היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
שימוש בקורא מסך כדי לבדוק ולשתף את תוצאות הטופס או הבוחן ב- Microsoft Forms

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה או לקויות קוגניטיביות המשתמשים בתוכנית קורא מסך כגון Windows 'קורא טקסטים', JAWS או NVDA עם מוצרי Microsoft 365. מאמר זה הוא חלק של ערכת התוכן תמיכה בקורא מסך של Microsoft 365 שהו תוכל למצוא מידע נגיש נוסף לגבי היישומים שלנו. לקבלת עזרה כללית, בקר בתמיכה של Microsoft.

השתמש ב- Microsoft Forms באמצעות לוח המקשים וקורא מסך כדי לבדוק ולשתף את תוצאות הטופס או הבוחן. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים' ב- Microsoft Edge וב- JAWS וב- NVDA ב- Chrome, אך הוא עשוי לפעול עם קוראי מסך ודפדפני אינטרנט אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני נגישות וטכניקות נפוצים. תלמד כיצד לגשת לתקציר התגובות ולסקור אותו או את התוצאות המפורטות לכל שאלה או מגיב. תוכל גם ללמוד כיצד לשתף את התוצאות עם אנשים אחרים ולייצא את נתוני התוצאות אל Excel.

הערות: 

בנושא זה

בדיקת סיכום התגובות

כדי לקבל מבט כולל על תגובות הטופס או הבוחן, באפשרותך לבדוק את המידע בסיכום התגובות.

 1. פתח את הטופס או הבוחן במקום שבו ברצונך לבדוק את סיכום התגובות.

 2. בטופס או בבוחן, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש פעם אחת על מקש החץ למטה או ימינה. תשמע "Responses received" ולאחר מכן את מספר התגובות. הקש Enter כדי לבחור.

 3. כדי לבדוק את הסיכום, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ש'קורא טקסטים' יקרא את דף הסיכום כולו בקול רם מראש המסך, הקש על מקש SR+W. כדי לקרוא כל פריט בתקציר בזה אחר זה, השתמש במקש החץ למטה או במקש SR+מקש חץ ימינה.

  • כדי ש- JAWS או NVDA יקראו את דף הסיכום בקול רם מראש המסך, הקש על מקש SR+מקש חץ למטה. כדי לקרוא כל פריט בתקציר בזה אחר זה, השתמש במקש החץ למטה.

 4. כדי לצאת מעמוד הסיכום, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Responses received" ולאחר מכן את מספר התגובות ולאחר מכן הקש פעם אחת על מקש החץ למעלה או שמאלה. ב'קורא טקסטים' תשמע: "Tab item, one of two, questions". ב- JAWS וב- NVDA תשמע: "Questions tab". הקש Enter כדי לבחור. המוקד חוזר אל הטופס או הבוחן.

בדיקת התוצאות המפורטות עבור שאלה

ניתן לבדוק כיצד כל המשיב ענה על שאלה מסוימת.

 1. פתח את הטופס או הבוחן במקום שבו ברצונך לבדוק את הפרטים של שאלה.

 2. בטופס או בבוחן, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש פעם אחת על מקש החץ למטה או ימינה. תשמע "Responses received" ולאחר מכן את מספר התגובות. הקש Enter כדי לבחור.

 3. כדי לנווט אל השאלה שאת פרטי התגובה שלה ברצונך לסקור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • באמצעות 'קורא טקסטים', השתמש במקש חץ למטה או במקש SR+מקש חץ ימינה.

  • ב- JAWS או ב- NVDA, השתמש במקש החץ למטה.

 4. כאשר המוקד נמצא על השאלה הנכונה, הקש על מקש Tab פעם אחת. תשמע: "More details, button." הקש Enter כדי לבחור. פרטי התגובה מוצגים בחלון חדש כטבלה.

 5. כדי לנווט בפרטי התגובה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • באמצעות 'קורא טקסטים', השתמש במקש חץ למטה או במקש SR+מקש חץ ימינה.

  • ב- JAWS או ב- NVDA, השתמש במקש החץ למטה.

 6. כדי לצאת מחלון הפרטים, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Close button" ולאחר מכן הקש Enter.

בדיקת נתוני תגובות עבור משיב

באפשרותך לסקור את פרטים של התגובות עבור כל משיב בנפרד.

 1. פתח את הטופס או הבוחן במקום שבו ברצונך לבדוק את נתוני התגובות של משיב.

