דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

קריטריוני שאילתה מסייעים לך להתמקד בפריטים ספציפיים במסד נתונים ב- Access. אם פריט תואם לכל הקריטריונים שאתה מזין, הוא מופיע בתוצאות השאילתה.

כדי להוסיף קריטריונים לשאילתה ב- Access, פתח את השאילתה בתצוגת עיצוב וזהה את השדות (עמודות) שעבורם ברצונך לציין קריטריונים. אם השדה אינו ברשת העיצוב, לחץ עליו פעמיים כדי להוסיף אותו אליה ולאחר מכן הזן את הקריטריון בשורה קריטריונים של שדה זה. אם אינך בטוח כיצד יש לעשות זאת, ראה מבוא לשאילתות.

קריטריון שאילתה הוא ביטוי ש- Access משווה לערכי שדות שאילתה כדי לקבוע אם לכלול את הרשומה המכילה כל ערך. לדוגמה, ‎= "Chicago"‎ הוא ביטוי ש- Access יכול להשוות לערכים בשדה טקסט בשאילתה. אם הערך עבור שדה זה ברשומה נתונה הוא "Chicago", ‏Access כולל את הרשומה בתוצאות השאילתה.

להלן כמה דוגמאות לקריטריונים נפוצים בשימוש שבאפשרותך להשתמש בהם כנקודת התחלה ליצירת קריטריונים. הדוגמאות מקובצות לפי סוגי נתונים.

בנושא זה

מבוא לקריטריוני שאילתה

קריטריון דומה לנוסחה — זוהי מחרוזת שעשויה להכיל הפניות לשדות, אופרטורים וקבועים. קריטריוני שאילתות מכונים גם ביטויים ב- Access.

הטבלאות הבאות מציגות מספר קריטריונים לדוגמה ומסבירות כיצד הם פועלים.

קריטריונים

תיאור

>25 ו- <50

קריטריון זה חל על שדה מספר, כגון Price (מחיר) או UnitsInStock (יחידות במלאי). הוא כולל רק את הרשומות שבהן שדה המחיר או היחידות במלאי מכיל ערך גדול יותר מ- 25 וקטן יותר מ- 50.

DateDiff ("yyyy", [BirthDate], Date()) > 30

קריטריון זה חל על שדה תאריך/שעה, כגון BirthDate (תאריך לידה). רק רשומות שבהן מספר השנים שבין תאריך הלידה של אדם והתאריך של היום גדול יותר מ- 30 נכללות בתוצאת השאילתה.

Is Null

קריטריון זה יכול לחול על כל סוג של שדה כדי להציג רשומות כאשר ערך השדה הוא Null.

כפי שניתן לראות, קריטריונים יכולים להיראות שונים מאוד זה מזה, בהתאם לסוג הנתונים של השדה שעליו הם חלים ולדרישות הספציפיות שלך. כמה מהקריטריונים פשוטים, ומשתמשים בקבועים ובאופרטורים בסיסיים. קריטריונים אחרים הם מורכבים, ומשתמשים בפונקציות ובאופרטורים מיוחדים, וכוללים הפניות לשדות.

נושא זה מפרט כמה קריטריונים הנמצאים בשימוש תכוף לפי סוג נתונים. אם הדוגמאות המופיעות בנושא זה אינן עונות על הצרכים הספציפיים שלך, ייתכן שיהיה עליך לכתוב קריטריונים משלך. לשם כך, תחילה עליך להכיר את הרשימה המלאה של הפונקציות, האופרטורים, התווים המיוחדים והתחביר עבור ביטויים המפנים לשדות וליטרלים.

כאן, תוכל לראות היכן וכיצד עליך להוסיף את הקריטריונים. כדי להוסיף קריטריונים לשאילתה, עליך לפתוח את השאילתה בתצוגת 'עיצוב'. לאחר מכן, עליך לזהות את השדות שעבורם ברצונך לציין קריטריונים. אם השדה אינו נמצא כבר ברשת העיצוב, עליך להוסיף אותו על-ידי גרירתו מחלון עיצוב השאילתה לרשת השדה, או על-ידי לחיצה כפולה על השדה (לחיצה כפולה על השדה מוסיפה אותו באופן אוטומטי לעמודה הריקה הבאה ברשת השדה.). לבסוף, עליך להקליד את הקריטריונים בשורה קריטריונים

קריטריונים שאתה מציין עבור שדות שונים בשורה קריטריונים משולבים באמצעות האופרטור AND. במילים אחרות, הקריטריונים שצוינו בשדות City (עיר) ו- BirthDate (תאריך לידה) מפורשים כך:

City = "Chicago" AND BirthDate < DateAdd (" yyyy ", -40, Date())

קריטריונים עבור עיר ותאריך_לידה

1. השדות City ו- BirthDate כוללים קריטריונים.

