היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

עודכן לאחרונה: פברואר 2013

תוכן

עמוד זה הוא תוספת ל הצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync‏. כדי להבין את שיטות איסוף הנתונים והשימוש בהן הרלוונטיות למוצר או שירות מסוים של Microsoft Lync, מומלץ לקרוא הן את הצהרת הפרטיות של מוצרי Microsoft Lync והן תוספת זו.

הצהרת פרטיות זו מתייחסת לפריסה של תוכנת התקשורת Microsoft Lync 2013 בארגון שלך והשימוש בה. אם החברה שלך משתמשת ב- Lync Server כחלק מפתרון או שירות מקוון (במילים אחרות, אם ספק חיצוני [לדוגמה, Microsoft] מארח את השרתים שבהם פועלת התוכנה), המידע יועבר לספק חיצוני זה. כדי ללמוד פרטים נוספים אודות השימוש בנתונים המשודרים לספק החיצוני הזה, התייעץ עם מנהל המערכת של הארגון שלך או עם ספק השירות.

אחסון בארכיון

כיצד פועלת תכונה זו: אחסון בארכיון מספק ארגונים שעשויים להיות כפופים לדרישות שמירה בהתבסס על דרישות תעשייה או רגולטוריות, או שייתכן שיש להם דרישות שמירה ארגוניות משלהם, דרך לאחסן בארכיון פריטי תקשורת ותכתובות ושימוש קשורים Lync מסוימים לתמיכה בדרישות אלה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אחסון בארכיון מאחסן את התוכן של הודעות מיידיות, תוכן של שיחות ועידה, כולל תוכן שהועלה (לדוגמה, דפי מידע) ותוכן הקשור לאירוע מסוים (לדוגמה, הצטרפות, עזיבה, העלאה, שיתוף ושינויים בניראות), הן מפעילויות תקשורת של עמית לעמית והן מפעילויות תקשורת מרובות משתתפים, בשרת המוגדר על-ידי מנהל הארגון. העברות קבצים מסוג עמית לעמית, שמע/וידאו עבור שיחות מסוג עמית לעמית, שיתוף יישומים במהלך שיחות מסוג עמית לעמית, ביאורים של שיחות ועידה ותשאולים אינם ניתנים לאחסון. לא נשלח מידע אל Microsoft.

שימוש במידע: תכונה זו מאפשרת לארגון לאחסן תוכן בארכיון כדי לעמוד בדרישות שמירה של תעשיה, תקינה או ארגון.

בחירה/שליטה: אחסון בארכיון מבוטל כברירת מחדל. לא קיימים פקדים ברמת המשתמש עבור תכונה זו; מנהל הארגון מנהל אותה.

 • מהעמוד הגדרות ניטור ואחסון בארכיון, עדכן את מדיניות הארכיון ואת תצורת האחסון בארכיון.

כדי להפוך את שילוב Exchange לזמין:

 • מהעמוד הגדרות ניטור ואחסון בארכיון, עדכן את תצורת האחסון בארכיון.

הערה:  לאחר הפיכת שילוב Exchange לזמין, משתמשים ב- Microsoft Exchange Server 2010 או בגירסה חדשה יותר צריכים להיות מנוהלים מלוח הבקרה של Exchange‏.

הזנה של פעילות

כיצד פועלת תכונה זו: הזנה של פעילות מאפשרת למשתמשי הקצה לראות "עדכונים חברתיים" מאנשי הקשר המופיעים ברשימת אנשי הקשר שלהם. היא מתירה למשתמשי הקצה להציג לאחרים את ההערות האישיות האחרונות שלך, שינויים בתמונה שלך ושינויים בתפקידך או במיקום המשרד שלך.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: משתמשי קצה יוכלו לפרסם, באמצעות נוכחות, את המידע הבא ב- Microsoft Lync 2013:

 • מועד העדכון של תמונת החברה שלהם (מתוך מדריך הכתובות של הארגון, כגון Active Directory Domain Services)

 • תמונת אינטרנט (שמשתמש הקצה מעלה ומעוניין שאחרים יראו) עם המועד המעודכן

 • מועד השינוי של תפקידם בחברה והתפקיד עצמו (מתוך מדריך הכתובות של החברה)

 • מועד השינוי של מיקום משרד החברה שלהם ומיקום המשרד עצמו (מתוך מדריך הכתובות של החברה)

 • היסטוריה של ההערות האישיות האחרונות שפורסמו

 • הערת 'מחוץ למשרד' שלהם מ- Microsoft Exchange Server

שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: מידע זה ישותף עם אנשי קשר המופיעים ברשימת אנשי הקשר של משתמש הקצה המציגים את ההזנה של הפעילות שלהם ונמצאים בקשרי הפרטיות 'משפחה וחברים', 'קבוצת עבודה', 'עמיתים' או 'אנשי קשר חיצוניים'.

בחירה/שליטה: מנהל הארגון יכול לקבוע את תצורת ההגדרה PersonalNoteHistoryDepth בתוך הפס, שתקבע את כמות ההערות האישיות שיישמרו עבור משתמש הקצה. אם ההגדרה היא 0, לא תישמר היסטוריית הערות, ורק ההערה הנוכחית תאוחסן (כמו במהדורות קודמות). לכל משתמש קצה תהיה גם היכולת לא לפרסם דבר בהזנת הפעילות שלו על-ידי בדיקת ההגדרה המתאימה בתיבת הדו-שיח של האפשרויות של לקוח Lync שלו.

שירות פנקס כתובות

כיצד פועלת תכונה זו: שירות פנקס הכתובות מאפשר ללקוחות Lync Server, כגון Lync 2010 והלקוחות החדשים יותר של שולחן העבודה, Lync עבור מכשירים ניידים וכן הלאה, לחפש אנשי קשר.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: משתמש הקצה מספק מחרוזת חיפוש שלאחר מכן משמשת לחיפוש התאמה במסד הנתונים של פנקס הכתובות או בקבצי ההורדה של פנקס הכתובות. כל רשומה תואמת שנמצאת עבור מחרוזת החיפוש מוחזרת בחזרה ללקוח.

השימוש במידע: המידע שבמחרוזת החיפוש ישמש לחיפוש רשומות תואמות.

בחירה/שליטה: שירות פנקס הכתובות זמין כברירת מחדל. אין אפשרות להפוך שירות זה ללא זמין.

בקרת שיחות נכנסות

כיצד פועלת תכונה זו: בקרת שיחות נכנסות מאפשרת למנהלי ארגון לשלוט בכמות תעבורת השמע/וידאו של Lync Server בקישור WAN.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: בקרת שיחות נכנסות אוספת, מעבדת ומקבלת את כתובות ה- IP של המתקשר ושל מקבל השיחה, את פרטי המיקום של נקודת הקצה (בתוך הרשת הארגונית או מחוצה לה) של שני הצדדים, ומידע אם השיחה מאוחדת. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: מנהל הארגון יכול להשתמש במידע זה כדי לנהל את השימוש של הארגון בקישור WAN מסוים עבור שיחות שמע/וידאו Lync Server.

בחירה/שליטה: בקרת שיחות נכנסות מבוטלת כברירת מחדל ומנהל ארגון יכול להפעיל אותה על-ידי מעבר לדף הגדרת תצורת הרשת של לוח הבקרה של שרת Lync ועדכון המדיניות הכללית כדי לאפשר ניהול רוחב פס.

הערה:  שירותי חירום עשויים להיות מושפעים מהמדיניות של בקרת שיחות נכנסות (כלומר, ייתכן ששירותי חירום ינותבו למיקום שגוי).

איסוף נתונים ודיווח עבור רשומות של פרטי שיחות (CDR)

כיצד פועלת תכונה זו: איסוף נתונים ודיווח של רשומות פרטי שיחות (CDR) אוספים ומדווחים פרטים על רישומים, תקשורת עמית לעמית ופגישות שהתרחשו באמצעות Lync Server.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם זמין, הנתונים מכל הרישומים, תקשורת עמית לעמית ופגישות מוקלטים במסד הנתונים של CDR. (התוכן אינו נרשם.) נתוני ה- CDR מאוחסנים במסד הנתונים של שרת הניטור שנפרס בארגון ומדווחים בקבוצה של דוחות רגילים של שרת הניטור. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: נתוני ה- CDR יכולים לשמש לסקירת היסטוריית הרישומים, פעילויות התקשורת מסוג עמית לעמית והפגישות שהתרחשו בארגון.