 2. בטופס או בבוחן, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש פעם אחת על מקש החץ למטה או ימינה. תשמע "Responses received" ולאחר מכן את מספר התגובות. הקש Enter כדי לבחור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בטופס, הקש על מקש Tab עד שתשמע "View results" ולאחר מכן הקש Enter.

  • בבוחן, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Review answers" ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע את שמו של משיב שהנתונים שלו מוצגים כעת ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

 5. הקש על מקש החץ למעלה או למטה עד שתשמע את שם המשיב שאת התגובות שלו ברצונך לבדוק ולאחר מכן הקש Enter.

 6. כדי לנווט ולס לסקור את התגובות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • באמצעות 'קורא טקסטים', השתמש במקש חץ למטה או במקש SR+מקש חץ ימינה.

  • ב- JAWS או ב- NVDA, השתמש במקש החץ למטה.

 7. כדי לחזור לדף הסיכום, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Back, button" ולאחר מכן הקש Enter.

ייצוא התוצאות ל- Excel

כדי לסנן ולסווג ביעילות את נתוני הטופס או הבוחן, באפשרותך לייצא את התוצאות לגיליון עבודה של Excel.

 1. פתח את הטופס או את הבוחן שאת נתוניו ברצונך לייצא אל Excel.

 2. בטופס או בבוחן, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש פעם אחת על מקש החץ למטה או ימינה. תשמע "Responses received" ולאחר מכן את מספר התגובות. הקש Enter כדי לבחור.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Open in Excel " ולאחר מכן הקש Enter. הקובץ יורד למחשב שלך.

 4. כדי לפתוח את הקובץ, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להעביר את המוקד אל הכרזה הורדות בדפדפן האינטרנט שלך, הקש Ctrl+J. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את שם הקובץ הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי לפתוח Windows, הקש על מקש סמל Windows+E. נווט אל הקובץ בתיקיה הורדות ולאחר מכן הקש Enter.

הקובץ נפתח ב- Excel במצב לקריאה בלבד. לקבלת מידע אודות אופן הניתוח של תוצאות הטופס או הבוחן ב- Excel, עיין בסעיף "ניתוח תוצאות טופס ב- Excel " במקטע בדוק ושתף את תוצאות הטופס או למקטע "ניתוח תוצאות הבוחן ב- Excel " בנושא בדיקה ושיתוף של תוצאות הבוחן.

שיתוף התוצאות עם אנשים אחרים

אם טופס או בוחן משותפים עם אנשים מסוימים בארגון או בבית הספר, רק הבעלים של הטופס או הבוחן יכול ליצור קישור סיכום עבור טופס או בוחן אם עדיין לא קיים קישור. עריכה משותפת יכולה להעתיק ולשתף את קישור הסיכום. במצבי שיתוף פעולה אחרים שאינם מוגדרים עבור אנשים ספציפיים בארגון, עריכה משותפת יכולה ליצור קישורי סיכום חדשים.

 1. פתח את הטופס או הבוחן שברצונך לשתף.

 2. בטופס או בבוחן, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש פעם אחת על מקש החץ למטה או ימינה. תשמע "Responses received" ולאחר מכן את מספר התגובות. הקש Enter כדי לבחור.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "More options for responses" ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Share a summary link" ולאחר מכן הקש Enter. תשמע את כתובת ה- URL של הקישור.

 5. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Copy link" ולאחר מכן הקש Enter. הקישור מועתק אל הלוח.

 6. הדבק את הקישור, למשל לערוץ Microsoft Teams או להודעת דואר אלקטרוני.

הערה: אם אתה משתף את התגובות לטופס או לבוחן עם כל אדם בארגון או בבית הספר שלך, ולאחר מכן אתה מחליט לשתף אותו רק עם אנשים מסוימים בארגון או בבית הספר, כל אדם מתוך או מחוץ לארגון או לבית הספר שלך, עדיין יוכל לגשת לקישור של שיתוף סיכום שכבר קיים.

הפסק לשתף את התוצאות

באפשרותך למחוק קישור סיכום קיים כדי להפוך אותו ללא זמין, פעולה שתגביל את הגישה לנתונים התגובות.

 1. פתח את הטופס או הבוחן שאת התוצאות שלו ברצונך להפסיק לשתף.

