היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

האם אתה מעוניין ללמוד כיצד לשתף או להקצות את לוח השנה שלך?

הערה: רבות מהתכונות ב- Outlook החדש עבור Windows פועלות באופן זהה או דומה לאותה Outlook באינטרנט. אם אתה מעוניין לנסות את החוויה החדשה, ראה תחילת העבודה עם Outlook עבור Windows החדש.

האם מנהל IT שרוצה לקבל מידע נוסף אודות פלטפורמת לוחות השנה המשותפים החדשה?

ביצענו שיפורים באופן הסינכרון של לוחות שנה משותפים ב- Microsoft 365 בין יישומים. שאר מאמר זה מיועד למנהלי IT, כדי לעזור להם להבין את השינויים שנפרסים כעת.

השיפורים מיועדים רק עבור לוחות שנה שמשותפים בין אנשים שמשתמשים ב- Exchange Online. אין שינויים בלוחות שנה משותפים כאשר לוח השנה של אדם אחד מתארח ב- Exchange בסביבה המקומית.

עם שיפורים אלה, מנהלי IT ומשתמשי הארגון שלהם יכולים לצפות:

שיפורים

ניתן לסכם את השיפורים הבסיסיים בשיתוף באופן הבא:

 1. המשתמשים יכולים לשתף את לוח השנה שלהם מכל גירסה של Outlook ולקבל את אותן אפשרויות הרשאה בכל הגירסאות.

 2. המשתמשים יכולים לקבל בקלות הזמנות ללוח שנה משותף מכל יישום Outlook ולהציג את לוחות השנה המשותפים הללו בכל המכשירים שלהם.

 3. המשתמשים יכולים להציג את כל לוחות השנה המשותפים שלהם בכל מכשיר או יישום לוח שנה. אם מישהו משנה לוח שנה משותף, כל האנשים האחרים שמשתפים את לוח השנה יראו את השינויים באופן מיידי. בנוסף, המשתמשים יבחינו בשיפורים בביצועים בעת הצגה ועריכה של לוחות שנה משותפים. השימוש בלוח שנה משותף יהיה מהיר ומהימן, בדיוק כמו ניהול לוח השנה האישי של המשתמש.

כאשר משתמש משתף היום את לוח השנה שלו עם אנשים אחרים, הם יראו את החוויה המשופרת של לוח השנה לאחר קבלת ההזמנה. עם זאת, אם הוא שיתף את לוח השנה שלו עם אנשים אחרים לפני ששינויים אלה הפכו לזמינים, הם לא יראו שיפורים אלה באופן אוטומטי.

כדי לשדרג לוחות שנה משותפים לחוויה החדשה של לוח השנה המשותף, בקש מהמשתמשים לפעול בהתאם להוראות בסעיף שדרוג של לוח שנה משותף קיים למודל החדש בהמשך מאמר זה. לאחר שהמשתמשים ישדרגו למודל החדש, לוחות השנה המשותפים יסתנכרנו גם עם הטלפונים הניידים שלהם. בעתיד, לוחות שנה משותפים קיימים ישתדרגו באופן אוטומטי, אך אין עדיין לוח זמנים עבור תהליך שדרוג אוטומטי זה.

כאשר סינכרון מיידי זמין, לוח שנה משותף משקף באופן מיידי את השינויים שמתבצעים על-ידי אנשים אחרים. בשלב זה, לא כל הסוגים של לוחות שנה משותפים תומכים בסינכרון מיידי. הסעיפים הבאים מתארים את סוגי לוחות השנה המשותפים ואת יישומי לוח השנה שתומכים בסינכרון מיידי.

סינכרון מיידי זמין רק אם שני המשתמשים נמצאים באותו דייר של Microsoft 365, או אם לוח השנה משותף על-ידי משתמש ב- Outlook.com.

הטבלה הבאה מספקת פרטים נוספים לגבי סוגי התצורות שתומכים בסינכרון מיידי. בעתיד, סינכרון מיידי יהיה זמין עבור כל לוחות השנה המשותפים בין משתמשי Microsoft 365 ו- Outlook.com.

בעלי לוח השנה

הנמען של לוח השנה המשותף

סינכרון מיידי זמין

הערות

Microsoft 365

Microsoft 365
(באותו דייר)

Microsoft 365

Microsoft 365
(בדייר אחר)

הסינכרון מתרחש מדי שלוש שעות בערך.

