דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאפייני הבעיה

שקול את התרחיש הבא:

 • ישנו שרת בו פועל Windows RT 8.1, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows 8 או 2012 שרת Windows.

 • יש לך אחד או יותר דק יחידה לוגית הקצאת מספרים (רכיבי Lun) המשתמשים לגודל לוח קטן מ- 8 מגה-בתים (MB).

 • הפעלת ממטב אחסון (Defragsvc.exe, שנקראה בעבר הכלי מאחה הדיסק) באופן ידני או על-ידי משימה מתוזמנת.


בתרחיש זה, מגדיל הזיכרון המשמש ממטב אחסון ללא הרף לאורך זמן. וכן בסביבות מסוימות, המערכת עלולה להפסיק להגיב או להפעיל מחדש באופן בלתי צפוי.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, להתקין את אוסף העדכונים 2975719 או אוסף העדכונים 2975331, או התקן את התיקון החם המתואר במאמר זה.

עדכון מידע

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההשגה של חבילת אוסף עדכונים זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2975719 2014 באוגוסט אוסף עדכונים עבור Windows RT 8.1, Windows 8.1 ו- Windows Server 2012 R2

2975331 2014 באוגוסט אוסף עדכונים עבור Windows RT, Windows 8 ו- Windows Server 2012

מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין מ-Microsoft. עם זאת, תיקון חם זה מיועד לפתור רק את הבעיה המתוארת במאמר זה. יש להחיל תיקון חם זה רק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "תיקון חם זמין להורדה" בראש מאמר Knowledge Base. אם מקטע זה אינו מופיע, שלח בקשה לשירות הלקוחות של Microsoft ותמיכה כדי לקבל את התיקון החם.

הערה אם בעיות נוספות מתרחשות או אם נדרש פתרון בעיות כלשהו, ייתכן שתצטרך ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו על שאלות וסוגיות תמיכה נוספות אשר אינן מצריכות את התיקון חם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של התמיכה ושירות הלקוחות של Microsoft או כדי ליצור בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportהערה הטופס "תיקון חם זמין להורדה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, הסיבה לכך היא שהתיקון חם אינו זמין עבור שפה זו.

דרישות מוקדמות

כדי להחיל תיקון חם זה, עליך להתקין תחילה את העדכון 2919355 Windows 8.1 או Windows Server 2012 R2. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2919355 Windows RT 8.1, 8.1 של Windows ו- Windows Server 2012 R2 עדכון אפריל 2014

מידע בנושא רישום

כדי להשתמש התיקון החם שחבילה זו, אין לך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת התיקון החם

תיקון חם זה אינו מחליף תיקון חם שפורסם בעבר.

הגירסה העולמית של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.

פרטי קובץ Windows 8.1 ושל Windows Server 2012 R2 והערות

חשוב תיקונים חמים של Windows 8.1 ותיקונים חמים Windows Server 2012 R2 נכללים בחבילות זהה. עם זאת, תיקונים חמים בדף בקשת תיקון חם מפורטים תחת שתי מערכות ההפעלה. כדי לבקש את חבילת התיקון החם החלה על מערכות הפעלה אחד או שניים, בחר את התיקון החם שמופיע תחת "Windows 8.1/Windows Server 2008 R2" בדף. עיין תמיד בסעיף 'חל על' במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה בפועל שחלה על כל תיקון חם.

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.3.760 0.16-xxx

  Windows 8.1 ו- WindowsServer2012 R2

  RTM

  GDR

  6.3.760 0.17xxx

  Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • קובצי MANIFEST‏ (.manifest) וקובצי MUM‏ (.mum) המותקנים עבור כל סביבה לא מפורטים.

