אוסף העדכונים להתקפה POODLE מפני TLS פגיעות אבטחה ב- Windows מוטבע קומפקטי 7 (דצמבר 2015)

בעיות הנפתרות בעדכון זה

אוסף עדכונים זמין עבור 2013 קומפקטי מוטבע של Windows. אוסף עדכונים זה פותר את בעיות האבטחה המתוארות במאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  • 2655992 MS12-049: פגיעות ב- TLS עלולה לאפשר גילוי מידע: 10 ביולי 2012

בנוסף, עדכונים זה מתקן את הבעיה הבאה:

  • נניח שיש לך התקן Windows 2013 קומפקטי מוטבע בעל תמיכה של שרת אינטרנט. כאשר אתה משתמש מחשב SSL הכלי מעבדות מחשב פגיעות אבטחה, מזוהה התקפה מרווח Oracle על שדרוג לאחור מדור קודם הצפנה (POODLE) מפני פגיעות אבטחה TLS.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון זה. כדי לאפשר תיקון זה, עליך להפוך ללא זמינה ב- SSL 3.0 הן הלקוח והן בשרת. לשם כך, עיין בסעיף "מידע אודות הרישום" .

מידע על עדכון תוכנה

מידע אודות הורדות

מוטבע קומפקטי 7 חודשי עדכון Windows (דצמבר 2015) זמינה כעת מ- Microsoft. כדי להוריד את העדכון החודשי של Windows 7 קומפקטי מוטבע, עבור אל באתר האינטרנט הבא של מרכז ההורדות של Microsoft:

עדכוני Windows Embedded Compact 7סוג מעבד שעליהם חל כל קובץ מוצג שם כל קובץ במקטע 'פרטי קובץ'.

דרישות מוקדמות

עדכון זה נתמך רק אם מותקנים כל העדכונים הקודמים עבור מוצר זה.

פרטי רישום

חשוב בצע בקפידה את השלבים בסעיף זה. אם תטעה בשינוי הרישום, עלולות להתרחש בעיות חמורות. לפני שתשנה אותו, גבה את הרישום לצורך שחזור למקרה שתתקל בבעיות.לאחר החלת עדכון זה, עליך לבטל את פרוטוקול SSL 3.0 כדי למנוע התקפות Poodle ב- SSL 3.0. הסיבה לכך היא פגיעות זו קשורה הפרוטוקול ולא יישומי Microsoft הספציפיות.

  • אם ההתקן פועל כלקוח, יהיה זמין ב- SSL 3.0 על-ידי הגדרת מפתח הרישום הבא על המיקום לקוח: רישום: 3.0\ClientHKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\ HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Clientשם ה-DWORD: ערך DWORD זמין: 0

  • אם ההתקן הוא מתפקד כשרת, יהיה זמין ב- SSL 3.0 על-ידי הגדרת מפתח הרישום הבא במיקום שרת: רישום: 3.0\ServerHKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\ HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Serverשם ה-DWORD: ערך DWORD זמין: 0

דרישה להפעלה מחדש

לאחר החלת עדכון זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • בתפריט ' בנה ', לחץ על פתרון נקיולאחר מכן לחץ על בניית פתרון.

  • בניית התפריט, לחץ על הפתרון לבנות מחדש.

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף שום עדכון אחר.