בחירה/שליטה: ‏CDR מופעל כברירת מחדל, אך על מנהל הארגון להתקין שרת ניטור המחובר למסד נתונים עורפי של שרת ניטור כדי לאסוף את נתוני ה- CDR. מנהל הארגון יכול לפרוס את הדוחות הסטנדרטיים של שרת הניטור או ליצור דוחות מותאמים אישית על-ידי ביצוע שאילתה במסד הנתונים של שרת הניטור.

הקצאת שיחות

כיצד פועלת תכונה זו: הקצאת שיחות מאפשרת למשתמשים להקצות נציג אחד או יותר לביצוע או לקבלה של שיחות ולקביעת פגישות מקוונות או להצטרפות אליהן בשמם.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: בעת הקצאת נציגים, המשתמש חייב לספק את פרטי הקשר של הנציג במהלך תהליך קביעת התצורה. משתמשים המוגדרים כנציגים יקבלו הודעה על כך שמישהו בארגון שלהם קבע אותם כנציגים. כאשר נציגים עונים לשיחה בשם האדם שהקצה אותם כנציגים, אדם זה מקבל הודעה בדואר אלקטרוני המדווחת לו על אירוע זה. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: Lync בפרטי הקשר של הנציג כדי לאפשר לו לבצע או לקבל שיחות ולתזמן פגישות או להצטרף אליהן בשמו של האדם שהוא משמש כנציג.

בחירה/שליטה: הקצאת שיחות מבוטלת כברירת מחדל. מנהל הארגון יכול להפוך הקצאת שיחות לזמינה או ללא זמינה בארגון על-ידי הגדרת המאפיין EnableDelegation ל- TRUE.

הערה:  מנהלי מערכת בארגון יכולים לקבוע את התצורה של נציגי לוח השנה של Exchange לסינכרון עם Lync Server 2010 ואילך. כאשר אפשרות זו Exchange, נציגי לוח שנה בעלי הרשאות מתאימות (הרשאות מחבר שאינו עורך או שוות להם) יתווספו באופן אוטומטי כנציגים ב- Lync. עם זאת, פעולה זו אינה משנה את ההגדרות של העברת שיחות.

מזהה המתקשר

כיצד פועלת תכונה זו: מזהה המתקשר קובע את מספר הטלפון המוצג לצד שמקבל את השיחה. מנהל הארגון יכול לבחור לעקוף את מזהה המתקשר על-ידי אספקת מספר חלופי שיוצג כמזהה המתקשר עבור כל השיחות היוצאות מהארגון שלו או עבור קבוצת מספרים מסוימת. לדוגמה, מנהל המערכת יכול לקבוע את התצורה של מזהה מתקשר כך שמספר החברה הכללי יוצג במקום המספר האישי של המשתמש בעבודה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מספר הטלפון של המשתמש או מספר הטלפון החלופי שהוגדר עבורו. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: בעת ביצוע שיחה, מספר הטלפון של המשתמש או מספר חלופי (אם הוגדר) מוצגים לנמען השיחה.

בחירה/שליטה: ניתן לסמן או לבטל את הסימון של הסתר מזהה מתקשר על-ידי מעבר Lync ניתוב לוח הבקרה של השרת. אם האפשרות הסתר את מזהה המתקשר אינה מסומנת, מספר הטלפון של המתקשר יוצג. אם האפשרות הסתר את מזהה המתקשר מסומנת, יש לספק מספר חלופי שיוצג למקבל השיחה.

תצוגת שם של הצד המתקשר

כיצד פועלת תכונה זו: שם תצוגה זה מכיל את שם משתמש הקצה כפי שמאוחסן במאגר המקומי של Lync Server (שירות פנקס הכתובות). עבור שיחות יוצאות ממשתמשי קצה ב- Lync Server לרשת הטלפונים הממותרת הציבורית (PSTN), תכונה זו שולחת כל מידע של שם תצוגה לשער PSTN/IP-PBX/בקר גבול ההפעלה של היציאה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: עבור שיחות יוצאות מרשת Lync Server, שם התצוגה נשלח לשער PSTN/IP-PBX/בקר גבול הפעלה של יציאה אם אין הגבלות פרטיות ב- Lync Server לאספקת מידע זה. ניתן להציג מידע זה לצד היעד של השיחה.

השימוש במידע: המידע משמש באופן שבו שם הצד המתקשר מוצג לצד המקבל את השיחה יחד עם מספר הטלפון של הצד המתקשר. אין להחשיב זאת כמידע סופי.

בחירה/שליטה: בשלב זה, אין פקדים בתוך Lync Server כדי להגדיר הגבלות פרטיות עבור הקצאת מידע של שם תצוגה. שם התצוגה משודר תמיד מהשרת. שערי PSTN/‏IP-PBX/בקרי גבול הפעלה מסוימים עשויים לכלול את היכולת לסנן או להחליף את המידע של שם תצוגה לפי כיוון השיחה (נכנסת, יוצאת).

רישום בצד הלקוח

כיצד פועלת תכונה זו: רישום בצד הלקוח אוסף מידע שצוות התמיכה ברמה השניה יכול להשתמש בו כדי לקבוע את הגורם לבעיה. יומני רישום בצד הלקוח מאוחסנים באופן מקומי במחשב של המשתמש.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: כאשר רישום בצד הלקוח זמין, נתוני שימוש ספציפיים נרשמים ומאוחסנים במחשב של המשתמש. מידע זה יכול לכלול נושאים ומיקומים של פגישות; הודעות פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP); תגובות להזמנות Lync; מידע אודות השולח והשולח של הודעות מיידיות; הנתיב שההודעה ארך; רשימת אנשי הקשר ופרטי הנוכחות של המשתמשים; השמות של יישומים, קבצים מצורפים, קבצי Microsoft PowerPoint, לוחות ציור או תשאולים ששותפו כדי לכלול את כל שאלות התשאול ששותפו ואינדקס של אופן הצביעה נרשמות ביומני הרישום בצד הלקוח. תוכן השיחות Lync מאוחסנות (הודעות מיידיות, חבילות PowerPoint, תוכן של לוח ציור, הערות, פרטי תשאול וכדומה) ביומני הרישום בצד הלקוח. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע שנאסף ביומני הרישום בצד הלקוח יכול לשמש את תמיכת הלקוחות של המשתמש או לשלוח אותו ל- Microsoft כדי לפתור Lync אחרות.

בחירה/שליטה: רישום בצד הלקוח מבוטל כברירת מחדל. מנהל הארגון יכול להפוך תכונה זו לזמינה או ללא זמינה עבור הארגון שלו על-ידי הגדרת המאפיין ucEnableUserLogging ל- 1.

שירותי חירום (911)

כיצד פועלת תכונה זו: כאשר מנהל המערכת של הארגון הפך את התכונה 'שירותי חירום' Lync לשדר מיקום לספק חיצוני של שירות ניתוב שנבחר על-ידי הלקוח. הספק החיצוני של שירות הניתוב ישדר את המיקום למגיבים למצב החירום בעת חיוג למספר חירום (כגון 911 בארצות הברית). כאשר הוא זמין, המידע לגבי המיקום שמשודר אל הצוות של שירותי החירום הוא המיקום שהוקצה לכל משתמש על-ידי מנהל המערכת של הארגון (לדוגמה, בניין ומספר משרד) המוזן במסד הנתונים של המיקומים; לחלופין, אם מיקום זה אינו זמין, מדובר במיקום שהמשתמשים הזינו באופן ידני הוזן בשדה 'מיקום'. אם המשתמש מחייג לשירותי חירום בעת השימוש ב- Lync באמצעות חיבור אינטרנט אלחוטי, בזמן שהם עדיין נמצאים במיקום העבודה שלהם, מידע המיקום המשודר למגיבים למצב חירום יהיה רק מיקום משוער בהתבסס על המיקום שהוקצה למיקום שאליו המחשב שלהם מתקשר. יתר על כן, המידע לגבי המיקום של נקודת הקצה האלחוטית, הוא קלט המוזן באופן ידני על-ידי מנהל המערכת, לכן, מידע המיקום המשודר לצוות שירותי החירום עשוי שלא להיות מיקומו של המשתמש בפועל. כדי לתפקד באופן מלא, תכונה זו דורשת שיהיה לארגון שירות ניתוב המסופק על-ידי ספקי פתרונות מאושרים, והשירות זמין רק בתוך ארצות הברית.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מידע המיקום שהתקבל על-ידי Lync נקבע על-ידי מידע המיקום האוטומטי המאוכלס על-ידי שרת פרטי המיקום או על-ידי פרטי המיקום שהוזנו באופן ידני בשדה 'מיקום' על-ידי המשתמש. מידע זה מאוחסן בזיכרון של מחשב המשתמש, כך שבעת הזנת מספר של שירותי חירום, פרטי מיקום אלה משודרים עם השיחה לצורך ניתוב לספק המתאים של שירותי החירום ולציון המיקום המשוער של המשתמש. ייתכן שהמיקום גם יישלח בהודעה מיידית לצוות האבטחה המקומי. בשיחות חירום, רשומת פרטי השיחה תכלול את פרטי המיקום. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

שימוש במידע: נעשה שימוש במיקום לצורך ניתוב השיחה לספק שירותי החירום המתאים ולצורך שיגור המגיבים למצב החירום. ניתן לשלוח את המידע הזה גם לצוות האבטחה של הארגון בתור הודעה עם המיקום של המתקשר ועם המידע שבאמצעותו יוכלו לחזור אליו.

