היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

באפשרותך לפתוח ולשמור קבצים בתבנית הקובץ OpenDocument Presentation (.odp) המשמשת יישומי מצגת מסוימים, כגון Apache OpenOffice Impress ו- LibreOffice Impress.

שמירת מצגת PowerPoint בתבנית OpenDocument Presentation

חשוב: אם ברצונך לשמור גירסת PowerPoint של הקובץ שלך, תחילה עליך לשמור את הקובץ כמצגת PowerPoint, למשל בתבנית הקובץ pptx., ולאחר מכן לשמור אותו שוב בתבנית OpenDocument Presentation‏ (odp.).

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על שמור בשם.

 3. ברשימה שמור כסוג, לחץ על OpenDocument Presentation.

 4. תן שם לקובץ שלך ושמור אותו.

פתיחת קובץ OpenDocument Presentation ב- PowerPoint

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על פתח.

 3. כדי לראות רק קבצים שנשמרו בתבנית OpenDocument, ברשימה קובץ מסוג, לחץ על OpenDocument Presentation.

 4. לחץ על הקובץ שברצונך לפתוח ולאחר מכן לחץ על פתח.

  עצה: כדי לפתוח את הקובץ, באפשרותך גם ללחוץ עליו פעמיים לאחר שמצאת אותו.

הערה: כשאתה פותח קובץ OpenDocument Presentation ב- PowerPoint, ייתכן שלא יהיה לו אותו עיצוב כפי שהיה לו ביישום המקורי שבו הוא נוצר. הסיבה לכך היא ההבדלים בין היישומים המשתמשים בתבנית OpenDocument.

קבלת מידע נוסף אודות תבנית OpenDocument

בעת פתיחה או שמירה של מצגות בתבנית OpenDocument Presentation‏ (odp.), יש סיכוי לאובדן חלק מהעיצוב. הסיבה לכך היא התכונות והאפשרויות השונות, כגון עיצוב, שבהן תומכים יישומי OpenDocument Presentation ו- PowerPoint.

תכונות נתמכות ב- . תבנית ODP

הטבלה הבאה מראה אילו תכונות של PowerPoint נתמכות במלואן, נתמכות חלקית או לא נתמכות כלל בתבנית OpenDocument Spreadsheet ‏(‎.ods)‏.

 • נתמך     הן תבנית PowerPoint והן תבנית OpenDocument Presentation תומכות בתכונה זו. תוכן, עיצוב ושמישות לא יאבדו.

 • קיימת תמיכה חלקית     הן התבנית PowerPoint והן התבנית OpenDocument Presentation תומכות בתכונה זו, אך עיצוב ושמישות עשויים להיות מושפעים. טקסט או נתונים לא יאבדו, אך העיצוב ואופן העבודה עם טקסט או גרפיקה עשויים להיות שונים.

 • לא נתמך    תכונה זו אינה נתמכת בתבנית OpenDocument. אם בכוונתך לשמור את המצגת בתבנית OpenDocument, אל תשתמש בתכונות אלה.

אזור

אזור משנה

תמיכה של PowerPoint

הנפשות

כניסה/יציאה

הנפשות

קיימת תמיכה חלקית

הנפשות אשר ל- ODF אין אפשרות לתמוך בהן משתנות להנפשת 'הופעה' או 'היעלמות'.

הנפשות

הנפשות צבע

לא נתמך

הנפשות

שינוי קנה מידה של הנפשות

לא נתמך

הנפשות התפוצצות, נורת מבזק, הגדלה וכיווץ, וגובה אנכי אינן נתמכות.

הנפשות

השהיות הנפשה

קיימת תמיכה

הנפשות

תזמון הנפשה

קיימת תמיכה

הנפשות

הנפשות טקסט

קיימת תמיכה

הנפשות

הנפשות מופעלות

קיימת תמיכה

הנפשות

צלילי

הנפשה

לא נתמך

הנפשות

הנפשות מדיה

קיימת תמיכה

הנפשות

SmartArt

לא נתמך

הנפשות

חלקי תרשים

קיימת תמיכה חלקית

הנפשות בחלקי תרשים מומרות להנפשה בתרשים כולו.

הנפשות

הנפשות

פעולת OLE

לא נתמך

הנפשות

הנפשות תבנית בסיס/פריסה

לא נתמך

מעברים

מעברים

קיימת תמיכה חלקית

המעברים הבאים אינם נתמכים: תריסים, גזירה, רצועות, שילוב ומבזק חדשות.

מעברים

צלילי מעברים

לא נתמך

תוכן מדיה (סרטים/צלילים)

חיתוך וסימניה

קיימת תמיכה חלקית

תוכן

הטבעת קבצי WAV

קיימת תמיכה

תוכן

OLE

קיימת תמיכה

תוכן

פקדי ActiveX

לא נתמך

תוכן

טבלאות

קיימת תמיכה חלקית

ב- PowerPoint 2013 ובגרסאות חדשות יותר, ייתכן שטבלאות שנשמרו בתבנית .odp לא יעובדו באותו אופן על-ידי יישומי ODF אחרים, אך יישארו טבלאות. ב- PowerPoint 2010, טבלאות שנשמרו בתבנית .odp הופכות לתמונות ולא ניתן להמשיך לערוך אותן.

