היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם רשימות ב'משימות לביצוע'

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה או לקויות קוגניטיביות המשתמשים בתוכנית קורא מסך כגון Windows 'קורא טקסטים', JAWS או NVDA עם מוצרי Microsoft 365. מאמר זה הוא חלק של ערכת התוכן תמיכה בקורא מסך של Microsoft 365 שהו תוכל למצוא מידע נגיש נוסף לגבי היישומים שלנו. לקבלת עזרה כללית, בקר בתמיכה של Microsoft.

השתמש ניהול משימות עם לוח המקשים וקורא מסך כדי ליצור רשימות פעילויות עבור פרוייקט, ציר זמן או שגרה ספציפיים. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים', JAWS ו- NVDA אך ייתכן שהוא פועל גם עם קוראי מסך אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני הנגישות והטכניקות המקובלים. תלמד כיצד לשנות את עיצוב הרשימה, לשתף רשימות, למיין את הרשימות באופן הרצוי ולמחוק רשימות כאשר אינך זקוק להן עוד.

הערות: 

בנושא זה

יצירת רשימה

צור רשימה של פעילויות שברצונך להשלים עבור, לדוגמה, יום או פרוייקט ספציפי.

 1. כדי ליצור רשימה חדשה ב- ניהול משימות, הקש Ctrl+L. נוצרת רשימה חדשה ללא שם.

 2. כדי לבחור שם לרשימה, הקש Shift+Tab עד שתשמע "Untitled list" ולאחר מכן הקש Enter. לאחר מכן הקלד את שם הרשימה והקש Enter.

 3. כדי להוסיף משימה לרשימה החדשה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Add a task", הקלד את טקסט המשימה ולאחר מכן הקש Enter. המוקד נשאר בשדה הוסף פעילות, כך שתוכל לחזור על שלב זה כדי להוסיף פעילויות נוספות.

שינוי שם של רשימה

באפשרותך לשנות שם של רשימה כך שתתאים לצרכים שלך טוב יותר.

הערה: שינוי שם של רשימות אפשרי רק עבור רשימות שיצרת.

 1. הקש Ctrl+1 כדי להרחיב אתניהול משימות הצידי.

 2. הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Lists" ולאחר מכן את שם הרשימה או אפשרות המסנן שנבחרו כעת.

 3. הקש על מקש החץ למטה או למעלה עד שתמצא את הרשימה שברצונך לשנות את שמה ולאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח אותה.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע את השם הנוכחי של הרשימה ואחריו "Rename list, button". הקש Enter כדי לערוך את השם.

 5. הקלד שם חדש עבור הרשימה ולאחר מכן הקש Enter כדי להחיל אותו.

שינוי ערכות נושא של רשימה

שנה את ערכת הנושא של רשימה כך שתתאים לעיצוב הרצוי.

 1. הקש Ctrl+1 כדי להרחיב אתניהול משימות הצידי.

 2. הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Lists" ולאחר מכן את שם הרשימה או אפשרות המסנן שנבחרו כעת.

 3. הקש על מקש החץ למטה או למעלה עד שתמצא את הרשימה שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "List options, button" ולאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את התפריט.

 5. כדי לבחור צבע ערכת נושא או תמונת רקע, הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע צבע ערכת נושא או שם רקע. לאחר מכן, נווט ברשת באמצעות מקשי החצים כדי למצוא את הצבע או הרקע הרצוי, והקש על מקש הרווח כדי לבחור אותו.

  הערה: ברשת, כל אפשרויות הצבע מופיעות לפני אפשרויות רקע.

 6. הקש Esc כדי לסגור את התפריט.

הצגה או הסתרה של משימות שהושלמו

כברירת מחדל, הן המשימות שהושלמו והן המשימות שלא הושלמו מופיעות ברשימות שלך. כדי לעזור לך בארגון הרשימות, באפשרותך להסתיר משימות שהושלמו.

 1. הקש Ctrl+1 כדי להרחיב אתניהול משימות הצידי.

 2. הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Lists" ולאחר מכן את שם הרשימה או אפשרות המסנן שנבחרו כעת.

 3. הקש על מקש החץ למטה או למעלה עד שתמצא את הרשימה שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש Enter.

