היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

חל על:

Microsoft .NET Framework 4.8

עדכון זה כלול בעדכון המצטבר מתאריך 11 בפברואר 2020. עדכון זה פורסם בעבר בעדכון המצטבר מתאריך 23 בינואר 2020.

שיפורי איכות ומהימנות

WCF1

- נוסף מנגנון ניסיון חוזר של הצטרפות בעת קביעת התצורה של נקודות קצה של האזנה בשירות ההפעלה של WCF כדי לטפל במצב מרוץ פוטנציאלי בעת הפעלה מחדש במהירות של יישום IIS מספר פעמים, כאשר הוא נמצא תחת עומס גבוה של ה- CPU, והתוצאה היא שנקודות קצה הבלתי נגישות. לקוחות יכולים להצטרף לתיקון על-ידי הוספת היישום הבא ל- SMSvcHost.exe.config תחת %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319 ו- %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319, לפי הצורך. פעולה זו תנסה שוב לרשום נקודת קצה 10 פעמים עם השהיה של שניה אחת בין כל ניסיון לפני הצבת נקודת הקצה במצב כשל.

<appSettings><add
key="wcf:SMSvcHost:listenerRegistrationRetryCount" value="10"/><add
key="wcf:SMSvcHost:listenerRegistrationRetryDelayms" value="1000"/>
</appSettings>

- יש תנאי מרוץ בעת האזנה נתיבים נסגרים עקב קריסה של תהליך של עובד IIS ואותן נקודות קצה מוגדרות מחדש כהאזנה אך ממתינות להפעלה. כאשר נמצאה התנגשות, שינוי זה מאפשר ניסיון חוזר עם ההנחה שההתנגשות היתה ארעית עקב מצב מרוץ זה. ספירת הניסיון חוזר ומשך להמתין ניתנים להגדרה באמצעות הגדרות אפליקציה.

Winforms

- טופלה בעיה במערכת. Windows. פקדי Forms.TextBox עם המאפיין ImeMode מוגדרים ל- NoControl. פקדים אלה שומרים כעת הגדרת IME עקבית עם הגדרת מערכת ההפעלה בהתאם לסדר הניווט בדף. התיקון חל על CHS עם לוח מקשים של pinyin.

- טופלה בעיה במערכת. Windows.Forms.ComboBox עם ImeMode מוגדר ל- ImeMode.NoControl ב- CHS עם לוח מקשים של Pinyin כדי לשמור על מצב הקלט של פקד הגורם המכיל של האב במקום לעבור ל- IME לא זמין בעת ניווט באמצעות לחיצות עכבר וכאשר המוקד עובר מפקד עם IME לא זמין לפקד תיבה משולבת זו.

- שינוי נגישות ב- .NET Framework 4.8 regressed editing IP UI ב- DataGridView באשף יצירת אשכולות ב- Failover Cluster Services: למשתמשים אין אפשרות להזין את ערך ה- IP לאחר שליטה על שינוי המבנה של עץ UIA הקשור לעריכת תנועת בקרה לתא עריכה אחר. תאים מותאמים אישית כגון DataGridView (תא כתובת IP) והפקדים הפנימיים שלהם אינם מעובדים כעת בתהליך שחזור ברירת המחדל של עץ UIA כדי למנוע בעיה זו.

CLR2

- שינוי ב- .NET Framework 4.8 רגרסיה של תרחישים מסוימים של EnterpriseServices כוללים אובייקט דירה עם הליך משנה יחיד, וגורם לכישלון חסימה. שינוי זה מזהה כעת כראוי אובייקטי דירה של הליך משנה יחיד ככזה ומימנע מכשל זה.

- ישנו תנאי race במטמון ספק המטה-נתונים הנייד של PDB שהדליף ספקים וגרמו קריסות ב- API של StackTrace האבחון. כדי לפתור את המרוץ, זהה את הגורם שבו הספק לא נפטר ופטר אותו.

- טופלה בעיה כאשר ב- Server GC, אם באמת נגמר לך הזיכרון בעת ביצוע הקצאות SOH (כלומר, אירעה חסימה מלאה של GC ועדיין אין מקום להקצאת SOH), תראה את החסימה המלאה של מחשבי GCs מופעלים שוב ושוב עם סיבה הגורם המפעיל OutOfSpaceSOH. תיקון זה הוא להשליך OOM כאשר זיהינו מצב זה במקום להפעיל את GCs בלולאה.

- טופלה בעיה שנגרמה על-ידי שינוי ההפניה של תהליך מ- 1 לליבות N.

SQL

- טופלה בעיה במעקב אחר הצעת מחיר של SqlClient שבה מידע לא הודפס עקב מחרוזות המעוצבות באופן שגוי.

WPF3

- טופלה בעיה שבה בנסיבות מסוימות, ה- Popup של יישומי WPF של DPI גבוה אינם מוצגים, מוצגים בפינה הימנית העליונה של המסך, או מוצגים/מעובדים באופן לא שלם.

- טופלה בעיה בעת יצירת מסמך XPS ב- WPF שבו ערכות משנה של גופנים עלולות לגרום ל- FileFormatException אם תהליך ערכות המשנה יגדל את הגופן. כדי להימנע מחריגה זו, הגדר את הבורר AppContext בשם 'Switch.MS.Internal.TtfDelta.AllowFontReuseDuringFontSubsetting' ל- 'true', באמצעות אחת מהשיטות המתוארות כאן תחת "AppContext for Library Consumers".

- כתובות ברוחב שגוי של טקסט-הוספת הכניסה ב- TextBox et al., כאשר DPI של המערכת חורג מ- 96. בפרט, ה- caret לא הפיק דבר בצג עם DPI נמוך יותר מה- DPI הראשי, במצבים מסוימים המודעים ל- DPI.

- כתובת להיתלה הנובעת במהלך פריסת רשתות עם עמודות השייכות ל- SharedSizeGroup

- מטפל ב- StackOverflowException הנמתח בעת פתיחת רצועת הכליםSplitButton, אם היישום הופך את הלחצן ללא זמין באופן תיכנותי ומחליף את פריטי התפריט שלו לפני שהמשתמש ישחרר את לחצן העכבר.

- כתובות תלויות מסוימות הניתלות בעת גלילה ב- TreeView.

