היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מתאר את תחביר הנוסחה של הפונקציה YIELD והשימוש בה ב- Microsoft Excel.

תיאור

הפונקציה מחזירה את התשואה על נייר ערך הנושא ריבית תקופתית. השתמש ב- YIELD לחישוב התשואה של איגרות חוב.

תחביר

YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])‎

חשוב: יש להזין תאריכים באמצעות הפונקציה DATE, או כתוצאות של נוסחאות או פונקציות אחרות. לדוגמה, השתמש ב- DATE(2008,5,23)‎ עבור היום ה- 23 במאי, 2008. בעת הזנת תאריכים כטקסט, עשויות להתגלות בעיות.

תחביר הפונקציה YIELD מכיל את הארגומנטים הבאים:

 • Settlement    נדרש. תאריך הסדרת החשבון של נייר הערך. תאריך הסדרת החשבון של נייר ערך הוא התאריך החל לאחר תאריך ההנפקה שבו נייר הערך נסחר לקונה.

 • Maturity    נדרש. תאריך הפירעון של נייר הערך. תאריך הפירעון הוא התאריך שבו פג תוקפו של נייר הערך.

 • Rate    נדרש. שיעור השובר השנתי של נייר הערך.

 • Pr    נדרש. מחיר נייר הערך עבור כל ערך נקוב של $100.

 • Redemption    נדרש. ערך הפדיון של נייר הערך עבור כל ערך נקוב של $100.

 • Frequency    נדרש. מספר תשלומי השובר בשנה. בתשלומים שנתיים, frequency = 1; בתשלומים חצי-שנתיים, frequency = 2; בתשלומים רבעוניים, frequency = 4.

 • Basis    אופציונלי. הסוג של בסיס ספירת הימים לשימוש.

בסיס

בסיס ספירת הימים

0 או מושמט

US (NASD) 30/360

1

Actual/actual

2

Actual/360

3

Actual/365

4

European 30/360

הערות

 • Microsoft Excel מאחסן תאריכים כמספרים סידוריים רציפים כדי שתהיה אפשרות להשתמש בהם בחישובים. כברירת מחדל, 1 בינואר, 1900 הוא המספר הסידורי 1, ו- 1 בינואר, 2008 הוא המספר הסידורי 39448 מאחר שהוא חל 39,448 ימים לאחר 1 בינואר, 1900.

 • תאריך הסדרת החשבון הוא התאריך שבו קונה רוכש שובר, כגון איגרת חוב. תאריך הפירעון הוא התאריך שבו פג תוקפו של השובר. לדוגמה, נניח כי איגרת חוב של 30 שנה מונפקת ב- 1 בינואר, 2008 ונרכשת על-ידי קונה שישה חודשים לאחר מכן. תאריך ההנפקה הוא 1 בינואר, 2008, תאריך הסדרת החשבון יהיה 1 ביולי, 2008 ותאריך הפירעון יהיה 1 בינואר, 2038, שלושים שנה לאחר תאריך ההנפקה של 1 בינואר, 2008.

 • הארגומנטים settlement,‏ maturity,‏ Frequency ו- basis מעוגלים למספרים שלמים.

 • אם settlement או maturity אינם תאריך חוקי, הפונקציה YIELD מחזירה את #VALUE! ערך שגיאה‎.

 • אם rate < 0, הפונקציה YIELD מחזירה את #NUM! ערך שגיאה‎.

 • אם pr ≤ 0 או אם redemption ≤ 0, הפונקציה YIELD מחזירה את #NUM! ערך שגיאה‎.

 • אם frequency הוא מספר כלשהו מלבד 1, 2 או 4, הפונקציה YIELD מחזירה את #NUM! ערך שגיאה‎.

 • אם basis < 0 או אם basis > 4, הפונקציה YIELD מחזירה את #NUM! ערך שגיאה‎.

 • אם settlement ≥ maturity, הפונקציה YIELD מחזירה את #NUM! ערך שגיאה‎.

 • אם נותרה תקופת שובר אחת או פחות עד לתאריך הפידיון, החישוב של YIELD מתבצע באופן הבא:

  משוואה

  כאשר:

  • A = מספר הימים מתחילת תקופת השובר ועד לתאריך הסדרת החשבון (ימים מצטברים).

  • DSR = מספר הימים מתאריך הסדרת החשבון ועד לתאריך הפידיון.

  • E = מספר הימים של תקופת השובר.

 • אם יש יותר מתקופת שובר אחת עד לתאריך הפידיון, הפונקציה YIELD מחושבת באמצעות מאה איטראציות. הפתרון מחושב לפי שיטת ניוטון, המבוססת על הנוסחה לחישוב הפונקציה PRICE. התשואה משתנה עד שהמחיר המשוער בהתחשב בתשואה קרוב ל- price.

דוגמה

העתק את נתוני הדוגמה מהטבלה שלהלן והדבק אותם בתא A1 בגליון עבודה חדש של Excel. כדי שהנוסחאות יציגו תוצאות, בחר אותן, הקש F2 ולאחר מכן הקש Enter. אם יש צורך, באפשרותך להתאים את רוחב העמודות כדי לראות את כל הנתונים.

נתונים

תיאור

15 בפברואר 2008

תאריך הסדרת חשבון

15 בנובמבר 2016

תאריך פירעון

5.75%

שובר אחוזים

95.04287

מחיר

$100

ערך פידיון

2

התדירות היא חצי שנתית (ראה לעיל)

0

בסיס 30/360 (ראה לעיל)

נוסחה

תיאור (תוצאה‏)

תוצאה

‎=YIELD(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)‎

התשואה עבור איגרת חוב עם הנתונים לעיל (0.065 או 6.5%)

‎6.5‎%‎

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×