2. רק רשומות שבהן הערך של השדה City הוא Chicago יתאימו לקריטריון זה.

3. רק רשומות של אנשים שגילם 40 שנה לפחות יתאימו לקריטריון זה.

4. רק רשומות שממלאות את שני הקריטריונים ייכללו בתוצאה.

מה אם ברצונך לענות על אחד מהתנאים הללו בלבד? במילים אחרות, אם יש לך קריטריונים חלופיים, כיצד ניתן להזין אותם?

אם יש לך קריטריונים חלופיים, או שתי קבוצות של קריטריונים בלתי תלויים שבהן מספיק לעמוד בתנאים של קבוצה אחת, עליך להשתמש הן בשורה קריטריונים והן בשורה או ברשת העיצוב.

קריטריונים חלופיים

1. הקריטריון City (עיר) מצוין בשורה קריטריונים.

2. הקריטריון BirthDate (תאריך לידה) מצוין בשורה או.

קריטריונים שצוינו בשורה קריטריונים ובשורה או משולבים באמצעות האופרטור OR, כפי שמוצג להלן:

City = "Chicago" OR BirthDate < DateAdd("yyyy", -40, Date())‎

אם עליך לציין חלופות נוספות, השתמש בשורות שמתחת לשורה or.

לפני שתמשיך עם הדוגמאות, שים לב להערות הבאות:

 • אם הקריטריונים זמניים או משתנים לעתים קרובות, באפשרותך לסנן את תוצאת השאילתה במקום לשנות את קריטריוני השאילתה תדירות. מסנן הוא קריטריון זמני המשנה את תוצאת השאילתה מבלי לשנות את עיצוב השאילתה. לקבלת מידע נוסף אודות מסננים, עיין במאמר החלת מסנן להצגת רשומות נבחרות במסד נתונים של Access.

 • אם שדות הקריטריונים אינם משתנים, אך הערכים שבהם אתה מעוניין משתנים לעתים קרובות, באפשרותך ליצור שאילתת פרמטר. שאילתת פרמטר מבקשת מהמשתמש ערכי שדה ולאחר מכן משתמשת בערכים אלה כדי ליצור את קריטריוני השאילתה. לקבלת מידע נוסף אודות שאילתות פרמטר, עיין במאמר שימוש בפרמטרים בשאילתות ובדוחות.

קריטריונים עבור שדות טקסט, תזכיר והיפר-קישור

הדוגמאות הבאות הן עבור השדה CountryRegion (מדינה_אזור) בשאילתה המבוססת על טבלה שמאחסנת פרטים של אנשי קשר. הקריטריון מצוין בשורה קריטריונים של השדה ברשת העיצוב.

קריטריונים של מדינה/אזור

כברירת מחדל, קריטריון שאתה מציין עבור שדה היפר-קישור מוחל על חלק טקסט התצוגה של ערך השדה. כדי לציין קריטריונים עבור החלק 'מאתר משאבים אחיד' (URL) המוגדר כיעד עבור הערך, השתמש בביטוי HyperlinkPart. כך נראה התחביר עבור ביטוי זה: HyperlinkPart([Table1].[Field1],1) = "http://www.microsoft.com/"‎, כאשר Table1 הוא שם הטבלה המכילה את שדה ההיפר-קישור, Field1 הוא שדה ההיפר-קישור, ו- http://www.microsoft.com מהווה את כתובת ה- URL שברצונך להתאים.

כדי לכלול רשומות אשר...

השתמש בקריטריון זה

תוצאת שאילתה

תואמות בדיוק לערך מסוים, לדוגמה China

"China"

מחזירה רשומות שבהן השדה CountryRegion מוגדר כ- China.

