היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

בדומה למחברות נייר או לקלסרים בעלי שלוש טבעות, OneNote מאפשר לך לארגן מידע במחברות המכילות עמודים ומקטעים. באפשרותך להוסיף עמודים, מקטעים ומחברות נוספות מכל מקום ובכל רגע, ובאפשרותך גם לשנות את שמם, להעביר או למחוק אותם בקלות.

צפה בסרטון המראה כיצד דאג מגדיר את OneNote שלו או פשוט בצע את השלבים שלהלן.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

מחברת טיפוסית של OneNote מורכבת ממקטע מחברת אחד או יותר. בתוך כל מקטע נמצאים העמודים ועמודי המשנה הבודדים שבהם אתה רושם הערות. OneNote אינו מוגבל לסגנון מסוים של ארגון מידע. באפשרותך לארגן את ההערות שלך בכל דרך שתרצה, ואם תשנה את דעתך, תוכל לשנות בקלות את אופן ארגון ההערות.

‏איזו פעולה ברצונך לבצע?

עבודה עם עמודים ועמודי משנה

ב- OneNote, באפשרותך לרשום הערות בכל מקום בעמוד. כרטיסיות העמודים המסומנות בתווית לצד חלון העמוד מזהות כל עמוד, כדי שתוכל להציג בקלות את העמודים הרצויים. כרטיסיות העמודים גם מקלות עליך להוסיף עמודים חדשים בכל מקום במחברת.

על-ידי הוספת עמודי משנה, באפשרותך ליצור קבוצות של עמודים קשורים. כל קבוצה תכלול עמוד ראשי אחד וכמה עמודי משנה שתצטרך. באפשרותך לבחור בקלות את הקבוצה כיחידה כדי לפשט משימות עמוד (לדוגמה, כדי להעתיק או להעביר אותם, או כדי לשלוח אותם בהודעת דואר אלקטרוני). כותרות של עמודי משנה יכולות גם לעזור לך לארגן את המידע.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי ליצור עמוד חדש, לחץ על לחצן הוסף עמוד מעל כרטיסיות העמודים.

 • כדי ליצור עמוד משנה חדש, הזז את מצביע העכבר מעל כרטיסיית עמוד ולאחר מכן לחץ וגרור את כרטיסיית העמוד שמאלה עד שהכותרת תוסט פנימה.

 • הקלד כותרת ישירות באזור הכותרת בחלק העליון של כל עמוד. כל כותרת עמוד מופיעה גם בכרטיסיית העמוד המתאימה. אם תשאיר את אזור הכותרת ריק, השורה הראשונה של ההערות שלך תהפוך באופן אוטומטי לכותרת העמוד.

  כדי לשנות שם של עמוד, לחץ על כרטיסיית העמוד שלו ולאחר מכן הקלד כותרת אחרת באזור הכותרת.

כדי למחוק עמוד או עמוד משנה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית העמוד שלו ולאחר מכן לחץ על מחק.

 1. תחת כותרת העמוד, לחץ על התאריך ולאחר מכן לחץ על סמל לוח השנה שמופיע.

 2. בלוח השנה, לחץ על התאריך שברצונך להציג בעמוד. כדי לבחור את התאריך הנוכחי, לחץ על היום.

  הערה: התאריך החדש שתבחר יחליף לצמיתות את התאריך הישן של העמוד. בעת חיפוש בהערות, ייעשה שימוש בתאריך העמוד החדש.

 • כדי לבחור עמוד, לחץ על כרטיסיית העמוד שלו כדי לעבור לעמוד זה ולאחר מכן לחץ על כרטיסיית העמוד שוב כדי לבחור את העמוד.

 • כדי לבחור קבוצת עמודים, בחר את העמוד הראשי בקבוצה זו ולאחר מכן לחץ פעמיים על כרטיסיית העמוד שלו.

 • כדי לבחור מספר עמודים שאינם מהווים חלק מקבוצה, החזק את מקש CTRL או SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על הכרטיסיות של העמודים שברצונך לבחור.