Net Libraries

- מחזק את UdpClient כנגד שימוש שגוי בתצורות רשת עם MTU גדול במיוחד.

רכישת & פריסה

- טופלה בעיה שבה ההתקנה של .NET 4.8 במחשבים Windows 1809 מונעת . הגדרות ספציפיות ל- NET להעברה במהלך Windows ל- Build מס' 1809. הערה: כדי למנוע בעיה זו, יש להחיל עדכון זה לפני השדרוג לגירסה חדשה יותר של Windows.


1 Windows Communication Foundation (WCF)
2 Common Language Runtime (CLR)
3 בסיס ההצגה של Windows (WPF)

מידע נוסף אודות עדכון זה

המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון זה, כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר בודדות.

  • 4538123 תיאור אוסף עדכוני האבטחה ואיכות עבור .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.2, 4.7, 4.7, 4.7, 4.7 עבור Windows Server 2012 (KB4538123)

כיצד להשיג ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Windows עדכון

עדכון זה זמין באמצעות Windows עדכון. בעת הפעלת העדכון האוטומטי, עדכון זה יורד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות האופן לקבלת עדכוני אבטחה באופן אוטומטי, ראה עדכון Windows: שאלות נפוצות.

שיטה 2: קטלוג Microsoft Update

כדי לקבל את החבילה הבודדת עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של קטלוג Microsoft Update.

שיטה 3: Windows שירותי עדכון תוכנה (WSUS)

בשרת WSUS, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בחר התחל, בחר כלי ניהולולאחר מכן בחר Microsoft Windows Server Update Services 3.0.

  2. הרחב את ComputerNameולאחר מכן בחר פעולה.

  3. בחר ייבוא עדכונים.

  4. WSUS פותח חלון דפדפן שבו ייתכן שתתבקש להתקין ActiveX דפדפן. עליך להתקין את ActiveX כדי להמשיך.

  5. לאחר התקנת ActiveX, תראה את המסך קטלוג Microsoft Update. הקלד 4538123בתיבת החיפוש ולאחר מכן בחר חיפוש.

  6. אתר את .NET Framework החבילות התואמות למערכות ההפעלה, לשפות ולעבדים בסביבה שלך. בחר הוסף כדי להוסיף אותם לסל שלך.

  7. לאחר בחירת כל החבילות שדרושות לך, בחר הצג סל.

  8. כדי לייבא את החבילות לשרת WSUS, בחר ייבוא.

  9. לאחר ייבוא החבילות, בחר סגור כדי לחזור ל- WSUS.

העדכונים זמינים כעת להתקנה באמצעות WSUS.

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין .NET Framework 4.8.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה אם נעשה שימוש בקבצים המושפעים. מומלץ לצאת מכל היישומים .NET Framework לפני החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה מחליף את העדכונים שפורסמו בעבר 4533096, 4535673.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים עם התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

Windows Server 2012

הערה: קבצי MANIFEST ( .manifest) וקבצי ה- MUM ( .mum) המותקנים עבור כל סביבה מפורטים בסעיף 'פרטי קובץ נוספים'. קבצי MUM , MANIFEST וקבצי קטלוג האבטחה המשויכים ( .cat) חשובים מאוד לשמור על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.


פרטי קובץ נוספים

x64 Windows Server 2012

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

דרישת SP

ענף שירות

Mscorlib.dll

4.8.4121.0

5,439,472

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Normidna.nlp

Not applicable

59,342

24-Apr-2018

20:16

Not applicable

ללא

Not applicable

Normnfc.nlp

Not applicable

47,076

24-Apr-2018

20:16

Not applicable

ללא

Not applicable

Normnfd.nlp

Not applicable

40,566

24-Apr-2018

20:16

Not applicable

ללא

Not applicable

Normnfkc.nlp

Not applicable

67,808

24-Apr-2018

20:16

Not applicable

ללא

Not applicable

Normnfkd.nlp

Not applicable

61,718

24-Apr-2018

20:16

Not applicable

ללא

Not applicable

Aspnet_perf.dll

4.8.4075.0

49,432

23-Nov-2019

04:37

x64

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Not applicable

318

23-Nov-2019

03:21

Not applicable

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Not applicable

42,996

23-Nov-2019

04:38

Not applicable

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.8.4075.0

53,032

23-Nov-2019

04:37

x64

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Clrjit.dll

4.8.4121.0

1,365,488

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Clr.dll

4.8.4121.0

11,254,256

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Compatjit.dll

4.8.4121.0

1,281,008

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Globalmonospace.compositefont

Not applicable

26,040

25-Jul-2019

21:53

Not applicable

SPA

AMD64_NETFX4-GLOBALMONOSP

Globalsansserif.compositefont

Not applicable

26,489

25-Jul-2019

21:53

Not applicable

ללא

Not applicable

Globalserif.compositefont

Not applicable

29,779

25-Jul-2019

21:53

Not applicable

ללא

Not applicable

Globaluserinterface.compositefont

Not applicable

264,986

27-Jul-2019

02:01

Not applicable

ללא

Not applicable

Mscordacwks.dll

4.8.4121.0

1,808,880

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Mscordbi.dll

4.8.4121.0

1,661,936

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Mscoreei.dll

4.8.4018.0

688,920

07-Aug-2019

07:43

x64

ללא

Not applicable

Penimc.dll

14.8.4121.0

19,464

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Penimc2_v0400.dll

4.8.4121.0

128,496

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Penimc_v0400.dll

4.8.4121.0

27,936

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Peverify.dll

4.8.4121.0

273,184

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Presentationframework-systemdata.dll

4.8.4121.0

25,584

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Presentationframework.dll

4.8.4121.0

6,270,752

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.8.4121.0

85,280

07-Dec-2019

06:00

Not applicable

ללא

Not applicable

Presentationhost_v0400.dll

4.8.4121.0

310,256

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Presentationnative_v0400.dll

