היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

מאמר זה מתאר אוסף תיקונים חמים 2937666 עבור ה Microsoft .NET Framework 2.0-Service Pack 2 (SP2). אוסף תיקונים חמים זה פותר כמה בעיות ב- SP2 2.0 של .NET Framework. לקבלת מידע נוסף אודות הבעיה הפותר אוסף תיקונים חמים, עיין בסעיף 'מידע נוסף'.

אוסף תיקונים חמים זה זמין עבור מערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows Vista SP2

  • Windows Server 2008 SP2

מידע נוסף

מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין כעת מ- Microsoft. עם זאת, הוא מיועד רק את הבעיה המתוארת במאמר זה. יש להחיל אותו רק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו.

כדי לפתור את הבעיה, פנה לשירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft לקבלת התיקון החם. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון בשירותי התמיכה ללקוח של Microsoft ומידע על עלויות תמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportהערה במקרים מיוחדים, ניתן לבטל את החיובים שהצגת שיחות תמיכה אם מומחה תמיכה של Microsoft יקבע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. דמי התמיכה המקובלים יחולו על נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות העדכון הספציפי האמור.


דרישות מוקדמות


כדי להחיל תיקון חם זה, יש לך את .NET Framework 2.0 SP2 מותקן.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה, אם נעשה שימוש בכל הקבצים המושפעים. אנו ממליצים שתצא יישומים מבוססי .NET Framework כל לפני החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת התיקון החם

חבילת תיקון חם זה אינו מחליף את חבילת תיקון חם שפורסם בעבר.הגירסה העולמית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

עבור כל מבוססי-x86 הגירסאות הנתמכות של .NET Framework 2.0 ב- Windows Vista וב -Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

565,248

21-Feb-2014

07:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

24-May-2013

17:13

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

536,576

24-May-2013

17:19

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

24-May-2013

17:23

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

606,208

21-Feb-2014

07:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:33

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

548,864

21-Feb-2014

07:33

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

557,056

21-Feb-2014

07:35

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

548,864

21-Feb-2014

07:35

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

24-May-2013

18:17

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

561,152

21-Feb-2014

07:37

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:38

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

532,480

21-Feb-2014

07:39

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

13-Jan-2012

20:08

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

13-Jan-2012

20:09

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

589,824

21-Feb-2014

07:42

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

536,576

21-Feb-2014

07:42

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:43

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

524,288

21-Feb-2014

07:44

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

528,384

21-Feb-2014

07:44

system.design.dll

2.0.50727.7059

5,062,656

11-Mar-2014

05:26

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

483,328

21-Feb-2014

07:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

24-May-2013

17:13

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

409,600

24-May-2013

17:19

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

434,176

24-May-2013

17:24

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

577,536

21-Feb-2014

07:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

21-Feb-2014

07:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

413,696

21-Feb-2014

07:33

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

430,080

21-Feb-2014

07:33

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

450,560

24-May-2013

18:03

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

434,176

21-Feb-2014

07:35

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

24-May-2013

18:17

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

466,944

09-Sep-2011

11:26

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

430,080

21-Feb-2014

07:38

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

401,408

21-Feb-2014

07:39

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

446,464

21-Feb-2014

07:39

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

13-Jan-2012

20:09

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

417,792

21-Feb-2014

07:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

421,888

21-Feb-2014

07:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:42

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

409,600

21-Feb-2014

07:42

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

417,792

21-Feb-2014

07:43

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

376,832

21-Feb-2014

07:44

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

385,024

21-Feb-2014

07:44

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7059

5,025,792

11-Mar-2014

05:26

עבור כל גירסאות מבוססות x64 הנתמכות של .NET Framework 2.0 ב- Windows Vista וב -Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.design.dll