בחירה/שליטה: תכונה זו מבוטלת כברירת מחדל. מנהל הארגון הופך אותה לזמינה.

לא זמין:

התכונה 'שירותי חירום' אינה זמינה כברירת מחדל. אם מנהל הארגון הופך תכונה זו לזמינה, ניתן לשנות או להסיר את מדיניות המיקום מרשתות המשנה ו/או מהמשתמשים, ולהפסיק את שירות הניתוב מספק השירות.

זמין:

יש להגדיר מדיניות מיקום שהופכת את התכונה 'שירותי חירום' לזמינה, ולהקצות מדיניות זו לכל רשת משנה שבה לקוחות תקשורת מאוחדת יירשמו למשתמשים, מהם או בשניהם. יש לקבל שירות ניתוב של 'שירותי חירום' מספק וליצור קישוריות ניתוב אל ספק השירות.

הערה:  מנהל הארגון יכול להגביל את יכולת ההתקשרות לשירותי חירום למיקום העבודה של משתמש, כך שעל המשתמשים לבדוק עם המנהל שלהם מידע לגבי מידת הזמינות של פונקציונליות ההתקשרות לשירותי חירום.

תשתית מיקום

כיצד פועלת תכונה זו: פרטים על המיקום ועל אזור הזמן של משתמש הקצה מחושבים ומשותפים עם אחרים דרך פונקציונליות הנוכחות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המיקום הגאוגרפי של משתמש הקצה נאסף באחד משני מנגנונים: המשתמש מזין את הנתונים באופן ידני, או שהנתונים מאוכלסים על-ידי שרת מידע המיקום (LIS) של הארגון. בנוסף, אזור הזמן של משתמש הקצה מאוחזר ממערכת ההפעלה של Windows במחשב של משתמש הקצה. נתוני המיקום הנאספים מורכבים ממחרוזת "תיאור" וכן מפרטי כתובת מעוצבים. התיאור הוא כל מחרוזת שעשויה לסייע במתן מידע אודות מיקומו של משתמש הקצה (כגון "בית" או "עבודה"), בעוד הכתובת המעוצבת היא כתובת אזרחית (כגון רחוב ראשי חיפה 98052). שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: תיאור המיקום ות נתוני אזור הזמן משותפים עם אנשים אחרים Lync הנוכחות שלהם, בהתבסס על התצורה של פרטיות הנוכחות שלהם. המידע מוצג בכרטיס איש הקשר של המשתמש. לתשומת לבך, הכתובת המעוצבת, או הכתובת האזרחית, אינה משותפת דרך כרטיס איש הקשר, אך ייתכן שהיא תשודר לצוות שירותי חירום אם משתמש הקצה יבצע שיחת חירום (לדוגמה, 911). (ראה תיאור של "שירותי חירום".)

בחירה/שליטה: מנהל הארגון יכול להשתמש בפקדים הבאים:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: אם פקד זה מוגדר ל- TRUE, ערך שם המיקום בשדה המיקום ותיבת דו-שיח מלאה של מיקום יהיו זמינים באמצעות הפריט 'הגדר מיקום' בתפריט אזור המיקום. אם הפקד מוגדר ל- FALSE, ערך מיקום מוגבל יהיה זמין עבור שם המיקום בשדה המיקום. כמו כן, כאשר הפקד מוגדר ל- TRUE, נתוני המיקום ישותפו בשיחות לשירותי חירום. אם הפקד מוגדר ל- FALSE, הנתונים לא ישותפו בשיחות לשירותי חירום. משתמשי קצה אינם יכולים לעקוף הגדרות אלה. זכור כי תיאור המיקום (שאוחזר מ- LIS או שהוזן על-ידי משתמש הקצה) עדיין ישותף במידע הנוכחות, ללא קשר להגדרה של החלפת מצבים זו.

 • UseLocationForE911Only: אם הפקד מוגדר ל- TRUE, נתוני המיקום ב- LIS לא ישותפו באופן אוטומטי במידע הנוכחות. אם הפקד מוגדר ל- FALSE, נתוני המיקום ב- LIS ישותפו באופן אוטומטי במידע הנוכחות.

 • PublishLocationDataDefault: פקד זה קובע את תצורת אופן הפעולה המוגדר כברירת מחדל עבור כל המשתמשים שלא בחרו באופן מפורש לשתף או לא לשתף את תיאור המיקום שלהם במידע הנוכחות. אם הפקד מוגדר ל- TRUE, המיקום ישותף כברירת מחדל. אם הפקד מוגדר ל- FALSE, המיקום לא ישותף.

 • LocationRequired: הגדרה זו קובעת אם משתמשי קצה יתבקשו להזין את מיקומם. יש שלושה ערכים אפשריים: כן, כתב ויתור ולא.

  • כן - אפשרות זו מציגה את הטקסט "הגדר את המיקום שלך" באדום אם אין נתוני מיקום.

  • כתב ויתור - אפשרות זו מציגה את הטקסט "הגדר את המיקום שלך" באדום עם ‏"X" לצדה אם אין נתוני מיקום. משתמשי הקצה יכולים ללחוץ על ה- "X" כדי להציג את כתב הוויתור. הערה: אם מנהל ארגון בוחר ערך זה, עליו לאכלס את הטקסט של כתב הוויתור.

  • לא אפשרות זו מציגה את הטקסט "הגדר את המיקום שלך" בשחור כאשר אין נתוני מיקום.

Lync Web App Server

כיצד פועלת תכונה זו: יש לפרוס את רכיב האינטרנט של Microsoft Lync Web App כדי להשתמש ב- Lync Web App, שהיא תוכנית מבוססת תוסף של דפדפן Microsoft Silverlight המספקת חוויית פגישה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: כתובת הכניסה, הסיסמה ופרטי הפגישה של משתמש הקצה ישמשו כדי לאמת את המשתמש לפני חיבורו לפגישה. מידע של שיתוף תוכניות ושיתוף שולחן עבודה ישותף עם כל המשתמשים בפגישה. כל משתתפי הפגישה יוכלו להציג את מידע הנוכחות ואת פרטי הקשר של משתמש הקצה.

השימוש במידע: כתובת הכניסה, הסיסמה ופרטי הפגישה ישמשו כדי לאמת את המשתמש לפני חיבורו לפגישה.

בחירה/שליטה: רכיב Lync Web App זמין כברירת מחדל.

היבטים של מיקום עקיפת מדיה

כיצד פועלת תכונה זו: עקיפת מדיה קובעת את האזור של כתובות ה- IP המקומיות של סיום מדיה המוגדרות כברירת מחדל של משתמש ב- Lync Server ושער PSTN/IP-PBX/בקר גבול הפעלה שיש להשתמש בהן בשיחת PSTN או PBX המשויכת למשתמש זה. אם שני הרכיבים ממוקמים כך שהם מחוברים היטב, ללא אילוצי רוחב פס ועקיפת מדיה הופעלה, המדיה תזרים ישירות בין משתמש Lync Server לשער PSTN/IP-PBX/בקר גבול הפעלה, ויעקוף את שרת ה Mediation של Lync Server. האותות עבור השיחה ימשיכו לעבור מהמשתמש של Lync Server לשרת mediation של Lync ולשער PSTN/IP-PBX/בקר גבול הפעלה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: האזור של כתובת ה- IP המקומית של סיום מדיה המהווה ברירת מחדל עבור משתמש הקצה ושער PSTN/IP-PBX/בקר גבול הפעלה נקבע על-ידי התאמת כל כתובת IP מקומית של מדיה המוגדרת כברירת מחדל למזהה עקיפה המאוחסן במאגר התצורה של Lync Server. מזהה עקיפה הוא GUID, והוא אינו מסונן על-ידי ה- Proxy של הגישה, ולכן הוא מסופק למשתמשים חיצוניים ולמשתמשים מאוחדים, וכן הוא זמין למשתמשים פנימיים. תכונה זו אינה שולחת מידע כלשהו אל Microsoft.