4.8.4121.0

1,171,952

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Reachframework.dll

4.8.4110.0

677,656

04-Dec-2019

02:55

x86

ללא

Not applicable

Servicemodel.mof

Not applicable

88,383

21-Nov-2019

02:58

Not applicable

ללא

Not applicable

Servicemodel.mof.uninstall

Not applicable

896

21-Nov-2019

02:58

Not applicable

ללא

Not applicable

Servicemonikersupport.dll

4.8.4121.0

35,312

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Smdiagnostics.dll

4.8.4121.0

73,872

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

_smsvchostperfcounters.h

Not applicable

702

06-Dec-2019

22:20

Not applicable

ללא

Not applicable

_smsvchostperfcounters.ini

Not applicable

133,894

07-Dec-2019

06:04

Not applicable

ללא

Not applicable

_smsvchostperfcounters_d.ini

Not applicable

39

09-Nov-2019

00:37

Not applicable

ללא

Not applicable

Smsvchost.exe

4.8.4121.0

139,056

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Smsvchost.exe.config

Not applicable

2,262

21-Nov-2019

02:58

Not applicable

ללא

Not applicable

Sos.dll

4.8.4121.0

929,056

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

System.activities.dll

4.8.4121.0

1,534,520

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.core.dll

4.8.4121.0

1,556,624

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.identitymodel.services.dll

4.8.4121.0

199,152

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.identitymodel.dll

4.8.4121.0

1,094,504

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.net.sockets.dll

4.8.4121.0

30,360

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.runtime.serialization.dll

4.8.4121.0

1,054,864

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.servicemodel.channels.dll

4.8.4121.0

158,496

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.servicemodel.discovery.dll

4.8.4121.0

309,232

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.servicemodel.internals.dll

4.8.4121.0

254,312

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.servicemodel.washosting.dll

4.8.4121.0

40,944

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.servicemodel.dll

4.8.4121.0

6,387,344

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.web.applicationservices.dll

4.8.4075.0

71,512

23-Nov-2019

05:17

x86

ללא

Not applicable

System.web.extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

23-Nov-2019

05:17

x86

ללא

Not applicable

System.windows.controls.ribbon.dll

4.8.4121.0

751,392

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.windows.forms.dll

4.8.4121.0

5,921,128

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.workflow.activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

04-Dec-2019

02:55

x86

ללא

Not applicable

System.workflow.componentmodel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

04-Dec-2019

02:55

x86

ללא

Not applicable

System.workflow.runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

04-Dec-2019

02:55

x86

ללא

Not applicable

System.xaml.dll

4.8.4121.0

639,848

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.dll

4.8.4001.0

3,560,496

24-Jul-2019

02:58

x86

ללא

Not applicable

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.8.4121.0

361,760

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Uiautomationclient.dll

4.8.4121.0

178,464

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Uiautomationprovider.dll

4.8.4121.0

49,440

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Uiautomationtypes.dll

4.8.4121.0

223,720

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Webengine4.dll

4.8.4075.0

682,776

23-Nov-2019

04:37

x64

ללא

Not applicable

Webengine.dll

4.8.4075.0

28,952

23-Nov-2019

04:37

x64

ללא

Not applicable

Windowsbase.dll

4.8.4121.0

1,306,400

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.8.4110.0

102,672

04-Dec-2019

02:54

x64

ללא

Not applicable

Wpfgfx_v0400.dll

4.8.4121.0

2,058,016

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

Globalmonospace.compositefont

Not applicable

26,040

21-Nov-2019

03:12

Not applicable

ללא

Not applicable

Globalsansserif.compositefont

Not applicable

26,489

21-Nov-2019

03:12

Not applicable

ללא

Not applicable

Globalserif.compositefont

Not applicable

29,779

21-Nov-2019

03:12

Not applicable

ללא

Not applicable

Globaluserinterface.compositefont

Not applicable

264,986

21-Nov-2019

03:12

Not applicable

ללא

Not applicable

Presentationcore.dll

4.8.4121.0

3,652,592

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

System.data.dll

4.8.4121.0

3,541,488

07-Dec-2019

06:00

x64

ללא

Not applicable

System.printing.dll

4.8.4110.0

400,152

04-Dec-2019

02:54

x64

ללא

Not applicable

System.web.dll

4.8.4075.0

5,403,624

23-Nov-2019

04:37

x64

ללא

Not applicable

Presentationframework-systemdata.dll

4.8.4121.0

25,584

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Presentationframework.dll

4.8.4121.0

6,270,752

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Reachframework.dll

4.8.4110.0

677,656

04-Dec-2019

02:55

x86

ללא

Not applicable

Smdiagnostics.dll

4.8.4121.0

73,872

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Smsvchost.exe

4.8.4121.0

139,056

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.activities.dll

4.8.4121.0

1,534,520

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.core.dll

4.8.4121.0

1,556,624

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.identitymodel.services.dll

4.8.4121.0

199,152

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.identitymodel.dll

4.8.4121.0

1,094,504

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.net.sockets.dll

4.8.4121.0

30,360

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.runtime.serialization.dll

4.8.4121.0

1,054,864

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.servicemodel.channels.dll

4.8.4121.0

158,496

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.servicemodel.discovery.dll

4.8.4121.0

309,232

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.servicemodel.internals.dll

4.8.4121.0

254,312

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.servicemodel.washosting.dll

4.8.4121.0

40,944

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.servicemodel.dll

4.8.4121.0

6,387,344

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.web.applicationservices.dll

