מאפייני הבעיה

לאחר התקנת , כל סריקה תקינות בודק קובץ המערכת (SFC) מדווח ופותר שגיאה בנוגע הקובץ הבא:

%windir%\system32\drivers\en-US\usbhub.sys.mui

הגורם

בעיה זו מתרחשת מאחר שהקובץ usbhub.sys.mui הפניה ומקושר ברכיבי winsxs שני:

  • usb.inf.resources

  • usbport.inf.resources


באוסף העדכונים KB3125574, הרכיב usbport.inf.resources נכלל, אך הרכיב usb.inf.resources אינו כלול. הקובץ usbhub.sys.mui נתקל בבעיה בסריקות תקינות SFC מאחר שהיא מהווה חלק usb.inf.resources את ורכיבים usbport.inf.resources.

כיצד לקבל עדכון זה

חשוב אם התקנת ערכת שפה לאחר שתתקין עדכון זה, עליך להתקין מחדש עדכון זה. לכן, אנו ממליצים לך להתקין בכל שפה ערכות הדרוש לך לפני התקנת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה .

שיטה 1: Windows Update

עדכון זה מסופק כעדכון מומלץ באתר Windows Update. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן להפעיל את Windows Update, ראה .

שיטה 2: מרכז ההורדות של Microsoft

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

מערכת הפעלה

עדכון

כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 7

Download

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7

Download

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2

Download

כל הגרסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של Windows Server 2008 R2

Download

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקווניםMicrosoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע על פרטי העדכון

דרישות מוקדמות

כדי להחיל עדכון זה, עליך להתקין את .

מידע בנושא רישום

כדי להחיל עדכון זה, אין צורך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