 4. כדי לעבור לתוכן רשימת המשימות, הקש על מקש Tab עד שתשמע "List options, button" ולאחר מכן הקש שוב על מקש Tab.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר משימות שהושלמו, הקש על מקש החץ למטה או למעלה עד שתשמע "Collapse completed" ולאחר מכן הקש Enter.

  • כדי להציג משימות מוסתרות שהושלמו, הקש על מקש החץ למטה או למעלה עד שתשמע "Expand completed" ולאחר מכן הקש Enter.

מיון רשימה

מיון רשימה יכול לעזור לך לארגן ולחפש את המשימות שלך ביתר יעילות.

 1. הקש Ctrl+1 כדי להרחיב אתניהול משימות הצידי.

 2. הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Lists" ולאחר מכן את שם הרשימה או אפשרות המסנן שנבחרו כעת.

 3. הקש על מקש החץ למטה או למעלה עד שתמצא את הרשימה שברצונך למיין ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "List options, button" ולאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את התפריט.

 5. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Sort by" ולאחר מכן הקש Enter.

 6. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש Enter.

  התפריט ייסגר לאחר שתבצע את הבחירה.

שיתוף רשימה

באפשרותך לשתף את הרשימה שלך כדי לשתף פעולה עם אנשים אחרים.

 1. הקש Ctrl+1 כדי להרחיב אתניהול משימות הצידי.

 2. הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Lists" ולאחר מכן את שם הרשימה או אפשרות המסנן שנבחרו כעת.

 3. הקש על מקש החץ למטה או למעלה עד שתמצא את הרשימה שברצונך לשתף ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Share list, button" ולאחר מכן הקש Enter.

 5. הקש על מקש Tab פעם אחת והקש Enter כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של השיתוף וליצור את הקישור להזמנה לשיתוף.

 6. הקש על מקש Tab עד שתשמע את שמך כבעלים של הרשימה, הקש על מקש Tab פעם נוספת ולאחר מכן הקש Enter כדי להעתיק את הקישור ללוח.

 7. כדי לצאת מתיבת הדו-שיח ולחזור לרשימה, הקש Esc.

 8. הדבק את הקישור בהודעת דואר אלקטרוני או בהודעה מיידית ושלח אותו למשתף הפעולה.

מחיקת רשימה

כאשר אינך זקוק עוד לרשימה שיצרת, באפשרותך למחוק אותה.

הערה: מחיקת רשימות אפשרית רק עבור רשימות שיצרת.

 1. הקש Ctrl+1 כדי להרחיב אתניהול משימות הצידי.

 2. הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Lists" ולאחר מכן את שם הרשימה או אפשרות המסנן שנבחרו כעת.

 3. הקש על מקש החץ למטה או למעלה עד שתמצא את הרשימה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "List options, button" ולאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את התפריט.

 5. הקש על מקש חץ למטה עד שתשמע "Delete list" ולאחר מכן הקש Enter.

 6. כדי לאשר את המחיקה, הקש על מקש Tab עד שתגיע ללחצן מחק ולאחר מכן הקש Enter.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להעביר משימות בין רשימות או בתוך רשימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי להציג את כל המשימות עם תאריך יעד ברשימה 'מתוכנן' ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'משימות לביצוע'

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב'משימות לביצוע'

השתמש 'ניהול משימות' עבור Mac עם לוח המקשים ו- VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- macOS, כדי ליצור רשימות משימות עבור פרוייקט, ציר זמן או שגרה ספציפיים. תלמד גם כיצד לשנות את עיצוב הרשימה, לשתף רשימות, למיין את הרשימות באופן הרצוי ולמחוק רשימות כאשר אינך זקוק להן עוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של macOS, ששמו VoiceOver. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, עבור אל מדריך תחילת העבודה עם VoiceOver.

בנושא זה

יצירת רשימה

צור רשימה של פעילויות שברצונך להשלים עבור, לדוגמה, יום או פרוייקט ספציפי.

 1. כדי ליצור רשימה חדשה ב- ניהול משימות, הקש Command+L. נוצרת רשימה חדשה ללא שם והמוקד עובר לשדה הטקסט של שם הרשימה.

 2. הקלד שם עבור הרשימה ולאחר מכן הקש Return.

 3. כדי להוסיף משימה לרשימה החדשה, הקש על מקש Tab עד שתשמע: "Add a task". הקלד את טקסט הפעילות ולאחר מכן הקש Return. תשמע: "Task added".