4.8.4075.0

71,512

23-Nov-2019

05:17

x86

ללא

Not applicable

System.web.extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

23-Nov-2019

05:17

x86

ללא

Not applicable

System.windows.controls.ribbon.dll

4.8.4121.0

751,392

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.windows.forms.dll

4.8.4121.0

5,921,128

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.workflow.activities.dll

4.8.4110.0

1,051,112

04-Dec-2019

02:55

x86

ללא

Not applicable

System.workflow.componentmodel.dll

4.8.4110.0

1,557,272

04-Dec-2019

02:55

x86

ללא

Not applicable

System.workflow.runtime.dll

4.8.4110.0

503,064

04-Dec-2019

02:55

x86

ללא

Not applicable

System.xaml.dll

4.8.4121.0

639,848

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.dll

4.8.4001.0

3,560,496

24-Jul-2019

02:58

x86

ללא

Not applicable

Uiautomationclientsideproviders.dll

4.8.4121.0

361,760

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Uiautomationclient.dll

4.8.4121.0

178,464

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Uiautomationprovider.dll

4.8.4121.0

49,440

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Uiautomationtypes.dll

4.8.4121.0

223,720

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Windowsbase.dll

4.8.4121.0

1,306,400

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Mscorlib.dll

4.8.4121.0

5,678,576

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Normidna.nlp

Not applicable

59,342

24-Apr-2018

20:16

Not applicable

ללא

Not applicable

Normnfc.nlp

Not applicable

47,076

24-Apr-2018

20:16

Not applicable

ללא

Not applicable

Normnfd.nlp

Not applicable

40,566

24-Apr-2018

20:16

Not applicable

ללא

Not applicable

Normnfkc.nlp

Not applicable

67,808

24-Apr-2018

20:16

Not applicable

ללא

Not applicable

Normnfkd.nlp

Not applicable

61,718

24-Apr-2018

20:16

Not applicable

ללא

Not applicable

Aspnet_perf.dll

4.8.4075.0

43,800

23-Nov-2019

05:17

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Not applicable

318

23-Nov-2019

03:12

Not applicable

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Not applicable

42,996

23-Nov-2019

05:18

Not applicable

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.8.4075.0

47,608

23-Nov-2019

05:17

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Clrjit.dll

4.8.4121.0

561,440

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Clr.dll

4.8.4121.0

8,044,320

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Globalmonospace.compositefont

Not applicable

26,040

25-Jul-2019

21:53

Not applicable

SPA

X86_NETFX4-GLOBALMONOSP

Globalsansserif.compositefont

Not applicable

26,489

25-Jul-2019

21:53

Not applicable

ללא

Not applicable

Globalserif.compositefont

Not applicable

29,779

25-Jul-2019

21:53

Not applicable

ללא

Not applicable

Globaluserinterface.compositefont

Not applicable

264,986

27-Jul-2019

02:01

Not applicable

ללא

Not applicable

Mscordacwks.dll

4.8.4121.0

1,315,104

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Mscordbi.dll

4.8.4121.0

1,196,016

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Mscoreei.dll

4.8.4018.0

581,400

07-Aug-2019

08:03

x86

ללא

Not applicable

Penimc.dll

14.8.4121.0

19,440

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Penimc2_v0400.dll

4.8.4121.0

107,528

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Penimc_v0400.dll

4.8.4121.0

25,888

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Peverify.dll

4.8.4121.0

190,448

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Presentationhost_v0400.dll.mui

4.8.4121.0

85,488

07-Dec-2019

06:03

Not applicable

ללא

Not applicable

Presentationhost_v0400.dll

4.8.4121.0

241,440

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Presentationnative_v0400.dll

4.8.4121.0

930,800

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Servicemonikersupport.dll

4.8.4121.0

32,240

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Smsvchost.exe.config

Not applicable

2,262

25-Jul-2019

21:42

Not applicable

ללא

Not applicable

Sos.dll

4.8.4121.0

774,944

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.core.dll

4.8.4121.0

1,556,624

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.web.extensions.dll

4.8.4075.0

1,849,992

23-Nov-2019

05:17

x86

ללא

Not applicable

Webengine4.dll

4.8.4075.0

572,184

23-Nov-2019

05:17

x86

ללא

Not applicable

Webengine.dll

4.8.4075.0

26,904

23-Nov-2019

05:17

x86

ללא

Not applicable

Workflowservicehostperformancecounters.dll

4.8.4110.0

89,368

04-Dec-2019

02:55

x86

ללא

Not applicable

Wpfgfx_v0400.dll

4.8.4121.0

1,626,608

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

Globalmonospace.compositefont

Not applicable

26,040

25-Jul-2019

21:53

Not applicable

ללא

Not applicable

Globalsansserif.compositefont

Not applicable

26,489

25-Jul-2019

21:53

Not applicable

ללא

Not applicable

Globalserif.compositefont

Not applicable

29,779

25-Jul-2019

21:53

Not applicable

ללא

Not applicable

Globaluserinterface.compositefont

Not applicable

264,986

27-Jul-2019

02:01

Not applicable

ללא

Not applicable

Presentationcore.dll

4.8.4121.0

3,676,656

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.data.dll

4.8.4121.0

3,474,720

07-Dec-2019

06:03

x86

ללא

Not applicable

System.printing.dll

4.8.4110.0

399,640

04-Dec-2019

02:55

x86

ללא

Not applicable

System.web.dll

4.8.4075.0

5,416,728

23-Nov-2019

05:17

x86

ללא

Not applicable

x64 Windows Server 2012

מאפיין קובץ

ערך

Amd64_0e2f431dc7e00eb31d5677169932c873_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_73e84b633faa76d6.manifest

Not applicable

624

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_0e814956493b45cd05168ece1c2ca5ef_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_7cd05f16dd1eb58a.manifest

Not applicable

636

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_1155ef529494465f2910c3a1872551ab_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16948_none_5329f0f50122daa5.manifest

Not applicable

642

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_1162b7cedcf34c8397c4995462453c4b_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_452f941d8b89cd3d.manifest

Not applicable

643

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_15f6f7c05afc9874f1d832a9cbbe9711_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_e462803e0914dcae.manifest

Not applicable

637

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_18ce0414a087fcfc7fd731aeecf10b1c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_9e08b74129c1df4a.manifest

Not applicable

651

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_1b98f568480c74f8f3c005f22b754331_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_809f75754afed158.manifest

Not applicable

640

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_205a2e30f391d1230d3140b56466d048_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16948_none_913d36be31d1104f.manifest

Not applicable

914

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_21124f4b64f763fe57bcc0493488a41c_31bf3856ad364e35_6.2.9296.16959_none_ef18f110cf3e4e19.manifest

Not applicable

1,030

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_211eefe67d0e044463bd8c793cdf74a7_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_0431c92e6e1e1e102b.manifest

Not applicable

639

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_266bd576bf1b5d36c64a94f653582972_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_48fe50a3f8f2d1de.manifest

Not applicable

629

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_27d98348a4e5654ababfaae5c34e4ae1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_09a31dd2c8e39ea0.manifest

Not applicable

639

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_29908ffd6eeeb905ad0deb86daf6f78f_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_7656abd5bbed062c.manifest

