בקר תחום של Windows Server 2008 R2 קורס כאשר שני הליכי משנה משתמשים באותו חיבור LDAP

סיכום

עדכון זה מתקן הפרת גישה על התהליך LSASS.exe. בעיה זו מתרחשת מאחר שהחיבור Lightweight Directory Access פרוטוקול (LDAP) מנותק ולאפס מהליך משנה אחר. לפני התקנת עדכון זה, עיין בסעיף תנאים מוקדמים .

כיצד לקבל עדכון זה

קטלוג Microsoft Update

כדי לפתור בעיה זו, יש להתקין עדכון זה מאתר האינטרנט .

מידע על פרטי העדכון

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין .

מידע בנושא רישום

כדי להשתמש בעדכון בחבילה זו, אינך צריך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

x86 Windows 7

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Ntdsa.mof

לא ישים

227,765

23-Mar-2016

22:38

לא ישים

Ntdsai.dll

6.1.7601.23571

2,025,472

10-Oct-2016

15:16

x86

x64 Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Ntdsctrs.ini

לא ישים

58,486

10-Oct-2016

16:27

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

25,550

10-Oct-2016

16:25

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

8,368

10-Oct-2016

16:27

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

61,684

10-Oct-2016

16:24

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

24,069

10-Oct-2016

16:24

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

7,695

10-Oct-2016

16:27

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

54,286

10-Oct-2016

15:33

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

22,929

10-Oct-2016

15:33

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

7,255

10-Oct-2016

15:33

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

60,800

10-Oct-2016

16:26

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

24,503

10-Oct-2016

16:22

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

8,031

10-Oct-2016

16:25

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

61,502

10-Oct-2016

16:23

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

24,821

10-Oct-2016

16:23

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

8,168

10-Oct-2016

16:23

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

58,156

10-Oct-2016

16:25

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

25,482

10-Oct-2016

16:25

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

8,284

10-Oct-2016

16:24

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

58,590

10-Oct-2016

16:26

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

24,090

10-Oct-2016

16:22

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

8,177

10-Oct-2016

16:23

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

40,580

10-Oct-2016

16:27

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

23,027

10-Oct-2016

16:24

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

8,891

10-Oct-2016

16:24

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

40,034

10-Oct-2016

16:24

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

23,790

10-Oct-2016

16:25

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

8,293

10-Oct-2016

16:23

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

63,530

10-Oct-2016

16:27

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

23,900

10-Oct-2016

16:23

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

7,839

10-Oct-2016

16:26

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

58,990

10-Oct-2016

16:24

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

24,779

10-Oct-2016

16:25

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

8,332

10-Oct-2016

16:24

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

57,834

10-Oct-2016

16:26

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

24,297

10-Oct-2016

16:27

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

7,821

10-Oct-2016

16:27

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

60,310

10-Oct-2016

16:24

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

24,922

10-Oct-2016

16:22

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

8,115

10-Oct-2016

16:23

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

57,258

10-Oct-2016

16:23

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

27,906

10-Oct-2016

16:22

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

10,526

10-Oct-2016

16:23

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

59,230

10-Oct-2016

16:23

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

24,062

10-Oct-2016

16:22

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

7,623

10-Oct-2016

16:27

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

54,780

10-Oct-2016

16:24

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

23,889

10-Oct-2016

16:27

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

7,635

10-Oct-2016

16:27

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

34,782

10-Oct-2016

16:22

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

22,757

10-Oct-2016

16:25

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

7,024

10-Oct-2016

16:26

לא ישים

Ntdsctrs.ini

לא ישים

36,464

10-Oct-2016

16:27

לא ישים

Report.ad.xml

לא ישים

22,781

10-Oct-2016

16:25

לא ישים

Rules.ad.xml

לא ישים

7,059

10-Oct-2016

16:26

לא ישים

Ntdsa.mof

לא ישים

227,765

23-Mar-2016

22:39

לא ישים

Ntdsai.dll

6.1.7601.23571

2,755,584

10-Oct-2016

15:33

x64


x86 Windows 7

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,462

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:21

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_45cced5738d1982fd179176deb452ab1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_cf5c6eae72398b52.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

712

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:21

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_f31338c730b60f30.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,527

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

15:40

פלטפורמה

לא ישים

x64 Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Amd64_000ecdd1123d7c1b5a22bddb5f63bdcb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_0824239a37a5885d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0c2781ed955a1e37092ee20cc37c3ef0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_afed8202381bbebe.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_13bb13148cf46bf84d0d8952408a3fb3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_665d4a8628059afb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1afc1678eb895fedc63f73580f7a5f72_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_7dde92d6c8d8415a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

716

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_23de526cd2740d4b675523202b5a45a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_339bc5d0443d5ba3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2702e36d109b4a81fd9959ce547f974d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_3cd432fc61820eb5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_28e6651cb0efaaaea8803987ffef6abc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_03fdd23986470532.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2f07d5fee50105d4f416020c7e6435b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_62beeb39a9677a46.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_326eb854465872eacb151ad009555803_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_84ea4d824857c191.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_43544ce6fae8cb3a08b3129942931318_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_ee2ba8174d96cbac.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_477d0673323d9f15e3488d94c2a64e67_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_49b39b3161e101d8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_604b93f4dd25421e4eda1a71d6b2cb60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_20451872109bee8c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_725241f3c415ac0ae9054ed2d4150801_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_eca5067da5d0b5a5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_8f4cbf961d1540d903d18d3df0813284_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_5dd09e2ffce37ced.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_b21649fbe87e5dbc1c4d9d1f2fadf72c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_745479e925520d36.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_bff7195077f48beda457cca43b5b6426_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_52281455f755f98f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_cfa7b64cafb7ca803276872e0c11d7d9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_30260994c9dcf0e9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_d2db517b0a908dc9baf17cafcfd6bccf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_238abc330149ac0d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_fdee78d91d0ccf8648d3ade9f9d48e38_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_2d784e6c2188be40.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

728

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_cs-cz_e46e305cc8d5638d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_de-de_7ed3a5bfc0f1b426.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_en-us_27c47bb8afcfbfeb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

15:40

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_es-es_278fd89caff6b190.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_fr-fr_ca474e9ba2c8c7f2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_hu-hu_11b7cee38728970e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_it-it_b46f44e279faad70.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_ja-jp_5694c3ef6d15bf4b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_ko-kr_f9fea0a45f868661.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:39

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_nl-nl_e0d06d1738d7bbf2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_pl-pl_270cc7991dfa29a6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_pt-br_2960b23d1c83bd8a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_pt-pt_2a4281a91bf32d66.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_ru-ru_70e5936d00d4bb92.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_sv-se_0ce07de1f7fdc5ed.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_tr-tr_b5edc828e6b9c7de.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_zh-cn_874ae62696f199fd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:39

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..ore-files.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_zh-tw_8b47237c9462766d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,259

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

16:39

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23571_none_4f31d44ae9138066.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,531

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

15:57

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

34,312

תאריך (UTC)

10-Oct-2016

שעה (UTC)

20:20

פלטפורמה

לא ישים


מצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

הפניות

למד אודות שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×