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Defrag.exe

6.3.9600.17227

178,176

04-Jul-2014

10:01

x86

Defragproxy.dll

6.3.9600.16384

13,312

22-Aug-2013

02:46

x86

Defragres.dll

6.3.9600.16384

3,584

22-Aug-2013

04:14

x86

Defragsvc.dll

6.3.9600.17227

358,400

04-Jul-2014

09:55

x86

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:25

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:26

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:42

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:46

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:16

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:18

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:49

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:24

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:29

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:31

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

04-Jul-2014

14:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

05:18

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

05:19

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

14:06

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:48

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:11

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:23

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:35

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:43

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:57

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:44

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:47

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:37

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:39

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:46

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:49

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:47

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:49

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:14

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:48

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:50

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:42

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:43

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:14

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:42

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:14

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:49

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:14

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:47

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:11

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:48

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:44

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:11

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:42

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:44

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:10

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:51

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:43

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:10

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:46

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:11

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:42

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:12

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:46

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,862

05-Jul-2014

00:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:19

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:19

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,682

05-Jul-2014

00:46

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:44

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:37

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:38

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:17

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:40

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:17

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:38

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:35

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:52

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:40

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:43

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:52

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:40

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:44

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Delegatorprovider.dll

6.3.9600.16384

20,480

22-Aug-2013

02:47

x86

Storagewmi.dll

6.3.9600.17227

1,404,416

04-Jul-2014

09:46

x86

Storagewmi.mof

לא ישים

194,154

04-Jul-2014

00:13

לא ישים

Storagewmi_passthru.dll

6.3.9600.16384

18,944

22-Aug-2013

02:46

x86

Storagewmi_passthru.mof

לא ישים

1,898

18-Jun-2013

13:08

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mof

לא ישים

1,651

18-Jun-2013

13:08

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mof

לא ישים

9,026

11-Dec-2013

03:01

לא ישים

עבור כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 8.1 ושל Windows Server 2012 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Defrag.exe