Not applicable

630

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_3005c4a5bea9926e6e22e51abf45e72d_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_87a56d3fc079a6b9.manifest

Not applicable

639

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_33030e28285f315c25ab8f89a9a4bc17_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_5d9a1d40b7813aef.manifest

Not applicable

904

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_333621bd5498ea178d2ebc5e9684d3b2_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_bbb3d23c986341a7.manifest

Not applicable

649

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_35d7c2964a882b41874bc2979f655dd4_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16830_none_62d7d5b61f2b66a7.manifest

Not applicable

922

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_39daff574edab3cb95b917029c6b27e8_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_3617d7c7288f6a0d.manifest

Not applicable

936

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_3b495139acaf14cc62e8b5e01ffa4c48_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_697181d0b3a69949.manifest

Not applicable

920

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_401c0abd66fb8beb683127afe1cbfa42_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_3e1bf68b5b2c3925.manifest

Not applicable

636

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_41441b36a395e5d43402360014aaed75_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_79b8450be6b56bf8.manifest

Not applicable

948

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_41fb817ffacb9d568aff07eb69287352_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16948_none_65a7167d68693769.manifest

Not applicable

982

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_47a5813620d615d1af7993fbfb70aada_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_530e8fd92fa6d8ea.manifest

Not applicable

641

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_4d36c05bc7fb5a8d6fc5f8b4d7cd23e8_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_88fd6c4283daa73e.manifest

Not applicable

934

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_4f77b53e153bd82ab896e4b62252d164_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16948_none_359d55654cfd5f2e.manifest

Not applicable

649

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_5027ccf7a6993eaca1d7c5fbd87dd4bb_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_3bbeb1b81b7099cf.manifest

Not applicable

649

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_52fa4e13439c1f20bcc898a8ad6ac30a_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_1d8c0764c0b16ba9.manifest

Not applicable

916

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_5878ec2e32f77cd3a30357187ec7f4e1_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16803_none_a3a2794213b060e3.manifest

Not applicable

625

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_5ad2ef9b982f13bf3b5cd9fcb9638666_b77a5c561934e089_4.0.9296.16803_none_14dca68dad31c79f.manifest

Not applicable

617

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_5cf28579df83e973bf4274b595ad030a_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_4fecc4ad4c2fa620.manifest

Not applicable

647

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_6033291901f4b7e8af5ea862d54e8147_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16948_none_48f010e2c4117d37.manifest

Not applicable

641

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_624b540c6010744019cd49f57aae9075_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16948_none_05f841a539dc3d73.manifest

Not applicable

625

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_62cdbcd78e6012f762b254ba28cea69b_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_7ef5edbd28753bd3.manifest

Not applicable

654

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_65a53acc6c23f5e58f996f32a1ffe562_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_2d2c619b210a1ea6.manifest

Not applicable

910

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_66db64184e02273b6130d00150d388a6_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_a51ec3dead0ddf5d.manifest

Not applicable

640

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_6917ef0c6ad6f07084faaa705b0c77c7_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_189d4ccc7e25ac44.manifest

Not applicable

918

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_69629bdae96c5e533f9d181e912574b2_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_af43e9a9c4622e70.manifest

Not applicable

640

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_6b2f93bcb5b39938d6759d494756b8c3_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_d2778d4656adad61.manifest

Not applicable

641

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_6b2fe11ec4e06f8c5ec17e07dc3f8441_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_a2d76f7e16a52da6.manifest

Not applicable

622

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_74fe38367a35b2378b9ff90b2f7a4975_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_75898ba03f0e4f4c.manifest

Not applicable

648

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_792905bac09a46bce47af2b43da5c66a_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_31894630e52223b2.manifest

Not applicable

940

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_7b55d96b5aa15362f06a261761332b87_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_bf73e9aa5802dad0.manifest

Not applicable

622

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_7c59d7b790688902162d644e9be6b9b6_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_339d9b84dc677188.manifest

Not applicable

648

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_7d3e82b45e5861476e3aff70e47c585e_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_770d5947f7704a55.manifest

Not applicable

628

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_835c8948bd958e46994d447d670e4313_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_28df8d5487f022fa.manifest

Not applicable

630

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_8536389db52991a3b961872a1676be47_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_80d1274e87cdc111.manifest

Not applicable

928

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_869e66cfcb80854fa309f4760f1e42e8_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_701e970e4b94084b.manifest

Not applicable

631

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_89b64174621181f6c9c6cdb9a639c942_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_8f7c49cdd9a64623.manifest

Not applicable

632

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_89f9521c1e2fb228af2b7be0dbbbf218_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16948_none_cbd77f815f1735a8.manifest

Not applicable

637

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_8b6b9c456b05037fef61ab69c871b226_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_285fb6feb010c76e.manifest

Not applicable

640

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_8c3f00674bd922548d2780884b5d3377_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_793bedac7e8c928c.manifest

Not applicable

924

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_8e3361ec0cdac0aaf1ebe3ab211bef9b_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_f2a236a1885c4f93.manifest

Not applicable

629

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_8ff752dad59b472974886dfa9879f84d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_979f1c29cba8b12d.manifest

Not applicable

628

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_913ea9deae18174694ad2312374c335c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_dd8e5e1722abe818.manifest

Not applicable

924

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_95ae4489a366114845b5b21fad800f2c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_44a19c5595e2f79d.manifest

Not applicable

620

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_98cbffe59ba9406cafd018b3c478532f_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_82f9fffc917bc29e.manifest

Not applicable

639

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_9c878525b8310687e4ac93480221e0c4_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_4d10dc09d4c2f141.manifest

Not applicable

640

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_9f7c494303b9678f63d2b5e0e123eb4d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_3eeb5a4863da99c8.manifest

Not applicable

639

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_a05d68bd4aacc0647b19ced3cb75b708_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_cb38bb3f0927a893.manifest

Not applicable

940

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_a1aa07ea373b6fb44b5a39d6c5031564_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_51738801ff5dfba2.manifest

Not applicable

632

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_a37fe0fcfeb438f0b37052f0df0c4b27_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_9f29d7ca779a88ed.manifest

Not applicable

940

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_a4acec3fdb60111bd8675abc10d0c185_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_d49a5740970d0640.manifest