ia64 Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Usb.inf_loc

לא ישים

13,910

16-Aug-2016

21:41

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,962

16-Aug-2016

20:39

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,094

16-Aug-2016

21:41

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,898

16-Aug-2016

21:41

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,936

16-Aug-2016

21:40

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,900

16-Aug-2016

21:41

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,882

16-Aug-2016

21:40

לא ישים

Usbccgp.sys

6.1.7601.23529

222,720

16-Aug-2016

20:24

IA-64

Usbhub.sys

6.1.7601.23529

974,336

16-Aug-2016

20:24

IA-64

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,720

16-Aug-2016

21:42

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,236

16-Aug-2016

20:39

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,684

16-Aug-2016

21:42

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,186

16-Aug-2016

21:42

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,164

16-Aug-2016

21:41

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,172

16-Aug-2016

21:41

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,182

16-Aug-2016

21:40

לא ישים

Usbd.sys

6.1.7601.23529

12,032

16-Aug-2016

20:24

לא ישים

Usbehci.sys

6.1.7601.23529

143,872

16-Aug-2016

20:24

IA-64

Usbhub.sys

6.1.7601.23529

974,336

16-Aug-2016

20:24

IA-64

Usbohci.sys

6.1.7601.23529

64,000

16-Aug-2016

20:24

IA-64

Usbport.sys

6.1.7601.23529

651,264

16-Aug-2016

20:24

IA-64

Usbuhci.sys

6.1.7601.23529

86,016

16-Aug-2016

20:24

IA-64

x64 Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Usb.inf_loc

לא ישים

13,910

16-Aug-2016

21:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,962

16-Aug-2016

21:03

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,222

16-Aug-2016

21:50

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,094

16-Aug-2016

21:53

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,042

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,898

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,130

16-Aug-2016

21:53

לא ישים

Usbccgp.sys

6.1.7601.23529

99,840

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.23529

343,552

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,720

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,236

16-Aug-2016

21:03

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

26,234

16-Aug-2016

21:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,684

16-Aug-2016

21:53

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,516

16-Aug-2016

21:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,186

16-Aug-2016

21:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,386

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usbd.sys

6.1.7601.23529

7,808

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbehci.sys

6.1.7601.23529

56,320

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.23529

343,552

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbohci.sys

6.1.7601.23529

25,600

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbport.sys

6.1.7601.23529

327,168

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbuhci.sys

6.1.7601.23529

30,720

16-Aug-2016

20:40

x64

Usb.inf_loc

לא ישים

13,958

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,014

16-Aug-2016

21:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,970

16-Aug-2016

21:56

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,910

16-Aug-2016

21:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,074

16-Aug-2016

21:50

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,962

16-Aug-2016

21:03

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,222

16-Aug-2016

21:50

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,968

16-Aug-2016

21:53

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,094

16-Aug-2016

21:53

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,962

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,972

16-Aug-2016

21:50

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,042

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,898

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,936

16-Aug-2016

21:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,962

16-Aug-2016

21:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,130

16-Aug-2016

21:53

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,144

16-Aug-2016

21:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,962

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,096

16-Aug-2016

21:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,142

16-Aug-2016

21:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,984

16-Aug-2016

21:54

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,926

16-Aug-2016

21:53

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,900

16-Aug-2016

21:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,882

16-Aug-2016

21:54

לא ישים

Usbccgp.sys

6.1.7601.23529

99,840

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.23529

343,552

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,226

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

26,754

16-Aug-2016

21:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,276

16-Aug-2016

21:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,720

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

25,244

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,236

16-Aug-2016

21:03

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

26,234

16-Aug-2016

21:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,266

16-Aug-2016

21:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,684

16-Aug-2016

21:53

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,236

16-Aug-2016

21:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,450

16-Aug-2016

21:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,516

16-Aug-2016

21:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,186

16-Aug-2016

21:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,164

16-Aug-2016

21:51

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,236

16-Aug-2016

21:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,386

16-Aug-2016

21:55

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,950

16-Aug-2016

21:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,286

16-Aug-2016

21:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

26,244

16-Aug-2016

21:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

25,504

16-Aug-2016

21:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,270

16-Aug-2016

21:53

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

26,240

16-Aug-2016

21:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,172

16-Aug-2016

21:51

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,182

16-Aug-2016

21:56

לא ישים

Usbd.sys

6.1.7601.23529

7,808

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbehci.sys

6.1.7601.23529

56,320

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbhub.sys

6.1.7601.23529

343,552

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbohci.sys

6.1.7601.23529

25,600

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbport.sys

6.1.7601.23529

327,168

16-Aug-2016

20:40

x64

Usbuhci.sys

6.1.7601.23529

30,720

16-Aug-2016

20:40

x64

x86 Windows 7

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Usb.inf_loc

לא ישים

13,910

16-Aug-2016

20:50

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,962

16-Aug-2016

20:41

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,222

16-Aug-2016

20:50

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,094

16-Aug-2016

20:50

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,042

16-Aug-2016

20:55

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,898

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,130

16-Aug-2016

