Lync Web Scheduler

Microsoft Lync Web Scheduler הוא תוכנית מבוססת-אינטרנט שבה ניתן להשתמש כדי ליצור פגישות Lync אם אין לך Microsoft Outlook, או אם אתה עובד במערכת הפעלה שאינה מבוססת על Windows. עם Web Scheduler, באפשרותך ליצור פגישות חדשות, לשנות את הפגישות הקיימות ולשלוח הזמנות באמצעות תוכנית הדואר האלקטרוני המועדפת שלך.

צוות התמיכה של החברה שלך מספק לך שם משתמש וסיסמה להתחברות ל- Web Scheduler.

במאמר זה

יצירת פגישת Lync

פגישות Lync תומכות הן בפגישות מקוונות והן בשיחות ועידה. משתתפים יכולים להצטרף באמצעות מחשב כדי להציג את המצגת, או להתקשר לפגישה באמצעות טלפון עבור שמע בלבד.

 1. עבור אל https://sched.lync.com והיכנס ל- Web Scheduler באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלך.

 2. לחץ על יצירת פגישה חדשה.

 3. בתיבה נושא, הקלד נושא עבור הפגישה.

 4. באפשרותך להשאיר את מיקום הפגישה כפגישה מקוונת או להוסיף מיקום, כגון חדר ישיבות, אם יש גם משתתפים הנוכחים במקום.

 5. הקלד הודעה קצרה או את סדר היום לפגישה בתיבה הודעה (אופציונלי).

 6. בחר את אזור הזמן של הפגישה באמצעות התפריט הנפתח.

 7. בחר את התאריך/שעה להתחלה ולסיום של הפגישה.

 8. כברירת מחדל, כל האנשים, כולל אנשים מחוץ לחברה שלך, יכולים לעקוף את חדר הכניסה, שהוא אזור המתנה וירטואלי המאפשר לך להתיר או לדחות גישה של אנשים. לקבלת מידע על שינוי האפשרויות, ראה גישה ומציגים.

 9. כברירת מחדל, לכל מי שמוזמן מהארגון שלך יש הרשאות מציג. לקבלת מידע על שינוי האפשרויות, ראה גישה ומציגים.

 10. תחת משתתפים ושמע, הוסף את שמות המשתתפים בתיבה הזמינה, כשהם מופרדים באמצעות נקודה-פסיק (;).

 11. לחץ על בדוק שמות כדי לוודא שהשתמשת בשמות הנכונים. עבור מוזמנים מחוץ לחברה שלך, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני המלאה, לדוגמה mailto:contoso@contoso.com.

הערה: ‏Web Scheduler אינו בודק את הזמינות של המשתתפים או של חדרי הישיבות.

 1. אם החשבון שלך מוגדר אצל ספק ועידות שמע, ההזמנה לפגישה תכלול את המספר לשיחת חינם, את המספר לשיחה בתשלום ואת קוד המשתתף. משתתפי הפגישה יכולים להשתמש בשמע של המחשב, או להתקשר לפגישה, בהתאם להעדפתם.

 2. לחץ על שמור.

שליחת הזמנות למשתתפי פגישה

כדי לשלוח את ההזמנה לפגישה, בחר אחת מהשיטות הבאות:

שליחת הזמנות באמצעות תוכנית הדואר האלקטרוני

אם אתה משתמש בשיטה זו, העתק את פרטי הפגישה מ- Web Scheduler והדבק אותם בהזמנה לפגישה שאתה יוצר עם כל תוכנית דואר אלקטרוני.

עצה: כמו כן, באפשרותך לגשת לפרטי הפגישה על-ידי לחיצה על הצגת מידע אודות הצטרפות לפגישה בדף פרטי הפגישה של Web Scheduler.

 1. לאחר שתסיים ליצור את הפגישה, לחץ על שמור.

 2. חלון עם פרטי הפגישה נפתח.