6.3.9600.17227

183,808

04-Jul-2014

10:23

x64

Defragproxy.dll

6.3.9600.16384

20,480

22-Aug-2013

09:53

x64

Defragres.dll

6.3.9600.16384

3,584

22-Aug-2013

11:43

x64

Defragsvc.dll

6.3.9600.17227

449,536

04-Jul-2014

10:11

x64

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:37

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:35

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:36

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:33

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:38

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:39

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:33

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:38

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:36

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:36

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:32

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:38

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:20

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:20

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:33

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:53

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:54

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:24

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:37

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:37

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:31

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:37

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:20

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:25

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:32

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

04-Jul-2014

19:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:34

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:34

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

15:13

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

03:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:51

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:38

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:38

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:36

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:32

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:37

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:39

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:39

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:32

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:37

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:33

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:35

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:31

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:36

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:33

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:31

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:29

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:40

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:21

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:29

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:51

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:49

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:19

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:30

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:39

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:20

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:29

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:39

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:19

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:30

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:35

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:20

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:29

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:36

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:30

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:20

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:31

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:19

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:31

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:32

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:20

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:30

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:35

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:20

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

03:51

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:37

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:35

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

03:52

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:37

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:39

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

03:51

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:47

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:47

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

03:51

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:39

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

03:51

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:44

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:48

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

03:51

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:33

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:37

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:33

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:36

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:24

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,862

05-Jul-2014

03:51

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:20

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:22

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,682

05-Jul-2014

03:51

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:47

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:48

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:24

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:44

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:42

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:36

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:42

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:39

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:24

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:25

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:29

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:24

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:24

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:23

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

04:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

19:21

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

19:25

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

23:24

לא ישים

Delegatorprovider.dll

6.3.9600.16384

25,088

22-Aug-2013

09:53

x64

Storagewmi.dll

6.3.9600.17227

2,397,184

04-Jul-2014

09:57

x64

Storagewmi.mof

לא ישים

194,154

04-Jul-2014

00:13

לא ישים

Storagewmi_passthru.dll

6.3.9600.16384

22,016

22-Aug-2013

09:53

x64

Storagewmi_passthru.mof

לא ישים

1,898

18-Jun-2013

15:31

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mof

לא ישים

1,651

18-Jun-2013

15:31

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mof

לא ישים

9,026

11-Dec-2013

03:01

לא ישים

Delegatorprovider.dll

6.3.9600.16384

20,480

22-Aug-2013

02:47

x86

Storagewmi.dll

6.3.9600.17227

1,404,416

04-Jul-2014

09:46

x86

Storagewmi.mof

לא ישים

194,154

04-Jul-2014

00:13

לא ישים

Storagewmi_passthru.dll

6.3.9600.16384

18,944

22-Aug-2013

02:46

x86

Storagewmi_passthru.mof

לא ישים

1,898

18-Jun-2013

13:08

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mof

לא ישים

1,651

18-Jun-2013

13:08

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mof

לא ישים

9,026

11-Dec-2013

03:01

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:25

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:26

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:42

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:46

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:16

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:18

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:49

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:24

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:29

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:31

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

04-Jul-2014

14:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

05:18

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

05:19

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

14:06

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:48

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:11

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:23

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:35

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:43

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:57

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:44

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:47

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:37

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:39

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:46

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:49

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:47

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:49

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:14

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:48

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:50

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:42

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:43

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:14

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:42

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:14

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:49

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:14

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:47

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:11

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:48

