OneNote מאפשר לך לצייר, לשרטט או לכתוב הערות עם האצבע, עם עט ואפילו עם עכבר. כמו כן, באפשרותך לבחור מתוך גלריה של צורות במקום לצייר ביד חופשית.

כדי לצייר ולשרטט במחשב רגיל

 1. לחץ על הכרטיסיה ציור .

 2. לחץ על אחד מהעטים או מעטי הסימון ברצועת הכלים ולאחר מכן השתמש בעכבר כדי לצייר או לשרטט הערות בדף.

 3. כדי לבטל מצב ציור, הקש על מקש Esc במקלדת או לחץ על לחצן הקלד בכרטיסיה ציור.

כדי לצייר ולשרטט במחשב או במכשיר המותאם למגע

 1. הקש על הכרטיסיה ציור.

 2. הקש על צייר עם מגע, הקש על אחד מהעטים או מעטי הסימון המוצגים ברצועת הכלים ולאחר מכן השתמש באצבע או בעט אלקטרוני כדי לצייר או לשרטט בעמוד.

  עצות: 

  • אם המסך של מכשיר המגע שלך קטן, לחץ או הקש על לחצן מצב מגע/עכבר בסרגל הכלים לגישה מהירה, ולאחר מכן לחץ על מגע. במצב זה המרווח בין הפקודות גדול יותר, כך שיהיה לך קל יותר להקיש באצבע. תוכל לבטל מצב זה כשתסיים לצייר.

  • אם המחשב שלך כולל מסך מגע, באפשרותך גם לרשום הערות בכתב יד ולהמיר אותן לטקסט.

 3. כדי לבטל מצב ציור, הקש על מקש Esc במקלדת או לחץ על לחצן הקלד בכרטיסיה ציור.

כדי לצייר צורה

 1. לחץ או הקש על הכרטיסיה ציור, בחר פריט בגלריה צורות ולאחר מכן גרור את העכבר או את האצבע על-גבי העמוד כדי לצייר את הצורה.

 2. כשהצורה נבחרת, באפשרותך ללחוץ עליה כדי לשנות את גודלה או כדי להזיז אותה למקום אחר בעמוד.

 3. כדי להציג אפשרויות ציור נוספות, לחץ או הקש על החץ עוד בפינה השמאלית התחתונה של הגלריה צורות ולאחר מכן בחר צורה מהתפריט שמופיע.

 4. כדי לבטל מצב ציור, הקש על מקש Esc במקלדת או לחץ על לחצן הקלד בכרטיסיה ציור.

כדי לצייר כמה צורות זו אחר זו

 1. לחץ או הקש על הכרטיסיה ציור ולאחר מכן לחץ על החץ עוד בפינה השמאלית התחתונה של הגלריה צורות.

 2. בתפריט שיופיע, לחץ על נעל מצב ציור.

  OneNote יישאר במצב ציור עד שתבחר לצאת ממנו.

 3. בחר פריט מהרשימה צורות ולאחר מכן לחץ וגרור על-גבי העמוד כדי לצייר את הצורה הרצויה. חזור על שלב זה עבור כל מספר של צורות שתרצה להוסיף.

 4. כדי לבטל מצב ציור, הקש על מקש Esc במקלדת או לחץ על לחצן הקלד בכרטיסיה ציור.

כדי להסיר צורות או הערות שציירת או כתבת

 • לחץ על ציור > מחק ומחק את ההערות.

 • באפשרותך גם לבחור את ההערות או הצורות ולהקיש על מקש Delete בלוח המקשים.

כלי הכתיבה ב- Microsoft Office OneNote 2007 מאפשרים לך להשתמש בכל התקן הצבעה, כגון עט אלקטרוני של לוח ציור, עט של Tablet PC ואפילו העכבר, כדי להוסיף להערות שלך טקסט בכתב יד או ציורים ביד חופשית.

במאמר זה

הצגה או הסתרה של סרגלי הכלים של כתיבה וציור

 1. בתפריט תצוגה, הצבע על סרגלי כלים ולאחר מכן בצע פעולה כלשהי מהפעולות הבאות:

  • לחץ על כלי ציור.

  • לחץ על העטים שלי.

  • לחץ על כלי כתיבה.

הערה: כברירת מחדל, סרגלי הכלים כלי ציור והעטים שלי מעוגנים מתחת ומימין לחלון היישום. כדי להעביר סרגלי כלים אלה למיקום חדש, לחץ וגרור את נקודת האחיזה תמונת לחצן בסרגל כלים מעוגן, או על פס הכותרת בסרגל כלים צף.