אם שיתוף חיצוני אינו מותר עבור הדייר של בעלי לוח השנה, המערכת מתייחסת ללוח השנה כאילו הוא משותף עם משתמש צד שלישי.

Microsoft 365

Outlook.com או
שירות צד שלישי, כגון Gmail.com

בשלב זה, תצורה זו יוצרת כתובת URL של מנוי ללוח שנה באינטרנט (ICS). הנמען של לוח השנה המשותף מוסיף את לוח השנה המשותף באמצעות כתובת ה- URL של ה- ICS, ותזמון הסינכרון נקבע על-ידי שירות לוח השנה של הנמען.

לדוגמה, אם הנמען משתמש ב- Outlook.com, לוח השנה יתעדכן מדי שלוש שעות בערך. אם הנמען משתמש ב- Gmail.com, לוח השנה עשוי להתעדכן מדי 24-48 שעות.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Microsoft 365

Outlook.com

שירות צד שלישי, כגון Gmail.com

בשלב זה, תצורה זו יוצרת כתובת URL של ICS. הנמען מוסיף את לוח השנה המשותף באמצעות כתובת ה- URL של ה- ICS, ותזמון הסינכרון נקבע על-ידי שירות לוח השנה של הנמען.

לדוגמה, אם הנמען משתמש ב- Outlook.com, לוח השנה יתעדכן מדי שלוש שעות בערך. אם הנמען משתמש ב- Gmail.com, לוח השנה עשוי להתעדכן מדי 24-48 שעות.

יישומים שתומכים בסינכרון מיידי:

 • Outlook עבור Windows

 • Outlook עבור Mac

 • Outlook באינטרנט (OWA)

 • Outlook עבור iOS

 • Outlook עבור Android

 • REST ויישומי Exchange ActiveSync

הערה:  Exchange ה- API של 'שירותי אינטרנט' (EWS) לא יתמוך בסינכרון מיידי.

Outlook עבור Windows: המשתמשים יכולים לבדוק אם השיפורים בלוח השנה המשותף זמינים עבורם על-ידי ביצוע ההוראות המופיעות במאמר הזה

Outlook עבור Mac: אם המשתמש מציג את לוח השנה המשותף ב- Outlook עבור Mac, הוא יראה את חוויית הסינכרון החדשה אם לוח השנה נוסף על-ידי קבלת הזמנה לשיתוף או עם המשתמש הוסיף את לוח השנה המשותף באמצעות קובץ > פתח תיקיה של משתמש אחר. עם זאת, אם המשתמש הוסיף את החשבון כחשבון נציג, הוא יופיע בחוויית הסינכרון הישנה. שינויים עשויים להופיע מהר יותר ב- Outlook באינטרנט, ב- Outlook עבור iOS וב- Outlook עבור Android.

Outlook באינטרנט, ב- iOS וב- Android: אם המשתמש מציג אותו ב- Outlook באינטרנט, Outlook עבור iOS או Outlook עבור Android, חוויית הסינכרון החדשה נמצאת בשימוש.

פרטים טכניים של השיפורים בלוח השנה המשותף

סעיף זה מתאר כיצד הושגו שיפורים אלה ומה השתנה בארכיטקטורה של לוחות שנה משותפים ב- Microsoft 365.

מונחים

הנה כמה מונחים שבהם נשתמש בסעיף זה:

 • לוח שנה משותף: לוח שנה שמשותף עם הרשאות הצגה, הרשאות עריכה או הרשאות נציג

 • בעלים: האדם שממנו לוח השנה משותף

 • נמען: האדם שאיתו לוח השנה משותף

 • מודל קודם: אופן הפעולה הקודם של לוחות שנה משותפים

 • מודל חדש: אופן הפעולה החדש של לוחות שנה משותפים

השיפורים רלוונטיים רק עבור לוחות שנה שמשותפים בין משתמשים ב- Exchange Online. אין שינויים בלוחות שנה משותפים כאשר אחד מהמשתמשים מתארח ב- Exchange בסביבה המקומית.

תכונה

מודל קודם

מודל חדש

אופן האחסון של לוח השנה המשותף

ערך (הדומה להיפר-קישור) מאוחסן בתיבת הדואר של הנמען. הערך מצביע על תיבת הדואר של הבעלים, אך אינו מאחסן נתוני לוח שנה בתיבת הדואר של הנמען.