20:53

לא ישים

Usbccgp.sys

6.1.7601.23529

76,288

16-Aug-2016

20:27

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.23529

259,072

16-Aug-2016

20:27

x86

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,720

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,236

16-Aug-2016

20:41

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

26,234

16-Aug-2016

20:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,684

16-Aug-2016

20:53

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,516

16-Aug-2016

20:51

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,186

16-Aug-2016

20:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,386

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usbd.sys

6.1.7601.23529

6,016

16-Aug-2016

20:26

לא ישים

Usbehci.sys

6.1.7601.23529

46,592

16-Aug-2016

20:26

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.23529

259,072

16-Aug-2016

20:27

x86

Usbohci.sys

6.1.7601.23529

20,480

16-Aug-2016

20:26

x86

Usbport.sys

6.1.7601.23529

285,696

16-Aug-2016

20:26

x86

Usbuhci.sys

6.1.7601.23529

24,576

16-Aug-2016

20:26

x86

Usb.inf_loc

לא ישים

13,958

16-Aug-2016

20:53

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,014

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,970

16-Aug-2016

20:54

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,910

16-Aug-2016

20:50

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,074

16-Aug-2016

20:54

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,962

16-Aug-2016

20:41

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,222

16-Aug-2016

20:50

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,968

16-Aug-2016

20:56

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,094

16-Aug-2016

20:50

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,962

16-Aug-2016

20:51

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,972

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,042

16-Aug-2016

20:55

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,898

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,936

16-Aug-2016

20:53

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,962

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,130

16-Aug-2016

20:53

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,144

16-Aug-2016

20:51

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,962

16-Aug-2016

20:50

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,096

16-Aug-2016

20:51

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

14,142

16-Aug-2016

20:51

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,984

16-Aug-2016

20:51

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,926

16-Aug-2016

20:51

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,900

16-Aug-2016

20:54

לא ישים

Usb.inf_loc

לא ישים

13,882

16-Aug-2016

20:54

לא ישים

Usbccgp.sys

6.1.7601.23529

76,288

16-Aug-2016

20:27

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.23529

259,072

16-Aug-2016

20:27

x86

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,226

16-Aug-2016

20:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

26,754

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,276

16-Aug-2016

20:55

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,720

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

25,244

16-Aug-2016

20:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,236

16-Aug-2016

20:41

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

26,234

16-Aug-2016

20:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,266

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,684

16-Aug-2016

20:53

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,236

16-Aug-2016

20:53

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,450

16-Aug-2016

20:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,516

16-Aug-2016

20:51

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,186

16-Aug-2016

20:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,164

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,236

16-Aug-2016

20:55

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,386

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,950

16-Aug-2016

20:55

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,286

16-Aug-2016

20:53

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

26,244

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

25,504

16-Aug-2016

20:52

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,270

16-Aug-2016

20:53

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

26,240

16-Aug-2016

20:56

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,172

16-Aug-2016

20:54

לא ישים

Usbport.inf_loc

לא ישים

24,182

16-Aug-2016

20:56

לא ישים

Usbd.sys

6.1.7601.23529

6,016

16-Aug-2016

20:26

לא ישים

Usbehci.sys

6.1.7601.23529

46,592

16-Aug-2016

20:26

x86

Usbhub.sys

6.1.7601.23529

259,072

16-Aug-2016

20:27

x86

Usbohci.sys

6.1.7601.23529

20,480

16-Aug-2016

20:26

x86

Usbport.sys

6.1.7601.23529

285,696

16-Aug-2016

20:26

x86

Usbuhci.sys

6.1.7601.23529

24,576

16-Aug-2016

20:26

x86


ia64 Windows Server 2008 R2

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Ia64_0e323720a6bb78490f9c35dfcf395508_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_15b320ede199dc35.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

647

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_0fa5abe9b0bad7f6bf0a49e0d73b5af1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_ff157786270b350c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

651

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_279642e8ae2499d6f4dc7b0d93ed7779_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_9182d869b13f1799.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

651

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_3ba224e11d770f8da50e874dc7d9604f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_da4b404b9d9f6299.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

651

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_4184ff6ffe96851a025cfb74956afa85_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_ae853e8ac09a3da5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

651

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_5352e83a8beadfe102bb44c518b1e7ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_abf531e65663feed.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

651

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_55fc7de02f6b2b5afce04997fca50be4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_fe8e87e20c00394d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

647

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_568092c86691281029754f396617e52c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_eb10a6ff4c6741a3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

647

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_86d872aa3459370097e191f83caec740_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_579a7c41103550d7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

651

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_8aa6741ae6a429dd99faf9adca304a39_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_25ee61c88721c290.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

647

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_b3d134a718a7bc47df08a38f3ff7452e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_615a4d588c242d31.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

647

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_bef7d951371e15d8fc306313cec7592a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_cd2ab4641ef0d6e2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

647

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_e16d312d009a202f20de6d1d617c5c35_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_8ec1ee248208463e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

