דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

אוסף עדכונים זמין עבור Windows 7 קומפקטי מוטבע. עדכון זה מוסיף ערימה מבודד ותכונות מגן זיכרון שבו הם יציאתם מ- Windows Vista Service Pack 2 (SP2). תכונות אלה להקל על סוג הפגיעות עלול להיגרם נזק לזיכרון את השימוש לאחר-ללא.

פתרון

מידע על עדכון תוכנה

מידע אודות הורדות

מוטבע קומפקטי 7 חודשי עדכון Windows (אפריל 2015) זמינה כעת מ- Microsoft. כדי להוריד Windows מוטבע קומפקטי 7 חודשי עדכון זה, עבור אתר האינטרנט של מרכז ההורדות של מיקרוסופט הבאים:

עדכוני Windows Embedded Compact 7סוג מעבד שחלה על כל קובץ גלויה שם כל קובץ במקטע 'פרטי קובץ'.

דרישות מוקדמות

עדכון זה נתמך רק אם מותקנים כל העדכונים הקודמים עבור מוצר זה.

דרישה להפעלה מחדש

לאחר החלת עדכון זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • בתפריט ' בנה ', לחץ על פתרון נקיולאחר מכן לחץ על בניית פתרון.

  • בניית התפריט, לחץ על הפתרון לבנות מחדש.

אין לך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף שום עדכון אחר.