אינן תואמות לערך מסוים, כגון Mexico

Not "Mexico"‎

מחזירה רשומות שבהן השדה CountryRegion מוגדר כמדינה/אזור שאינם Mexico.

מתחילות במחרוזת שצוינה, כגון U

Like U*‎

מחזירה רשומות עבור כל המדינות/אזורים ששמותיהם מתחילים באות "U", כגון UK,‏ USA ועוד.

הערה: כאשר הכוכבית (*) משמשת בביטוי, היא מייצגת כל מחרוזת של תווים — היא נקראת גם 'תו כללי'. לקבלת רשימה של תווים כאלה, עיין במאמר מדריך לתווים כלליים ב- Access.

אינן מתחילות במחרוזת שצוינה, כגון U

Not Like U*‎

מחזירה רשומות עבור כל המדינות/האזורים ששמותיהם מתחילים בתו שאינו "U".

מכילות את המחרוזת שצוינה, כגון Korea

Like "*Korea*"‎

מחזירה רשומות עבור כל המדינות/האזורים שמכילים את המחרוזת "Korea".

לא כוללת את המחרוזת שצוינה, כגון Korea

Not Like "*Korea*"‎

מחזירה רשומות עבור כל המדינות/האזורים שאינם כוללים את המחרוזת "Korea".

מסתיימות במחרוזת שצוינה, כגון "ina"

Like "*ina"‎

מחזירה רשומות עבור כל המדינות/האזורים ששמותיהם מסתיימים ב- "ina", כגון China ו- Argentina.

אינן מסתיימות במחרוזת שצוינה, כגון "ina"

Not Like "*ina"‎

מחזירה רשומות עבור כל המדינות/האזורים ששמותיהם אינם מסתיימים ב- "ina", כגון China ו- Argentina.

מכילות ערכי Null (או ערכים חסרים)

Is Null

מחזירה רשומות שבהן אין ערך בשדה.

אינן מכילות ערכי Null

Is Not Null

מחזירה רשומות שבהן הערך אינו חסר בשדה.

מכילות מחרוזות באורך אפס

"" (זוג מירכאות)

מחזירה רשומות שבהן השדה מוגדר כערך ריק (אך לא Null). לדוגמה, רשומות של מכירות שבוצעו במחלקה אחרת עשויות להכיל ערך ריק בשדה CountryRegion.

אינן מכילות מחרוזות באורך אפס

Not ""‎

מחזירה רשומות שבהן השדה CountryRegion מכיל ערך שאינו ריק.

מכילות ערכי Null או מחרוזות באורך אפס

‎"" Or Is Null

מחזירה רשומות שאין בשדה שלהן ערך או שהשדה מוגדר כערך ריק.

אינו ריקות או שלא חסרים בהן ערכים

Is Not Null And Not ""‎

מחזירה רשומות שבהן בשדה CountryRegion מופיע ערך שאינו ריק ושאינו Null.

מתאימות לסדר עקבי של ערך מסוים, כגון Mexico, בעת מיון בסדר אלפביתי

‎>= "Mexico"‎

מחזירה רשומות של כל המדינות/אזורים, החל מ- Mexico והלאה, עד לאות האחרונה באלפבית.

כלולות בטווח ספציפי, כגון A עד D

Like "[A-D]*"‎

מחזירה רשומות עבור מדינות/אזורים ששמותיהם מתחילים באותיות "A" עד "D".

תואמות לאחד משני ערכים, כגון USA או UK

"USA" Or "UK"

מחזירה רשומות עבור USA ו- UK.

מכילות אחד מהערכים ברשימת ערכים

In("France", "China", "Germany", "Japan")‎

מחזירה רשומות עבור כל המדינות/אזורים שצוינו ברשימה.

מכילות תווים מסוימים במיקום מסוים בערך השדה

Right([CountryRegion], 1) = "y"‎

מחזירה רשומות עבור כל המדינות/אזורים שבהם האות האחרונה היא "y".

עונות על דרישות אורך

Len([CountryRegion]) > 10

מחזירה רשומות עבור מדינות/אזורים ששמותיהם ארוכים יותר מ- 10 תווים.