 2. בטופס או בבוחן, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש פעם אחת על מקש החץ למטה או ימינה. תשמע "Responses received" ולאחר מכן את מספר התגובות. הקש Enter כדי לבחור.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "More options for responses" ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Remove link" ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור. תתבקש לאשר את הסרת הקישור. כדי לאשר, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Remove link" ולאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליצור טופס חדש ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי ליצור בוחן חדש ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי להשיב על שאלות טופס או בוחן ב- Microsoft Forms

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Forms‏

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

Microsoft Forms מבוא: צור הערכות אותנטיות באמצעות Microsoft Forms

השתמש ב- Microsoft Forms עם לוח המקשים ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- Mac OS, ב- Safari כדי לבדוק את תוצאות הטופס והבוחן שלך ולשתף אותן עם אחרים.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה עם VoiceOver.

בנושא זה

בדיקת סיכום התגובות

כדי לקבל מבט כולל על תגובות הטופס או הבוחן, באפשרותך לבדוק את המידע בסיכום התגובות.

 1. פתח את הטופס או הבוחן במקום שבו ברצונך לבדוק את סיכום התגובות.

 2. בטופס או בבוחן, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש חץ ימינה פעם אחת. תשמע "Responses" ולאחר מכן את מספר התגובות שהתקבלו. הקש על Control+Option+ מקש רווח כדי לבחור.

 3. כדי לבדוק את הסיכום, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי ש- VoiceOver יקרא את דף הסיכום בקול רם מהחלק העליון של המסך, הקש על Control+Option+A.

  • כדי לקרוא כל פריט בסיכום בזה אחר זה, הקש Control+Option+מקש חץ ימינה שוב ושוב.

 4. כדי לצאת מעמוד הסיכום, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Responses" ולאחר מכן את מספר התגובות שהתקבלו ולאחר מכן הקש פעם אחת על Control+Option+מקש חץ שמאלה. תשמע: "Questions tab". הקש על Control+Option+ מקש רווח כדי לבחור.

בדיקת התוצאות המפורטות עבור שאלה

ניתן לבדוק כיצד כל המשיב ענה על שאלה מסוימת.

 1. פתח את הטופס או הבוחן במקום שבו ברצונך לבדוק את הפרטים של שאלה.

 2. בטופס או בבוחן, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש חץ ימינה פעם אחת. תשמע "Responses" ולאחר מכן את מספר התגובות שהתקבלו. הקש על Control+Option+ מקש רווח כדי לבחור.

 3. הקש על מקש Control+Option+חץ ימינה עד שתמצא את השאלה שאת פרטי התגובה שלה ברצונך לסקור.

 4. הקש על מקש Tab פעם אחת. תשמע: "More details, button." הקש על Control+Option+ מקש רווח כדי לבחור. פרטי התגובה מוצגים בחלון חדש כטבלה.

 5. הקש Control+Option+מקש חץ ימינה כדי לסקור את פרטי השאלה. תשמע, לדוגמה, את שם המשיב ואת תשובתו.

 6. כדי לצאת מחלון הפרטים, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Close button" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

בדיקת נתוני תגובות עבור משיב

באפשרותך לסקור את פרטים של התגובות עבור כל משיב בנפרד.

 1. פתח את הטופס או הבוחן במקום שבו ברצונך לבדוק את נתוני התגובות של משיב.

 2. בטופס או בבוחן, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש חץ ימינה פעם אחת. תשמע "Responses" ולאחר מכן את מספר התגובות שהתקבלו. הקש על Control+Option+ מקש רווח כדי לבחור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בטופס, הקש על מקש Tab עד שתשמע "View results" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

  • בבוחן, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Review answers" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע את שמו של משיב שהנתונים שלו מוצגים כעת ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

 5. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את שם המשיב שאת התגובות שלו ברצונך לבדוק ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

 6. הקש על Control+Option+ מקש חץ ימינה כדי לנווט ולסקור את התגובות.

 7. כדי לחזור לדף הסיכום, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Back, button" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

ייצוא התוצאות ל- Excel

כדי לסנן ולסווג ביעילות את נתוני הטופס או הבוחן, באפשרותך לייצא את התוצאות לגיליון עבודה של Excel.

 1. פתח את הטופס או את הבוחן שאת נתוניו ברצונך לייצא אל Excel.