שינוי שם של רשימה

באפשרותך לשנות שם של רשימה כך שתתאים לצרכים שלך טוב יותר.

הערה: באפשרותך לשנות שמות של רשימות שיצרת בלבד.

 1. נווט אל הרשימה שברצונך לשנות את שמה. לקבלת הוראות לניווט לרשימה, עיין בסעיף "ניווט בתצוגת רשימת המשימות" במאמר שימוש בקורא מסך כדי לסייר ולנווט בין משימות לביצוע.

 2. כאשר הרשימה הימנית פתוחה באזור התוכן הראשי, הקש על מקש Tab עד שתשמע את שם הרשימה ואחריו "Content selected, List title, Edit text".

 3. הקלד שם חדש עבור הרשימה והקש Return כדי להחיל אותו.

שינוי ערכות נושא של רשימה

שנה את ערכת הנושא של רשימה כך שתתאים לעיצוב הרצוי.

 1. נווט אל הרשימה שבה ברצונך לשנות את ערכת הנושא. לקבלת הוראות לניווט לרשימה, עיין בסעיף "ניווט בתצוגת רשימת המשימות" במאמר שימוש בקורא מסך כדי לסייר ולנווט בין משימות לביצוע.

 2. כאשר הרשימה השמאלית פתוחה באזור התוכן הראשי, הקש על מקש Tab עד שתשמע "List options" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לפתוח את התפריט.

 3. הקש Control+Option+מקש חץ למטה עד שתשמע "Change theme ellipses" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור. תפריט המשנה בחר ערכת נושא נפתח.

 4. כדי לבחור צבע ערכת נושא או לשנות את תמונת הרקע, הקש Control+Option+מקש חץ ימינה עד שתשמע את צבע ערכת הנושא או תמונת הרקע הרצויים. לאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור אותו.

 5. הקש Esc כדי לסגור את תפריט המשנה.

הצגה או הסתרה של משימות שהושלמו

כברירת מחדל, הן המשימות שהושלמו והן המשימות שלא הושלמו מופיעות ברשימות שלך. כדי לעזור לך בארגון הרשימות, באפשרותך להסתיר משימות שהושלמו.

 1. נווט אל הרשימה שבה ברצונך להציג או להסתיר משימות שהושלמו. לקבלת הוראות לניווט לרשימה, עיין בסעיף "ניווט בתצוגת רשימת המשימות" במאמר שימוש בקורא מסך כדי לסייר ולנווט בין משימות לביצוע.

 2. כאשר הרשימה השמאלית פתוחה באזור התוכן הראשי, הקש על מקש Tab עד שתשמע "List options" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לפתוח את התפריט.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר משימות שהושלמו, הקש Control+Option+מקש חץ למטה עד שתשמע "Hide completed tasks" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור. 

  • כדי להציג משימות מוסתרות שהושלמו, הקש Control+Option+מקש חץ למטה עד שתשמע "Show completed tasks" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור.

מיון רשימה

מיון רשימה יכול לעזור לך לארגן ולחפש את המשימות שלך ביתר יעילות.

 1. נווט אל הרשימה שברצונך למיין. לקבלת הוראות לניווט לרשימה, עיין בסעיף "ניווט בתצוגת רשימת המשימות" במאמר שימוש בקורא מסך כדי לסייר ולנווט בין משימות לביצוע.

 2. כאשר הרשימה השמאלית פתוחה באזור התוכן הראשי, הקש על מקש Tab עד שתשמע "List options" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לפתוח את התפריט.

 3. הקש Control+Option+מקש חץ למטה עד שתשמע "Sort, submenu" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור. תפריט המשנה נפתח.

 4. הקש Control+Option+מקש חץ למטה עד שתשמע את אפשרות המיון הרצויה ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור. התפריט נסגר לאחר ביצוע בחירה.

 5. כדי להסיר מיון מרשימה, נווט אל הרשימה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Remove sorting" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

שיתוף רשימה

באפשרותך לשתף את הרשימה שלך כדי לשתף פעולה עם אנשים אחרים.

 1. נווט אל הרשימה שברצונך לשתף. לקבלת הוראות לניווט לרשימה, עיין בסעיף "ניווט בתצוגת רשימת המשימות" במאמר שימוש בקורא מסך כדי לסייר ולנווט בין משימות לביצוע.