השימוש במידע: אם משתמש Lync Server ושער PSTN/IP-PBX/בקר גבול הפעלה נמצאים באותו אזור, מזהה העקיפה המשויך ל- IP המקומי של מדיית ברירת המחדל של כל רכיב יהיה זהה. הצד המקבל את מזהה העקיפה מהעמית שלו יראה שמזהה העקיפה שלו תואם. במקרה זה, המדיה עבור השיחה מותרת לעבור ישירות בין משתמש Lync Server לשער PSTN/IP-PBX/בקר גבול הפעלה, עקיפת שרת ה Mediation.

בחירה/שליטה: עקיפת מדיה אינה זמינה כברירת מחדל, הן באופן כללי והן עבור כל במזהים ועבור כל מיקום לשער PSTN/‏IP-PBX/בקר גבול הפעלה מסוימים. מנהל הארגון יכול להפוך אותה לזמינה הן באופן כללי והן עבור מיקום מסוים באמצעות שתי השיטות שלהלן.

שימוש בלוח Lync Server

 • כדי להפוך עקיפה כללית לזמינה, לחץ על תצורת רשת, לחץ פעמיים על תצורה כללית ברשימה ולאחר מכן, בעמוד עריכת הגדרה כללית, לחץ על הפעל עקיפת מדיה ובחר את ההגדרות הפרטניות.

 • כדי להפוך עקיפה של מיקום מסוים לזמינה, לחץ על ניתוב קולי, לחץ על הכרטיסיה תצורת מיקום, לחץ פעמיים על מיקום קיים ולאחר מכן לחץ על הפוך עקיפת מדיה לזמינה.

שימוש במעטפת הניהול של Microsoft Lync Server 2013

 • רכיבי ה- ‏cmdlet‏ New-CsTrunkConfiguration‏ או Set-CsTrunkConfiguration‏ יכולים לשמש להפיכת עקיפת מדיה לזמינה עבור מיקום מסוים.

 • רכיבי ה- cmdlet ‏New-CsNetworkMediaBypassConfiguration ו- Set-CsNetworkConfiguration‏ יכולים לשמש להפיכת עקיפת מדיה כללית לזמינה.

קבצים מצורפים לפגישה

כיצד פועלת תכונה זו: קבצים מצורפים לפגישה מאפשרים למארגן פגישה להעלות ולשתף קבצים עם משתתפי הפגישה על-ידי הצגתם בפגישה או הורדה שלהם בשלב מאוחר יותר.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מארגן הפגישה מעלה קבצים מצורפים לפגישה המאוחסנים בשרת Lync. משך הזמן שהקבצים המצורפים יישארו בשרת מוגדר על-ידי מנהל המערכת של הארגון. הם זמינים להורדה על-ידי מארגן הפגישה והמשתתפים עד שמארגן הפגישה מוחק אותם, או כשמסתיימת תקופת השמירה שהגדיר מנהל המערכת. בשלב זה הקבצים המצורפים יימחקו. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: קבצים מצורפים לפגישה שהועלו משותפים עם משתתפי הפגישה, והם יכולים גם להוריד אותם. ניתן להגביל את הזמינות של הקבצים המצורפים לתפקידים מסוימים של משתתפים בפגישה (מארגן, מציגים, כולם). אם הגישה לקובץ המצורף נמנעת מתפקיד מסוים, הוא לא יופיע ברשימת הקבצים המצורפים שלו.

בחירה/שליטה: קבצים מצורפים לפגישה זמינים כברירת מחדל. מנהל הארגון יכול להפוך תכונה זו לזמינה או ללא זמינה עבור כל משתמש או לכל המשתמשים דרך מדיניות AllowFileTransfer.

העברת קבצים מעמית לעמית

כיצד פועלת תכונה זו: העברת קבצים מסוג עמית לעמית Lync למשתמשים להעביר קבצים זה אל זה בשיחות של הודעות מיידיות מסוג עמית לעמית (שני משתתפים).

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הקובץ מועבר ישירות בין בעלי הקובץ והאדם האחר בשיחה. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: המשתמשים בוחרים ליזום את העברת הקבצים ובוחרים בקובץ להעברה. נמען הקובץ חייב להסכים במפורש לקבל את הקובץ. קבצים המשותפים באמצעות העברת קבצים מסוג עמית לעמית אינם מאוחסנים Lync Server.

בחירה/שליטה: העברת קבצים מעמית לעמית זמינה כברירת מחדל. מנהל הארגון יכול להפוך תכונה זו לזמינה או ללא זמינה עבור כל משתמש או לכל המשתמשים דרך מדיניות EnableP2PFileTransfer.

צ'אט קבוצתי מתמיד

כיצד פועלת תכונה זו: הצ'אט המתמיד מאפשר למשתמשים לשתף פעולה על-ידי פרסום הודעות בחדרי צ'אט קבועים. הנתונים נשארים בשרת והחברים בחדר יכולים לגשת לנתונים, כולל נתונים היסטוריים. צ'אט קבוצתי מתמיד מאפשר למשתמשים לנהל שיחות קבוצתיות, לחפש שיחות צ'אט קבוצתיות, להצטרף אליהן ולהשתתף בהן, לחפש תוכן בתוך חדרים וביניהם, וליצור מסננים למעקב אחר שיחות בנושאים שונים.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: צ'אט קבוצתי מתמיד מאחסן את התוכן של שיחות הצ'אט הקבוצתיות בשרת המוגדר על-ידי מנהל המערכת של הארגון. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: צ'אט קבוצתי מתמיד הוא צ'אט קבוע, כמו חדר צ'אט שבו השיחה לעולם לא מסתיימת כאשר המשתתפים בצ'אט מצטרפים לשיחה ויוצאים ממנה. לשם כך, הצ'אט חייב להיות מתמיד.

בחירה/שליטה: מנהל המערכת של הארגון חייב להפוך את הצ'אט הקבוצתי המתמיד לזמין. אם הוא זמין, מנהל המערכת יכול לשלוט בתקופת השמירה ובשרת שבו המידע מאוחסן, הוא יכול לקבוע אם היסטוריית צ'אט קבוצתי מאוחסנת בארכיון לצורך ציות לתקנות או למטרות אחרות, והוא יכול לנהל/לשנות כל מאפיין בחדר. למשתמשים בעלי תפקידים שונים יש גישה שונה לנתונים המתמידים, כמתואר ברשימה הבאה.

 • מנהלי מערכת יכולים למחוק תוכן ישן (לדוגמה, תוכן שפורסם לפני תאריך מסוים) מכל חדר צ'אט כדי לוודא שמסד הנתונים לא יגדל יותר מדי. הם יכולים גם להסיר או להחליף הודעות שנחשבות לבלתי הולמות בחדר צ'אט מסוים. (או נחשבות ללא מתאימות)

 • למשתמשי קצה, כולל מחברי הודעות, אין אפשרות למחוק תוכן מכל חדר צ'אט.

 • מנהלי חדר צ'אט יכולים להפוך חדרים ללא זמינים, אך אינם יכולים למחוק חדרים. רק מנהלים יכולים למחוק חדר צ'אט לאחר שהוא נוצר.

תמונה אישית

כיצד פועלת תכונה זו: תמונה אישית מאפשרת למשתמשים להציג את התמונה האישית שלהם לאנשים אחרים בתוך הארגון בכרטיס איש הקשר. אם משתמש בוחר להציג את התמונה האישית שלו בכרטיס איש הקשר שלו, משתמשים Lync יוכלו להציג את התמונה ברשימת אנשי הקשר של Lync באמצעות האפשרות "הצג תמונות של אנשי קשר". אם משתמשים בוחרים להציג את התמונה האישית שלהם לאחרים, הם יכולים לבחור להציג את תמונת ברירת המחדל המשמשת בארגון שלהם אם יכולת זו הוגדרה כזמינה עבור הארגון, או שבאפשרותם להעלות תמונה מהמחשב.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: העדפות שיתוף של תמונות אישיות וכל תמונה מותאמת אישית שהועלתה. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע מאוחסן בשרת Lync ומשמש להתאמה אישית של חוויית המשתמש ולשיתוף עם אחרים.