651

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_e4af310490839d21edeb8eccebe1d215_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_99b6d7ba8ba162b3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

647

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_de-de_82ba38c998e7a138.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,616

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:01

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_en-us_2bab0ec287c5acfd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,616

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

20:56

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fr-fr_ce2de1a57abeb504.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,616

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:49

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ja-jp_5a7b56f9450bac5d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,616

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:49

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ko-kr_fde533ae377c7373.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,616

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:49

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_zh-cn_8b3179306ee7870f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,616

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:49

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_zh-tw_8f2db6866c58637f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,616

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:54

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_cd8513b285d3e5ff.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,062

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_de-de_47a89a6d2f5a8509.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,200

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:01

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_en-us_f09970661e3890ce.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,200

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

20:56

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fr-fr_931c4349113198d5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,200

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:49

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ja-jp_1f69b89cdb7e902e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,200

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:49

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ko-kr_c2d39551cdef5744.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,200

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:49

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_zh-cn_501fdad4055a6ae0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,200

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:49

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_zh-tw_541c182a02cb4750.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,200

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:54

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_c04f0c2f7aef33e6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,146

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,964

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

x64 Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Amd64_01ce450c3ffe42ca0ddd923977ea9d55_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_cb2a49917abe0702.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

702

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_01f46af9f9bff53070600215fc5e1767_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_81ab4278d8ade9fe.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_06db5ca6b9d8c6328d7b1c6cecf6642a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_e3a3447a64b64d1a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_07828d1a38978954680719dce16c39b5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_1a6144ee5520e8f3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

702

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_09a63ac93048e850a1b4ddcc5c4fe87e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_a70d3dc0a57c33ff.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0dfae6b905a5396ea345aaa9b8866890_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_8df447fee64a3b4c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1421c720f6ce3f75cd77574e6296d016_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_79482bb20485572e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1436f3ec44fd1ee900b2746bc681037b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_182e9f36054ccbef.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1539f159b41ccfe08e1428c4d0cea257_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_0438178a69866448.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_207f469868a35746d9c5cca1c5c07522_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_6f3e795834a89511.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_20d8548a57429cf0edafca9c9af9d6dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_6e23f0a396ff4a49.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2573e7926b50e33ad03ba87222670644_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_c27d394a394fc9ca.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3025d86498b7907e3c424cf829b9d1f2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_b6768ddbc3cfb67e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3812313bb824534886e4f36ced347592_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_8d1d08047ba42b1a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3982931ca4449d528af51ff855376d74_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_f90f3a52402a0d8c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3dd139325ce2c4c5974e3cede685ac7a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_c596bdb5dbaf499a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_404114995e530e863ecf2753109b5d9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_5722ad95c446f3ba.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_45a815bc6db83a8e371d15e3c0451af1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_27ec4bc783f46ed9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_496b6eb9093f0dcc8de6df3154bcc051_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_0bf4847768762ac6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_4b94898c0b64063c98827dbcd5a4725a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_ec0373f20048099e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_4f86fa06cfcaa0d71b2c41890d2b7a59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_dbced37fa847d06d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_5b0a089d2401a3cdc2b6e0d1da3f9ead_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_f19db58a403c0636.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

702

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_5fce88f361b3e7d71db08e3cce584015_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_3c403732483ebe8f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_6220845862fd5b4d81c688c06f55f973_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_baea8aa96f25badd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_6732230603a1dcb9236381de2553b615_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_99f146386a823d22.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_6aac6014720e8027fd18c19a7cf72003_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_e37f2c3d289e8e0f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_6baadea016c204ded9c70ee89b8aae90_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_ea1916853222d04a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_6e4f3178d309f4c476ed88f2f829a604_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_beeb686c0d5c70b8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_6f8259c575a0db4da9cc27ba2011f9ce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_d1ad77d5837f88b5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_710aed23c3ec5a3dd44f6bd1bbef876f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_e3b9218a2d6e0b26.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_7181332958f1045f6e246e9c09a8e5d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_51cefe3dc5b81a4d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_725d484fb412e0082ea0de4588e86e28_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_e291baa5d090b9f3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_745fd1f09612190c721655457836b561_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_bb21dc32a08d9996.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_7d526ebdd4084c5df2fee14212c509f4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_bc368b8d269cbf65.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