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

שם קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

נתיב

Utlog.lib

366,324

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Nkmain.lib

3,228,808

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Nkprmain.lib

3,274,916

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Coreversionstd.lib

14,666

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Spbase.lib

2,023,522

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrl.lib

3,361,972

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Utlog.lib

356,656

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Nkmain.lib

2,168,634

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Nkprmain.lib

2,215,514

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Coreversionstd.lib

12,552

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Spbase.lib

1,290,484

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrl.lib

3,277,828

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Utlog.lib

388,108

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Nkmain.lib

3,661,710

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Nkprmain.lib

3,730,344

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Coreversionstd.lib

14,760

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Spbase.lib

2,226,508

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrl.lib

3,941,998

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Utlog.lib

363,852

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Nkmain.lib

3,526,850

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Nkprmain.lib

3,584,086

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Coreversionstd.lib

14,720

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Spbase.lib

2,105,702

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrl.lib

3,454,472

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Utlog.lib

354,512

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Nkmain.lib

2,404,786

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Nkprmain.lib

2,462,986

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Coreversionstd.lib

12,838

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Spbase.lib

1,320,290

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrl.lib

3,352,838

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Utlog.lib

391,574

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Nkmain.lib

3,916,456

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Nkprmain.lib

3,986,992

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Coreversionstd.lib

14,920

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Spbase.lib

2,302,768

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrl.lib

4,254,308

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Utlog.lib

328,038

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Nkmain.lib

3,052,244

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Nkprmain.lib

3,094,492

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Coreversionstd.lib

14,400

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Spbase.lib

1,855,706

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrl.lib

3,010,074

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Utlog.lib

309,688

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Nkmain.lib

2,001,384

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Nkprmain.lib

2,043,930

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Coreversionstd.lib

12,626

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Spbase.lib

1,193,694

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Commctrl.lib

2,885,316

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Utlog.lib

343,100

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Nkmain.lib

3,192,798

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Nkprmain.lib

3,240,284

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Coreversionstd.lib

14,400

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Spbase.lib

1,948,276

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrl.lib

3,317,176

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Utlog.lib

340,164

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Nkmain.lib

2,972,950

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Nkprmain.lib

3,010,464

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Coreversionstd.lib

14,426

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Spbase.lib

1,798,546

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrl.lib

3,030,080

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Utlog.lib

332,954

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Nkmain.lib

2,038,458

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Nkprmain.lib

2,080,254

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Coreversionstd.lib

12,440

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Spbase.lib

1,210,990

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrl.lib

3,018,170

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Utlog.lib

360,880

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Nkmain.lib

3,279,532

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Nkprmain.lib

3,329,196

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Coreversionstd.lib

14,496

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Spbase.lib

1,941,520

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrl.lib

3,511,298

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Utlog.lib

366,906

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Nkmain.lib

3,286,498

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Nkprmain.lib

3,332,610

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Coreversionstd.lib

14,722

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Spbase.lib

2,025,290

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrl.lib

3,364,572

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Utlog.lib

357,200

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Nkmain.lib

2,228,778

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Nkprmain.lib

2,275,884

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Coreversionstd.lib

12,606

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Spbase.lib

1,292,244

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrl.lib

3,280,540

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Utlog.lib

388,688

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Nkmain.lib

3,737,782

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Nkprmain.lib

3,806,754

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Coreversionstd.lib

14,812

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Spbase.lib

2,228,142

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrl.lib

3,944,802

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Utlog.lib

432,452

04-Jan-2016

17:54

Public\Common\Oak\Lib\Nt\Retail

Utlog.lib

363,308

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Nkmain.lib

3,516,420

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Nkprmain.lib

3,573,434

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Coreversionstd.lib

14,716

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Spbase.lib

2,085,758

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrl.lib

3,440,446

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Utlog.lib

353,968

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Nkmain.lib

2,398,270

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Nkprmain.lib

2,456,462

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Coreversionstd.lib

12,834

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Spbase.lib

1,306,710

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrl.lib

3,340,988

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Utlog.lib

391,142

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Nkmain.lib

3,906,118

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Nkprmain.lib

3,975,816

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Coreversionstd.lib

14,920

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Spbase.lib

2,283,908

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrl.lib

4,244,342

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Utlog.lib

363,772

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Nkmain.lib

3,526,840

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Nkprmain.lib

3,584,054

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Coreversionstd.lib

14,712

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Spbase.lib

2,105,492

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrl.lib

3,455,382

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Utlog.lib

354,432

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Nkmain.lib

2,404,740

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Nkprmain.lib

2,462,940

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Coreversionstd.lib

12,830

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Spbase.lib

1,320,070

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrl.lib

3,353,772

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Utlog.lib

391,488

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Nkmain.lib

3,917,106

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Nkprmain.lib

3,987,638

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Coreversionstd.lib

14,916

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Spbase.lib

2,302,638

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrl.lib

