We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה TTEST והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

הפונקציה מחזירה את ההסתברות המשויכת למבחן t של סטודנט. השתמש בפונקציה TTEST כדי לקבוע את מידת הסבירות ששני מדגמים הגיעו משתי אוכלוסיות בסיס זהות, בעלות אותו ממוצע.

חשוב: פונקציה זו הוחלפה בפונקציה חדשה אחת או יותר שעשויה לספק דיוק משופר וששמה משקף בצורה טובה יותר את השימוש שלה. אף שפונקציה זו זמינה עדיין לצורך תאימות לאחור, שקול להשתמש מעתה והלאה בפונקציות החדשות, מפני שייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה בגירסאות עתידיות של Excel.

לקבלת מידע נוסף אודות הפונקציה החדשה, ראה הפונקציה T.TEST.

תחביר

TTEST(array1,array2,tails,type)‎

תחביר הפונקציה TTEST מכיל את הארגומנטים הבאים:

  • Array1     נדרש. ערכת הנתונים הראשונה.

  • Array2     נדרש. ערכת הנתונים השניה.

  • Tails     נדרש. מציין את מספר זנבות ההתפלגות. אם tails = 1, הפונקציה TTEST משתמשת בהתפלגות החד-זנבית. אם tails = 2, הפונקציה TTEST משתמשת בהתפלגות הדו-זנבית.

  • Type     נדרש. סוג מבחן ה- t שיש לבצע.

אם type שווה ל:

המבחן המבוצע

1

זוגי

2

שני מדגמים, שונות שווה (הומוסדסטי)

3

שני מדגמים, שונות שונה (הטרוסדסטי)

הערות

  • אם array1 ו- array2 מכילים מספר שונה של נקודות נתונים, ו-type = 1 (זוגי), הפונקציה TTEST מחזירה את ערך השגיאה ‎#N/A.

  • הארגומנטים tails ו- type מעוגלים למספרים שלמים.

  • אם tails או type אינו מספרי, הפונקציה TTEST מחזירה את #VALUE! ערך שגיאה‎.

  • אם tails הוא ערך כלשהו מלבד 1 או 2, הפונקציה TTEST מחזירה את #NUM! ערך שגיאה‎.

  • הפונקציה TTEST משתמשת בנתונים ב- array1 וב- array2 כדי לחשב t-סטטיסטי בלתי-שלילי. אם tails=1‏, הפונקציה TTEST מחזירה את ההסתברות לערך גבוה יותר של t-סטטיסטי בהנחה ש- array1 ו- array2 הם מדגמים של אוכלוסיות בעלות ממוצעים זהים. הערך שהוחזר על-ידי הפונקציה TTEST כאשר tails=2 כפול מהמספר שהוחזר כאשר tails=1 ומתאים להסתברות של ערך מוחלט גבוה יותר של t סטטיסטי בהנחה של “ממוצעי אוכלוסיה זהים”.

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

נתונים 1

נתונים 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

נוסחה

תיאור (תוצאה‏)

תוצאה

‎=TTEST(A2:A10,B2:B10,2,1)‎

ההסתברות המשויכת למבחן t מזווג של סטודנט, עם התפלגות דו-זנבית. שימוש בערכים שבתאים A2:A10 ו- B2:B10.

‎0.19602

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×