מבוא

מאמר זה מתאר אוסף תיקונים חמים 3000059 הזמינים עבור Microsoft .NET Framework 3.5. לקבלת מידע נוסף אודות הבעיות הפותר אוסף תיקונים חמים, עיין בסעיף 'מידע נוסף'.

אוסף תיקונים חמים זה זמין עבור מערכות ההפעלה הבאות:

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012 R2


פתרון

תיקון חם נתמך זמין כעת מ- Microsoft. עם זאת, הוא מיועד רק את הבעיה המתוארת במאמר זה. יש להחיל אותו רק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו.

כדי לפתור את הבעיה, פנה לשירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft לקבלת התיקון החם. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון בשירותי התמיכה ללקוח של Microsoft ומידע על עלויות תמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportהערה במקרים מיוחדים, ניתן לבטל את החיובים שהצגת שיחות תמיכה אם מומחה תמיכה של Microsoft יקבע שעדכון ספציפי יפתור את הבעיה. דמי התמיכה המקובלים יחולו על נוספים שאלות וסוגיות תמיכה אשר אינן מצריכות העדכון הספציפי האמור.

מידע נוסף

דרישות מוקדמות

כדי להחיל תיקון חם זה, חייב להיות מותקן .NET Framework 3.5.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה, אם נעשה שימוש בכל הקבצים המושפעים. מומלץ לסגור את כל היישומים מבוססי .NET Framework לפני החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת התיקון החם

חבילת תיקון חם זה אינו מחליף את חבילת תיקון חם שפורסם בעבר.הגירסה העולמית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

