דצמבר 2016 עדכון עבור Dynamics 365 (online ואת מקומי)

CRM Single Hotfix Template

BUG #: 180854 (Content Maintenance)

מבוא

דצמבר 2016 עדכון עבור Dynamics 365 (למצב מקוון ולמצב באופן מקומי) זמינה כעת. כחלק מעדכון זה, השינויים שם מוצר מ- Microsoft Dynamics CRM 2016 כדי 365. Microsoft Dynamics מאמר זה עדכונים ושינויים הכלולים בעדכון זה. עדכון זה זמין עבור כל השפות הנתמכות על-ידי 365. Dynamics כדי לראות את כל תכונות חדשות במהדורה זו, עבור אל מרכז לקוחות של Microsoft Dynamics CRM באתרי האינטרנט הבאים:

מהו חדש הוא מה חדש עבור מנהלי מערכת מפת דרכים של Microsoft Dynamics CRMעדכן תכונות התצוגה המקדימה הזמינים בדצמבר 2016 עבור Dynamics 365 (למצב מקוון ולמצב באופן מקומי) כפופים נפרד משלימה את תנאי השימוש.

מידע נוסף

לבנות מספר ושם קובץ עבור עדכון זה

חבילת העדכון

מספר build

שם קובץ (32 סיביות)

שם קובץ (מהדורות 64 סיביות)

שרת Microsoft Dynamics 365

8.2.0000.0749

Not applicable

CRM2016-Server-KB3154952-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 365 עבור Microsoft Office Outlook

8.2.0000.0749

CRM2016-Client-KB3154952-ENU-LangID-i386.exe

CRM2016-Client-KB3154952-ENU-LangID-amd64.exe

נתב הדואר האלקטרוני 365 של Microsoft Dynamics CRM

8.2.0000.0749

CRM2016-Router-KB3154952-LangID-i386.exe

CRM2016-Router-KB3154952-LangID-amd64.exe

ערכת שפה 365 של Microsoft Dynamics CRM

8.2.0000.0749

CRM2016-Mui-KB3154952-LangID-i386.exe

CRM2016-Mui-KB3154952-LangID-amd64.exe

הרחבות דיווח 365 ב- Microsoft Dynamics CRM

8.2.0000.0749

Not applicable

CRM2016-Srs-KB3154952-LangID-amd64.exe

עדכון מידע

דצמבר 2016 עדכון עבור Dynamics 365 (למצב מקוון ולמצב באופן מקומי) זמינה כעת.

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:Download הורד את עדכון דצמבר 2016 עבור Dynamics 365 (למצב מקוון ולמצב באופן מקומי) לארוז כעת.

התקנת Windows Updateהשתמש ב- Windows Update כדי להתקין באופן אוטומטי עדכון דצמבר 2016 עבור Dynamics 365 (באופן מקומי). חייב להיות מותקן בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 2016 (גירסה 8.0) או גירסה מתקדמת יותר. עדכון זה יהיה זמין דרך Windows Update ב- Q1 של 2017. לקבלת מידע נוסף, ראה: שדרוג שרת Microsoft Dynamics CRM 2016באפשרותך לקבוע תצורה של Windows כדי להתקין באופן אוטומטי עדכונים מומלצים. הגדרה זו מטפל בבעיות לא קריטיות וכן מסייע בשיפור חוויית המיחשוב שלך. עדכונים אופציונליים לא יורדו או מותקנים באופן אוטומטי בעת שימוש בהגדרה זו. כדי ללמוד עוד אודות הגדרות כדי להתקין עדכונים של Windows, עבור אל אתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

הפעלה או ביטול של העדכון האוטומטי שינוי האופן שבו Windows מתקין או מודיע לך על עדכוניםכדי להתקין דצמבר 2016 עדכון עבור Dynamics 365 (באופן מקומי) באמצעות Windows Update, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על התחלולאחר מכן הקלד עדכון בתיבה התחל חיפוש .

 2. ברשימת התוצאות, לחץ על Windows Update.

 3. בחלונית הניווט, לחץ על בדוק אם קיימים עדכוניםולאחר מכן המתן בזמן ש- Windows מחפש העדכונים האחרונים עבור המחשב שלך.