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:44

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:11

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:42

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:44

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:10

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:51

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:43

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:10

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:46

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:11

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:42

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:12

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:46

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:52

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,862

05-Jul-2014

00:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:19

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:19

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,682

05-Jul-2014

00:46

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:44

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:45

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:37

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:38

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:17

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:40

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:17

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:38

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:35

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:52

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:40

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:43

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:52

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:40

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

00:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

11:44

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

11:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:16

לא ישים

עבור Windows RT 8.1

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Defrag.exe

6.3.9600.17227

173,568

04-Jul-2014

09:15

לא ישים

Defragproxy.dll

6.3.9600.16384

13,312

22-Aug-2013

02:14

לא ישים

Defragres.dll

6.3.9600.16384

3,584

22-Aug-2013

03:15

לא ישים

Defragsvc.dll

6.3.9600.17227

346,624

04-Jul-2014

09:09

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:31

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:57

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:50

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:28

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:26

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

21:00

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:49

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:33

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:30

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:57

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:14

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:56

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:42

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:32

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:30

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:53

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:27

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:27

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:59

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:18

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:56

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

04-Jul-2014

11:55

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

03:49

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

03:48

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

11:14

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:37

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:32

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:29

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:47

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:27

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:27

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:59

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:49

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:31

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:32

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:56

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:33

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:31

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:56

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:50

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:29

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:58

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:44

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:31

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:31

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:52

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:43

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:32

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:31

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:45

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:20

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:20

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:52

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:42

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:21

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:22

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:52

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:42

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:23

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:22

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:53

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:42

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:31

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:49

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:43

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:32

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:29

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:50

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:42

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:32

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:49

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:41

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:28

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:51

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:39

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:31

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:43

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:37

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:29

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:43

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:36

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:32

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:46

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:36

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:11

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:15

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:43

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:38

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:31

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:36

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:43

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:36

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:10

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:46

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:42

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:10

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:51

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,862

05-Jul-2014

02:39

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:11

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:14

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,682

05-Jul-2014

02:39

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:43

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:33

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:35

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:42

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:26

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:26

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:52

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:42

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:25

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:25

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:52

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:40

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:26

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:25

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:52

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:39

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:27

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:49

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:39

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:28

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:28

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:49

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

610,712

05-Jul-2014

02:41

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

22-Aug-2013

12:26

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

22-Aug-2013

12:27

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

7,680

22-Feb-2014

20:49

לא ישים

Delegatorprovider.dll

6.3.9600.16384

21,504

22-Aug-2013

02:14

לא ישים

Storagewmi.dll

6.3.9600.17227

1,757,184

04-Jul-2014

09:03

לא ישים

Storagewmi.mof

לא ישים

194,154

04-Jul-2014

00:13

לא ישים

Storagewmi_passthru.dll

6.3.9600.16384

17,920

22-Aug-2013

02:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.mof

לא ישים

1,898

18-Jun-2013

15:31

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mof

לא ישים

1,651

18-Jun-2013

15:31

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mof

לא ישים