תואמות לתבנית מסוימת

Like "Chi??"‎

מחזירה רשומות עבור מדינות/אזורים, כגון China ו- Chile, ששמותיהם באורך 5 תווים וששלושת התווים הראשונים שלהם הם "Chi".

הערה: התווים ? ו _, כאשר נעשה בהם שימוש בביטוי, מייצגים תו בודד - גם הם נקראים תווים כלליים. לא ניתן להשתמש בתו _ בביטוי שכולל גם את התו ? , וגם לא ניתן להשתמש בו בביטוי שכולל את התו הכללי *. באפשרותך להשתמש בתו הכללי _ בביטוי שמכיל גם את התו הכללי %.

קריטריונים עבור שדות מספר, מטבע ומספור אוטומטי

הדוגמאות הבאות הן עבור השדה UnitPrice (מחיר_יחידה) בשאילתה המבוססת על טבלה המאחסנת מידע על מוצרים. הקריטריון מופיע בשורה קריטריונים של השדה ברשת עיצוב השאילתה.

קריטריונים של מחיר ליחידה

כדי לכלול רשומות אשר...

השתמש בקריטריון זה

תוצאת שאילתה

תואמות בדיוק לערך מסוים, כגון 100

100

מחזירה רשומות שבהן מחיר המוצר ליחידה הוא $100.

אינן תואמות לערך מסוים, כגון 1000

Not 1000

מחזירה רשומות שבהן מחיר המוצר ליחידה אינו $1000.

מכילות ערך הקטן מערך מסוים, כגון 100

< < 100
<= 100

מחזירה רשומות שבהן המחיר ליחידה קטן מ-$100 (<100). הביטוי השני (<=100) מציג רשומות שבהן המחיר ליחידה קטן או שווה ל- $100.

מכילות ערך הגדול מערך מסוים, כגון 99.99

>99.99
>הנוסחה =99.99

מחזירה רשומות שבהן המחיר ליחידה גדול מ- $99.99 (>99.99). הביטוי השני מציג רשומות שבהן המחיר ליחידה גדול מ- $99.99 או שווה ל- $99.99.

מכילות אחד משני הערכים, כגון 20 או 25

20‎ or 25

מחזירה רשומות שבהן המחיר ליחידה הוא $20 או $25.

מכילות ערך הכלול בטווח ערכים

>49.99 <99.99
-או-
בין 50 ל- 100

מחזירה רשומות שבהן המחיר ליחידה הוא בין (אך לא כולל) $49.99 ל- $99.99.

מכילות ערך שאינו כלול בטווח מסוים

‎<50 or >100

מחזירה רשומות שבהן המחיר ליחידה אינו בין $50 ל- $100.

מכילות ערך אחד מתוך ערכים מסוימים רבים

In(20, 25, 30)‎

מחזירה רשומות שבהן המחיר ליחידה הוא $20, $25, או $30.

מכילות ערך המסתיים בספרות שצוינו

Like "*4.99"‎

מחזירה רשומות שבהן המחיר ליחידה מסתיים ב- "4.99", כגון $4.99, ‏$14.99, ‏$24.99 וכן הלאה.

הערה: התווים * ו- %, כאשר נעשה בהם שימוש בביטוי, מייצגים מספר כלשהו של תווים - גם הם נקראים תווים כלליים. התו % לא יכול להופיע באותו הביטוי עם התו * ובנוסף אינו יכול להופיע בביטוי עם התו הכללי ?‏ . באפשרותך להשתמש בתו הכללי % בביטוי שמכיל גם את התו הכללי _.

מכילות ערכי Null Null (או ערכים חסרים)

Is Null

מחזירה רשומות שבהן לא מוזן אף ערך בשדה UnitPrice.

מכילות ערכים שאינם Null

Is Not Null

מחזירה רשומות שבהן הערך בשדה UnitPrice אינו חסר.

קריטריונים עבור שדות תאריך/שעה

הדוגמאות הבאות הן עבור השדה OrderDate (תאריך_הזמנה) בשאילתה המבוססת על טבלה המאחסנת מידע אודות הזמנות. הקריטריון מופיע בשורה קריטריונים של השדה ברשת עיצוב השאילתה.

הקריטריון OrderDate

כדי לכלול רשומות אשר ...