 4. אם אתה מקבל הודעה כי הברית כי חשוב עדכונים זמינים או שיבקש ממך לסקור עדכונים חשובים, בחר את הסימון בתיבות עבור עדכונים כלשהם שאתה רוצה להתקין ולאחר מכן לחץ על אישור. הערה לחץ על עדכון כלשהו לקבלת מידע נוסף.

 5. לחץ על התקן עדכונים.

 6. לקרוא ולקבל את תנאי רשיון, ולאחר מכן לחץ על סיום (אם העדכון דורש פעולה זו). אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה. ודא כי אתה מקבל את התנאים אם תתבקש לעשות זאת.

התקנה ידניתכדי להתקין באופן ידני עדכון דצמבר 2016 עבור Dynamics 365 (באופן מקומי), בצע את הפעולות הבאות.

 1. עבור אל אתר קטלוג העדכון הבאים:

  קטלוג Microsoft Update

 2. בתיבת החיפוש , הקלד 3205084ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 3. לחץ על הוסף כדי להוסיף את העדכון לסל.

 4. לחץ על הורד.

 5. לחץ על עיון, ציין את התיקייה שאליה ברצונך להוריד את העדכון ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. לחץ על המשךולאחר מכן לחץ על אני מסכים לקבל את תנאי רשיון התוכנה של Microsoft.

 7. כאשר העדכון שהורדת אל המיקום שציינת, לחץ על סגור.

לקבלת מידע נוסף אודות קטלוג העדכון, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעבור המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

323166 כיצד להוריד עדכונים הכוללים מנהלי התקנים ותיקונים חמים מקטלוג Windows Update

מידע התקנה נוספים

 • לאחר שתתקין עדכון זה, לצאת כל הפעלות קיימות של Microsoft Dynamics CRM ולאחר מכן התחל הפעלה חדשה של Microsoft Dynamics CRM.

 • כאשר deprovision ערכת שפה, הגדרות השפה של כל המשתמשים ב- Microsoft Dynamics CRM המשתמשים בשפה זו יחזור להגדרות ברירת המחדל של השפה. התהליך reprovisioning אינה מעדכנת את הגדרות השפה של משתמשים. לכן, משתמשים עליך לאפס הגדרות השפה שלהם באזור ' אפשרויות אישיות ' בעת כניסתם אל Microsoft Dynamics 365.

דרישה להפעלה מחדשאם תתבקש להפעיל מחדש את המחשב, עשה זאת לאחר החלת העדכון.

מידע בדבר הסרת ההתקנהדצמבר 2016 לא ניתן להסיר עדכון עבור Dynamics 365 מתוך שרת Microsoft Dynamics 365 כדי להחזיר את התוכנית לגירסה הקודמת.

דצמבר 2016 עדכון עבור Dynamics 365 (online ובאופן מקומי) פותר את הבעיות הבאות:

 • קבוצות לא יישאר מסומן כאשר נבחרת.

 • המוקד יאבד בקובץ הנתונים העלה בעת שימוש באשף ייבוא.

 • כשל מתרחשת בעת שימוש כללים של רצועת הכלים.

 • אין אפשרות ליצור הפניה עם תקציב מוערך.

 • יישום CRM עבור Outlook אינו נטען ומתרחשת שגיאה כללית כאשר חסרות ההרשאות מטה-נתונים של יישום המערכת.

 • השגיאה "שגיאה בהתקנת sp עם שם = אינדקס מקוון p_DeleteSingleAuditPartition ניתן לבצע פעולות רק ב- Enterprise edition של SQL Server." מתרחשת בעת התקנת Dynamics 365 על התקנה רגילה של SQL.

 • הודעת די זיכרון לפיה "ממדי מערך חרג תמיכה טווח." מתרחש בשרת אסינכרונית.

 • חריג של Null מתרחשת בעת שליחת הודעות מלאה DataPublishing הצלחה ב- DataPublisingEntityProcessor.

 • שגיאת שרת פנימית 500 מתרחשת בעת שימוש מנוי קיים על המסגרת סינכרון נתונים.

 • באמצעות חיפוש קטגוריה לחצני "+" כדי להוסיף רשומה חדשה לא יפעל עוד.