702

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_7d679e4df4b67eea901f18960548f992_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_a40a781c8169b64e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_7d7c73fe5a5486b06a09ec349da7b400_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_74cd278885dedcac.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_7eb86e9df5cc44ea63a7c9179f8b6004_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_1f427d0efd3e5e18.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_7fb9693eabe879ccd07ce05ee7af20e3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_024caebd4a06789a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_87d11d7a6992a2ab4772159ee07d3a3a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_5d3e0708a91e7742.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

702

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_8eb9a6826a4187203bc826f3123ad197_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_cbfceb7436391d2e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

702

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_9482834e189fe124bfe385605b42320a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_903d52dba7a3ed98.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_9745e96c37917822e053835ce2d578cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_a2a5552f26f7aa26.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_983838a9872c66c126d2b3ef176c07d7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_c2812927496daa0b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_99c1e70cceca1f42c80725780750f11f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_7249211c35b5a1c5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_a170e368d0f65ac760c26f91844a017f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_29b5473a9f2ab176.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_ad92e6c7ee55e4e14e21ec79d01a9bb6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_c73b575024a53e1a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_b2f18ae7f62a10fa6b42b5dba3529db6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_97d65bf08aedcc0f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_b9852367f287213d7bcc9fc287b1276f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_09cebd8444255098.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_ba2a23da1cbb743a06695166e16c6780_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_a61a38ebfe1e4939.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_c147ffb9e473e668a64a2cb6d2b05c13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_98834455af49f6d2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_c3a2b21a6d75527aa353c69b85249258_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_5c6cc591619ba668.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

702

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_c3cbce5c60c7b1893e1f91ea83dc3e76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_6ae1e2c1f76fc2f4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_ca1706691852f4926a7bbeeea14f0579_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_b46d78943c049947.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_cc16a462851e8179ab1e3c27b3de57cd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_b40f29585fa8deea.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_ccf8a5c344c8b18d351bc5c74345f422_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_b254b584ce4695fe.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_d2862fc6dfca9d2dd17a2b5171732b73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_8536d03fe514d088.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_d7e6dd427f741e6fe178d2dc490f972b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_f731aa6932ea2ce2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_db503a0e69973e93bb5428b314853ace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_df45c26aad83967a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_eb7d082706cccfea0105f745ce503421_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_f31bd0973ebb8af0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_ecbed87096fd50cea41d5885f790e7cc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_1bc1e5412fc66a9f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_de-de_1fbfd62caf3eb0e7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,040

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_en-us_c8b0ac259e1cbcac.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,040

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_es-es_c87c09099e43ae51.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,040

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fr-fr_6b337f089115c4b3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,040

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_it-it_555b754f6847aa31.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,040

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ja-jp_f780f45c5b62bc0c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,040

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_nl-nl_81bc9d842724b8b3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,040

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_66c59ccaefe34812.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,512

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:47

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_de-de_956169298e75ff4c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,836

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_en-us_3e523f227d540b11.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,836

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_es-es_3e1d9c067d7afcb6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,836

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fr-fr_e0d51205704d1318.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,836

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_it-it_cafd084c477ef896.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,836

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ja-jp_6d2287593a9a0a71.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,836

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_nl-nl_f75e3081065c0718.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,836

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_embedded-usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_7b0e8b3847155e45.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,070

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:48

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_f19bc9ce10391ca0b08461a54f5b7070_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_26e63e568a52c365.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_f82fa9fdc9ddca4e4b1f8c07fc2b118e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_0e8c0bfa85b6b245.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