 2. כאשר הרשימה השמאלית פתוחה באזור התוכן הראשי, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Share list" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור. תיבת הדו-שיח שיתוף רשימה נפתחת. המוקד נמצא בלחצן הזמן באמצעות .

 3. הקש Control+Option+מקש רווח כדי לפתוח את התפריט שבו תוכל לבחור כיצד ברצונך לשתף את הרשימה.

 4. הקש Control+Option+מקש חץ למטה עד שתשמע את אפשרות השיתוף הרצויה ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

 5. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Done" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח. תיבת הדו-שיח נסגרת. אם בחרת להעתיק קישור לרשימה, כעת באפשרותך להדביק את הקישור להודעת דואר אלקטרוני או להודעה מיידית ולשלוח אותו למשתף הפעולה.

מחיקת רשימה

כאשר אינך זקוק עוד לרשימה שיצרת, באפשרותך למחוק אותה.

הערה: באפשרותך למחוק רק רשימות שיצרת.

 1. נווט אל הרשימה שברצונך למחוק. לקבלת הוראות לניווט לרשימה, עיין בסעיף "ניווט בתצוגת רשימת המשימות" במאמר שימוש בקורא מסך כדי לסייר ולנווט בין משימות לביצוע.

 2. כאשר הרשימה השמאלית פתוחה באזור התוכן הראשי, הקש על מקש Tab עד שתשמע "List options" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לפתוח את התפריט.

 3. הקש Control+Option+מקש חץ למטה עד שתשמע "Delete list" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח כדי לבחור.

 4. נפתחת תיבת דו-שיח לאישור. כדי לאשר את המחיקה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Delete list" ולאחר מכן הקש Control+Option+מקש רווח.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להעביר משימות בין רשימות או בתוך רשימות

שימוש בקורא מסך כדי להציג את כל המשימות עם תאריך יעד ברשימה 'מתוכנן' ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'משימות לביצוע'

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב'משימות לביצוע'

השתמש 'ניהול משימות' עבור iOS עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי ליצור רשימות של משימות עבור פרוייקט, ציר זמן או שגרה ספציפיים. באפשרותך גם לערוך ולשתף רשימות, לשנות את העיצוב ולארגן את הרשימות. לאחר מכן תוכל למחוק אותן כאשר לא תזדקק להן עוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

יצירת רשימה

צור רשימה של הפעילויות שברצונך להשלים עבור, לדוגמה, יום או פרוייקט ספציפי.

 1. בתיבה ניהול משימות, החלק ימינה עד שתשמע: "Sidebar". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. כדי ליצור רשימה חדשה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "New list". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. רשימה חדשה נוצרת.

 3. כדי לבחור שם לרשימה החדשה, החלק במהירות שמאלה. תשמע: "List title". הקש פעמיים על המסך. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי למחוק את שם מציין המיקום ולהקליד את השם החדש.

 4. כדי להוסיף משימה לרשימה החדשה, החלק במהירות שמאלה עד שתגיע ללחצן הוסף משימה והקש פעמיים על המסך. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את הטקסט עבור המשימה. לאחר שתסיים, החלק אצבע אחת בקצה השמאלי התחתון של המסך עד שתשמע "Return", והקש פעמיים על המסך. המשימה נוספת לרשימה. חזור על שלב זה עבור כל המשימות שברצונך להוסיף לרשימה.

 5. כדי לשמור את הרשימה החדשה, החלק ימינה עד שתשמע: "Done Button". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. הרשימה החדשה נשמרה.

 6. כדי לצאת מהרשימה החדשה ולחזור אל הסרגל הצידי, החלק ימינה עד שתשמע "Sidebar, Button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שינוי שם של רשימה

באפשרותך לשנות שם של רשימה כך שתתאים לצרכים שלך טוב יותר.

הערה: שינוי שם של רשימות אפשרי רק עבור רשימות שיצרת.

 1. בתיבה ניהול משימות, החלק ימינה עד שתשמע: "Sidebar". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שם הרשימה שברצונך לשנות את שמה. כדי לבחור את הרשימה, הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "List options". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט אפשרויות רשימה נפתח. תשמע: "Rename list".

 4. כדי לשנות את שם הרשימה, הקש פעמיים על המסך. המוקד עובר לשדה שם הרשימה. השתמש במקלדת שעל המסך כדי לערוך את שם הרשימה.