 • ייבוא של פתרון מותאם אישית עם ברירת המחדל הזנות של פעילויות התוסף הכלולים לא להתיר.

 • גישה למסד הנתונים של התצורה עלול לגרום מאותחל באופן שגוי Sandbox המארח במנהל הגורמת יישומי plug-in להיכשל.

 • אחזור שתוסף מרובים עלול להיכשל כאשר נותר במהלך משימת זיהוי כפילויות גדולים.

 • Navpropname לא יהיה זמין במהלך $הרחב לאחר שדרוג של הפתרון.

 • בעת שימוש אינטראקטיבי רכזת שירות מתרחשת שגיאה בעת ניסיון ליצור איש קשר מתוך הטופס הראשי חשבון.

 • אין אפשרות להציג ישות מותאמת אישית ב- "כדי:" שדה בדיקת מידע צד מרובות בטופס דואר אלקטרוני.

 • אין אפשרות ליצור טופס חוויית אינטראקטיבי ראשי חדש.

 • סרגלים צידיים נתיב הלמידה לא הופעה פתוחה בטעינה בכל עמוד.

 • לאחר יצירת פקדים מותאמים אישית, משתמש מותאמת אישית עם תפקיד האבטחה אין עוד אפשרות להשתמש ה-CRM עבור היישום הנייד.

 • לוח המקשים המופיע במכשיר יסקור את שדה בדיקת המידע כאשר שדה בדיקת המידע נבחר בעת שימוש ה-CRM עבור היישום הנייד על התקן iOS.

 • הצוות של משתמש לא מוערכת בשאילתה תצוגת כראוי מאחר הנתונים אינם מופיעים בתצוגת צוות CRM עבור היישום הנייד.

 • בעיות ביצועים בעת ביצוע שאילתה על הישות מוצר ההזדמנות שנגרמות על-ידי שינוי על השדה.

 • צוותים Access פעילים עוד בישות לאחר השדרוג.

 • עזרה דינאמי נוסף עבור סינכרון בצד השרת.

 • תיבת דואר עבור הנעילה הוא זמין עבור כל הארגונים.

 • פעילות לא מקבלי הזמנות.

 • שירות אסינכרוני עבור סינכרון בצד השרת משתמש הליכי משנה רבים יותר מכפי שהוא אמור להיות וזה עלול לגרום לבעיות ביצועים.

 • בעת שימוש סינכרון בצד השרת, משימות כפול ב- CRM כאשר משתמש מוקצה הסינכרון הרשאה Outlook באמצעות צוות ולא ישירות באמצעות תפקיד האבטחה שלהם.

 • שירות אסינכרוני קורס אם עמודה נתונים מכיל יותר מ- 100MB של נתונים שאינם דחוסים.

 • אם EWS מתריע ServiceResponseException, לקבל תקוע תיבות דואר בעת שימוש פעילות, איש קשר ומשימות סינכרון עם סינכרון בצד השרת.

 • מדור שירות מאוחד מציגה שגיאת אבטחה ולאחר מכן נסגר.

 • באמצעות מנגנון חדש של עיבוד הטופס, Xrm.Page.ui.getFormType() מחזירה את הערך השגוי לטופס לקריאה בלבד.

 • בעת שמירה אוטומטית מופעלת בהקשר דוא ל עריכה חסומה.

 • סימני הביקורת של תצוגת רשת לא ניתנים לקריאה על-ידי קורא מסך.

 • סדר גרמנית ו טורקית ב Android Phone 7: עבור כרטיסי Exchange, הפעולה לפתוח דואר אלקטרוני לא לפתוח את הודעת הדואר האלקטרוני המדויקת בדפדפן. במקום זאת, מופיעה ההודעה "לא היתה אפשרות לפתוח את הקובץ המצורף".

 • לקוחות בקרבת מקום לא יאוכלסו בשפה הגרמנית.

 • עליך להסתיר את סמל משוב עבור משתמשים שאינם באנגלית.

 • תאריכים לא עברו לוקליזציה ב כרטיסי בעת שימוש app ניידים של Dynamics CRM.

 • חדשות רלוונטיות הנכון אינו פועל עבור ארגונים שאינם באנגלית.