15-Nov-2013

17:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:25

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

17:32

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

17:24

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

17:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:25

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

17:28

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

15-Nov-2013

17:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

19:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

18:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

15-Nov-2013

17:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

15-Nov-2013

19:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

17:27

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

17:32

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

17:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:29

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

17:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

17:30

system.resources.dll

2.0.50727.7905

241,664

15-Nov-2013

17:21

system.resources.dll

2.0.50727.7905

204,800

15-Nov-2013

17:27

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:25

system.resources.dll

2.0.50727.7905

212,992

15-Nov-2013

17:32

system.resources.dll

2.0.50727.7905

294,912

15-Nov-2013

17:24

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:36

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:25

system.resources.dll

2.0.50727.7905

212,992

15-Nov-2013

17:28

system.resources.dll

2.0.50727.7905

221,184

15-Nov-2013

17:21

system.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

19:41

system.resources.dll

2.0.50727.7905

204,800

15-Nov-2013

18:07

system.resources.dll

2.0.50727.7905

233,472

15-Nov-2013

17:59

system.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

19:42

system.resources.dll

2.0.50727.7905

196,608

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:57

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:27

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:31

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:32

system.resources.dll

2.0.50727.7905

266,240

15-Nov-2013

17:36

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:30

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:29

system.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

17:31

system.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

17:30

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:27

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:25

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

17:32

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

49,152

15-Nov-2013

17:24

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

77,824

15-Nov-2013

17:36

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:25

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

17:29

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

19:41

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

77,824

15-Nov-2013

18:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

86,016

15-Nov-2013

17:59

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

19:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:57

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:27

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:32

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

45,056

15-Nov-2013

17:36

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:30

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:29

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

73,728

15-Nov-2013

17:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

73,728

15-Nov-2013

17:30

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

07-Oct-2014

22:09

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

07-Oct-2014

22:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

679,936

15-Nov-2013

17:21

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

17:27

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

593,920

15-Nov-2013

17:25

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

622,592

15-Nov-2013

17:32

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

815,104

15-Nov-2013

17:24

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

614,400

15-Nov-2013

17:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

585,728

15-Nov-2013

17:25

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

618,496

15-Nov-2013

17:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

647,168

15-Nov-2013

17:21

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

630,784

15-Nov-2013

19:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

610,304

15-Nov-2013

18:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

671,744

15-Nov-2013

17:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

622,592

15-Nov-2013

19:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

577,536

15-Nov-2013

17:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

626,688

15-Nov-2013

17:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

17:27

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

602,112

15-Nov-2013

17:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

17:32

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

753,664

15-Nov-2013

17:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

589,824

15-Nov-2013

17:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

598,016

15-Nov-2013

17:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

552,960

15-Nov-2013

17:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

557,056

15-Nov-2013

17:30

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

08-Sep-2014

22:48

big5.nlp

66,728

15-Nov-2013

17:01

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2013

17:01

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2013

17:01

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

18-Sep-2014

22:08

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:02

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2013

17:02

normnfd.nlp

39,284

15-Nov-2013

17:02

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2013

17:02

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2013

17:02

prc.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2013

17:02

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2013

17:02

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2013

17:02

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

31,376

07-Oct-2014

22:09

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

18-Sep-2014

22:08

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

18-Sep-2014

22:08

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

18-Sep-2014

22:08

webengine.dll

2.0.50727.8643

437,400

07-Oct-2014

22:09

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,287,936

07-Oct-2014

22:09

עבור כל גירסאות הנתמכות מבוססות x64 של Windows Server 2012 R2 ו-Windows 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

