אין אפשרות לערוך כללי תיבת דואר נכנס ב-Outlook Web App באמצעות Chrome

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, התקן את עבור Exchange Server 2013.

פתרון

הפתרון עבור בעיה זו מוזכר ב- .

מצב

Microsoft אישרה שזוהי בעיה במוצרי Microsoft המופיעים בסעיף "חל על".

פרטי קובץ

שם קובץ

Hash מסוג SHA1

Hash של SHA256

mso-x-none.msp

63A7270F48E7A1C03711B0147BBD2139A8C21457

D9004AD52E1DD6D2202514F693D7D90DE034D6956D9A3133A87AEBDA4B98460C

הגירסה הכללית של עדכון זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מאוחרות יותר) המופיעות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת פרטי הקובץ, הוא מומר לשעה מקומית. כדי למצוא את ההפרש בין זמן UTC לשעה מקומית, השתמש בכרטיסיה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

עבור כל הגירסאות המבוססות על x64 הנתמכות

מזהה קובץ

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

Firstrun.exe

Firstrun.exe

16.0.4300.1000

806,568

29-Oct-2015

05:24

Mso.dll.x64

Mso.dll

16.0.4300.1001

19,717,824

29-Oct-2015

05:24

Mso.dll.x86

Mso.dll

16.0.4300.1001

14,300,864

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1025

Msointl.dll.x64.1025

16.0.4300.1002

3,313,344

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1026

Msointl.dll.x64.1026

16.0.4300.1002

1,898,688

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1027

Msointl.dll.x64.1027

16.0.4300.1002

1,830,592

29-Oct-2015

05:44

Msointl.dll.x64.1028

Msointl.dll.x64.1028

16.0.4300.1002

2,342,056

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1029

Msointl.dll.x64.1029

16.0.4300.1002

1,940,672

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1030

Msointl.dll.x64.1030

16.0.4300.1002

1,770,688

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1031

Msointl.dll.x64.1031

16.0.4300.1002

1,961,152

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1032

Msointl.dll.x64.1032

16.0.4300.1002

2,069,696

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1035

Msointl.dll.x64.1035

16.0.4300.1002

1,751,232

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1036

Msointl.dll.x64.1036

16.0.4300.1002

1,987,784

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1037

Msointl.dll.x64.1037

16.0.4300.1002

2,933,416

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1038

Msointl.dll.x64.1038

16.0.4300.1002

1,963,712

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1040

Msointl.dll.x64.1040

16.0.4300.1002

1,779,392

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1041

Msointl.dll.x64.1041

16.0.4300.1002

2,025,152

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1042

Msointl.dll.x64.1042

16.0.4300.1002

2,781,376

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1043

Msointl.dll.x64.1043

16.0.4300.1002

1,783,488

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1044

Msointl.dll.x64.1044

16.0.4300.1002

1,733,824

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1045

Msointl.dll.x64.1045

16.0.4300.1002

1,929,920

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1046

Msointl.dll.x64.1046

16.0.4300.1002

1,841,856

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1048

Msointl.dll.x64.1048

16.0.4300.1002

1,974,976

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1049

Msointl.dll.x64.1049

16.0.4300.1002

1,916,608

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1050

Msointl.dll.x64.1050

16.0.4300.1002

1,754,304

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1051

Msointl.dll.x64.1051

16.0.4300.1002

1,984,192

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1053

Msointl.dll.x64.1053

16.0.4300.1002

1,747,648

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1054

Msointl.dll.x64.1054

16.0.4300.1002

1,839,808

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1055

Msointl.dll.x64.1055

16.0.4300.1002

2,011,328

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1057

Msointl.dll.x64.1057

16.0.4300.1002

1,634,496

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1058

Msointl.dll.x64.1058

16.0.4300.1002

1,904,320

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1060

Msointl.dll.x64.1060

16.0.4300.1002

1,820,352

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1061

Msointl.dll.x64.1061

16.0.4300.1002

1,744,064

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1062

Msointl.dll.x64.1062

16.0.4300.1002

1,844,416

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1063

Msointl.dll.x64.1063

16.0.4300.1002

1,858,240

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1066

Msointl.dll.x64.1066

16.0.4300.1002

2,017,984

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1069

Msointl.dll.x64.1069

16.0.4300.1002

1,753,280

29-Oct-2015

05:44

Msointl.dll.x64.1081

Msointl.dll.x64.1081

16.0.4300.1002