תוכן

כותרות עליונות/כותרות תחתונות

קיימת תמיכה חלקית

בעת שמירת קובץ עם כותרות עליונות או כותרות תחתונות בתבנית ‎.odp, הכותרות העליונות והכותרות התחתונות הופכות לתיבות טקסט.

תוכן

שדות 'תאריך ושעה'

קיימת תמיכה חלקית

כל סוגי התאריך והשעה כלולים, אך ייתכן שהם יומרו לסוג ברירת מחדל על-ידי יישומי ODF אחרים. באופן דומה, ניתן להמיר סוגי תאריך ושעה מיישומי ODF אחרים לסוג ברירת מחדל על-ידי PowerPoint.

תוכן

הסתרת צורה

קיימת תמיכה

תוכן

הסתרת שקופית

קיימת תמיכה

פקודות מאקרו, אפשרויות תיכנות

פקודות מאקרו, OM, אפשרויות תיכנות

לא נתמך

הגדרות מצגת

גודל עמוד

קיימת תמיכה חלקית

למרות שגודל העמוד נשמר עם המצגת, הגדרות 'גודל עמוד' בתיבת הדו-שיח 'הגדרת עמוד' אינן מדויקות. תיבת הדו-שיח מנסה לעבור לגודל העמוד המהווה ברירת מחדל.

הגדרות מצגת

הצגות מותאמות אישית

קיימת תמיכה

הגדרות מצגת

מלל נלווה, תזמונים

קיימת תמיכה

הגדרות מצגת

הגדרות הצגה

קיימת תמיכה חלקית

הגדרות מצגת

הגדרות הדפסה

לא נתמך

הגדרות מצגת

הגדרות תצוגה

לא נתמך

שיתוף פעולה

הערות

לא נתמך

תרשימים

תרשימים

קיימת תמיכה חלקית

עיצוב מצגת

תבניות בסיס

קיימת תמיכה חלקית

מידע ערכת הנושא אובד ומוצב בתבניות הבסיס/בפריסות. גופנים, צבעים ואפקטים בצורות חדשות אינם עוברים עוד בירושה.

כשאתה פותח את המצגת לאחר שמירת המצגת בתבנית ‎.odp, נעשה שימוש בערכת הנושא המהווה ברירת מחדל, אבל הדבר לא אמור לגרום לשינויים כלשהם במצגת. עם זאת, הדבר גורם לכל פעולות העריכה העתידיות להתבצע כאילו ערכת נושא זו המהווה ברירת מחדל הוחלה.

עיצוב מצגת

פריסות

קיימת תמיכה חלקית

פריסות מטופלות באופן דומה לתבניות בסיס בעת פתיחתן ביישומי ODF אחרים.

עיצוב מצגת

מצייני מיקום

קיימת תמיכה חלקית

מידע ערכת הנושא אובד במצייני מיקום.

עיצוב מצגת

הערות

קיימת תמיכה

עיצוב מצגת

תבניות בסיס להערות

קיימת תמיכה

עיצוב מצגת

תבניות בסיס לדפי מידע

קיימת תמיכה

הצפנה

הצפנה

לא נתמך

הגנה

הגנה

לא נתמך

טקסט

עיצוב טקסט בינלאומי

קיימת תמיכה חלקית

התכונות הלא נתמכות כוללות:

 • קינסוקו

 • סיבוב טקסט אנכי (270, מוערם)

 • מעבר שורה של מזרח אסיה

 • קומימוג'י

 • מערכות מספור בינלאומיות מסוימות ממופות לתבליטים או למספור מערבי

 • יישור מבוזר

טקסט

יישור

קיימת תמיכה חלקית

יישור מבוזר אינו נתמך.

ייתכן שייראו הבדלים חזותיים מסוימים ביישור, בעיגון או בגלישה של הטקסט ביישומי ODF אחרים.

טקסט

עמודות

לא נתמך

טקסט

סיבוב טקסט

קיימת תמיכה חלקית

סיבוב 270 וטקסט מוערם אינם נתמכים.

טקסט

היפר-קישורים

קיימת תמיכה חלקית

היפר-קישורים רגילים נתמכים, אך היפר-קישורים בעת ריחוף אינם נתמכים.

טקסט

רשימות

קיימת תמיכה

יישומי ODF אחרים עשויים לשנות את המספור/התבליטים או לא לתמוך בהם כלל.

טקסט

עיצוב בסיסי

קיימת תמיכה

כתב נטוי, כתב מודגש, קו תחתון וקו חוצה נתמכים כולם ביישומי ODF.