לוח שנה חדש נוצר בתיבת הדואר של הנמען. לוח שנה זה מכיל עותק של לוח השנה של הבעלים, אשר מתחיל שנה אחת לפני תאריך הקבלה.

אופן הגישה של הנמען ללוח השנה המשותף

קריאה וכתיבה ישירות מתיבת הדואר של הבעלים.

קריאה מהעותק המקומי של לוח השנה המשותף המאוחסן בתיבת הדואר של הנמען. אך כתיבה ישירות בתיבת הדואר של הבעלים וסנכרון בחזרה עם העותק המקומי של לוח השנה המשותף בתיבת הדואר של הנמען. 

אופן סינכרון השינויים בלוח השנה המשותף

היישום בודק מעת לעת אם קיימים שינויים בתיבת הדואר של הבעלים ולאחר מכן מסנכרן אותם.

השירות מסנכרן באופן מיידי את השינויים עם העותק המקומי של הנמען. פעולה זו מפעילה הודעת דחיפה ליישום, אשר מסנכרן את השינויים באופן מיידי.

יישומים שבהם הנמען יכול להשתמש כדי לגשת ללוח השנה המשותף

 • Outlook עבור Windows

 • Outlook עבור Mac

 • Outlook באינטרנט

 • Outlook עבור Windows

 • Outlook עבור Mac

 • Outlook באינטרנט

 • Outlook עבור iOS

 • Outlook עבור Android

 • כל יישומי REST ו- EAS

לקבלת פרטים נוספים, ראה הבדלים בפונקציונליות במודל החדש של לוחות שנה משותפים בהמשך מאמר זה.

משתמשים שמקבלים הזמנה חדשה ללוח שנה משותף באמצעות הגירסה העדכנית ביותר של לקוח Outlook מתחילים להשתמש באופן אוטומטי במודל החדש של שיתוף לוח שנה.

הדרך הקלה ביותר שבה המשתמש יכול לבדוק אם יש לו את השיפורים (כלומר, את המודל החדש של שיתוף לוח שנה) היא לבדוק אם לוח השנה המשותף מופיע בטלפון הנייד שלו. אם כן, לוח השנה המשותף כבר שודרג למודל החדש. המשתמשים ב- Outlook עבור Windows יכולים לבדוק אם השיפורים בלוח השנה המשותף זמינים עבורם על-ידי ביצוע ההוראות המופיעות במאמר זה.

בעת שימוש בגירסה העדכנית ביותר של לקוח Outlook, לוח שנה המשותף עם משתמש אמור לעבור באופן אוטומטי לשימוש לשיפורי שיתוף לוח השנה החדשים. עם זאת, אם הבעיה אינה מתרחשת, משתמש יכול ליצור מחדש את לוח השנה המשותף באמצעות אחת משתי האפשרויות הבאות:

 • הבעלים של לוח השנה משתף מחדש את לוח השנה שלו. הבעלים של לוח השנה יכול לעשות זאת דרך כל יישום Outlook, כולל Outlook עבור iOS או Outlook עבור Android. לאחר מכן המשתמש אמור לקבל את ההזמנה ללוח השנה המשותף באמצעות גירסה מתקדמת יותר של לקוח Outlook (אם המשתמש מקבל את ההזמנה באמצעות גירסה קודמת של Outlook, לוח השנה המשותף לא יהיה זמין עם השיפורים המעודכנים). אין צורך להסיר לוחות שנה משותפים קיימים לפני קבלתם מחדש.

 • המשתמש מוחק ופותח מחדש את לוח השנה. אפשרות זו אינה מחייבת לבקש מהבעלים לשתף מחדש את לוח השנה שלו. המשתמש פשוט צריך להשתמש בגירסה מתקדמת יותר של לקוח Outlook כדי למחוק ולפתוח מחדש את לוח השנה המשותף. זה מעדכן את לוח השנה באופן אוטומטי אם הוענקה למשתמש גישה מפורשת ללוח השנה של הבעלים. אם המשתמש קבל גישה דרך קבוצת ברירת המחדל (הארגון שלי) או באמצעות קבוצת אבטחה, העותק של לוח השנה שלו לא ישודרג. אם המשתמש מבצע את הפעולה הזו ב- Outlook עבור Windows, יש להפוך את לקוח Outlook לזמין עבור השיפורים, כמתואר במאמר זה.