 • בכרטיסיה ניהול דואר אלקטרוני , הקישורים מנותב מחדש את השפה האנגלית במקום יפנית כאשר תבחר ללמוד יותר, כאןאו יותר מידע , למרות השפה המשמשת בארגון היא יפנית.

דצמבר 2016 עדכון עבור Dynamics 365 (online ובאופן מקומי) מכיל עדכונים, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני. אלה כוללים את המוצרים פורטל, שירות שדה ושירות הפרוייקט. אלה מחייבות את הלקוח להתקין את הפתרון של פורטל Office 365. כדי לקבל את עדכוני המוצר, עליך לבחור ב. לקבלת מידע נוסף אודות התקנת עדכוני מוצר ב- Microsoft Dynamics CRM 2016 או Microsoft Dynamics CRM Online, ראה את הנושא הבא של Microsoft TechNet:

התקנה של עדכוני המוצרמוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או למהימנותם של מוצרים אלה.

אין מידע הקובץ בשלב זה.

Author: tybosse
Writer:
Tech Reviewer:

Editor: taskar; v-rhowar; v-jesits

Build number and file names for this update

Update package

Build number

File name (32-bit editions)

File name (64-bit editions)

Microsoft Dynamics 365 Server

8.2.0000.0749

Not applicable

CRM2016-Server-KB3154952-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 365 for Microsoft Office Outlook

8.2.0000.0749

CRM2016-Client-KB3154952-ENU-LangID-i386.exe

CRM2016-Client-KB3154952-ENU-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 365 E-mail Router

8.2.0000.0749

CRM2016-Router-KB3154952-LangID-i386.exe

CRM2016-Router-KB3154952-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 365 Language Pack

8.2.0000.0749

CRM2016-Mui-KB3154952-LangID-i386.exe

CRM2016-Mui-KB3154952-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 365 Reporting Extensions

8.2.0000.0749

Not applicable

CRM2016-Srs-KB3154952-LangID-amd64.exe

Update informationDecember 2016 update for Dynamics 365 (online and on premises) is now available.

The following file is available for download from the Microsoft Download Center:
Download Download the December 2016 update for Dynamics 365 (online and on premises) package now.

Windows Update installationUse Windows Update to automatically install December 2016 update for Dynamics 365 (on premises). This must be installed on a server running Microsoft Dynamics CRM 2016 (version 8.0) or later. This update will be available through Windows Update in Q1 of 2017. For more information, see: Upgrade a Microsoft Dynamics CRM 2016 Server

You can configure Windows to automatically install recommended updates. This setting addresses noncritical problems and helps improve your computing experience. Optional updates are not downloaded or installed automatically when you use this setting.

To learn more about the settings to install Windows updates, go to the following Microsoft websites:

Turn automatic updating on or off

Change how Windows installs or notifies you about updates
To install December 2016 Update for Dynamics 365 (on premises) by using Windows Update, follow these steps:

 1. Click Start, and then type Update in the Start Search box.

 2. In the list of results, click Windows Update.

 3. In the navigation pane, click Check for updates, and then wait while Windows checks for the latest updates for your computer.

 4. If you receive a message that states that important updates are available or that prompts you to review important updates, select the check boxes for any updates that you want to install, and then click OK.

  Note Click any update for more information.

 5. Click Install updates.

 6. Read and accept the license terms, and then click Finish (if the update requires this action). If you are prompted to enter an administrator password, type the password. Confirm that you accept the terms if you are prompted to do this.

Manual installationTo manually install December 2016 Update for Dynamics 365 (on premises), follow these steps.

 1. Go to the following Microsoft Update Catalog website:

  Microsoft Update Catalog

 2. In the Search box, type 3205084, and then click Search.

 3. Click Add to add the update to the basket.

 4. Click Download.

 5. Click Browse, specify the folder to which you want to download the update, and then click OK.

 6. Click Continue, and then click I Accept to accept the Microsoft Software License Terms.

 7. When the update is downloaded to the location that you specified, click Close.

For more information about the Microsoft Update Catalog, click the following article number to go to the article in the Microsoft Knowledge Base:

323166 How to download updates that include drivers and hotfixes from the Windows Update Catalog

Additional installation information

 • After you install this update, exit any existing Microsoft Dynamics CRM sessions, and then start a new Microsoft Dynamics CRM session.