 5. לאחר שתסיים להקליד את שם הרשימה החדש, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Done". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

שינוי ערכות נושא של רשימה

שנה את ערכת הנושא של רשימה ואת צבע הרקע שלה כך שיתאימו לעיצוב הרצוי.

 1. בתיבה ניהול משימות, החלק ימינה עד שתשמע: "Sidebar". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הרשימה שאת ערכת הנושא שלה ברצונך לשנות. כדי לבחור את הרשימה, הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "List options". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט אפשרויות רשימה נפתח.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Change theme". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט ערכת נושא נפתח.

 5. כדי לבחור צבע רקע, החלק שמאלה עד שתשמע את הצבע הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. כדי לבחור תמונת ערכת נושא, המשך להחליק במהירות שמאלה עד שתשמע את התמונה הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. לאחר בחירת צבע הרקע או תמונת הרקע החדשים, כדי לשמור ולסגור את תפריט ערכת נושא, החלק ימינה עד שתשמע: "Done". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

הצגה או הסתרה של משימות שהושלמו

כברירת מחדל, הן המשימות שהושלמו והן המשימות שלא הושלמו מופיעות ברשימות שלך. כדי לעזור לך בארגון הרשימות, באפשרותך להסתיר משימות שהושלמו.

 1. בתיבה ניהול משימות, החלק ימינה עד שתשמע: "Sidebar". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הרשימה שבה ברצונך להסתיר או לשנות משימות שהושלמו. כדי לבחור את הרשימה, הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "List options". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט אפשרויות רשימה נפתח.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר משימות שהושלמו, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Hide completed tasks". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

  • כדי להציג משימות מוסתרות שהושלמו, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Show completed tasks". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

  תפריט אפשרויות רשימה נסגר והמוקד חוזר לרשימה.

מיון רשימה

מיון המשימות ברשימה יכול לעזור לך לארגן ולחפש את המשימות שלך ביתר יעילות.

 1. בתיבה ניהול משימות, החלק ימינה עד שתשמע: "Sidebar". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הרשימה שברצונך למיין. כדי לבחור את הרשימה, הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "List options". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט אפשרויות רשימה נפתח.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Sort". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תפריט מיון נפתח.

 5. כדי לבחור אפשרות מיון, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

  תפריט מיון נסגר והמוקד חוזר לרשימה.

 6. כדי להסיר מיון מרשימה, נווט אל הרשימה ופתח אותה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע: "Remove sorting" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שיתוף רשימה

באפשרותך לשתף את הרשימה שלך כדי לשתף פעולה עם אנשים אחרים.

הערה: באפשרותך לשתף רשימות שיצרת.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Sidebar" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לעבור לרשימה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הרשימה שברצונך לשתף ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share list" והקש פעמיים על המסך.

 4. החלק שמאלה עד שתשמע "Copy" והקש פעמיים על המסך.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שם האפליקציה שבה ברצונך לשתף את הקישור והקש פעמיים על המסך.

 6. כדי לצאת מתיבת הדו-שיח שיתוף ולחזור לרשימה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Done" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. הדבק את הקישור בהודעת דואר אלקטרוני או בהודעה מיידית ושלח אותו למשתף הפעולה.

מחיקת רשימה

כאשר אינך זקוק עוד לרשימה שיצרת, באפשרותך למחוק אותה.

הערה: מחיקת רשימות אפשרית רק עבור רשימות שיצרת.

 1. בתיבה ניהול משימות, החלק ימינה עד שתשמע: "Sidebar". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הרשימה שברצונך למחוק. כדי לבחור את הרשימה, הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "List options". הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. תפריט אפשרויות רשימה נפתח.

 4. כדי למחוק את הרשימה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע: "Delete list". לאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. נפתח חלון אישור. כדי לאשר את המחיקה, החלק במהירות שמאלה. תשמע: "Delete list" הקש פעמיים על המסך כדי לבחור.