הערה: ב- Outlook עבור iOS ו- Android, האפשרות להוסיף לוח שנה משותף זמינה תחת מודול לוח השנה: לחץ על תמונת הפרופיל שבפינה הימנית העליונה כדי להציג את רשימת לוחות השנה, לחץ על הסמל + בפינה הימנית העליונה, ולאחר מכן בחר הוספת לוחות שנה משותפים.

שיטות לסינכרון לוחות שנה משותפים

סעיף זה מתאר היכן ומתי מתרחש סינכרון מיידי במצב העבודה הנוכחי. הטבלה הבאה מציגה את סוגי הסינכרון הקיימים עבור לוחות שנה משותפים במודל החדש.

שיטת עדכון

אופן הסינכרון של השינויים

לוחות שנה נתמכים (בשלב זה)

עדכונים מיידיים

השינויים מסתנכרנים באופן מיידי. חל על לוחות שנה שמשותפים בין משתמשים באותו דייר של Microsoft 365 או שמשותפים ממשתמש ב- Outlook.com.

 • משותפים ממשתמש ב- Outlook.com עם משתמש ב- Outlook.com או ב- Microsoft 365.

 • משותפים ישירות בין משתמשי Microsoft 365 באותו דייר.

עדכונים תקופתיים

השינויים מסתנכרנים מעת לעת (בתוך שלוש שעות, ברוב המקרים). הנמענים לא יראו את השינויים בלוח שנה משותף באופן מיידי, אך העותק יתעדכן מדי כמה שעות.

 • משותפים בין משתמשי Microsoft 365 בדיירים שונים, כאשר שיתוף חיצוני זמין.

מנוי ICS

כתובת URL של מנוי ללוח שנה באינטרנט (ICS) נוצרת כאשר לוח השנה משותף. הנמען יכול להשתמש בכתובת URL זו כדי להוסיף את לוח השנה המשותף לכל שירות לוח שנה שבו הוא משתמש. כאשר נעשה שימוש בכתובות URL של ICS, שירות לוח השנה של הנמען בוחר מתי לסנכרן את לוח השנה כדי לקבל עדכונים חדשים. אם הנמען הוא משתמש ב- Outlook.com, הסינכרון יתרחש מדי שלוש שעות בערך.

 • משותפים בין משתמשי Microsoft 365 בדיירים שונים, כאשר שיתוף חיצוני לא זמין.

 • משותפים ממשתמש ב- Microsoft 365 עם משתמש ב- Outlook.com.

 • משותפים ממשתמש ב- Microsoft 365 או ב- Outlook.com עם אדם שמשתמש בשירות לוח שנה של צד שלישי, כגון Gmail.

סינכרון מיידי עבור שיתוף מחוץ לדייר שלך אינו נתמך בשלב זה. למרות שניתן לשתף בתצורות אלה, הסינכרון מתרחש מעת לעת. קיימים שני סוגים של שיתוף בין דיירים:

 • ממשתמש ב- Microsoft 365 עם משתמש אחר ב- Microsoft 365 (אם שיתוף חיצוני זמין).

  נוצר לוח שנה משותף מלא, אך הסינכרון יתרחש מדי שלוש שעות בערך. סינכרון מיידי יהפוך בסופו של דבר לזמין עבור הגדרה זו.

 • ממשתמש ב- Microsoft 365 עם משתמש ב- Outlook.com. אם שיתוף חיצוני אינו זמין, שיתוף עם משתמש אחר ב- Microsoft 365 שייך גם הוא לקבוצה זו.

  כתובת URL של ICS נוצרת בעת שיתוף, והנמען יכול להשתמש בה כדי להוסיף את לוח השנה לכל שירות לוח שנה. כאשר נעשה שימוש במנוי ICS, שירות לוח השנה של הנמען בוחר מתי לסנכרן את מנוי ICS כדי לקבל עדכונים חדשים. אם הנמען הוא משתמש ב- Outlook.com או ב- Microsoft 365, הסינכרון יתרחש מדי שלוש שעות בערך.