9,026

11-Dec-2013

03:00

לא ישים


פרטי קובץ Windows 8 ו- Windows Server 2012 והערות

חשוב תיקונים חמים של Windows 8 ותיקונים חמים Windows Server 2012 R2 נכללים בחבילות זהה. עם זאת, תיקונים חמים בדף בקשת תיקון חם מפורטים תחת שתי מערכות ההפעלה. כדי לבקש את חבילת התיקון החם החלה על מערכות הפעלה אחד או שניים, בחר את התיקון החם שמופיע תחת "Windows 8/Windows Server 2008 R2" בדף. עיין תמיד בסעיף 'חל על' במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה בפועל שחלה על כל תיקון חם.

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.2.760 0.16-xxx

  Windows 8 ו-Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.760 0.17xxx

  Windows 8 ו-Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.760 0.21xxx

  Windows 8 ו-Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • קובצי MANIFEST‏ (.manifest) וקובצי MUM‏ (.mum) המותקנים עבור כל סביבה לא מפורטים.

עבור כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 8

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Defrag.exe

6.2.9200.17048

175,616

08-Jul-2014

22:31

x86

Defrag.exe

6.2.9200.21169

175,616

09-Jul-2014

00:24

x86

Defragproxy.dll

6.2.9200.16384

11,776

26-Jul-2012

03:18

x86

Defragsvc.dll

6.2.9200.17048

273,920

08-Jul-2014

22:30

x86

Defragproxy.dll

6.2.9200.16384

11,776

26-Jul-2012

03:18

x86

Defragsvc.dll

6.2.9200.21169

273,920

09-Jul-2014

00:23

x86

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:37

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:22

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:18

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:26

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:05

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:29

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:35

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:33

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:05

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

03:41

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

03:49

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

03:57

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:07

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:06

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:24

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:43

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:46

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:25

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:08

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:07

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:39

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

05:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:08

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:10

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:37

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:32

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:21

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:04

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:07

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:59

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:04

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:28

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:10

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:24

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:41

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:25

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:55

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:58

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:24

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:22

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:11

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:58

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:19

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:10

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:13

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:35

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:23

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:18

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:30

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:12

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:19

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:23

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:09

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:19

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:47

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:25

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:58

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:21

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:02

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:13

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:29

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:23

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:21

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:34

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:37

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:41

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:24

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:39

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:44

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:48

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:53

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:21

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:38

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:23

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:37

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:18

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:18

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:35

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:27

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:35

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

03:41

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

03:49

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

03:57

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:06

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:23

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:43

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:46

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:08

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:39

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:44

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:08

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:10

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:13

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:04

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:04

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:59

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:04

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:12

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:10

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:06

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:41

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:52

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:55

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:58

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:22

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:22

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:11

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:58

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:56

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:10

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:13

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:35

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:12

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:18

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:01

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:12

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:56

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:09

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:59

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:47

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:56

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:58

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:02

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:13

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:22

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:23

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:34

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:37

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:41

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:28

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:38

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:44

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:48

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:53

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:28

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:38

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:05

לא ישים

Delegatorprovider.dll

6.2.9200.16384

19,456

26-Jul-2012

03:18

x86

Storagewmi.dll

6.2.9200.17048

1,220,608

08-Jul-2014

22:30

x86

Storagewmi.mof

לא ישים

162,378

26-Jun-2014

00:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.dll

6.2.9200.16384

17,920

26-Jul-2012

03:20

x86

Storagewmi_passthru.mof

לא ישים

1,898

02-Jun-2012

14:55

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mof

לא ישים

1,651

02-Jun-2012

14:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mof

לא ישים

7,472

17-Jun-2012

15:33

לא ישים

Delegatorprovider.dll

6.2.9200.16384

19,456

26-Jul-2012

03:18

x86

Storagewmi.dll

6.2.9200.21169

1,220,608

09-Jul-2014

00:24

x86

Storagewmi.mof

לא ישים

162,378

08-Jul-2014

22:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.dll

6.2.9200.16384

17,920

26-Jul-2012

03:20

x86

Storagewmi_passthru.mof

לא ישים

1,898

02-Jun-2012

14:55

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mof

לא ישים

1,651

02-Jun-2012

14:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mof

לא ישים

7,472

17-Jun-2012

15:33

לא ישים

עבור כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 8 ושל Windows Server 2012