 1. לחץ על הכרטיסיה של העמוד שברצונך להעביר וגרור אותה אל המיקום החדש. סרגל אופקי מציין היכן העמוד ימוקם.

  • כדי לבחור יותר מעמוד או עמוד משנה אחד, החזק את מקש CTRL או SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על הכרטיסיות של העמודים שברצונך להעביר.

  • כדי להעביר עמוד ראשי ואת עמודי המשנה שלו, בחר את העמוד הראשי ואת עמודי המשנה שלו ולאחר מכן העבר אותם יחד.

 2. גרור את כרטיסיית העמוד למעלה או למטה עד שהסרגל האופקי מגיע למיקום הרצוי ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.

 1. לחץ על הכרטיסיה של העמוד שברצונך להעביר ולאחר מכן גרור אותה מעל כרטיסיית המקטע שאליה ברצונך להעביר אותה.

  עצה: ניתן גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכרטיסיה של העמוד או עמוד המשנה שברצונך להעביר ולאחר מכן להצביע על העברה או העתקה בתפריט הקיצור.

  • כדי לבחור יותר מעמוד או עמוד משנה אחד, החזק את מקש CTRL או SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על הכרטיסיות של העמודים שברצונך להעביר.

  • כדי להעביר עמוד ראשי ואת עמודי המשנה שלו, בחר את העמוד הראשי ואת עמודי המשנה שלו ולאחר מכן העבר אותם יחד.

 2. בתיבת הדו-שיח העברה או העתקה של עמודים, לחץ על המקטע שאליו ברצונך להעביר את העמוד או עמוד המשנה ולאחר מכן לחץ על העבר.

בכל עמוד במחברת שלך, באפשרותך להוסיף היפר-קישור מטקסט נבחר כדי לקפוץ לעמוד אחר במחברת שלך. אפשרות זו שימושית לצורך יצירת הפניות מקושרות להערות או יצירת תוכן עניינים בעמוד הראשון של כל מקטע במחברת שלך.

 1. בשוליים הצדדיים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכרטיסיה של העמוד שעליו ההיפר-קישור אמור להצביע.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על העתק קישור לדף.
  ההיפר-קישור לעמוד שנבחר והכותרת של העמוד מועתקים ללוח.

 3. לחץ על המיקום בעמוד שאמור להכיל את ההיפר-קישור.

 4. בתפריט עריכה, לחץ על הדבק.
  OneNote מוסיף היפר-קישור, שמופיע בעת לחיצה עליו, מציג את עמוד היעד שלו.

  עצה: כדי לחזור במהירות לעמוד הקודם לאחר לחיצה על היפר-קישור, לחץ על הקודם בסרגל הכלים לגישה מהירה.

 • לחץ על הקצה העליון של הגורם המכיל של ההערות שברצונך להזיז ולאחר מכן גרור את הגורם המכיל למיקום חדש בעמוד.

  עצות: 

  • כדי להזיז פיסקה, הזז את המצביע מעל נקודת האחיזה של הפיסקה עד שהמצביע הופך לחץ בעל ארבעה ראשים, ולאחר מכן גרור את הפיסקה למיקום החדש בעמוד. אם הפיסקה שאתה מזיז מכילה פיסקאות, הפיסקאות המוסטות פנימה מוזזות יחד עם הפיסקה שנבחרה. כדי לבחור את הפיסקה העליונה בלבד, לחץ שוב על נקודת האחיזה שלה.

  • באפשרותך למזג גורמים מכילים של הערות על-ידי הקשה על Shift בעת גרירת גורם מכיל אחד מעל השני.

  • כברירת מחדל, גורמים מכילים של הערות ופריטים אחרים בעמוד נצמדים לרשת בלתי נראית בעת הזזתם ממקום למקום בעמוד. הדבר מקל עליך ליישר גורמים מכילים של הערות, תמונות ורכיבים אחרים בעמוד. באפשרותך לעקוף הגדרה זו באופן זמני על-ידי החזקת מקש ALT לחוץ בעת גרירת גורם מכיל של הערות.