653

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ar-sa_f32862d07b228b57.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_cs-cz_4471baf4592ab8d9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_da-dk_e1ab9b1b4f70b4d8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_de-de_ded7305751470972.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_el-gr_876d5dea405c7200.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_en-us_87c8065040251537.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_es-es_87936334404c06dc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fi-fi_26ae67e13565f906.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fr-fr_2a4ad933331e1d3e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_he-il_6e6a80d5198d1e2c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_hu-hu_71bb597b177dec5a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_it-it_1472cf7a0a5002bc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ja-jp_b6984e86fd6b1497.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ko-kr_5a022b3befdbdbad.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_nb-no_4294ac70c8010769.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_nl-nl_40d3f7aec92d113e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_pl-pl_87105230ae4f7ef2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_pt-br_89643cd4acd912d6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_pt-pt_8a460c40ac4882b2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ru-ru_d0e91e04912a10de.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_sv-se_6ce4087988531b39.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_tr-tr_15f152c0770f1d2a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_zh-cn_e74e70be2746ef49.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_zh-tw_eb4aae1424b7cbb9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,617

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_29a20b403e334e39.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,064

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:48

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ar-sa_b816c47411956f28.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_cs-cz_09601c97ef9d9caa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_da-dk_a699fcbee5e398a9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_de-de_a3c591fae7b9ed43.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_el-gr_4c5bbf8dd6cf55d1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_en-us_4cb667f3d697f908.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_es-es_4c81c4d7d6beeaad.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fi-fi_eb9cc984cbd8dcd7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fr-fr_ef393ad6c991010f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_he-il_3358e278b00001fd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_hu-hu_36a9bb1eadf0d02b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_it-it_d961311da0c2e68d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ja-jp_7b86b02a93ddf868.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ko-kr_1ef08cdf864ebf7e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_nb-no_07830e145e73eb3a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_nl-nl_05c259525f9ff50f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_pl-pl_4bfeb3d444c262c3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_pt-br_4e529e78434bf6a7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_pt-pt_4f346de442bb6683.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ru-ru_95d77fa8279cf4af.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_sv-se_31d26a1d1ec5ff0a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_tr-tr_dadfb4640d8200fb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_zh-cn_ac3cd261bdb9d31a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_zh-tw_b0390fb7bb2aaf8a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,201

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

22:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_1c6c03bd334e9c20.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,148

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:47

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

22,011

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

x86 Windows 7

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

21,781

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_01e9d65e499b71531a81fdf3e8205c84_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_460c883c323ee691.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_085f4f628693950d0272d3cf6f1c6c87_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_7050fd3f4cdbc71b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0a822dcfe06435316adc6dd0af819fdd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_c147dd341c0c521f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_11efbf71f525e12b504da8403009b140_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_bbd2357b2588d88b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_17b85c69cd6fea9ec379170d70904742_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_dd0e28ab12cdd784.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_19c9762042854ac60a310b5168f6725a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_24727db8ba656cb7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1e6c0963f24e3bdd56c8e93c7dbbd7e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_3c8ed6834025cb77.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2002482e3b50b6e1e9c0fbc99f38636c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_b5b4576feeb0c9f5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2206526deb2fab8246907d489fd64b63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_6fa8cb3efd9eca22.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_22678d5aa263d7a244139a4336906789_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_d43d7fa3ea3bcf01.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

694

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_236dbbff1e23663f813c0bebb6b8eb4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_18d5f6425b6eb96c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_23b7a460abe910df3539270482490861_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_1af9730421237187.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

694

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_25829f3d323a74bafea78e40e46c9927_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_5e17a123da483c1c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

694

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2846f1faf54e4b40d3b434471e2f20dd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_f684387f906bc3d0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_28e391403a86f990b21f3fccc70598ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_ce0d4b2dec8ecce9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2b720bfa8d72c61b31b31b97974d3eb3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_265580f7102f492b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_30a65e90afcef6b223983eae64d551fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_5df8ee57fba66a6b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_31d75267a586f43305971ced888f1803_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_d5f43c78d27d9762.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