1,964,736

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1086

Msointl.dll.x64.1086

16.0.4300.1002

1,662,144

29-Oct-2015

05:29

Msointl.dll.x64.1087

Msointl.dll.x64.1087

16.0.4300.1002

2,116,288

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.1095

Msointl.dll.x64.1095

16.0.4300.1002

1,842,880

29-Oct-2015

05:44

Msointl.dll.x64.1099

Msointl.dll.x64.1099

16.0.4300.1002

1,952,960

29-Oct-2015

05:45

Msointl.dll.x64.1110

Msointl.dll.x64.1110

16.0.4300.1002

1,787,072

29-Oct-2015

05:44

Msointl.dll.x64.2052

Msointl.dll.x64.2052

16.0.4300.1002

2,334,888

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.2070

Msointl.dll.x64.2070

16.0.4300.1002

1,849,024

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.2074

Msointl.dll.x64.2074

16.0.4300.1002

1,778,368

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.3082

Msointl.dll.x64.3082

16.0.4300.1002

1,838,784

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x64.9242

Msointl.dll.x64.9242

16.0.4300.1002

1,807,040

29-Oct-2015

05:50

Msointl.dll.x86.1025

Msointl.dll.x86.1025

16.0.4300.1000

3,276,480

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1026

Msointl.dll.x86.1026

16.0.4300.1000

1,874,112

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1029

Msointl.dll.x86.1029

16.0.4300.1000

1,916,096

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1030

Msointl.dll.x86.1030

16.0.4300.1000

1,746,112

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1031

Msointl.dll.x86.1031

16.0.4300.1000

1,937,088

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1032

Msointl.dll.x86.1032

16.0.4300.1000

2,045,632

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1036

Msointl.dll.x86.1036

16.0.4300.1000

1,963,208

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1037

Msointl.dll.x86.1037

16.0.4300.1000

2,896,552

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1038

Msointl.dll.x86.1038

16.0.4300.1000

1,939,648

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1040

Msointl.dll.x86.1040

16.0.4300.1000

1,754,816

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1043

Msointl.dll.x86.1043

16.0.4300.1000

1,759,424

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1044

Msointl.dll.x86.1044

16.0.4300.1000

1,709,248

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1045

Msointl.dll.x86.1045

16.0.4300.1000

1,905,344

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1046

Msointl.dll.x86.1046

16.0.4300.1000

1,817,792

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1048

Msointl.dll.x86.1048

16.0.4300.1000

1,950,912

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1049

Msointl.dll.x86.1049

16.0.4300.1000

1,892,032

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1050

Msointl.dll.x86.1050

16.0.4300.1000

1,730,240

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1051

Msointl.dll.x86.1051

16.0.4300.1000

1,960,128

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1053

Msointl.dll.x86.1053

16.0.4300.1000

1,723,072

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1054

Msointl.dll.x86.1054

16.0.4300.1000

1,815,232

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1055

Msointl.dll.x86.1055

16.0.4300.1000

1,986,752

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1057

Msointl.dll.x86.1057

16.0.4300.1000

1,609,920

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1058

Msointl.dll.x86.1058

16.0.4300.1000

1,879,744

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1060

Msointl.dll.x86.1060

16.0.4300.1000

1,796,288

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1061

Msointl.dll.x86.1061

16.0.4300.1000

1,719,488

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1062

Msointl.dll.x86.1062

16.0.4300.1000

1,819,840

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1066

Msointl.dll.x86.1066

16.0.4300.1000

1,993,920

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1081

Msointl.dll.x86.1081

16.0.4300.1000

1,940,672

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1086

Msointl.dll.x86.1086

16.0.4300.1000

1,637,568

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.1087

Msointl.dll.x86.1087

16.0.4300.1000

2,092,224

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.2070

Msointl.dll.x86.2070

16.0.4300.1000

1,824,448

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.3082

Msointl.dll.x86.3082

16.0.4300.1000

1,814,720

28-Oct-2015

01:01

Msointl.dll.x86.9242

Msointl.dll.x86.9242

16.0.4300.1000

1,782,976

28-Oct-2015

01:01

Msores.dll

Msores.dll

16.0.4297.1000

81,573,056

28-Oct-2015

21:08

Msores.dll.x86

Msores.dll

16.0.4297.1000

81,573,056

27-Oct-2015

11:49

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×