 2. בטופס או בבוחן, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש חץ ימינה פעם אחת. תשמע "Responses" ולאחר מכן את מספר התגובות שהתקבלו. הקש על Control+Option+ מקש רווח כדי לבחור.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Open in Excel " ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח. אם תתבקש לאפשר הורדות מ- Microsoft Forms, הקש Control+Option+מקש חץ ימינה עד שתשמע "Allow, toggle button" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח. הקובץ יורד למחשב שלך.

 4. נווט אל הקובץ בתיקיה הורדות במחשב ולאחר מכן הקש Command+מקש חץ למטה כדי לפתוח אותו.

לקבלת מידע אודות אופן הניתוח של תוצאות הטופס או הבוחן ב- Excel, עיין בסעיף "ניתוח תוצאות טופס ב- Excel " במקטע בדוק ושתף את תוצאות הטופס או למקטע "ניתוח תוצאות הבוחן ב- Excel " בנושא בדיקה ושיתוף של תוצאות הבוחן.

שיתוף התוצאות עם אנשים אחרים

אם טופס או בוחן משותפים עם אנשים מסוימים בארגון או בבית הספר, רק הבעלים של הטופס או הבוחן יכול ליצור קישור סיכום עבור טופס או בוחן אם עדיין לא קיים קישור. עריכה משותפת יכולה להעתיק ולשתף את קישור הסיכום. במצבי שיתוף פעולה אחרים שאינם מוגדרים עבור אנשים ספציפיים בארגון, עריכה משותפת יכולה ליצור קישורי סיכום חדשים.

 1. פתח את הטופס או הבוחן שאת התוצאות שלו ברצונך לשתף.

 2. בטופס או בבוחן, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש חץ ימינה פעם אחת. תשמע "Responses" ולאחר מכן את מספר התגובות שהתקבלו. הקש על Control+Option+ מקש רווח כדי לבחור.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "More options for responses" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

 4. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Share a summary link" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח. תשמע את כתובת ה- URL של הקישור.

 5. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Copy link" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח. הקישור מועתק אל הלוח.

 6. הדבק את הקישור, למשל לערוץ Microsoft Teams או להודעת דואר אלקטרוני.

הערה: אם אתה משתף את התגובות לטופס או לבוחן עם כל אדם בארגון או בבית הספר שלך, ולאחר מכן אתה מחליט לשתף אותו רק עם אנשים מסוימים בארגון או בבית הספר, כל אדם מתוך או מחוץ לארגון או לבית הספר שלך, עדיין יוכל לגשת לקישור של שיתוף סיכום שכבר קיים.

הפסק לשתף את התוצאות

באפשרותך למחוק קישור סיכום קיים כדי להפוך אותו ללא זמין, פעולה שתגביל את הגישה לנתונים התגובות.

 1. פתח את הטופס או הבוחן שאת התוצאות שלו ברצונך להפסיק לשתף.

 2. בטופס או בבוחן, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש חץ ימינה פעם אחת. תשמע "Responses" ולאחר מכן את מספר התגובות שהתקבלו. הקש על Control+Option+ מקש רווח כדי לבחור.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "More options for responses" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

 4. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Share a summary link" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

 5. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Remove link" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח. תתבקש לאשר את הסרת הקישור. כדי לאשר, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Remove link" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליצור טופס חדש ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי ליצור בוחן חדש ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי להשיב על שאלות טופס או בוחן ב- Microsoft Forms

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Forms‏

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

Microsoft Forms מבוא: צור הערכות אותנטיות באמצעות Microsoft Forms

השתמש ב- Microsoft Forms באמצעות VoiceOver, קורא המסך המוכלל של iOS, ב- Safari כדי לבדוק ולשתף את תוצאות הטופס או הבוחן. תלמד כיצד לגשת לתקציר התגובות ולסקור אותו או את התוצאות המפורטות לכל שאלה או מגיב. תוכל גם ללמוד כיצד לשתף את התוצאות עם אנשים אחרים ולייצא את תוצאות אל Excel.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

בדיקת סיכום התגובות

כדי לקבל מבט כולל על תגובות הטופס או הבוחן, באפשרותך לבדוק את המידע בסיכום התגובות.

 1. פתח את הטופס או הבוחן במקום שבו ברצונך לבדוק את סיכום התגובות.