Not applicable

900

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_a60178c9acdb305e7e0d2051011fae48_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_acbacf8365725a53.manifest

Not applicable

649

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_a78b8e9a7ac7ac1979a9c838474205ac_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_73a9af2d040afa0c.manifest

Not applicable

630

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_ac1c2e48866cf9e1beec95802269375e_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16920_none_7c92ec539c302d3a.manifest

Not applicable

632

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_b25ec38e348b3d46ac78cc26615bdbd6_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_e857c3c3148e796b.manifest

Not applicable

922

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_b77667fe31eb1d989c27c625102bc05e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_65797a2f2525bff5.manifest

Not applicable

922

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_bb52ac1062eec908acd1875d70a6526e_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_b317674c71486e20.manifest

Not applicable

637

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_c089dcfe99ddd71166c2a04df2ed75ad_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16948_none_59f4bc1d8407109e.manifest

Not applicable

645

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_c1b4602a67fbc93a602f7576ef461126_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_3875f34d32fc91b5.manifest

Not applicable

932

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_c253849408c326af60416bb849f5ee1d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_d2aa9475479ffaaa.manifest

Not applicable

912

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_c29d93d28d3ca69d20e39b31b3ce245c_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_1ee79b2ffdae966f.manifest

Not applicable

648

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_c6282ff6cd821af219ac24a6808f5500_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_fd8499abaa2a3674.manifest

Not applicable

628

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_c661d362f2a5d5a77e1ef683a282ed3c_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_5c2502e6166af19c.manifest

Not applicable

631

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_c75fb82813628e5f1bcd4b1689e399a4_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_88db932f0eb856c7.manifest

Not applicable

631

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_d4f81781b5f095727eacdab17a41eede_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_78fc797435f89110.manifest

Not applicable

926

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_d5358ab0f3baa8c3f51ab81f70a51c52_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_9820687fbf747da2.manifest

Not applicable

928

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_d62f75290e8bac945ab3d687c65d9bb6_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_60b33e02e01f01cf.manifest

Not applicable

641

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_d8495cb56dc90dd5c8058947548cd0dd_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_670a7553894f84b2.manifest

Not applicable

647

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_dcf0a9681631b36a3a0388af8d7750ca_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_707974437d3a71e6.manifest

Not applicable

906

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_debf68e6c92a5377ccaeed5c8542a6a3_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_4c048df6b7a2e819.manifest

Not applicable

938

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_e3fe0f82448881a4d75d1c5a43d52019_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_4fb49a6f0741c0be.manifest

Not applicable

922

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_e9faf41ac4e1c42171ad71a2dd1cecf6_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16948_none_54f906cd2d5548c9.manifest

Not applicable

633

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_ea1197dc489dde827078cb90a7457435_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_ad00165472b1d086.manifest

Not applicable

932

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_f0773d28233c8ae168ddfd13e3039152_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_758be42cd0aca810.manifest

Not applicable

910

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_f091cc0a289eee1627b3cfd346802b39_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_502823e3582a3b9f.manifest

Not applicable

942

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_f1ee4de801ccb820bbde7747cd745673_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_3e98865a03007c05.manifest

Not applicable

642

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_f4a57a5cd8fff3fc1a207d79a381af8b_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_c13c006420180dee.manifest

Not applicable

650

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_f7be4c1f6ae22a1352f8b0616e9b48eb_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_fd18ca59f07073c9.manifest

Not applicable

912

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_f8493e8f1cc22a28b34095bedd46f89d_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16948_none_267d56f0cca410a3.manifest

Not applicable

634

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_fb80d934edb86607a939441fe01a17fe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_b953f3fd7f7696f0.manifest

Not applicable

924

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_fc560c4664bd75ae6a9bbb08cf42fc7d_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_eeb7a30b6db25e93.manifest

Not applicable

638

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_fc772002647544514b011c4ba12f710c_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16920_none_ac840521ea7b3304.manifest

Not applicable

641

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_ff1ef80f4b3eb1d6417a8adf13f656b6_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_1df8519f9ce1fd7f.manifest

Not applicable

622

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_ffe3c3efbff9c19e58331b58e0e9e216_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_85620713871c146d.manifest

Not applicable

936

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Amd64_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_35373685c004ee4d.manifest

Not applicable

113,994

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_331184dbc08bd382.manifest

Not applicable

2,064

25-Nov-2019

19:08

Not applicable

Amd64_netfx4-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_d72a0b2336d1aea4.manifest

Not applicable

2,080

25-Nov-2019

19:08

Not applicable

Amd64_netfx4-aspnet_state_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_7e6be7b8650511a4.manifest

Not applicable

2,088

25-Nov-2019

19:08

Not applicable

Amd64_netfx4-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_210fa1618370e592.manifest

Not applicable

2,056

25-Nov-2019

19:08

Not applicable

Amd64_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_381b950087d5ae2d.manifest

Not applicable

2,152

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_540b5500f2cea30c.manifest

Not applicable

26,527

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-compatjit_dll_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_e624d18d9dcd5ee3.manifest

Not applicable

2,123

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_d324ea66dc3b0ec1.manifest

Not applicable

2,126

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-globalsansserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_e8cdbc8cdb81598a.manifest

Not applicable

2,126

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-globalserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_f3053776ced57a33.manifest

Not applicable

2,110

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-globaluserinterfacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_0ad3e41a0f9cf890.manifest

Not applicable

2,142

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_f984619d073d4f9c.manifest

Not applicable

3,544

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_1af900781a05cf0c.manifest

Not applicable

2,895

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16830_none_49fdd8a383514aee.manifest

Not applicable

2,373

08-Aug-2019

04:25

Not applicable

Amd64_netfx4-penimc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_47e716b7ff486852.manifest

Not applicable

10,661

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-penimc_v0400_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_f5139cf94c0b3d5d.manifest

Not applicable

2,072

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_4b6c57a2cb29c49d.manifest

Not applicable

2,052

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-presentationframework-systemdata_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_1592e50691ec7e10.manifest

Not applicable

2,234

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-presentationframework_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_8ee4185e205d7e9e.manifest

Not applicable

2,190

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-presentationhostdllmui_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_355d0ce5c52bddbb.manifest

Not applicable

2,138

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-presentationhostdll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_c767d64b529523c2.manifest