 3. סמן את פרטי הפגישה, כולל כתובת ה- URL, מספר ועידת השמע ומזהה הוועידה של הפגישה.

 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט ולאחר מכן לחץ על העתק.

 5. פתח תוכנית דואר אלקטרוני כלשהי וצור בקשה לפגישה רגילה.

 6. הדבק בהזמנה את פרטי הפגישה המקוונת של Lync (שהועתקו בשלב 4).

 7. הוסף את המשתתפים, אמת את התאריך/השעה של הפגישה, הקלד את סדר היום לפגישה ושלח את ההזמנה.

שליחת הזמנות באמצעות iCalendar

iCalendar מאפשר למשתמשי מערכות דואר אלקטרוני שונות להחליף פרטי לוח שנה. נמעני ההזמנה שנשלחה באמצעות iCalendar זקוקים לתוכנה נתמכת כדי לפתוח את ההזמנה לפגישה ולהגיב לה.

 1. במקטע הפגישות שלי, בחר את הפגישה לפי הנושא שלה ולאחר מכן לחץ על יצא כ- iCalendar.

 2. לחץ על פתח כשתתבקש על-ידי תוכנית הדואר האלקטרוני.

  הערה: ‏iCalendar כולל את כל המידע שהוספת בעת תזמון הפגישה, כגון ההודעה, המשתתפים, מיקום הפגישה, התאריך והשעה.

 3. כשרישום לוח השנה נפתח, העבר אותו לאנשים שהוספת כמשתתפים בעת תזמון הפגישה.

 4. כעת המוזמנים יכולים לפתוח את קובץ iCalendar באמצעות תוכנית הדואר האלקטרוני המועדפת עליהם, כגון Outlook, ‏Notes, ‏iCal וכדומה.

גישה ומציגים

אפשרויות ברירת המחדל של הגישה והמציגים מתאימות במיוחד לפגישות צוות רגילות. ניתן להתאים אישית את אפשרויות הפגישה כדי שיתאימו טוב יותר לדרישות, לסוג הפגישה או למשתתפים.

תחת המקטע גישה ומציגים בדף פרטי הפגישה, בחר מי יכול לעקוף את חדר הכניסה ומי יכול להצטרף לפגישה כמציג.

מי יכול לעקוף את חדר הכניסה

אפשרויות Access

מה קורה

מומלץ כאשר...

מארגן בלבד (נעול)

רק המארגן עוקף את חדר הכניסה. כל האנשים האחרים יצטרכו להמתין בחדר הכניסה עד שיכניסו אותם.

אינך מעוניין שאנשים יצפו בתוכן לפני הפגישה, או שאתה דן במידע סודי.

אנשים שאני מזמין מהחברה שלי

אנשים שאין להם חשבון ברשת שלך ואנשים שלא הוזמנו יצטרכו להמתין בחדר הכניסה עד שיכניסו אותם.

אתה דן במידע סודי, וברצונך להתיר הצטרפות רק של אנשים ספציפיים מהחברה שלך.

אנשים מהחברה שלי

אנשים שאין להם חשבון ברשת שלך יצטרכו להמתין בחדר הכניסה עד שיכניסו אותם.

לכל המשתתפים יש חשבון ברשת של הארגון שלך, ואינך דן במידע סודי.

כולם, כולל אנשים מחוץ לחברה שלי

אף אחד לא ממתין בחדר הכניסה.

אתה מזמין משתתפים מבחוץ ואינך דן במידע סודי.

חשוב: גם אם חדר הכניסה לפגישה זמין, משתתפים שמתקשרים לפגישה עוקפים באופן אוטומטי את חדר הכניסה לפגישה.

מיהו מציג

אפשרויות מציג

מיהו מציג

מומלץ כאשר...

מארגן בלבד

רק האדם המתזמן את הפגישות.

מצגות שבהן המשתתפים אינם צריכים לקיים אינטראקציה עם תוכן הפגישה. באפשרותך להקצות מציגים נוספים במהלך הפגישה.