 2. בטופס או בבוחן, הקש בחלק התחתון של המסך בארבע אצבעות, החלק ימינה עד שתשמע "Responses tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי ש- VoiceOver יקרא את דף הסיכום בקול רם מהחלק העליון של המסך, החלק במהירות למעלה באמצעות שתי אצבעות.

 4. כדי לצאת מדף הסיכום, הקש בחלק התחתון של המסך בארבע אצבעות, החלק ימינה עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. המוקד חוזר אל הטופס או הבוחן.
   

בדיקת התוצאות המפורטות עבור שאלה

ניתן לבדוק כיצד כל המשיב ענה על שאלה מסוימת.

 1. פתח את הטופס או הבוחן במקום שבו ברצונך לבדוק את הפרטים של שאלה.

 2. בטופס או בבוחן, הקש בחלק התחתון של המסך בארבע אצבעות, החלק ימינה עד שתשמע "Responses tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. הקש בחלק העליון של המסך בארבע אצבעות ולאחר מכן החלק במהירות שמאלה עד שתמצא את השאלה שאת פרטי התגובה שלה ברצונך לסקור.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More details, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. פרטי התגובה מוצגים בתצוגה חדשה כטבלה.

 5. החלק במהירות שמאלה כדי לסקור את הפרטים. תשמע, לדוגמה, את שם המשיב ואת תשובתו.

 6. כדי מתפריט תצוגת פרטים, העבר שתי אצבעות מצד לצד על המסך.

בדיקת נתוני תגובות עבור משיב

באפשרותך לסקור את פרטים של התגובות עבור כל משיב בנפרד.

 1. פתח את הטופס או הבוחן במקום שבו ברצונך לבדוק את נתוני התגובות של משיב.

 2. בטופס או בבוחן, הקש בחלק התחתון של המסך בארבע אצבעות, החלק ימינה עד שתשמע "Responses tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. הקש בחלק העליון של המסך בארבע אצבעות ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור טופס, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "View results" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • עבור בוחן, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Review answers" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות ימינה עד שתשמע את שם המשיב שהנתונים שלו מוצגים כעת, ולאחר מכן הקש פעמיים והחזק את המסך עד שתשמע אות שמע.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שם המשיב שאת התגובות שלו ברצונך לבדוק ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק במהירות שמאלה כדי לנווט אל התגובות ולסקור אותן.

 7. כדי לחזור לדף הסיכום, הקש בחלק העליון של המסך בארבע אצבעות. תשמע: "App launcher, popup button, banner". הקש פעמיים על המסך.

ייצוא התוצאות ל- Excel

כדי לסנן ולסווג ביעילות את נתוני הטופס או הבוחן, באפשרותך לייצא את התוצאות לגיליון עבודה של Excel.

 1. פתח את הטופס או את הבוחן שאת נתוניו ברצונך לייצא אל Excel.

 2. בטופס או בבוחן, הקש בחלק התחתון של המסך בארבע אצבעות, החלק ימינה עד שתשמע "Responses tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. הקש בחלק העליון של המסך בארבע אצבעות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Open in Excel " ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Download" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הקובץ יורד לטלפון שלך.

 5. כדי לפתוח את הקובץ, הקש בחלק התחתון של המסך בארבע אצבעות, החלק ימינה עד שתשמע "Page settings, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Downloads, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שם הקובץ הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. הקובץ נפתח ב- Excel.

לקבלת מידע אודות אופן הניתוח של תוצאות הטופס או הבוחן ב- Excel, עיין בסעיף "ניתוח תוצאות טופס ב- Excel " תחת בדוק ושתף את תוצאות הטופס או את המקטע "ניתוח תוצאות הבוחן ב- Excel " בנושא בדיקה ושיתוף של תוצאות הבוחן.

שיתוף התוצאות עם אנשים אחרים

אם טופס או בוחן משותפים עם אנשים מסוימים בארגון או בבית הספר, רק הבעלים של הטופס או הבוחן יכול ליצור קישור סיכום עבור טופס או בוחן אם עדיין לא קיים קישור. עריכה משותפת יכולה להעתיק ולשתף את קישור הסיכום. במצבי שיתוף פעולה אחרים שאינם מוגדרים עבור אנשים ספציפיים בארגון, עריכה משותפת יכולה ליצור קישורי סיכום חדשים.

 1. פתח את הטופס או הבוחן שברצונך לשתף.