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Defrag.exe

6.2.9200.17048

181,248

08-Jul-2014

22:33

x64

Defrag.exe

6.2.9200.21169

181,248

09-Jul-2014

00:21

x64

Defragproxy.dll

6.2.9200.16384

18,432

26-Jul-2012

03:05

x64

Defragsvc.dll

6.2.9200.17048

340,480

08-Jul-2014

22:32

x64

Defragproxy.dll

6.2.9200.16384

18,432

26-Jul-2012

03:05

x64

Defragsvc.dll

6.2.9200.21169

340,480

09-Jul-2014

00:20

x64

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:50

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:16

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:22

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:30

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:51

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:43

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:47

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:52

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:20

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:34

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:28

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:20

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:26

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:50

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:17

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:23

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:32

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:18

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:37

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:44

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:25

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:12

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

00:56

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

03:20

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

03:23

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

03:26

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

00:35

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:15

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:19

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:07

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:17

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:28

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:34

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:11

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:13

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:16

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:22

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:31

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:22

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:07

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:11

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:17

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:23

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:49

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:36

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:44

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:17

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:10

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:13

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:29

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:25

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:12

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:15

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:32

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:40

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:43

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:48

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:31

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:34

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:45

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:42

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:45

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:58

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:53

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:18

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:47

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:41

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:46

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:53

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:24

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:36

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:52

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:17

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:06

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:10

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:06

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:15

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:18

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:20

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:10

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:14

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:24

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:22

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:20

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:09

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:38

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:51

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:11

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:12

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:15

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:19

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:21

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:16

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:20

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:17

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:38

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:48

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

07:18

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:41

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:44

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:59

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

03:31

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:16

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:22

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:30

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

03:31

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:43

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:47

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:52

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:43

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:20

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:34

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:50

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:20

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:26

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

03:30

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:17

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:23

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:32

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:39

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:37

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:44

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

11:35

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:12

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

03:32

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

03:20

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

03:23

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

03:26

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

03:30

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:15

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:19

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:07

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

10:06

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:28

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:34

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:11

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

03:31

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:16

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:22

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:31

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:49

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:22

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:45

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:07

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:11

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:17

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:45

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

03:31

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:49

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:44

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:36

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:44

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:54

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:10

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:13

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:29

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:12

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:15

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:32

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:57

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:40

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:43

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:48

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:40

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:31

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:34

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:45

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:47

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:42

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:45

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:58

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:38

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:53

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:48

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:18

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:47

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:38

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:41

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:46

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:53

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

10:08

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:24

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:36

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:52

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:44

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:06

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:10

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:16

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:43

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:15

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:18

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:38

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

08:10

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:14

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:24

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:36

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:22

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:41

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

08:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

08:09

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

10:21

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:38

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:51

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:42

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:12

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:15

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:19

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:46

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:16

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:20

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:36

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:38

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:48

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

09:38

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

07:41

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

07:44

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:59

לא ישים

Delegatorprovider.dll

6.2.9200.16384

25,088

26-Jul-2012

03:05

x64

Storagewmi.dll

6.2.9200.17048

1,539,584

08-Jul-2014

22:32

x64

Storagewmi.mof

לא ישים

162,378

26-Jun-2014

00:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.dll

6.2.9200.16384

21,504

26-Jul-2012

03:07

x64

Storagewmi_passthru.mof

לא ישים

1,898

02-Jun-2012

14:55

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mof

לא ישים

1,651

02-Jun-2012

14:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mof

לא ישים

7,472

17-Jun-2012

15:32

לא ישים

Delegatorprovider.dll

6.2.9200.16384

25,088

26-Jul-2012

03:05

x64

Storagewmi.dll

6.2.9200.21169

1,539,584

09-Jul-2014

00:20

x64

Storagewmi.mof

לא ישים

162,378

08-Jul-2014

22:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.dll

6.2.9200.16384

21,504

26-Jul-2012

03:07

x64

Storagewmi_passthru.mof

לא ישים

1,898

02-Jun-2012

14:55

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mof

לא ישים

1,651

02-Jun-2012

14:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mof

לא ישים

7,472

17-Jun-2012

15:32

לא ישים

Delegatorprovider.dll

6.2.9200.16384

19,456

26-Jul-2012

03:18

x86

Storagewmi.dll

6.2.9200.17048

1,220,608

08-Jul-2014

22:30

x86

Storagewmi.mof

לא ישים

162,378

26-Jun-2014

00:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.dll

6.2.9200.16384

17,920

26-Jul-2012

03:20

x86

Storagewmi_passthru.mof

לא ישים

1,898

02-Jun-2012

14:55

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mof

לא ישים

1,651

02-Jun-2012

14:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mof

לא ישים

7,472

17-Jun-2012

15:33

לא ישים

Delegatorprovider.dll

6.2.9200.16384

19,456

26-Jul-2012

03:18

x86

Storagewmi.dll

6.2.9200.21169

1,220,608

09-Jul-2014

00:24

x86

Storagewmi.mof

לא ישים

162,378

08-Jul-2014

22:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.dll

6.2.9200.16384

17,920

26-Jul-2012

03:20

x86

Storagewmi_passthru.mof

לא ישים

1,898

02-Jun-2012

14:55

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mof

לא ישים

1,651

02-Jun-2012

14:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mof

לא ישים

7,472

17-Jun-2012

15:33

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:37

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:22

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:18

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:26

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:05

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:29

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:35

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:33

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:05

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

03:41

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

03:49

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

03:57

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:07

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:06

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:24

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:43

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:46

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:25

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:08

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:07

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:39

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

05:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:08

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:10

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:37

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:32

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:21

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:04

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:07

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:59

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:04

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:28

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:10

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:24

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:41

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:25

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:55

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:58

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:24

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:22

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:11

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:58

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:19

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:10

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:13

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:35

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:23

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:18

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:30

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:12

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:19

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:23

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:09

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:19

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:47

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:25

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:58

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:21

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:02

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:13

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:29

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:23

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:21

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:34

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:37

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:41

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:24

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:39

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:44

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:48

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:53

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:21

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:38

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

04:23

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:37

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:18

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:18

לא ישים

Storagewmi_passthru_u ninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:35