אנשים מהחברה שלי

כל מי שאתה מזמין שברשותו חשבון ברשת שלך.

הפעלות של עבודה קבוצתית בארגון, שבהן כל המשתתפים יכולים לשתף ולשנות את תוכן הפגישה.

כולם, לרבות אנשים מחוץ לחברה שלי (ללא הגבלות)

כל מי שאתה מזמין.

הפעלות של עבודה קבוצתית עם אנשים שאין ברשותם חשבון ברשת שלך.

אנשים שאני בוחר

אתה והמשתתפים שאתה בוחר.

מצגות עם יותר ממציג ספציפי אחד.

הערה: לא ניתן להזמין משתתפים חיצוניים או רשימות תפוצה כמציגים באמצעות האפשרות אנשים שאני בוחר. באפשרותך להעניק גישת מציג לאנשים כאשר אתה נמצא בחדר הישיבות.

הצטרפות לפגישה

באפשרותך להשתמש בקישור לפגישה שמופיע בהזמנה כדי להיכנס לפגישה, או ללחוץ על הכרטיסיה הצטרף לפגישה ב- Web Scheduler כדי להפעיל את הפגישה.

 1. תחת הפגישות שלי, לחץ על הפגישה שלך.

 2. בדף פרטי הפגישה, לחץ על הכרטיסיה הצטרף לפגישה.

 3. Lync נפתח ומאפשר לך להיכנס לפגישה.

הצגה או עריכה של הפגישות הקיימות

באפשרותך לראות את כל הפגישות שארגנת תחת הכרטיסיה הפגישות שליב- Web Scheduler. שים לב שב- Web Scheduler מופיעות רק פגישות שארגנת, ולא פגישות שהוזמנת אליהן.

 1. לחץ על פגישה כדי לפתוח את דף פרטי הפגישה, המכיל תקציר של הפגישה, ערכה של כרטיסיות ניתנות להפעלה ואת פרטי הפגישה.

 2. לחץ על ערוך.

 3. בצע את השינויים הנדרשים ולאחר מכן לחץ על שמור.

 4. לחץ על אישור בהתראה על הצלחת הפעולה, ואמת את המידע שהשתנה.

חשוב: בעת עדכון פגישה, עליך לשלוח באופן ידני את המידע המעודכן למוזמנים שלך. Web Scheduler אינו מעדכן את לוח השנה באופן אוטומטי.

 • אם השתמשת ב- iCalendar כדי לשלוח את ההזמנות, לחץ שוב על יצא כ- iCalendar כדי לפתוח את ההזמנה, ושלח עדכון.

 • אם העתקת את הפרטים של פגישת Lync בהזמנה לפגישה רגילה, פתח את ההזמנה, עדכן אותה עם פרטי הפגישה החדשים ושלח אותה מחדש למשתתפים.

מחיקה או ביטול של פגישה

הפגישות שלך פגות 14 יום לאחר שעת הסיום המתוזמנת, אך באפשרותך למחוק פגישה אם ברצונך לנקות את Web Scheduler או לבטל את הפגישה.

 1. תחת הכרטיסיה 'הפגישות שלי', לחץ על הפגישה שברצונך למחוק.

 2. בדף פרטי הפגישה, לחץ על הכרטיסיה מחק פגישה.

 3. לחץ על כן בתיבת האישור.

  חשוב: יהיה עליך לשלוח הודעת ביטול למשתתפים, מאחר ש- Web Scheduler אינו מעדכן את לוח השנה באופן אוטומטי.

 4. אם השתמשת ב- iCalendar כדי לשלוח את ההזמנות, פתח את ההזמנה ולחץ על ביטול. פעולה זו תביא לשליחה של הודעת ביטול לנמענים.

 5. אם העתקת את הפרטים של פגישת Lync בהזמנה לפגישה רגילה, פתח את ההזמנה, ולאחר מכן לחץ על ביטול כדי לשלוח הודעת ביטול למוזמנים.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×