 2. בטופס או בבוחן, הקש בחלק התחתון של המסך בארבע אצבעות, החלק ימינה עד שתשמע "Responses tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. הקש בחלק העליון של המסך בארבע אצבעות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options for responses" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share a summary link" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Copy link".

 5. הקש פעמיים על המסך. הקישור מועתק אל הלוח.

 6. הדבק את הקישור, למשל לערוץ Microsoft Teams או להודעת דואר אלקטרוני.

הערה: אם אתה משתף את התגובות לטופס או לבוחן עם כל אדם בארגון או בבית הספר שלך, ולאחר מכן אתה מחליט לשתף אותו רק עם אנשים מסוימים בארגון או בבית הספר, כל אדם מתוך או מחוץ לארגון או לבית הספר שלך, עדיין יוכל לגשת לקישור של שיתוף סיכום שכבר קיים.

הפסק לשתף את התוצאות

באפשרותך למחוק קישור סיכום קיים כדי להפוך אותו ללא זמין, פעולה שתגביל את הגישה לנתונים התגובות.

 1. פתח את הטופס או הבוחן שאת התוצאות שלו ברצונך להפסיק לשתף.

 2. בטופס או בבוחן, הקש בחלק התחתון של המסך בארבע אצבעות, החלק ימינה עד שתשמע "Responses tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. הקש בחלק העליון של המסך בארבע אצבעות, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options for responses" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share a summary link" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Copy link".

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Remove link" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תתבקש לאשר את הסרת הקישור. כדי לאשר, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Remove link" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליצור טופס חדש ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי ליצור בוחן חדש ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי להשיב על שאלות טופס או בוחן ב- Microsoft Forms

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Forms‏

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

Microsoft Forms מבוא: צור הערכות אותנטיות באמצעות Microsoft Forms

השתמש ב- Microsoft Forms באמצעות TalkBack, קורא המסך המוכלל של Android, ב- Chrome כדי לבדוק ולשתף את תוצאות הטופס או הבוחן. תלמד כיצד לגשת לתקציר התגובות ולסקור אותו או את התוצאות המפורטות לכל שאלה או מגיב. תוכל גם ללמוד כיצד לשתף את התוצאות עם אנשים אחרים ולייצא את תוצאות אל Excel.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

בדיקת סיכום התגובות

כדי לקבל מבט כולל על תגובות הטופס או הבוחן, באפשרותך לבדוק את המידע בסיכום התגובות.

 1. פתח את הטופס או הבוחן במקום שבו ברצונך לבדוק את סיכום התגובות.

 2. בטופס או בבוחן, החלק אצבע אחת בפינה השמאלית התחתונה עד שתשמע "Responses tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי ש- TalkBack יקרא את דף הסיכום בקול רם מהחלק העליון של המסך, החלק במהירות למטה ושמאלה. תפריט TalkBack נפתח. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Read from top" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. TalkBack מתחיל לקרוא מלמעלה. אם זו הפעם הראשונה שאתה מנסה לקרוא מלמעלה, ולא תשמע את האפשרות קריאה מלמעלה, ייתכן שתצטרך להוסיף אותה לתפריטTalkBack. כדי להוסיף אותו, בצע את הפעולות הבאות:

  1. עבור אל הגדרות הטלפון שלך, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Accessibility" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "TalkBack" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Settings" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Customize menus" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. 

  5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Customize TalkBack menu" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  6. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Read from top". אם אתה שומע שתיבת הסימון לא נבחרה, הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 4. כדי לצאת מעמוד הסיכום ולחזור לטופס או לבוחן, החלק אצבע אחת בפינה הימנית התחתונה עד שתשמע "Questions tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

בדיקת התוצאות המפורטות עבור שאלה

ניתן לבדוק כיצד כל המשיב ענה על שאלה מסוימת.

 1. פתח את הטופס או הבוחן במקום שבו ברצונך לבדוק את הפרטים של שאלה.

 2. בטופס או בבוחן, החלק אצבע אחת בפינה השמאלית התחתונה עד שתשמע "Responses tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלקה מהירה שמאלה עד שתמצא את השאלה שאת פרטי התגובה שלה ברצונך לסקור.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More details, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. פרטי התגובה מוצגים בתצוגה חדשה כטבלה.

 5. החלק במהירות שמאלה כדי לסקור את הפרטים. תשמע, לדוגמה, את שם המשיב ואת תשובתו.