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:27

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:35

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:52

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

03:41

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

03:49

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

03:57

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:06

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:23

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:43

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:46

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:08

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:39

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:44

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:08

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:10

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:15

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:13

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:04

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:04

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:15

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:59

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:04

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:12

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:10

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:06

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:41

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:52

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:55

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:58

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:05

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:22

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:22

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:11

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:58

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:56

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:10

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:13

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:35

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:12

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:18

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:21

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:25

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:01

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:12

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:56

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:53

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:00

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:09

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:59

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:47

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:56

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:58

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:03

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:02

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:13

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:22

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:14

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:17

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:23

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

01:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:34

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:37

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:41

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:28

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

04:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:38

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:44

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:48

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:53

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

04:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:02

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:07

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:28

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

05:38

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

02:14

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

05:54

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

05:57

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:05

לא ישים

עבור Windows RT

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Defrag.exe

6.2.9200.17048

171,520

08-Jul-2014

22:25

לא ישים

Defragproxy.dll

6.2.9200.16384

12,800

26-Jul-2012

01:29

לא ישים

Defragsvc.dll

6.2.9200.17048

270,336

08-Jul-2014

22:24

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

07:30

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

03:02

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

03:05

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

03:08

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

07:33

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:28

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:31

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:36

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

07:31

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:28

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:30

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:34

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

07:41

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:32

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:37

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

07:45

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:32

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:35

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

07:36

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:36

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

07:43

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:59

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

03:01

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

03:08

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

07:30

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:39

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:41

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:48

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

22:42

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:38

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:42

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:46

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

22:41

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:38

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:42

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:48

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:29

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:31

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:39

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:02

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:53

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:56

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:38

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

22:45

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:27

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:30

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:43

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:10

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:50

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:53

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:57

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:34

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:36

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:41

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

23:34

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

01:47

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

01:50

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

01:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

22:41

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:56

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:58

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

07:02

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:01

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:37

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:39

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:33

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:09

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:32

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:34

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:41

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

22:43

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:47

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:07

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:50

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:53

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:56

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

05:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:31

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:38

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:20

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:32

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:34

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:38

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:05

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:36

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:39

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:45

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

08-Jul-2014

22:42

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:35

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:37

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:41

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:03

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:53

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:55

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:59

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:06

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:47

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:50

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:54

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:05

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:32

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:33

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:07

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:32

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:38

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:16

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:36

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:39

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:45

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:00

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:28

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:31

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:32

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:00

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:42

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:45

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:41

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:03

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:37

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:03

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:29

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:32

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:36

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

05:58

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:30

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:33

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

02:37

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:01

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

02:28

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

02:31

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:32

לא ישים

Storagewmi.mfl

לא ישים

502,286

09-Jul-2014

06:01

לא ישים

Storagewmi_passthru.mfl

לא ישים

44

26-Jul-2012

06:38

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mfl

לא ישים

21

26-Jul-2012

06:42

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mfl

לא ישים

6,126

26-Jul-2012

06:48

לא ישים

Delegatorprovider.dll

6.2.9200.16465

21,504

27-Nov-2012

03:23

לא ישים

Storagewmi.dll

6.2.9200.17048

1,113,600

08-Jul-2014

22:25

לא ישים

Storagewmi.mof

לא ישים

162,378

26-Jun-2014

04:38

לא ישים

Storagewmi_passthru.dll

6.2.9200.16465

17,920

27-Nov-2012

03:24

לא ישים

Storagewmi_passthru.mof

לא ישים

1,898

06-Jul-2012

20:40

לא ישים

Storagewmi_passthru_uninstall.mof

לא ישים

1,651

06-Jul-2012

20:40

לא ישים

Storagewmi_uninstall.mof

לא ישים

7,472

06-Jul-2012

20:40

לא ישיםפתרון הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו באופן זמני, השבת את השירות "מיטוב כוננים" ממטב אחסון או לא לכלול פריטי Lun דק של הקצאת משימה מתוזמנת.

מצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

מידע נוסף

אין צורך להפעיל ממטב אחסון פריטי Lun שסופקו דק המשתמשות גודל הקצאה (המכונה גם גודל לוח ) של פחות מ- 8 מגה-בתים. דק פריטי Lun הקצאת משאבים בעלי גודל לוח קטן יותר לנהל ביעילות רבה יותר שטח, ליהנות מהיתרונות של איחוי אותם אינן כתוצאה נהדר.

בעת הפעלת ממטב אחסון עם הבורר נתח בשורת הפקודה או בקשה PowerShell (לדוגמה, defrag ז: /a או בנפח מטב-g נתח – Verbose) על LUN הקצאת משאבים דק אשר משתמש בגודל קטן לוח לא יפעיל הפקודה וכן תקבל את הודעת השגיאה הבאה:

איחוד לוח ואף לא ניתוח לוח יפעל אם לוחות אבן הם פחות מ- 8 מגה-בתים.


זוהי התנהגות צפויה מכיוון איחוד לוח וניתוח לוח בוטלה דק פריטי Lun הקצאת משאבים בעלי גודל לוח של פחות מ- 8 מגה-בתים.

לקבלת מידע נוסף, ראה מה שהתחדש ב defrag עבור Windows Server 2012/2012R2.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.