2.0.50727.7059

5,062,656

11-Mar-2014

05:11

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7059

5,025,792

11-Mar-2014

05:11

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

565,248

21-Feb-2014

07:30

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

536,576

21-Feb-2014

07:33

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:34

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

606,208

21-Feb-2014

07:36

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:37

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:39

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

548,864

21-Feb-2014

07:40

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

557,056

21-Feb-2014

07:41

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

548,864

21-Feb-2014

07:42

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:43

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

561,152

21-Feb-2014

07:45

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:46

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

532,480

21-Feb-2014

07:48

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:48

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:50

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:51

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:53

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

589,824

21-Feb-2014

07:54

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

536,576

21-Feb-2014

07:55

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:56

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

524,288

21-Feb-2014

07:58

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

528,384

21-Feb-2014

07:59

system.design.dll

2.0.50727.7059

5,062,656

11-Mar-2014

05:26

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

483,328

21-Feb-2014

07:30

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

21-Feb-2014

07:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

409,600

21-Feb-2014

07:33

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

434,176

21-Feb-2014

07:34

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

577,536

21-Feb-2014

07:36

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

21-Feb-2014

07:37

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

413,696

21-Feb-2014

07:39

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

430,080

21-Feb-2014

07:40

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

450,560

21-Feb-2014

07:41

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

434,176

21-Feb-2014

07:42

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

21-Feb-2014

07:43

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

466,944

21-Feb-2014

07:45

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

430,080

21-Feb-2014

07:46

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

401,408

21-Feb-2014

07:48

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

446,464

21-Feb-2014

07:49

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

21-Feb-2014

07:50

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

417,792

21-Feb-2014

07:51

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

421,888

21-Feb-2014

07:53

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

540,672

21-Feb-2014

07:54

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

409,600

21-Feb-2014

07:55

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

417,792

21-Feb-2014

07:57

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

376,832

21-Feb-2014

07:58

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

385,024

21-Feb-2014

07:59

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7059

5,025,792

11-Mar-2014

05:26

עבור כל הגירסאות המבוססות על IA64 של .NET Framework 2.0 הנתמכות ב- Windows Vista וב -Windows Server 2008

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

system.design.dll

2.0.50727.7059

5,062,656

11-Mar-2014

05:03

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7059

5,025,792

11-Mar-2014

05:03

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:31

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

548,864

21-Feb-2014

07:32

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

561,152

21-Feb-2014

07:33

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

544,768

21-Feb-2014

07:34

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

524,288

21-Feb-2014

07:35

system.design.resources.dll

2.0.50727.4016

528,384

21-Feb-2014

07:36

system.design.dll

2.0.50727.7059

5,062,656

11-Mar-2014

05:26

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

434,176

21-Feb-2014

07:31

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

430,080

21-Feb-2014

07:32

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

466,944

21-Feb-2014

07:33

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

430,080

21-Feb-2014

07:34

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

376,832

21-Feb-2014

07:35

system.windows.forms.resources.dll

2.0.50727.4016

385,024

21-Feb-2014

07:36

system.windows.forms.dll

2.0.50727.7059

5,025,792

11-Mar-2014

05:26


בעיה הפותר אוסף תיקונים חמים זה

בעיה 1

כאשר יש לך יישום Windows Forms אשר פועל במערכת הפעלה של 64 סיביות, ייתכן הפקד CheckedListBox או תיבה משולבת לא לצבוע פריטים שלה, ונראה הפקד ריק. בעיה זו מתרחשת מכיוון שהפקד לא יקבל הודעה WM_DRAWITEM מחלון האב שלו. בעיה זו מתרחשת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:

  • הפקד מצוירת ביד הבעלים כגון CheckedListBox יש חלון לטפל ערך שלילי.

  • המטפל חלון מצויר על-ידי הבעלים של הפקד נוצרת הבנאי עבור טופס האב של הפקד.

נקודות אחיזה של חלון שלילי נוצרים על הגירסה בדיקה של מערכת הפעלה של 64 סיביות, או כאשר נקודת האחיזה נוצר מחדש פעמים רבות על תהליך בנייה מסחרית של מערכת הפעלה של 64 סיביות, כגון כאשר היישום פועל במשך זמן רב.

בדרך כלל, החלון של הפקד לא נוצרת בבנאי של הפקד. לפיכך, נקודת האחיזה גם לא נוצרת עד לאחר הבנאי טופס האב מופעל. התנאי השני קורה רק בעת יצירה של נקודת האחיזה חלון נכפה בבנאי טופס האב. אחת הדרכים כדי לכפות יצירת זו היא לשנות מאפיינים מסוימים של הפקד, כגון המאפיין סגנון גבול . כאשר נקודת האחיזה של הפקד צאצא שנוצרו לפני נקודת האחיזה של האב, פקד הצאצא באופן זמני כאב לחלון אחר ולאחר הוא מחדש כאב מאוחר יותר כאשר נוצרת חלון האב. לאחר הפקד אב מחדש, ההודעה WM_DRAWITEM לא מנותבת כראוי.

תיקון חם זה פותר את ניתוב הודעות מתוך טופס האב לפקד מצוירת ביד הבעלים.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×