גופנים או גדלים שונים נתמכים.

טקסט

עיצוב מתקדם/אפקטים גרפיים

קיימת תמיכה חלקית

התכונות הלא נתמכות כוללות:

 • טקסט עם מילוי תמונה, מילוי הדרגתי, מילוי תבנית או מילוי ריק.

 • אפקטי צל חיצוניים מסוימים בטקסט.

 • טקסט עם קווי מיתאר בעלי מילוי תמונה,‏ מילוי הדרגתי, מילוי תבנית, או מילוי ריק.

 • טקסט אינו יכול לכלול קווי מיתאר השונים מצבע המילוי.

טקסט

התאמה אוטומטית

לא נתמך

טקסט

גלישה

קיימת תמיכה

גלישה עשויה להיראות שונה ביישומי ODF שונים.

הטבלה שלהלן מראה אילו תכונות גרפיקה של PowerPoint נתמכות, נתמכות חלקית או לא נתמכות בתבנית OpenDocument ‏(‎.odp).

צורות בסיסיות

תמיכה של PowerPoint

צורות

קיימת תמיכה

תיבות טקסט

קיימת תמיכה

אובייקטים בתוך תיבות טקסט מושמטים בעת פתיחת קובץ OpenDocument.

WordArt

קיימת תמיכה חלקית

ODF אינו תומך באפשרויות WordArt. הטקסט וצבע הטקסט הבסיסי נשמרים, אך האפקטים והעיצוב של WordArt יאבדו.

אפשרויות של צורות תלת-ממדיות

לא נתמך

תמונות

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה למעט עבור האפשרות 'הוסף וקשר' שאינה נתמכת על-ידי ODF.

דיאגרמות SmartArt

קיימת תמיכה

המרה לקבוצה של צורות.

פקדי ActiveX

לא נתמך

אובייקטים בתרשימים

קיימת תמיכה חלקית

סוגי אובייקטים מסוימים נתמכים, אך לא כולם נתמכים.

ביאור דיו

קיימת תמיכה

ביאור הדיו מומר לתמונה מסוג Enhanced Metafile‏ (EMF).

קבוצת אובייקטים

קיימת תמיכה

ניראות אובייקט

קיימת תמיכה

גבולות אובייקט

קיימת תמיכה

לא כל סגנונות הגבול נתמכים. סגנונות שאינם נתמכים נשמרים כסגנון הגבול המוגדר כברירת מחדל (קו שחור, מלא).

מילויי אובייקט

קיימת תמיכה

קיימת תמיכה למעט עבור מילוי רקע שקופית.

מילויים הדרגתיים בעלי יותר משתי הפסקות מאבדים את כל ההפסקות לאחר השתיים הראשונות.

עיצוב קו

קיימת תמיכה

לא כל סגנונות הקו וקצה הקו נתמכים ב- ODF. סגנונות שאינם נתמכים נשמרים כברירת המחדל, קו שחור מלא וחץ פתוח, בהתאמה.

חיתוך תמונה

קיימת תמיכה

חיתוך תמונה עם צורה אינו נתמך.

צביעה מחדש של תמונה

קיימת תמיכה חלקית

לצביעה מחדש מסוימת של תמונה יש מקבילה ב- ODF, כגון שחור-לבן. לצביעה מחדש אחרת של תמונה אין מקבילה והיא עוברת השטחה. התמונה נראית זהה, אך לא ניתן עוד לשנות את הצביעה מחדש.

אפשרויות תמונה תלת-ממדית

לא נתמך

סגנונות תמונה

קיימת תמיכה חלקית

הגבולות נתמכים חלקית, אך ייתכן שלא ייראו אותו דבר.

ערכות נושא

לא נתמך

היפר-קישור בצורה

לא נתמך

עצות

 • לפני שליחת קובץ לאדם אחר, כדאי לך לסגור את הקובץ ולפתוח אותו שוב כדי לראות איך הוא נראה בתבנית OpenDocument Presentation‏ (odp.).

 • כדי לשמור על עיצוב אובייקט מתקדם שאינו נתמך בתבנית OpenDocument Presentation, המר את האובייקט לתמונה.

 • ב- PowerPoint 2010, בעת עבודה עם טבלאות, השלם את הטבלה לפני סגירת PowerPoint. טבלאות מומרות לתמונות בעת סגירת PowerPoint 2010 ולא ניתן לערוך הבאות.

 • הימנע משימוש בהנפשות הדגשה (כלומר הנפשות שאינן הנפשות כניסה או יציאה) אשר כרוכות בשינוי צבע או שינוי קנה מידה, משום שיש אובדן של חלקים אלה בהנפשות כשאתה שומר את המצגת בתבנית הקובץ odp.

למידע נוסף

עריכת קבצי OpenDocument .odp ו.pptx PowerPoint PowerPoint באינטרנט

שמירת המצגת בתבנית קובץ אחרת 

הפיכת עריכה לזמינה במצגת

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×