השתמש בקריטריון זה

תוצאת שאילתה

תואמות בדיוק לערך מסוים, כגון 2/2/2006

#02/02/2006#

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו ב- 2 בפברואר 2006. זכור להוסיף לפני ואחרי ערכי התאריך את התו # כך של- Access תהיה אפשרות להבחין בין מחרוזות של ערכי שדה למחרוזות טקסט.

אינן תואמות לערך מסוים, כגון 2/2/2006

Not #2/2/2006#

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו ביום שאינו 2 בפברואר, 2006.

מכילות ערכים המופיעים לפני תאריך מסוים, כגון 2/2/2006

‎< #02/02/2006#

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו לפני 2 בפברואר 2006.

להצגת עסקאות שבוצעו בתאריך זה או לפניו, השתמש באופרטור <= במקום באופרטור < .

מכילות ערכים המופיעים אחרי תאריך מסוים, כגון 2/2/2006

‎> #02/02/2006#

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו אחרי 2 בפברואר 2006.

להצגת עסקאות שבוצעו בתאריך זה או אחריו, השתמש באופרטור >= במקום באופרטור < .

מכילות ערכים הכלולים בטווח תאריכים

‎>#2/2/2006# and <#2/4/2006#

מחזירה רשומות בהן העסקאות התבצעו בין 2 בפברואר 2006 ו- 4 בפברואר 2006.

באפשרותך גם להשתמש באופרטור Between כדי לסנן טווח של ערכים, כולל נקודות הקצה. לדוגמה, Between #2/2/2006# and #2/4/2006# is the same as >=#2/2/2006# and <=#2/4/2006# ‎.

מכילות ערכים שאינם כלולים בטווח

‎<#2/2/2006# or >#2/4/2006#

מחזירה רשומות שבהן העסקאות בוצעו לפני 2 בפברואר 2006 או אחרי 4 בפברואר 2006.

מכילות אחד משני הערכים, כגון 2/2/2006 או 2/3/2006

‎#2/2/2006# or #2/3/2006#

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו ב- 2 בפברואר 2006 או - 3 בפברואר 2006.

מכילות ערך אחד מתוך ערכים רבים

In (#2/1/2006#, #3/1/2006#, #4/1/2006#)‎

מחזירה רשומות שבהן העסקאות בוצעו ב-1 בפברואר 2006, ב- 1 במרץ 2006 או ב- 1 באפריל 2006.

מכילות תאריך השייך לחודש מסוים (ללא קשר לשנה), כגון דצמבר

DatePart("m", [SalesDate]) = 12

מחזירה רשומות שבהן עסקאות בוצעו בחודש דצמבר של כל שנה שהיא.

מכילות תאריך השייך לרבעון מסוים (ללא קשר לשנה), כגון הרבעון הראשון

DatePart("q", [SalesDate]) = 1

מחזירה רשומות שבהן העסקאות בוצעו ברבעון הראשון של כל שנה שהיא.

מכילות את התאריך של היום

Date()‎

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו ביום הנוכחי. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות שעבורן השדה OrderDate מוגדר כ- 2 בפברואר, 2006.

מכילות את התאריך של אתמול

Date()-1

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו ביום שקדם ליום הנוכחי. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור 1 בפברואר, 2006.

מכילות את התאריך של מחר

Date() + 1

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו ביום שאחרי היום הנוכחי. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור 3 בפברואר, 2006.

מכילות תאריכים השייכים לשבוע הנוכחי

DatePart("ww", [SalesDate]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [SalesDate]) = Year(Date())‎

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו במהלך השבוע הנוכחי. שבוע מתחיל ביום ראשון ומסתיים ביום שבת.

מכילות תאריכים השייכים לשבוע שעבר

Year([SalesDate])* 53 + DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1‎

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו במהלך השבוע שעבר. שבוע מתחיל ביום ראשון ומסתיים ביום שבת.

מכילות תאריכים השייכים לשבוע הבא

Year([SalesDate])* 53+DatePart("ww", [SalesDate]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

מחזירה רשומות של עסקאות שיתבצעו בשבוע הבא. שבוע מתחיל ביום ראשון ומסתיים ביום שבת.