  הרשימה נמחקת והמוקד עובר לרשימה הבאה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להעביר משימות בין רשימות או בתוך רשימות

שימוש בקורא מסך כדי להציג את כל המשימות עם תאריך יעד ברשימה 'מתוכנן' ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'משימות לביצוע'

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב'משימות לביצוע'

השתמש 'ניהול משימות' עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי ליצור רשימות משימות עבור פרוייקט, ציר זמן או שגרה ספציפיים. באפשרותך גם לשנות את עיצוב הרשימה, למיין את הרשימות באופן הרצוי לך ולשתף רשימות עם העמיתים שלך. לאחר מכן תוכל למחוק אותן כאשר לא תזדקק להן עוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

בנושא זה

יצירת רשימה

צור רשימה של הפעילויות שברצונך להשלים עבור, לדוגמה, יום או פרוייקט ספציפי.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Sidebar" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי ליצור רשימה חדשה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "New list" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. נוצרת רשימה חדשה ללא שם והמוקד עובר לשדה של שם הרשימה.

 3. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את שם הרשימה.

 4. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Create list" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. כדי להוסיף משימה לרשימה החדשה, החלק במהירות שמאלה עד שתגיע ללחצן הוסף משימה. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור. המוקד עובר לשדה הטקסט של הפעילות. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי להקליד את טקסט המשימה.

  לאחר שתסיים, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Add a task" והקש פעמיים על המסך. המשימה נוספת לרשימה, ובאפשרותך להקליד את הטקסט עבור המשימה הבאה שלך.

 7. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

שינוי שם של רשימה

באפשרותך לשנות שם של רשימה כך שתתאים לצרכים שלך טוב יותר.

הערה: שינוי שם של רשימות אפשרי רק עבור רשימות שיצרת.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Sidebar" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לעבור לרשימה, החלק ימינה עד לשמיעת הרשימה שברצונך לשנות את שמה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. כדי לפתוח את תפריט אפשרויות הרשימה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu expanded".

 4. המוקד נמצא באפשרות שנה שם רשימה. הקש פעמיים על המסך כדי לבחור אותו. המוקד עובר לשדה שם הרשימה.

 5. השתמש במקלדת שעל המסך כדי לערוך את שם הרשימה.

 6. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את לוח המקשים.

 7. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Save" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שינוי ערכות נושא של רשימה

שנה את ערכת הנושא של רשימה כך שתתאים לעיצוב הרצוי.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Sidebar" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לעבור לרשימה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הרשימה שאת ערכת הנושא שלה ברצונך לשנות ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu expanded".

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Change theme" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לבחור צבע רקע, החלק שמאלה עד שתשמע את הצבע הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 6. כדי לבחור תמונת ערכת נושא, המשך להחליק במהירות שמאלה עד שתשמע את ערכת הנושא הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 7. החלק כלפי מטה ושמאלה כדי לסגור את התפריט.

הצגה או הסתרה של משימות שהושלמו

כברירת מחדל, הן המשימות שהושלמו והן המשימות שלא הושלמו מופיעות ברשימות שלך. כדי לעזור לך בארגון הרשימות, באפשרותך להסתיר משימות שהושלמו.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Sidebar" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לעבור לרשימה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הרשימה שבה ברצונך להסתיר או להציג משימות שהושלמו ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu expanded".

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר משימות שהושלמו, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Hide completed tasks" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

  • כדי להציג משימות מוסתרות שהושלמו, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Show completed tasks" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

מיון רשימה

מיון רשימה יכול לעזור לך לארגן ולחפש את המשימות שלך ביתר יעילות.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Sidebar" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לעבור לרשימה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הרשימה שברצונך למיין ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu expanded".

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Sort" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לבחור אפשרות מיון, החלק ימינה או שמאלה עד לשמיעת האפשרות הרצויה, ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. לאחר בחירה של אפשרות מיון, תפריט המיון נסגר והמוקד חוזר לתצוגת הרשימה.

 6. כדי להסיר מיון מרשימה, נווט אל הרשימה ופתח אותה, החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Remove sorting" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

שיתוף רשימה

באפשרותך לשתף את הרשימה שלך כדי לשתף פעולה עם אנשים אחרים.

הערה: באפשרותך לשתף רשימות שיצרת.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Sidebar" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לעבור לרשימה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הרשימה שברצונך לשתף ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share list" והקש פעמיים על המסך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Send invitation link" והקש פעמיים על המסך.

 5. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את שם האפליקציה שבה ברצונך לשתף את הקישור והקש פעמיים על המסך.

 6. הדבק את הקישור בהודעת דואר אלקטרוני או בהודעה מיידית ושלח אותו למשתף הפעולה.