בחירה/שליטה: מנהל הארגון קובע:

•אם משתמשים משתפים את התמונות תחילה כברירת מחדל או לא. ניתן לעקוף הגדרה זו.

•את הגודל המרבי של תמונה שמשתמש יכול להעלות.

•אילו סוגים של תמונות מותרים.

אימות PIN

כיצד פועלת תכונה זו: אימות PIN הוא מנגנון המשמש לאימות משתמשים שמשתתפים בפגישות של מערכת ניתוב שיחות של שיחות ועידה ולאימות משתמשים הפרוסים את Microsoft Lync טלפון Edition בפעם הראשונה. המשתמש מזין את מספר הטלפון או השלוחה ו- PIN Lync Server משתמש בהם כדי לאמת את אישורי המשתמש. ה- PIN מוגדר על-ידי המשתמש או על-ידי מנהל ארגון.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: במהלך אימות, מתבצע איסוף של מספר הטלפון או השלוחה וושל ה- PIN של המשתמש. Lync השרת מאמת מידע זה מול מסד הנתונים העורפי שלו. ה- PIN מאוחסן במסד הנתונים העורפי בתור Hash חד-כיווני למטרות אבטחה. לאחר ההגדרה, ה- PIN אינו גלוי לאיש. הגדרה או איפוס של PIN יכולים להתבצע על-ידי משתמש, מנהל או משתמש מחלקת תמיכה.

כאשר מנהל מערכת או משתמש מחלקת תמיכה מגדירים או מאפסים את ה- PIN, ה- PIN החדש מוצג וניתן לשלוח אותו למשתמש בדואר אלקטרוני. תבנית הדואר האלקטרוני המסופקת ניתנת להתאמה אישית והיא כוללת טקסט המודיע למשתמש שייתכן שה- PIN הוצג על-ידי מנהל המערכת או משתמש מחלקת התמיכה, ולכן מומלץ שהמשתמש יגדיר שוב את ה- PIN.

השימוש במידע: ה- PIN משמש את Lync Server לאימות המשתמש מול הפגישה או כדי לפרוס את הטלפון Lync טלפון Edition.

בחירה/שליטה: אפשרות זו זמינה כברירת מחדל. מנהל המערכת של הארגון יכול להפוך אימות PIN ללא זמין Lync לוח הבקרה של שרת, על הגדרות על-ידי סימון התיבה עבור אימות PIN.

עריכת משאלים

כיצד פועלת תכונה זו: תשאול מאפשר למארגן הפגישה לאסוף מידע במהירות או לקבוע את ההעדפות של משתתפים בפגישות ובשיחות. ניתן גם לשמור מידע זה ולנתח אותו לאחר הפגישה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הצבעות בודדות הן אנונימיות. תוצאות תשאול מצטברות גלויות לכל המציגים וכל מציג יכול להציג אותן לכל המשתתפים. תשאולים מאוחסנים ב- Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה, כפי שהוגדר על-ידי מנהל המערכת של הארגון. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: תכונת התשאול משפרת את שיתוף הפעולה משום שהיא מאפשרת למציגים לקבוע במהירות את העדפות המשתתפים.

בחירה/שליטה:‏ לרשות מנהל הארגון עומדים פריטי המדיניות הבאים

 • EnableDataCollaboration: מדיניות זו מאפשרת למנהל הארגון להגביל את כל תכונות שיתוף הפעולה בנתונים - שיתוף פעולה באמצעות Microsoft PowerPoint, שיתוף קבצים, תשאול, שיתוף פעולה בלוח ציור וקבצים מצורפים. אם מדיניות זו מוגדרת ל- FALSE, המדיניות ברמת התכונה עבור תכונות אלה אינה רלוונטית.

 • AllowPolling: מדיניות זו מאפשרת למנהלי ארגונים להפוך את תכונת התשאול לזמינה או ללא זמינה. תכונה זו זמינה כברירת מחדל.

שיתוף פעולה של PowerPoint

כיצד פועלת תכונה זו: שיתוף פעולה של PowerPoint מאפשר למשתמשים להציג ולבאר מצגות של PowerPoint במהלך שיחות או פגישות מקוונות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: פעולות משתמשי קצה מדרכות את כל השימושים בתכונה זו - בין אם הם מעלה, מנווטים במצגת PowerPoint זו. כל קובץ המוצג בשיחה או בפגישה משודר לכל המשתתפים בפגישה, אשר יכולים לאחזר אותו ישירות מתיקיה במחשבים שלהם. בעלי הקובץ או המציג יכול להגביל את שמירת הקובץ על-ידי אחרים, אבל הגבלה זו אינה מונעת מהם לאחזר או לראות אותו. PowerPoint מאוחסנים ב- Lync Server בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה שהוגדרה על-ידי מנהל המערכת של הארגון. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: שיתוף פעולה עם PowerPoint עוזר למשתתפים בשיחה לנהל מצגות יעילות ולקבל משוב.

בחירה/שליטה:‏ לרשות מנהל הארגון עומדים פריטי המדיניות הבאים:

 • EnableDataCollaboration: מדיניות זו מאפשרת למנהל הארגון להגביל או להתיר את כל התכונות של שיתוף פעולה בנתונים - PowerPoint שיתוף פעולה, שיתוף קבצים, תשאול, שיתוף פעולה בלוח ציור וקבצים מצורפים. אם מדיניות זו מוגדרת ל- FALSE, המדיניות ברמת התכונה עבור תכונות אלה אינה רלוונטית.

 • AllowAnnotations: מדיניות זו מאפשרת למנהל הארגון להגביל את יכולות הביאור בתוכן של PowerPoint עבור משתתפים בפגישה.

בנוסף, מציגים יכולים להגביל ביאורים במצגת PowerPoint לפי תפקיד משתתף (ללא, מציגים בלבד, כולם) באמצעות תיבת הדו-שיח אפשרויות פגישה. הגדרה זו זמינה לפי פגישה.

פרטי נוכחות וקשר

כיצד פועלת תכונה זו: פרטי נוכחות וקשר מאפשרים למשתמשים להציג פרטי נוכחות וקשר של משתמשים אחרים (בתוך הארגון ומחוצה לו) ולשתף מידע מתפרסם משלהם כגון נוכחות, מצב, תפקיד, מספר טלפון, מיקום והערות. מנהל המערכת של הארגון יכול גם לקבוע תצורה של שילוב עם Microsoft Outlook ו- Microsoft Exchange Server להצגת הודעות 'מחוץ למשרד' ופרטי מצב אחרים של המשתמשים (לדוגמה, כאשר למשתמש נקבעה פגישה בלוח השנה של Outlook).

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הכתובת והסיסמה של המשתמש המשמשות למטרות כניסה למערכת ואימות. מספרי טלפון נוספים שהם עשויים להפוך לזמינים, מידע כגון הודעות 'מחוץ למשרד' ופרטי מצב אחרים אם השילוב עם Microsoft Outlook ו- Microsoft Exchange Server הוגדר על-ידי מנהל המערכת והפך לזמין ב- Outlook; כולל הערות או זמינות שייתכן שנקבעו באופן ידני על-ידי המשתמש זמינים בכרטיס איש הקשר. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: כתובת הכניסה והסיסמה משמשות לכניסה למערכת Lync להתחברות ל- Lync Server. בהתבסס על האופן שבו המשתמש קבע את תצורת הגדרות הפרטיות שלו, Lync יוכלו משתמשים ותוכניות אחרים לגשת לפרטי הנוכחות, הקשר והמצב, אם הם פורסמו, כך שהמשתמשים יוכלו לקיים תקשורת בצורה טובה יותר זה עם זה.

בחירה/שליטה: המשתמשים יכולים לבחור את המידע שלהם שמתפרסם, או שמנהל המערכת בארגון יכול לקבוע תצורה של מידע שמתפרסם בשמם. מנהל המערכת של הארגון יכול להפוך ללא זמינה את היכולת של משתמשי הקצה לשלוט במידע שפורסם על-ידי מעבר אל Lync Server Control Panel Users ו- IM and Presence הגדרות שלך.