עבודה עם מקטעים

בקלסרים מסוימים בעלי שלוש טבעות, ההערות מאורגנות במקטעים באמצעות חוצצים בעלי לשוניות שניתן לסמן כל אחד מהם בתווית של נושא שונה. ב- OneNote, הכרטיסיות לאורך החלק העליון של העמוד הנוכחי מייצגות את המקטעים (ואת התיקיות) במחברת הפתוחה כעת.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית מקטע קיימת כלשהי ובחר מקטע חדש בתפריט הקיצור.

 2. הקלד תיאור בעל משמעות עבור המקטע החדש והקש ENTER.

כשהמחברות גדלות, עשוי להתעורר הצורך לשנות את הסדר של כרטיסיות המקטעים.

כדי להעביר במהירות כרטיסיית מקטע למיקום חדש במחברת הנוכחית, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחלק העליון של העמוד הנוכחי, לחץ וגרור כרטיסיית מקטע שמאלה או ימינה. מופיע משולש קטן כדי לציין את המיקום החדש.

  עצה: גרירה ושחרור של כרטיסיות מקטעים היא הדרך הקלה ביותר לסדר את כל כרטיסיות המקטעים שלך בסדר אלפביתי או מספרי או בכל סדר אחר.

 • בחלק העליון של הרשימה מחברת בצד ימין, לחץ פעמיים על חץ הרשימה הנפתחת לצד שם המחברת. פעולה זו פותחת חלונית המציגה מקטעים בתוך כל מחברת פתוחה, דבר המאפשר לך לגרור כל כרטיסיית מקטע למעלה או למטה למיקום החדש, אפילו בין מחברות. בעת גרירת מקטע, מופיע קו אופקי המציין את המיקום החדש.

כדי להעביר מקטע מהמחברת הנוכחית לתיקיה או למחברת אחרת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחלק העליון של העמוד הנוכחי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית המקטע שברצונך להעביר ולאחר מכן לחץ על העברה או העתקה בתפריט הקיצור.

 2. בתיבת הדו-שיח העברה או העתקה של מקטע, בחר את המחברת או את המיקום שאליהם ברצונך להעביר את המקטע.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכרטיסיה של המקטע שאת שמו ברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שנה שם בתפריט הקיצור.

 2. הקלד שם חדש עבור המקטע ולאחר מכן הקש ENTER.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכרטיסיה של המקטע שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על מחק בתפריט הקיצור.

בכל עמוד במחברת שלך, באפשרותך להוסיף היפר-קישור מטקסט נבחר כדי לקפוץ למקטע אחר במחברת שלך. אפשרות זו שימושית לצורך יצירת הפניות מקושרות להערות או יצירת תוכן עניינים בעמוד הראשון של כל מקטע במחברת שלך.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכרטיסיה של המקטע שעליו הקישור אמור להצביע.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על העתק קישור למקטע.
  ההיפר-קישור למקטע שנבחר והכותרת של העמוד מועתקים ללוח.

 3. לחץ על המיקום בעמוד שאמור להכיל את ההיפר-קישור.

 4. בתפריט עריכה, לחץ על הדבק.
  OneNote מוסיף היפר-קישור שלחץ עליו מציג את מקטע היעד שלו.

  עצה: כדי לחזור במהירות לעמוד הקודם לאחר לחיצה על היפר-קישור, לחץ על לחצן הקודם בסרגל הכלים לגישה מהירה.

משאבים נוספים

כפי שצוין בסרטון הווידאו, אם אתה משתמש ב- OneNote עבור Windows, יש תוספת זמינה עם דרכים רבות עוד יותר לארגון ההערות. חפש והחלף תוכן, מיין את העמודים, הוסף תוכן עניינים ועוד. באפשרותך להוריד אותה ב- getonetastic.com

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×