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

שם קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

נתיב

Mshtmlsite_cebase.lib

2,082,082

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtml.lib

155,276,954

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,756,798

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Evtmonitor.lib

194,578

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,873,026

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtml.lib

128,835,336

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,399,526

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Evtmonitor.lib

154,940

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,171,092

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtml.lib

167,121,084

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,915,576

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Evtmonitor.lib

210,046

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,138,664

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtml.lib

161,441,614

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,851,092

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Evtmonitor.lib

202,652

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,929,612

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtml.lib

133,610,448

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,485,194

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Evtmonitor.lib

164,060

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,195,170

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtml.lib

170,381,706

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,957,574

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Evtmonitor.lib

212,736

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,011,564

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtml.lib

143,506,418

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,629,560

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Evtmonitor.lib

182,340

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,827,038

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtml.lib

120,445,798

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,311,970

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Evtmonitor.lib

147,012

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,032,992

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtml.lib

146,569,172

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,668,958

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Evtmonitor.lib

185,844

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,026,686

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtml.lib

146,681,748

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,657,352

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Evtmonitor.lib

186,198

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,837,470

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtml.lib

123,833,756

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,335,124

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Evtmonitor.lib

149,516

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,123,028

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtml.lib

158,106,158

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,824,956

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Evtmonitor.lib

201,758

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,083,612

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.lib

155,321,768

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,758,782

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Evtmonitor.lib

194,642

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,874,652

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.lib

128,883,154

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,401,294

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Evtmonitor.lib

155,010

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,172,668

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.lib

167,172,928

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,917,796

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Evtmonitor.lib

210,110

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,138,256

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtml.lib

161,131,126

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,849,468

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Evtmonitor.lib

202,494

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,929,600

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtml.lib

133,424,306

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,484,472

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Evtmonitor.lib

163,948

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,193,826

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtml.lib

170,058,704

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,955,258

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Evtmonitor.lib

212,588

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug

Mshtmlsite_cebase.lib

2,138,392

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtml.lib

161,477,010

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,851,714

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Evtmonitor.lib

202,638

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked

Mshtmlsite_cebase.lib

1,929,364

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtml.lib

133,643,836

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,485,840

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Evtmonitor.lib

164,052

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail

Mshtmlsite_cebase.lib

2,195,202

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtml.lib

170,418,368

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Mshtmlsite_smartfon.lib

2,958,336

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Evtmonitor.lib

212,728

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug

Dxtmsft.rel

782,912

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Iepeers.map

254,213

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dxtrans.rel

330,048

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.dll

1,884,160

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Iepeers.rel

314,852

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dxtmsft.dll

684,032

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dxtmsft.map

681,943

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

10,838,016

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.map

1,352,953

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtmled.rel

1,863,365

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dxtrans.map

305,347

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

8,072,516

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Iepeers.dll

303,104

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,125,682

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dxtrans.dll

368,640

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Dxtmsft.rel

691,069

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Iepeers.map

195,240

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dxtrans.rel

215,324

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.dll

782,336

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Iepeers.rel

213,410

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dxtmsft.dll

626,688

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dxtmsft.map

596,388

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

5,595,136

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.map

310,007

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtmled.rel

518,867

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dxtrans.map

208,458

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,988,964

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Iepeers.dll

229,376

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,544,799

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dxtrans.dll

282,624

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Dxtmsft.rel

1,166,060

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Iepeers.map

300,333

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dxtrans.rel

589,192

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.dll

2,580,480

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Iepeers.rel

425,487

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dxtmsft.dll

1,060,864

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dxtmsft.map

831,790

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

14,303,232

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.map

1,456,037

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtmled.rel

3,111,148

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dxtrans.map

414,798

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,906,445

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Iepeers.dll

438,272

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,580,488

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dxtrans.dll

655,360

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Dxtmsft.rel

368,560

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Iepeers.map

258,598

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Dxtrans.rel

134,646

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.dll

1,658,880

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Iepeers.rel

115,622

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Dxtmsft.dll

520,192

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Dxtmsft.map

679,909

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

8,716,288

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.map

1,357,703

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtmled.rel

563,150

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Dxtrans.map

307,599

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

8,074,607

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Iepeers.dll

241,664

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,236,812

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Dxtrans.dll

294,912

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Dxtmsft.rel

335,529

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Iepeers.map

195,059

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Dxtrans.rel

95,380

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.dll

708,608

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Iepeers.rel

80,300

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Dxtmsft.dll

471,040

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Dxtmsft.map

592,917

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

4,431,872

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.map

313,105

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtmled.rel

144,622

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Dxtrans.map

209,154

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

2,998,256

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Iepeers.dll

180,224

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,261,390

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Dxtrans.dll

225,280

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Dxtmsft.rel

412,466

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Iepeers.map

306,579

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Dxtrans.rel

173,651

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.dll

2,289,664

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Iepeers.rel

134,994

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Dxtmsft.dll

917,504

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Dxtmsft.map

835,353

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

13,021,184

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.map

1,461,170

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtmled.rel

605,519

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Dxtrans.map

417,322

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,927,537

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Iepeers.dll

389,120

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,501,611

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Dxtrans.dll

585,728

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Dxtmsft.rel

300,410

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Iepeers.map

263,944

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Dxtrans.rel

116,057

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.dll

1,216,512

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Iepeers.rel

97,787

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Dxtmsft.dll

393,216

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Dxtmsft.map

704,687

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

6,815,744

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.map

1,363,547

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtmled.rel

597,689

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Dxtrans.map

319,375

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

8,204,146

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Iepeers.dll

184,320

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

4,833,226

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Dxtrans.dll

225,280

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Dxtmsft.rel

264,247

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Iepeers.map

204,712

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Dxtrans.rel

71,165

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.dll

450,560

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Iepeers.rel

72,238

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Dxtmsft.dll

352,256

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Dxtmsft.map

617,606

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.dll

3,272,704

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.map

325,435

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtmled.rel

106,255

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Dxtrans.map

222,445

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

3,183,462

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Iepeers.dll