מצב פרטיות

כיצד פועלת תכונה זו: מצב פרטיות הוא הגדרה המאפשרת למשתמשים לקבוע את כמות מידע הנוכחות שלהם (כגון זמין, עסוק, נא לא להפריע וכן הלאה) שתשותף עם אנשי קשר המופיעים ברשימת אנשי הקשר שלהם.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הפיכת מצב פרטיות לזמין גורמת ל- Lync להיכנס למצב שבו משתמש יכול להתאים הגדרות משתמש כך שפרטי הנוכחות שלו ישותפו רק עם אנשי קשר ברשימת אנשי הקשר שלו. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: ההגדרה מאפשרת למשתמש לקבוע כיצד ישותף מידע הנוכחות שלו.

בחירה/שליטה:

 • מנהל הארגון, ברמת המאגר, יכול לבחור להפוך מצב פרטיות לזמין (באמצעות ההגדרה EnablePrivacyMode בתוך הפס). לאחר ההפעלה, כברירת מחדל, כל משתמשי Lync יעבור למצב פרטיות ברגע שהם ייכנסו.

 • כאשר מצב פרטיות זמין בשרת, דרך הגדרת המנהל, משתמשי הקצה יכולים לבחור שכולם יראו את מידע הנוכחות שלהם (מצב רגיל) או שרק אנשי הקשר שלהם יראו את מידע הנוכחות שלהם (מצב פרטיות).

 • אם מצב רגיל זמין בשרת, דרך הגדרות הניהול, משתמשי קצה אינם יכולים לעבור למצב פרטיות. הם יכולים לפעול רק במצב רגיל. עם זאת, הם יכולים "לבטל מראש את הצטרפותם" למצב פרטיות כך שאם מנהל המערכת יעבור מאוחר יותר למצב פרטיות, הוא לא יועבר עם הכניסה ל- Lync.

קו פרטי

כיצד פועלת תכונה זו: קו פרטי הוא תכונה המספקת למשתמש קצה מספר טלפון נוסף שאינו מפורסם. משתמש הקצה יכול לבחור לתת את מספר הטלפון הנוסף לאחרים.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מידע מהתכונה 'קו פרטי' נאסף באופן דומה לזה שבו מטופלות שיחות למספר רגיל לא פרטי, כלומר, רשומות של פרטי שיחה יאוחסנו כפי שהן עבור כל שיחה.

יש מקרים שבהם המספר הפרטי יישלח בטעות לספק חיצוני, כגון כאשר המתקשר למספר הפרטי מעביר את השיחה לאדם אחר.

השימוש במידע: מידע זה משמש כדי לספק היסטוריה של מופעי שיחות. עיין בסעיף 'איסוף ודיווח של נתונים עבור רשומות פרטי שיחה' לקבלת מידע נוסף.

בחירה/שליטה: אין פקדים של משתמשי קצה או מנהל עבור תכונה זו.

איסוף נתונים ודיווח בנושא איכות החוויה (QoE‏)

כיצד פועלת תכונה זו: איסוף נתונים ודיווח על איכות החוויה (QoE) אוספת ומדווחת על איכות מדיה של תקשורת ופגישות מסוג עמית לעמית באמצעות Lync. סטטיסטיקות אלה כוללות כתובות IP, שיעור אובדן, מכשירים בשימוש, אירועים של איכות ירודה שהתרחשו בשיחה וכן הלאה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם מנהל הארגון הופך את QoE לזמין, נתוני איכות המדיה של תקשורת מסוג עמית לעמית Lync ופגישות מתועדים במסד הנתונים של QoE. יכולת זו אינה מקליטת את תוכן Lync. נתוני QoE מאוחסנים במסד הנתונים העורפי של שרת הניטור הפרוס בארגון ומדווחים בקבוצת דוחות רגילים של שרת הניטור. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: למנהל הארגון יש גישה למידע זה והוא יכול להשתמש בו כדי לאסוף משוב על איכות המדיה הזורמת במערכת. מידע זה כולל כתובות IP של המשתמשים.

בחירה/שליטה:‏ QoE מופעל כברירת מחדל, אך על מנהל הארגון להתקין שרת ניטור, המחובר למסד נתונים עורפי של שרת ניטור, כדי לאסוף נתונים של QoE. מנהל הארגון יכול לפרוס את הדוחות הסטנדרטיים של שרת הניטור או ליצור דוחות מותאמים אישית על-ידי ביצוע שאילתה במסד הנתונים של שרת הניטור.

מנהלי ארגון יכולים לבטל דוחות QoE באמצעות ה- cmdlet Windows PowerShell הבא עבור Lync Server:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False‎

בקרת גישה מבוססת תפקיד

כיצד פועלת תכונה זו: התכונה בקרת גישה מבוססת תפקיד (RBAC) מאפשרת הקצאה של הרשאות מנהל עבור תרחישים של מנהלי ארגונים. ניתן להגביל את האינטראקציה של מנהל ארגון עם ממשקי הניהול לפעולות מותרות ספציפיות ולפי אובייקטים שניתן לשנות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: היכולות של מנהל ארגון מוערכות בזמן ריצה בהתבסס על החברות בקבוצה של המשתמש, במיוחד בקבוצות אבטחה של Active Directory. היכולות של תפקיד במערכת נקבעות ומוגדרות בשרת הניהול המרכזי.

השימוש במידע: מנהל ארגון יכול לקבוע תצורה של תפקידי ניהול נוספים מסוג RBAC עבור פריסה נתונה. מנהל ארגון יכול להציג את כל התפקידים שמנהל אחר חבר בהם.

בחירה/שליטה: זהו מנגנון האבטחה/הרשאה עבור משימות ניהול של IT. לתכונה זו אין השפעה על משתמשי הקצה, והיא אינה גלויה בפניהם.

הקלטה

כיצד פועלת תכונה זו: הקלטה מאפשרת למשתתפים בפגישה ללכוד כל שמע, של וידאו, הודעות מיידיות (IM), שיתוף יישומים, מצגות של Microsoft PowerPoint, לוח ציור ותשאול המתרחשים במהלך פגישה לאחסון בארכיון או להשמעה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם משתתפים בפגישה בוחרים להקליט הפעלה, ההקלטה תישמר באופן מקומי במחשב שלהם. אם המשתתפים משתפים תוכן במהלך פגישה שמוקלטת, תוכן זה ייכלל בהקלטה של הפגישה. כאשר משתתף מפעיל הקלטה, הודעה על כך שהופעלה הקלטה תשודר לכל המשתתפים שבבעלותם לקוחות ומכשירים תואמים. משתתפים בהפעלה מוקלטת המשתמשים בלקוחות או במכשירים לא תואמים יוקלטו, אך לא יקבלו את ההודעה על ההקלטה. להלן רשימה של לקוחות ומכשירים לא תואמים. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

לקוחות לא תואמים כוללים את:

 • ‎Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • ‎Microsoft Office Communicator Web Access (מהדורת 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access ‏(מהדורת 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant‏

מכשירים לא תואמים כוללים את:

 • ‎Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition‎

 • ‎Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

הערה:  ללא קשר להתקן שבו הוא משתמש, משתתף המשתמש בווידאו במצב מסך מלא במהלך פגישה או שיחה לא יקבל איתות לגבי תחילת ההקלטה עד שיחזור לחלון השיחה.

השימוש במידע: ההקלטה נשמרת באופן מקומי במחשב המשתמש והבעלים עשוי להשתמש בה או לשתף אותה, בדיוק כפי שהוא עשוי לשתף כל סוג קובץ אחר. אם יש כשלים בשלב הפרסום של הקלטה, ייתכן שנתונים שנלכדו במהלך מצב הקלטה מושהה ייכללו בהקלטה באופן בלתי מכוון. אם חלק כלשהו בשלב הפרסום נכשל (עיין במנהל ההקלטה במצב "שגיאה..."), הקלטות לא יופצו לאחרים גם אם ניתן להשמיע אותן בצורה כלשהי.

בחירה/שליטה: מנהל הארגון יכול להשתמש בפקדים הבאים:

 • AllowConferenceRecording: הגדרת מדיניות ברירת המחדל היא False.