שיתוף עם משתמש בשירות חיצוני, כגון Gmail, מהווה סוג אחר של שיתוף לוח שנה. בתרחישים אלה, נוצרת כתובת URL של מנוי ללוח שנה באינטרנט (ICS) שמקשרת אל לוח השנה של הבעלים. הנמענים יכולים להשתמש בכתובת URL זו כדי להציג את לוח השנה בדפדפן אינטרנט. הם יכולים גם להוסיף אותו לשירות לוח השנה שלהם, על-ידי הוספת לוח שנה באינטרנט באמצעות כתובת ה- URL של ICS. כאשר נעשה שימוש במנויי ICS, שירות לוח השנה של הנמען בוחר מתי לסנכרן את מנוי ICS כדי לקבל עדכונים חדשים. אם הנמען הוא משתמש ב- Outlook.com, הסינכרון יתרחש מדי שלוש שעות בערך. אם הנמען משתמש בשירות לוח שנה אחר, כגון Gmail.com, ייתכן שהסינכרון יתרחש בתדירות נמוכה יותר.

הבדלים בפונקציונליות במודל החדש של לוחות שנה משותפים

לוחות שנה משותפים שמשתמשים במודל החדש שונים מהמודל הקודם בכמה תחומי פונקציונליות, כולל תזכורות, הרשאות, פגישות של נציג ולקוחות צד שלישי.

בעבר, לא היתה ערכה עקבית של אפשרויות עבור רמת ההרשאה בלקוחות Outlook שונים. כחלק משיפורים אלה, לקוחות Outlook מעודכנים יציגו ערכה פשוטה ועקבית של רמות הרשאה לשיתוף.

כחלק מהשיפורים בלוח השנה המשותף, לקוחות Outlook מעודכנים מציגים כעת קבוצה פשוטה יותר של רמות הרשאת שיתוף כמתואר בטבלה הבאה. רמות ההרשאה בין 'לקריאה בלבד' ל'עריכה' עדיין ניתנות להגדרה, אך רק על-ידי מנהל מערכת באמצעות רכיבי ה- cmdlet Add-MailboxFolderPermission או Set-MailboxFolderPermission . כל הרשאות הביניים מתוארות כ"מותאם אישית" כאשר הבעלים של לוח השנה מציג את הרשאות השיתוף שלו.
 
לוגיקה מורכבת ומנוהגת לשגיאות בצד הלקוח להערכה של הרשאות ביניים אלה הוסרה גם היא על-ידי השיפורים בלוח השנה המשותף. לקוחות מקבלות דיווח רק אם המשתמש יכול להציג או לערוך את לוח השנה המשותף. הרשאות ביניים אינן נאכפות על-ידי לקוחות. לדוגמה, מחברים אינם חסומים בניסיון לערוך אירועים בלוח השנה המשותף. השירות מעריך את כל רמות ההרשאה ומונע מהעורך לערוך אירועים בלוח השנה. כאשר הוענקו הרשאות מתקדמות, מומלץ ליידע משתמשים לגבי הפעולות שהם יכולים או לא יכולים לבצע באירועים בלוח השנה.

רמות הרשאה מדור קודם

רמות הרשאה פשוטות יותר

לא משותף

לא משותף

ללא

ללא

מועדים פנויים/לא פנויים

זמינות בלבד

יכול לראות מתי אני עסוק

מועדים פנויים/לא פנויים, נושא, מיקום

פרטים מוגבלים

יכול להציג כותרות ומיקומים

בודק

פרטים מלאים

יכול להציג את כל הפרטים

עורך

יכול לערוך

בעלים

עורך פרסום

מחבר פרסום

מחבר

מחבר שאינו עורך

משתתף

מותאם אישית

מותאם אישית

נציג

נציג

אם הבעלים משתמש ב- Outlook באינטרנט, ב- Outlook עבור iOS, ב- Outlook עבור Android או ב- Outlook עבור Mac כדי לשנות הרשאות, העותק של לוח השנה שנמצא אצל הנמען מסתנכרן מחדש באופן מיידי לרמת ההרשאה החדשה.

אם הבעלים משתמש ביישום אחר כדי לשנות את ההרשאות, לוח השנה יסתנכרן מחדש במהלך השעות הקרובות, אך לא באופן מיידי.

אם הבעלים מסיר את ההרשאות של אדם כלשהו בלוח השנה, פעולה זו תזוהה בתוך כמה שעות, ויתרחש אחד מהמצבים הבאים:

 • אם הנמען נמצא באותו ארגון, ובעלי לוח השנה הגדיר את המשתמש 'הארגון שלי' (ברירת מחדל) להרשאה שאינה 'ללא', לוח השנה של הנמען יתעדכן כדי לשקף את רמת ההרשאה של משתמש ברירת המחדל. לוח השנה המשותף יישאר במודל החדש, אך ייתכן שתהיה לו רמת הרשאה אחרת.