694

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_321ac6a3a87a0b0eb13cdfc6c14f0117_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_5f5c0bfa7ac6f658.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_44788b5a9f0e648154c066cc7615f8a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_9bc10aecb2b2c60b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_4dc72a8e20c02d933cc7c927d33aafb9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_fe3d027ad18ed2ae.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_59545b42d3f059ebfeb5991f5806d145_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_689387bdb00aebf7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_5d94757e152190fc30ce27223607523c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_1393579b53982633.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_5fe12be9cca02be5288ab3f68b274d90_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_ffe2b34268bbf229.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_69045557442e3b6b117c3b053871d28d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_bce519f612534995.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

694

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_698fa37aa8bb7a5238533cbb5056dc6f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_dbdc7547f91e4eba.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6a1cc272472adef840a2a19164020573_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_3197493f2c4ea941.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6dbbbb201de7cc6f1a10bd2a56b2031b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_6f5e0ac377893d07.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6f43c5c99c01a7cb6763286273d9dcb9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_a0daef50fca9c22b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6f7e0eb26b31f8b6e0ed65b5a452fe27_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_b33b2ea0d52a865e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6fc9ce867f5ca4d10103fd3c7b96048f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_b68041680d056e00.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_71add218474a57768221896dc8119a62_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_3c967be9bd967c8d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7221acdb0f1ae4fc8bc3d565d31ec9ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_95d3142db4900888.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_72d88961398fcbf7353a724510e3ce96_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_c03b2a722e9aa286.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

694

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_763aa2f3807e6b43197867b43828be0e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_0cf5be225b9b4704.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7f48c521726a19dc989f43b859bc8fa5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_c8bb413932b34b74.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_847ba9f562c15bab95aa2e0c6101b4e8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_847d5ab274f3e666.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_8d39b3623981d31b70141d32c9931a37_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_9da204b2efaeefcd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9c8a6e555e0a5e7a378d427941c06992_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_f50cb0381a10d54e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a71ac6ef178fdd9fe245b2997e4218a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_f8eef25e515a207a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c658e2b27ef96e0d513ca8c994ded314_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_660635facad49ccf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c69141ee35e12fc0deb43257239b18e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_9affae760d7c6dd3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c9492473d06db6b774fa5d93fb20ffbd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_d0d0dbee391e4832.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_cc5a590bc918aaf4308bf5a813cb89cc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_7006e7ba4a6f4ae1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_cc9b5baea434936186d3f91b7ee118ad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_a50f8905f7b8362f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ce07084cf6e3d6e36105c88e23cef04e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_b1ee35dfe40738e1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ce47e3b88ab9d74e8b9819f27ec3ae27_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_6cd8c97b84509600.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d07f4997c73e074fc0b7b19f5fbf8b13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_ff1692c5a6d4c64b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d2817be994d98fd1175f6ec6bf9b2009_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_c6ad5801f31d26bf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d5a99631d40d7295994607dee7d73b72_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_c15c2384c0de8737.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_db11b6db3b0fdd47851ec94685d0b972_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_cd77aca38bc78489.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_df709a5103790fefaf3754dce4f70e6f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_0692672afe93d10c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

694

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e28c7dc9ae16f1e11d8df20e8fa09d35_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_d8c8ef504aff43ba.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e3092d14868d74b029f970e70f7575a2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_bd5bb2b8dfc7782a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e569b5c91930a765caf516087ffe6cd3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_7acc78100be39213.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e843af63ae518f512a56dbbe4356e548_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_f370c7e00a8bf2ce.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_eaa3db93a9789e0c19f5a16459a2bb91_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_698e5cecd10c32d1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_eb4fa8ab4d7eab9ef69312eb02f5107c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_a4e40376220a565d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_de-de_c3a13aa8f6e13fb1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,038