big5.nlp

66,728

15-Nov-2013

17:00

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2013

17:00

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2013

17:01

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,571,136

18-Sep-2014

22:08

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:01

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2013

17:01

normnfd.nlp

39,284

15-Nov-2013

17:01

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2013

17:01

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2013

17:01

prc.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:01

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:01

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2013

17:01

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2013

17:01

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2013

17:01

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

43,160

07-Oct-2014

22:10

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

1,757,328

18-Sep-2014

22:08

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

10,007,192

18-Sep-2014

22:08

sos.dll

2.0.50727.8643

486,024

18-Sep-2014

22:08

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

07-Oct-2014

22:10

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

07-Oct-2014

22:10

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

08-Sep-2014

22:48

webengine.dll

2.0.50727.8643

746,648

07-Oct-2014

22:10

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,296,128

07-Oct-2014

22:10

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

15-Nov-2013

17:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

18:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

18:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

18:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

17:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

18:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

15-Nov-2013

18:32

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

15-Nov-2013

17:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

17:52

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

15-Nov-2013

17:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

15-Nov-2013

17:53

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

15-Nov-2013

17:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

17:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

15-Nov-2013

18:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

15-Nov-2013

18:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

15-Nov-2013

18:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

18:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

18:53

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

15-Nov-2013

18:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

18:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

15-Nov-2013

18:57

system.resources.dll

2.0.50727.7905

241,664

15-Nov-2013

17:35

system.resources.dll

2.0.50727.7905

204,800

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

2.0.50727.7905

212,992

15-Nov-2013

18:57

system.resources.dll

2.0.50727.7905

294,912

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

18:41

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

17:42

system.resources.dll

2.0.50727.7905

212,992

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

2.0.50727.7905

221,184

15-Nov-2013

18:32

system.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

17:46

system.resources.dll

2.0.50727.7905

204,800

15-Nov-2013

17:52

system.resources.dll

2.0.50727.7905

233,472

15-Nov-2013

17:59

system.resources.dll

2.0.50727.7905

217,088

15-Nov-2013

17:53

system.resources.dll

2.0.50727.7905

196,608

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

17:43

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

18:34

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

18:42

system.resources.dll

2.0.50727.7905

208,896

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

2.0.50727.7905

266,240

15-Nov-2013

18:40

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

18:53

system.resources.dll

2.0.50727.7905

200,704

15-Nov-2013

18:48

system.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

18:58

system.resources.dll

2.0.50727.7905

184,320

15-Nov-2013

18:57

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

18:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

18:57

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

49,152

15-Nov-2013

17:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

77,824

15-Nov-2013

18:41

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

18:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:46

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

77,824

15-Nov-2013

17:52

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

86,016

15-Nov-2013

17:59

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

81,920

15-Nov-2013

17:53

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

17:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

18:34

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

18:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

40,960

15-Nov-2013

18:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

45,056

15-Nov-2013

18:40

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:53

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:48

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

73,728

15-Nov-2013

18:58

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.7905

73,728

15-Nov-2013

18:57

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

07-Oct-2014

22:09

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

07-Oct-2014

22:09

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

679,936

15-Nov-2013

17:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

18:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

593,920

15-Nov-2013

17:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

622,592

15-Nov-2013

18:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

815,104

15-Nov-2013

17:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

614,400

15-Nov-2013

18:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

585,728

15-Nov-2013

17:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

618,496

15-Nov-2013

18:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

647,168

15-Nov-2013

18:32

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

630,784

15-Nov-2013

17:46

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

610,304

15-Nov-2013

17:52

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

671,744

15-Nov-2013

17:59

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

622,592

15-Nov-2013

17:53

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

577,536

15-Nov-2013

17:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

626,688

15-Nov-2013

17:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

18:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

602,112

15-Nov-2013

18:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

606,208

15-Nov-2013

18:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

753,664

15-Nov-2013

18:40

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

589,824

15-Nov-2013

18:53

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

598,016

15-Nov-2013

18:48

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

552,960

15-Nov-2013

18:58

system.web.resources.dll

2.0.50727.7905

557,056

15-Nov-2013

18:57

system.dll

2.0.50727.8640

3,203,072

08-Sep-2014

22:48

big5.nlp

66,728

15-Nov-2013

17:01

bopomofo.nlp

82,172

15-Nov-2013

17:01

ksc.nlp

116,756

15-Nov-2013

17:01

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

18-Sep-2014

22:08

normidna.nlp

59,342

15-Nov-2013

17:02

normnfc.nlp

45,794

15-Nov-2013

17:02

normnfd.nlp

39,284

15-Nov-2013

17:02

normnfkc.nlp

66,384

15-Nov-2013

17:02

normnfkd.nlp

60,294

15-Nov-2013

17:02

prc.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

prcp.nlp

83,748

15-Nov-2013

17:02

sortkey.nlp

262,148

15-Nov-2013

17:02

sorttbls.nlp

20,320

15-Nov-2013

17:02

xjis.nlp

28,288

15-Nov-2013

17:02

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

31,376

07-Oct-2014

22:09

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

18-Sep-2014

22:08

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

18-Sep-2014

22:08

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

18-Sep-2014

22:08

webengine.dll

2.0.50727.8643

437,400

07-Oct-2014

22:09

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,287,936

07-Oct-2014

22:09אוסף תיקונים חמים זה פותר הבעיות

בעיה 1יוצר הפרופילים היישום המנוהל קורס כאשר פרופיל ביישום ASP.NET באמצעות .NET Framework 3.5.

התיקון החם מתקן את התנאים תחתיו היישום קורסת בגלל בעיה זו.

בעיה 2תיקון חם האבטחה האחרונים חשיפת תלות לקוי בין רשת מחלקת ספריות System.Configuration. Manifestation של בעיה זו מופיעה רק בעת שימוש פריסה ללא מגע מדור קודם.

תיקון חם זה מעביר את תצורת אשרות ברישום:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319
SchUseStrongCrypto DWORD 1

במקשים הבאים יהיו זמינות, ומאפשר את קביעת התצורה של נתיב קובץ EXE של כל תהליך:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319\System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol

S:\Prj\console_pg\console_pg45\bin\Release\console_pg45.exe REG_SZ <SecurityProtocolType>
< RegistryKeyName: הנתיב המלא של יישום > REG_SZ < ערך RegistryKeyValue:default ServicePointManager.SecurityProtocol >

דוגמאות:

  • S:\contoso\contoso_v1.exe REG_SZSsl3

  • S:\contoso\contoso_v2.exe REG_SZ Tls12, Tls11


הערות:

  • עבור יישומי 32 סיביות הפועלים במערכת הפעלה של 64 סיביות, צריך לכלול את השם הנתיב Wow6432Node . (אפשרות זו אינה חלה על יישומי 32 סיביות הפועלים במערכת הפעלה של 32 סיביות.)

  • יש הגירסה שיתאימו .NET Framework שבו משתמש היישום. הגירסה ישתנה עם מהדורות עתידיות של .NET Framework.

  • הנתיב המלא של קובץ ה-EXE ישמש בצורתם המלאה שלו. אם היישום מופעל על-ידי שימוש בתבנית 8.3 שם קובץ קצר, מפתח הרישום צריך להכיל את תבנית קובץ ארוכים. לדוגמה, אם תבצע C:\contoso\CONSOL~1.EXE, מפתח הרישום חייב להיות C:\contoso\contoso_v1.exe.

בעיה 3

לאחר שתחיל את עדכון האבטחה בספטמבר, המאפיין Page.IsPostBack עשוי להיות שגוי.

עדכון זה מכיל תיקון לבעיה זו. לקבלת עבודה מומלצת עבור הצבות בין דפים ומידע נוסף אודות EnableViewStateMac, עבור אל בלוג זה.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×