 • אם הנמען נמצא באותו ארגון, ובעלי לוח השנה אינו משתף את לוח השנה שלו עם המשתמש 'הארגון שלי' (ברירת מחדל), לוח השנה המשותף יוסר מתיבת הדואר של הנמען. הנמען לא יראה עוד את לוח השנה המשותף ברשימת לוחות השנה שלו.

 • אם הנמען נמצא בארגון אחר, לוח השנה המשותף יפסיק להסתנכרן, אך לא יוסר.

לנציגים תמיד היתה את היכולת לראות הודעות פגישה של נציג בטלפון הנייד שלהם, מכיוון שההזמנות התקבלו בתיבת הדואר הנכנס שלהם. עם זאת, בעבר, לנציגים לא היתה אינדיקציה אם ההזמנה לפגישה היתה מיועדת להם או לאדם שאותו הם מייצגים.

כדי לתמוך טוב יותר בתרחיש זה, הוספנו ב- Outlook עבור iOS וב- Outlook עבור Android ממשק משתמש שמציין בצורה ברורה למי מיועדת ההזמנה לפגישה. לדוגמה, שים לב לכיתוב "התקבל עבור שי שמש" בצילומי המסך הבאים, אשר מציין שההזמנה והודעת הדואר מיועדות לשי, ולא לנציג.

צילום מסך שמציג מסך של מכשיר נייד עם פריט הזמנה בלוח השנה. צילום מסך שמציג מסך של מכשיר נייד עם פריט דואר.

המודל החדש של שיתוף לוח השנה משתנה בלקוחות דואר של צד שלישי בכמה תרחישים, המתוארים להלן.

 • בלקוחות EAS, נמענים בעלי הרשאות קריאה בלבד יראו את האפשרות ליצור פגישה או תגובה לפגישה בלוח השנה המוגדר לקריאה בלבד. פעולה זו מבצעת שמירה מקומית במטמון של הלקוח, אך השרת דוחה את השינויים. השינויים של הנמען לא ישתקפו בלוח השנה של הבעלים, מכיוון שאין לו הרשאות עריכה. בעיה זו מתרחשת מכיוון שלקוחות EAS אינם מבדילים בין הרשאות קריאה בלבד לבין הרשאות קריאה/כתיבה בלוחות שנה משותפים, ומתייחסים לכל לוחות השנה כניתנים לעריכה.

 • ללקוחות צד שלישי מסוימים יש לוגיקה בצד הלקוח שנועדה להוסיף תמיד את המשתמש הנוכחי כמשתתף בפגישות. כתוצאה מכך, אם המשתמש עושה שימוש באפליקציות לוח השנה המקוריות בטלפון שלו ומציג פגישה בלוח השנה של אדם אחר, הוא עשוי לראות את שמו ברשימת המשתתפים. מצב זה מתרחש רק אם המשתמש מציג את לוח השנה באפליקציות לוח שנה של צד שלישי – כשהוא מציג את אותה פגישה ב- Outlook עבור iOS או ב- Outlook עבור Android, הוא לא יראה את שמו ברשימת המשתתפים.

 • איננו תומכים בשיפורים בלוח השנה המשותף עבור לקוחות המבוססים על EWS, ולכן השיפורים אינם זמינים באף יישום לוח שנה שמשתמש ב- EWS, כגון Mac OS X.

  הערות: 

  • גירסאות ישנות יותר של Outlook עבור Mac משתמשות ב- EWS ומציגות לוחות שנה משותפים מדור קודם שאינם כוללים את השיפורים הללו.

  • יישום לוח השנה ב- Mac OS X משתמש ב- EWS ומציג לוחות שנה משותפים מדור קודם שאינם כוללים את השיפורים הללו.

שאלות נפוצות

 • מתי יעברו השיפורים האלה ממצב "תצוגה מקדימה" ב- Outlook עבור Windows?

 • סיים את החוויה מתוך "תצוגה מקדימה" בכל ערוצי Microsoft 365 (ערוץ שוטף, ערוץ ארגוני חודשי וערוץ Semi-Annual חדש). השיפורים בלוח השנה המשותף זמינים באופן אוטומטי עבור הערוץ השוטף והערוץ הארגוני החודשי החל מגירסה 2112, ובערוץ ארגוני חצי-שנתי החל מגירסה 2202. מומלץ מאוד שהנציגים ישויכו לערוץ הארגוני החודשי או לערוץ הנוכחי כדי לקבל את החוויה הטובה ביותר ואת השיפורים האחרונים.