Not applicable

2,736

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-presentationnative_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_0352596a69af1381.manifest

Not applicable

2,108

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-reachframework_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16948_none_d45e89ac0fee6495.manifest

Not applicable

2,162

10-Dec-2019

04:15

Not applicable

Amd64_netfx4-servicemodel_mof_files_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_6efd8f852083a815.manifest

Not applicable

2,876

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-servicemonikersupport_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_8006242931cf562c.manifest

Not applicable

3,245

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-smdiagnostics_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_5a0d86aed139800c.manifest

Not applicable

2,146

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-smsvchostperfcounters_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_3dc6e785d062ee7c.manifest

Not applicable

7,047

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_aada58ab82a2f3b6.manifest

Not applicable

2,476

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-smsvchost_exe_config_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_682b0cba6b745898.manifest

Not applicable

1,800

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_fb3c5fb2382149f2.manifest

Not applicable

2,032

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.activities_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_650c6fc1027a8d68.manifest

Not applicable

2,162

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_546cdb77815a0546.manifest

Not applicable

2,138

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.identitymodel.services_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_0cd136aafd98ea42.manifest

Not applicable

2,210

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.identitymodel_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_fcb967426781bc76.manifest

Not applicable

2,174

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.net.sockets_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_4dad102a1945ac86.manifest

Not applicable

2,166

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.runtime.serialization_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_9f53335f780ddf37.manifest

Not applicable

2,206

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.servicemodel.channels_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_da274e2290707edb.manifest

Not applicable

2,206

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.servicemodel.discovery_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_86f3d6019f651a07.manifest

Not applicable

2,210

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.servicemodel.internals_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_ef95675475d3adb3.manifest

Not applicable

2,210

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.servicemodel.washosting_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_bf19cfa2cdbf57aa.manifest

Not applicable

2,214

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.servicemodel_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_487aace4bdc55a2d.manifest

Not applicable

2,170

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.web.applicationservices_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_9d8d1e3976d40f83.manifest

Not applicable

2,214

25-Nov-2019

19:08

Not applicable

Amd64_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_533e8cbf5271120f.manifest

Not applicable

2,178

25-Nov-2019

19:08

Not applicable

Amd64_netfx4-system.windows.controls.ribbon_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_c43643115cbd41c6.manifest

Not applicable

2,226

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.windows.forms_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_1b4738d6f2bff399.manifest

Not applicable

2,174

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system.workflow.activities_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16948_none_2eb4b0b694a53c91.manifest

Not applicable

2,198

10-Dec-2019

04:15

Not applicable

Amd64_netfx4-system.workflow.componentmodel_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16948_none_8d0869fdff5c4e04.manifest

Not applicable

2,214

10-Dec-2019

04:15

Not applicable

Amd64_netfx4-system.workflow.runtime_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16948_none_ec09e3076d17df76.manifest

Not applicable

2,186

10-Dec-2019

04:15

Not applicable

Amd64_netfx4-system.xaml_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_54a7f41d812d6d05.manifest

Not applicable

2,138

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-system_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16803_none_d986806c4dca824f.manifest

Not applicable

2,325

24-Jul-2019

20:55

Not applicable

Amd64_netfx4-uiautomationclientsideproviders_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_6f9383b9296d9b9f.manifest

Not applicable

2,230

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-uiautomationclient_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_3d6ca9ea95089d42.manifest

Not applicable

2,178

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-uiautomationprovider_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_088c59b3e9692dda.manifest

Not applicable

2,186

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-uiautomationtypes_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_f8079e76f0d8eb9e.manifest

Not applicable

2,174

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-webengine4_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_ec71e085debf503f.manifest

Not applicable

2,060

25-Nov-2019

19:08

Not applicable

Amd64_netfx4-webengine_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_310089cfeb4f6399.manifest

Not applicable

2,056

25-Nov-2019

19:08

Not applicable

Amd64_netfx4-windowsbase_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_5582554f2354293a.manifest

Not applicable

2,150

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4-workflowserv.. ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16948_none_ca6627fa57a00332.manifest

Not applicable

2,172

10-Dec-2019

04:15

Not applicable

Amd64_netfx4-wpfgfx_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_47e09205355484a0.manifest

Not applicable

2,060

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_netfx4clientcorecomp_31bf3856ad364e35_6.2.9296.16959_none_9047fcdd87e7b087.manifest

Not applicable

74,006

12-Dec-2019

12:58

Not applicable

Amd64_presentationcore_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_c23992bc1dc99d97.manifest

Not applicable

6,565

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_system.data_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_02171192b2d9d6a3.manifest

Not applicable

2,652

12-Dec-2019

13:00

Not applicable

Amd64_system.printing_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16948_none_37cdacd29270a30c.manifest

Not applicable

2,684

10-Dec-2019

04:15

Not applicable

Amd64_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_64a6295c152f0d43.manifest

Not applicable

2,647

25-Nov-2019

19:08

Not applicable

Msil_presentationframework-systemdata_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_7d132a8d66e67e55.manifest

Not applicable

2,426

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_presentationframework_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_070d5c770ab69d81.manifest

Not applicable

2,707

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_reachframework_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16948_none_f9a4f862b3e1a3c6.manifest

Not applicable

2,672

10-Dec-2019

03:47

Not applicable

Msil_smdiagnostics_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_53c03c0ec327d741.manifest

Not applicable

2,655

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_smsvchost_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_c787aeca67975ff9.manifest

Not applicable

2,635

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_02c2525d757e214b.manifest

Not applicable

2,675

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.core_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_492a6f1fc7c9ee25.manifest

Not applicable

1,859

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.identitymodel.services_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_5cdbe3c2378e015b.manifest

Not applicable

2,735

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.identitymodel_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_d28856ca57342cf3.manifest

Not applicable

2,690

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.net.sockets_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_0e8e2950c0ef6b75.manifest

Not applicable

2,241

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.runtime.serialization_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_b793e3bff303ccda.manifest

Not applicable

2,730

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.servicemodel.channels_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_374253108fee4638.manifest

Not applicable

2,730

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.servicemodel.discovery_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_576643e1fae9dd40.manifest

Not applicable

2,735

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.servicemodel.internals_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_da9cb1131dcecd74.manifest