 7. כדי לצאת מתיבת הדו-שיח שיתוף רשימה, החלק במהירות כלפי מטה ולאחר מכן ימינה.

מחיקת רשימה

כאשר אינך זקוק עוד לרשימה שיצרת, באפשרותך למחוק אותה.

הערה: מחיקת רשימות אפשרית רק עבור רשימות שיצרת.

 1. החלק ימינה או שמאלה עד שתשמע "Sidebar" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לעבור לרשימה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הרשימה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 3. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "More options" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Menu expanded".

 4. כדי למחוק את הרשימה, החלק ימינה עד שתשמע "Delete list" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לאשר את המחיקה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

לאחר מחיקת הרשימה, המוקד חוזר לתפריט הסרגל הצידי.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להעביר משימות בין רשימות או בתוך רשימות

שימוש בקורא מסך כדי להציג את כל המשימות עם תאריך יעד ברשימה 'מתוכנן' ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'משימות לביצוע'

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב'משימות לביצוע'

השתמש 'ניהול משימות' באינטרנט עם לוח המקשים וקורא מסך כדי ליצור רשימות של פעילויות עבור פרוייקט, ציר זמן או שגרה ספציפיים. בדקנו אותו עם 'קורא טקסטים' ב-Microsoft Edge וב- JAWS וב- NVDA ב- Chrome, אך הוא עשוי לפעול עם קוראי מסך ודפדפני אינטרנט אחרים כל עוד הם פועלים לפי תקני נגישות וטכניקות נפוצים. תלמד גם כיצד לערוך, לשתף, לשנות את העיצוב ולארגן את הרשימות. באפשרותך גם למחוק רשימות כאשר אינך זקוק להן עוד.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • לקבלת מידע נוסף על קוראי מסך, עבור אל כיצד קוראי מסך פועלים עם Microsoft 365.

 • בעת שימוש 'ניהול משימות' באינטרנט עם 'קורא טקסטים', מומלץ להשתמש Microsoft Edge כדפדפן האינטרנט שלך.

בנושא זה

יצירת רשימה

צור רשימה של פעילויות שברצונך להשלים עבור, לדוגמה, יום או פרוייקט ספציפי.

 1. ב ניהול משימות, כדי ליצור רשימה חדשה, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע: "Create group". באמצעות 'קורא טקסטים', הקש על מקש SR+מקש חץ שמאלה עד שתשמע: "List name, edit, name this list". ב- JAWS וב- NVDA, הקש על מקש חץ למעלה עד שתשמע "List name, edit, submenu" ולאחר מכן הקש Enter.

 2. הקלד שם רשימה ולאחר מכן הקש Enter. הרשימה נוצרת והמוקד עובר לשדה הטקסט של המשימה הראשונה ברשימה.

 3. הקלד את הטקסט עבור המשימה והקש Enter. המשימה מתווספת לרשימה והמוקד עובר לשדה הטקסט של פעילות חדשה. חזור על שלב זה עבור כל המשימות שברצונך להוסיף לרשימה.

שינוי שם של רשימה

באפשרותך לשנות שם של רשימה כך שתתאים לצרכים שלך טוב יותר.

הערה: באפשרותך לשנות שמות של רשימות שיצרת בלבד.

 1. נווט אל הרשימה שברצונך לשנות את שמה. לקבלת הוראות לניווט לרשימה, עיין בסעיף "ניווט בתצוגת רשימת המשימות" במאמר שימוש בקורא מסך כדי לסייר ולנווט בין משימות לביצוע.

 2. כאשר הרשימה הימנית פתוחה באזור התוכן הראשי, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע: "List options". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח. תשמע: "Rename list". המוקד נמצא בלחצן שנה שם רשימה.

 3. כדי לשנות את שם הרשימה, הקש Enter, הקלד את שם הרשימה החדש ולאחר מכן הקש Enter שוב. שם הרשימה השתנה.

שינוי ערכות נושא של רשימה

שנה את צבע ערכת הנושא של רשימה כדי להתאים אישית את הרשימות שלך.

 1. נווט אל הרשימה שבה ברצונך לשנות את צבע ערכת הנושא. לקבלת הוראות לניווט לרשימה, עיין בסעיף "ניווט בתצוגת רשימת המשימות" במאמר שימוש בקורא מסך כדי לסייר ולנווט בין משימות לביצוע.

