We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

שינוי או מחיקה של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה מהעמוד הראשון

 1. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה של העמוד הראשון.

 2. סמן עמוד ראשון שונה כדי לראות אם הוא נבחר. אם לא:

  • בחר כותרות שונות בעמוד הראשון.

  • התוכן של הכותרת העליונה או התחתונה בעמוד הראשון הוסר.

  נבחרו אפשרויות כותרת עליונה של רצועת הכלים עם כותרות שונות בעמוד הראשון

  הערה: האפשרות כותרות שונות בעמוד הראשון היא דו-מצבית, לכן יש להקפיד להפעיל אותה.

 3. הוסף את התוכן החדש שלך לכותרת העליונה או לכותרת התחתונה.

 4. בחר סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה או הקש Esc כדי לצאת.

  הלחצן 'סגור כותרת עליונה'

שינוי או מחיקה של כותרת עליונה או כותרת תחתונה מעמוד בודד אחר

כדי למחוק או לשנות כותרות עליונות וכותרות תחתונות בעמודים בודדים בתוך מסמך, התחל על-ידי הוספת מעבר מקטע.

חשוב: מעברי מקטע שונים ממעברי עמוד. אם כבר יש לך מעבר עמוד לפני העמוד שבו ברצונך לשנות את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה, הסר מעבר עמוד והחלף אותו מעבר מקטע כפי שמוצג להלן.

 1. לחץ או הקש במקום שבו ברצונך להתחיל עמוד חדש ללא הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

 2. עבור אל פריסת > מעברים > הבא כדי ליצור מעבר מקטע.

  מעבר מקטע עבור העמוד הבא

 3. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה כדי לפתוח את הכרטיסיה כותרת & כותרת תחתונה.

 4. בחר קשר לקודם כדי לבטל את הקישור בין המקטעים.

  קישור כותרת עליונה/כותרת תחתונה ללחצן הקודם
 5. בחר כותרת עליונהאו כותרת תחתונה ופעולות הבאות:

  • בחר הסר כותרת עליונה או הסר כותרת תחתונה .

  • הוסף או שנה את התוכן בכותרת העליונה או התחתונה.

  (יהיה עליך לחזור על שלבים 3-5 אם ברצונך למחוק או לשנות הן את הכותרת העליונה וגם את הכותרת התחתונה.)

 6. כדי לחזור לגוף המסמך, בחר סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה או הקש ESC.

  הלחצן 'סגור כותרת עליונה'

שינוי או מחיקה של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה מהעמוד הראשון

 1. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או התחתונה (ליד החלק העליון או התחתון של העמוד) כדי לפתוח את הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 2. סמן עמוד ראשון שונה כדי לראות אם הוא נבחר. אם לא:

  • בחר כותרות שונות בעמוד הראשון.

  • התוכן של הכותרת העליונה או התחתונה בעמוד הראשון הוסר.

  ההגדרה של כותרות שונות בעמוד הראשון, מסומנת בכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 3. הקלד תוכן חדש בכותרת העליונה או התחתונה.

 4. כדי לחזור לגוף המסמך, בחר סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה או הקש ESC.

  בכרטיסיה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה', האפשרות 'סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה' מסומנת

שינוי כותרת עליונה או כותרת תחתונה בעמוד בודד אחר

כדי לשנות כותרות עליונות וכותרות תחתונות מעמודים בודדים בתוך מסמך, התחל על-ידי הוספת מעבר מקטע.

חשוב: מעברי מקטע שונים ממעברי עמוד. אם כבר יש לך מעבר עמוד לפני העמוד שבו ברצונך לשנות את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה, הסר מעבר עמוד והחלף אותו מעבר מקטע כפי שמוצג להלן.

 1. לחץ או הקש במקום שבו ברצונך להתחיל עמוד חדש ללא הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

 2. עבור אל פריסת > מעברים > הבא כדי ליצור מעבר מקטע.

 3. לחץ פעמיים על אזור הכותרת העליונה או התחתונה (ליד החלק העליון או התחתון של העמוד) כדי לפתוח את הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 4. בחר קשר לקודם כדי לבטל את הקישור בין המקטעים.

  בכרטיסיה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה', האפשרות 'קשר לקודם' מסומנת
 5. בחר כותרת עליונהאו כותרת תחתונה ופעולות הבאות:

  • בחר הסר כותרת עליונהאו הסר כותרת תחתונה בסמוך לחלק התחתון של התפריט.

  • ערוך או שנה את הכותרת העליונה אוהכותרת התחתונה.

  (יהיה עליך לחזור על שלבים 2-5 אם ברצונך לשנות הן את הכותרת העליונה וגם את הכותרת התחתונה.)

  בתפריט 'כותרת תחתונה', האפשרות 'הסר כותרת תחתונה' מסומנת

 6. כדי לחזור לגוף המסמך, בחר סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה או הקש ESC.

  בכרטיסיה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה', האפשרות 'סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה' מסומנת

הכותרת העליונה ו/או הכותרת התחתונה משתנים מהעמוד הראשון לאחר מעבר המקטע.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×