 • איני מעוניין שלוחות השנה של המשתמשים שלי יסתנכרנו עם טלפונים ניידים. באילו הגדרות אוכל להשתמש כדי להפוך אפשרות זו ללא זמינה?

 • איננו מתכננים לאפשר הפיכה של השיפורים בלוח השנה המשותף ללא זמינים עבור דיירים.

 • המשתמשים שלי מודאגים לגבי השימוש בנתונים כאשר לוחות שנה משותפים מסתנכרנים עם הטלפונים הניידים שלהם. מה אוכל להגיד להם?

  אם תנקה את אפשרות לוח השנה המשותף ברשימת לוחות השנה, Outlook עבור iOS ו- Outlook עבור Android לא יסנכרנו את לוחות השנה שלא נבחרו. רוב אפליקציות לוח השנה למכשירים ניידים אמורות לפעול בהתאם לאופן פעולה זה.

 • האם השיפורים חלים גם על לוחות תאריכים של משאבים?

  כל לוח שנה או לוח תאריכים שניתן לשיתוף זכאי לקבלת שיפורים אלה. אם משתמש משתף את לוח השנה שלו, לוח שנה של תיבת דואר משותפת, או לוח תאריכים של תיבת דואר של משאב, והנמען מקבל באמצעות Outlook באינטרנט,‏ Outlook עבור iOS או Outlook עבור Android, הוא יתחיל לראות שיפורים אלה.

  עם זאת, עבור תיבות דואר של משאבים באופן ספציפי, קיימים כמה מקרים של חוסר עקביות בנוגע לאופן שבו מוצגות הרשאות ברשימת ההרשאות של Outlook בהשוואה לרשימת ההרשאות של מרכז הניהול. אנו פועלים כדי להציג את ההרשאות באופן עקבי. עם זאת, הפונקציונליות של לוח השנה המשותף פועלת כמתואר לעיל עבור לוחות תאריכים של תיבת דואר של משאב, והנמען יוכל לראות את לוח התאריכים של המשאב בטלפון הנייד שלו.

 • האם אתם תומכים בשיתוף לוח שנה עם קבוצות Microsoft 365?

  עדיין לא, אך יכולת זו נמצאת במקום גבוה ברשימה שלנו. בשלב זה, ניתן לשתף לוחות שנה רק עם משתמשים בודדים או עם קבוצות אבטחה.

 • האם שינויים אלו יאפשרו לאדם אחד להגדיר בקלות כמה נציגים של לוח השנה?

  שיפורים אלו, בייחוד השיפור במהירות הסינכרון, יאפשרו לכמה אנשים לנהל בקלות את אותו לוח שנה, אך התרחיש של ריבוי נציגים אינו מהווה יעד של השיפורים הראשוניים הללו. לקבלת חוויה מיטבית, רק נציג אחד צריך לנהל את לוח השנה המשותף.

 • האם יש בעיות אחרות שאני צריך להיות מודע אליהן?

  המאמר בעיות ידועות עם שיפורים בלוח השנה המשותף ל- Outlook לשולחן העבודה מפרט כמה בעיות ידועות אחרונות.

שיפורים בלוח השנה בין לקוחות

להלן הסיכום של השיפורים בלוח השנה בכל הלקוחות של Outlook.

שיפור

אינטרנט

PC‏*

Mac‏*

iOS

Android

שיתוף לוח שנה עם הרשאות פשוטות יותר

✔***

קבלת לוח שנה כך שהוא יהיה במודל החדש

✔***

סינכרון מיידי באמצעות המודל החדש

✔‏**

✔‏***

*חל רק על לקוחות שרכשו יישומי Microsoft 365 על בסיס מנוי חודשי או שנתי והותקנו Office באמצעות 'לחץ והפעל' (C2R).

**זמין כברירת מחדל עבור ערוץ ארגוני חודשי וערוץ שוטף בגירסה 2112 ואילך וזמין כברירת מחדל עבור לקוחות ערוץ חצי-שנתי החל מגירסה 2202.

*** זמין החל מגירסה 16.23.326.1.

נושאים קשורים

שיתוף לוח השנה שלך ב- Outlook באינטרנט לעסקים
הקצאת לוח שנה ב- Outlook באינטרנט לעסקים
ניהול לוח השנה של משתמש אחר ב- Outlook באינטרנט

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×