מכילות תאריך השייך לשבעת הימים האחרונים

Between Date() and Date()-6

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו במהלך 7 הימים האחרונים. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור התקופה שבין 24 בינואר 2006 עד 2 בפברואר 2006.

מכילות תאריך השייך לחודש הנוכחי

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And Month([SalesDate]) = Month(Now())‎

מחזירה רשומות עבור החודש הנוכחי. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור פברואר 2006.

מכילות תאריך השייך לחודש הקודם

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

מחזירה רשומות עבור החודש הקודם. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור ינואר 2006.

מכילות תאריך השייך לחודש הבא

Year([SalesDate])* 12 + DatePart("m", [SalesDate]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

מחזירה רשומות עבור החודש הבא. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור מרץ 2006.

מכילות תאריך שנמצא בטווח שבין 30 או 31 הימים האחרונים

Between Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))‎

שווי רשומות מכירות של חודש. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור התקופה שבין 2 בינואר 2006 ל- 2 בפברואר 2006.

מכילות תאריך השייך לרבעון הנוכחי

Year([SalesDate]) = Year(Now()) And DatePart("q", Date()) = DatePart("q", Now())‎

מחזירה רשומות עבור הרבעון הנוכחי. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור הרבעון הראשון של 2006.

מכילות תאריך השייך לרבעון הקודם

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

מחזירה רשומות עבור הרבעון הקודם. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור הרבעון האחרון של 2005.

מכילות תאריך השייך לרבעון הבא

Year([SalesDate])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

מחזירה רשומות עבור הרבעון הבא. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור הרבעון השני של 2006.

מכילות תאריך השייך לשנה הנוכחית

Year([SalesDate]) = Year(Date())‎

מחזירה רשומות עבור השנה הנוכחית. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור שנת 2006.

מכילות תאריך השייך לשנה שעברה

Year([SalesDate]) = Year(Date()) - 1

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו במהלך השנה שעברה. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור שנת 2005.

מכילות תאריך השייך לשנה הבאה

Year([SalesDate]) = Year(Date()) + 1

מחזירה רשומות של עסקאות עם תאריך של השנה הבאה. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור שנת 2007.

מכילות תאריך בתקופה שבין 1 בינואר ועד היום (רשומות מסוג 'השנה עד כה')

Year([SalesDate]) = Year(Date()) and Month([SalesDate]) <= Month(Date()) and Day([SalesDate]) <= Day (Date())‎

מחזירה רשומות של עסקאות שהתאריכים שלהם כלולים בתקופה שבין 1 בינואר בשנה הנוכחית והיום. אם התאריך של היום הוא 2/2/2006, תראה רשומות עבור התקופה שבין 1 בינואר 2006 עד 2 בפברואר 2006.

מכילות תאריך שחל בעבר

‎< Date()‎

מחזירה רשומות של עסקאות שבוצעו לפני היום.

מכילות תאריך שיחול בעתיד

‎> Date()‎

מחזירה רשומות של עסקאות שיתבצעו אחרי היום.

מסננות לערכי Null (או ערכים חסרים)

Is Null

מחזירה רשומות בהן תאריך העסקה חסר.

מסננות עבור ערכים שאינם Null

Is Not Null

מחזירה רשומות שבהן תאריך העסקה ידוע.

קריטריונים עבור שדות מסוג כן/לא

בתור דוגמה, הטבלה 'לקוחות' מכילה שדה 'כן/לא' שנקרא Active, המציין אם חשבון של לקוח הנו פעיל כעת. הטבלה הבאה מראה כיצד ערכים המוזנים בשורה 'קריטריונים' עבור שדה 'כן/לא' מוערכים.

ערך שדה

Result

Yes,‏ True, ‏1, או ‎-1

בדיקת הערך Yes. ערך של 1 או ‎-1 מומר לערך "True" בשורה 'קריטריונים' לאחר הזנתו.

No,‏ False, או 0

בדיקת הערך No. ערך של 0 מומר לערך "False" בשורה 'קריטריונים' לאחר הזנתו.