 2. כאשר הרשימה הימנית פתוחה באזור התוכן הראשי, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע: "List options". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Change theme" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי להרחיב את תפריט צבע ערכת הנושא.

 4. הקש על מקש Tab עד שתמצא את צבע ערכת הנושא הרצוי ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור.

הצגה או הסתרה של משימות שהושלמו

כברירת מחדל, משימות שהושלמו מוסתרות כדי לשמור על הסדר והארגון של הרשימות שלך. באפשרותך לבטל את הסתרתן אם ברצונך לסקור את המשימות שהושלמו ברשימה ולאחר מכן להסתיר אותן שוב לאחר שתסיים.

 1. נווט אל הרשימה שבה ברצונך להציג או להסתיר משימות שהושלמו. לקבלת הוראות לניווט לרשימה, עיין בסעיף "ניווט בתצוגת רשימת המשימות" במאמר שימוש בקורא מסך כדי לסייר ולנווט בין משימות לביצוע.

 2. כאשר הרשימה הנכונה פתוחה באזור התוכן הראשי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר משימות שהושלמו, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Completed button, expanded" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  • כדי להציג משימות מוסתרות שהושלמו, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Completed button, collapsed" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

מיון רשימה

מיון רשימה יכול לעזור לך לארגן ולחפש את המשימות שלך ביתר יעילות.

 1. נווט אל הרשימה שברצונך למיין. לקבלת הוראות לניווט לרשימה, עיין בסעיף "ניווט בתצוגת רשימת המשימות" במאמר שימוש בקורא מסך כדי לסייר ולנווט בין משימות לביצוע.

 2. כאשר הרשימה השמאלית פתוחה באזור התוכן הראשי, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Sort button, collapsed" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח. תפריט מיין לפי נפתח.

 3. כדי לבחור אפשרות מיון, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע את האפשרות הרצויה ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 4. כדי להסיר מיון מרשימה, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע "Remove sort order option" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

שיתוף רשימה

באפשרותך לשתף את הרשימה שלך כדי לשתף פעולה עם אנשים אחרים.

 1. נווט אל הרשימה שברצונך לשתף. לקבלת הוראות לניווט לרשימה, עיין בסעיף "ניווט בתצוגת רשימת המשימות" במאמר שימוש בקורא מסך כדי לסייר ולנווט בין משימות לביצוע.

 2. כאשר הרשימה השמאלית פתוחה באזור התוכן הראשי, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Share button, collapsed" ולאחר מכן הקש Enter. תשמע: "Create invitation link, Share list dialog, Close button".

 3. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Create invitation link, button" ולאחר מכן הקש Enter.

 4. הקש על מקש Tab עד שתשמע "Copy link" ולאחר מכן הקש Enter.

 5. כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ולחזור לרשימה, הקש Esc.

 6. הדבק את הקישור בהודעת דואר אלקטרוני או בהודעה מיידית ולאחר מכן שלח אותו אל משתפי הפעולה.

מחיקת רשימה

כאשר אינך זקוק עוד לרשימה שיצרת, באפשרותך למחוק אותה.

הערה: באפשרותך למחוק רק רשימות שיצרת.

 1. נווט אל הרשימה שברצונך למחוק. לקבלת הוראות לניווט לרשימה, עיין בסעיף "ניווט בתצוגת רשימת המשימות" במאמר שימוש בקורא מסך כדי לסייר ולנווט בין משימות לביצוע.

 2. כאשר הרשימה הימנית פתוחה באזור התוכן הראשי, הקש על מקש Tab או Shift+Tab עד שתשמע: "List options". כדי לבחור, הקש על מקש הרווח.

 3. כדי למחוק את הרשימה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Delete list" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור.

 4. נפתחת תיבת דו-שיח לאישור. כדי לאשר את המחיקה, הקש על מקש Tab עד שתשמע "Delete list" ולאחר מכן הקש על מקש הרווח כדי לבחור אותה.

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי להעביר משימות בין רשימות או בתוך רשימות

שימוש בקורא מסך כדי להציג את כל המשימות עם תאריך יעד ברשימה 'מתוכנן' ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם משימות ב'ניהול משימות'

שימוש בקורא מסך כדי לעבוד עם הצעות ב'משימות לביצוע'

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב'משימות לביצוע'

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×