Not applicable

2,735

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.servicemodel.washosting_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_733cfac6f4844647.manifest

Not applicable

2,289

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.servicemodel_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_5a1837e89dcb1e16.manifest

Not applicable

2,685

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.web.applicationservices_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16920_none_283bc62ed771a72c.manifest

Not applicable

2,740

25-Nov-2019

18:29

Not applicable

Msil_system.web.extensions_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16920_none_328ab1bb30b692ec.manifest

Not applicable

1,909

25-Nov-2019

18:29

Not applicable

Msil_system.windows.controls.ribbon_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_63febbee90c1d3eb.manifest

Not applicable

2,752

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.windows.forms_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_e619c0e056b02388.manifest

Not applicable

2,690

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system.workflow.activities_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16948_none_daccf8741c8ec006.manifest

Not applicable

2,720

10-Dec-2019

03:47

Not applicable

Msil_system.workflow.componentmodel_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16948_none_d23396f5d5c7f7af7af.manifest

Not applicable

2,740

10-Dec-2019

03:47

Not applicable

Msil_system.workflow.runtime_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16948_none_dac284c8f41e82ef.manifest

Not applicable

2,705

10-Dec-2019

03:47

Not applicable

Msil_system.xaml_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_49bc54fbc75d5fde.manifest

Not applicable

2,645

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_system_b77a5c561934e089_4.0.9296.16803_none_8fb93b696f21b8c6.manifest

Not applicable

2,820

24-Jul-2019

20:30

Not applicable

Msil_uiautomationclientsideproviders_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_77ac7d72a597967e.manifest

Not applicable

2,757

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_uiautomationclient_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_39257affc159e62d.manifest

Not applicable

2,692

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_uiautomationprovider_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_cb5788c9fbcf34d1.manifest

Not applicable

2,702

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_uiautomationtypes_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_512900cb791f21e5.manifest

Not applicable

2,687

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Msil_windowsbase_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_6a467392596b2fb3.manifest

Not applicable

2,657

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

Update.mum

Not applicable

2,404

12-Dec-2019

13:01

Not applicable

Wow64_netfx4clientcorecomp_31bf3856ad364e35_6.2.9296.16959_none_9a9ca72fbc487282.manifest

Not applicable

74,141

12-Dec-2019

12:29

Not applicable

X86_mscorlib_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_7ce46d5cd4811753.manifest

Not applicable

97,708

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-aspnet_perf_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_7abebbb2d507fc88.manifest

Not applicable

2,056

25-Nov-2019

18:29

Not applicable

X86_netfx4-aspnet_state_perf_h_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_1ed741fa4b4dd7aa.manifest

Not applicable

2,072

25-Nov-2019

18:29

Not applicable

X86_netfx4-aspnet_state_perf_ini_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_c6191e8f79813aaa.manifest

Not applicable

2,080

25-Nov-2019

18:29

Not applicable

X86_netfx4-aspnet_wp_exe_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_68bcd83897ed0e98.manifest

Not applicable

2,048

25-Nov-2019

18:29

Not applicable

X86_netfx4-clrjit_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_7fc8cbd79c51d733.manifest

Not applicable

2,144

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-clr_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_9bb88bd8074acc12.manifest

Not applicable

26,519

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_1ad2213df0b737c7.manifest

Not applicable

2,118

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-globalsansserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_307af363effd8290.manifest

Not applicable

2,118

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-globalserifcf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_3ab26e4de351a339.manifest

Not applicable

2,102

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-globaluserinterfacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_52811af124192196.manifest

Not applicable

2,134

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-mscordacwks_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_413198741bb978a2.manifest

Not applicable

3,526

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-mscordbi_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_62a6374f2e81f812.manifest

Not applicable

2,887

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-mscoreei_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16830_none_91ab0f7a97cd73f4.manifest

Not applicable

2,365

08-Aug-2019

03:58

Not applicable

X86_netfx4-penimc_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_8f944d8f13c49158.manifest

Not applicable

10,641

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-penimc_v0400_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_3cc0d3d060876663.manifest

Not applicable

2,064

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-peverify_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_93198e79dfa5eda3.manifest

Not applicable

2,044

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-presentationhostdllmui_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_7d0a43bcd9a806c1.manifest

Not applicable

2,130

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-presentationhostdll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_0f150d2267114cc8.manifest

Not applicable

2,726

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-presentationnative_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_4aff90417e2b3c87.manifest

Not applicable

2,100

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-servicemonikersupport_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_c7b35b00464b7f32.manifest

Not applicable

3,237

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-smsvchost_exe_config_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_afd843917ff0819e.manifest

Not applicable

1,792

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-sos_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_42e996894c9d72f8.manifest

Not applicable

2,024

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-system.core_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_9c1a124e95d62e4c.manifest

Not applicable

2,130

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_netfx4-system.web.extensions_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_9aebc39666ed3b15.manifest

Not applicable

2,170

25-Nov-2019

18:29

Not applicable

X86_netfx4-webengine4_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_341f175cf33b7945.manifest

Not applicable

2,052

25-Nov-2019

18:29

Not applicable

X86_netfx4-webengine_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_78adc0a6ffcb8c9f.manifest

Not applicable

2,048

25-Nov-2019

18:29

Not applicable

X86_netfx4-workflowserv.. ormancecounters_dll_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16948_none_12135ed16c1c2c38.manifest

Not applicable

2,164

10-Dec-2019

03:47

Not applicable

X86_netfx4-wpfgfx_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16959_none_8f8dc8dc49d0ada6.manifest

Not applicable

2,052

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_presentationcore_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16959_none_09e6c9933245c69d.manifest

Not applicable

6,533

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_system.data_b77a5c561934e089_4.0.9296.16959_none_49c44869c755ffa9.manifest

Not applicable

2,644

12-Dec-2019

12:30

Not applicable

X86_system.printing_31bf3856ad364e35_4.0.9296.16948_none_7f7ae3a9a6eccc12.manifest

Not applicable

2,676

10-Dec-2019

03:47

Not applicable

X86_system.web_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9296.16920_none_ac53603329ab3649.manifest

Not applicable

2,639

25-Nov-2019

18:29

Not applicable

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון זה

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×