143,360

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,900,282

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Dxtrans.dll

172,032

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Dxtmsft.rel

313,083

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Iepeers.map

300,076

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Dxtrans.rel

129,165

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.dll

1,646,592

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Iepeers.rel

111,446

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Dxtmsft.dll

622,592

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Dxtmsft.map

832,387

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

9,129,984

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.map

1,454,694

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtmled.rel

852,396

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Dxtrans.map

412,446

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,907,063

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Iepeers.dll

270,336

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,304,273

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Dxtrans.dll

380,928

24-Apr-2015

11:35

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Dxtmsft.rel

466,000

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Iepeers.map

259,524

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Dxtrans.rel

178,523

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.dll

1,339,392

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Iepeers.rel

166,314

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Dxtmsft.dll

479,232

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Dxtmsft.map

682,010

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.dll

7,823,360

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.map

1,357,529

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtmled.rel

876,408

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Dxtrans.map

307,578

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.map

8,085,101

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Iepeers.dll

212,992

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.rel

6,541,442

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Dxtrans.dll

262,144

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Dxtmsft.rel

425,922

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Iepeers.map

195,768

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Dxtrans.rel

126,352

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.dll

499,712

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Iepeers.rel

118,261

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Dxtmsft.dll

438,272

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Dxtmsft.map

595,111

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.dll

3,997,696

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.map

311,963

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtmled.rel

297,336

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Dxtrans.map

209,144

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.map

2,995,952

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Iepeers.dll

163,840

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.rel

3,677,141

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Dxtrans.dll

204,800

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Dxtmsft.rel

685,704

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Iepeers.map

306,692

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Dxtrans.rel

313,402

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.dll

2,121,728

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Iepeers.rel

219,935

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Dxtmsft.dll

802,816

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Dxtmsft.map

832,837

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.dll

11,329,536

24-Apr-2015

11:40

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.map

1,460,506

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtmled.rel

1,272,461

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Dxtrans.map

416,551

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.map

8,925,756

24-Apr-2015

11:40

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Iepeers.dll

319,488

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.rel

8,340,805

24-Apr-2015

11:40

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Dxtrans.dll

483,328

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Dxtmsft.rel

763,424

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Iepeers.map

253,890

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dxtrans.rel

323,581

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.dll

1,884,160

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Iepeers.rel

314,678

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dxtmsft.dll

679,936

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dxtmsft.map

679,911

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

10,829,824

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.map

1,351,032

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtmled.rel

1,861,480

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dxtrans.map

301,747

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

8,072,180

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Iepeers.dll

303,104

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,094,768

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dxtrans.dll

368,640

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Dxtmsft.rel

671,175

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Iepeers.map

194,917

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dxtrans.rel

208,973

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.dll

782,336

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Iepeers.rel

213,236

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dxtmsft.dll

614,400

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dxtmsft.map

594,356

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

5,582,848

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.map

308,096

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtmled.rel

516,895

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dxtrans.map

204,860

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,987,949

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Iepeers.dll

229,376

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,518,960

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dxtrans.dll

282,624

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Dxtmsft.rel

1,153,706

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Iepeers.map

300,008

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dxtrans.rel

585,103

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.dll

2,576,384

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Iepeers.rel

425,313

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dxtmsft.dll

1,056,768

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dxtmsft.map

830,045

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

14,290,944

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.map

1,454,125

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtmled.rel

3,109,060

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dxtrans.map

411,451

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,905,941

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Iepeers.dll

438,272

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

16,554,591

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dxtrans.dll

655,360

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Dxtmsft.rel

368,502

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Iepeers.map

258,598

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Dxtrans.rel

134,646

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.dll

1,626,112

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Iepeers.rel

115,622

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Dxtmsft.dll

520,192

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Dxtmsft.map

679,676

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

8,605,696

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.map

1,357,699

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtmled.rel

562,947

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Dxtrans.map

307,600

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

8,075,673

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Iepeers.dll

241,664

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,236,638

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Dxtrans.dll

294,912

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Dxtmsft.rel

335,500

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Iepeers.map

195,059

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Dxtrans.rel

95,380

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.dll

708,608

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Iepeers.rel

80,300

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Dxtmsft.dll

471,040

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Dxtmsft.map

592,798

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

4,419,584

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.map

313,105

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtmled.rel

144,622

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Dxtrans.map

209,154

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

2,997,347

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Iepeers.dll

180,224

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,262,985

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Dxtrans.dll

225,280

24-Apr-2015

11:39

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Dxtmsft.rel

412,466

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Iepeers.map

306,578

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Dxtrans.rel

173,651

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.dll

2,252,800

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Iepeers.rel

134,994

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Dxtmsft.dll

913,408

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Dxtmsft.map

835,352

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

12,886,016

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.map

1,461,168

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtmled.rel

605,229

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Dxtrans.map

417,320

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,927,530

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Iepeers.dll

389,120

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,500,799

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Dxtrans.dll

581,632

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Dxtmsft.rel

374,679

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Iepeers.map

258,691

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Dxtrans.rel

135,980

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.dll

1,658,880

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Iepeers.rel

115,651

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Dxtmsft.dll

532,480

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Dxtmsft.map

679,846

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

8,744,960

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.map

1,358,305

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtmled.rel

563,585

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Dxtrans.map

309,148

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

8,072,836

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Iepeers.dll

241,664

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,246,846

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Dxtrans.dll

299,008

24-Apr-2015

11:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Dxtmsft.rel

341,648

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Iepeers.map

195,150

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Dxtrans.rel

96,714

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.dll

712,704

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Iepeers.rel

80,329

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Dxtmsft.dll

483,328

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Dxtmsft.map

592,938

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

4,448,256

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.map

313,708

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtmled.rel

145,057

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Dxtrans.map

210,701

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

2,997,119

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Iepeers.dll

180,224

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,269,829

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Dxtrans.dll

229,376

24-Apr-2015

11:37

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Dxtmsft.rel

418,846

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Iepeers.map

306,668

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Dxtrans.rel

175,159

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.dll

2,289,664

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Iepeers.rel

135,023

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Dxtmsft.dll

925,696

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Dxtmsft.map

835,125

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

13,049,856

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.map

1,461,768

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtmled.rel

605,954

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Dxtrans.map

418,615

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,925,939

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Iepeers.dll

389,120

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,512,138

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Dxtrans.dll

589,824

24-Apr-2015

11:36

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

מידע נוסף

עיין במינוח המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×