  • עבור המשתמש שמבצע הסלמה משיחת עמית לעמית לפגישה, אם המדיניות שלו מוגדרת ל- TRUE, כל המציגים יוכלו להקליט.

  • עבור המשתמש שמפעיל פגישה אד-הוק, אם המדיניות שלו מוגדרת ל- TRUE, כל המציגים יוכלו להקליט.

  • עבור המשתמש שתזמן פגישה, אם המדיניות שלו מוגדרת ל- TRUE בזמן שהמשתתף הראשון מצטרף לפגישה, כל המציגים יוכלו להקליט.

  • עבור שלושה תרחישים אלה, אם המדיניות של המשתמש שביצע הסלמה, הפעיל או תזמן פגישה מוגדרת ל- FALSE, הקלטה אינה זמינה למציגים או למשתתפים.

  • אם המדיניות משתנה במהלך הפעלה של פגישה, ייתכן שהמדיניות לא תהיה בתוקף עד שכל המשתתפים יצאו מהפגישה וייכנסו אליה מחדש.

 • EnableP2PRecording: ברירת המחדל היא False והיא מוגדרת בזמן שהמשתמש נכנס ל- Lync.

  • אם ההגדרה היא TRUE, משתמש שמתחיל שיחה עם מישהו שגם אצלו מדיניות זו מוגדרת ל- TRUE, יוכל להקליט.

  • משתמשים יכולים להקליט רק אם לשני הצדדים בתקשורת מסוג עמית לעמית יש היתר להקליט.

 • AllowExternalToRecord: ברירת המחדל היא False. משתמשים חיצוניים כוללים הן משתמשים מאוחדים והן משתמשים אנונימיים.

  • פגישה: המדיניות AllowExternalToRecord מוחלת בזמן שהמשתתף הראשון נכנס לפגישה ורק כאשר AllowConferenceRecording מוגדר ל- TRUE.

   • אם ההגדרה היא TRUE, בפגישה שבה הקלטה מותרת, מציגים שאינם מהארגון יוכלו אף הם להקליט. אם המדיניות משתנה במהלך הפעלה של פגישה, המדיניות החדשה לא תהיה בתוקף עד שכל המשתתפים יצאו מהפגישה וייכנסו אליה מחדש.

   • אם ההגדרה היא FALSE, בפגישה שבה הקלטה מותרת, מציגים שאינם מהארגון לא יוכלו להקליט. אם המדיניות משתנה במהלך הפעלה של פגישה, ייתכן שהמדיניות החדשה לא תהיה בתוקף עד שכל המשתתפים יצאו מהפגישה וייכנסו אליה מחדש.

  • עמית לעמית (P2P)‏: המדיניות AllowExternalToRecord מוחלת על שיחות עמית לעמית רק כאשר המדיניות EnableP2PRecording‏ מוגדרת ל- TRUE.

   • אם ההגדרה היא TRUE, המשתמש שאינו מהארגון רשאי להקליט.

   • אם ההגדרה היא FALSE, המשתמש שאינו מהארגון לא יהיה רשאי להקליט, בעוד המשתמש שמונע הקלטה על-ידי גורמים שאינם מהארגון יוכל להקליט.

אנונימיזציה של סוכן שירות קבוצת תגובה

כיצד פועלת תכונה זו: שירות קבוצת תגובה (RGS) מאפשר למנהלי ארגונים ליצור ולהגדיר קבוצת תגובה קטנה אחת או יותר למטרת ניתוב והעברה לתור של שיחות טלפון נכנסות לסוכן ייעודי אחד או יותר או למשתמש קצה ייעודי אחד או יותר. תכונה זו מאפשרת לסוכן RGS לטפל בשיחות מבלי לחשוף אוטומטית את זהותו לצד המרוחק.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הזהות של הסוכן אינה מוצגת באופן חזותי אם הצד המרוחק משתמש בלקוח Microsoft Communications או בטלפון PSTN, אך הזהות משודרת במנות של פרוטוקול תיאור הפעלה‏ (SDP) כאשר מודליות IM מתווספת לשיחה קולית אנונימית. לכן, ניתן לאחזר את הזהות מנתוני מעקב של לקוח. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: לקוח שאינו לקוח Microsoft Communications יכול להציג את המידע אודות הסוכן בממשק המשתמש וכך לחשוף את הזהות של הסוכן. יכולת זו עשויה לאפשר לצד המרוחק להתקשר לסוכן ישירות מבלי להשתמש ב- RGS.

בחירה/שליטה: אין פקדים של משתמשי קצה או מנהל עבור תכונה זו.

רישום בצד השרת

כיצד פועלת תכונה זו: Server-Side הרישום מאפשר למנהל הארגון לאסוף סוגים שונים של תעבורה הנסיעות מכל תחום או מזהה משאבים אחיד (URI).

מידע שנאסף, מעובד או משודר: אם מנהל הארגון מאפשר רישום עבור Lync, תעבורה הנסיעות אל התחום או ה- URI שצוינו ומהן נכללת בקובצי יומן הרישום. בהתאם לתצורה, מידע זה שנאסף יכול לשמש למטרות איתור באגים. מידע אודות משתמשי הקצה, כגון אלה, נרשם לקובץ שצוין על-ידי מנהל המערכת: נושא הפגישה, מיקום, הודעות SIP, תגובות להזמנות של Lync, מידע אודות השולח ושל הגורם המקבל של כל הודעת Lync, הנתיב שההודעה לקחה, רשימת אנשי הקשר, מידע נוכחות, הודעות מיידיות) וכן שמות של תוכניות משותפות, קבצים מצורפים, PowerPoint, לוחות ציור, תשאולים ושאלות תשאול, ואינדקס של אפשרויות התשאול שעבורן הם הצביעו. שום מידע אינו נשלח ל- Microsoft באופן אוטומטי, אך המנהל יכול לבחור לשלוח מידע באופן ידני.

השימוש במידע: יומני רישום בצד השרת יכולים לשמש לפתרון בעיות Lync, כלומר, כדי לקבוע אילו בעיות יתקלו באילו שרתים או תחומים.

בחירה/שליטה: רישום בצד השרת מבוטל כברירת מחדל, והפעלתו צריכה להיעשות על-ידי מנהל ארגון. מנהל המערכת יכול להשתמש ברכיבי ה- cmdlet הבאים של ממשק שורת הפקודה של Windows PowerShell כדי להפעיל או לבטל תכונה זו לכל אתר, שירות או שרת: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration ו- Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. כדי לרשום את התוכן של שיחות IM, יש להיעזר בתמיכה של Microsoft לקביעת הגדרות מסוימות.

דיווח שגיאת כניסה

כיצד פועלת תכונה זו: התכונה 'דיווח שגיאת כניסה' יוצרת באופן אוטומטי דוח שגיאות כאשר משתמש מנסה להיכנס ל- Lync. לאחר מכן יקבל המשתמש אפשרות לשלוח את דוח השגיאה ל- Microsoft.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: המידע שנאסף בדוח השגיאה מכיל מידע כגון איכות חיבור האינטרנט של המשתמש, וקודי שגיאה או נתוני חריגה שנוצרו כתוצאה מניסיונות כניסה כושלים. הדוח עשוי גם להכיל מידע המזהה אותך באופן אישי כגון כתובת IP של המשתמש ומזהה משאבים אחיד של פרוטוקול התחלת הפעלה (SIP URI). מידע זה עשוי להישלח ל- Microsoft.

השימוש במידע: הנתונים הכלולים בדוח שגיאת הכניסה משמשים את Microsoft כדי לסייע בפתרון בעיות ובפתרון בעיות כניסה. הוא ישמש גם את Microsoft כדי לזהות בעיות כניסה נפוצות ומגמות כדי לעזור לשפר את חוויית Lync הכניסה.

בחירה/שליטה: תכונה זו מבוטלת כברירת מחדל ויכולה להיות מנוהלת על-ידי מנהל המערכת של הארגון. המנהל יכול לבחור לשלוח תמיד או לעולם לא לשלוח את דוח שגיאת הכניסה ל- Microsoft, או לאפשר למשתמש להחליט.

