היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסיה, באמצעות התפלגות נורמלית.

תיאור

הרווח בר-הסמך הוא טווח של ערכים. ממוצע המדגם, x, נמצא במרכז הטווח, והטווח הוא x ± CONFIDENCE.NORM. לדוגמה, אם x הוא ממוצע המדגם של זמני משלוח של מוצרים שהוזמנו באמצעות הדואר, x ± CONFIDENCE.NORM הוא טווח של ממוצעי אוכלוסיה. עבור כל ממוצע אוכלוסיה, μ0, בטווח זה, ההסתברות להשגת ממוצע מדגם שרחוק יותר מ- μ0 מאשר x גדולה מ- alpha; עבור כל ממוצע אוכלוסיה, μ0, שלא בטווח זה, ההסתברות להשגת ממוצע מדגם שרחוק יותר מ- μ0 מאשר x קטנה מ- alpha. במילים אחרות, הנח כי אנו משתמשים ב- x, ב- standard_dev וב- size כדי לבנות מבחן דו-זנבי ברמת מובהקות alpha של ההיפותזה שממוצע האוכלוסיה הוא μ0. לפיכך לא נדחה היפותזה זו אם μ0 נמצא ברווח בר-הסמך ונדחה היפותזה זו אם μ0 אינו נמצא ברווח בר-הסמך. הרווח בר-הסמך אינו מאפשר לנו להסיק שקיימת הסתברות של 1‎ – alpha שלחבילה הבאה יידרש זמן הובלה שנמצא ברווח בר-הסמך.

תחביר

‎CONFIDENCE.NORM(alpha,standard_dev,size)‎

תחביר הפונקציה CONFIDENCE.NORM מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Alpha     נדרש. הוא רמת המובהקות המשמשת לחישוב רמת הביטחון. רמת הביטחון שווה ל- ‎100*(1 - alpha)%‎, או במילים אחרות, alpha של 0.05 מציין רמת ביטחון של 95 אחוז.

 • Standard_dev     נדרש. סטיית התקן של האוכלוסייה שממנה נלקח טווח הנתונים, וההנחה היא כי ערך זה ידוע.

 • גודל     נדרש. גודל המדגם.

הערות

 • אם ארגומנט כלשהו אינו מספרי, CONFIDENCE. NORM מחזיר את #VALUE! ערך שגיאה‎.

 • אם alpha ≤ 0 או alpha ≥ 1, CONFIDENCE. NORM מחזיר את #NUM! ערך שגיאה‎.

 • אם standard_dev ≤ 0, מהימנות. NORM מחזיר את #NUM! ערך שגיאה‎.

 • אם הגודל אינו מספר שלם, הוא נחתך.

 • אם הגודל < 1, CONFIDENCE. NORM מחזיר את #NUM! ערך שגיאה‎.

 • אם נניח כי alpha שווה 0.05, עלינו לחשב את השטח הנמצא מתחת לעקומה הסטנדרטית הנורמלית השווה ל- (‎1 - alpha), או 95 אחוזים. ערך זה הוא 1.96 ±. לפיכך, הרווח בר-הסמך הוא:

  משוואה

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם תצטרך, תוכל להתאים את רוחב העמודות להצגת כל הנתונים.

נתונים

תיאור

‎0.05

רמת המובהקות

2.5

סטיית תקן של האוכלוסייה

50

גודל דגימה

נוסחה

תיאור

תוצאה

‎=CONFIDENCE.NORM(A2,A3,A4)‎

רווח בר-סמך עבור ממוצע אוכלוסיה. במילים אחרות, הרווח בר-הסמך לממוצע האוכלוסיה המשמש כבסיס עבור הנסיעה לעבודה שווה ל- 30‎ ± .692952 דקות או ל- 29.3 עד 30.7 דקות.

0.692952

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×