 • When you deprovision a language pack, the language settings of all Microsoft Dynamics CRM users who are using that language will revert to the default language settings. The reprovisioning process does not update the language settings of users. Therefore, users must reset their language settings in the personal options section when they log on to Microsoft Dynamics 365.

Restart requirementIf you are prompted to restart the computer, do this after you apply the update.

Removal informationDecember 2016 Update for Dynamics 365 cannot be uninstalled from the Microsoft Dynamics 365 server to roll back the program to the previous version.


December 2016 Update for Dynamics 365 (online and on premises) resolves the following issues:

 • Groups do not stay highlighted when selected.364681

 • Focus is lost in an Upload Data File while using the Import Wizard.273206

 • A failure occurs when using ribbon rules.362029

 • Unable to create a Lead with an Estimated Budget.360766

 • CRM App for Outlook fails to load and a generic error occurs when missing the System Application Metadata privileges.266116

 • The error "Error installing sp with name=p_DeleteSingleAuditPartition Online index operations can only be performed in Enterprise edition of SQL Server." occurs when installing Dynamics 365 on a SQL Standard installation.359608

 • An Out of Memory message stating "Array dimensions exceeded supported range." occurs on the Async server.299215

 • A Null Exception occurs when sending DataPublishing success complete messages in the DataPublisingEntityProcessor. 364657

 • A 500 Internal Server error occurs when using an existing subscription on the Data Sync Framework.365073

 • Using Category Search the "+" buttons to add new record no longer work. 364591

 • Importing of a custom Solution with the default Activity Feed plugin included should not be allowed. 320985

 • Configuration database access can result in an incorrectly initialized Sandbox Host Manager which causes plugins to fail.306815

 • A Retrieve Multiple plugin can fail when ran during a large Duplicate Detection Job.300204

 • Navpropname is not available during $expand after a Solution upgrade.344314

 • When using Interactive Service Hub an error occurs when attempting to create a Contact from the Account Main Form.306433

 • Unable to see a custom Entity in the "To:" Field multi party lookup in the Email Form.315452

 • Unable to create a new Main-Interactive Experience Form.290992

 • Learning Path sidebars do not pop open on every page load.336046

 • After creating Custom Controls, a user with a custom Security Role is no longer able to use the CRM for mobile app.278995

 • The keyboard that appears on the device will cover the Lookup Field when the Lookup Field is selected while using the CRM for mobile app on an iOS device. 359411

 • A User's Team is not being evaluated in a View query properly because the data does not show up in the Team View on CRM for Mobile app. 350386

 • Performance issues when querying the Opportunity Product entity that are caused by the Modified On Field. 327989

 • Access Teams are no longer active on an entity after upgrading.3 27939

 • Dynamic Help added for Server Side Synchronization.270327

 • Mailbox for unlocked is enabled for all organizations.356231

 • Appointment Recipients do not receive invitations.364435

 • Asynchronous Service for Server Side Synchronization uses more threads than it should which can cause performance issues.260863

 • When using Server Side Synchronization, Tasks will duplicate in CRM when a user is assigned the Sync to Outlook privilege through a Team rather than directly through their security role. 354129

 • Asynchronous Service crashes if a Data column contains more than 100MB of uncompressed data. 306029

 • If EWS throws ServiceResponseException, mailboxes will get stuck when using Appointment, Contact, and Task syncing with Server Side Sync. 335051

 • Unified Service Desk displays a Security error and then closes. 323084

 • Using the new Form Rendering Engine, Xrm.Page.ui.getFormType() is returning the wrong value for a Read Only Form.268099

 • When AutoSave is triggered while in email context the Editing is blocked.297280

 • Grid View check marks are not readable by screen reader.191222


December 2016 Update for Dynamics 365 (online and on premises) contains updates that you must configure manually. These include the Portal, Field Service, and Project Service products. These require the customer to install the solution from the Office 365 portal. To receive the product updates, you must opt in.

For more information about how to install product updates in Microsoft Dynamics CRM 2016 or Microsoft Dynamics CRM Online, see the following Microsoft TechNet topic:

Install product updatesThe third-party products that this article discusses are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft makes no warranty, implied or otherwise, about the performance or reliability of these products.

There is no File Information at this time.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×