 6. כדי לצאת מתהצגת הפרטים, החלק ימינה עד שתשמע "Back, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

בדיקת נתוני תגובות עבור משיב

באפשרותך לסקור את פרטים של התגובות עבור כל משיב בנפרד.

 1. פתח את הטופס או הבוחן במקום שבו ברצונך לבדוק את נתוני התגובות של משיב.

 2. בטופס או בבוחן, החלק אצבע אחת בפינה השמאלית התחתונה עד שתשמע "Responses tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור טופס, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "View results" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • עבור בוחן, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Review answers" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שם המשיב שהנתונים שלו מוצגים כעת ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שם המשיב שאת התגובות שלו ברצונך לבדוק ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. החלק במהירות שמאלה כדי לנווט אל התגובות ולסקור אותן.

 7. כדי לחזור לדף הסיכום, החלק ימינה עד שתשמע "Back, button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

ייצוא התוצאות ל- Excel

כדי לסנן ולסווג ביעילות את נתוני הטופס או הבוחן, באפשרותך לייצא את התוצאות לגיליון עבודה של Excel.

 1. פתח את הטופס או את הבוחן שאת נתוניו ברצונך לייצא אל Excel.

 2. בטופס או בבוחן, החלק אצבע אחת בפינה השמאלית התחתונה עד שתשמע "Responses tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Open in Excel " ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. אם תתבקש להעניק ל- Chrome גישה לאחסון כדי להוריד קבצים, הקש פעמיים על המסך כדי לאשר והמשך. הקובץ יורד לטלפון שלך.

 5. כדי לפתוח את הקובץ, נווט אל התיקיה הורדות בטלפון, אתר את הקובץ ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

לקבלת מידע אודות אופן הניתוח של תוצאות הטופס או הבוחן ב- Excel, עיין בסעיף "ניתוח תוצאות טופס ב- Excel " תחת בדוק ושתף את תוצאות הטופס או את המקטע "ניתוח תוצאות הבוחן ב- Excel " בנושא בדיקה ושיתוף של תוצאות הבוחן.

שיתוף התוצאות עם אנשים אחרים

אם טופס או בוחן משותפים עם אנשים מסוימים בארגון או בבית הספר, רק הבעלים של הטופס או הבוחן יכול ליצור קישור סיכום עבור טופס או בוחן אם עדיין לא קיים קישור. עריכה משותפת יכולה להעתיק ולשתף את קישור הסיכום. במצבי שיתוף פעולה אחרים שאינם מוגדרים עבור אנשים ספציפיים בארגון, עריכה משותפת יכולה ליצור קישורי סיכום חדשים.

 1. פתח את הטופס או הבוחן שברצונך לשתף.

 2. בטופס או בבוחן, החלק אצבע אחת בפינה השמאלית התחתונה עד שתשמע "Responses tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Collapsed, more options for responses" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share a summary link" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Copy link".

 5. הקש פעמיים על המסך. הקישור מועתק אל הלוח.

 6. הדבק את הקישור, למשל לערוץ Microsoft Teams או להודעת דואר אלקטרוני.

הערה: אם אתה משתף את התגובות לטופס או לבוחן עם כל אדם בארגון או בבית הספר שלך, ולאחר מכן אתה מחליט לשתף אותו רק עם אנשים מסוימים בארגון או בבית הספר, כל אדם מתוך או מחוץ לארגון או לבית הספר שלך, עדיין יוכל לגשת לקישור של שיתוף סיכום שכבר קיים.

הפסק לשתף את התוצאות

באפשרותך למחוק קישור סיכום קיים כדי להפוך אותו ללא זמין, פעולה שתגביל את הגישה לנתונים התגובות.

 1. פתח את הטופס או הבוחן שאת התוצאות שלו ברצונך להפסיק לשתף.

 2. בטופס או בבוחן, החלק אצבע אחת בפינה השמאלית התחתונה עד שתשמע "Responses tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Collapsed, more options for responses" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share a summary link" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Copy link".

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Remove link" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תתבקש לאשר את הסרת הקישור. כדי לאשר, החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Remove link" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי ליצור טופס חדש ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי ליצור בוחן חדש ב- Microsoft Forms

שימוש בקורא מסך כדי להשיב על שאלות טופס או בוחן ב- Microsoft Forms

ביצוע משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Microsoft Forms‏

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

Microsoft Forms מבוא: צור הערכות אותנטיות באמצעות Microsoft Forms

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×