4,257,398

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Ncrypt.rel

291,188

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Schannel.map

370,098

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ncrypt.dll

352,256

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ncrypt.map

155,665

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Schannel.rel

609,724

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Schannel.dll

516,096

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ncrypt.rel

204,855

04-Jan-2016

18:00

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Schannel.map

112,765

04-Jan-2016

18:00

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ncrypt.dll

258,048

04-Jan-2016

18:00

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ncrypt.map

105,574

04-Jan-2016

18:00

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Schannel.rel

188,093

04-Jan-2016

18:00

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Schannel.dll

225,280

04-Jan-2016

18:00

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ncrypt.rel

335,761

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Schannel.map

380,659

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ncrypt.dll

450,560

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ncrypt.map

159,768

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Schannel.rel

768,876

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Schannel.dll

684,032

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ncrypt.rel

84,708

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Schannel.map

376,616

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ncrypt.dll

278,528

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ncrypt.map

159,193

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Schannel.rel

148,914

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Schannel.dll

417,792

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ncrypt.rel

62,001

04-Jan-2016

18:00

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Schannel.map

118,604

04-Jan-2016

18:00

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ncrypt.dll

200,704

04-Jan-2016

18:00

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ncrypt.map

109,348

04-Jan-2016

18:00

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Schannel.rel

50,807

04-Jan-2016

18:00

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Schannel.dll

180,224

04-Jan-2016

18:00

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ncrypt.rel

87,376

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Schannel.map

387,279

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ncrypt.dll

397,312

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ncrypt.map

163,216

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Schannel.rel

154,192

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Schannel.dll

602,112

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ncrypt.rel

80,764

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.map

372,047

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ncrypt.dll

241,664

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ncrypt.map

157,913

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.rel

185,019

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.dll

348,160

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ncrypt.rel

57,448

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.map

116,381

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ncrypt.dll

180,224

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ncrypt.map

108,917

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.rel

48,255

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.dll

139,264

04-Jan-2016

17:57

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ncrypt.rel

93,031

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.map

380,442

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ncrypt.dll

303,104

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ncrypt.map

162,261

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.rel

247,891

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.dll

462,848

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ncrypt.rel

147,754

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Schannel.map

376,454

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ncrypt.dll

241,664

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ncrypt.map

160,029

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Schannel.rel

234,261

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Schannel.dll

360,448

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ncrypt.rel

118,058

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Schannel.map

118,872

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ncrypt.dll

180,224

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ncrypt.map

109,168

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Schannel.rel

105,443

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Schannel.dll

155,648

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ncrypt.rel

161,239

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Schannel.map

387,572

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ncrypt.dll

315,392

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ncrypt.map

163,886

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Schannel.rel

260,129

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Schannel.dll

483,328

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ncrypt.rel

291,188

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Schannel.map

369,935

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ncrypt.dll

352,256

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ncrypt.map

155,668

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Schannel.rel

609,637

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Schannel.dll

516,096

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ncrypt.rel

204,855

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Schannel.map

112,765

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ncrypt.dll

258,048

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ncrypt.map

105,577

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Schannel.rel

188,093

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Schannel.dll

225,280

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ncrypt.rel

335,761

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Schannel.map

380,494

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ncrypt.dll

450,560

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ncrypt.map

159,772

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Schannel.rel

768,789

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Schannel.dll

684,032

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ncrypt.rel

84,708

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.map

376,619

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ncrypt.dll

274,432

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ncrypt.map

159,193

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.rel

148,914

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.dll

413,696

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ncrypt.rel

62,001

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.map

118,604

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ncrypt.dll

200,704

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ncrypt.map

109,348

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.rel

50,807

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.dll

180,224

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ncrypt.rel

87,376

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.map

387,279

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ncrypt.dll

393,216

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ncrypt.map

163,215

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.rel

154,105

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.dll

593,920

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ncrypt.rel

84,708

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Schannel.map

376,620

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ncrypt.dll

278,528

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ncrypt.map

159,190

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Schannel.rel

148,914

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Schannel.dll

417,792

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ncrypt.rel

62,001

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Schannel.map

118,604

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ncrypt.dll

200,704

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ncrypt.map

109,348

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Schannel.rel

50,807

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Schannel.dll

184,320

04-Jan-2016

17:59

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ncrypt.rel

87,376

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Schannel.map

387,282

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ncrypt.dll

397,312

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ncrypt.map

163,215

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Schannel.rel

154,192

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Schannel.dll

602,112

04-Jan-2016

17:58

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

הפניות

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×