לראש הדף

כתיבה או ציור של הערות

 1. כדי לבחור רוחב וצבע עט מסוימים, בסרגל הכלים כלי כתיבה, לחץ על עט תמונת לחצן, או לחץ על החץ לצד עט תמונת לחצן.

 2. עם העט של ה- Tablet PC או עם העכבר, צייר או כתוב הערות ישירות על פני העמוד.

  • כדי להוסיף שטח נוסף לעמוד, לחץ על הוסף שטח כתיבה תמונת לחצן בסרגל הכלים כלי כתיבה, מקם את המצביע במקום שבו ברצונך להוסיף רווח ולאחר מכן גרור את החץ בכיוון שצוין על-ידי המצביע.

  • כדי למחוק משיכות דיו, לחץ על מחק תמונת לחצן הכלים כלי כתיבה ולאחר מכן גרור את המצביע לאורך הדיו. כדי להפסיק את מחיקת הדיו, לחץ שוב על מחק. המחק משיכת עט יכול למחוק משיכת דיו שלמה בהקשה או לחיצה בודדות. הדבר שימושי במיוחד להסרה או תיקון של משיכות כתב יד.

  • כדי לבחור דיו, לחץ על כלי תמונת לחצן בסרגל הכלים כלי כתיבה ולאחר מכן גרור את הסמן או הקש פעמיים כדי לבחור את המילה.

לראש הדף

התאמה אישית של העט

 1. בסרגל הכלים כלי כתיבה, לחץ על החץ לצד עט תמונת לחצןולאחר מכן, בתפריט הקיצור, לחץ על העט או עט הסימון עם קצה הרגיש שברצונך להתאים אישית.

  OneNote כולל שמונה עטי טוש וארבעה עטי סימון. התאמה אישית של עטים אינה מוסיפה אפשרויות בחירה חדשות לרשימת העטים הזמינים. עבור כל עט שתבצע התאמה אישית שלו, הבחירה המקורית תוחלף באפשרויות שתציין.

 2. לחץ שוב על החץ לצד עט ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית של העט הנוכחי.

 3. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של העט הנוכחי, בצע פעולה כלשהי מהפעולות הבאות:

  • בתיבה שם העט, הקלד שם חדש עבור העט הנוכחי.

  • ברשימה צבע העט, לחץ על צבע חדש עבור העט הנוכחי.

  • ברשימה עובי העט (במ"מ), הזן גודל משיכה חדש (במילימטרים) עבור העט הנוכחי.

לראש הדף

המרת כתב יד לטקסט

ניתן להמיר הערות שכתבת בכתב יד לטקסט מוקלד. זיהוי כתב יד הוא ספציפי לשפת מערכת ההפעלה.

 1. בחר את העמוד, הגורם המכיל של הערות או המילה שברצונך להמיר על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור עמוד של הערות בכתב יד, הקש או לחץ על לשונית העמוד של העמוד הפעיל.

  • כדי לבחור גורם מכיל של הערות, הקש או לחץ על הקצה העליון של הגורם המכיל.

  • כדי לבחור מילים בודדות, הקש או לחץ על כלי תמונת לחצן בסרגל הכלים כלי כתיבה ולאחר מכן גרור את הסמן מעל המילה או הקש פעמיים על המילה.

 2. בתפריט כלים, הקש או לחץ על המרת כתב יד לטקסט.

 3. אם מילה מומרת באופן שגוי, הקש או לחץ על כלי סוג / בחירה תמונת לחצן בסרגל הכלים כלי כתיבה, הקש או לחץ על המילה שהומרה באופן שגוי ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם פועלת ב- Tablet PC מערכת ההפעלה Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, הקש או לחץ על החץ לצד סמל הרשימה החלופית תמונת לחצן ולאחר מכן, בתפריט הקיצור, הקש או לחץ על מילה חלופית.

  • אם פועלת ב- Tablet PC מערכת ההפעלה Windows XP Tablet PC Edition 2005, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מילה שהומרה ולאחר מכן, בתפריט הקיצור, הקש או לחץ על מילה חלופית.

   הערה: אם המילה הנכונה אינה כלולה בתפריט הקיצור, עליך לכתוב אותה מחדש, לבטל את ההמרה או להשתמש בלוח הקלט או בלוח המקשים של ה- Tablet PC כדי להזין את המילה מחדש. אם יש לך לוח מקשים זמין, יכול להיות שהכי קל יהיה להקליד מחדש טקסט שהומר באופן שגוי או להקיש F7 כדי לתקן מילים המאויתות באופן שגוי.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×