הערך No ‏(Null)

ללא בדיקה

כל מספר שאינו 1, ‎-1, או 0

אין תוצאות אם מדובר בערך הקריטריונים היחיד בשדה

כל מחרוזת תווים אחר שאינה Yes,‏ No,‏ True, או False

השאילתה מפסיקה לפעול עקב שגיאת אי התאמה של סוג הנתונים

קריטריונים עבור שדות אחרים

קבצים מצורפים    בשורהקריטריונים, הקלד Is Null כדי לכלול רשומות שאינן מכילות קבצים מצורפים כלשהם. הקלד Is Not Null כדי לכלול רשומות המכילות קבצים מצורפים.

שדות בדיקת מידע    ישנם שני סוגים של שדות בדיקת מידע: השדות שבודקים ערכים במקור נתונים קיים (באמצעות מפתח זר) והשדות שמבוססים על רשימת ערכים שמצוינים כאשר שדה בדיקת המידע נוצר.

שדות בדיקת מידע המבוססים על רשימה של ערכים מצוינים הם שדות מסוג הנתונים 'טקסט' וקריטריונים תקפים הם מאותו סוג של שדות טקסט אחרים.

הקריטריונים שבהם באפשרותך להשתמש בשדה בדיקת מידע המבוססים על ערכים ממקור נתונים קיים תלויים בסוג הנתונים של המפתח הזר, ולא בסוג הנתונים שאותם אתה מחפש. לדוגמה, ייתכן שיהיה לך שדה בדיקת מידע המציג שם עובד, אך משתמש במפתח זר מסוג הנתונים 'מספר'. מאחר שהשדה מאחסן מספר במקום טקסט, עליך להשתמש בקריטריונים הפועלים עבור מספרים; כלומר, >2.

אם אינך יודע מהו סוג הנתונים של המפתח הזר, באפשרותך לבחון את טבלת המקור בתצוגת עיצוב כדי לקבוע את סוגי הנתונים של השדה. לשם כך:

 1. אתר את טבלת המקור בחלונית הניווט.

 2. פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב על-ידי:

  • לחיצה על הטבלה ולאחר מכן הקשה על CTRL+ENTER

  • לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה ולאחר מכן לחיצה על תצוגת עיצוב.

 3. סוג הנתונים עבור כל שדה מפורט בעמודה סוג נתונים של רשת עיצוב הטבלה.

שדות מרובי ערכים    נתונים בשדה מרובה ערכים מאוחסנים כשורות בטבלה מוסתרת אשר Access יוצר ומאכלס כדי לייצג את השדה. בתצוגת עיצוב שאילתה, הדבר מיוצג ברשימת שדות באמצעות שדה הניתן להרחבה. כדי להשתמש בקריטריונים עבור שדה מרובה ערכים, עליך לספק קריטריונים לשורה יחידה של הטבלה המוסתרת. לשם כך:

 1. צור שאילתה המכילה את השדה מרובה הערכים ופתח אותה בתצוגת עיצוב.

 2. הרחב את השדה מרובה הערכים על-ידי לחיצה על סימן החיבור (+) שלצדו - אם השדה כבר מורחב, זהו סימן חיסור (-). מתחת לשם השדה, תראה שדה המייצג ערך יחיד של השדה מרובה הערכים. לשדה זה יהיה שם זהה לזה של השדה מרובה הערכים, בתוספת המחרוזת ‎.Value.

 3. גרור את השדה מרובה הערכים ואת שדה הערך היחיד שלו לעמודות נפרדות ברשת העיצוב. אם ברצונך לראות רק את השדה מרובה הערכים השלם בתוצאות שלך, נקה את תיבת הסימון הצגה עבור שדה הערך היחיד.

 4. הקלד את הקריטריונים שלך בשורה קריטריונים עבור שדה הערך היחיד, תוך שימוש בקריטריונים המתאימים לסוג הנתונים שהערכים מייצגים.

 5. כל ערך בשדה מרובה הערכים יוערך בנפרד באמצעות הקריטריונים שתספק. לדוגמה, ייתכן שיש לך שדה מרובה ערכים המאחסן רשימת מספרים. אם תספק את הקריטריונים ‎>5 AND <3, כל רשימה הכוללת לפחות ערך אחד גדול מ- 5 וגםערך אחד קטן מ- 3, תתאים.

למידע נוסף

מבוא לשאילתות

יצירת שאילתת בחירה פשוטה

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×