel

עצה: כדי לראות את כל סגנונות הצורה הזמינים, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד'.

כדי להחיל מילוי צורה אחר, לחץ על מילוי צורה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להשתמש בצבע מילוי אחר, תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על הצבע שבו ברצונך להשתמש.

  עצה: לפני החלת צבע אחר, באפשרותך לסקור במהירות כיצד צבע זה משפיע על התרשים. כאשר אתה מצביע על צבעים שאתה שוקל להשתמש בהם, רכיב התרשים שנבחר מוצג בצבע זה בתרשים.

 • כדי להסיר את הצבע מרכיב התרשים שנבחר, לחץ על ללא מילוי.

 • כדי להשתמש בצבע מילוי שאינו זמין תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על צבעי מילוי נוספים. בתיבת הדו-שיח צבעים, ציין את הצבע שברצונך להשתמש בו בכרטיסיה רגיל או מותאם אישית, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  צבעי מילוי מותאמים אישית שאתה יוצר מתווספים תחת צבעים אחרונים כדי שתוכל להשתמש בהם שוב.

 • כדי למלא את הצורה בתמונה, לחץ על תמונה. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, לחץ על התמונה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 • כדי להשתמש באפקט הדרגתי עבור צבע המילוי שנבחר, לחץ על הדרגתי, ולאחר מכן תחת וריאציות, לחץ על הסגנון ההדרגתי שבו ברצונך להשתמש.
  לקבלת סגנונות הדרגתיים נוספים, לחץ על מילויים הדרגתיים נוספים ולאחר מכן, בקטגוריה מילוי, לחץ על אפשרויות ההדרגה שבהן ברצונך להשתמש.

 • כדי להשתמש במילוי מרקם, לחץ על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם שבו ברצונך להשתמש.

כדי להחיל מיתאר צורה אחר, לחץ על מיתאר צורה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להשתמש בצבע מיתאר אחר, תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על הצבע שבו ברצונך להשתמש.

 • כדי להסיר את צבע המיתאר מרכיב התרשים שנבחר, לחץ על ללא מיתאר.

  הערה: אם הרכיב שנבחר הוא קו, הקו לא יהיה גלוי יותר בתרשים.

 • כדי להשתמש בצבע מיתאר שאינו זמין תחת צבעי ערכת נושא או צבעים רגילים, לחץ על צבעי מיתאר נוספים. בתיבת הדו-שיח צבעים, ציין את הצבע שבו ברצונך להשתמש בכרטיסיה רגיל או מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על אישור.
  צבעי מיתאר מותאמים אישית שאתה יוצר מתווספים תחת צבעים אחרונים כדי שתוכל להשתמש בהם שוב.

 • כדי לשנות את העובי של קו או גבול כלשהו, לחץ על עובי ולאחר מכן לחץ על עובי הקו שבו ברצונך להשתמש.
  לקבלת אפשרויות נוספות של סגנון קו או סגנון גבול, לחץ על קווים נוספים ולאחר מכן לחץ על אפשרויות סגנון הקו או סגנון הגבול שבהן ברצונך להשתמש.

 • כדי להשתמש בקו או בגבול מקווקו, לחץ על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סוג הקו המקווקו שבו ברצונך להשתמש.
  לקבלת אפשרויות נוספות של סוג מקף, לחץ על קווים נוספים ולאחר מכן לחץ על סוג המקף שבו ברצונך להשתמש.

 • כדי להוסיף חצים לקווים, לחץ על חצים, ולאחר מכן לחץ על סגנון החץ שבו ברצונך להשתמש. לא ניתן להשתמש בסגנונות חץ עבור גבולות.
  לקבלת אפשרויות נוספות של סגנון חץ או סגנון גבול, לחץ על חצים נוספים ולאחר מכן לחץ על הגדרת החץ שבה ברצונך להשתמש.

כדי להחיל אפקט צורה אחר, לחץ על אפקטי צורה, לחץ על אפקט זמין ולאחר מכן בחר את סוג האפקט שבו ברצונך להשתמש.

הערה: אפקטי הצורה הזמינים תלויים ברכיב התרשים שבחרת. אפקטים קבועים מראש, אפקטי השתקפות ואפקטי מסגרת משופעת אינם זמינים עבור כל רכיבי התרשים.

לראש הדף

שינוי העיצוב של טקסט ברכיב תרשים שנבחר

כדי לעצב את הטקסט ברכיבים בתרשים, באפשרותך להשתמש באפשרויות עיצוב טקסט רגילות, או להחיל תבנית WordArt.

שימוש בעיצוב טקסט לעיצוב טקסט ברכיבים בתרשים

 1. לחץ על רכיב התרשים המכיל את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט או בחר את הטקסט שברצונך לעצב ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על אפשרויות העיצוב הרצויות בסרגל הכלים המצומצם.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

  • בכרטיסיה בית , בקבוצה גופן , לחץ על לחצני העיצוב שבהם ברצונך להשתמש.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

לראש הדף

שימוש בסגנונות WordArt לעיצוב טקסט ברכיבים בתרשים

 1. בתרשים, לחץ על רכיב התרשים המכיל את הטקסט שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את רכיב התרשים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.
   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיף את הכרטיסיותעיצוב, פריסהועיצוב אובייקט .

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן בחר את רכיב התרשים שברצונך לעצב.

   הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי' בכרטיסיה 'פריסה' ('כלי תרשימים')

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט , בקבוצה סגנונות WordArt , בצע אחת מהפעולות הבאות:

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  • כדי להחיל סגנון WordArt מוגדר מראש, לחץ על הסגנון הרצוי.

   עצה: כדי לראות את כל סגנונות WordArt הזמינים, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד'.

  • כדי להחיל סגנון WordArt מותאם אישית,לחץ על מילוי טקסט, מיתאר טקסט או אפקטי טקסט ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×