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_en-us_6c9210a1e5bf4b76.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,038

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

20:50

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_es-es_6c5d6d85e5e63d1b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,038

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:02

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fr-fr_0f14e384d8b8537d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,038

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_it-it_f93cd9cbafea38fb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,038

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ja-jp_9b6258d8a3054ad6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,038

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_nl-nl_259e02006ec7477d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,038

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_0aa701473785d6dc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,508

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_de-de_3942cda5d6188e16.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,834

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_en-us_e233a39ec4f699db.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,834

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

20:50

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_es-es_e1ff0082c51d8b80.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,834

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:02

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fr-fr_84b67681b7efa1e2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,834

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_it-it_6ede6cc88f218760.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,834

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ja-jp_1103ebd5823c993b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,834

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_nl-nl_9b3f94fd4dfe95e2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,834

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_embedded-usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_1eefefb48eb7ed0f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,066

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f256b9eddcf8f92bc63b96de940f33e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_ab200e88c9632a05.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f2af89c3dcb0d4db9d7463f45b020d46_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_71ff36b4ef2211c2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f70a8f90fc01fdf101207982ccd74718_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_15523afb2bd09b71.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

645

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f82853c41ac5de937f15ffbf62ba9403_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_f005564341750053.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

649

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

23:43

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ar-sa_9709c74cc2c51a21.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_cs-cz_e8531f70a0cd47a3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_da-dk_858cff97971343a2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_de-de_82b894d398e9983c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_el-gr_2b4ec26687ff00ca.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_en-us_2ba96acc87c7a401.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

20:50

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_es-es_2b74c7b087ee95a6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:02

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fi-fi_ca8fcc5d7d0887d0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fr-fr_ce2c3daf7ac0ac08.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_he-il_124be551612facf6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_hu-hu_159cbdf75f207b24.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_it-it_b85433f651f29186.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ja-jp_5a79b303450da361.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ko-kr_fde38fb8377e6a77.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_nb-no_e67610ed0fa39633.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_nl-nl_e4b55c2b10cfa008.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_pl-pl_2af1b6acf5f20dbc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_pt-br_2d45a150f47ba1a0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_pt-pt_2e2770bcf3eb117c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ru-ru_74ca8280d8cc9fa8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_sv-se_10c56cf5cff5aa03.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_tr-tr_b9d2b73cbeb1abf4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_zh-cn_8b2fd53a6ee97e13.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_zh-tw_8f2c12906c5a5a83.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,615

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_cd836fbc85d5dd03.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,060

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ar-sa_5bf828f05937fdf2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_cs-cz_ad41811437402b74.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_da-dk_4a7b613b2d862773.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_de-de_47a6f6772f5c7c0d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_el-gr_f03d240a1e71e49b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_en-us_f097cc701e3a87d2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

20:50

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_es-es_f06329541e617977.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:02

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fi-fi_8f7e2e01137b6ba1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_fr-fr_931a9f5311338fd9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_he-il_d73a46f4f7a290c7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_hu-hu_da8b1f9af5935ef5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_it-it_7d429599e8657557.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ja-jp_1f6814a6db808732.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ko-kr_c2d1f15bcdf14e48.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_nb-no_ab647290a6167a04.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_nl-nl_a9a3bdcea74283d9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_pl-pl_efe018508c64f18d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_pt-br_f23402f48aee8571.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_pt-pt_f315d2608a5df54d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_ru-ru_39b8e4246f3f8379.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_sv-se_d5b3ce9966688dd4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:04

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_tr-tr_7ec118e055248fc5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:05

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_zh-cn_501e36de055c61e4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_zh-tw_541a743402cd3e54.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

4,199

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:03

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23529_none_c04d68397af12aea.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

6,144

תאריך (UTC)

16-Aug-2016

שעה (UTC)

21:09

פלטפורמה

לא ישים


זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×