חיפוש כישורים

כיצד פועלת תכונה זו: חיפוש כישורים מאפשר למשתמשים לחפש אנשים בארגון שלהם באמצעות כל מאפיין המפורט בשירותים של Microsoft SharePoint (לדוגמה, שם, דואר אלקטרוני, כישורים, תחום התמחות וכולי) תכונה זו זמינה רק אם מנהל המערכת של הארגון פרס את SharePoint והפעל את Lync השילוב SharePoint שלך.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: שאילתת החיפוש Lync ב- Lync תישלח לשרת השרת SharePoint של הארגון. התגובה מ- SharePoint מעובדת באמצעות Lync, ותוצאות החיפוש ומידע קשור מוצגים. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: מידע שהוזן על-ידי המשתמש נשלח SharePoint לקבלת תוצאות חיפוש, המוצגות ב- Lync.

בחירה/שליטה: מנהלי ארגונים יכולים להפוך תכונה זו לזמינה או ללא זמינה באמצעות 4 ההגדרות שבתוך הפס.

 • ‎SPSearchInternalURL

 • ‎SPSearchExternalURL

 • ‎SPSearchCenterInternalURL

 • ‎SPSearchCenterExternalURL

חיתוך חכם

כיצד פועלת תכונה זו: כאשר משתמש משתף וידאו במהלך שיחת ועידה בווידאו, חיתוך חכם יקבע את המיקום של ראש המשתמש בתוך שדה התצוגה של מצלמת האינטרנט שלו באמצעות זיהוי פנים. לאחר שמיקום ראשו של המשתמש נקבע, לקוח Lync 2013 מתרגם מידע זה לקואורדינטות ומוסיף את הקואורדינטות לזרם סיביות הווידאו שהוא שולח. לקוח Lync 2013 המקבל את הזרימה משתמש במידע זה כדי לחתוך את זרימת הסיביות של הווידאו הנכנס מיחס הרוחב-גובה המקורי (לרוחב) בהתאם לקואורדינטות מלבניות כדי למרכז את ראשו של המשתמש בווידאו החתוך. חיתוך חכם הוא פונקציה הפועלת בזמן אמת, שמנטרת ברציפות את תנועות המשתמש תוך ביצוע התאמות של הקואורדינטות הממוקמות בזרם סיביות הווידאו, והיא מאפשרת ללקוח Lync 2013 בצד המקבל להתאים את חיתוך הווידאו, תוך שמירה על ראש המשתמש במרכז תצוגת הווידאו.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: הקואורדינטות של ראש המשתמש בשדה התצוגה של המצלמה שלו מתווספות לזרם הסיביות של הווידאו. לא נשלח מידע אל Microsoft.

השימוש במידע: הקואורדינטות ישמשו לחיתוך החלק הנכון של הווידאו הנכנס.

בחירה/שליטה: לא ניתן להפוך תכונה זו ללא זמינה.

הערה:  משתמשים של לקוחות Lync מדור קודם Lync למכשירים ניידים יראו את יחס הגובה-רוחב המלא של סרטון הווידאו שנשלח.

מאגר אנשי קשר מאוחד

כיצד פועלת תכונה זו: מאגר אנשי הקשר המאוחד מורכב משלוש תכונות עיקריות:

 • מיזוג חיפוש – תכונה זו ממזגת את רשימת הכתובות הכללית (GAL) עם אנשי הקשר האישיים ב- Outlook של המשתמש כך שכאשר המשתמש מחפש אנשי קשר, תופיע רשומה אחת בלבד בתוצאות החיפוש.

 • מיזוג אנשי קשר – תכונה זו מצרפת פרטי קשר בין רשומות של Outlook ורשימת הכתובות הכללית באמצעות מזהים תואמים של דואר אלקטרוני ו/או כניסה למערכת. לאחר שהתאמה נקבעת, Lync לצבור נתונים משלושה מקורות נתונים (Outlook, GAL ונוכחות). הנתונים הנצברים מוצגים ברכיבים שונים של ממשק המשתמש, כולל תוצאות חיפוש, רשימת אנשי הקשר וכרטיס איש הקשר שלך.

 • יצירת Outlook קשר עבור אנשי קשר של Lync (סינכרון אנשי קשר) – Lync ייצור אנשי קשר של Outlook עבור כל אנשי הקשר של המשתמש בתיקיה אנשי קשר המהווה ברירת מחדל, אם למשתמש יש תיבת דואר ב- Microsoft Exchange Server 2010 ואילך. כאשר יש איש קשר Outlook עבור כל איש קשר של Lync, המשתמש יכול לגשת לפרטי הקשר של Lync מ- Outlook, Outlook Web Access ומכשירים ניידים המסנכרנים אנשי קשר עם Exchange.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: Lync לצבור פרטי קשר ממידע נוכחות, Active Directory ו- Outlook. מידע זה משמש באופן פנימי על-ידי Lync. בעת יצירת Outlook קשר, Lync תכתב פרטי נוכחות, Active Directory Outlook קשר כדי Exchange. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: פרטי קשר ממידע נוכחות, Active Directory ו- Outlook מוצגים בממשק המשתמש של Lync (רשימת אנשי קשר, כרטיס איש קשר, תוצאות חיפוש וכן הלאה). ייתכן שמידע זה ייכתב ל- Exchange באמצעות סינכרון של אנשי קשר (הפריט השלישי ברשימה שלעיל).

בחירה/שליטה: מנהל הארגון הופך תכונה זו לזמינה או ללא זמינה באמצעות ההגדרה EnableExchangeContactSync בתוך הפס.

שיפורים באיכות הקול

כיצד פועלת תכונה זו: Lync מספקת הודעות למשתמש כדי לעזור לו לשפר את איכות השיחה שלו אם היא מזהה בעיות במכשיר, ברשת או במחשב במהלך השיחה.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: מידע אודות הגדרת התקן השמע של משתמש הקצה, הגדרת הרשת וחיבורי מדיה אחרים ייאסף על-ידי Lync כדי לקבוע את איכות השמע. אם Lync קובע שמשהו משפיע לרעה על איכות השמע במהלך תקשורת קולית, משתמש הקצה יידע שיש בעיה באיכות הקול. המשתתפים האחרים בשיחה רק מקבלים הודעה שמשתמשי הקצה משתמשים בהתקן הגורם לאיכות שמע ירודה. הם אינם יודעים איזה התקן נמצא בשימוש אצל משתמש הקצה. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: המידע שנשלח לאחרים בשיחה משמש לסיוע בשיפור איכות השיחה.

בחירה/שליטה: מנהל הארגון יכול לבטל את ההודעה של איכות הקול לגבי מכשירים על-ידי ביצוע פקודת PowerShell כמתואר להלן.

‎$a = get-csclientpolicy

‎$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

‎$a.PolicyEntry.Add($b)‎

‎Set-csClientPolicy $a

שיתוף פעולה בלוח הציור

כיצד פועלת תכונה זו: שיתוף פעולה בלוח הציור מאפשר למשתמשים ליצור ולשתף לוח ציור וירטואלי שבו משתתפי ההפעלה יכולים לרשום הערות, ליצור ציורים ולייבא תמונות לעבודה משותפת במהלך פגישות ושיחות.

מידע שנאסף, מעובד או משודר: ביאורים המתבצעים בלוחות ציור מוצגים לכל המשתתפים. בעת שמירת לוח ציור, לוח הציור וכל הביאורים יאוחסנו בשרת Lync. לוח הציור יישמר בשרת בהתאם למדיניות תפוגת התוקף של תוכן הפגישה שהגדיר מנהל המערכת. לא נשלח מידע ל- Microsoft.

השימוש במידע: התכונה של לוח הציור משפרת את שיתוף הפעולה משום שהיא מאפשרת למשתתפים בפגישה לדון ברעיונות, לבצע סיעור מוחות, לרשום הערות וכן הלאה.

בחירה/שליטה:‏ לרשות מנהל הארגון עומדים פריטי המדיניות הבאים:

 • מדיניות הניהול EnableDataCollaboration – מדיניות זו מאפשרת למנהל הארגון להגביל את כל תכונות שיתוף הפעולה בנתונים - PowerPoint שיתוף פעולה, שיתוף קבצים, תשאול, שיתוף פעולה בלוח ציור וקבצים מצורפים. אם מדיניות זו מוגדרת ל- FALSE, המדיניות ברמת התכונה עבור תכונות אלה אינה רלוונטית.

 • מדיניות הניהול ‏AllowAnnotations — מדיניות זו מאפשרת למנהלי הארגון להגביל יכולות מידע עבור כל משתתפי הפגישה. אם הגדרה זו מבוטלת, משתמשי קצה לא יראו נקודת כניסה ליצירת לוח ציור בממשק Lync המשתמש.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×